Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.08.1951
  • fc MÜSTAKİL SİYASI GAZETE 17 Eylül Pazartesi Yeni bir yazı kadrosu,memleketin en tanınmış edip ve muharrirlerinin fıkraları,makaleleri,romanlariyle 6 ve 8 sahife olarak intişara başlıyacaktır En zengi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1951
  • Bay ar'm kabulleri Cumhurbaşkanı Köprülü ve Köymenle görüştü Cumhurbaşkanı Celâl Bayar,dün Ankaradan uçakla gelen Dışişleri Bakanı Prof.Fuat Köprülüyü ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Köymeni kabul etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1951
  • Jr-Dün İş Bankasının akşam yemeğine şeref veren Cumhurbaşkanı amiml J)lr hasbnhal esnasında Iş Bankasının 27 nci kuruluş yıldönümü törenle kutlandı Dün akşamki ziyafette hazır bulunan Cumhurbaşkanı,ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1951
  • A.Harrimandün Tito ile görüştü Trumanın Temsilcisi,Tito ile harbî önleme gayretlerinde hemfikir olduklarını söyledi BlcJ Yugoslavya)26 A.A.I Trumanın hususî temsilcisi şun Yugoslav Devlet Başkanı I la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1951
  • Malûl gaziler şeref günü Dün Taksim meydanında merasimle kutlandı Miülî Mücadele tarihimizde zaferle neticelenen büyük taarruzun başlangıç tarihi olan 26 Ağustosun 29 uncu yıldönümü mü nasdbetiyle Mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1951
  • Atom harbi İstikbaldeki harplerin mukadderatını Atom bombası tayin edecek Vaşington,26 A.A.Birleşik Amerika Havacılık Bakanı dün akşam demeçte bulunarak,hava kuvvetlerinin,harb sahalarına atom silâhla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1951
  • Bilecik hâdisesi Adalet Bakanı dün C.H.P G.Sekreteri Gülek'e cevap verdi Ankara,26 A.A Adalet Bakanı Rükneddin Nasulıioğlu bugün bize şu beyanatta bulunmuştur:Cumhuriyet Halk Partisi Genel sekreteri K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1951
  • Kızılların taarruz hazırlıkları Tokyo.26 A.A.Birleşmiş Milletler askerî çevrelerinde bugün belirtildiğine göre,komünistler 217 kilometrelik cephenin bütün kesimlerine yeni takviyeler getirip cephe öte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1951
  • Tokattaki sel âfeti Tokat,26 A.A.Bugün saat 15,40 da başlayan ve 16,40 a kadar devam eden çok şid detli yağmur sebebiyle Bes,Ören,Çorduk,Geyras ve Gencay deı elerinden gelen seller,şehir içinden geçen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1951
  • man mühim beyanat inönü,Günaltay ve Gülek'e cevap veren Devlet Bakanı Fevzi Lûtfi Karaosmanoülu dedi ki:ı^^MMW MWWWWW Vı "Halk Partisi,ya demokratik muhalefet nedir öğrenecek,silinip gidecektir!Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1951
  • Demokrat Partinin aday listesi skiden mebus olmak kolay,rahat verimli bir meslekti Mebus olabil,mek için bir şefin emniyet ve teveccühünü kazanmak veya o şefin emri altındaki üç beş kişilik divan heye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1951
  • Şehrimizde seçim faaliyetleri arttı D.P.Süleymaniye Ocağının tertiplediği siyasî toplantıda Fuat Hulusi Demirelli,iktidarın çıkardığı kanunlarm bir hülâ sasını yaptı Kısmî seçimlerin yaklaşması hasebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.08.1951
  • Parlâmentolar arası Birliğin kurulu Bir ingiliz Parlâmento azasının gayretiyle kurulan Milletlerarası Parlâmentolar Birliği uluslar üstü yetkiye sahiptir Bu cym 31 iade îstanbulda açil a c ak olan par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1951
  • Bıçakla ağır bir yaralama Kadıköy ünde Kayışdağı caddesinde oturan Mehmet,evvelki ge_e Söğutlüçeşmede sarhoş bir halde dolaşırken yoldan geçen İsmail GÖkbak isminde bir gençle kavgaya tutuşmuşlardır.N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1951
  • 12,57 Açılış ve programlar 13 00 Haberler 13.15 Müzik:Pİ)13.45 Şarkılar 14.20 Müzik Pİ)14.45 Programlar ve Yesari Asım Arsoydan şarkılar Pİ)15.00 Kapanış 17,57 Açriış ve programlar 18.00 Dans ve caz m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1951
  • Bir sandal kazası Amerikalı denizciler sandal la gemiye giderken denize döküldüler Limanımızda misafir bulunan Amerikan harp gemisi mürettebatından bir grup evveilki gece şehrin muhtelif yerlerinde iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1951
  • Hem de nasıl!Biliyorsu nuz bu genç kadın Donelly'ın karısıydı.Yalnız bir şey varsa bu izdivacın hiçbir kanunî hükmü yoktu.Bu gece bunu k«n$i?ine söyledim.Donelly Ruprrt Sharpraan'dan bankası Udi.Halbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1951
  • Cemiuef SÜNNET Kızılay istiklâl şubesi 28 ağusfcoeta Bebek Belediye bahçe,sinde sabaha kadar devam etmek üzere toir sünnet düğünü tertip etmiştir.Fakir cocukla rın«n bilâ bedel:sünnet edileceği bu gec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1951
  • Bir randevu evi basıldı Taksimde Zambak sokağında.16 sayılı evde oturan Şaziyenin 2 ve 3 numarala dairelerde randevuculuk yaprtığı haber ahnrm«,evvelki gece yapılan foaskmda 4 çift uygunsuz vaziyet-j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1951
  • Parlâmentolar Birliği Konforan sı için gelen delegeler Milletlerarası Parlâmentolar Birliği Konferansına iştirak «deceit olan Masır delegelerinden Ayan Meclisi Umumî Kâtibi İbrahim Abdülvehap Bey ve B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1951
  • Dükkâna giren otomobil Şoför Mehmet Çttgezer idaresindeki 5012 plâka sayıb taksi Şehzadebaşından Fatihe son süratlt giderken yaya kaldırıma çıkmış,Emin Güntekin ve Yılmı^ Yükselen adlarında iki yulcuy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1951
  • Bb* kamyonla araba çarpıştı Çoför Mehmet idaresindeki,kamyon Dav.utpasada çifte bey-girli bir arabaya çarparak par-çala m iş,"bu sırada araba üstünde bulunan arabacı ve hamal:Ahmet ağır surette yarala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1951
  • ihracat artıyor Iiu 3il 7 bin ton tiftik 13 bin ton yapağı ihraç edildi Son aylar içinde ihracatımızda önemli artışlar görülmektedir.Bu arada bilhassa tiftik ve yapağı ihracatı göze çarpmaktadır 940-5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1951
  • P.irin toplantısı tefhir edildi D.P.Beyoğlu Merkez Bucağının dün saat 15 de Cumhuriyet bahçesinde yapacağı toplantı havanın muhalefeti dolayısiyle tehir edilmiştir.Bu toplantı gelecek hafta pa-ar günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1951
  • Kuru Gürgen odunu satınalınacaktır İstanbul Defterdarlığından l istanbul,Beyoğlu,Beşiktaş,Bakırköy,Kadıköy ve Üsküdar semtlerindeki vergi daireleri binalariyle tapu veznesinde yakacak ihtiyacı için gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1951
  • Doğu Üniversitesi için toplantı Millî Türk Talebe Birliği tarafından tertip edilen «Doğu Üniversitesi ve Gençlik» mev znlu toplantı bugün saat 16 da Prof.Hümi Ziya Ülgenin riyasetin ie Çiçek Palas lok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1951
  • Ticaret Odasının fesh olunması teklif edildi Seçim sandığının sadece Ticav et Odasına konulması suretiy le iştirakin azaltılma sı fena karşılanıyor 0000 S MW»»OOO0£O0OOO Ticaret ve Sanayi Odası ile B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1951
  • Tarım Bakanı Fethiyede Fethiye,26 A^A.Tarım Bakanı Nedim Ökmen beraberinde Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürü Remzi Aközer ve hususi kalem müdürü Sa nih Senge olduğu halde dün akşam geç vakit Dala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1951
  • HALKİN âl Dün matbaamıza gelen bir okuyucumuz aynen şunları anlattı.Alâkadarların nazan dikkatini çekeriz:Ben Türbede oturuyorum.Divanyolunun tamiri dolayısiyle oto.büs duraklarının yerleri hemen her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1951
  • Kütahya Valiliğinden 1 Simav Emed yolunun 2-800—5+000 kilometreleri a* lasında yapılacak blokaj firarine kum serilmesi işi açık eksilt* meye konulmuştur,*2 işin keşif bedeli 17384)lira 40 kuruş ve geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1951
  • Edirne Vakıflar Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Edirnedc Beyazıt camii müştemilâtından SŞifahane binasının onarımı.ı 2 Keşif tutarı 21601)lira 68 kuruştur.3 Eksiltme 17.9^951 pazartesi günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1951
  • Fenerbahçe Spor maçı Dünkü maçta A)takımları 1.1 berabere kaldılar l1)takımlarında îstanbulspor 2-1 galip geldi Dün Fenerbahçe Stadında Fenerbahçe ile îstanbulspor iki hazırlık maçı yaptılar.İlk olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1951
  • Kısa Şehir Haberleri Bükreş elcimiz Kemal Saip dün sabah uçakla Münihe hare-ket etmiştir.Elçi oradan Bükreşe gidecektir Denizyolları idaresi Propaganda ve Neşriyat Müdürü Murat Kayahan.ı îskenderiyeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1951
  • İuiihuj a teşebbüs «imiş Muzaffer Akın adtnda bir ka din evvelki gün Bogaziçmm Ka lender «mevkiinde kendisini deniıe akmak sureliyle intihara te şebbüs etmiştir.Etraftan yetişenler Muzafferi kurtarmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1951
  • Alacak yüzünden yaralama Samatyada.oturan Sadık Polatla arkadaşı Mustafa Gükan bir aiışve-riş meselesi yüzünden kavg^y*;tutuşmuşlar,bu sırada arüya giren Mehmet Gürbüz dhhenıle başından ağır surette y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1951
  • Tenb hi Beledî Istanbul Belediyesinden 17.5.1944 tarihli ve 4525-2853 sayıl' Daim!Komisyon kararı;Tarifeye tabî müesseselerin,Müessese tarafından müşterilere ibraz olunacak hesap pusuinları,biri müşte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1951
  • Ergani bakır madenini inkişafına çalışı Madenciliği tetldk etmek üzere Amerikaya iki teknisyen gönderilmesi kararlaştırıldı Marshall plânı teknik yardım faslından olarak Türkiycye getirftnig elan Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.08.1951
  • Seçim faaliyeti 'Bastarafı Birincide] Matbuat Kanununa gelince:Matbuat hürriyetini tatmin ed.ci maddeler kaleme alınmış ve kanuna konulmuştur.C.H.P.bütün itirazına rağmen,Koreye gönderdiğimiz kah rama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1951
  • Mısırda nümayişler ingiliz ve Amerikan elçiliği önündeki nümayişte 10 kişi vaarlandı Kahire,26 A A.Mısır polisi bugün İngiliz ve Amerikan büyük elçilikleri ününde nümayişlerde bulunarak,batı emperyali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1951
  • Kok kömürü tevziatı Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi İstanbul Şubesinden Devam etmekte olan kesintisiz)1951-52 kışı kok kömürü tevziatına ait beyanname ve depo teslim sıra numaraları aşağıda gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1951
  • raosm •Bastarafı Birincide] yeni rejime karşı derin bir şada kat ve vefayı da bizde gürdü.Kaldı ki Halk Partisi ne derse desin bir rejimden bir rejime intikali,milletimiz,bizim partimizde teşkilâtlana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1951
  • İz s ir Gümrük Muin faza Alayı Saiınalma Komisvorurdan s CİNSİ Muhammen Geçici Eksiltmenin gün re saati Miktarı fiatı teminat Kilo Kr Lr.Kr Kum odun 500t000 5 1875 00 17 eylül 951 pazartesi günü sıat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1951
  • Refik Seydam Merkez Hıfzıssıhha En titusü fvludürlü ünden C t N S 1 Miktarı Adet Muhammen Bedeli Lira Kr.Geçici Teminatı Lira Kr.îhale Sekli Distilâtör litrelik buhar ile saatte 50 2 13000 00 975 00 D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1951
  • iş Bankasının 27 nci yılı •Basiarafı Birincide] zmosu salonlarında İdare Meclisi tarafından bir yemek verilmiştir.Türkiye İş Bankasının kurucusu ve ilk Umum Müdürü olan Cumhurbaşkanı,kendilerini topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1951
  • Ma'ûl gaziler 'Bastarafı Birincide] Törene askerî bandonun çaldığı İstiklâl Marşiyle başlanmış ve Malûl Gaziler adına âbideye bir çelenk konulduktan sonra genç bir tekmen tarafından şeref direğine bay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1951
  • Kasırganın J Evsiz ve barksız kalan 250.00 Jamaikalı şimdi de açlık telüikesi ile karşı karşıya Kingston,Jamaika)26 A.A)United Press)Geçen haftaki kasırgadan sonra dışarıdan süratle geniş ölçüde yarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1951
  • Demokrat Partinin aday listesi Başmakaleden devam)tisi veya Millet Partisi adayları için,hattâ bir milyon nüfuslu İstanbul kalabalığının aydın havasi içinde mevcut ve belki bu gün istanbul adayı olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1951
  • Gebze Mal Müdürlüğünden CİNSİ Adet Tahmin edilen miktar Lira Kuruş o7.5 Muvakkat teminat miktarı Lira Kuruş M 206 Magurus kamyonu 10 Cent 10 dış 10 iç lâstik Komple iki istepne yedek lâstikleri tamdır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1951
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada yazı işlerini idare eden:Faruk DEMIRTAŞ N.A A.N.K,Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaasj inim ıı »ıı imi—m—m uııf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1951
  • Harriman [Bastarafı Birincide] bi'-inûı,batı devletlerinin tecavüze-karşı koyma güçlüklerini Kremlin"»!yanlış hesaplama ne ticesiııde doğacağı,harbi en emin önleme yolunun da her iki memleket askerî k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1951
  • Atom harbi FBastarafı Birincidel ortadan kaldıracağını ilâve etmiş,Amerikanın Avrupaya gönderdiği uçak miktarının 1952 de çok fazla olacağını ilâve eylemiştir.Hava Bakanı Finletter,Birleşik Amerika ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1951
  • Bilecik hâdisesi 'Basüuafı Birincide] tesinin neşriyatına istinat ettiği,ni söylüyor.Hükümette vazife ve mesuliyet deruhte etmiş bif zatın tahakkuk eden resmî netiçelerine ve hakikatin en beliğ ifades
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1951
  • Hürriyet balonları Bunlar demirperde gerisinde ümit edilen netice,yi yarattı Münih,28 AP)Bugün açıklandığına göre,Amerikalıların desteklediği "Hürriyet mi' cadelesi» programı dahilinde mesajları hâmil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.08.1951
  • Yol yapımı Karayolları Genel Müd rlüğüeden:1 Eksiltmeye konulan iş:Gönen Biga yolunun O-i-OOO—54 100 kilometreleri arası tesviye,sanat yapıları,bakımevi inşaatı,taban takviyesi ve temel tabakası teşki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 27.08.1951
  • Bilecix il Daimî Komisyonu Başkanlığından Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulan iş Gölpazarı Yenipazar yolunun 8-000—9+000 Km.leri arasında kâr gir ayakh betonarme tablıyeli 2x6 m.acıklığmdaki Gökç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 27.08.1951
  • Kömür nakliyatı Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Küd rlüğünden Kömür havzasından Bankamızın Istanbuldaki müesseselerine bir yıl müddetle taşınacak ortalama 13000)ton miktarında maden kömürü ile ista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 27.08.1951
  • Kapalı zarf usulıİB eksiltme ilânı Doğu bölgesi yapı işleri müd.rlüğünden 1 iş:Muş ilinin Bulanık ilçesinde yapılacak sağlık merkezi ikmal inşaatıdır.2 Keşif bedeli:145000 Liradır,Yüz kırk beş bin lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 27.08.1951
  • İskenderun satınal.na komisyonu baskılığında Cinsi Mikdarı Muhammen bedel geçici tem.ihale tarihi saat Lira Kr.Lira Kr.A Buğday kırması 3300 ton 165.000 00 9500 00 7 eylül 951 10.00 B Buğday kırması 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 27.08.1951
  • M S.B.Dz.kuvvetleri K.lığından 1 Dz.Harp Okulu ve KoHeji sitim laboratuarı için 20 üâ 10 Kw.arasındaki takatlerde bir adet komple 220/380 volt 50 peryot mütenavip cereyan turbo-ceneratör gurubuna ihti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 27.08.1951
  • birası onarımı l.kokullar Ke«if bedeli İlk teminatı Lira Kuruş Lira Kuruş 14980 08 1123 51 Bakırköyde Bakırköy Kartaltepe ilk okul binaları onarımı,13869 40 1040 21 Nişancı,Ebussuut,Rami ve Tantavi il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 27.08.1951
  • Ayrın Vakıflar Müdürlüğünden i Eksiltmeye konulan iş:Aydında Vakıf Hal binası inşaatına ait olup keşif bedeli 369395.25)lira ve geçici teminatı 18525.81)liradır.2 Eksiltme 8 Eylül 1951 cumartesi günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 27.08.1951
  • Yapı işleri ilânı Tokat Feden Terbiyesi Bölge Başkanlığından 1 Eksiltmeye konulan iş Tokat ili merkezinde yaptırılacak kapah spor salonu binasının birinci kısım inşaatıdır.2 Eksiltmeye konulan kısmın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 27.08.1951
  • Antalya Bayındırlık Bakanlığı su işleri 10.Şube Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Antalya su işleri 10 uncu şube müdürlüğü bölgesi içinde bulunan Finike ovası sulama eksiklerinin tamamlanması işi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 27.08.1951
  • Linyit satışı ilânı Ftibank Genel Müdürlüğünden Eyüp ilçesinin Kemerburgaz bucağı hudutları dahilinde Ağaçlı Kumtepe mevkiinde üstü açılmış 22 bin ton raddelerinde iınyit kömürü mahallinde-hali hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 27.08.1951
  • Bursa il daimî komisyonu Başkanlığından Yenişehir merkezinde yeni okula ilâveten 18803 lira 23 kuruşluk ödeneği dahilinde olmak kaydile 23563 lira 76 kuruşluk keşfi mucibince yapılacak ilkokul binası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 27.08.1951
  • Bayındırlık Bakanlığından Eksiltmeye konulan iş:1 Adana Su işleri 6 ncı Şube Müdürlüğü bölgesi içinde bulunan Silifke ovası ve yan dereleri iskânı inşaatı olup tahmin edilen keşif bedeli fiat birimler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 27.08.1951
  • Köprü Yapımı Trabzon Karayolları 10 Eölge Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Hasankale Hınıs yolunda Kim.10 civarında ahşap kuru dere köpıüsü inşaatı işi olup,keşif bedeli 31999.44)liradır.2 Eksiit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 27.08.1951
  • KarsP.TT.Müdürlüğünden 1 Gölenin Yeniköy orman B.içi istif yerde mevcut bulunan P.T.T.idaresine ait 921 adet 6 metrelik 932 adet 7 metrelik ve 8 adet de 8 metrelik ki ceman 1861 adet direkten 6 metrel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 27.08.1951
  • Ankara Belediye Başkanlığından 1 Belediye zabıtası için almacak beş adet sepetli mo-tosiklet kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 25600)liradır.3 Teminatı 1920)liradır.j 4 Temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 27.08.1951
  • Verem Pavyonu inşaat ve tesisatı yaptırılacaktır İzmir ili Bayındırlık Komisyonundan!6.8.1951 tarihinde ihalesi icra kılınmak üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konan 2490 sayılı kanunla şartlaşmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 27.08.1951
  • 2000 ton tayinat 500 ton yem ile 500 ton eşya ve 3000 adeı Erat kapalı zarfla Trabzondan Of,Maçka,Torul,Gümüşhane,Bayburt,Aşkale,Erzurum,Tercan;Erzincan arası ile bunların 75 kim.civarındaki yerler ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan