Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.08.1951
  • MUŞTAKİ L SİYASI GAZETE 17 Eylül Pazartesi "V/N^\V V/V/V« L Yeni bir yazı kadrosu,memleketin en tanınmış edip ve muharrirlerinin fıkraları,makaleleri,romanlariyle 6 ve 8 sahife olarak intişara başhyac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1951
  • Muamele vergisi Hazırlanan tasarının yeniden tâdil edileceği tamamen asılsızdır Ankara,22 A.A.Maliye Bakanağından tebliğ olunmuştur:22 ağustos 1951 tarihli Akşam gazetesinde Maliye Bakanlığının muamel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1951
  • Yağmurların Tekirdsgdaki tahribatı Tekirdağ,22 A.A,20,8;951 günü saat 11 de başlıyan jgid detli yağmur neticesinde Çorluda 7 ev yukılmış ve 27 ev ağır hasara uğramıştır Merkezde i-n.sanca zayiat yoktu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1951
  • Beyanname dağıtan işçiler Tekstil ve örme sanayii işçileri bir miting yapmıya karar vermiş ve Vilâyetten izin istemişlerdi,Kendilerme izin verilmemiş ve bunu protesto etmek istiyen işçiler dün şehrin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1951
  • inönü Ankarada bir basın toplantısı yaptı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ûra seçim' leri karşısında muh alefetin görüşünü açıkladı Ankara,22 Milliyet)C,H.P.Genel Başkanı İsmet İnönü,bugün saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1951
  • Seçim mücadelesi gittikçe hızlanıyor Partiler ve serbest adaylar seçîm bölgelerinde propaganda faaliyetlerini artırdılar Ankara.22 MİLLİYET)Ara seçimleri arefesinde gerek muhalefetin,gerek iktidarın k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1951
  • Müttefikler Kızıllara bir nota verecek Munsan Kore)22 AP)Bugün müttefikler,komünistlere verilmek üzere ve harbin devam edip etmiyeceğini tâyin edebilecek mahiyette,şiddetli bir nota hazırlamışlardır.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1951
  • Atlantik Paktı ve Türkiye Acheson Pakta alınmamıza dair talebimizin O t tava konferansında müzakere edileceğini söyledi Vaşington,22 A.A.Birleşik Amerika Dışişleri Bakanı Acheson,bugün yaptığı bir bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1951
  • Bir çıkmağa giren İngiltere 2tan ihtilâfına sebep olan Anglo Iranian petrol kumpanyasının Tah,randaki genel merkez binası PETROL MÜZAKERELERİ DÖN AKŞAM KESİLDİ İngiliz heyeti başkanı Stokes,yarın tayy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1951
  • Cumhurbaşkanı Boyar dün Vilayette:çıkarken Cumhurbaşkanının dünkü tetkikleri Celâl Bayar,Tanzimat müzesini,askerî prevantoryom ve Bahçıvanlık Okulunda tetkiklerde bulundu Cumhurbaşkanı Celâl Bayar j d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1951
  • Dünkü tenis maçları Cumartesi' günü başlanan istanbul enternasyonal tenis turnuvası maçları,havanın yağışlı geçmesi sebebiyle,dün de ilk üç maç oynadıktan sonra,mecburen tehir edilmiştir.Günün en mühi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1951
  • C.H.P.nsn Bilecikte dağıttığı beyannameler Başbakan Yardımcısının mühim beyanaü Yapılan tahkikat,hâdisenin halkı kıyama teşvik mahiyetinde olduğunu göstermektedir Dün Inönünün beyanatına cevap veren S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.08.1951
  • Dünya basınından Türkıyenin Atlantik Paktına alınması notf Kremlin'iıı yaptığı muhtelif manevralardan sonra Avrupa ve Balkanlarda barış için emniyetsizlik artmıştır Yugoslavyada yayınlanan ¦Oslobodjen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1951
  • JÜBİLE I Galip Arcan'ın sahneye in tisabının 40 ncı yıldönümü münasebetiyle 25 Ağustos Cumartesi günü Açıkhava tiyatrosunda bir jübile tertiplenmiştir SÜNNET Kızılay İstiklâl şubesi 28 ağustosta Bebek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1951
  • Yeni gemiler Denizyollarının İngilterede inşa ettirmekte olduğu Marmara tipi gemilerden birisi denize indirilmiştir.18 mil sürati bulunan bu geminin 901 sonuna kadar idareye teslim edilmiş olacağı öğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1951
  • Cereyana kapılarak öldü TopKdpıda elektrik tamircili.£i yapan Nigori,dün atölyesinde bir radyonun tamiratını yaparken elektrik cereyanına kapılmış ve ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1951
  • Sağır ve dilsiz bir hırsız yakalandı Evvelki gece saat 23 sularında Bahçekapida bir hırsızlık vrk'ası olmuş,14 yaşında bir ço cuk,seyyar börekçilerden Halit'in el arabasını çalmıştır.Yakalanarak adliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1951
  • Misafir havacılar Birkaç gündür memleketi mizdc misafir bulunan İtalyan askerî hava okulu öğrencileri dün özei uçakla riyle Napoli'ye hareket etmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1951
  • 20 Zilkcr' 1370 23 Ağustos 1 95 I Perşembe Ru.10 Ayust 1367 vnmr ras its ecakI 1 Güneş C.06 9.55 Öğle 13.19 5.07 İkindi Akçam Yartsi 1 tmsâk 17,09 20.11 4.14 8.57 12.00 1.43 8.02
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1951
  • ISTANBUL 12.57 Açlıs ve programilar 13 00 Haberler 13,15 öğle konseri Pl)13.45 Şarkılar 14.20 Dans müziği Pl)14.45 Programlar ve şarkılar Pl)15,00 Kapanış 17,57 Açılış ve programlar 18.00 Dans müziği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1951
  • beyanatı İzmitli iş verenlerle işçi mevzuunda konuşan Bakan,ücretli hafta tatili ve grev kanunu hakkında izahat verdi İzmir.22 AA)Şehrimizde tetkik ve temaslarcla bulunmakta olan Çalışma Bakanı Nuri {
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1951
  • 11 livadan turist geliyor İtalyan bandıralı «Pace» vapuru önümüzdeki hafta 300 turift ıit limanımıza gelecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1951
  • Maiûlgaziler günü Türkiye-Maiûlgaziler Birliği tarafından 2(1 ağustos günü malıUgaziler günü olarak kabul edilmişur.Bu münasebetle o gün T-ıksimacki Cumhui'iyet alanında saat 17.30 da bir tören ter 1i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1951
  • Parlâmentolar Konferansı Bugün saat 15 de İstanbul Ga zeteciler Cemiyetinde bir yapılacak ve şehrimizde yapılacak Parlâmentolararası Konferansı hakkında basın men sunb'iiio ilgililer tarafından izahal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1951
  • Lise müdürleri arasında değişiklik yapılacak Millî Eğitim Bakanlığı,şeh pmizaeki lise müdürleri arasın dn yeniden bazı kadro değişiklikleri yapmaya karar vermiştir.Alâkalı makamlar habeci teyid etini?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1951
  • İşçi aranıyor İş ve İşçi Bulma Kurumu Mü düdüğünden bildirildiğine göre,taşra için iki makine ressamına,500-70Ü lira ücretli bir yüksek elektrik mühendisi ile bir yüksek inşaat mühendisine,kimya ensti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1951
  • Şehir Tiyatrosu artistleri terfi ettirildi Şehir Meclisi tiyatro komisyonu terfi müddetlerini doldurmuş o»an sanatkârların hepsini bir derece terfi ettirmiştir.Bu arada Şehir Tiyatrosunda çalışmakta o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1951
  • Fransız turistler Champollion adlı bir Fransız gemisiyie şehrimize gelen Fran s.z turıstieri havanın muhalefeti dolayısıyla şehri gezememişlerdir.Turistieı Bursayı ziyaret etmek üzere dün gece saat 23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1951
  • Çay istihsali bu sene fazla Rize çayları piyasaya 50 gramlık ambalajlar içinde çıkarılacak Bu sene tahmin edildiğine nazaran 1.5 milyon kilo yaş çay yap rağı istihsal edilecektir.Bundan 300 tonu mütec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1951
  • Busene üniversiteye alınacak talebe sayısı Namzet talebeyi kabiliyetlerin ihdas edilecek ve kayıt Bu yıl üniversiteye alınacak talebe miktarının tahdidi için ev velce biı karara varılmıştı.Bu husustak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1951
  • Özel okul öğretmenlerinin terfii meselesi Özel okul öğretmenlerinin ter fi hicrini sağlamak üzere il Millî Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan rapor Bakanlığa gönderil migtir.Bu mevzuda hazırlanan yeni kan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1951
  • Dış ticaret mevzuunda izmirde yapılan mühim toplantı İzmir,22 A.A.Dış ticaret mevzuunda ihracat tacirlerinin karşılattıkları müşkülâtı halletmek nıaksadiyle Maliye ve Ticaret Bakanları tarafından Anka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1951
  • Adana vapuru İstanbul İskenderiye seferini yapan Adana vapuru dün 499 yolcu ve 232 ton yükle linannnıza gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1951
  • Doğu Üniversitesi Millî Türk Talebe Birliği mer kez icri komitesi tarafından ya pılmasma karar verilen «Doğu Üniversitesi ve gençlik" mevzulu toplantı 27 ağustos 1951 pazartesi günü saat 16 da M.T.T.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1951
  • Donelly bunları söyledikten soma gidip yazıhanesinin başına oturdu.Villet ellerini uğuşturu.vMi.Ju.Callaghan şömine nin üzerinden viski bardağını alarak gayet aşağıdan alan bir tavr ia:Dinleyin Donell
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1951
  • Bavyera Radyosu Müdürü sümbülü geldi Almanyanın Bavyera radyosu müdürü M.Rudolf Luhl Fenzl dün uçakla şehrimize gelmiştir,Rudclf Luhl Fenzl memleketimizde bir kaç gün kalacak,İstanbul.İi.mir,Ankarada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1951
  • Bir Rus gemisi limanımızda arızalandı İngiîtereden gelen «Tovariç» adlı Sovyet mektep gemisi bugün Karadenize geçmek üzere limajıımıza gelmiş ve makinelerinde vukua geJen bir arıza yüzünden Selimiye ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1951
  • Şişe ve cam işçileri İstanbui gige ve cam fabrikası işçileri sendikası cumartesi günü saat 16 da Tekstil Sendikası lokalinde bir basın toplantısı yapacaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1951
  • Fırtınadan husule gelen enkaz kaldırılıyor Belediye temizlik teşkilâtının tünde bulunan motorlu ve motorsuz bütün vasıtalar ve amele eKİplcri şehrin muhtelif bölgelerinde fırtınanın tahribatından husu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1951
  • İntihar hâdisesi Dün iki kişi intihara teşebbüs etti.Bu kabil müessif hâdiseler çoğalıyor Memleketin muhtelif yerlerin,de ve bilhassa îstanbulda intihara teşebbüs hâdiseleri pek çoğalmıştır.Son günler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1951
  • Millî Savunma Bakanı şehrimize geldi MHIî Savunma Bakanı Hulusi Kqy:nen ve Genelkurmay Baş kanı Orgeneral iNuai Yanaut dua» askerî Jair uçakla Ankju^su şehrimize gelmişlerdir,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1951
  • HALKIN SESİ P.T.T.den şikâyet Lâlelide oturan bir okuyucumuzdan aldığımız mektupta P.T.T.nin 01 02 kısımlarından yâni istihbarat ve şikâyet bürolarından şikâyet alınmakta ve şöyle denilmektedir:Mütead
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1951
  • Kısa Şehir Haberleri V D.P,Heybeliada bucak başkanlığının Heybeliada Plaj gazinosunda sosyal yardım kolu yararına tertip ettikleri balo önümüzdeki cumartesi günü yapı lacaktır.Balo sabaha kadar devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1951
  • Prof.Burhancttin Toker'in cenazesi bugün kaldırılacak İstanbul Üniversitesi Tıp Takültesi Ord.Profesörlerinden Operatör Burhanettin Toker,İsviçıcden memleketimize dö neıken Barletta vapurunda vefat et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.08.1951
  • Lübnanda tevkifler Köylüyü isyana teşvik eden komünist şefleri tevkif edildi Beyrut,22 Nafen)Lübnan dahilinde komünistlerle mü cadel-enin şiddetlendirilmekte olduğu bildirilmekledir.Lübnan polisi Eli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1951
  • Al manyanın istikbali Bbnn,22' AP)Başbakan Adenauer bugün Munich radyosu ra rafından yayınlanan bir demecinde,Batı Almanyada müfrit solcu ve sağcı elemanlara karşı şiddetli bir mücadele açılacağını ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1951
  • Pefrol müzakereleri •Bastarafı Birincide] hanelerinin bir İngiliz müdürün tâyinini ileri süren taleplerinin İranlılar tarafından reddedil mesi üzerine Stokes müzakereleri kesmiştir.Achesoıı ümitsiz Va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1951
  • Tayfun dün Meksi sahillerine yaklaştı Kasırganın geçmesi muhtemel olan yerlerde bulunan gemilere birer melce aramaları bildirildi Meksiko,22 A.A.Meksika sahil muhafaza teşkilâtına mensup bir uçak bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1951
  • Inönünün basın toplantısı şünıuediği» cevabını veren.C.H.P.genel başkanına,bir gaze-1 tccl şu iki suali sormuştur:Ara seçimi kampanyası başlayalı birkaç gün olmuştur.Bu zaman zarfında iktidar partisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1951
  • Sovyetlere ödünç verilen ge m iler Vasin gton,22 AP)Rusya,dün akşam,ödünç verme fcf" r,lama kanunu gereğince kendisine verilmiş olan 670 parça küçük gemiyi iade için yapılmış olan ralebi reddetmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1951
  • Atomik D enzaltı Atoın enerjisiyle işleyecek ilk denizaltının imaline başlanıyor Vaşington,22 USIS)Hususî Amerikan firmalarından bi ri,atom enerjisiyle-işleyecek bir denizaltı yapmak üzere hükümetle k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1951
  • Bir kadın altı çocuk doğuracak Şikago,22 AA.«Chicago H ?rald Americain» gazetesinin bitirdiğine göre,Şikago civarında ikamet eden bir kadın bu ayın sonuna doğru veya eylül başlarında,beşiz veya «altız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1951
  • Millî Savunma Bakanı Bursa da Bursa.22 A.A 1 Millî Savunma Bakanı Hulusi Köymen bugün s-aat 18 de Istanbuldan uçakla şehrimize gelmiş ve hava meydanında bir kıta asker,subaylar,Vali Muavini.Tümen kurm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1951
  • Devlet Orman İşletmesi Denizli Müdürlüğünden 1 İşletmemizin Karaman bölgesine bağlı Sofular,Değne,Masıt ve Boyalı serilen orman 1 arından istihsal ve imal ettirilerek aşağıda yazılı istif yerlerine in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1951
  • umhur başkanı t,Bastarafr Birincitlel diye Başkanı Prof Gökay'la görüşmüş ve bir müddet meşgul olmuştur.Dal,a sonra Cumhurbaşkanı Celâl Bayar beraberinde Vali ve Belediye Başkanı Prof.Gökay olduğu hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1951
  • Dünkü tenis maçları 'Bastarafı Birincide!mi Kızıl Fransız rakibi Chartrier kaşısında başarılı bir oyun çıkarmasına ve ilk seti de 6/1 gibi açık bir farkla kazanmasına ragmen son iki sette 10/8 ve 6/4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1951
  • GAYRİMENKUL SATIŞI Kadıköy İkinci Sulh Hukuk Yargıçlığından:951/35» Kadıköy İkinci Sulh Hukuk yargıçlığından verilen satış karariyle Kadıköy Osmanağa mahallesinin Sarasker sokağında es ki 42.yeni 42,4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1951
  • I rdımcısının mm lit.^j ^y:3 v j 1 TBastarafı Birincide!hakkında şimdiye kadar ortaya koyduğumuz bütün teşhisleri bir kere daha teyid etmiş bulunuyorlar.Bunlar,bu beyanname hâdisesi ile de anlaşıldığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1951
  • Kelorifsr tesisatı yaptırılacak P.T.T.Başmüdürlüğünden 1 Trabzon P.T.T,ve otomatik santral binasının kalorifer tesisatı 23/8/951 tarihinden itibaren 15 gün müddetle kapalı zarf usuüle eksiltmeye konul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1951
  • istanbul Tıb Fakültesi Dekan.'ağından:Fakültemiz birinci cerrahi kliniği Ord.profesörü Dr Burhanettin Toker vefat etmiştir.Cenazesi 23,8.951 Perşembe günü Cerrahpaşa hastahan esinden saat 11.30 da kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1951
  • Seçim mücadelesi 'Bastarafı Birincide] tahkikat biter bitmez gereken kanunî muamelenin yapılacağından şüphe edilmemektedir.D,P Genel Kural toplantısı Demokrat Parti Genel Kurulu bugün toplanarak geç v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.08.1951
  • Kütahya Valiliğinden 1 Simav Emed yolunun 2-1-800-5+000 kilometreleri arasında yapılacak blokaj üzorıne kum serilmesi işi açık eksiltmeye konulmuştur.'2 işin keşif bedeli 17384)lira 40 kuruş ve geçici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 23.08.1951
  • Yapı işleri ilânı Turhal Belediye Başkanlığından 1 Eksiltmeye konulan iş Belediye Işhanı inşaatı olup keşif bedeli 14Ü403 lira 78 kucuş ve geçici teminatı 10905 lira 28 kuruştur.2 Eksiltme 3/Eylül/Pöl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 23.08.1951
  • Sarayköy Mal Müdürlüğünden 1 Tarım Bakanlığı Sarayköy pamuk tohumu nüveleğinde 950 yılında yetiştirilmiş olan toplu çırçır makinelerinde çırçırlan-*uş olan 6846 kilo miktarında birinci akala 652)kilo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 23.08.1951
  • Edirne Jandarma Er Okulu Komutanlığından* Miktarı Tutarı Geçici teminatı Cinsi Kilo Lira Kr.LiraKr.ihale günü saati Pirinç 5000 7000 00 525 00 28.8.951 14 Kuru fasulye 10000 6000 00 450 00 28.8.951 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 23.08.1951
  • Yapı işleri ilânı Tokat Beden Terbiye:Bölge Başkanlığından 1 Eksiltmeye konulan iş Tokat ili merkezinde yaptırılacak kapalı spor salonu binasının birinci kısım inşaatıdır.2 Eksiltmeye konulan kısmın k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 23.08.1951
  • Kars ili daimî komisyonundan 1 Ardıhan Posof yolunun 50 000—68 000 kilometreleri arasında yapılacak yol hafriyatının keşif bedeli vahidî fiat üzerinden 173100 liradır.2 Kapalı zarf usuliyle yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 23.08.1951
  • Yükleme boşaltma Münakaşası Etibank İstanbul Şubesinden Istanbuia gelecek bakırlarımızın yükleme boşaltma işleri kapalı zarfla münakaşaya çıkarılmıştır.Alâkadarların şa-rtnameyi bedelsiz olarak şubemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 23.08.1951
  • Kapalı zarf usulile eksiltme ilânı Doğu bölgesi yapı işleri müdürlüğünden 1 iş:Muş ilinin Bulanık ilçesinde yapılacak sağlık merkezi ikmal inşaatıdır.2 Keşif bedeli:145000 Liradır.Yüz kırk beş bin lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 23.08.1951
  • Edirne Vakıflar Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Edirnedo Beyazıt camii müştemilâtından Şifahane binasının onarım.2 Keşif tutarı 21601)lira 68 kuruştur.3 Eksiltme,17.9.951 pazartesi günü saat 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 23.08.1951
  • Bursa il daimî komisyonu Başkanlığından Yenişehir merkezinde yeni okula ilâveten 18803 lira 23 kuruşluk ödeneği dahilinde olmak kay dile 23563 lira 76 kuruşluk keşfi mucibince yapılacak ilkokul binası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 23.08.1951
  • Ankara Birinci Erkek Sanat Enstitüsü Müdürlüğünden Orta öğretim i okulları ihtiyacı için mevcut şartname ve numunelerine göre 66 kalemden ve 102 ibaret bulunan muhtelif cinste el takımları 24818 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 23.08.1951
  • Kars P.T.T.Müdürlüğünden 1 Gölenin Yeniköy orman B.içi istif yerde mevcut bulunan P.T.T.idaresine r-iit 921 adet 6 metrelik 932 adet 7 metrelik ve 8 adet de 8 metrelik ki ceman 1861 adet direkten 6 me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 23.08.1951
  • Elazığ Belediyesinden 25 Ağustos 1951 cumartesi günü saat 11 de ihale edileceğine dair şehir içme suyu isale inşaatından artakalan 800 adet 3200 metreden ibaret bulunan 150 Mm,lik font borunun şehir d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 23.08.1951
  • İstanbul İkinci İcra Memurlugundan;951/3932 Şuyuun izalesi zımnında satışı mukarrer ve 17.9.951 Pazartesi günü saat 11 den on ikiye kadar satılacağı 18,8.951 tarihli Milliyet gazetesinde ilân edilen E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 23.08.1951
  • Lüleburgaz Kepirtepe köy Enstitüsü Müdürlüğünden CİIlisİ Mu.bed.Tutarı Ge.temi.ihale şekli Mıkdı.n Lira Kr.Lr.Kr.Lr.Kr.1 adn 5000.00 5000 00 375.00 Açık eksiltme 1 5000.00 5000 00 375.00 Açık eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 23.08.1951
  • Bilecik il Daimî Komisyonu Başkanlığından Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulan iş Gölpazarı r Yenipazar yolunun 3 4-000—9+000 Km.leri arasında kârgir ayaklı betonarme tablıyeli 2x6 m.açıklığındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 23.08.1951
  • Linyit satışı ilânı Ftibank Genel Müdürlüğünden Eyüp âlçesinin Kemerburgaz bucağı hudutları dahilinde Ağaçlı Kumtepe mevkiinde üstü açılmış 22 bin ton raddelerinde iınyit kömürü mahallinde-hali hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 23.08.1951
  • ZATİ Türk Ticaret Bankası İstan,bul şubesi nezdindeki 3730 No.Al küçük câri hesabımda kullan-makta olduğum tatbik mühürümü zayi eyledim.Hükmü olmadığı ilân olunur.Adres:Ahmet Yazgan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 23.08.1951
  • 1st Lv.Amirliğinden Askerî Kıtaat ilânları 473 ton sığır eti pazarlıkla satın alınacaktır,ihalesi 28.8.951 Salı günü saat 10 da Erzurum As.Sa.Al,Ko# da yapılacaktır.Tutarı 520,300 lira olup kesin temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 23.08.1951
  • 1 Ş Ç î HAKKI Gazetesinin 8 inci sayışı işçileri alâkadar eden birçok yazılarla renkli olarak bugün çıkmıştırs_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 23.08.1951
  • u Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada yazı islerini Idare eden:Faruk DEMIRTAğ N.A.L,A,N.K,Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası if
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 23.08.1951
  • Kömür nakliyatı Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Müdürlüğünden Kömür havzasından Bankamızın Istanbuldaki müesseselerine bir yıl müddetle taşınacak ortalama 13000)ton miktarında maden kömürü ile ista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan