Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.08.1951
  • Bugün büyük bir törenle açılacak olan 20 inci izmir fuarından bir manzara YİRMİNCİ İZMİR FUARI BUGUNTORENLE AÇILACAK Fuarı açacak olan Ticaret Bakanının mühim bir nutuk söylemesi bekleniyor İzmir.19 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1951
  • Bolu D.Pil kongresi Başbakan Yardımcısının da iştirak ettiği kongre dün mesaisini tamamladı Bolu,19 A.A.özel muhabirimiz bildiriyor)Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu beraberinde Bolu mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1951
  • Dün kaybettiğimiz değerli dsker Î2zettin Çalışlar İzi ettin Çalışlar vefat etti Eski ordu müfettişlerinden ve Balıkesir milletvekillerinden emekli Korgeneral İzzettin Çalışlar bir müddetten beri tedav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1951
  • Petrol ihtilafı 1 İki taraf da hiçbir fedakirlığı kabüi etmiyeceklerini bildirdiler Tahran,19 A.A.Reuter)Müşahitlerin bu gece beyan ettiklerine göre,her iki müzakere heyeti de yapmış oldukları en son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1951
  • TENİS TURNUVASI Istanbul VI ncı enternasyonal tenis turnuvası maçlarına dün de Tenis,Eskrim,Dağcılık Kulübü kortlarında devam edflmistir Yukarıdaki resimde dün yapılan tek kadınlar karşılaşmasında" Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1951
  • ESRARENGİZ SEYAHATLER ff~-S)ulgaristandan gelen göç.[I menler arasına karışan Bulgar veya Sovyet Rusya casuslarının kokuları çıkma,ğa başladı.Bunlardan bazıları daha başka casusların Türkiyeye gelmele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1951
  • Yeni bir yazı kadı osu,memleketin en tanınmış edip ve muharrirlerinin fıkraları,makaleleri,romanlariyle Gazetemiz yakında 6 n 8 sahife alarak intişara başlıyacaktır 6 ve 8 sahife çıkacak olmasına rağm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1951
  • Bulgar ajanlarına karşı sıkı tedbirler alındı Fakir göçmenlerin nüfus kâğıtlarını satın alarak Bulgar Elçiliğine verdiği iddia edilen bir Bulgar casusu evvelsi gün Ankarada tevkif edildi Akara 19,Mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1951
  • TEKZİP Başbakan Yardımcısının değişeceği famamen asılsızdır Ankara.19 Milliyet)Son bir.hafta zarfında Halk Partisi çevreleriyle ajansları ve gazetelerinin kesif bir uy durma faaliyetin^ koyularak çeşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1951
  • Atlantik Paktı ve durumumuz Dışişleri Bakan Yardımcıları Konseyi bugün Türkiye ve Yunanistanın taleplerini tetkik edecek Londr a,19 A.A.Reter)Ottavada toplanacak olan Dışişleri Bakanları bundan evvelk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1951
  • tttesteki merasim Hazreti Meryem'in ikâmetgâhında dün dinî bir tören yapıldı İzmir,19 A.A.Efeste Panayakapulu mevkiinde Hazreti Merycmin hayatının son günlerini yaşadığı ikâmetgâhının Kather'in Emeric
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.08.1951
  • Türkiyede dini yenilik ve Kemalist inkılâbı Türk hükümeti,taassuba âlet olmayı ve Kemalist inkılâbın dan vazgeçmeyi asla düşünme inekledir.«Bir müddet evvel memlekelimizi ziyaret etmiş ve incelemeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1951
  • SÜNNET Kızılay istiklâl şubesi 28 ağustosta Bebek Belediye bahçesinde sabaha kadar devam etmek üzere bir sünnet düğünü tertip etmiştir.Fakir çocuklarının,bilâ bedel sünnet edileceği bu geceye fahriyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1951
  • Kurbanlık koyunlar Bu hafta içinde şehrimize 18 bin koyun getirilmiştir.Şehrin haftahk ihtiyacı âzami 11 bin başhayvan olduğu için kalanlar Kurban Bayramı için muhafaza edilmektedir.Bu sene mevsim müs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1951
  • Halde sebze satanların mev va ve meyva satanların da seb ze satabilmeleri kararını tesit etmek üzere Hal esnafı tarafın dan yapılmasına karar verilen tören başka bİT güne tehir edil niştir.Törende kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1951
  • Bıçakla yaralama Kasımpaşada oturan Mehmet Çelik adında biri küçük bir mesele yüzünden,çıkan kavga sonunda aynı semt sakinlerinden Muzaffer Keleşi bıçakla yaralamıştı.Sanık yakalanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1951
  • Bir gene bağııkht Edirnekapıda oturan AU Demirturan adında biri Yenikapı açıklarında sandalla gezerken kayık devrilmiş ve yüzme b,LL meycn AİT boğulmuştur.Zabıta hâdiseye el koymuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1951
  • Tren kazası Evvelki gece saat 23.sıraların da Küçiikçekm ecede bir tien kazasJ olmuştur.Sirkeciden ka reket edin bir marşandiz ti enine bağh vagonlardan birinin dingili karılmış ve katar kısmen yoldan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1951
  • İstanbul sergisi 1952 Sergisi için şimdiden çalışmalara başlanacak 1952 İstanbul Sergisinin geçmiş senelerden daha mükemmel olması için Sergi Tertip Kc mitesi pek yakında çalışmalarına bağlıyacaktır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1951
  • Parlâmentolar Kongresi âl ağustos cuma günü sehvini izde toplanacak olan Parlâmentolar toplantısı için Yıldız daki Şaie Köşkünde hazırlık,lara başlanmıştır.Konferansa iştirak edecek olan Alman üyeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1951
  • mektep gemisi Amotolos isimli Yunan mektep gemisi,Deniz Harb Okulun dan 75 kişilik bir talebe gurupu ile resmî bir ziyaret yapmak üzere 8 eylülde îstanbula gelecektir.Misafir denizciler limanımız da 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1951
  • Servet Sürenkök Evvelki gün şehrimize gelmiş bulunan Emniyet Genel Müdürü Serve i Sürenkök dün akşam ekspsesie Ankaraya dönmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1951
  • Doğu üniversitesi ve gençlik Millî Türk Talebe Birliği mensupları bu hafta içinde Lâlelide Çiçek Palas lokalinde bir toplantı yapacaklardır.Doğu üniversitesi ve gençlik mevzunan Cumhurbaşkanı Celâl Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1951
  • Hamiyetli vatandaşlar Darülacezeye "bağlı Okmeydanı pansiyonlu ilkokuluna ba zı hayırsever vatandaşlar tarafından paıa yardımları yapılmıştır.Bu paralarla okula yeni bir sinema makinesi alınmış ve mod
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1951
  • Fransız sendikacısı Tanınmış Fransız sendikacılarından ve Paristeki İş Konfe derasyoiıu sekreteri M.A.La Food bugün şehrimize gelecek,tir.A.Lcilond Türk sendikacıları tarafiDdan karşılanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1951
  • Bisikletle^ dünya turu Bed-rettin Özalp adında bir genç bisikletle dünya turuna çıkmaya karar vermiştir.Yuııanistaadan itibaren bütün Av rupayı gezdikten sonra Amerika ve Uzak Doğuya gidecek olan genc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1951
  • Devlet Demiryolları ilânları Elektrik malzemesi alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satmalına komisyonunda]] 1 4 kalemden ibaret muhıeiif elektrik malzemesi her kalem ayrı ayrı ihale edilmek üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1951
  • 12,57 Açılış ve programlar 13,00 Haberler 13.15 Bale su itlerinden sevilmiş melodiler Pl)13.45 Şarkılar 14,20 Müzik Pl)14,45 Programlar ve türküler Pl)15.00 KapaT niş 17,57 Açılış ve prograrn Iar 18.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1951
  • Beyoğlu hastahajıesme ilâve edilecek yataklar Beyoğlu Belediye Hastahanesine 50 yataklı bir pavyon daha ilâvesine karar verilmiştir.Şimdilik bu pavyonun yapılmasına 50 bin lira sarfoluna çaktır.Hastah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1951
  • tskiiipte seylâp İskilip.19 A.A.Dün saat 14,30 da gelen ve yarım saat devam eden şiddetli sel kaza içerisindeki iki dere kenarlarında bulunan bağ ve bahçelerde büyük hasarlara sebep olmuj,Samsun sular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1951
  • Abanaya yapılan su bendi Abana,19 A.A.Abana ü çesinin Sinarcık mevkiinde şim diye kadar büyük zararlar yapan Büzkurt çayına Bayındırlık Bakanlığınca 149 bin liraya ihalesi yapılan 1100 metre uzunluğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1951
  • Bayındırlık Bakanı Araçta Araç,19 A.A.Evvelki gün buraya gelen Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu halk la temas ederek dilekleri dinlemiş,yıllardan beri inşası geri bırakılan Araç-Boyalı-Kurşunlu şos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1951
  • No:56 Biiiyor musunuz Slim ba zan düşünüyorum da hani hususî bir detektif olarak hiç te aptal sayılmazsınız.Hattâ faz la zekisiniz bile!Eh biraz aklımız var işte.Peki söyleyin bakaUm» tel leri kim kes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1951
  • HALKİN SESE Üsküdarın su derdi Üsküdarın Selimiye mahalleşinde oturan okuyucularımızdan bir grup dün matbaamıza kadar gelerek semtlerindeki su sıkıntısından bahsetmiş ve ezcümle şunları söylemişlerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1951
  • On bir Bulgar memuru Bulgaristamn Ankara Elçisi Çobanot'un âni olarak İstan,bula gelişi tefsirlere yol açtı Birkaç gün evvel Bulgaristan hükümetinin Türkiye deki bütün Bulgarları geri çağırmaya karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1951
  • Hava Kurumu uçakları Hava Kurumunun 5 uçaklık bir filosu ağustos ayı sonunda Cenup ve Şark illerinde bir tura çıkacaktırayrıca 2 nci bir filo da Ege bölgesine gidecektir rcaziıçeşmeVd-ıkı gecekondular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1951
  • Hayvan sergisi Önümüzdeki cuma günü Yalovada bir ehlî hayvan sergisi açılacaktır.Bütün bölgede büyük bir alâka görmüş olan sergide derece alan muhtelif hayvanların şahinlerin*» »nîilrâfat verilecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1951
  • Palamut bol olacak Son bir hafta içinde şehrimiz balıkhanesine 60 bin kilo hamsi,kılıç ve kolyos getirilmiştir.Ayrıca beş bin çift de palamut çıkmıştır.Palamutun adedi 85-İ50 kuruşa satılmıştım.Balıkç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1951
  • Ktsa Şehir Lübnan Cumhurbaşkanının oğlu Misel Elhuri ve karısı uçak la şehrimize gelmiştir Elhuri bir "kaç gün İstanbul d a kalacaktır.Yeşilköy hava meydanında,ki yeni tesisler açılmış ve uçak lar ven
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1951
  • 30 Ağustos bayramı Taksimdeki geçitresmine Kore gazileri de iştirak edecek Memleketin her tarafında olduğu gibi şehrimizde de büyük törenle kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı için hazırlıklara v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1951
  • Maliye Bakanı İzmire gitti Bir müddettenberi şehrimizde bulunan Maliye Bakanı Hasan Polatkan dün akşam saat 17 de uçakla İzmire gitmiştir.Bakan,kendisiyle konuşan ga zetecilerin «Emekli Sandığı Genel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1951
  • Vebaya karşı tedbirler Bir veba ihtimalini nazarı itibara aian Sağlık MüdÜTİüğü isteyenlere parasız fare zehiri dağıtmaktadır Cenup memle* ketlciinden Umanımıza gelen gemiler de sıhhî bakımdan ehemmiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1951
  • İntihara teşebbüs «Haydarpaşa» vapuru dün sabah Adalar seferini yaparken yolcular arasında bulunan 39 yaşında Mükerrem Ada isminde b)kadın MnrJa açıklannda intihar kastiyle kendini denize atmıştır.Mük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1951
  • Tentürdiyot içti Kumkapıda oturan Şerife,bir dinir buhranına kapılarak tentürdiyot içmek suretiyle intiha,ra teşebbüs etmiştir.Kadın koma halinde Haseki hastahanesi,ne kaldırılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1951
  • İtalyadan gelecek turistler Bu sabaıh şehrimize uçaklarla İtalyan turistleri geleceklerdir,Turistlerin karşılanması ye otel lere yerleştirilmesi işi vilâyetçe tertiplenmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1951
  • Son bir hafta içinde gelen gemiler Bele Son bir hafta içinde li manımıza 11 gemi ile aşağıdaki ithal maları gelmiştir.38 ton otomobil lâstiği,33 ton pamuklu mensucat,38 ton boya,5İ ton radyatör,373 to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1951
  • Dünya olaylara Ziraî mahsu sunî kauçuk yapılıyor Çiftlik işleten piyanist En eski çiftlik Marşal plânı ve turizm işsizlik azalıyor Yeni kaynak ınctodları Birleşik Devletler Tanın Bakanlığı fen adamlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.08.1951
  • Müthiş lea s i go Miami.19 AP.Saatte 130 mil süratle esen rüzgârların onünde ilk önce Karayip denizinde çıkan kasırga batıya dönerek Mek.sikaya doğru son süratle ilerlemeye başlamıştır.Kasırga Jamayik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1951
  • M'-SirEıSarın tehdidi Kahire,19 A.A.Mısır matbuatı,bugünkü yazıların^ da,Mısır-İngiliz andlaşmasımn feshini takiben neler olabileceği hakkında tahminler yürütmektedir.ES Ehram gazetesi ezcümle şöyle d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1951
  • Maliye,Çalışma ve Tarım Bakanları İzmirde îzmir,19 A.A.İzmir Belediye Başkanlığınca 20 nci tz mir Enternasyonal Fuarının açîhş töreninde bulunmak üzere şehrimize davet edilmiş olan Kabine üyelerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1951
  • Arjantin seçimleri Buonet* Aireai 19,A.A.Kasım ayında yapılacak Baş secixnliii'inde Başkan Peren üe Eva Peron halkı idare için adaylıklarını koymağa kar&r verinceye kadar toplanmamağJ derpiş eden bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1951
  • Köpeklerden istifade Viyana,19 Nafen)Bir kaç günden beri Budapeşte sokaklarında yalnız kel köpeklerin dolaştığı nazarı dikkatiı cel betrnişlir.Sonradan öğrenildiğine göıe,Macar komünist ma kamlar;bütü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1951
  • Pirinç ağaç vidası alınacak Dev et Demiryolları Genet Müdürlüğünden Teldif verme sureüle şartnamesinde yazılı ölçü V9 miktarllarda Pirinç ağaç vidası pazarlıkla safın alınacaktır.Tekliflerin 3/10/1951
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1951
  • Tüme» amh&unch bulunan 5 ton pamuklu eşya kapalı aarfla satılacaktır.Tatar,Î200 lîra olup geçici teminatı 90 liradır.Arttırması 28.8.951 gtinö saat 10,30 da ^Yassıviran 10© No-lı s.Ba.Al Hc*.da yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1951
  • merasim Ef este ki 'Bastarafı Birincide] 2000 den fazla idi.Bu merasim de İzmir Arşeveki Monsenyör Deseuffi başkanlık ediyordu.Hazreti Meryem'in ikâmetgâhı yanında 7 nci asırda inşa edilerek bu defa e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1951
  • PefroT ihfilâ'ı 'BW'arafi Ririincidel hu gece Tahranda dolaşan birbirini nakzedici şayia ve haber levin sebebini izaha yarayabilir.Bununla;berab?r ortada müsbet olan bırşcy varsa o.da İran Meclisinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1951
  • Pezrr yağı alınacak Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Sâtınalma Komisyonu Başkanlığından 1 Aşağıda cins ve miktarı yazüı 2 liste muhteviyatı be zirin satın alınması kapalı zarf nsuliyl* eksiltmeye kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1951
  • 8 senatörün tenkitleri «Korede ittihat ve kurtuluşu' ihtiva etmeyen hür sulh hayalden ibarettir.Vaşington,19 AP)Truman hükümetinin dış siyasetine şiddetle hücum eden sekizayan üyesi Truman'ı Birleşik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1951
  • İskcnderuncfa bîr doğumevi açricfc iskenderun,lâ A.A.Ksudm hastalıkları mütehassısı De.Emin Buykam tarafından bir doğumevi ve kadın hastaljkjları cerrahi kliniği tesis edilerek dün törenle açılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1951
  • D» P.gene!deere kurulu to p I o ntıst Ankara,19 A.A.De niokrat Parti îr Genel Tdare Ku rulu bugün saat 16 da Genel' Başkan Adnan Mendersin başkanlığında toplanmıştır.Toplantı saat 20 ye kadar de jrn e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1951
  • hâdisesi Bir Yunan gazetesi istifanın içyüzünü açıkladı Atina.IS A.A.Cumhuriyetçi »Elöterya» gazetesi,Mareşal Pr.pagos'un ordu başkumandanlığından istifası içyii zü hakkında ifşaatta bulunmakta ve ezc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1951
  • Hürriyet balonları Bunlar m demirperde gerisine ve Rusya içlerine kadar uçurulması için tedbirler alındı Berlin,19 Nafea)Hakikatin sesini Doğuya götürmekte olan cBalon akınının» yakında genişliyeceği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1951
  • Ispartada bir lise açılacak ısparta,19 AA)ilçeleriyle birlikte ortaokulu buılunan IIImiade hususî bir.lise açılması için şehrimiz ileri gelenleri,talebe velileri,öğretmenler derneğinde vali" Mustafa B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1951
  • Göçmenlere yapılacak ilk köy Mersin,19 A.A.Mersirr Tarsus,yoluna 3 kilometre mesafede bulunan' Horaunluı mevkiinde bir göçmen köyünün inşasına başlanmıştır.İskân Umum.Müdürlüğünün hazırladığı plânlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1951
  • Atomlu mermiler Amerikan uçakları yakın da atomlu mermilerle teç kiz edilecekler Vaşington.19 AP.Alabamanın demokrat senatörlerinden Lister Hill bugün verdiği bir demeçte «Amerikan savaş uçaklarının a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1951
  • Atlantik paktı [Bastarafı Birincide!Bakanlarının toplantıya iştirak lenni mümkün kılacak bir anlaşmaya varılacağı umulmaktadır.Diğer taraftan Atlantik Pak ti konseyinin ekim ayının sonlarına doğru Rom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1951
  • Yirminci izmir fuarı rBastarafı Birincide] hiplerine yüksek fiatla kirala,maya başlamışlardır.Yüksek üc ret ödemeye razı olmalarına rağ men yine de oda bulmakta müşkülât çekenler nek çoktur.Fuarın her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1951
  • Son altı hafta içinde 40.50 ya şmda 6 Sovyet generalinin öldüğü bil dinliyor Londra.19 Nafen)Sovyet Rusyada «tabiî ölümle» hayata gözlerini kapıyan generallerle amirallerin sayısı nazarı dikkati celbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1951
  • Harici kısa haberler ÎITO&TERE Çeliğin tevzii;harpı yıllarında olduğu gibi vesikaya tâbi tutulmuştur.Uzmanların' kanaatine göre,silâhlanma programını ger çekleştirmek için ftıgilterenih bu günkü mevcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1951
  • Gümüşhanenin kalkınması Bir Ankara telgrafı Gümüş hanenin kalkınmasını temin için orada bir şeker fabrikası kurulması düşünüldüğünü bildiriyordu.Haberden vilâ„ yetin mi yoksa şehrin mi kal kınması mev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1951
  • Kudüs suikastcishıin duruşması Amman,19:AF.Ürdün Meliki Abdullaıhın katlinden sa» nık olan 10 kişinin mahkemesine bugün de devam edilmiştir.Ortaya çıkarılan deliller Dr.Musa EL Hüseyni ile Musa El'ayu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1951
  • Kzey Korenin can ve mal kayıbı Tokyo,19 Nafen)Kuzey Korenin nüfusu harpten önce dokuz milyon,tahmin edilmekteydi.Bu rakamdan bir milyonu savaş yüzünden ölmüş,üç buçuk milyonu da komünistlerin elinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1951
  • Mi D.PrBastanaffc Birincide!halk coşkun tezahüratta bulunmuş ve buradan yaya olarak toplu bir halde belediye binasına kadar yürünmüştür.Bir anda belediye binası önün de toplanan kesif kalabalığın te z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1951
  • Bulgar oj onlarına karşı fBastarafı Birincide] ve askeri garnizon mahkemesine verilmiştir,Yakında duruşmasına başlanacak olan-samfo fakir göçmen^lerüL nüj&iE:hüviyet cüzdanları:nı 40-50 İira mukabilin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.08.1951
  • Yüzme birincilikleri dün neticelendi Dün nihayetlenen müsabakalarda 3 100 karışık bayrak yarışında Seyhan takımı Türkiye rekorunu yeniledi Tür ki y yüzme birincilikleri,dün Lido yüzme havuzunda yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1951
  • Atinada dün yapdan atletizm yarışmaları Cirit:1 Kalimanis Yunan)64 m.20,5,2 Mateutsi İtalyan)64 m.11,5,3 Papageorgiu Yunan)57 m.37,4 Roubanis Yunan)56 m.41.5000 metre:1 Cahid Önel 15,20 1-10,2 Mayrapo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1951
  • Hurda oto dış lâstiği satılacak Karayolları Birinci Bö'ge Müdürlüçünden Bölgede mevcut huıda 200)adet muhtelif oto dış lâstiği 4000.lira muhammen bedel üzerinden açık arttırma suretiyle satılacaktırih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1951
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye.Mütehascısı Pazardan başka her gün sabah saat 10,30-12;öğleden sonra,14.30-17 de toasta kabul eder İstanbul Divanyolu No;104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1951
  • s Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüsh a yazı işlerini idare eden;Faruk DEMİRTAŞ N.A.A.N.K:Gazetecilik Kolektif Ö-taklığı Matbasaı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1951
  • Seyhan Valiliğinden 1 Eksiltmeye konulan iş:Ceyhan Ayaş yolu kilometre 0+000—32 j-150 arası sanat yapıları tesviye işi 44864 lira 48 kuruştur.2 Eksiltme 3/9/951 pazartesi günü saat 13 te il daimî komi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1951
  • Tekel Geheî Müdürlüğü ilânları Safınaima Komisyonu Başkanlığından C f N S I Miktarı Muvakkat Teminatı thai» tarihi günü saati Muhtelif bidon Boş klorat ve parafin fırçası «saç» Hurda eşya satışı Şartn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1951
  • Gebze Mal Müdürlüğünden Tahmin edilen %7,5 Muvakkat Adet miktar teminat miktarı C î N S î Lira Kuruş Lira Kuruş M 206 Magurus kamyonu 3 3000 00 10 Cent 10 dig 10 İÇ Tstik ft Komple iki istepne yedek l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1951
  • ist.lv.Amirliğinden Verile» AskerioKıtaat il^İnlfn Kapalı zarfla listesine göre 306 kalem A.E.C.Marka 0853 modeli kamyonlarına ait yedek parça satın alınacaktır.21/Eylül/951 cuma günü saat 15 de Ankar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1951
  • Dünkü tenis turnuvası Dün yapılan karşılaşmalarda,N'azmi Bari ve Mualla Grodefzki mağlûp oldular Cumartesi günü başlanan İİstanbul V inci Enternasyonal Te nis Turnuvası maçlarına,dün de Taksimdeki Ten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1951
  • ok kömürü tevziatı Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi İstanbul Şubesinden Devam etmekte olan 1951/52 kışı kok kömürü tevziatına ait beyanname ve depo teslim sıra numaraları aşağıda gösterilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4