Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.08.1951
  • Petrol ihtilâfının yeni safhası Amerika uzlaştırma için çare arıyor Amerikanın Tahran Büyük elçisi bugün Şahla görüşerek yeniden arabuluculuk vazifesine başlıyacak İran Şahı Başkan Tr umanla bir arada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1951
  • Koredc çarpışan iki kahramanımız bir istirahat zamanında Kaesong bombardımanını komünistler tertiplemiş Kendi uçakian s3e sn it ar eke bölgesini bombalayan kızıllar,bunu/B mas'uliyaîjnî Müttefiklere y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1951
  • Terfi ettirilen Generalleri İshak Avni Akdağ ve Hasan Fehmi Atakan Orgeneralliğe,4 Tümgeneral Korgeneralliğe ve 12 Tuğgeneral de Tümgeneralliğe terfi ettirildi Ankara,28 A.A.Terfi eden yüksek subaylar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1951
  • Kral Aptullahı öldürenler mahkûm oldu Amman,28 AP)Ürdün Kralı Abdullah'ın katliyle neticelenen komploya methaldar olmaktan sanık şahıslardan eski Kudüs Valisi Albay Abdullah Ei Tel ile diğer 5 şahıs b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1951
  • 1st.enternasyonal tenis turnuvası nihayettendi Dünkü müsabakalar sonunda tek erkeklerde Ampon;tek kadınlarda Nancy Bolton;muhtelitte de,Bolton Iftikar çifti şampiyonluğu kazandılar İstanbul VI ncı İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1951
  • M USTAKİ!SI YASI GAZETE 17 Eylül Pazartesi »WW^^AA^WW/WA^WVNA^^* Yeni bir yazı kadrosu,memleketin en tanınmış edip ve muharrirlerinin fıkraları,makaleleri,romanlariyle 6 ve 8 sahife olarak intişara ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1951
  • Olga,Çine gitmek istiyor Çine gitmek istiyen Olga ölümü cTan bir esrar perdesinin arkasında kalan Teknik Okul pansiyon âmiri Muzaffer Kayalı bay'in karısı Olga,bu hâdisede suçlu sanılan ve hakkında dâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1951
  • D.P.ti Başkanı Dr Mükerrem Sarol Sarolun Beyaz hakkında ı D.P.il Başkanı dedi ki:Kitap insal ölçüsü ile okunursa görülür ki D.P iktida ıı 16 ayını israf etmemiştir» Demokrat Parti genel idare kurulunc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1951
  • Muhalefetin vazifesi «Bütün mesele,ilk dâva millete hizmet etmektir.Bunu unut tuğumuz an ne iktidaıda olma-nın ve ne de muhalefette kalmanın mânası yoktur ve vazifeleri yapmak mümkün olamaz.Muhalefeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1951
  • Dün Samsunda mühim bir beyanatta bulunan Mili!Eğitim Bakanı Tevfik tleri sehrimiıd* yaptığı bir basın toplantısında Milli Eğitim Bakanının SAtirtftiflfi'irİAİ/ı l/AnııomAf1!dliadUBSUdlıU KUlIUŞlIlddl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1951
  • istanbul kongresi Parlâmentolar Birliği kongresi için hazırlıklar tamamlandı Bu ayın 31 inde Şale köşkünde açılacak olan Parlâmentolar Birliği konferansı için yapılmakta olan hazırlıklar tamamlanmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1951
  • Tokattaki se^jâp Birçok yerleri sular bastı hasar büyük Tokat,28 A.A.Hususî Muhabirimizden)Tokat seylâ'bı ile beraber başlıyan ve emsali görülmemiş bir şiddetle buz halinde yağan yağmurlar neticesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1951
  • Sovyetlerin maneviyatı 01.Eisenhower Rusların maneviyatının zayıf olduğunu söyledi Amerikanın sesi,28 A.A.Atlantik Savunma Paktı kuvvetleri başkomutanı General Eisenhower'in bundan bir müd det evvel k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.08.1951
  • F:»ki -tan Büyükelçisinin eşi bir kabuS resmi tertip etti Pakistan Büyükelçisinin eşi Begüm Geti Ara Beşir Ahmet,evvelki gece Beynelmilel Tenis Turnuvasına iştirak eden oyun cular şerefine bir kabul r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1951
  • D.P.milletvekilleri Bakırköyde istanbul milletvekillerinden Fuat Hulusi Demircili,A.Ham di Başar,Mithat Benker ve Envoi Adakan Meclis tatilinden bilistifade dün Bakırlcöyde halkın dertlerini dinlemişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1951
  • Ortağını tabanca ile yaraladı Küçükpazarda bir hamamı işleten Mustafa Gülaçtı iîe ortağı Kasan Karun dün hesap meselesinden kavga etmişlerdir.Biı ara Mustafa tabancasını çekerek ateş etmiş,çıkan kurşu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1951
  • Kuyuya düşüp boğuldu K*trca)'tia Köşkler mevkiinde oturan Cemile adında 40 yaşlarında evli bir kadın,kocasının iddiasına göre evlerindeki kuyudan su çekerken muvazenesi li kaybederek düşmüş ve boğulmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1951
  • Komünizm propagandası yapmış Bundan bir sene evvel Bulgaristandan memleketimize ge len göçmenlerden ismail Yılmaz Bora adında 30 yaşlarında birinin Büyükada'da komünizm lehinde sözler sarf ettiği ihba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1951
  • Aile kavgası Şehremininde Fatma Sultan ınahalıesı Sulukule caddesinde oturan Bahottin Katça ile eniş tosi Ali Tok bir mesele yüzünden münakaşaya tutuşmuşlardır.Bir ara Ali bıçağını çekerek kaymbiradeü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1951
  • ilbaylarımızın terfi listesini veriyoruz Dünkü sayıdan devam)Osman Gülkilit;Cemil Özgür,Orhan Hancı,Kemal Özçelik Edip Beyoğlu,Suphi Okur,Mehmet:Yılmaz,Remzi Elmenbuken,Doğan Gücen,Sami Alpagut,Şükrü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1951
  • Kadın yükünden Feriköyünde Civeleksu soka £ınd& oturan Tevrat ile Kasımpaşa da oturan Hüseyin bir kadın meselesinden dolayı kav gaya tutuşmuşlardır.Neticede Hüseyin bıçakla Tevrat'ı başın dan yaralamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1951
  • 12,57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Radyo salon orkestrası konseri 13.45 Şarkılar 14.20 Müzik Pl)14,45 Programlar ve türküler Pl)1500 Kapanış 17,57 Açılış ve programlar 18.00 Türkçe tangol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1951
  • Dun iki kişi intihar etti îrini Ucanarapolo isminde bir kadın uzun zamandan beri çektiği kanserin ıstırabına dayanaraıyarak kendisini misafir gittiği akrabası Mihal'm Galetadaki evinin 4 üncü kat penc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1951
  • Savcılık ve Emniyet esrarlı bir hâdiseyi aydınlatmaya çalışıyor Bundan 15 gün kadar önce esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan 16 yaşlarındaki marangoz çırağı Haralambos'un cesedi üç gün evyel Kumka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1951
  • İki sarhoş bir şoförü bıçakla yaraladı Evvelki gece Sirkeci garı örıünde Nuri adında bir şoförün yolunu kesip kendilerini gezdirmelerini teklif eden Naki ve Salâhattm adında iki zorba şoförün itirazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1951
  • Kısa Şehir Haberleri Sultana'hmette Yerebatan sarnıcı üzerinde inşa edilmekte olan bir apartımanın kaçak olarak yamlan iki katı ilgililerce yıktınJacaktır.Pakistan büyük elçisi ekselans Mian Beşir Ahm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1951
  • Vali dün muhtelif semtleri teftiş etti Vali ve Belediye Reisi Gökay dün sabaiı beraberinde ilgililer olduğu halde,Şehremini,Aksaray ve Sultanahmette incelemeler yapmış,pazar yerlerini teiLıs etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1951
  • İzmirliler Gökay'a bir teşekkür telgrafı gönderdiler İzmir'de Karşıyaka müstahsiller:namına Vali ve Belediye eisi Cökay'a çekilen bir telgrafta Hâllerde alınan kararın müstahsilleri pek memnun eylediğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1951
  • Bey kozda kanlı bir hâdise Beykoz'da Doğanzade sokanında oturan Mesih ile aynı semt sakinlerinden Kemal ve Ali adında iki kardeş arasında küçük bir mesele yüzünden kavga çıkmıştır.Mesih ve kav gayı ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1951
  • Türk İtalyan Lunaparkı Ankara'ya gidiyor Türk italyan Lunaparkı kapanmıştır.Aletleri sökül mekte olan Lunapark hususî bir katar halinde Ankaraya gi decektir.15 gün çalıştıktan sonra Adana'ya uğrayıp 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1951
  • Bu sene mahsul bol îstihsal bölgelerinden gelen h?beri ere göre bu sene memleketimizde senelerden beri gö rülmemiî;bir mahsul bolluğu vardır.Alâkalılar bu seneki mahsul bolluğunun sebeplerini makineli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1951
  • Eminönü Halkevinde eşya sayımı Eminönü Halkevindeki eşyanın sayımı devam etmektedir.Komisyon depolarda,tavan arasına atılmış eşyayı da saydığı için işlerin daha 10-15 gün süreceği anlaşılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1951
  • Psikopat çocuklar için kurulacak eğitim müessesesi Vali ve Belediye Reisiyle İzmir'den ve Ankara'dan gelen mütehassısların iştirakiyle top lanan danışma kurulu başıboş ve ahlaken çeşitli tehlikelerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1951
  • Bakır şilebine kaçak giren yolcu Denizyolları idaresine gelen malûmata göre Bakır şilebi Şimalî Avrupa seferinden dönerken şilebe pasaportsuz kaçak olarak bir Fransız binmiş ve gemi içinde saklanmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1951
  • tçti.ui ilâçtan zehirlenerek öldü Beşiktaşta Köyiçinde oturan Mehmet adında bir genç Beşiktaş eczanesinden aldığı zeüirli bir ilâcı fazla miktarda iç mis,derhal hastahaneye kaldırılmışsa da kurtulamıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1951
  • Vazife başında hücuma Hâdiseyi müteakip yakalanan ve dün sabah suçüstü mahkemesine verilen sanıklardan beji tevkif edildi Evvelki gece Karagümrükte bütün muhiti heyecana üüşüren çirkin bir zorbalık hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1951
  • Adliyede bir hâdise Hâkime makamında hakaret etmek isteyen biri tevkif edildi Dün sabah Eminönü Sulh Hukuk yargıçlığında müessif bir hâdise olmuştur.Karısı tarafından hakkında nafaka dâvası açılan Hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1951
  • Elmalı bendi ihale edildi Ycni »u tesisinin temelini sekiz eylülde Cumhurbaşkanı atacak Sular İdaresi yönetim meclisi Vali ve Belediye Reisinin başkan lığında toplanmıştır.Bir müddet evvel ihaleye çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1951
  • HALKİN Tekel işçileri Tekelde çr.lışan işçilerden aldığımız bir mektupta şöyle denilmektedir:«Bizler Tekel kara nakliyatı işçileriyiz.Bundan bir kaç ay evvel Genel Müdürlü *e ücretlerimize zam yapılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1951
  • Bîr çocuğa tren çarptı Zeytinburnunda Yedinci sokakta 1 numaralı gecekonduda oturan 5 yaşında Cafer adında bir çocuk evvelki akşam saat 19 da istasyondaki ray kenarında oynarken 50 sayılı banliyö tren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1951
  • Maliye Bakanı dün Mükerrem SaroI'Ia görüştü Maliye Bakanı Hasan Polatkan dün saat 18 de Demokrat Parti İstanbul il başkanı Mükerrem Sarol'u ziyaret etmiş ve iki saat kadar görüşmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1951
  • Tekin Ererin radyo konuşması Gazeteci arkadaşlarımızdan Tekin Erer,bu akşam saat 21.50 de İstanbul radyosunda r^smî ilânlar,kömür ve pul zammı hakkında bir konuşma VkDacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1951
  • Brezilya C'umhurbaşkan Mua-iwi İstanbul'a geldi Brezilya Cumhurreisi Muavini Ekselans Kafevirho ve kâ tibi dün ueakla Rio de Janeiro dan şehrimize gelmişlerdir.Brezilya Cumhurreisi Muavini Parlâmentol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1951
  • Tarsus vapuru geldi Batı Akdeniz ilâve seferini yapun Tarsus vapuru dün saat 19 da 350 yolcu ile limanımıza rrimigtfr.Gemi ile gelen yolcular arasında,Fransa,Almanya,Ispan ya ve İngilterede tetkik sey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1951
  • licaret Odası seçimi İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasının meslek komitelerine üye üye seçimi önümüzdeki 2 eylül pazar günü odanın 4 üncü Vakıf Handaki salonunda yapılacaktır.Diğer taraftan İstanbul Tüc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.08.1951
  • Yon Neurath serbest bırakılmıyor Bonn,28 Nafen)Batı Almanya hükümeti,eski Dişiş leri Bakanlarından Von Neurathın serbest bırakılmasını istemiş fakat bu teklifi müttefik komisyonu tarafından kabul e»di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1951
  • Yımanistanda seçim faaliyeti Atina,28 Nafen)Yunanistanda seçim faliyeti birden gidetfenmiştir.Genel seçimler 13 gün sonra yapılacaktır.R:s mî malûmata güre.8 siyasî parti 1700 den fazla namzet gös mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1951
  • Rita,kati ola rak boşanıyor Hollywood,28 AP)Rita Hayvvorth'un avukatının dün akşam burada bildirdiğine göre,Prens Ali Han ile film artistinin boşanma dosyalarını hazırlamak üzere kendisi perşembe günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1951
  • Çekoslovakyadan kaçanlar Bamberg,28 A.A.Afp)Amerikalılar tarafından Al manca neşredilmekte olan Neu e Zeitung gazetesinin bildir diğine göre,içinde iki kadın ve iki erkeğin bulunduğu bir Çekoslovak uç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1951
  • Patlak borular» bulan köpekler Londra,28 Nafen)Londra havagazı müessesesinin en değerli,en verimü memurlaıı kadrosunda,iyi yetiştirilmiş köpekler de bulunmaktadır,Eu köpekler toprağı karıştırarai.kana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1951
  • Queen Mary fırtınaya tutuldu Londra,23 Nafen)Bu gün Southapmton limanına gel miş olan Queen Mary transat lantiğinin şimdiye kadar bir ağustos aymda rastlanmadığı sert havayla karşılaştığı ve gayet zor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1951
  • Alnıanyada yapılacak büyük düğün Berlin,28 Nafen)Eylül yınm ilk haftasında Batı Alnıanyada muhteşem bir düğün yapılacaktır Gelecek ayın dördünde evlenecek olan Brun cwick Dükü 37 yaşındaki Er nest Aug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1951
  • İnu'ili/talebelerinin mektepten kaçma usulleri Londra,28 Nafen)İngilterede bazı mektep talebeleri nin,hoşlanmadıkları derslerden kurtulmak maksadiyle «icadettikleri bir usulle» bayıl makta oldukları v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1951
  • Shirley in kocası mahkûm oldu Los Angeles,28 AıP.Film yıldızı Shirley Tcmple'in eski ko cası artist John Agar sarhoş olarak otomobil sürmekten 5 ay hapse mahkûm edilmiştir.Agaırın mahkemesi sırasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1951
  • Tokattaki seyelap [Baştarafı Birincide] Valilik tarafından adı geçen köylerde faaliyete geçmek üzere gönderilen yardım ekipleri bir günde ancak Ciniioğlu çiftliğindeki zararı tesbit edebilmiştir.Diğer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1951
  • İstanbul Kongresi i Başlara fi Birincide] yük memleketi ziyaret fırsatına sahip oddular.Istanbu'.a giderken Ankaraya j uğramamız.n sebebi ise.bu büyük cumhuriyetin başşehrini zi-t yaretle Pâkistanın b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1951
  • Harici kısa haberler İNGİLTERE Sömürgeler Bakanı,sömürgeieıde yalısına şartlarının düzel,tilmesi hakkında bir risale yayınlamıştır.Şimdi bütün sömürgelerde bulunan çalışma büroları çalışma şartlarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1951
  • Avrupanın silâhlanması v Amerika Vaşiugton,28 AP)Batı Avrupa'nın silâhlanmasını tetkik eden Ayan Meclisi komisyonu üyelerinden General Eisenhower «Birleşik Amerikanın hiç de lehinde olmayan ve karşılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1951
  • aaliyeti çok arttı İkiyüz kişilik gruplar halinde çarpışan çetecilerle bizzat gizli Rus polis teşkilâtı mücadeleye geçti Londra,28 Nafen)Bulgaristan'da dağa çıkmakta olanlarm sayısı gün geçtikçe artma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1951
  • Yeni seçimde Truman yine aday gösterilecek Nevyork,28 Nafen)Birleşik Amcrikada 1952 senesinde cereyan edecek olan Cum hurbaşkanlığı seçimlerine Demokrat Parti namına gene Baş kan Trumanın iştirak edec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1951
  • Japon ban andlaşması San Francisco konferansına 49 devletin temsilcisi iştirak edecek Vaşington,28 AP)4 eylülde San Francisco'da açılacak Japonya sulh muahedesi konferansına davet edilen devletlerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1951
  • Olga Çine gitmek istiyor 'Baslarafı Birincide!nıncaya kadar kendisine pasaport verilmemesine karar vermiştiı.Mahkemenin kararı Olga'ya,Savcılığa ve zabıtaya bildirilmiştir,Diğer taraftan yine hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1951
  • M.Sarol [Baştarafı Birijıcide] retle temin etti.Demokrat Parti 14 Mayıs seçimlerinde Türk milletinin huzurunu çıkarken iktidara geldiği takdirde neler yapacağını ve uzun yıllar ıstırapla devam eden ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1951
  • Terfi ettirilen Generaller ¦Bastarafı Birincide] Tümgeneral eşitliğine yükselen Tuğgeneral eşidi as.ad.Yargıçlar:Naci Bozkır,Hikmet Gerçekçi.Tuğgeneralliğe yükselen kur may Albaylar:Nurettin Turagay,R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1951
  • Sovyetlerin maneviyatı [Baştarafı Birincide] manın mahiyeti dün Vaşington da açıklanmıştır.General Eisenhower bu konulmasında.Sovyetlerin rnane vî bakımdan gayet kuvvetsiz olduğunu söylemiştir.General
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1951
  • Enternasyonal tenis turnuvası nihayettendi I Başla rafı Birincide] gflaşmalariyle nihayete erdi.Turnuvanın en çetin ve en enteresan karşılaşmalarını ihtiva eden.dünkü final müsabaka,lan.sahaya hayli k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1951
  • Camdan kayık yapılacak News Castle,28 Nafen)Northumberland'da bir firmanın camdan kayık yapmaya te şcbüb edeceği bildirilmektedir.Şimdiye kadar bazı tecrübelerin muvaffak olduğu,cam kayıklann çatlamad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1951
  • Bakanının konuşması 'Bastarafı Birincide] bir JKuz ve tenkit mekanizması diye kabul ediyoruz.Vatan ve milleti sevmeyi böyle anlıyan bizler için bu anlayışın dışındaki her reşit düşünce ve hareketin va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1951
  • Lüleburgaz Kepirtepe Koy Enstitüsü Müdürlüğünden CÎNm Mıkdarı Mu.bed.Tutarı Ge-temi.îhale şekli I_Lira Kr.Lr.Kr,Lr.Kr,Motopomp komple 1 adet 5000.00 5000 00 375.00 Açık eksiltme Çamaşır makinesi kompl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1951
  • Mısırın kararı Süveyş ablukası kaldırılırsa Mısır İsrail'e petrol ihracını kesecek iskenderiye,28 A.A.Aran Birliği Genel Sekreteri yar duneısı Ahmet El Sukayri Bey bugün gazetecilere beyanatta bulunar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1951
  • Petrol ihtilâfn i Bas t ura fi Birincide] beyanatta bulunmuştur:«Grady'nin yapacağı tekliflerin mahiyetini bilmiyoruz,fa kat bu tekliflerin İngilizlerle müzakerelerin tekrar başlamasını kolaylaştırmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.08.1951
  • İstanbul Belediyesi ilânları Talimin bedeli T ira Kuruş Tik teminatı Lira Kuruş 10686 80 801 51 5673 65 425 52 5506 20 412 97 Cerrahpaşa Hastahanesi için satın alınacak röntgen film ve levazımı,Karaağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 29.08.1951
  • istanbul Liseler Alım ve Satım Komisyo-u Başkanlığından Cinsi Tahmin fiyatı Miktan Tutarı Geçi Ks,K!jî Lira Dağlıç eti 250 37700 94250.Knramuiı eti 210 27150 57015.Kuzu eli 220 19000 41800.Şıpır eti 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 29.08.1951
  • Yapı işleri ilânı Tokat E e Jen Terbiyesi Bölge Başkanlığından 1 Eksiltmeye konulan iş Tokat ili merkezinde yaptırılacak kapah spor salonu binasının birinci kısım inşaatıdır.2 Eksiltmeye konulan kismm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 29.08.1951
  • tilt.29 Ağustos 19.1 1 Çarşamba Ru.16 Ağust 1367 26 Zilka' 1370 ¡MÜ hT YA4ATİ HAM Güneş öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 6,19 10.26 13,16 5,22 16,59 9.07 19,52 12,00 21,29 1,43 4,34 8,40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 29.08.1951
  • izmir Dr.Behçet Uz Çocuk Hastahaıesi Baştabibliğinden 1 Hastahanemizin isterlizasynn cihazları kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.2 ihalesi 18/9/951 salı günü saat 10 da hastahane binasında yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 29.08.1951
  • İSTANBUL MARSİLYA SEFERLERİ 5 V3 23 Eylül saat 12 de ANKARA Vapurun seferlerine ilâve olarak lüks yolcu gemisi TARSUS Marsilyaya hareket edecektir.Tarsus gidişte:Pire.Napoli.Marsilya Dönüşte:Cenova,Na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 29.08.1951
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Nod KARACAN Bu nüshada yazı işlerini idare eden:Faruk DEMÎRTAğ N.A A,N.K,Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 29.08.1951
  • Sarayköy Mal Müdürlüğünden 1 Tarım Bakanlığı Sarayköy pamuk tohumu nüveleğinde 950 yılında yetiştirilmiş olan toplu çırçır makinelerinde çırçırlanmış olan 6846 kilo miktarında birinci akala 652)kilo m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 29.08.1951
  • Türkiye imar Bankası Kuruluşu 1928 Yeni Postahane arkası,Asirefendi Caddesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 29.08.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları jMiMOtoooooortrHifloonnnnnı.Kayseri dağıtım deposunda 60 adet ahşap ranza inşaatı pazarlıkla yaptırılacaktır.Keşif bedeli 30047,55 lira olup kesin te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 29.08.1951
  • Kalorifer tesisatı yaptırılacak Trabzon P.T.T.Başmüdürlüğünden 1 Trabzon P.T.T.ve otomatik santral binasının kalorifer tesisatı 23/8/951 tarihinden itibaren 15 gün müddetle kapalı zarf usuüle eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 29.08.1951
  • Osmanlı Bankası İLÂN Zafer Bayramı münasebetiyle Osmanlı Bankasının Galata merkeziyle Yenicami,Beyoğlu,Şişli,Kadıköy ve Yemle Şuibelerl 30 Ağustos 1951 Perşembe günü kapalı bulunacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 29.08.1951
  • Linyit satışı ilânı Ftibank Genel Müdürlüğünden Eyüp ilçesinin Kemerburgaz bucağı hudutları dahilinde Ağaçlı Kumtepe mevkiipde üstü açılmış 22 bin ton raddelerinde iınyit kömürü mahalUîidi;hali hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 29.08.1951
  • Betonarme Köprüler Yapımı Karayolları Genel Müdürlüğünden:1 Eksiltmeye konulan iş;İzmir Aydın Devlet yolunun Ortaklar Aydın arasında yeniden inşa edilecek yol üzerinde Neşe,tiye Kocaçay)Hayıtlık,Ucayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 29.08.1951
  • Konya Valiliğinden 1 Aşı ve serum enstitüsü binası onarım ve tâdil işi 13-8-951 gününden 6.9.951 gününe kadar 25 gün müddetle ve fi &t birimi esası üzerinden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 29.08.1951
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12;öğleden sonra.14.30-17 de hasta kabul eder istanbul Divanyolu No;104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan