Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.08.1951
  • i Yeni bir yazı kadrosu,memleketin en tanınmış edip ve muharrirlerinin fıkraları,makaleleri,romanlariyle ooo-ooo c oc e Yakında 6-8 sahife olarak çıkacaktır 6 ve 8 sahife çıkacak olmasına rağmen MİLL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1951
  • Dövizinizi korunuyor Dış ticaret rejiminde yapılan değişiklik semerelerini vermeye başlıyor Ankara.2Ü0 A.A.Maliye Bakanlığından selâhıyetli bir zat hükümetin döviz mezvuundaki görüş ve hareket taız.ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1951
  • Dünkü dolu âfetinden sonra sen rin bellibaşlı ana caddelerini su 1ar böyle kaplamıştır Dün kopan kasırganın yaptığı geniş tahribat Kasırga îfle birlikte bir çokyerlere yumruk büyüklüğünde dolu yağdı.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1951
  • Polislerin çalışma saatleri Ankara 20 Milliyet)Emniyet Genel Müdürlüğü memleketimizde polis mesleğinde tatbik edilmekte olan eski usulü değiştirmeğe karar vermiştir.Bu münasebetle Amerikadan Polis Kol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1951
  • Orgeneral izzettin Çalışlar dün toprağa verildi Evvelki gün tedavi edilmekte olduğu Alman hastahanesinde vefat eden eski Ordu MüfeL üslerinden sabık Balıkesir milletvekili Orgeneral İzzettin Çalışları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1951
  • Atlantik Paktına alınmamız Bakan Yardımcıları Türkiye ve Yımanistanın taleplerini incelemeğe başladılar Londra,20 A A.Atlantik Paktı Bakan Yardımcıları bu gün Türkiye ve Yunanistanın pakta üye olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1951
  • Döviz kaçakçısı Amerikalı Ankara 20 Milliyet)Amerikan Adalet Bürosundan alâkalı makamlara gelen haberlere göre,Ankarada vazifeten bulun,duldan sjrada dövuz kaçakçılığiyle ittiham edilen Amerikan Yardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1951
  • Boluda konuşan Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu Samet Ağaoğlunun Boludaki konuşması Başbakan Yardımcısı,Bolu D.P.il kongresinde ktidarın 15 aylık faaliyetinin bir bilançosunu yaptı Bolu,20 A.A.Dün De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1951
  • Dünkü tenisi maçları!VI kci İstanbul Enternasyonal Tenii Turnuvası maçlarına dün de Tenis,Eskrim,Dağcılık Kulübü kortlarında devam edildi.Fakat,ani olarak boşanan yağmur dolayısiyle,ancak ilk üç maç o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1951
  • yapılan Bilecik C.H.P.teşkilâtının Ulus Matbaasında basılan ve içinde suç unsuru bulunan beyannameleri dağıttığı tesbit edildi Biıecik,20 A.A.Özel muhabirimizden)Bu sabah Demokrat Parti milletvekiller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1951
  • Ara seçimleri faaliyeti arttı D.P.namzetleri kısmen belli oldu istanbul için gösterilecek adaylar en geç ağustosun 27 sine kadar tesbit edilmiş olacak C.H.P.faaliyetini arttırdı Evvelki gün D.P.İlçe m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1951
  • Izmir Enternasyonel Fuarı dün merasimle açıldı İzmir,20 Milliyet)20 nci İzmir Enternsyonal Fuarı bugün saat 19 ela Kültürparkın Lozan kapısı önünde yapılan muazzam bir türenle kapılarını ziyaretçileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1951
  • Kudüs suikastının duruşması Amman 20 AP)Ürdün Kra lı Abdullahın katlini tasarlamak tan sanık olarak yargılanan 10 kişi meyanınd bulunan Dr^ Musa El Hüseyinî'nin bugün asekrî mahkeme huzurunda yazılı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1951
  • Ruslara cevabî notamız Sekiz uçağımızın fena I rüyet şartları yüzünden Rus topraklarına geçtiği bildirildi Ankara,20 Milliyet)Pazar günü bir ajans haberinde bildirildiğine göre:'•Sovyet hükümeti Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.08.1951
  • adam telefonu açtı ve i.nt.aldaki kızdan Mardin kulübü istedi.Biraz soma bir saat evvelki boğuk ses o'uyuldu:Aıio:Aldanmıyor ura,değil mi?3 izsin ne,pek muhterem ha»?Bizzat kendisi!Donelly ovı,Söyleyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1951
  • 12*,57 Açıl:ş vo programlar 13,00 Haberler 13.15 Öğle konseri «Pl» 13,45 Şarkılar «Pl» 14.20 Konuşma 14.30 Mucip Arcıman ve Bayram Aracıdan türküler «Pl» 14.45 Prog ramlar ve dans müziği «Pl» 15.00 Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1951
  • 21 Ağustos Ru.18 8 Zilka' 195 ı Ağust 1370 Sah 1367 VAS tT VASATİ KIAKİ Güneş *6.06 9.55 Ogle 13.19 5.07 İkindi Akşam Yatsı İmsak 17.09 8,57 20.11 12.00 21.53 1.43 4.14 8.02
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1951
  • Sam et Ağao Boludaki konuşması Başbakan Yardımcısı,Bolu D.P.il kongresinde iktidarın 15 aylık faaliyetinin bir bilançosunu yaptı WWV^ 'SS,f+'Bastarafı Birincide] çıkmasını mümkün kılacak kadar ehemmiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1951
  • İndirme cetvelinde değişiklik Bakanlar Kurulu,iptidai mad deler indirim cetvelinde esans,losyon,kolonya,dudak boyası,allık tırnak cilâsı.sürme ve rimelde 15:krem.pudra,gam puan.briyantin ve kozmatinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1951
  • İçişleri Bakanı dün îslunbula geldi içişleri Bakanı Halil özyörük dün sabahki ekspresle şehrimize gelmiştiröğleden sonra Emniyet Mü düdüğüne gelerek Kemal Ay günü ziya:ci eden Bakan.sehrin emniyet ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1951
  • Cam stokları önümüzdeki günlerde cam pi yasasasının canlanacağı anla Sumaktadır Çünkü yapılmakta oln inşaatın beton ve ahşap isleri bitmiş,camları takılmaya başlanmıştır.Bu sebeple piyasanın,hararet l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1951
  • Adapazarı şeker fabrikası Aldığımız malûmata nazaran.Adapazarında kurulması kararlaştırılan seker fabrikası içinZira at Bankası 2 milyon,Sümerbank 2 milyon.Şeker Şirketi 500 bin Adapazarı pancar müsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1951
  • Ma Meclisi toplanıyor Içtimada 13 bin kişinin aynı yerde rey verenıiyeceği görüşülecek Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi bugün saat 15 te toplanacaktır.İlgililer arasında bugün kü toplantıya büyük bir e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1951
  • Valinin teftişleri Vali ve Belediye Reisi Gökaydün Karagümrük ve Şehremini semtlerini teftiş ederek halkın dileklerini dinlemiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1951
  • Borsa harici altın Dün borsa haricinde bir Reşat altnı 38.50 liradan.Cumhuriyet 34,65 liradan,ingiliz 46.40 lira,dan.gülden 31.65 liradan,külçe 5,25 liradan muamele gör müştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1951
  • Bir istifa Galatasaray Lisesi Beden Terbiyesi üğıelmeıiienndtm Veli Ge miciler sıhhi sebepler ileri sü rerek istifa etmiştir.İstifa Bakanlıkça kabul edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1951
  • Bir açıklama Milliyet gazetesi yazı işleri müdürlüğüne:Son Posta gazetesinin 15 ağus tos 1951 tarihli nüshasında ve ertesi günü gazeteniz tarafından iktibas olunan baş makale,sinde «Vakit gazetesi ida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1951
  • Tramvay kazası Kadıköyünde oturan Bedia Satıcı adında bir kadın.Bostancıda vatman Ömerin idaresindeki tramvayın sadmesine mâfuz kal mjştır.Muhtelif yerlerinden yaralanan ve bu arada baeağı kırılan kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1951
  • Orta tedrisat kadrosu Millî Eğitim Müdürlüğü,orta tedrisat kadrosunu hazırlamış tır.Yapılan nâkil ve tâyinlerde öğrel men isteklerinin yüzde 75 5 yerine getirilmişti!Kadro,yarın akşam Bakanlığa gönder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1951
  • Esnaf kontrol ediliyor Belediye tktisat Müdürlüğü murakıpları cumartesi vft pazar günleri Kadıköy,Beyoğlu,Fa tih,Bakırköy.Üsküdar,Sarıyer ve Beykoz ilçelerini teftiş et mislerdir.Teftiş esnasında 346
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1951
  • Çayırova Teknik BahçıvanlJ;Okulu Çayırova teknik bahçıvanlık okuluna bu yıl da istanbul bölgesinden öğrenci alınacaktır,ilkokul mezunlarından alınacak olan öğrenciler meslekî kabiliyetlerine göre bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1951
  • Çukurovada pamuk fiatSarı yükseliyor ıa ııisbeile rekolte fazla oldueceği lalımın ediliyor Dış piyasalarda ise geçen yi ğundan fiatlarm düş D.'ş piyasalardan memleketimize gelen haberlere nazaran 951-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1951
  • V VV^OV T V V 1UV«««*-V5 W& Aft««;HâLKI s jf erleri Okuyucularımızdan biri gazetemize gönderdiği mektupta söyle demektedir:Denizyollarının şehirde işleyen vapurlarının iskele lerc mevcut tarifeye uyg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1951
  • Kısa Şehir Haberleri Vali ve Belediye Reisi Gökay.dün gece saat 21.30 da İstanbul Radyosunda bir konuş« ma yapmjş ve şehir meseleleri hakkında halka izahat vermiştir,ICaragümrükte oturan Sadık Çejikte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1951
  • Ywmuia fiaiları yükseliyor Yumurta Hatları yükselmiye başlamıştıriri taze talaşlı mallar 87-90 liradan,ufak karadeniz mallan 72-75 liradan muamele görmek tedir.Gelen yumurtalar için buzhanede yer bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1951
  • Cumhurbaşkanı bugün îşei mümessillerim kabul edeeek Cumhurbaşkanı Celâl Bayaf bugün saat 14 de Floryadaki deniz 'köşkünde Tekstil y« Örme Sanayii İşçileri Seodikası Yönetim Kurulu üyelerini kabul ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1951
  • Patates mahsulü Yeni senP patates mahsulü son günlerde şehri naize bol miktarda gelmeğe başlamıştır.Hâlen Adapazarı ve havalisi patates,leri tstanbulda toptan,iskelede çuvallı 11-12 kuruşa satılmaktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1951
  • Bir randevu evi basıldı Kumkapıda oturan ve ıandevuculuk yapan Emine Sezer adındaki kadının evi basılmış ve iki çift suç üstü yakalanmıştır Ev sahi'bi ve yakadamuılar hakkında gereken kanunî muamele y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1951
  • Bir ktz kendisini vapurdan denize attı Dün sabah Bandırmadan limanımıza gelen Tırhan vapurunda heyecan yaratan bir hâdise olmuştur.Yolcular arasında bulunan Nurhan admda 24 yaşlarında genç bir kız vap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1951
  • Tuula ve kiremitçilik kursu Millî Eğitim Bakanlığı,tuğla ve kiremit imalâtı ile pişirme işlerini öğretmek üzerG istanbul köylerinde kurslar açmağa karar vermiştir.Millî Eğitim Müdürlüğü kurslara iştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1951
  • vapurda sarkıntılık Halil Oztürk adında biri boğaz vapurlarından birinde kadınıaıa sarkıntılık yaparken yaklanmış.Savcılığa verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1951
  • Şehrimize 470 turist geldi Seyyahlar arasında Fransız işçi federasyonu sekreteri var Dün saat 15.30 da Fransız bandıralı ChampoUion vapuru ile umanımıza 470 turist gelmiştir.Bunlardan 417 si Fransız,1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1951
  • Günün mevzuları i Birleşik Amerikanın Orta Doğu siyaseti o»a o o e Amerika,Sovyet Rusyadaıı gelecek herhangi bir tecavüz' ihtimalini »özününde tutarak Orta Doğu memleketlerine yardımda bulunmak istiyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1951
  • Hapkhane kaçkını hırsızlar Bir müddet evvel Ünye Cezaevinden kaçan Şükrü Akça ve Ali Güler adında iki sabıkalı hırsız îstanbula gelmiş ve muhtelif semtlerde birçok ev soy muşlardır Sanıklar çaldıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1951
  • Çamaşır teknesinde haşlandı Haheioğlunda oturan Mustafanjn kızı 4 yaşlarındaki Reyhan Köse,kazaen içinde kaynaj-su bulunan çamaşır tenekesinin içine düşmüştür.Fena halde haşlanan yavru Şişii Çocuk Has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1951
  • İtalyan havacılarından bir grup şehrimize geldi İtalya Hava Harb Okulu öğrencileriyle 6 öğretmenden mürekkep bir kafile.Albay Marrama Goffretto komutasında dün sabah saat 11,45 de şehrimize gelmişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1951
  • Cemiuet SÜNNET ir Kızılay İstiklâl şubesi 28 ağustosta Bebek Belediye bahçesinde sabaha kadar devam et» mck üzere bir sünnet düğünü tertip etmiştir.Fakir çocuklarının bilâ bedel sünnet edileceği bu ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.08.1951
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüsh a yazı işlerini idare eden:Faruk DEMlRTAŞ N.A.A.N.K:Gazetecilik Kolektif Ö-taklığı Matbasaı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1951
  • Demir perde gerisinde Günde 500 kişi bin müşkiüâtla demir perdeyi aşarak Batıya sığmıyor Londra.20 Nafen)Daily Express gazetesinin Viyanaya gönderdiği hususî muhabiri Sefton Delmer'in bildirdiğine g&r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1951
  • Satınalma Komisyonu Başkanlığından 1 Mevcut şartnamesine ve şekil numunesine göre,müteahhit nam ve hesabına 150)adet torba muşamba pazarlıkla satın alınacaktır.2 Pazarlık 3.9.951 pazartesi günü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1951
  • Dağcılarımız Ağrı dağına çıkıyorlar Doğu Bayazıt,20 AA) özel muhabirimizden)Dağcıla rımızın Ağrı dağına bir çıkış yapacağını bildirmiştim.Üsteğmen cevat Gökmenoğlu komutasında teğmen Münir Kısa,doktor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1951
  • Petrol ihtilafı Londra.20 Nafen)Tahrandan gelen haberlere göre,bu gün İran Başbakanı Dr,Musaddak İngiliz heytinin reisi Lord Stokes ve Başkan Trumanın tem sllcisi Harriman'ın da iştirakiyle hususî bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1951
  • Millî Eğitim Basımevi mSüdürlüpndsıı Tahmini 1 tonun fiatı Tahmini ton tutarı Muvakkat pey akçesi 60 lira 45 60 270 lira Ankarada ikinci Sanat Erkek Okulu ile Cebeci'de Hukuk Fakültesi binasında-bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1951
  • Kapalı zarf usulile eksiltme ilânı Doğu bölgesi yapı isteri müdürlüğünden 1 Ig:Muş ilinin Bulanık ilçesinde yapılacak sağlık menkezi ikmal inşaatıdır.2 Keşif bedeli:145000 Liradır.Yüz kjvk beş bin lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1951
  • Nazilli belediyesinden Nazilli Belediyesinde şehir tenviratı için 100 ilâ 200 kilovattık stabil 300 ilâ 500 devirli bir adet dizel gurubu satın alu nacaktır.Bu hususta teklif vereceklerin tekliflerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1951
  • VASİYETNAME İLANI Beyoğlu 4 ncü Sulh Hukuk Yargıçlığından:»51/107 Beyoğlu Cihangir mahallesi nin ve caddesinde 12-11 numara h Panorama,apartmanında otur_makta iken 2.5.1951 tarihinde ölen Eksenefon Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1951
  • 20 inei Izmir fuarı açıldı [Bastarafı Birincide!deres bu seferki fuarı bizzat açmak için İzmii'e gelmek üzere iken mühim işleri çıktı,maattees süf gelemedi.Sizlere telefonla selâmlarını gönderdi ve fu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1951
  • Bursada deline bulundu Bursa,20 Milliyet)Bir iki gün evvel Emirsultan camiinin yanındaki mektepte tamirat ya pılırken.bir küp bulunmuş ve içinde Sultan İbrahime ait olduğu söylenen gümüş ve altın para
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1951
  • Müthiş infiiâk Bir gemideki infilâk so.22 kişi öldü,30 kişi yaralandı Singapur 20 AP)Shell kum ¦panyasına ait «Dromus» petrol gemisinde bu sabah erken bir saatte vukua gelen infilâk ve bunu takibeden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1951
  • Atlantik paktı TBastarafı Birincidel lantik Paktı askerî grubu Türkiye ve Yunanistanın pakta kabulleri keyfiyetinin askerî cephelerini ve bunun tevlid edeceği meseleleri tetkik etmektedir.Zannedildiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1951
  • Dün kopan kasırganın geniş tahr bat 'Bastarafı Birincide] larr.bo/uimuştur.Saat 16 dan itibaren itfaiye ekipleri muhtelif bölgelerde yardım faaliyetine gedmiş bulunmaktadır:Su ba&kınma uğrayan yer ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1951
  • Hîç yüzünden bir cinayet Bursa,20 Milliyet)Dışkaya köyünde bir cinayet olmuş Hakkı Köse isminde 17 yaşlarında biri 12 yaşındaki Ahmet Bozboğayı sopa ile öldürmüş Iür.Cinayete sebep çoban olan Hakkının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1951
  • D.P.namzetleri kısmen belli oldu 1 lîastaıafı Birincidel rimoğlu.Yüksek Maden Mühendisi ve Zonguldak Kömür Havzası eski umum müdürü)Istanbula gelince;teşkilât dün Istanbul adaylarının merkezce gösteri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1951
  • Dünkü fenis maçları 1 Bastarafı Birincide] 6-1,6-1 j Barlett de Marika Uhcuyan'j 6/0,6/0 mağlûp etti.Saat 15.30 da başlanan Del Bello CucelH)Engin Balaş Erci Bolel)maçının ilk sçti,İtalyan çifti taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1951
  • ZAYÎ:Beyoğlu nüfus memurluğundan aldığım hüviyet cüzdanımı kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur Manoloğlu Sotiri Papadis.329 doğumlu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1951
  • Istanbul İkinci İcra Memurlu.Sundan:950-1682 Mahcuz olup paraya çevril «meşine karar verilen muhtelif cins ev eşyası 1.9,1951 cumartesi güıîü saat 12 den 13 e kadar Fatih Yediemirler Battafgazi sokak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1951
  • Istanbul Beşinci îcra Memurluğundan:951-2421)Bir borçtan:ötürü 20.8.1951 p» zartesi günü saat 11-12 de birin ci ihalesi takarrüp edip ve böylece de ilân edilen ipotekli Istinyede1 Köybaşı caddesinde'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1951
  • istanbul jan arma Satınalma Komisyonu Başkanlığından Jandarma hayvanları ihtiyacı için evsaf ve özel şartlarına uygun 30.000' kilo saman 22 ağustos P51 çarşamba günü saat 11 de Ayazpaşadkki kurulumuza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1951
  • İlkokul binası onarımı Keşif bedeli Lira Kuruğ 14613 84 İlk teminatı Lira Karne 1096 04 13722 03 1029 15 13618 68 1021 40 Eyüp merkez ve îîami Hac;A-Hpaşa ilkokul,binalau oııanmı,Fatih Karagümrük ilko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1951
  • İst.Lv.Âmîrlfiğinden verilen Askeri Kıtaat ilanları Muhtelif kuturda 50 ton yuvarlak demir kapalı zarfla eksiltmeye kanitnuşiur-Tutan 20,000 lira olup geçici teminatı 1500 liradır.Eksiltmesi 29.8.951
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1951
  • Karadeniz nö Fındık fiatlarmm istikrarını temin için hükümet,kooperatife 30 milyon lira yardımda bulundu Anıtara,20 A.A.Son gün lerde hükümetçe alman bir kararla Karadenizin tek geçim vasıtası olan fı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.08.1951
  • Devlet Havayolları Genel 1 Ankara meydanında depo vesair maksadla kullanılan İki setin tamir ve tadili şartnamesinde yazılı hususat dairesinde kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Muhammen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 21.08.1951
  • Betonarme köprühr yapımı Karayolları Genel Müdürlüğün en 1 Eksiltmeye konulan iş:Akdağ madeni Yıldızeli devle:yolunda Ibrahimağa,Pazarcık ve Ekecik köprülerinin betonarme olarak yapımları olup keşif b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 21.08.1951
  • Kayseri yollar 6.bölge Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan is Yollar 66 şube mıntakasmda Sivas Gürün yolu 49 000—75 000 Km.1er arasuıda stablize malzeme ihzaratı işi olup tahmin edilen keşif bedeli 736
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 21.08.1951
  • Anxara Lelediye Başkanlığından 1 Belediye zabıtası iç«n alınacak beş adet sepetli motosiklet kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 25600)liradır.3 Teminatı 1920;üredir.•4 Temin;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 21.08.1951
  • El zığ Belediyesinden 25 Ağustos 1951 cumartesi günü saat 11 de ihale edileceğine dair şehir içme suyu sale inşaatından artakalan 800 adet 3200 metreden ibaret bulunan 150 Mm.lik font borunun şehir da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 21.08.1951
  • istanbul Toprak ve iskân Müdürlüğünden Zeytnburnu göçmen misafirhanesi birasında yangına karfi korunmak üzere bir yangın havuzu yaptırılacaktır.Muhammen bedeli 27C3 lira 91 kuruştur.Buna ait keşif ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 21.08.1951
  • Edirne Vakıflar Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Edirnedc Beyazıt camii müştemilâtından Şifahane binasının onarımı.2 Keşif tutarı 21601)lira 68 kuruştur.3 Ek?iHme 17.9.951 pazartesi günü saat 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 21.08.1951
  • Zonguldak Beden Terbiyesi [ölgs Başkanlığından 1 Zonguldak stadyomunda yapılacak 49912.01)kırkdokuz bin dokuz yüz on iki lira bir kuruş keşif bedelli stadyom civarının tesfiyesi sıcak su tesisatı ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 21.08.1951
  • Kars ili daimî komisyonundan 1 Ardıhan Posof yolunun 50+000—68 000 kilometreleri arasında yapılacak yol hafriyatının kesif bedeli vahidi fiat üzerinden 173100 liradır,2 Kapalı zarf usuliyle yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 21.08.1951
  • Zırhlı Birlikler Ast Subay Okuluna öğrenci alınma ŞARTLARI 1951-1952 öğretim yılı için:Ankarada bulunan Zırhlı Birlikler Ast Subay Okuluna aşağıda nitelikleri haiz öğrenci alınacaktır.Kayıt ve kabul m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 21.08.1951
  • Yükleme boşaltma Münakaşası Efibank istanbul Şubesinden Istanbuia gelecek bakırlarımızın yüklf.ms boşaltma işlen kapalı zarfla münakaşaya çıkarılmıştır.Alâkadarların şartnameyi bedelsiz olarak şubemiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 21.08.1951
  • İstanbul sıtma Savaş Bölgesi Başkaı lığı dan 1 Sürfe savaş işlerinde kullanılmak üzere 10 ton motorin mazot açık eksiltme suretiyle satın dalacaktır.2 Şartname çalışma günleri içinde başkanlık kalemin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 21.08.1951
  • Köprü Yapımı Trabzon Karayolları 10 Fölge Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Hasankale Hınıs yolunda Kim.10 civarında ahşap kuru dere köpıüsü inşaatı işi olup,keşif bedeli 31999.44)liradır.2 Eksilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 21.08.1951
  • 12500 adet kompje havaî hat sigortası alt ve üst parçası satın alınacaktır I.E.T.T.imletmelerinden 1 Muhammen bedeli 41.100 lira tutarında olan muhtelif cins havai'hat sigortası 27/8/951-pazartesi gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 21.08.1951
  • Bayındırlık Bakanlığından Eksiltmeye konulan iş:1 Adana Su işleri 0 ncı Şube Müdürlüğü bölgesi içinde bulunan Silifke ovası ve yan dereleri is^hı inşaatı olup tahmin edilen keşif bedeli fiat birimleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 21.08.1951
  • Bilecik il Daimî Komisyonu Başkanlığından Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulan iş Gölpazarı Yenipazar yolunun 8 000—9+000 Km.leri arasında kârgir ayaklı betonarme tablıyeli 2x6 m.açıklığın,daki Gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 21.08.1951
  • Bursa il daimî komisyonu Başkanlığından Yenişehir merkezinde yeni okula ilâveten 18803 lira 23 kux ruşluk ödeneği dahilinde olmak îcaydile 23563 lira 76 kuruşluk keşfi mucibince yapılacak ilkokul bina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 21.08.1951
  • Antalya Bayındırlık Bakanlığı su işleri 10.Şube Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Antalya su işleri 10 uncu şube müdürlüğü bölgesi içinde bulunan Finike ovası sulama eksiklerinin tamamlanması işi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 21.08.1951
  • Kars PTT.Müdürlüğünden 1 Gölenin Yeniköy orman B.içi istif yerde mevcut bulunan P.T.T.idaresine ait 921 adet 6 metrelik 932 adet 7 metrelik ve 8 adet de 8 metrelik ki ceman 1861 adet direkten 6 metrel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 21.08.1951
  • Yapı işleri ilânı Turhal Belediye Başkanlığından 1 Eksiltmeye konulan iş Belediye Tşhanı inşaatı olup keşif bedeli 145403 lira 78 kuruş ve geçici teminatı 10905 lira 28 kuruştur.2 Eksiltme 3/Eylül/ı}ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 21.08.1951
  • Kütahya Valiliğinden 1 Simav Em.ed yolunun 2 i* 80ü-»5+000 kilometreleri arasında yapılacak blokaj üzerine küm" serilmesi işi açık eksiltmeye konulmuştur.'2 işin keşif bedeli 17384)lira 40 kuruş ve ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 21.08.1951
  • Linyit satışı ilânı Fiibank Genel Müdürlüğünden Eyüp ilçesinin Kemerburgaz bucağı hudutları dahilinde Ağaçlı Kumtepe mevkiinde üstü açılmış 22 bin ton raddelerinde imyit kömürü mahalli;ide hali hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 21.08.1951
  • Hid o-elektrik tesisatı Yaptırılacak İller Pa kasından 1 Konya ili hudutları dahilinde bulunan Göksu suyu Yerköprü mevkiinde kurulacak hidro-eloktrik tesisatı için fenni şartnamesinde yazılı evsafa uy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan