Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 31.08.1951
  • 31 Ağustos [19 5 1 Cuma Adreı:Nuruoamanİye Türbftdat Sokak No:18 1 S T A N B U L Telgraf:MÎLLÎYET Istanbul YIL:SAYI:471 Posta Kutusu 4 9 1 TELEFON 29614 F 1 Y A T î 10 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1951
  • Japonya ile yapılacak olan barış andlaşması Rusyanın,konferansa Amerik anınkinden pek farkh olmayan bir tasarı vereceği umuluyor.Moskova,30 AP.Buradaki yaibancı çevreler,Rusyanın,Birleşik Amerika tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1951
  • Nevyork Valisi Dewey Dewey'in beyanatı «Türkleri dünyada hiç bir kim se ric'at ettiremez.Ancak emir alırlarsa geri çekiliyorlar.Nevyork,30 AP)Cumhuriyetçi Parti liderlerinden Nevyork Valisi Thomas Dew
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1951
  • LÂZIMDIR!emlekette seçim mücadeleşi ilâ maşallah hızlandıkça hızlandı.Adaylar,yanlarında mensup oldukları partiler tarafından sureti mahsusada tefrik edilmiş hatiplerden mürekkep takviye kollan,şehir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1951
  • Uydurma bir haber Emirgân D.P,ocağından 30 kişinin istifa ettiği tamamen asılsızdır Halk Partisinin yardakçıSığını yapan bir gazete dün Emirgân D,P.ocağına kayıtlı 30 üyenin istifa ettiğini yazmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1951
  • Harpokulu mezunları Dün 454 genç as teğmen kahraman ordumuza katıldı Ankara,30,AA)Harb Okulunun 106.dönemini başarı ile bitiren 454 genç asteğmene djploma tevzi edilmesi münasebetiyle bugün saat 16 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1951
  • 'AKIN,Gazetesi çıkmağa başladı 1945 ile 1950 yılları arasındaki şiddetli demokratik mücadele safhalarında muhtelif gazetelerin yazı işleri müdür ve muhabirleri olarak çalışmış genç ve idealist bir gaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1951
  • 17 Eylül.Pa zarf es i Yeni bir yazı kadrosu,memleketin en tanınmış edip ve muharrirlerinin fıkraları,makaleleri,romanlariyle 6 ve 8 şa'hife olarak intişara başhyacakfır En Zengin mllnderlcatla ye müke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1951
  • Siyasî tarihimizde mühim bir gün Parlâmentolar Konferansı bugün merasimle açılıyor Birlik Genel Sekreteri,Atlantik Paktına alınmamız hakkındaki talebimizi destekliyen bir rapor hazırladı Dışişleri Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1951
  • Ağa oğlu Bilecikte Halk Partili vatandaşlar da Başbakan Yardımcısının sözlerini tasvip ettiler Bilecik,30 A.A.Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu.bugün saat 13,15 te otomobille şehrimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1951
  • Kahraman ordumuza mensup bahriyeliler şeref tribünü önünden geçerlerken 0 Ağustos Zafer ayramı kutlandı 1 29 sene evvel müstevlilere indiren Türk Ordusunun bu öldürücü darbeyi büyük zaferinin yıl dönü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1951
  • Adalet Bakanının dünkü beyanatı Seçimler,kanunun himayesi altında ve tamamen serbest bîr surette yapılacaktır.Bunda kimsenin şüphesi olmasın ve olmamalıdır Evvelki gün Ankaradan şehrimize.parlâmentola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1951
  • Ma Dün saat 18,30 da D.P.Taksim bucağı.Taksim meydanına nazır Eftalipos kahvesi salonunda bir siyasî toplantı tertiplemiştir.Toplantıda İstanbul milletvekilleri vra seçimleri miinasebetiyle konuşmalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 31.08.1951
  • Dünya basınından Ingüteren in Ort siyaseti ve Türkiye ingiltere Türkiyenin yardımı olmadan Orta Şarkı müdafaa edebileceğini sanıyordu.Şimdi bu hatalı düşüncesinden vazgeçniştir.İtalyccda çıkan müstaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1951
  • Toplu iğne yutan biri hastahaneye kaldırıldı Giresundan bir iş iqin şehrimize gelen Mehmet Sallı adında biri Sirkecide bir lokantada yemek yemiş ve kürdan niyetine kullandığı bir toplu iğneyi dikkatsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1951
  • Eski bir mesele yüzünden Bakırköy Yenimahalle istasyon civarında ikamet eden Necati Akdurak ile Petro Liyo eski bil mesele yüzünden kavgaya tutuşmuşlardır.Necati,Petro'yu iki yerinden bıçakla yaralamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1951
  • Yeni alınacak otobüsler E.T.T,idaresinin Almanyaya sipariş ettiği 50 otobüsten 10 tanesi de eylül ayı iqinde gelecektir,îdare 50 otobüslük ikinci bir parti daha aynı firmaya sipariş etmiş ve mutabık k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1951
  • Millî Piyangoda kazanan numaralar Millî Piyango'nun 30 ağustos 1951 Zafer Piyangosu çekilişi diin Ankara'da saat 13.30 da yapılmıştır.İkramiye kazanan d umar alan aşağıda bildiriyoruz.300.000 lira kaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1951
  • Milletlerarası Kimya Kongresi.Nevyork'ta toplanacak olan Milletlerarası Kimya Kongresine i&tirak etmek üzere Doçent Dr.Osman Saka Amerika'ya gitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1951
  • Resim ve Heykel Müzesi dün açıldı Harp senelerinde kapatılan Besiktastakı Resim ve Heykel Müzesi dünden itibaren halka açılmıştır.İçkide 597 resim ve 43 heykel bulunan müzenin tekrar acılığı halk aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1951
  • Emekli ve yetim maaşları Emekli,dul ve yetimlerin üç aylık maaşları 1 eylülden itibaren verilecektir.Defterdarlık maaş bordrolarını hazırlamıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1951
  • Gelir vergisi Gelir,Esnaf Vergisinin ikinci taksitinin Maliye veznesine yatırılmasına yarından itibaren başlanacak ve 30 eylülde son verilecektir.Vergilerini gü nünde ödemiyen mükellefler hakkında Tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1951
  • Sigortada yolsuzluk Güven Sigorta Şirketinde 30 bin liralık bir yolsuzluk yapıldığı hakkında alâkalılara bir ihbar yapılmıştır.Ankaradan şehrimize gelen sigorta müfettişleri hâdiseye el koymuş,tah kik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1951
  • Diploma alacak deniz subaylarımız Deniz Harp Okulunu ve Kolejini bitiren genç subaylarımızın diplomaları yarın saat 16 da okul bahçesinde yapılacak törenle verilecektir.Subaylar diploma tevzi törenind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1951
  • Tedavülden kaldırılacak paralar Kenarları tırtıllı nikel bir ku ruşluklarla,bronz sarı on para hklar İÜ eylülden itibaren tedavülden kaldırılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1951
  • Sadeyağ piyasası Sadeyağ piyasasının şehri inizde gevşeklik göstermesinin Trabzon ve havalisinde yağ fi atlarının 50 kuruş kadar düşmesine sebebiyet verdiği gelen haberlerden anlaşılmaktadır.Biı kaç h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1951
  • D.P.Bebek Ocağının eğlence gecesi D.P,Bebek Ocağı 1 eylül günü,gelin sosyal yardım kısmına ayrılmak üzere,saat 21 den sabaha kadar bir eğlence gecesi tertip etmiştir.Bil' çok sanatkârların iştirak ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1951
  • Kalay fiatları yükseliyor Son hafta içinde kalay fiatları yeniden yükselmiştir.Toptan kilosu 830 kuruşa kadar düşmüş olan kalay halen 950 kuruşa çıkmıştır.Buna sebep olarak Londra metal borsasında kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1951
  • Bir tâyin Münhal bulunan İstanbul Kö mür Tevzi Müessesesi Müdürlüğüne Hulusi Kocaharzem tâyin edilmiş ve vazifesine başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1951
  • Tamir edilecek camiler Eyüpte Kaşgarî Abdullah camii halk tarafmdan tamir ve ihya edilmiştir.Diğer taraftan Evkaf idaresince tamiri kararlaştırılan ve tahsisatı ayrılan bazı camilerin tamir işine yakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1951
  • Havayolları Genel Müdür Muavini Havayolları idaresine ait bazı mubayaalarda bulunmak üzcre Anıerikaya gitmiş olan Devlet Havayolları Genel Müdür Muavini Rıza Çerçel gelirimize dönmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1951
  • Antrepo darlığı Paket Postahanesi tahliye edilerek antrepo yapılacak Denizyollarına ait olup hâlen paket postahanesi olarak kullanılan Sirkeci Sundurmasının tahllyesiyle,buranın Denizyollarına devredi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1951
  • j;HALKİ Tıkanan kanal ızgarası Şişlide Halaskar Gazi caddesinde oturan ve adı bizce mahfuz i utulan Jbir okuyucumuzdan aMftfımız mektupta Söyle delinmektedir;Sokağımızda kanalizasyon deliğinin üzerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1951
  • Haydarpaşadan Kuruçeşmeye sevkeuilen fakat yolda kaybolan 135 ton kömürün ns olduğu araştırılıyor Etibanka ait Kütahya linyitle,rinin Haydarpaşadan Kuruçeşme kömür depolanna nakli sırasında bir suiist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1951
  • Kısa Şehir Haberleri iç Adanadan bildirildiğine göre yeni yalın ilk pamuk mahsulü piyasaya çıkarılmış ve borsa dignıda 107 108 kuruştan muame le görmüştürir Emniyet Müdürlüğü 2 nei şube memurları dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1951
  • iemleket haberleri İçişleri Bakanının seylâp bölgesindeki tetkikleri Halil Özyörük,Tokat,Çorum,iskilip ve Amasya'da tetkiklerde bulundu ve alâkalılara gerekli emirler?verdi lan moloz ve çamurların kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1951
  • Tevfik Heri Bafra'da bir konuşma yaptı Bafra,30,A A.Millî Eğltim Bakanı Tevfik ileri beraberinde Samsun milletvekillerinden Muhittin Özkefeli,ismail Işın ve Samsun valisi Turgut Ba baoğlu olduöu halde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1951
  • Bayındırlık Bakanının tetkikleri Bigadiç.30 A.A.Bayındırdık Bakanı Kemal Zeytinoğlu beraberindeki zevatla birlikte bu gün ilçemize gelmiş ve Balıkesir milletvekili Muzaffer Emiroğlu,kaymakam Ve kalaba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1951
  • Ulaştırma Bakanı Sivas'ta Sivas,30 A.A.Ulaştırma Bakam Seyfi Kurtıbek,dün gece saat 22 de trenle şehrimize geümiş,istasyonda vali Taki Gürkök,milletvekili Rıfat öçten,De mokrat Partililer ve Devlet De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1951
  • Trabzon'da seylap Trabzon,30 AA.Evvelki günkü sftğnaktan sonra dün gece baghyan şiddetli yağmur derelerin taşmasına se bep olmuştur.Zağnos ve Tabakhane dereleri meçrasmdaki bazı evleri ve Gazhaneyi su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1951
  • Eskişehir'de yaptırılan 120 işçi evi Eskişehir,30 A.A.Şeker fabrikası işçileri için fabrikanın yakınında büyük bir sahada yapiırılmasına kaTar verilen 120 İŞ-Çİ evinin temel atma töreni bulgun saat 17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1951
  • Zeytin fistiarı düşüyor Zeylin Katları bir miktar düşmüştür.Buna sebep 950 yılı mahsulü malların bol olarak piyasaya çıkarılmasıdır.Halen toptan fiatlar şöyledir:Gemlik duble 135-145,birinci 105-115,i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1951
  • Yumurta piyasasında canlılık başladı Yumurta piyasası bu hafta hayli hararetlenmiştir.İkinci sezon malları piyasaya bol olarak gelmeğe başlamıştır.Bir müddetten beri Yunanistan ve İfalyadan gelen tale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1951
  • TekcFde yeni tâyinler Tekel Genel Müdürlüğü memurları arasında bazı değişiklikler yapılmıştır.Cibali Es Md.Mu.Hakkı Hümran sosyal yardım Şb.Md.ne,levazım ve evrak Şb.Md.Said Arad Cibali Nakliye Şb.Md.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1951
  • 69 öğretmene ait liste Köy Enstitüleri mezunlarından İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü emrine verilen ve ken di arzulariyle yer değiştiren 69 öğretmenin listesi hazırlanmıştır.Liste dün tasdike arzolun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1951
  • Ülev vapurundu yangın çıktı Eüyükada vapur iskelesine bağlı Ülev vapurunun makine dairesinde üstübü parçalarının üzerine atılan bir sigara yüzün den yangın çıkmıştır.Tutuşan üstüpüler mürettetebal-tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1951
  • X&şıt İşçileri Sendikası İstanbul Elektrik ve Motorlu Taşıt işçileri Sendikası Aksaray şubesinin açılış töreni dün saat 18 de yapılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1951
  • Çalışma semineri Yakm ve Orta Doğu memleketleri İşçi Figorta Kurumları temsilcileri için şehrimizde Galatasaray Lisesinde bir seminer açılacaktır.3 eylülden 22 eylüle kadar devam edecek olan seminer,Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1951
  • Kücükpazar hâdisesi Akrabasını yere seren sanık kendisini de yaraladı Dün sabah Küçükpazarda kan lı bir hâdise olmuş,iki kişi ağır surette yaralanmışlar.Hâdisenin* cereyan şekli şöyledir:Küçükpazaıria
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1951
  • çılan dağcılarımız Şimdiye kadar Mç kimsenin ayak basamadığı büyük Ağrı zirvesine ilk defa olarak Türk dağcıları çıkmağa muvaffak oldular Doğu Bayazıt,29 A.A.Muhabirimiz Saiâha.tin Tirnugin bildiriyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1951
  • Denize düştü Kuınkapıda odun iskelesi ciryarındaki dalgakıran üzerinde dolaşan Melâhat Tunçkol,muvazenesini kaybederek denize düşsûiş ve etraftan yetişenler tarafından kurtarılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1951
  • Keten tohumu rekoltesi Bu sene keten tohumu rekol tesinin az olacağı anlaşılmak* tsdır.Samsunda ilk tahminler tahakkuk etmemiş,Eskişehir'de geçen senenin yarısına tekabül edecek miktarda bile mahsul a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.08.1951
  • 12,57 Açılış ve programlar 13,00 Haberler 13.15 Karışık hafif müzik ve sevilmiş şarkılar •Fi)13,45 ŞaTkilar 14,20 Bans müziği Pl)1445 Programlar ve türküler Pl)1*5:00 Kapanış 17.57 Açılış ve programla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 31.08.1951
  • V iffii Yirminci asırda bu da o E u y o r Bir ajans telgrafında okuduk.Bursa Memleket basta,hanesi inşa edilip bittikten sonra kalorifer bacası unutulduğu anlaşılmış.Bir defa da bir köy mektebi yapılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 31.08.1951
  • Arap birliği orduları Gizli bir teşkilât bu orduya Almanya'dan asker toplamaya çalışıyor Hamburg,30 AP)Bir asker toplama teşkilâtının ajanları Batı Almanyanin her tarafını dolaşarak Arap Birliği ordul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 31.08.1951
  • Glubb Paşa itham ediliyor Kahire.30 AP.Albay el Teli dün.Ürdündeki Arap lejoynunun ingiliz Komutanı Glubb Paşayı Kral Abdullahı katlettir,miş olmakla itham etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 31.08.1951
  • tzvestia ve Pravda'nın iddiaları Londra,30 Nafen)Başta tzvestia ve Pravda gazeteleri olmak üzere bütün Sovyet mat bnatı Yugoslavyaya yapılması takarrür eden müttefik yar dunlarını ele alarak başmakaı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 31.08.1951
  • Aydın'da imar faaliyeti Aydın,30 A.A.Aydın şeh ri içinden geçen 20 metre geniş,ligindeki Gazi bulvarının asfaltlanma işine ve Nazilli köprüsünün yeniden inşasına,bugün saat 15 te törenle başlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 31.08.1951
  • Iran müşkül bir durumda Tahran.30 AP.Abadan tasfiyehanesinin kapanması ve petrol varidatının kesilmesi neticesinde îranda yeni bir iktisadî buhran devresinin baş göster,mesi kuvvetle muhtemeldir.Dr.Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 31.08.1951
  • Ram an'da hâdise yok Hırsızlık ve sabotaj haberleri tamamen uydurmadır Ankara,30 A.A.Raman petrol tesisatında bazı hırsızlıklnr olduğu ve hattâ sabotajlar yapıldığı hakkında bazı gazetelerde bir takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 31.08.1951
  • W.Oatis meselesi Acheson,Çekoslovak elçisine kat'î bir lisanla alınacak kararları bildirdi Vaşington,30 A.A.Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Dışişleri Bakanı Acheson ile Çekoslovakyanın veni 'büyük elçisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 31.08.1951
  • İngiltere,Amerikan yardasına yeni bir veçhe verilmesi için teşebbüse geçti Londra,30 AP.İngiltere,Amerikan yardımına yeni bir veç he vererek,Orta Doğuyu komünizme karşı müdafaa etmek niyetindedir.Resm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 31.08.1951
  • Kay bo IIan İngiliz diplomatları Londra,30 AP.isçi Partisinin organı olan «Daily Herald» gazetesi bugün,gizli istihbarat servisinin üç ay süren araştırmalardan sonra,kayıp iki İngiliz diplomatı Donald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 31.08.1951
  • 1&B m%mU I lUi fit P tahdidi i Nevyork,30 AP.Birleşmiş Milletlerin hususî bir komitesi dün.atom silâhlarının kontrolü ve silâh tahdidi meselelerinin tek bir uzuv tarafından müzakere ve münakaşa edilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 31.08.1951
  • Harici kısa haberler İNGİLTERE Dışişleri Bakanlığından bildL rldiğine göre,İkinci Dünya Har binin sona ermesindenberi In^ilterede vazife alacak ilk Japon diplomatları dün Londraya vâsıl olmuşlardır.Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 31.08.1951
  • TBastarafı Birincide!Sam et Ağaoğlu,Küplü bucağında da bir müddet durmuş ve o esnada halka hitap etmekte olan Yozgat Demokrat Parti milletvekili Niyazi Ünal'ı,halk arasına girerek dinlemeye başlamış,t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 31.08.1951
  • Amerika Filipin müdafaa paktı Vaşington,30 AİP.Birle,şik Amerika ile Filipinler cumhuriyeti arasında Sbugün yeni bir karşılıklı müdafaa paktı imzalanmıştır.Cumhurbaşkanı Truman bu muahede için Pasifik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 31.08.1951
  • Truman'ın beyanatı «Iîusya yeni paktlardan bahsedeceği yerde mevcut «ulaşmalara riayet etmeli» Vaşington,30 AP)Beyaz Sarayda bugün yapılan basın toplantısında gazeteciler Mr.Truman'dan,Sovyetler Birli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 31.08.1951
  • Arap Birliği siyasî komitesi toplandı İskenderiye,30 AP)Arap Birliği siyasî komitesi dün kısa bir toplantı yapmıştır.Mısır,Suudi Arabistan,Yemen,Irak,Suriye,Lübnan ve Ürdün delegeleri,10 e3'lülde Pari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 31.08.1951
  • Amcrikada bakır işçilerinin grevi Vaşington,30 AP)Sendika başkanları dün,memleketin müdafaa gayretlerim baltalamak istidadını göstermesi^ ne rağmen,bakır grevine son vermeyi reddetmişlerdir.Liderlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 31.08.1951
  • Çocuk felcini önlemek için gayretler Kopenhag,30 AP.Birleşik Amerika çocuk felci ile mücadele millî teşkilâtı başkanı Dr.Basil O'Connor,dün,21,nıilletlerarası Poliomiyelit konferan sına katılmak üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 31.08.1951
  • Süveyş Londra,30 A.A.Londradaki basın muhabirleri,Bir leşik Amerika,Fransa ve İngiltere tarafından sunulan ve Mısır'ın Süveyş kanalında koyduğu tahditlerin kaldırılmasını isteyen önergenin Güvenlik Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 31.08.1951
  • Bir yanardağ faaliyete geçti Mangue Nikaragua)30 A.A)Nikaragua gölündeki Om?tepc adasında bulunan Conception yanardağı dünden beri faaliyete geçmiştir.Nanbcyza halindeki lavlar ve küller,muazzam duman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 31.08.1951
  • Japon sulhu f Bas tarafı Birincide] işleri Bakanı dün akşam burada demeçte bulunarak,barış nndlaşması tasvip edilir edilmez Jn ponyaran dünyanın bütün memleketlerinde elçilik ve konsolosluklar açacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 31.08.1951
  • Hindistcmın teminatı Yeni Delhi,30 AP.Hindistan bugün,«Japonya He iki taraflı ve Birleşik Amerika tarafından hazırlanmış olan tasarı» ya muarız bir barış andlasması yapmak için teşebbüse geçmiyeceği h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 31.08.1951
  • Dewey'en bey aw ti [Baştarafı Birincide] mini her zikredişinde bu müttefik kuvvetler dakikalarca alkışlanmıştır.Kore harbine iştirak eden müttefik dovletlerin kuvvetleri meyamnda bilhassa Türklere kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 31.08.1951
  • fBastarafı Birincide!Ataç şeref tribününe gelmişlerdir.Tribünde milletvekilleri,şehit 'anaları,malûlgaziler,askerî,mülkî erkân ve Parlâmen tolar Birliği Konferansına iştirak edecek bazı delegeler yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 31.08.1951
  • Baştaraf ı Birincide] anlaşmayı parafe eden diplomatik konferansın neticelerinden malûmattar edilmiştir.Parlamentolararası Birlik adına Belçika Delegesi Mr.Rolin'in sarfettiği gayretlere rağ men bu an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 31.08.1951
  • B.Britanya atletizm takımı bugün 1-2 eylül tarihlerinde Mithatpaşa stadında yapılacak olan müsabakalarda,bir kaç Türkiye rekoru kırılmaı muhteme Edîr Yarınki cumartesi ve pazar günleri,Mithatpaşa stad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 31.08.1951
  • ingiltere Atletizm karşılaşması Ilk gün müsabakalarını,ingilizler 4 7-39 puanla önde bitirdiler Atiı«a,30 AP)İngiliz atletleri dün,Yunan İngiliz müsabakalarının birinci gü nünde bir rekor kırıp bir di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 31.08.1951
  • Pariste yapılacak yüzme müsabakaları tehir edildi P a r i ste 2 Eylülde yapıla,cak olan îsveç Fransa yüzme müsabakaları İsveçlilerin seyahatine bir mani çıkması dolayısiyle ilerde yapılacaktır Diğer t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 31.08.1951
  • G.Saray Beyoğluspor karşılaşıyor Geçen hafta İzmir'de,îzmirspor ve Karşıyaka ile yaptıkları müsabakaları,6-0 ve 3-0 gibi açık farklı neticelerle kazanan Galatasaray takımı,bugün de,saat 14.30 ve 16.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 31.08.1951
  • Uz.31 Ağustos Ru.28 18 Zilka' 19.1 1 Ağust 1370 Cuma 1367 VJUE İT VAfiATİ ESAK3 Güneş 6,19 10,26 öğle 13,16 5,22 Ikîndi Akşam Yatsı îmsâk 16,59 19,52 21,29 4,34 9.07 12,00 1.43 8.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 31.08.1951
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada yazı işlerini idare eden:Faruk DEMIRTAŞ N.A A,N.K,Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası rf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 31.08.1951
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her "gün sabah saat 10,30-12;Öğleden sonra,14.30-17 de basta kabul eder istanbul Divanyolu No:104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 31.08.1951
  • OPERATÖR Dr.CAVİT GÖNCER BİRİNCİ SINIF Umumî baş,karın,tenasül,uzuvları,kol bacak damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okçularbaş:No:13 Tel:Muayene:23678
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 31.08.1951
  • Neşriyat t Ş Ç HAKKI Gazetesinin 9)uncu sayısı İşçileri alâkadar eden birçok ya.zılarla bugün çıkmıştır,Fiatı 10 kuruştur İşçilere hararetle tavsiye ederiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 31.08.1951
  • Bayındırlık Bakanlığından Eksiltmeye konulan iş:1 Adana Su işleri C ncı Şube Müdürlüğü bölgesi içinde bulunan Silifke ovası ve yan dereleri is^hı inşaatı olup tahmin edilen keşif bedeli fiat birimleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 31.08.1951
  • ilk okul binası yaptırılacak Istanbulda Kadıköy ilçesinin Kızıltoprak bucağında 155684,34 lira keşif bedelli bir ilkokul binası inşası kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur.Keşif bedelinin 50 si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 31.08.1951
  • İstanbul Belediyesi ilânları ilk okul sırası yaptırılacak II dahilindeki ilkokullar için muktezi 120 adet sıra 7800 lira muhammen bedel çevresinde yaptırılmak üzere 11/Eylül/951 Salı günü saat 14.30 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 31.08.1951
  • J* Beden Terbiyesi Istanbul Bölgesi Başkanlığından Atletizm Federasyonunun davetlisi olarak şehrimize gelen ingiliz atletleriyle 1 ve 2 eylül 1951 tarihlerinde Dolmabahce Stadyomunda yapılacak olan At
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 31.08.1951
  • Bursa ili Daimî Komisyonundan Bayındırlık dairesine beheri 9000 lira muhammen bedelli 5 kamyon ile 7800 lira muhammen bedelli bir jeep arabasına 23.8.951 tarihînde yapılan kapalı zarf usulile eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 31.08.1951
  • Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünden Keşif tutarı 99332 lira 45 kuruş,geçici güvenmesi de 6216 lira 62 kuruş olan Tophanede 30 No.lu anbar dahilinde ve muhtelif yerlerde yaptır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 31.08.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları 4/Ekim/951 tarihinde Ankara M.S.B,2 No.lı Sa,Al,Ko,da ihale edileceği ilân edilen Dz.K.K.lığına ait olan 6 adet torna tezgâhı ihalesinin lüzumuna bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 31.08.1951
  • pir Gümrük Muhafaza AlayfSatınalma Komisyonundan İuLm Muhammen Geçici Eksiltmenin gün ve saati Miktarı fiatı teminai Kilo jfj t-w_Kuru odun ^nnl/ınn-T.5 1875i 00 n eylül g51 pazartesi günü muza vermel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor