Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.08.1951
  • Ulaştırma Bakanı Seyfi Kurtbek Trenlerde tenzilât yapılacak Ankara,24 A.A)Öğrendiğimize göre,Devlet Demiryollarının eşya ve yolcu tarifeleri yeniden gözden geçirilmekte dir.Bugüne kadar yapılan çalışm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1951
  • Kızılların bundan evvelki taarruzlarını akamete uğratan müttefik topçuları Korede kızıllar tekrar taarruza hazırlanıyorlar Sekiz nci Ordu Komutanm Van Fleet,Mjttefik kuvvetlerinin düşmanı yenebilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1951
  • 4 i Japon barışı Sovyet heyetinin San Fransisko'ya sadece kargaşalık çıkarmak üzere geldiğini bildiriyor San Fransisko,24 A.A.i—San Fransisko'daki Rus çevrelerinin Japon barış konferansında Sovyet hey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1951
  • Dünkü tenis müsabakaları İstanbul 6 no Enternasyonal Tenjs Turnuvasının dün T.E.D.Kulübü kortlarında devam edilen kar öö final turlarında aşağıdaki neticeler alınmıştır:TEK ERKEKLER:Cuceiii Seymour 6/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1951
  • Çukurovada iki feci otobüs kazası Hatay ve Tarsusfa iki kaza sonunda 17 kişi öldü 38 kişi yaralandı Adana,24 Milliyet)İçel ve Hatay bölgesinde dün iki müessif taşıt kazası olmuş,17 kişi ölmüş,38 kişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1951
  • C.H.P.Genel Sekreteri Kasım Gülek dünkü basın toplantısında Kasım Gülek dün bir Basın toplantısı yaptı ı C.H.P.Genel Sekreteri Bilecik'te dağıtılan beyannameleri,şahsî propagandası için hazır lattığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1951
  • Türkiye Orta Doğunun bir müdafaa kalesidir "Vashington Porst,muhabiri Ray Brook makalesinde Türkiye,kuvvetli ordusunu İngiliz komutası altına vermek suretiyle Atlantik Paktına girme keyfiyetini satın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1951
  • Belediye memurları Siyasî partilerde fiilî vazife göremiyecekler DP.Şehir Meclisi parti grupu başkanlığından tebliğ edilmiştir.Bugün toplanan grupumuz âmme müesseselerinin daha selâmetle işleyebilmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1951
  • Gizli silâh depoları Roma,24 AP)italyan polisi gizlenmiş olan komünist silâh depolarını meydana çıkarma ğa devam etmektedir.Kuzey îtalyada Savona'dan gelen haberlere göre,bütün gece süren araştırmalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1951
  • P^ İranda emniyet fedbirleri alacağı bildirilen ingiliz piyadeleri Stokes dün Attlee ile uzun müddet görüştü Abadanda bulunan İngiliz pefrol mütehassısları bilâmüddet İranda kalacak Londra,24 AP)İngil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1951
  • S talinin siyaseti Avustralya Bayriye Bakanı,Stalin'in Rus askerleri yerine peyklerden istifade etmek istediğini söyledi Sidney,24 A.A.Bahriye Bakanı William Mc Mahon bugün söylediği bir nutukta:«En u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1951
  • ^v MÜSTAKİL SİYASI GAZETE 17 Eylül Pazartesi Yeni bir yazı kadrosu,memleketin en tanınmış edip ve muharrirlerinin fıkraları,makaleleri,romanlariyle 6 ve 8 sahife olarak intişara başlıyacaktır En zengi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1951
  • Tribune de Geneve gazetesine Dışişleri i mühim beyanat Köprülü dedi ki:"En mantıkî,en müessir hal tarzı,Türkiyenin doğrudan doğruya Atlantik Paktına ithalidir,«Tribüne de Geneve» gazetesi,muhabiri Pau
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.08.1951
  • Tribune de Geneve'e Köprülünün mühim beyanatı Dışişleri Bakanı Avrupa basınında geniş akisler uyandıran beyanatında Türkiyenin takip ettiği siyasetin ana hatlarını izah etti Ankara.24 A.A.Tribune de G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1951
  • 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Habeıler 13,15 Lionel Hampton orkestrasından caz mü ziği Pl)13.30 Radyo salon orkestrası konseri 14.00 Şarkılar 14,45 Reginald Kell'den klarnet parçalan Pl)15.00 Konuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1951
  • Dünya basınından Batının müdafaasında İran petrollerinin rolü f s y/İ&9GO&ÇŞ&9& Ba/ı İngilizlerin fikrine göre İrana acı tecrtrbeler yapmak fırsat?verilmelidir.Bilâhare daha makul olmaları beklenir kü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1951
  • Cemiuet SÜNNET ir Kızılay istiklâl şubesi 28 Qğustosta Bebek Belediye bahçe,sinde sabaha kadar devam etmek üzere bir sünnet düğünü tertip etmiştir.Fakir çocuklarının bilâ bedel sünnet edileceği bu gec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1951
  • Cinayet mi,kaza mı?Boğulan fakat cesedi henüz bulunamıyan gencin cinayete kurban gittiği sanılıyor B;r kaç gün evvel Yenikapida b'i hadise olmuş ve bir sandal kiralayarak gezmek için de uize açılan Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1951
  • Bayram münasebetiyle Dİyaşada canlılık Kurban bayramına kısa bir mücdti kalması hasebile şehrimiz piyasasında büyük bir faaliyet başlamıştır.Bu münasebetle Anadoludan şehrimize pek çok tacir gelmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1951
  • Ekonomi müdürlüğünün tertip ettiği anket Sanayi odasının,Ticaret odasından ayrılarak müstakil bir eda haüne getirilmesi için Ekonomi ve Ticaret müdürünün riyasetinde teşkil edilen anket komisyonu gele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1951
  • Bir veremli Sağlık Müdür,lügü binasında öldü İsmail Süpürgeeioğlu adında Akhisarlı bir veremli tedavi ed'lmek üzere dün şehrimize gel miş ve Viiâyet Sağlık Müdürlüğüne müracaat etmiştir.Harta sıra bek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1951
  • Gençlik ve san'at flaması Millî Türk Talebe Birliği,her sene Türk sahne ve perde ss n'a t kârlarına başarılarından dolayı verdiği Gençlik ve San'at fiiân,asını bu sene İ.Galip Arcan'a vermeğe karar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1951
  • HâLKİ c ürün rcî' Cağaloğlunda Sururî Mahalesinde oturan bir okuyucumuz bize gönderdiği mektupta şöyle demektedir:Semtimizde Arkadaş hanı diye mâruf bir iş ye:i ve burada da bir fabrika vur dır.Semt h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1951
  • Ramide hiç yüzünden r cinayet işlendi Suç üstü yakalanan bir üzüm hırsızı bağ sahibini bıçakla müteaddit yerinden yaralayıp öldürdü Dün sabah Ramide bir cinayet işlenmiş ve bir hırsız,bir bağ sahibini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1951
  • Yalovanın imaırı için çalışılıyor Yalovanın imarı hususunda iki mühim karar verilmiştir.Belediye daimî komisyonu Yalovada Çınarcık mevkiindeki beton iskele ile rıhtımla Pazaryeri arasındaki rıhtımın i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1951
  • Yerebatan Sarayını ziyaret edenler çoğalıyor İç ve dış turistlerin abidelerimiz hakkında malûmat alabil meleri için Yerebatan sarayında açdığı enformasyon bürosu çok rağbet görmektedir.Bu mü uasebetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1951
  • Kısa Şehir Haberleri ir Şoför Ahmet Dalmışın idaresindeki 8350 plâkalı taksinin karbüratöru ansızın parlamış ve otomobil yanmıştır •fr Şehitlikleri tmar Cemiyeti yurt içi ve dışı şehitliklerimiz hakkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1951
  • Ixurultu ile mücadele Vilâyet bu hususta kayma hamlıklara şid&?**li bir tamim gönderdi Vali ve Belediye reisliği Kay makamiıkiara şiddetli bir tamim göndererek şehirde klaksonlar susturulduğu halde ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1951
  • Millî Türk Talebe Birli&inin toplantısı Millî Türk Talebe Birliği tarafından tertip edilen toplantı 27 ağustos pazartesi günü saat 16 da «Doğu Üniversitesi ve Gençlik» mevzulu toplantı 27 ağustos paza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1951
  • VaK Gökay Parise davet edildi Paris'teki Milletlerarası meyve suları müstahsiller federasyonu teknik komisyonu reisi Vali ve Belediye Reisi Prof.Göksya gönderdiği bir mektupta kendisini bu komisyonun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1951
  • Evet biliyorum benden nef *et ediyorsunuz fakat.Callaghan onun sözünü kesti:Nefret kelimesi kâfi değil,fakat bunun ehemmiyeti yok.Yjlnız tatlı meleğim,sizin plânınız neydi onu bilmek istiyorum,anı ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1951
  • İstanbul Erkek Lisesinden yetiseıileı cemiyetinin kadirsinaslı&ı İstanbul Erkek Lisesinin yarım asit geçen irfan hayatı zarfında mektepte müdür ve öğretmenlik yaparak hakkın rahmetine kavuşanların ruh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1951
  • Lokanta ve garnızonlardaki hesap puslaları Belediye zabıta talimatnamesine göıe-gazino ve lokantalarda müşterileri istihlâk ettiği şeylerin hesap puslalannın iki nüshc yazılması icap etmektedir.Bunlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1951
  • Ticaret sanayi odası seçimi hazırlıkları Ticarei ve Sanayi Odası Meclisi s-eçiminin yaklaşması dolayısıyla tüccar arasında büyük bir faaliyet başlamıştır.Bu münasebetle oda meclisi azalarından sekizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1951
  • Fuara ffidis dönüş bilet İzmir Fuarı münasebetiyle ihdas edilen gündüz seferlerin de isteyen yolculara gidiş dönüş biletinin bir arada satılmamasına karar verilmiştir.Bu karar halk arasında memnunluk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.08.1951
  • Türkiye Orta Doğunun müdafaa [Bastarafı Birincide!leri yerinden kımıldatamadı.Ak denizin doğu sahilindeki Fran sız ordusunun çöküşüne ki bu orduya,Orta Doğudaki ingiliz kuvvetleri arasında «iki adam,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1951
  • Bursa ili Daimî komisyonundan Bayındırlık dairesine beheri 9Ü00 lira muhammen bedelli 5 kamyon ile 7800 Ura muhammen bedelli bir jeep arabasına 23.8.951 tarihinde yapılan kapalı zarf usulile eksiltmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1951
  • Satış ilânı İstanbul Üçüncü tcra Memur luğundan:951-1946 Mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen dış yeni otomobil lâstiklerinin birinci açık arttırması 29.8.951 çarşamba günü saat 12 ile 13 ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1951
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Nac* KAJMCAN Bu nüshada yazı işlerini idare eden:Faruk DEM.ÎRTAŞ N.A.A,N.K,Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1951
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdan yan 1 J9^9999999'59^?999S5'?99999999999^!99« i mevadın kapab zarfla eksiltme leri hizalarında yazılı gün,saat ve KUıh arterdek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1951
  • Satılık Emlâk İstanbul Defterdarlığından Kıymeti Teminatı Dosya No.Cinsi Lira Lira 511-3982 Adalar,Kınahada mah.erki Narlıyan 1700 127.50 Livadyası v© Zeytinlik yeni Narçiçeği ve Tekinay so.59 ada,11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1951
  • Çankırı zelzelesinin zayiat bilançosu 46 ekibin yaptığı tetkikler sonunda 50 ölü,208 yaralı olduğu ve 3354 binanın yıkıldığı tesbit edildi Ankara,24 A.A.İçişleri Bakanlığından bildirildiğine gö,re,Çan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1951
  • Menenjite karşı ilâç Beyin menenjitinin tedavisini mümkün kılan bir ilâç bulundu Nevyork,24 A.A.Şikago'da intanı hastalıklar hastahanesi doktorlarından Archi bald Hoyne ve Emmanuel Riff,beyin menenjit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1951
  • Stokes Attlee ile goruştu 'lias t ar afi BirincideJ ması bugün Tahran'dan ayrılmaktadırlar.Bunlar,İngiltere Mühıühai:Lordu Stokes ve Baş kan Truman'm şahsî temsilcisi Harrıınar/dir ki,birincisi Londra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1951
  • İngiltere icabında kuvvet kullanacak Londra.24 A.A)İngilterenin Auadandaki dünyanın geniş tasfiyehanesini muhafaza et mek için icabederse kuvvet kullanacağı belirtilmektedir.Devletleştirilmesini mütea
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1951
  • Tenis hak uları Bastan» fi Birincille] Abdesselam,Chartier 6.4 6/3.ÇİH KADINLAR B.Musiuoğlu,M.Gorodetzki Parage* Shficock 6/2-6/2.MUHTELİT Procter,Tregtammg M.Tuney,Behbut Cevansir 6/2 6/2;P«M't"idge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1951
  • Dağcı kafilemiz Ağrıya çıktı Doâw Bayazıt.24 A.A,Ağrı ıiağnaa çıkmakta,olan,Cevat Gökmenoğlu komutasındaki dağcı kafilemizden,komutan dahil 9-eı tam zirveye çıkmağa muvaffak olmuştur.Kafile geri dönme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1951
  • izmir Dr.Behçet Uz Çocuk Hastahasesi Baştabibliğindan 1 Hastahanemizuı isterlızasynn cihazJarı kapalı zarf usulü üe satın alınacaktır.2 ihalesi 18/9/951 salı günü saat 10 da hastahane binasında yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1951
  • Trenlerde tenzilat 'Bas tar afi Birincide] 23 nisbctinde bir indirme yapılmış ve 1/8/Ö51 tarihinden itib.ıron yeni ücretlerin tatbikma geçilmiştir.Diğer maddeler üzerinde tenzilât yapılması için çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1951
  • İstanbul İkinci İcra Memurlu ğundan:950-6652 Bir borçtan dolayı haciz edilip bu kere satılmasına karar verilen yazıhane,koltuk,kanepe,camlı yazıhane,sigara sehpası yazı makinesi,31.8.951 tarihine müsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1951
  • ZAYİ Bandırma nüfus memurluğundan aldığım ve içinde askerlik terhis muamelem bulunan ntL fus hüviyet cüzdanımı kaybett tilm.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktun Ahmet oğlu Salih Özbek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1951
  • tsttmbui Asliye Üçüncü KuJkuk Yargıçlıyından:Üç sene evvel haneyi zevzjyeti terkederek o zamandan beri kendisi ve çocuklariyle alâka dar olmayan dâvan ile geçinmek imkânı kalmadrğından bahsile boşanma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1951
  • TASHİH Ttolori GeiMl MüdU*lii$ü Sotıaelma Komisyonundan 1 2Q-8 9fil tarihli Milliyet Gazetesinde çıkan 156 kilo reçine l satın almacftgt hak-kındakr ilân da reçinenin muvakkat teminatı miktarı 94 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1951
  • Ulus'un tekzip edile» bir haberi Ankara,24 A.A.Bazı gazetelerde ve bu meyanda bugün kii Ulus gazetesinde «Politika» sütununda Falih Rıfkı Atay,Birinci İnönü ve İkinci İnönü denizaltılarınm isimlerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1951
  • Stokes Attlee Ue gar üstü Londra,24 AP)İngiliz Mührühas Lordu bugün Başba kan Ai-tlee'nin sayfiyedeki evin de Başbakanla hususî ve uzun bir tapJ&ntı yapmıştır.Bu konuşmadan sonra Attle« Başbakanlık bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1951
  • Kızıllar tekrar taarruza geçti •Basta rafı Birincide!bulunan Sekizinci Ordu Komutanı Van Fleet şunları bildirmiştir:«Eğer komünistler bir taarruza hazırlanıyorlarsa.Sekizinci Ordu onlar için hazır olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1951
  • Gaziantep Belediyesinden Elektrik sayaçları ayar istasyon memuru alınacak Elektrik işletmemizde yeniden tesis edi'en sayaç ayar istasyonu için 300 lira aylık ücretli bir memur alınacaktır,ARANILAN EVS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1951
  • Feci bir uçak kazası Parçalanarak yanan uçaktaki 47 yolcudan hiç kimse kurtulamadı Oakland.24 A.A.Bugün Alemeda Nahiyesi Polis Müdürünün bildirdiğine göre.Mason yurdunun arkasında takriben 1200 metre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1951
  • Kasım Gülek basın toplantısı yaptı Bastarafı Birincide] kendim,gerek fikrine hürmet ettiğim hukukçular bu mektup,ta bir cürüm unsuru görmemektectir Bu mektupla parti teşkilâtının hiçbir Uişıği yoktur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1951
  • Çukurovadaki feci kaza 'Bastarafı Birincide] muştur.Virajı dönerken şoförün direksiyonu kaçırması neticesinde vukua gelen bu kazada 10 kişi ölmüştür.25 hafif ve ağır yaralı Antakya HastahanesUıe kaldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1951
  • 25 I Ağustos 12 1 9 IS I Asust Cumartesi 1367 VAUT VASATİ AKAMI Güneş 6,06 9.55 ogle 18.19 5.07 tkindi 17,09 8.57 Akşam 20.11 12,00 Yatsı 2L53 1.43 İmsak 4.14 8.02 f 22 Zilka' 1370
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.08.1951
  • Kapalı zarf usulde eksiltme ilânı Doğu bölgesi yapı işleri müdürlüğünden 1 iş:Muş ilinin Bulanık ilçesinde yapılacak sağlık merkezi ikmal inşaatıdır.2 Keşif bedeli:145000 Liradır,Yüz kırk beş bin lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 25.08.1951
  • Konya Valiliğinden 1 Aşı ve serum enstitüsü binası onarım ve tâdil işi 13-8-951 gününden 6 9.951 gününe kadar 25 gün müddetle ve fır.t.birimi esası üzerinden kapalı zarf usuJiyle eksiltmeye çıkarılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 25.08.1951
  • Hid o ele!t tesisatı Yaptırılacak İller Bankasından 1 Konya ili hudutları dahilinde bulunan Göksu suyu Yerköprü mevkiinde kurulacaii hidro-elcktrik tesisatı için fenni fartramesinöe yazılı evsafa uygu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 25.08.1951
  • Bursa il daimî komisyonu Başkanlığından Yenişehir merkezinde yeni okula ilâveten 18803 lira 23 kuruşluk ödeneği dahilinde olmak kaydile 23563 lira 76 kuruşluk keşfi mucibince yapı'acal;ilkokul binası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 25.08.1951
  • El zığ Belediy.siıu'eı 25 Ağustos 1951 cumartesi günü saat 11 de ihale edileceğine dair şehir içme suyu isale inşaatından artakalan 800 adet 3200 metreden ibaret bulunan 150 Mm.lik font borunun şehir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 25.08.1951
  • Kars ili daimî komisyonundan 1 Ardıhan Posof yaiuınun 50 000—68 000 kilometreleri arasında yapılacak yol hafriyatının keşif bedeli vahidî fiat üzerinden 173100 liradır.2 Kapah zarf usuliyl'e yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 25.08.1951
  • Kütahya Valiliği;d n 1 Simav Emed yolunuu 2 4-800-5-f 000 kilometreleri arasında yapılacak blokaj üzerine kum serilmesi işi açık eksiltmeye konulmuştur.'2 işin keşif bedeli 17304)lira 40 kuruş ve geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 25.08.1951
  • Tekei Çamaltı Tuzlası 1 Tuzlamızda açıkta,istiflerde mevcut 160,488 adet yüzlük 36,600 adet ellilik hurda çuval ve takriben 42,000 kilo Azalır çoğalır)çuval kırpıntısı,mütedâvil sermaye talimatnamemiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 25.08.1951
  • Yapı işleri ilânı Turhal Belediye Başkanlığından 1 Eksiltmeye konulan iş Belediye îşhanı inşaatı olup keşif bedeli 140403 lira 78 kuru$ ve geçici teminatı 10905 lira 28 kuruştur,2 Eksiltme 3/Eylül/9ül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 25.08.1951
  • İzmir ili Bayındırlık Komisyonundan Dikili ilçe merkezinde yapılacak cezaevi inşaatına ait keşif tâdil edilerek "29794 lira 96 kuruş)üzerinden 10.8.1951 gününden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 25.08.1951
  • Yapı işleri ilânı Tokat Beden Terbiyesi Bölge Başkanlığından 1 Eksiltmeye konulan iş Tokat ili merkezinde yaptırılacak kapalı spor salonu binasının birinci kısım inşaatıdır.2 Eksiltmeye konulan kısmın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 25.08.1951
  • Edirne Vakıflar Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Edirnede Beyazıt camii müştemilâtından Şifahane binasının onarımı.2 Keşif tutarı 21601)lira 6ü kuruştur.3 Eksiltme 17.9.951 pazartesi günü saat 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 25.08.1951
  • Ankara Belediye Başkanlığından 1 Şehir dahili yollarda yaptırılacak kaldırım,blokaj,kuru di var,ve mecra işleri kapalı zarf usuJiyle ekşitmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 44855)liradır.3 Teminatı 33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 25.08.1951
  • KaısP.TT.ModUrloğL'nden 1 Gölenin Yeniköy orman B.içi i&tif yerde mevcut bulunan P.T.T.idaresine fiit 921 adet 6 metrelik 932 adet 7 metrelik ve 8 adet de 8 metrelik ki ceman 1861 adet direkten 6 metr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 25.08.1951
  • Bilecki!Dcirî i\omisyo; u Bişk-nlığından Kapalı zarf usulü ile eksiltme ve konulan iş Gölpazarı Yenipazar yolunun 3+000—9+000 Km.leri arasında kârgir ayaklı betonarme tablıyeli 2x6 m.açıklığındaki Gök
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 25.08.1951
  • Kömür nakliyatı Sjmîroank Alım ve Satım Müessesesi Müdürlüğünden Kömür havzasından Bankamızın Istanbuldaki müesseselerine bir yıl müddetle taşınacak ortalama 13000)ton miktarında maden kömürü ile ista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 25.08.1951
  • Linyit satıcı ifâ ı Ffibark Genel Müdürlüğünden Eyüp ilçesinin Kemerburgaz bucağı hudutları dahilinde Ağaçlı Kumtepe mevkiinde üstü açılmış 22 bin ton raddelerinde iinyıt kömürü mahalUiiüL hali hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 25.08.1951
  • Yükleme boşaltma Münakaşası Etibcnk İstanbul Şubesinden Istanbula gelecek bakırlarımızın yükleme boşaltma işleri kapalı zarfla münakaşaya çıkarılmıştır.Alâkadarların şartnameyi bedelsiz olarak şubemiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 25.08.1951
  • 1st.Lv Amirligındcn verılen Ask e r i Kit.ci-dt 'İlânIan Kapalı zarfla 630 ton tel balyalı kuru ot satın alınacaktı*.Tutarı 50400 Lira olup geçici teminatı 3780 Liradır.Eksiltmesi 4/9/951 salı günü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan