Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.08.1951
  • Hariciyede nâkiller Ankara,25 A.A.Tahran Büyükelçiliğinde orta elçilik müsteşarı Saffet Omerî merkeze,Kâbiî Büyükelçiliği müsteşarı Celâl Ziyal Tahran Büyük elçiliği müsteşarlığına,Bağdat elçiliği iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1951
  • iş Bankası ve Türk bankacıhğı Yirmi yedi sene evvel 26 ağustosta dünyaya gelen Türkiye İş Bankası hakkında 1924 den 1938 senesine kadar çok şeyler yazıldı,çok Şeyler söylendi Buna rağmen Cumhuriyet de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1951
  • As ke rî yoklama İhtiyatların yoklamasını köy muhtarları yaptıracak Ankara,25 A.A.M.S.B.Temsil Bürosundan bildirilmiştir:Orduda muvazzaflık hizmetitii bitirerek terhis edilmiş ve ihtiyat sınıfına akta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1951
  • N.Demirağın bir isteği M.K.P.Başkanı Eminönü Halkevi binasını matbaa yapmak istiyor Kanun gereğince hazineye intikal edecek olan ve tadadı yapılmakta olan Eminönü Halkevinin D.F,il merkezi haline geti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1951
  • Mevlâna Tomizuddin Han istanbul konferansı Milletlerarası Parlâmentolar Birliği Konferansı delegeleri şehrimize gelmeğe başladı 31 Ağustosta şehrimizde toplanacak olan milletlerarası parlâmentolar bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1951
  • K.Gülek'in izam ett hâdiselerin iç yü B W 3 Memleketin huzursuzluk ve asayişsizlik içinde bulunduğu yo'undaki iddiaları ihtiva eden beyannamedeki hâdiseler basit bir ihbar ve hırsızlık hadisesidir Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1951
  • Bursa da sel âfeti Bursa,25 Milliyet)Busun saat 18 de Uludağ istikametin den gelen bir fırtına ve sağnak neticesi şehrin caddeleri ve alçak semtler sel altında kalmıştır.Bir saat kadar devam eden snğa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1951
  • Atlantik Paktı konseyi Bakan yardımcıları Pakta alınmamızın siyasi bir zaruret olduğunu kubul ediyorlar Londra,25 AP.Yetkili resmî çevrelerden bildiril dipine göre.Atlantik Paktı Bakan Yardımcıları ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1951
  • Istanbul Milletvekillerinden Salih Keçeci,Fuat Hulusi DemirelU,Hamdi Basar ve Mithat Benker düa Eyube giderek Eyuplulenn dertlerini dinlemişlerdir.Resimde bu toplantıda bulunanlardan bir grup görülmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1951
  • Yabancı I gozu ile Türkiye Nevyork,25 A.A.Basnv Yayır.Nevyork Belediye Başkanı Vincent R.İmpelliteri,Türk basın ve radyolarına intikal ettirilmek üzere,Basın-Ya yın ve Turizm Genel Müdürlüğünün hâlen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1951
  • ayıarı IIQI îstanbuldan Seyfi Oran ve Hadi Hüsmen milletvekili ııamzeti gösterildi Ankara,25,A.A.Mil letvckilleri Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:16 Eylüi 1951 tarihine rastlayan paLaı günü yapılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1951
  • 3 MÜSTAKİL SİYASI GAZETE 17 Eylül Pazartesi Yeni bir yazı kadrosu,memleketin en tanınmış edip ve muharrirlerinin fıkraları,makaleleri,romanlariyle 6 ve 8 sahife olarak intişara başlıyacaktır En zengin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1951
  • Ordumuzda yeni tayin ve terfiler Korgenerallerimizden Şahap Gürler,Şükrü Kanatlı ve Nurettin Baransel orgeneralliğe terfi ettirildiler Elliye yakın yüksek rütbeli subay da tekaüde sevkedilecekier Anka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1951
  • T.rkiye Suriye 'nuiîut meselesi Şam,25 Nafen)Türkiye ile Suriye arasında mevcut hudut meseleleri her iki hükümetin yüksek rütbeli memurları tarafından burada gayet dostane •bir hava içinde görülmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1951
  • Korede şiddetli savaşlar General Ridgway,komünistlerin takibettiği siyasetin «ince bir hile» olduğunu söyledi Tokyo,25 AP)General Ridgway,bugün,komünist komutanlara,tarafsız bölgenin müttefiklerce ihl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1951
  • Nuru os mani yede dün geceki yangın Halk apartmanında yatıp kalkan 250 bekâr esnaf korku içinde kendilerini sokağa attılar Dün gece yarısından sonra Nuruosmaniye semti büvük bir yan gm tehlikesi atlat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.08.1951
  • Viskisini bitirdiği zaman tele fona gitti,Mardene Club'ün numarasını çevirdi.Biraz bekledi ve birdenbire Donelly'ın m so.ini tanıdı.Cormne:Sen misin Lucien?dedi.Canım benim,seni nasıl seviyojum Liısen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1951
  • 12,57 Açılış ve programlar 13,00 Haberler 13,15 Küçük or kestradan melodiler 13.45 Mü zik Pl)14,00 Saz eserleri Oyun havalan 14,20 Dans ve caz müziği Pl)14,45 Şarkılar 15,30 Konserto Pl)16,20 Müzik Pl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1951
  • 26 Ağustos 1991 Pazar Ru.12 Ağust 13(7 22 Zilka' 1370 VAKİT VASATİ RXARl Güneg öğle İkindi Aksam Yata İmsak 6,06 13.19 17.09 20,11 21.53 4.14 9.55 5.07 8,57 12.00 1.43 8.02
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1951
  • Sağlık Bakanının tetkikleri Muğla,25 A.A.Sağlık ve Sosyal Bakanı Dr.Hayri Üs ti'ndağ,bu sabah beraberindeki zevatla birlikte Aydına müteveccihen hareket etmiştir.Ba kan.muhtemelen Nazilliye ve o)ııdcn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1951
  • Tarım ve Çalışma Bakanları Muğla,25 A.A.Çatışma Bakam Nuri Özsan,bugün Koy ceğize müteveccihen şehrimizden ayrıimıştır.Orada Tarım Bakanı Nedim Ökmenle birleşerek Dalaman Çifligindeki tet kiklerini mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1951
  • Amerikalı ka S^^S-'^W5-Amerikalı kadınlar,bugün Anayasa mucibince kendilerine oy hakkı tanınmasının 31 inci yıldönümünü kutlayacaklar isfiA*A 5 'S i Vaşirigton,25 USIS)Amerikalı kadınlar,yarın Anaya s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1951
  • Bir hafta içinde limanımıza gelen ithal malları Son biı hafta zarfında limanımıza 11 vapurla aşağıdaki ithal malları gelmiştir:23R3 sandık cam,3642 kap kimyevî madde,334 sandık ku r\batarya,2176 balya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1951
  • İstanbul milletvekillerinin tetkikleri D.P.İstanbul milletvekillerinden Celâl Fuat Tûrkgeldi,Fürüzan Tekil,Ahilya Moshos,Bedri Nedim Göknil ve Fahri Sayınırdan müteşekkil bir grup şehir işleri ve hizm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1951
  • Tahtakalede bir infilâk Dün b:r atölyede lehim yapılırken Liridol infilâk etti ve iki İfçi ağır surette yaralandı Dün sabah Tahtakalede Pa ı;acı sokağında Hayik Çetinbaş yana ait 3 katlı Selâmet hanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1951
  • e 6 fro V HALKSIN Kapalıçarşı Kalpakçılar caddesi Kazazlar sokağı 5 numarada çalışmakta olan Nâki Dönmez adındaki bir okuyucumuz bize gönderdi,ği mektupta aynen şöyle demektedir:Kapahçarşının Kalpak Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1951
  • Bir sabıkalı metresini bıçaklıyarak öldürdü Beraber yaşadığı kadının ken gideceğini Öğrenen sabıkalı,¦OO» »OO—0+OtO»+»00—Evvelki gece,Yenikapıda gazinoların denize dayanan direk 'eri arasında kurulan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1951
  • Bir emanetçi paraları alarak kaçtı Geçen pazar günü Florya plâ jında pşçıbaşıhk Ve emanet memurluğu yapan Tireli Zihni Kocabay kendisine müşteriler tarafından emanet bırakılan 1300 Jirayı alarak ortad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1951
  • Emekli,yetim ve dulların maaş cüzdanları değiştirilecek Emekli,yetim ve dullar tara fından hâlen kullanılmakta olan eski maaş cüzdanları önümüzdeki ay başından itibaren yapılacak maaş tevziatı esnasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1951
  • Dr.Schöne şehrimize geldi Birkaç günden beri îzmirde ticarî mahfillerde tetkikler yap makta olan Alman Federal hükümeti İktisat Bakanlığı Muşa virlerinden Dr.Kurt Schöne dür;cehrimize gelmiştir.Dr.Sch
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1951
  • Meyvalarımızı kıymetlendir,mek için alınan bir karar Bundan bir müddet evvel Paıisteki Milletlerarası meyva suları koperatifi Vali ve Belediye Reisine bir mektup göndererek kendisini bu cemiyete âza o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1951
  • Kalay fiatları yeniden düşüyor Bir zamanlar büyük bir fiat tercffaü göstermiş olan kalay,son günlerde yeniden düşmeye başlamıçtır.Dün piyasada külçe kalayın kilosu 880-890,çubuk kalay ise 900 kuruştan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1951
  • Seferde olmıyan şehir hattı vapıııları rıhtımda duracak Seferde olmayan şehir hattı vapurlarının Sarayburnu ö nündo şatlara bağlı olarak durmasının denizdeki seyrüseferi gürleştii'diği dikkate alınara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1951
  • Kısa Şehir ir Denizyollarının Adana vapuru dün saat 14 de 410 yolcu ile iskenderiye seferine çıkmıştırir Kahve fiatlarındaki düşüklük devam etmektedir.Dün 5 numara çiğ kahve 705.3 numara kahve ise 715
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1951
  • Cemiyet SÜNNET ir Kızılay îstiklâl şubesi 28 ağustosta Bebek Belediye bahçesinde sabaha kadar devam etmek üzere biı sünnet düğünü tertip etmiştir.Fakir çocuklarının büâ bedel sünnet edileceği bu gecey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1951
  • Y-'iii Beyoğlu Kaymakamı vazifesine başladı Beyoğlu Kaymakamlığına tâyin olunan Vıfkı Ertur vazifesine başlamıştır.Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay Beyoğlu Kaymakamlığına giderek Be yoğlu İlçesini il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1951
  • Dünya piyasalarında yağ fiatları Şpbiimiz ticarî mehafiline ge J?n haberlere göre,dünya piyasalarında yağ fiatları bir düşüklük başgöstermiştir.Şimalî Afrikada zeytin yağı fiattorı gün geçtikçe düşmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1951
  • Günün mevzuları Petrol müzakereleri tekrar başlıyabilir Av t* reli Uarriman,petrol mü zakcrelerinin hangi sebepler,den dolayı tekrar başlaması gerektiğini bir mektupla Musaddık'a bildirdi Tahran,24 US
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1951
  • Denizyollarında yapılacak toplantı Levant konferasımn navlunlara zam hakkındaki son kararına Denizyolları idaresi itiraz etmiştir.İİhtilâf mevzuu durumu yeniden gözden geçirmek üzere,konferans mensupl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1951
  • Efese gidecek hacilar Denizyolları idaresi,Efes'e gidecek olan hacı namzetlerine tenzilâtlı tarife tatbik edecek Devlet Denizyolları idaresi,kış aylarında Efes'i ziyaret etmek üzere yurdumuza gelecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1951
  • Domuz zantıiyle babasını vurdu Evvelki gece,Süivrinin Ça yırdere köyünde oturan Necmi Bozîrurt ayçiçeği tarlasında bek lcrken bir karaltı görmüş ve domuz zannederek derhal silâha davranıp ateş etmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1951
  • Fransız turistleri îzmire fittiler Fransız turistlerini getirmiş olan İtalyan bandıralı Pace va puru dün akşam Îzmire müteveccihen limanımızdan ayrıl' mıştır.Turistler dün şehrin muhtelif yerlerini gr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1951
  • Ticaret Bakanı şehrimizde Ticprti ve Ekonomi Bakam Prof.Muhlis Ete dün saat 15,30 da uçakk Balıkesirden şehrimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1951
  • Küçükyalıda bir köşk tamamen yandı Dün sabah Küçükyalıda Peyami övene ait 3 katlı ahşap yağh boyalı köşkte bir yangın çikmıc ve müdahaleye rağmen Köşk tamamen yanmıştır.Köşk Sİgortah olup yangının çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1951
  • Vilâyette yapılacak toplantı Istanbuldaki kimsesiz ve korunmaya muhtaç çocuklar mevzuunu görüşmek ve bu husustc" tatmin edici kararlar almak üzere yarin öğleden sonra ViTâyette bir toplantı yapıla çak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1951
  • Babaoğlu Samsuna tâyin edildi Ankara,25 A.A.Malatya Valisi Turgut Babaoğlunun Samsun Valiliğine ve Emniyet Genelınüdür Muavini Şefik San':n Malatya Valiliğine tâ yinleıine ait kararname yüksek tarrike
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.08.1951
  • Toprak dağıt mı nkara,25 A.A.Haber aldığımıza göre,Devlet Bakanlığınca,çiftçiyi topraklandırma ve iskân işleri üzerinde çalışmalara hızla devam edilmektedir Bu cümleden olarak mev cut 46 toprak komisy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1951
  • azı m illeti erin t kazançları Birleşmiş Milletler istihbarat şubesi 1933 den beri nıühiıvı miktarda otomobil imal eden memleketlerin ihracatına ait bazı rakam,lar neşretti.Bu istatistiğe göre 938 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1951
  • Tayin ve terfi ler 'Baslar afi Birincide!Kik Kurulu başkanı Tümgeneral Muzaffer Alankuş yurd içi bölge komutanlığına,Tümgeneral Nurettin Aknos Ordu Donatım Başkanlığı vekâletine.Tümgeneral Vedat Garan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1951
  • K.Gülek 1 Bastarafı Birincide] nıize göre hükümet dairelerinin basıldığı ve silâh kaçırıldığı hakkındaki iddianın hakikatle bir alâkası yoktu/r.HafiktekS hâdise cudtrr:4-5 hazfran gecesi bazı kimseler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1951
  • Konya Şarki karaağaç yolu inşaatı Şarkî Karaağaç,25 A.A.Konya ilini de Ege bölgesine bağlıyan en kısa yol olan Konya Şarkî Karaağaç yolu Bayındırlık Bakanlığınca Devlet yolu haline getirilecektir.Baka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1951
  • Kızıl papazın hezeyanları Antakya Piskoposu Rusyanuı sulh taarruzunu destekliyor Moskova,25 AP)Moskovada intişar eden gazetelerin yazdıklarına göre,Antakya Pis kopoyu ve Doğu Ortodoksları Patriği Aiek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1951
  • Milletvekillerinin Eyüpteki temasları Binlerce Eyüplü dün Milletvekillerine übündertlerini izah ettiler Eyı İstanbul milletvekilerinden Saih Fuat Keçeci,A,Hamdi Ba şar,Fuat Hulusi Demirelli ve Mithat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1951
  • Meli|nik beyinin tecrübesi Londra,25 A.A.Dün İngiliz Cemiyeti üyeleri önünde yeni biı mekanik beyin tecrübesi yapılmıştır.Elektrikle işleyen bu makine takriben 1,20 metre karelik bir kutu iyine yerleş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1951
  • Avrupada yapılacak manevralar Londra,25 A.A.Almanyadaki Amerika,Fransa,Belçika;Hollanda,Norveç ve Danimarka orduları birlikleri.İngiliz işgal kuvveti hava ve kara ordularının 14 ilâ 24 eylül arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1951
  • Harici kısa haberler AMERİKA Bahriye Bakanlığının «electric boat» firmasına sipariş ettiği atom enerjisiyle işliyen denizaltı gemisinin gelecek sene sonun dan evvel inşa edileceğini yetkili kaynaklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1951
  • Yabancı gözüyle Türkiye 'Bastarafı Birincide] Kore'de girişilen gayrete bü yük faydası dokunmuştur.Türkiye,hürriyet,sulh ve demokrasi ideallerine kuvvetle bağlı oMuğunu ve Birleşmiş Millet ler misakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1951
  • Korede savaşlar •Bastarafı BirincideT cegini belirtmiştir.Komünistler,«tatminkâr bir cevap alıncaya kadar» müzakerelere son vereceklerini bildirmişlerdi.Bn arada,hava ve karada muharebeler şiddetlenmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1951
  • Harriman Belgrad'da Yugoslavyayı ziyaret eden Harriman Tito He görüştü Bled,25 A.A.Mareşal Tito bugün Bleddeki villasında tu sabah uçakla Belgraddan gelmiş oîan Başkan Truman'ın hususî temsilcisi Harr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1951
  • Bcşmakaleden devam)rak benimsenmiştir.Bankanın an'ancieri hep onun tesiriyle vücut bulmuştur.Bankanın memleket iktisadiyatına yaptığı hizmetlerin tadadı uzun sürer.Yalnız şu kadarını löyliyelim ki ban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1951
  • Stokes dün Bakanlar Kurulunda izahat verdi Attlee'nin başkanlık ettiği toplantı sonunda,hiçbir resmî tebliğ neşredilmedi Londra,25 A.A.Dün Baş bakan Altiee tarafından Başbakanlıkta toplantıya çağrılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1951
  • Konyada yapılacak hidro elektrik santralı Konya,25 A.A.Konya halkının yıllardan beri beklediği Göksu hidroelektirk santra İmin ihaeye çıkarılarak bu teşebbüsün müsbet sahaya intikal ettirilmiş olması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1951
  • Hindistcmda fee!bir kaza Yeni Delhi 25 AP.Bugün intişar eden gazetelerin bildirdiğine göre Lahorda hava hücumlarından korunma tecrübeleri esnasında birkaç bombanın kazaen seyirciler arasında patlaması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1951
  • Yozgat 6.Ja.darma Er Okul Alay Kcmuk n'ığından Muhammen Geçici Mikdarı Fiat Tutarı Teminat Kilo L K.Lû a Kr.Lira Kr İhale şekli Gün Saati Bulgur 12000 47 5640.00 423.00 Açık eksilt.2 Eylül 9 Pirinç 5.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1951
  • Elâzığ Belediye Başkanlığından 1 Elâzığ şehri içme suyu şebekesinde kullanılmak üzere 70 mm.lik 27 adet yangın musluğu 70 mm.lik 12 adet yangın vanası,80 mm.lik hat vanası 100 mm.iik fi adet yine hat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1951
  • Haydarpaşa Nümuna hastahanesi Baştabipliğinden Hastanemizin yeni müracaat telefon numaralaı 60700 ve 60709 dur.Sayın halka üân olunur.13584)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1951
  • Eminönü 3.cü Sulh Hukuk Yargıçlığından:951' 29 1 ölümiyle terekesine mah kememizce el konulan Ridvan Tulan'a ait Kumkapı Büyük Lan ga Musalla caddesi 19 No.da mevcut eşyalar l eylül 951 Cumartesi saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1951
  • İstanbul konferans* 'Bastarafı Birincide] tills Vivagua,grup sekreteri Amtonio Güoitiile Jose Vitarins de Lima ve Gildaris de Olivera adında iki gazeteciden müteşekkil Brezilya heyeti şehrimize gelmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1951
  • Istanbul İkinci icra Memurlu,ğundan:951/3035 Haczedilip bu kere sat sına karar verilen Bradfort markalı bir adet kamyonet 3.9,951 tarihine müsadif pazartesi günü saat 16 dan 17 ye kadar birinci açık a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1951
  • Bunlardan 10.000 göçmen aile arazi verilerek Ankara,25 A,A,Bize verilen malûmata güre,1950 yılı başındanberi yurdumuza yalnız Bulgaristandan gelen göçmenlerin miktarı,146,000)kişiyi bulmuştur.Hâlen Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1951
  • Atlantik Paktı 'Bastarafı Birincidel İngiltere ve Birleşik Amerikanın diğer müttefiklerine,Türkiye ile Yunanistamn pakta kabul lerinin siyasi bakımdan arzuya gayan olduğunu kabul ettirecek-Veri tahmin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1951
  • D.P.adayları fBastarafı Birincide] Bursa)Millî Savunma Bakanlığ» Müsteşarı.Nusret Kirişçioğlu Çanakkale)Avukat,İl İdare Kurulu Başkanı Baha Ak şit Denizli)Doktor.Ekrem Baysal Eskişehir)Doktor,İl İdare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.08.1951
  • izmir Belediye başkanlığından Karşıyakada Bostanlıda 1700 sayılı sokakta 480 metre kareden ibaret 2589 ada 126 parseldeki arsa kapalı zarflı arttırma suretile satılacaktır.Muhammen bedeli 19200 lira v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1951
  • Devlet Orman İşletmesi Denizli Müdürlüğünden 1 İşletmemizin Karaman bölgesine bağlı Sofular,Değne,Masıt e Boyalı serileri orman larından istihsal ve imal ettirilerek aşağıda yazılı istif yerlerine ind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1951
  • Türkiye Büyük Britanya atletizm karşılaşması Milletlerarası atletizm temaslarında Büyük Britanyayı temsil etmek üzere seçilen olağanüstü kuvvette bir takım hâlen Balkanlarda turneye çıkmıştır.İngihere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1951
  • Dün oynanan beynelmilel tenis turnuvası maçları Dünkü müsabakalar büyük heyecanla takip edildi Bugün tek erkek dömilinali yapılacak ^WSA/VNA^VA/WWN Dün yapılan çift erkek dömi-final karşılaşmalarına b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1951
  • Fener I.Spor maçı Fenerbahçe ve istanbulspor'un A ve B takımları bugün Fener Stadında karşılaşacak Futbol mevsimini,geçen hafta Emniyet ve Beyoğlusporla yaptığı maçlarla nçan Fenerbahçe takımı,bugün d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1951
  • Sahip ve Başmuharriri-Ali Naci KARACAN Bu nüshada yazı işlerini idare eden:Faruk DEMİRTAŞ N.A.A,N.K,Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1951
  • Eminönü 3.Sulh Hukuk Yargıçhğından:D:950-9 951-12 Mercan Valide Han alt katta ve yine aynı mahalde ikamet etmekteler iken ölümleriye terekesine mahkemece el donulan Koli oğlu Reşit ve Aziz Yaveriye ai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1951
  • 521 sayılı Yeşilhisar Tarım Kredi Kooperatifinden Kooperatifimizce Yeşilhisar ilçe Merkezinde yaptırılacak 31440 lira 34 kuruş keşif bedelli kooperatif binasının inşaatı kapalı zarf usuliyle ve birim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1951
  • Kalorifer tesisatı yaptırılacak Trabzon P.T.T.Başmüdürlüğünden 1 Trabzon P.T.T.ve otomatik santral binasının kalorifer tesisatı 23/8/951 tarihinden itibaren 15 gün müddetle kapalı zarf usuüle eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1951
  • Sarayköy Mal Müdürlüğünden 1 Tarım Bakanlığı Sarayköy pamuk tohumu nüveleğinde 950 yılında yetiştirilmiş olan toplu çırçır makinelerinde çırçırlannuş olan 6846 kilo miktarında birinci akala 652)kilo m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün,saat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartnameler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4