Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.09.1951
  • Seçim faaliyeti her tarafta arttı ün yapılan açık hava toplantıları Eskişehirdeki toplantıda Maliye ve Bayındırlık Bakanları ile milletvekilleri birer konuşma yaptılar Şehrimizdeki toplantılarda büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1951
  • Bayındırlık Bakanının konuşması Maliye Bakanından sonra söz alan Bayındııjık Bakanı Kemal Zeytinoğlu Demokrat Parti iktidarının yurt bayındırlığı işleri üzerindeki icraatını geniş ve ra kamlara müsten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1951
  • aresaf Tifonun Yugoslav Başkanı,Türkiye ve Yunanistanla müşterek bir müdafaa tertibi tasavvur ettiğini açıkladı T.O A A AP)Har Londra.2 A.A.AP)Har riman ile görüştüğünden beri İlk defa siyasî bir beya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1951
  • i| Milyonluk i;boks maçı i ı Robinson Turpin maçı ı bir milyon hasılat yapacak C Nevyork 2 AP)RobinsonJTur pin intikam maçını organize eden «International Boxing Club» ün şimdiye kadar bu maç için sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1951
  • Türkiye Büyük Britanya atletizm karşılaşması İki günkü müsabakalar sonunda,Büyük Britanya atletizm takımı 103 75 puanla galibiyeti sağladı Dünkü atletizm yarışmalarından bir görünü;Cumartesi günü başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1951
  • r m ıss i a iç?i GAZETE 17 Eylül Pazartesi Yeni bir yazı kadrosu,memleketin en tanınmış edip ve muharrirlerinin fıkraları,makaleleri,romanlariyle S*S* 6 ve 8 sahife olarak intişara başlıy ataktır En z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1951
  • 52 devletin iştirak edeceği konferans yarın açılıyor San Francisco,2 Nafen)Jayonpa barış andlaşraası konferansı salı günü burada açılacaktır.Konferansa iştirak etmeyi kabul eden 52 devletin temsilcile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1951
  • Dün yapılan Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde reylerini kullanan tacirler Reylerin bir tek sandığa atılması yüzünden sandık başlarında izdiham oldu.Bu yüzden bir çok tüccar reyini kullanamadılar.Ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1951
  • Emir Tallal Urdiine dönecek Amman,2 AA.Afp)Melik Abdullah'ın ikinci oğlu ve Veliaht Emir Tallâl'ın gaybubetinde Ürdün Kral Naibi olan Emir Naif yarın yanında Ticaret Bakanı Süleyman Şukkar Paşa olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1951
  • Korede durum Cephelerde harekât devam ederken kızıllar mütarcke için eski iddialarını tekrarlıyorlar Tokyo,2 A.A.Kumsongun Güney ve Güney Doğusundaki düşman mukavemeti 8.ci ordu taarruzunu durdurdukta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1951
  • Prof.Mazhar Osman Uz manın cenazesi eller üstünde Prf.Mazhar Osman dün toprağa verildi Bu münasebetle üniversite merkez binasında bir merasim yapıldı Geçen cuma günü bir kalb ı krizi ıietıcesi vefat e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1951
  • Iran yeni anlaşmalar yapmış Abadan,2 AP)îran Başbaka nı Muhammed Musaddık'm sağ kolu Hüseyin Mekki'ye göre,«îıran millî petrol bürosu Abadan',dan akaryakıt gemilerine petrol yüklemek üzere bazı miletl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1951
  • Parlamentoda bir tecavüz Bir tran mebusu,Posta Nazırına silâh çekti Tahran,2 A.A.Bugün Mecliste îran Posta Telgraf ve Telefon Bakanı Yusuf Moşar ile bazı mebuslar arasında çıkan hâdisenin akabinde Mu-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.09.1951
  • Askerî bahisler Kaesong müzakereleri ve stratejik sebepler Yeni silâhlar seferin başlangıç safhalarında üstünlüğü ve baskın tesirini kazanmak için kütle halinde kullanılırlar 3 Dünkü yazımızda kısmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1951
  • if Fenerbahçe birinci futbol ta kimi hafta içinde Izmire gidecek ve orada iki maç yapacaktır KONGRE:if Emekli öğretmenlerin yılhk toplantısı 9 Eylül Pazar günü sa at 12 dp Çapadaki Yüksek Öğretmen Oku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1951
  • M.Ali Cinnah'ın ölümünün yıldönümü H eylül,Pakistan'ın kurucusu Mehmet Ali Cinnah'ın ölümünün yıldönümüne rastla maktadır.Bu münasebetle şehrimizdeki Pakistan Türk Kültür Derneği bir anma töreni terti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1951
  • Bir otomobil kazası Şoför Ali Sürücü idaresindeki 5733 plâka sayılı otomobille Beylerbeyinden Üsküdar'a giderken Fıstıkağacı denilen mevkide fren patlamış,bu yüz den bir ağaca çarpan otomobil tepetakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1951
  • Sahte doktor Kendisine doktor süsü veren sanık suç üstü yakalandı HEOOOOOOOOOOÇıOCıpO POOOOOC Emniyet İkinci Şube memurları kendine doktor süsü vererek para temin eden bir genci sue üstü yakalamışlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1951
  • Taksimdeki yeşil saha daraltılacak Taksim meydanında gezi kar sısmda bulunan yeşil sahanın daraltılmasına karar verilmiştir.Buradan elde edilecek saha bir kısım "otobüslerin durak yeri haline getirile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1951
  • Ayçiçeği küsbesi Ayçiçeği küsbesi geçen haftaya nazaran bu hafta daha istekli muamele görmüştür.Bu na sebep dış firmaların külliyetli miktarda mal almalarıdır.Halen ayçiçeği küsbelerinin kilosıı 20-50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1951
  • Bugün Vilâyette mühim bir toplantı yapılacak Son kanun gereğince,şehrimizdeki Halkevlerinin Hazineye devri müddeti yakında bitecektir.Hazineye intikal edecek Halkevi binalarının hangi mak satlara tahs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1951
  • Mesleklerin tasnifi îş ve isçi bulma hizmetinin muvaffakiyeti için başlıca şart sayılan meslekler tasnifi ve meslekler klavuzunun hazırlan ması yolunda çalışmalara başlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1951
  • Çimento i stih sal âtı Eu£ün yurdumuzdaki beş çimeiito fabrikasının senelik is tihsal inıkânı 330 bin tondan ibarettir.Halbuki bu maddeye olan ihtiyacımız her gün artmakta olup,ihtiyaç takriben 700 bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1951
  • İşçi aranıyor îş ve îşçi Bulma Krumu Müdürlüğünden bildirildiğine #öre,erkek ve kadın 30 pamuklu dokumacıya,20 ipek jakarlı ve armürlü kadın dokumacıya,JO terzi kıza,Bakırköy,Kazlr çeşme,Samatya,Şehre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1951
  • İKRAMİYEÜ AİLE CÜZDANI Yılda 6 EV ve En az 150 talihliye Hesaplarındaki para kadar para ikramiyesi Her talihliye en çok 2300 lira)12 ayda 12 çekiliş 1951 yılının on ikinci ikramiyesi ARALIK AYI BAŞIND
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1951
  • HALKİ Küçükpazarda oturan Mehmet Ali Alkan adında bir okuyucumuzdan aldığımız bir mektupta şöyle denilmektedir:istanbul Sergisinin tertiplediği eşya piyangosu çekildi.Bazı gazeteler kazanan numaralan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1951
  • Polislerle yaptığı bir boğuşmadan sonra ele geçen katil karakolda,suçuna itiraf etti 22 ağustos pazartesi gecesi Biga kazasında bir cinayet olmuş tanınmış bir tüccar taban çayla sırtından vurulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1951
  • emieket haberleri Ezme,Milliyet)Unpazarmda bakkallık yapan Nazif Eren ayni zamanda zahire ticareti ve Çanakkale,Ezine askerî un nakliyesi yapmaktadır.Bundan birkaç gün evvel Nazif Eren'in depisunda Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1951
  • Kırşehir'de toprak tevziatı Kırşehir,Milliyet)27 sayılı toprak tevzi komisyonu merkez ilçesi Öksüzkal köyünde milletvekillerinin de iştirakiyle bir tören tertip etmiştir.Törende 128 aileye tapu senetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1951
  • Çankırı'da 2 deprem daha oldu Çaakırı,2 A.A.Bu gece saat 23-24 arasında ve birbirini müteakip oldukça şiddetli iki deprem olmuştur.Evvelki gece vukubulan sarsıntıyı takip eden bu depremlerde büyük has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1951
  • Türkuşıı uçakları Sivas'ta Vagon atölyesi inşaatı Adapazarı,Milliyet)Adapazarı vagon atölyesi inşaatını hızlastırmak için buraya gelen Ul&s.'tırma Bakanı Seyfi KurtL»ek,atölyenin ekim ayında a^ıfması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1951
  • Hendek'te tütüncülüğün inkişafına çalışılıyor Hendek,Milliyet)İlçemiz yalnız tütün yetiştiren bir memleket olması dolayısiyle burada çıkan tütünlerin yerinde işıenip imal edildikten sonra satış mahali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1951
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13,00 Haberler 13.15 John ve Toseph Sİausdan büyük valsler «Pl» 13,45 Şarkılar p 14.20 Dans ve caz müziği «PJ* 14.45 Programlar ve türküler «Pb 15.00 Kapanış 17.57
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1951
  • Ulağfarma Bakanı Seyfi Ksjrfbek'in beyanatı iskenderun,2 A.A)Ulaştırma Bakanı Seyfi Kurtbek Anadolu Ajansına şu beyanat-1 ta bulunmuştur:«Hatay'a ulaştırma ihtiyaçlarını tetkik için geldim,iskenderun'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1951
  • Bursa Kütahta arasındaki yollar Bursa,2 A.A)Burı^a Kütahya arasındaki Tahtaköprü bölgesinde iki vilâyet yollarının birleşmesine imkân vermeyen kısmın inşasını kararlaştırmak ve bu suretle Kütahyfi.yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1951
  • Fecî bîr kaza Gümüşhane,2 A.A.Dün gece burada fecî bir kamyon kazası olmuştur.Şoför Tahsin Göktürk idaresindeki 66 numaralı kamyon Gümüşhanenin Hopa köprübaşı mevkiinde 450 teneke benzin yüküyle devri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1951
  • Gelir vergisi Tahakkuk eden miktarın yarısından fazlası ödendi Gelir vergisi tahakkukatının tahsil edilemediğine dair çıkan haberler üzerine,malûmatına müracaat ettiğimiz ilgililer,vergi tahsilatının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1951
  • İzmir'e yapılan gündüz seferlerine rağbet fazla îzmir Puan münasebetiyle ihdas edilen gündüz seferlerimin gördüğü geniş rağbet devam etmektedir.Vapurun bütün yerleri daha bir hafta önceden satılmakta,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1951
  • Bol miktarda kurbanlık koyun geliyor Bir kaç günden beri bol mik tarda kurbanlık koyun gel inektedir.Halen şehrimizde,bayramda satılmak üzere 40 bin koyun toplanmıştır.Aradaki 10 gün iqinde de 10-15 b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1951
  • Daüssıla hastalığına tutulmuş Bcyazıtta Sırmakeş hanında yatıp kalkan Petürgeli hamal Şükrü Ayaz dün «daüssıla» hastalığına tutularak bir hayli ispirto içmiştir.îçtiği ispirtocun tesiriyle fena halde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1951
  • Dünya basınından Türkiye Şarkî Akdeniz ve Orta Şarkta en şayanı dikkat ve hatan sayıSır bir orduya sahip bulanmaktadır «Madıidte çıkan La Del Lunes gazetesinde askerî gücümüzü inceliyen ve öven bir ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1951
  • Milli Eğitim Balıanı Kastamonu'da Kastamonu,2 A.A.Dün Boyabat'ta Kastamonu Valisi Nurettin Aynuksa ve Kastamonu milletvekilleriyle partililer tarafından karşılanan Mil lî Eğitim Bakanı Tevfik İleri 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1951
  • Olga Çin'e bitmeyecekmiş Birkaç gün evvel şehrimizdeki adlî makamlardan aldığımız bir haberi yazmış ve Çin'e gitmek için pasaport isteyen Olge'ya pasaport verilmemesi iç:'n mahkemeden karar alındısını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1951
  • Eski Muharipler Birliğinin kongresi Türkiye Eski Muharipler Bir lifinin Eminönü ilçesinin senelik kongresi 6 eylül 1951 perşembe günü,Fatih ilçesinin de 5 eylülde saat 15 de,Beyazıtta Marmara,sineması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1951
  • Kwyruk ve içyağı fiatîarı Son haftalar zarfında kuyruk ve içyağı fiatîarı hayli düşmüştür.Buna sadeyağ piyasasındaki ucuzluk sebep olmuşturkujaiik Mezbahada,toptan 150,içyağları da 90 kuruşa satılmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1951
  • ricaret Bakanı istanbula geldi Tiearet ve Ekonomi Bakanı Muhlis Ete dün sabah şehrimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1951
  • Seçim propagandası münasebetiyle yapılan toplantılar Ara seçimleri münasebetiyle şehrimiz D.P.ocak,bucak ve ilçe başkanlıkları bölgelerinde toplantılar tertip etmişlerdir.Dün de bir açık hava toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.09.1951
  • Rusya'da köylüye arazi vermek vaadiyle işe başla,yan Bolşevikler kısa bir zamanda sözlerini yerine getir,miş,asilzadelerin çiftlikleri,ni isteyenler arasında taksim etmişlerdi,İlk günlerin sevinç sarh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1951
  • Ticaret ve Sanayi Odası f Bastarafı Birincide!hadiselerin cereyan ettiği anlaşılmaktadır.İzdiham dolayısiyle reylerini kullanamıyan tüccar ilgili makamlara müracaat edeceklerini söylemektedirler.Öğley
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1951
  • Akçadağ hidro-elektrik santra lı açıldı Akçadağ,2 A.A.Yedi yıl evvel inşasına başlanmış bulunan hidro-elektrik santıra h tamamlanmış ve bugün Malatya Valisi Şefik tarafından açılmıştır.Halk l üyük bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1951
  • İş Bankasının Bursadaki ikinci şubesi Bursa,2 AA,İş Bankası bugün Bursada ikinci bir şube açmıştır.Bu münasebetle şehri mizde bir tören yapılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1951
  • Bir otomobil kazası Bursa,2 AA)Bursadan îzmire gitmekte olan bir kaptıkaçtı Mustafa Kemalpaşa yolun da bir cip arabasına yol vermek İsterken fazla kenara kaçtığından Uçuruma yuvarlanmıştır.Arabanın üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1951
  • Mareşal Tito fBaştarafı Birincidel Başmakale ğu cümlelerle,bitmektedir:Mareşal Tito,kendisim yakm komşularma bağlayacak böyle bir bölge müdafaa sistemine ilti haka hazır ise teklifleri ciddiyet le tet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1951
  • Parlamentolar [Bastarafı Birincide] miş ve tahkikat neticelenince* 3 e kadar parlâmento binasjndar.ayrılmamağa karar vermiştir Bakanlar Konseyi bu akşam fevkalâde bir toplantı yapacak ve bu hâdise hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1951
  • İran yeni andlaş malar yapmış [Bastarafı Birincide] duğunu iddia etmiş ve'daha bir sene petrol satılmasa bile herhangi bir güçlük olamayacağını belirtmiştir Mekki İranın millî ihtiyatlarını açıklamakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1951
  • Milyonluk boks m a ç ı [Baştarafı Birincide] rasına)satmışlardır Bundan başka Nevyork hariç olmak üze re 12 şehrin tiyatro ve sinema salonlarında bu maçın televizyonla aksettirilmesi için idareci ler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1951
  • Pasifik anlaşması Amerika,Avustralya ve Yeni Zelanda arasında bir savunma paktı imzalandı San Francisco,2 AP)Birleşik Amerika Avustralya ve Yeni Zelanda ile dün.Güney Batı Pasifikte Amerikanın emniyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1951
  • Fenerbahçe,Zonguldak karmasını yendi Zonguldak,2 A.A.Şehrimizae bulunan Fenerbahçe takımı,bugün ikinci maçını Zonguldak karması ile yapmış ve güzel bir oyundan sonra 3-2 galip gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1951
  • Mayna çarpan İngiliz gemisi Atina.2 A.A)Atina gazetelerinin yazdığına göre,ismi öğrenilmeyen 1.100 tonluk bir İngiliz gemisi dün Korfu civarında bir mayine çarpmış,bütün mürettebatı oradan geç mekte o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1951
  • Komünist Çin'in Pakistan Büyükelçisi Karaşi,2 AP)Komünist Çin'in Pakistan'a tâyin ettiği büyükelçisi Han Nin Lung bu gün Karaşiye varmıştır.Ruııa mukabil Pakistanm Pe k?ne tâyin ettiği büyük elçisi Tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1951
  • Polonya'nın bir isteği Londra,2 A.A)Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün bugün teyid ettiğine göre,Polonya Dışişleri Bakanlığı Varşovadaki İngiltere elçiliği üçüncü kâtibi Masey'in geri alınmasını istemişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1951
  • Harici kısa haberler AMERİKA Ordu doktorları malarya tedavisi için yeni bir sentetik ilâcın yapıldığını açıklamışlardır.PrL makin ismindeki bu ilâç Korede ki malaryalı askerlerin tedavisinde kullanılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1951
  • Korede durum [Baştarafı Birincide] böylece hedefleri olan üç tepeyi zaptetmişlerdir.Batıda sadece devriye faaliyeti kaydedilmiştir Düşmanın inatçı bir mukavemetine rağmen.înjenin Kuzeyinde müttefikler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1951
  • Kızılların yeni iddiaları Tokyo,2 AP)Komünist Pekin radyosu dün akşam yaptı ğı bir yayında Amerikalıların San Francisco'da Japon sulh and laşması imzalanıncaya kadaı Kaesong ateş kes konuşmalarını dai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1951
  • Prof Mazhar Osman rBastarafı Birincide!çok kalabalık bir halk topluluğu töreni takip etmişlerdir.Merhumun cenazesi Cağaloğlundaki evinden alınarak Beyazıd camiine getirilmiştir.Öğle namazının kılınmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1951
  • Kars ili Bayii.dirlik müdürlüğünden 1)Kars Göle Ardahan yolunun 103 000 inci kilometresind ve 40 metre açıklığındaki ahşap Sarma köprüsü inşaatının keşi bedeli fıatı vahidi esası üzerinden 23338)lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1951
  • Âyivin Vakıflar iüdürlüğünden i Eksiltmeye konulan iş:A dında Vakıf Hal binası inşaatına ait olup keşif bedeli 369395.25)lira ve geçici teminatı 18525 81)liradır.2 Eksiltme 8 Eylül 1951 cumartesi günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1951
  • SUMERBANK Tasarruf mevduatı 31 Ekim 951 Keşidesinin ikramiyesi 25.000 liradır 1 Adet 10*ooo lira 1 1.ooo f9 2 5oo 99 Ve ayrıca 50 ilâ 100 liralık ikramiyeleri bulunan bu çekilişe katılmak için 3Q EyBü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1951
  • A B ff I" LB [Baştaraf i Birincide] makta bulunduğumuz işleri te ker teker sayacak olursam hükû met olarak nasıl emsal kaydedebilecek bir çalışma içerisinde bulunduğumuz anlaşılacaktır.Bayındırlık Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1951
  • Atletizm karşılaşması![Baştarafı Birincide] önde bitiren İngilizlerin,karşı {aşmaların ikinci gününde puan vaziyetini ne şekle sokacak lan merakla bekleniyordu.Mü sabaklara,tam saat 16.30 da 200 metre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1951
  • Süveyş meselesi Arap âlemi,Güvenlik Konseyi kararının İsrail'i kuvvetlendireceğini iddia ediyor Şam.2 AA.Parlâmento,dünkü toplantısında.Müslüman Kardeşler lideri Mustafa Sipahi tarafından imzalanan,ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1951
  • jh p©o barışı [Bastarafı Birincide!zalnnması zaruretini Amerika efkârında belirtmeğe matuf bir vesika neşretmiştir.«Barış andlaşması etrafında» ismiyle çıkan bu vesikada Sovyetler Birliği dünyada yayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1951
  • Sehumaii da San Francisco'da Nevyork,2 A.A)Fransa Dışişleri Bakanı Schuman San Francisco konferansına gitmek üzere bugün uçakla buraya gel iniştir Beş kişilik Fransız murüı has heyetine başkanlık etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1951
  • Rus'lar in gelişi San Francisco,2 A.A)San Francisco barış konferansına iştirak edecek olan Sovyet heyeti,başında Andrei Gro myko olduğu halde dün mahallî satle 17 de trenle San Francisco'ya varmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1951
  • Beyaz Rusların muhtırası San Francisco.2 A.A)San Francisco bölgesinde yerleşmiş olan mülfeci Ruslarla Rus asıllı Amerikan vatandaşlarını temsil eden 2000 kadar beyaz Rus,Japon barış andlaş ması konfer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1951
  • İngiliz Devlet Balt«nmın demeci Nevyork,2 APN İngiliz Devlet Bakanı Kemeth Younger bugün burada 'Terdiği bir demeçte San Franc,«co konferansına iştirak eder Rusların gayelerinden şüphe ettiğini fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1951
  • Japon delegeleri San Francisco,2 A.A)Sulh müzakerelerine iştirafr edecek Japon heyetine mensup bir kafile bu sabah saat 1 *5 de buraya gelmiştir.Başbakan Yoshida'nm Amerika'}'a varışına kadar,heyot me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1951
  • Bagbakan Çervenkov'un elinden bütün idare selâhiyetlerinin alındığı ve birçok idareci ve as kerin tevkif edildiği bildiriliyor Londra,2 Nafen)Bulgar Başbakanı Çervekov'un elinden bütün idare selâhiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1951
  • Tibette kuruları Çin üsleri Yeni Delhi,2 Nafen)Hindistanm Tibet hududunda komü nist Çin hükümetinin askerî üsler kurmaya başlamış olduğu bil dirilmektedir.Son zamanlarda Lhassa'dan alman raporlar,Tibe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1951
  • Hürriyet baSonSarı rağbette Viyana,2 Nafen)Demir perde gerisine balonlarla atıl makta olan hürriyet beyanname lerinin halk tarafından toplanmakta,saklanmakta ve dağıtılmakta olduğu Öğrenilmektedir.Bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.09.1951
  • ftağmuravve soğuğa karşı vücudV IcorumöR?bir çofcı hastalıklar» önler.Bünyemizin en JcıymetliUjzuvlarından biri olan gözler,aynı şekilde tedbire muhtaçtır.1 Fena bir ışık altında çalışan gözler,^baş a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları Adapazarı ağır bakım tamir fabrikası kanalizasyonu inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur.Keşif bedeli 10577,41 Lira olup geçici teminatı 793,30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1951
  • Bursa Valiliğinden:1 Havadan fotoğrafla harita alınması için lüzumlu olan ve keşif bedeli 39845 lira olan yedi kalem çeşitli fotoğraf malzemesi satın alınması kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1951
  • Aşağıda cins ve mıkdarı yazı lı mevodın kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gun,saa» ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da kalarile teklif mektuplarını ihale vermeleri.CİNSİ Mıkdarı Kilo yapıncaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1951
  • Kok kömürü tevziatı Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi I İstanbul Şu' esindan Devam etmekte olan kesintisiz)1951-52 kışı kok kömürü tevzintma ait beyanname ve depo teslim sıra numaraları aşağıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1951
  • Bu sa ili Daimî Komisyonundan Bayındırlık dairesine beheri 9000 lira muhammen bedelli 5 kamyon ile 7800 Hra muhammen bedelli bir jeep arabasına 23,8.951 tarihinde yapılan kapalı zarf usulile eksiltmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1951
  • Yol yapımı Karayolları Genel Müdürlüğünden!1 Eksiltmeye konulan iş:Gönen Biga yolunun 0+000—54+100 kilometrelori arası tesviye,sanat yapıları,bakımevi inşaatı,taban takviyesi ve temel tabakası teşkili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1951
  • I.II 1.izmir Dr.Behçet Uz Çocuk Hastahanesi Baştabibliğindan 1 Hastahanemizin isterlizasyon cihazları kapalı zarf usulü fle satın alınacaktır.2 ihalesi 18/9/951 salı günü saat 10 da hastahane binasınf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1951
  • Dizel Elektrojen Grubu Satın Alınacaktır filer Bankasından 1 Gediz elektrik santralına tesis edilmek üzere 1 adet 135 150 beygirlik komple dizel elektrojen grupu satın alınacak ve santrala monte ettir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1951
  • OPERATÖR Dr.CAVlT GÖNCER BİRİNCİ SINIF Umumî uzuvları ve V baş,karın,tenasül.kol bacak damar emik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Tel:Okçularbaş:No:13 Muayene:23678
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1951
  • İ Sahip ve Başmuharriri;AH Naci KARACAN Bu nüshada yazı işlerini idare eden:Faruk DEMIRTAŞ N,A A,N.K,Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4