Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.08.1951
  • 16 Ağustos İli f 5 il)PerşemEe Adres:Nuruosmaniye Türbedar Sokak No:18 1 S T A K B U L Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:2 SAYI:457 Posta Kutusu TELEFON FİYATI 4 9 2 2 9 6 14 10 Kuruş Miumr teli Eisenhowe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.08.1951
  • Ta banca kabzası ile yaralamış Davutpaşa Çöp iskelesinde oturan Şaban,gece evine gitmekte olan ve bir kız meselesinden araları açık bulunan Tayyar Şen'i pusu kurarak bek lemis,geçerken iki el silâh at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1951
  • Bir aylık kaçakçahk hâdisesi Ankara,15 A.A.Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığın,dan bildirilmiştir:1951 temmuz ayma ait sınır ve kaynarımızda gümrük muhafaza kara ve deniz teşkilleri,83ü silâhlı kaçakçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1951
  • Odun ve kömür üzerinden alınan vergi miktcrı indirildi bu suretle köylü odun ve kömürü daha ucuz satacak Ankara,15 A.A.Orman bölgelerinde yaşayan ve geçimlerini orman mahsulâtım udun ve kömür olarak s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1951
  • Meraklı iktibaslar Dinime dallied IB Yazan Selim Ragıp EMEÇ [Son Posta arkadaşımızın değerli başmuharriri ve Bursa milletvekili Selim Ragıp Emeç gazetesinin dünkü sayısında çok dikkate değer bir makal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1951
  • Sosyal bahisler Sağır ve körler iç muhavere makinesi Herhangi bir kimsenin sağır ve körlerle konuşmasını mümkün kılacak bir makinenin tekâmülüne,çalışılıyor Yer yüzünde muhtemel olarak kendilerini en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1951
  • M.T.T Birliği beyannamesi Birlik,Dünya Gençlik Teşkilâtına katılacaklar Türk gençligini temsil edemez diyor Millî Türk Talebe Birliği dün bir beyanname neşretmiştir.Bu beyannamede,önümüzdeki gün lerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1951
  • Lanjifit gemisindeki Yunan birliği şehri gezdi Koro kahramanlarımızı getiren Langfit gemisinde bulunan 178 dost Yunanlı silâh arkadaşlarından bir grup komutanları Yarbay Argiro Pulos ile birlikte evve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1951
  • Deniz Hastahanesinin yolu yapıldı Kasımpaşa Deniz Hastahane-«inin methaline ulaşan dik yokuşun hastalarla ziyaretçiler için sebep olduğu zorluğu izale ve bu semtin yol bakımından •kalkınması maksadile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1951
  • Bir kumarhane basıldı Galaia Lüleciler caddesi 13 numaran apartmanın orta katında oturan Arabo namiyle ma ruf Reşit Ayaz'ın kumarhane iş ltttiği anlaşılmış,yapılan baskında 12 kumarba^.bfti'^tt oynark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1951
  • SÜNNET Kızılay İstiklâl şubesi 28 ağustosta Bebek Belediye bahçesinde sabaha kadar devam etmek üzere bir sünnet düğünü tertip etmiştir.Fakir çocuklarının bilâ bedel sünnet edileceği bu geceye fahriyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1951
  • Göçmenler için Kücükcekmecede balo veriliyor Göçmenlere yardım komitesi Eyüp ilçesi kolu tarafından bu ayın 18 inde Kuçukçekmecede Yeşil Konak müessesesinde,haî:la.tı göçmenlere ait olmak üzere bir ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1951
  • 12,57 Açılış ve programl ar J3,ÛÜ Haberler 13.15 öğle kon seri Pl)13,45 Şarkılar 14.20 Dans ve caz müziği P1 14,45 Programlar ve türküler Pl)15.00 Kapanış 17,57 Açılış ve programlar 18,00 Caz müziği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1951
  • t—^ jf-s y^y-*y-HALKİN Dikilitaşın yolu Beşiktaş ilıçesinün Dikili,taş semtinde oturan okuyucularımızın birinden almış olduğumuz bir mektupta deniliyor ki.«Semtimizden geçen yol senelerdenberi inşa ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1951
  • Düukü keşidede 100 bin lira Orhaneaziye,50 bin lira Malaiyaya.20 bin lira İ tan bula isabet etmiştir.Millî piyangonun 15 ağustos keşidesi dün saat 13.30 da Ankara'da çekilmiştir.Dünkü keşidede kazanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1951
  • T.Fİ.Kurumu piyango tertip etmemiş Türk Hava Kurumu İstanbul Şubesi tarafından bildirildiğine garp son zamanlarda bazı havarilik kulüpleri tarafından ter tip edilen oşya piyangosu ile ku ıumun hiç bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1951
  • Köyünden eelen mektup yüzünden intihar etmiş Dün saat 19 sıralarında Kabataş vapur iskelesinden geçenler sahilde bir erkek cesedi görerek zabıtayı haberdar etmişlerdir.Polis durumu Savcılığa bildirmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1951
  • 236 ekmek müsadere olundu Belediye teşkilâtı şehir içi iktisadî mücadeleye sıkı bir surette devam etmektedir.Düzelmiş olan ekmeklerin kalitesinin bozulmamışına bilhassa dikkat edilmektedir.Dün Fatih,E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1951
  • İki yaralama vak'ası Fenerde Üsküplü caddesinde oturan şoför Nihat dün arkadaşı Necmi Altındağ ile Cerrahpaşada kavgaya tutuşmuştur.Bu arada Nihat Necmi'yi bıçakla yaralamıştır.Diğer taraftan Kadıköy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1951
  • Veteriner Umum Müdürünün esi bir otomobil kazası neticesinde öldü Maslak yolunda evvelki gün bir otomobil kazası olduğunu ve yolculardan ikisinin ağır surette-yaralandığını yazmıştık.Yap'.lan mütemmim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1951
  • Corinne gülümsedi:Hayır,dedi.Büyük dostum Lucieiı Donelly'in.Fakat ona ben aldırdım.Denize bayılırım.O sevmiyor.Eskiden zorla gelirdi,arlık gezintilerimi yalnız yepıycrum.Dümen genç kızın elindeydi.De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1951
  • Tekel Genel Müdürü Münir Karacık olacak Münhal bulunan Tekel Genel Müdürlüğüne Bakanlık Denetle me ve İnceleme Kurulu Başkanı Münir Karacık'm tâyini takarrür etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1951
  • mir üzüm piyasası Borsada yeni mahsul satısları başladı.Fiatlar mütereddit İzmirden gelen haberlere nazaran üzüm piyasası açılmıştır.Alıcılar üzüme 60 kuruş ver misler,satıcılar ise 62 kuruşta ısrar e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.08.1951
  • Bıçaklı bayanlar Bayanların son günlerde silahlanmağa ve elleri titremeden de sağı solu şişlemeğe başladıklarını zabıta vukuatı arasında okuyoruz.Biri dostunu yaralarken,ikincisi düşmanının hakkından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1951
  • Denizden çıkarılacak altınlar Montreal.15 A.A."Denizci Oliff Stuart,son üç asır zarfında güney Amerika kıyılarında batmış olan 22 şilepin enkazı arasında bulunan altınları çı karmağa teşebbüs etmek üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1951
  • Japon sulhu John Foster Dulles,Ruslara ihtarda bulunarak «tahrip müfrezesi» göndermelerini' istedi Vaşington,15 A.A.Japon sulh andlaşmasını hazırlamış olan John Foster Dulles bu gece radyoda konuşmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1951
  • Almanya Büyük elçimiz Bonn,15 AP)Bonn BüyükeHnığine Türkiye tarafından tâyin edilen Nizamettin A-yaşlı bugün Batı Almanya Cum hurbaşkanı Theodor Heuss'e itimatnamesini takdim etmiştir.Bat)Almanyanın d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1951
  • Fecî bir motosiklet kazası Belfast Kuzey îrlanda)15 AP)İki İtalyan motosiklet yarışçısı antrenman yaparlar ken çarpışarak ölmüşlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1951
  • Tugayımıza çekilen telgraflar 'Bastarafı Birincide] Türk silâhlı kuvvetlerimizin Türklüğe has kudret ve kahramanlığını takdirlerinin bir nişanesi oimak üzere Kore tugayımıza verilen «Fevkalâde Birlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1951
  • Kore Kahramanlarımız Abideye çelenk koydu TBastarafı Birincidel oahın erken saatlerinden itibaren yollara dökülmüşler ve yiğit vacan evlâtlarının geçecekleri caddeleri hıncahınç doldurmuşlardı.Bu yüzd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1951
  • İran kabinesi dün 5 saatlik bir toplantı yaptı Tahran,15 Nafen)Ümit verici bulunmakla be»raber henüz petrol görüşmelerinden müspet biı netice elde edilememiştir.Rahatsız bulunan Başbakan Dr.Musaddık'ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1951
  • Iran Ingiltereye ültimatom veriyor fBastarafı Birincide] teşkilâuni idare salâhiyetini der piş eden maddelik bir plân takdim etmiştir,İran Eğitim Bakanı Kerim Sanjab;İngiliz tekliflerinin «hiç de tatm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1951
  • Enver Hoca gözden düşmüş Londra,15 A.A.Burada iyi haber alan kaynaklardan bildirildiğine göre,Arnavutluk Başbakanı ve diktatör Enver Hoca Moskovanın gözünden düş müş ve bütün kudretini şimdi Arnavutlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1951
  • Bir Rusun i ifşaatı Batıya iltica eden Sovyet Binbaşısı Rusya hakkında4 bir çok malûmat verdi Vaşington' 15 A.A,Ge"*çerilerde batıya kaçmış olan bir Rus binbaşısının sorgusu esnasında tutulan notlar D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1951
  • Kudüs Eski Müftüsü yine faaliyete geçti Müftü.Arap lejyonunun ve yarattığını ve sanıkların avuk Kahire,15 AP.Mülteci Kudüs Müftüsü Eİ Hac Emin el Hüseynî,dün.Arap devletlerinin Ürdün Kralı AbduLTahın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1951
  • Bir onbaşının Eisenhower9 e verdiği cevap Darmstad.15 A.A.AL manyada uçakla bir teftiş seyahatine çıkmış olan general Eisen hower dün buradaki bir Amerikan kıtasını teftiş ederken bir onbaşıya şu sual
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1951
  • Harici kısa haberler miş,civar binaların camlan kırılmıştır Yaralanan yoktur.İTALYA Tatbik mevkiine konan yeni nizamnameye göre italya hapishanelerinde mevkuf bulunan mahkûm kadınlar erkekler gibi sig
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1951
  • Avrupa Ordusu için teşebbüsler 'Bastarafı Birincide] Askeri bakımdan,General,askerî bir Schumann plânı olan bu ordunun,Avrupanın komünist taarruzuna karşı koyabilmesinin tek çaresi olduğu ka naatinded
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1951
  • ZAYİ İstanbul Emniyet pasaport şubesinden-almış olduğum ikamet vesikam ile 5.8.949 tarih ve 31-15564 sayılı serbest çalışma vesikamı ve kömür beyannamemi kaybettim hepsinin yenilerini alacağımdan,eski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1951
  • Yabancı sermaye •Baştarafı Birincide!maddî hak şeklinde getirilebilir.Ayni ve gayri maddi haklar olarak getirilen sermayenin kıymeti giriş tarihindeki rayiçlere göre ve menşe memleketin parası üzerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1951
  • ingiltereli 1 milyon ev inşa edildi Londra.15 Nafen)İkinci Dünya Harbi bittigindenberi lngilterede inşa edilen evlerin sayısı bir milyonu bulmuştur.Yalnız haziran ayında 157,146 muvakkat.215.099 esasl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1951
  • Gazeteciler kralı öldü Los Angeles,15 AP.Dün burada vefat etmiş olan Gazeteciler Kralı Hearst,eşine,1 mil yon 500.000 dolar nakit ve 6.000,000 dolar tutarında emval bırakmıştır.57 sayfalık vasiyetname
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1951
  • Tekel Bakanının beyanatı TBastarafı Birincidel bulda kalarak Bakanlığıma bağ h daire ve müesseselerde incelemeler yapacağım.Biz D.P.hükümeti olarak hususî teşebbüse yer vermek için bazı maddelerden Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1951
  • Âfrikanın müdafaası Altı devletin katılacağı konferans 20 ağustosta toplanacak Londra,15 Nafen)Afrika kıtasının müdafaası ile ilgili konferansın bu ayın yirmisinde Kenyanın idarî merkezi olan Nairobi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1951
  • Büyük bir seyrüsefer aksaklığı Nevyork,15 Nafen)Son zamanların en büyük yol tıkan ması burada vukua gelmiştir.Bir kamyonun yol ağzında bczulma&ından dolayı yüzlerce araba 26 kilometre boyunca kıpırday
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1951
  • Aı 'ğ kva müzik err si riiastarafi Birincide 1 rum ve kuvvette olduğu aczk-İanmıştır.Doğu kesiminde,müttefikler,x\z\lidtlarına taarruz etmişler ve şiddetli bir mukavemetle kar şılaşm ıslardır.Uçaklar,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1951
  • Korede Amerikan zayiatı Vaşington,15.A.A.Savunma Bakanlığı tarafından bil dirildiğme göre Kore'deki Ame rikan zayiatı savaşların başından 10 ağustosa kadar 12.012 maktul,56.488 yaralı,12.250 si kayıp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1951
  • Çankırıdaki can kaybı TBastarafı Birincidel lük köylerinde birer ev,Mirzek köyünde 4 yaralı ve yine bu köylerde 12 hayvanın öl düğü.Çavuş köyünde iki evin yıkıldığı,35 evin hasara uğradığı ve 2 kişini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.08.1951
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün,saat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartnameler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 16.08.1951
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüsh a yazı işlerini idare eden:Faruk IJEMlRTA.Ş N.A.A.N.K:Gazetecilik Kolektif Ö-taklığı Matbasaı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 16.08.1951
  • OPERATÖR Dr.CANlT GÖNCER SINIF Umumî baş,karın,tenasül,uzuvları,kol bacak damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okçularbaşı No:13 Tel:Muayene;23678
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 16.08.1951
  • »fi*!hüi'h'o £t O rfk CO CD Oî CO J-tO 00 ÇJ1 CD o b'oı ö en to co o o J 01 S î S İi 3 İ w 16 Ağustos 1 99 1 Perşembe O» c w C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 16.08.1951
  • 2000 kilo beyaz sabun 2800 lira 3500 kilo yeşil sabun 255 lira satın alınacaktır.I.E.T.T.işletmelerinden 1 Yukarıda cins miktar ve muhammen bedelleri yazılı sabunlar 24.8.951 cuma günü saat 10 da paza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 16.08.1951
  • 1500 Adet 1X25 m/m2 500 3X25 Devre kesen alınacaktır I.E.T.T.İşletmelerinden 1 Muhammen bedeli 11.100 lira olan yukarıda cins ve mıkdarı yazılı saç kutular 24.8.951 cuma-günü saat 10.15 de pazarlığa v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 16.08.1951
  • Bir adet parke makinası satın alınacaktır Devlet Orman İşletmesi Ayancllc Müdürlüğjnden 1 Teklif alma suretiyle bir adet parke makinesi satın alınacaktır.2 Teklif edilecek en uygun fiat şart ve evsafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 16.08.1951
  • Tekel Genel.Müdürlüğü ilânları Satınalma komisyonu Başkanlığından 1 istanbul Bira fabrikası arpa temizleme binası inşaatı kapalı sarf,usulile eksiltmeye konrıuştur.2 Eksiltmesi 5/9/951 çarşamba günü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 16.08.1951
  • Elektrik malzemesi alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satınalma komisyonundan 1 4 kalemden ibaret muhtelif elektrik malzemesi her kalem ayrı ayrı ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile satın alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 16.08.1951
  • Elâzığ Bel diye Başkanlığından Şehir içme suyu isale inşaatından afta kalan sekiz yüz adet 3200 metreden ibaret 150 mm.lik fon borunun şehir dahilindeki şebekenin lüzumlu yerlerinde kullanılması işi 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 16.08.1951
  • izole zift al ınacak Devlet Demiryolları Hay darpaşa Satinaıîma Komisyonundan:1 Taahhüdünü ifa edemeyen müteahhidi namına 500 Kg.izole zift açık eksiltme ile satın alınacaktır.2 Muhammen bedeli 500 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 16.08.1951
  • Bayındırlık Bakanlığından Limanlar inşaatında kullanılmak üzere satın alınması düşüttüler» duba,vinç,tarak römorkör gibi sabih makine ve vasıtalar,hakkında muhtelif firmalar tarafından verilmiş olan.m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 16.08.1951
  • Deniz Harp Okulu ve Kolej'i Komutanlığından 1 951 m 952 öğretim dönemi için okulumuz Kolej It nci sınıfına alınacak kayıt ve kabul öğrencilerin seçme sınavları aşağıdaki tarihlerde Heybeliadada Deniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 16.08.1951
  • Kayseri Valiliğinden 1 Yapıla'cak iş:Kapalı 2arf usulü ile eksiltmesi yap'Jacak olan Kayseri Talaş Toma'rza yolunun 0 000 20-J-220 kilometreleri arar smda şose tesviye ve blokaj işi.2 inşaatın keşif b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 16.08.1951
  • Toprak Mahsulleri Ofisi Seyhan Bölge Müdürlüğünden Muvakkat teminat Adet Cinsi satış şek.Lira 28500 Kırmızı kuşaklı çuval Adetli)2565 59700 Hurda mavi üç çizgili Adetli)5375 15250 Dar bedenli hurda Ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 16.08.1951
  • içme suyu tesisatı yaptırılacak Istanbul Belediyesinden Şile ilçesi içme suyu birinci kısım inşaatı işi 29.998.29 liralık keşif bedeli çevresinde 3 eylül 951 pazartesi günü saat 14.30 da istanbul Diva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 16.08.1951
  • Neşriyat İŞÇİ HAKKI Yurdun her tarafında büyük bir alâka ile karşılanan IŞÇÎ HAKKI gazetesinin 7 nci sayısı işçileri ilgilendiren birçok yazılarla çıkmıştır_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan