Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.08.1951
  • Maliye Bakanının mühim beyanatı HALKEVLERİ IçFÂYİLAN YOLSUZ İSAT MESELESİ Halkevlerine yardım adı altında milyonları,C.H.P.nin kendi siyasî faaliyetleri için sarfettiğini açıklayan Hasan Polatkan dedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1951
  • Süveyş ihtilâfı İskenderiye,27 AA)Süveyş kanalı ihtilâfı ve Japon bana anlaşması mukavelesinde Arap Birliğinin takınacağı tavır bu birliğin siyasî komitesinin müzakere mevzuudur.Filhakika,Arap Birliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1951
  • YALAN MI?Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu dün bir bomba gibi patlayan beyanatında diyor ki:«Tik defa olarak bir ara seçim tam mânasiyle haysiyetli bir iş olarak karşımıza çıkıyor.Demokratik rejimin iyiliğine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1951
  • Parl&mentolor Birliği başkanı Ankara vapurunda İngiliz bfiYuk elçisiyle b ir arada Parlâmentolar Birliği Konferansı Delegeleri Dün,ingiltere,Belçika,Almanya,italya Lüksemburg,İsviçre,Mısır ve Suriye d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1951
  • Eorede mütareke ümidinin zayıfladığı bir sırada cephelerdeki harekat hızlanmıştır.Sesimde Tugayımıza mensup kahramanlardan bir grup goril İliyor.Kerede ateş kes ümidi kalmadı Kuzey Kore ve KizbI Çin k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1951
  • Bayarın mesajı Istanbul,27 A.A)tş Bankasının kuruluşunun 27 nci yıl dönümü münasebetiyle dünkü 26 ağustos gecesi Taksim Belediye Gazinosunda verilen yemeği iıuzurlariyle şereflendiren Bankanın ilk Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1951
  • Amerikanın yeni İstanbul Baş konsolosu Vaşington,27 A.A.1933 senesinden beri Dışişleri Bakanlığı Güney Ascya işleri kısmı şefi bulunan Elber Mathexg Birleşik Amerika'nın İstanbul Başkonsolosluğuna tây
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1951
  • İran petrol ihtilâfı tehlikeli durumda Asker ve tank yüklü 3 ingiliz gemisinin Abadan önünde görülmesi İranda büyük asabiyet uyandırdı Abadan,27 AP Asker ve tank yüklü 3 İngiliz tank çıkar,ma gemisini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1951
  • Millî Türk Talebe Birliği tarafından tertip edilen «Doğu Universitesi ve Gençlik» mevzulu münakaşalı toplantı dün saat 16 da Lâleli Çiçek Palas salonunda yapılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1951
  • BEYAZ KİTAP D.P.genel kurulu iktidarın bir yıllık icraatını ihtiva eden bir kitap yayınladı Ankara,27 Milliyet)D.P.genel idare kurulu,22 mayıs 1950 tarihinde iktidarı fiilen ele alışından bu güne kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1951
  • r JutHuet 17 Eylül Pazartesi Yeni bir yazı kadrosu,memleketin en tanınmış edip ve muharrirlerinin fıkraları,makaleleri,romanlariyle 6 ve 8 sahife olarak intişara başlıyacaktır En zengin münderecatla v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1951
  • Askeri terfi listesi 30 Ağustos Zafer Bayramında terfi edecek olan subaylarımızın listesini neşrediyoruz İkinci sayfamızda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.08.1951
  • ilbaylarımızın terfi ini neşr Ankara,27 A.A.30 Ağustostan itibaren terfi eden subay larımızın listesi aşağıdadır;Kava kuvvetleri Albaylığa yükselen piyade yarbayları Kemal Serdaroğlu,Tevfik Gö züak.Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1951
  • Müsteşrikler Kongresi 5-22 eylülde şehrimizde toplanacak olan 22 nci Müsteşrik ler Kongresinde İranı temsil etmek üzere İranın tanınmış ilîm adamlarından Ekselans Ali Asghar Hekmat şehrimize gelmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1951
  • 12,57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13,15 Öğle kon seri Pl)13,45 Şarkılar Pl)14.20 Konuşma 14,30 Türküler Pl)14.45 Programlar ve cugat orkestrasından dans müziği Pl)15,00 Kapanış 17,57 Açılış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1951
  • Bu cumartesi gidemiyeceğim,kendisine söyleyiverin.B»lki gelecek hafta,ayın sekizinde giderim!Sesiniz bir tuhaf çıkıyor M.Callughan,ağzınızda bir şey nd var?Meraklanmayın Effie!Mîss Vendayne'a telefon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1951
  • Ortadoğunun kudretli devleti:Türkiye Türkiye,vuku bulacak yeni harpte birinci derecede ehemmiyetli bir nokta olacaktır »ton Madritte intişar etmekte olan «La Hcja Del Lunes» adlı bir gazete bugünkü Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1951
  • Liman ve dok işçilerinin isteği İstanbul liman ve doklar gemi sanayii işçileri dün Vilâyete müracaat ederek 2500 işçiden kesilen fazla verginin istirdadını istemişlerdir.Beş aydanberi kesilen vergiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1951
  • Kadınlara sarkıntılık edenler Tepebaşında gezinen Orhan,Muammer ve Muzaffer adındaki gençler kadınlara sarkıntılık ederken yakalanmışlardır.Bu arada Orhanda bir kama ve Muzafferde de bir bıçak bu lunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1951
  • Sütlücede inşa edilen hayvan barındırma istasyonu Kış mevsiminde bilhassa kışın sert geçtiği aylarda Anadoludan İstanbula sevkolunan hayvaların mezbahada açıkta kalmamaları ve randımandan kaybetmemele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1951
  • Bu yıl tamir edilecek sokaklar Şehir Meclisinin ğelırin ilçelere göre bakımsız kalmış veya hiç tamir edilmemiş,yapılmamış cadde ve sokaklara ait âcil ihtiyaçları göz Önünde tutarak hazırladığı yol pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1951
  • Ödemiş şilebi Finlândiyadan Zonguldağa maden direği getııınekte olan Ödemiş şilebi önümüzdeki gün lerde beklenmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1951
  • Bir kız arka arkaya iki vesait kazası geçirdi Samatyada oturan Menşure adında 10 yaşlarında bir kızın başından dün arka arkaya iki kaza geçmiştir.Hâdisenin tafsilâtı gudur:Eminönönde bir,otobüsün altı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1951
  • Foks fil min fa Bundan bir müddet evvel,20 nci asır Foks filim korperas;yonu tarafından İstanbulda dış^ sahneleri çekilen Beş Parmak Çicerao)filminin sahne vazii Otta Lono,Vali ve Belediye Reisi F.K.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1951
  • Bir kız çocuğu kamyon altında can verdi Eyüpte oturan Neriman Ma-visel adında 7 yaşlarında birı kız büyükannesinle Hasköye' giderken şoför Fethinin idaresindeki yük kamyonunun altın j da kalmıştır.Fec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1951
  • Denizyollarının bir karan Denizyolan idaresi Hayfa Larnaka Beyrut seferini yap makta olan gemilerin gidiş ve dönüşte İskenderuna uğrama larızıı kararlaştırmıştır.Karar 25 eylülden itibaren tatbik edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1951
  • Tekel Rakamımı incelemeleri Birkaç gündenberı şehrimizde bulunan Gümrük ve Tekel Bakanı Rrfkı Salim Burçak,dün sabah Büyükdere kibrit fabrikasını ziyaret etmiştir.Bakan,öğleden sonra da Gümrük Müdürlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1951
  • Kereste fiatlan İnşaat mevsiminin hararetlenrrvsi dolayısiyle kereste fitaları metre mikâbı başına 10 15 lira yükselmiştir.Bu yük selise ithal mah kereste fiatlarının artması ve ithalâtın azalması da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1951
  • Fahiş fiatla İstanbul'da satılan Fuar sigaraları Bazı kimseler Tekel İdaresinin İzmir Fuarı münasebetiyle çıkarttığı ve fuarda satışa arzettiği sigaralardan külliyetli miktarda İstanbula getirmiş lerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1951
  • İlköğretim kadrosu Bakanlık İstanbul'a 45 öğretmen daha verilmesini kabul etti İstanbul ilk ve orta öğretim kadrosu henüz kat'î şeklini almamıştır.Her iki kadroda da bazı değişiklikler ve bilhassa ort
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1951
  • Cemiuet SÜNNET if Kızılay İstiklâl şubesi 28 ağustosta Bebek Belediye bahçesinde sabaha kadar devam etmek üzere bir sünnet düğünü tertip etmiştir.Fakir çocuklarının bilâ bedel sünnet edileceği bu gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1951
  • Sağiıli Müdür Muavini Amerika'ya gidiyor Millî Eğitim müdür muavinlerinden Macit Saner otrs eğretim mevzularında tef ik'eı yapmak üzere dün saat 16 da uçakla Amerikaya gitmiştir.Sağlık ve Sosyal Yardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1951
  • Ölümle tehdit etmiş Salih adında biri iddiaya göre Ayvansarayda kahvecilik yapan Eüsteme bir mektup yaz mış ve 100 lira vermediği takdirde öldüreceğini bildirmiştir.Sanık yakalanmış,tahkikata başlanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1951
  • Limanda ölümle neticelenen bir kaza Limanda müessif bir kaza olmuştur.Suat Akbaş Acentasına ait Sümer gemisinde çalışan Ahmet Yılmaz adında biri ayağı kayarak ambara düşmüş ve başı parçalanarak ölmüşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1951
  • Karagümrükfe kanlı bir meydan kavgası Bıçaklaruıı çeken beş sarhoş da Kasımpaşa'da birbirine girdi.Kavgacılardan üçü yaralandı Şehrimizde iki kanlı meydan kavgası olmuştur.Kavagümıük te oturan Selâhat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1951
  • Heybeliada vapurunda Bir gönç,Selimiye açıklarında kendisini denize atarak intihar etti Dün sabah saat 11,30 da Hay darpaşadan köprüye hareket eden Heybeliada vapurunda,yolcuları heyecan ve korkuya dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1951
  • HALKIN SESİ Deli kadın Emirgânda oturan bir okuyucumuzdan aldığımızı mektupta söyle denilmektedir:Biz Emirgânlılar yıllardanberi adı sanı meçhul deli bir kadının kahır ve kor kuşunu çekmekteyiz.Bahis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1951
  • Sağlık Bakam Ankaraya dönüyor Denizli,27 A.A)Sağlık ve Scsyal Yardım Bakanı Dr.Ekrem Hayri Üüstündağ,şehrimizde Belediye Sıtma Mücadele teşkilâtım,Demokrat,C H.Partisi ve Millet Partilerini ziyarei et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1951
  • Bakır şilebinde kaçakçı bir yolcu yakalandı Bir müddet evvel Kuzey Av rupa seferine çıkmış olan Bakır şilebi,birkaç güne kadar limanımıza dönecektir.İlgililere verilen malûmata göre şilep beraberinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1951
  • Tarım Bakanının tetkikleri Muğla,27 A.A)Tarım Bakanı Nedim Ökmen,Dalaman çiftliğinde tetkiklerini bitirdikten sonra beraberinde hu susî kalem müdürü Sanih Çengelli olduğu halde pazar günü öğleden sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1951
  • Çalışma Bakanı Ege'de Muğla,27 A.A)Fethiye,Köyceğiz ve Dalaman çiftliğindeki tetkiklerini bitiren Çalışma Bakanı Nuri Özsan bugün saat 10 da Demokrat Partide vatandaşların dileklerini dinlemiş ve ziya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.08.1951
  • Japon sulh anlaşması Nevyor,27 AP)Sovyetler Birliği Dışişleri Bakan Mua vini Andrei Gromyko bugün San FıanciscoMa açılacak Japonya sulh muahedesi konferansına iştirak etmek üzere «Queen Elizabeth» tra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1951
  • Harici kısa haberler İNGİLTERE Folkeston treni lokomotifi ile eşya furgonu Feleston civarında yoldan çıkmıştır.Trende 400 den fazla yolcu bulunuyorduif Londrada Lambeth North'da bir trenle bir otobüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1951
  • Halkevleri için yapılan yolsuz tahsisat meselesi TBastarafı BirmcMe!bl siyasî bir cemiyettir.Bütün cemiyetler gibi faaliyetlerini ve iktisablarını mevzu hükümlere göre ayarlamak mevkiindedir.Fakat fii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1951
  • Dün otobüs altında kalarak yaralanan bir kızı hastahaneye götüren bir otomobil yolda tramvaya çarparak parçalanmıştır Resim.4e hasara uğrıyan taksi görülmektedir.Hâdisenin tafsilâtı ikinci sayfadadır)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1951
  • Şam ziraat konferansı Şan,27 Nafen)Türkiyenin de katıldığı Ziraat konferansı bugün Şam şehrinde çalışmalarına başlamıştır.Konferansa Mısır,Suudi Arabis tan,Suriye,Lübnan,Afganis-•t=yı.Pakistan ve Habe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1951
  • Petrol ihtilâfı [Baştarafı Birimcide] Bu mahfillere göre.Abadandan takriben 90 kilometre mesafede nehrin ağzında bekliyen İrana ait bir ganbot İngiliz tank çıkarma gemilerini görmüş ve keyfiyeti radyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1951
  • Tayfunun tahribatı I Jamaika'da l5 bin kişi şira-İtliden tifo salgım ile karşı karşıya bulunuyor Kingston,Jamaika,27 AP)Jamaika adasının tarihinde en kötü kasırgayı teşkil eden son fırtınalarda şehird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1951
  • Sinema ve t elevizyoıı rekabeti Nevyork,27 Nafen)İki dev addedilen sinema ile televizyon arasında muazzam bit mücadele başlamıştır.Fakat bu mücadelenin iki taraftan birinin ölümü ile değil de bir uz l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1951
  • j Sebâ Melikesi:Balkısın diyarı;£iı ajans telgrafına inanmak lâzım gelirse iki senedenberı Sebâ Melikesi Belkisin memleketini ariyan iki mütehassıs bu diyarı bulmuş lar,iki sene daha çalışacak ve anca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1951
  • D enizlerin altındaki büyük servet Kahire,27 Nafen)Mısır olan yunan «Gemi Yüzdürme Şirketi» mensuplarının İskenderiye açıklarında İngiliz Amirali Nelson tarafından batırılmış olan Fransız harb gemiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1951
  • Silâhların tahdidi Amerikan delegesi Warren Austin,Rusya'nın teklifi hakkında bir demeç verdi Nevyork,27 A.A.Afp)Bugün Eski Muharipler Cemiyetinde söylediği bir nutukta Birleşik Amerikanıu Birleşmiş M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1951
  • Bursa la bir otobüs kazası Bursa,27 Milliyet)Evvelki gün şehrimizden Bandırma'va hareket eden bir otobüs Karacabey yolundaki Uluabat köyü civarında takla atarak hendeğe yuvarlanmış ve içinde bulunan y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1951
  • Koreıîe ateş kes ümidi 'Bastarafı Birincide] Kızıllar Kremlindcn akıl alıyor Tokyo,27 A.A)Burada gittikçe kuvvet bulmakta olan kanaate göre,Çin komünistleri ve Kuzey Koreliler mütareke müzakerelerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1951
  • Beyaz kitap [Buştarafı Birincide] onların isabetli ve samimî kanaatlerine istinad ettirmek zaruretinin bir İcabıdır,îşte bu kitap bu maksatla ve DP.nin iktidara greçmesmdcn beri yapılan işlerin çeşitl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1951
  • Gambia kruvazörü Uzak Doğuya gidiyor Valetta,27 AP İngiliz «Gambia» savaş kruvazörünün 15 ekimde Akdeniz donanmasın,dan ayrılacağı ve Uzak Doğuya gönderileceği bugün donanma komutanlığından bildirilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1951
  • Parlâmentolar Konferansına Yugoslavya da iştirak edecek Belgrad,27 A-A)Belgrad radyosunun bildirdiğine göre,Yugoslav Millî Meclisi Federal Konsey Başkanı ve Yugoslav Millî Komitesi üyesi Vladimir lini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1951
  • Görünmez kaza Kartalda oturan 35 yaşlarında Hatice adında bir kadın evinin bahçesindeki kuyudan su çekerken muvazenesini kay bcderek kuyunun içine düşmüş ve ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1951
  • Tokatta sel âfetinin yaptığı geniş tahribat OOO^ Onbeş ev tamamen yıkıldı,yüzlerce ev büyük hasara uğradı.Bir İnsim mahalleler el'an,sular altında Enstitünün marangozhane ve motor atelyeleri sular alt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1951
  • •Bastarafı Birincide] Almanya:Hermann Ehlcss Almanya Parlâmento Başkanı)Gebhard Seelos,Dr.Franz Teschoner,Dr.Carl Von Campe,K Cari Scröter,Heinrich Von Berntano,Dr.Walter Haremaını İtalya.M Vicenzo Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.08.1951
  • izmir L'el diya Başkanlığından Karşıyakada Bostanlıda 1700 sayılı uokakta 480 metre kareden ibaret 2589 ada 126 parseldeki arsa kapalı zarfh arttırma suretile satılacaktır.Muhammen bedeli 19200 lira v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.08.1951
  • İlân Kartal Sulh Yargıçlığı Başkâtipliğinden:Huriye Sanayin;Bedriye,Samlye,Zehra,Münire,Ender,ve Gliner ile şayian mütesarrıf oldukları Pendikte Batı mahallesinde Pendikarkası sokağında kâim 795 ada,2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.08.1951
  • Ankara Birinci Erkek Sanat Enstitüsü Müdürlüğünden Orta öğretim okulları ihtiyacı için mevcut şartname ve numunelerine göre 66 kalemden ve 102 takımdan ibaret bulunan muhtelif cinste el takımları 2481
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.08.1951
  • Bursa ili Daimî Komisyonundan Bayındırlık dairesine beheri 9000 lira muhammen bedelli 5 kamyon ile 7800 Ura muhammen bedelli bir jeep arabasına 23.8.951 tarihinde yapılan kapalı zarf usuli'e eksiltmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.08.1951
  • istanbul tenis turnuvası Dünkü maçlar sonunda çift kadınlarda Bolton Procter çift erkeklerde Cucelli Del Bello,çift şampiyonluğunu kazandılar.Bugün tek kadın,tek erkek ve muhtelit finalleri yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.08.1951
  • JoouMoooooooooooooootwuoooooonnniiniH-rr,w,f,İst.Lvo Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları Bolvadin As,Şubesinin esaslı surette onarımı işi kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur.Keşif bedeli 36871,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.08.1951
  • 521 sayılı Yeşilhisar Tarım Kredi Kooperatifinden Kooperatifimizce Yeşilhisar Jlçe Merkezinde yaptırılacak 31440 lira 34 kuruş keşif bedelli kooperatif binasının inşaatı kapalı zarf usuliyle ve birim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.08.1951
  • Elâzığ Belediye Başkanlığından 1 Elâzığ şehri içme suyu şebekesinde kullanılmak üzere 70 mm.lik 27 adet yangın musluğu 70 mm.lik 12 adet yangın vanası,80 mm.lik hat vanası 100 mm.lik 6 adet yine hat v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.08.1951
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada yazı işlerini idare eden:Faruk DEMÎRTAŞ N.A A,N.K,Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.08.1951
  • Akdeniz olimpiyatları Kahire,27 A.A)Mısır Olimpiyat komitosi Akdeniz Olimpiyatlarında herhangi bir sr or şubesine kayıtlı takımlar n az olmaöi halinde lu spor şube.'Û karşılaşmalarını kaldırmak hakkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.08.1951
  • J I Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10,30-12;öğleden sonra.14.30-17 de hasta kabul eder İstanbul Divanyolu Nü:104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.08.1951
  • VASXf VASAT!ESAMİ Güneş 6,19 10.26 öğle 13.16 5,22 ikindi 16,59 9,07 Akşam 19,52 12.00 Yatsı 21.29 1.43 İmsak 4,34 8,40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.08.1951
  • Ankara Belediye Başkaı lığından 1 Şehir dahili yollarda yaptırılacak kaldırım,blokaj,kuru dıvar,ı iıtıı/a işleri kapalı zail usuJiyle ekşitmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 44855)liradır.3 Teminatı 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.08.1951
  • Patinaj şampiyonası Zurich,27 A.A)Buz üstünde patinaj milletlerarası fe lerasyonunun bildirdiğine röro,1952 dünya ve Avrupa şam- iyor.lukiarı müsabakaları talih ve yerleri şu şekilde tesbit edilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.08.1951
  • İSTANBUL MARSİLYA SEFERLERİ 5 va 23 Eylül saat 12 de ANKARA Vcpurun seferlerine ilâve olarak lüks yolcu gemisi TARSUS Marsilyaya hareket edecektir.Tarsus gidişte:Pire.Napoli,Marsilya Dönüşte:Cenova,Na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4