Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.08.1951
  • M y£ Koredeki Türk Savaş Tugayı için Kutup Yıldızı isimli bir günlük haradis bülteni çıkarılmaktadır.Yukanki resimde,Türk Savaş Tugayına mensup subaylardan Teğmen Suphi Aygör İstanbul» Teğmen Sahir Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1951
  • Dün gece seçimlerin ilk siyasî toplantısı yapıldı Nişanca D.P.ocağının tertip ettiği toplantida sözalan ij Başkanı Dr.Mükerrem Sarol Biz C.H.P.Merin vicdanlarında taşıdiğı mesuliyet acısim çok şükür t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1951
  • Şehrimizde bunaltıcı sıcaklar devam etmektedir Resimde Eminönündeki hararet derecesini gösteren aletleri tetkik eden meraklılar görülmektedir Her tarafta bunaltıcı bir sıcak dalgası esiyor IMe)0*)Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1951
  • Su kc st şayiası Ortaya çıkan haberler bir meczubun vehminden ibaretmiş İzmir.11 THA.BM.M,Başkanvekfli,Balıkesir Millet vekili Sıtkı Yırcalıya Bergamada suikast haaırlandığı hakkındaki haber üzerine m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1951
  • İst a nbul Halkevleri Ankaradan dönen C.H.P.il başkanı tihami Sancar;«binalan tahliyeye hazırız» dedi C.H.P.divanının olağanüstü toplantısına iştirak eden İstanbul i' başkanı İlhami Sancar bu sabah An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1951
  • Emniyet müdürlüğünde dün bir toplantı yapıldı Valinin başkanlık ettiği bu toplantıda,son günlerde artan kadın kaçırma ve tecavüz hâdiselerim* karşı tedbirler almdı od oooc ooc o e ooop o60 o dp 6g o'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1951
  • enizcilık Bankası imi evzuun ehemmiyetiyle mütenasip geniş tetkiklerden sonra Denizcilik Bankası Kanunu Meclisten çıktı.0 eniz bank,işin ne olduğunu idrâk edememek aczinden doğan kaprisler ve kıskançl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1951
  • Eisenhower  j manyada General,Furstev Feiburk hava üssünü teftiş etti Fursten FeVbruk,Baviyera)11 AA)General Eisenhovver,Almanyayı ziyaret maksadlyle eşi ile beraber buraya gelmiştir Fursten îelbruk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1951
  • Madrid Elçiliğine tâyin edilen Fttite_gihttl A.Udı«t Hariciyede t ayİBİer Eâife Ziİinı,Âkâjût 'Madrid,ptiîeîraL Uşaklıgü Kopenhag ^elciliklerine.tâyini edildiler 1 Ankara:11 MilHyet)fDı„ çişleri Bakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1951
  • Selim Sarper'in mektubu Delegemiz,Türkiyenin müşterek güvenliğe olan inancını Birleşmiş Milletlere bildirdi Nevyork:n A.A.Tür İJİ'yenin Birleşmiş Milletler nezdindeki daimî delegesi Se-lim Sarpe|r,Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1951
  • Londranın haberi tahakkuk etmedi savunun kurulamıyor Amerika Dışişleri Bakanlığı,Paktı dışında hiç bir anla Amerikanın Kuzey Atlantik şma yapmadığını açıkladı Amerikanın Sesi Radyosu,11 A.A.Amerikan D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1951
  • MÜSTAKİL SİYASI GAZETE Yeni bir yazı kadrosu,memleketin en tanınmış edip ve muharrirlerinin fıkraları,makaleleri,romanlariyle Gazetemiz yakında 6 w 8 sahife olarak intişara baş I ly ataktır 6 ve 8 sah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1951
  • Üçüncü Coğrafya Haftası dün Ga latasaray Lisesinde törenle açılmistir Bu hususa ait haberimiz ikinci sayfadadır Resimde,Coğrafya Haftasına iştirak edenlerd en bir grup görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1951
  • i mütâreke gittikçe zayıflıyor Amiral Joy,mütareke gör üşmelerinde komünistlerin her türlü teşebbüse kapılarını kapadıklarını söyledi tarzına varmamak üzere halihazır taleplerinizle girdiniz.Müşahitle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.08.1951
  • i 17.57 Açılış?ve pza&amJLm i 1»3KOOV Hafcerter 13.15-Küçük orkestradan)melbdaler 13.45 Viyana1 radtPO' orkestrasından,aperet parçaları «Pb 14.0Û Sa^ eserleri' Oyun.havaları 14 20 Tan.go-arifcestnasi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1951
  • i Wit* 12 Ağustos Ru.8 3o Zillra.19*' Tem 1370 Pazar 1367 tam İT VASATİ mxakI Güneş 5.48 9.14 öğle 13.20 4.47 1 ikindi Akjano Yatsı İmsak *ÎT.17 2(133 22.25 3,44 8.44 12:00 1.52 7,10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1951
  • Şehirden notlar n J malaya„nın bize acı hakikat içinde 1100 turistin bulunduğu gemi,fazla liman,rüsumu ödem er.ek için çekip gitti »0»OOa—O—0»O—OOP—O—»SO-Son bir hafta zarfında dört büyük yolcu gemisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1951
  • Yün-ipliği ithali İplik ithalâtçıları yün ithalâtının menedılmemesi için Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı ile Başbakanlık nezdinde teşebbüs lel'de bulunmaya karar vermişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1951
  • Kaçak inşaat m ü cadelesi 150 bin liralık bir apartmarun ve 10 binanın inşaatı durduruldu Uzun zamandan beri alman sıkı tedbirlere ragmen bir türlü önlenemeyen kaçak inşaata 1 karşı Belediye sıkı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1951
  • Sebze,meyva f tatları ı Trabzon-yağlarında 20 kuruşluk bir yükselme görülmekte,dir.Ancak,bunun:arızî olduğu belirtiliyor Siverek yağlan ise 435 445 ku ruştan satılmaktadır.Diğer taraftan son günlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1951
  • Tarım Bakanının beyanatı Tarım Bakanının beyanatı Tarım Bakanı Nedim ökmen.Çalışma Bakanı.Nuri Özsan bu sabahki ekspresle şehrimizG gelmişlerdir.Ziyareti tamamen hususî olan Tarım Bakanı.T.H.A muhabir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1951
  • Ryiip yolunda Bir yaralama Hâdisesi Binniyeti KTüdühlüğünde telsiz' dairesinde çalışan polis me rnuru K'emalettin Edirnekapıdân i2yübe inerken' Otakcılar mezaı ligiı civarında önüne Refet,Faruk ve Hüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1951
  • ÎMJM!SONNET Kittlay îfetikiâV çubcsi' 28' agüstostaf flebek Btelediye bahçe:sinde söttafha1 kadffr devam etL rrrek üfiere" bir sünnet' düğünü' tertip etmiştir:Sarkir r-ocuklarmın bilâ bedel sünnet^ ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1951
  • Fecî bir kaza Dün sabah Bakırköyde fecî bir otomobil kazası olmuştur,kamyonun tekerleği birden çık-Soför Mehmet'in idaresindeki mış ve arabanın muvazenesinin,bozulmasından korkan,ve Koreyo giımek üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1951
  • Hariçten bol çimento geliyor Ankara,11 T.H.A.Yugoslavya ile ticarî münasebetlerimizin gelişmesi üzerine memleketimize yakradia Yugos lavyadarı külliyetli miktarda çirrento geleceği bildirilmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1951
  • Bh avcı domuz zanniyle arkadaşını vurdu tamir,H T.H.A)Seferilıisaıda fecî bir kaza olmuş ve bir avcı arkadaşın* domuz zanniyle vurmuştur.Osman Bayıl hsimli bir köylü yol kenarında bir çalıma arkasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1951
  • ITmimriii Türle Cegrafya* Kmıguesii dimi çabşmaiara Üçüncü-Tltixk:Cbğjpaiîyaı Kongresi!dün)saatt M efe Gialatasaray lîcesi;konferans salonunda' çaüşmaiiiEinH!başlauruştiiK.Kongre;Kumum ÜHğJbaniarınr d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1951
  • Pratik akşam kursları İstanbul Ticaret Odası ve Ticaret Borsası tarafından,müştere ken idarg.edilen pratik akşam kurslannm 13' üncü devre tedrisatına 17 eylül pazartesi günü başlanacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1951
  • Valinin ttetttittlerii Vali;ve.Belediye Başkamı GJö*kay,bütçede ayrılanı tttHsisatm yerinde Harcanıp Harcanmadığı* m kontröli etmek maksadiyle Bendik-ve Kartal bölgesini i tefitiş.etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1951
  • Kısa Şehir Haberleri iç Yüzden fazla sabıkası olan tanınmış yankesicilerden Tevfik özavcı dün Reşat Hanyalı adındk birinin 3500'lirasını çalmırve Macarken yakalanmıştır Yedikule Verem Hastanesi:rre il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1951
  • Üzüm mubayaası için ingiliz,terin yem teftlifi İzmir,11 T.H,A)İngiliz hükümeti üzüm ihracatçıları miza müracaat ederek şimdiye kadar İaşe Nezaretinin îzmîr münessih vasıtasiyle yaptığı üzüm mubayaalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1951
  • ktanhutaa yakalanan Umma şebekesi Ankara,II CEKF.A)Birkaç gün evvel şehrimizde Yüksek Palas otelinin arkasında bir otomobilin camlarını:kırarak içeriye giren ve bilâhare otomobil le İsfanbula kaçan Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1951
  • Tedavüldeki param» Merkez Banftası tarafından neşredilen son bültene göre„ tedavüldeki,paramızın,tutarı bir milyon lİrajjn aşarak 1 milyar 932.543 lira olmuştu»;Bu miktar gecem haftaya nataran aT.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1951
  • Bin dolandırıcı* yakalandı Feshedilen «Türkiye Yüksek Tahsili-Koruma Derneği» adına paıa* toplayanı ve-bu-suretle do-landırıojlık yapan Hamza Demir adında biri yakalanmış ve dün Sa/cılığa teslim edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1951
  • Gelen ithal malları Geçen hafta llmanımiA za 10' tane vapur gelmiştir Bu gemilerle 10 ton kalas?52 tbn kimyevî madde.679* tow makine yağı r2"0 tbn" kamavlçe;ri tbn' terebentin;2T tbrr fıçr 33}5 tbn öt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1951
  • MHlrEgîtîm Müdürü M531L Eğitim Müdürü:Muhittin Akdikr,BökanüktEn kimsesiz ve~ bakımsu?çecuttiar mevzuunda yapdacak olarr ttjpTanfıyff iştîrak etmek,üzere dun Ankaraya gjtmişJbİD.Müdüre,yardımcısı Fik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1951
  • Sharpman gayet' şık,güzel bir adammış kadınlar tarafından çok beğenilirmiş stop.Londraya Afrikadan Cape Town'den gel* rm.ş stop.Orada Rosenhill Dance Hall'da dans profesörü-olarak çalışmış stop.İngilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1951
  • Yedi gazozcu m ah kemede Bozuk gazoz çıkaran imalâthane sahipleri mahkemeye verildi Belediye Sağlık Müdürlüğü şehir dahilindeki gazoz-imalâthanelerini ve pivasaya çıkarılan gazozları sıkı bir kontrol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1951
  • Bu yıl inşa edilecek orta okullar Ankara.11 T.Milî Eğitim Bakanlığı.bu yıl inşaları tamamlanan ve kadroları-teshit edilen yeni 25 Orta okulun açıl masına,ve-ders yılı başında £aaliyete germesin» kaça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1951
  • Sarıyer Kaymakamının istifası Sarıyer Kaymakamı istifa etmiş ve bazı gazeteler Kaymakam Halil Tufanın iktidar baskısının1 tecellisi-olarak teksir etmişlerdir.Bu.hususta* Vali;P-K:Gökay kendisiyle görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1951
  • İ85 işeü aranıyor flş-ve îljcrBUlma'Kurumu Müdürlüğünden bildirildiğine göre,Balikeslrde Blgadiçte bir maden' de çalışmak üzere lâğımcılık ve kasaoılık-işlerinden anlayan 20 işçiye ihtiyaç vardır.iş y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1951
  • Dün/a lıiııı—İmi Kızıllara verilen Amerikan basım Çekoslovakya ile Sovyet blokuna dahil diğer memleketlere verilen gümrük imtiyazlarının geri alınmasını istiyor Birleşik Amerikanın Çekoslovakya jie So
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1951
  • Katil Şükrü tevkif edildi Evvelki gün Beyazıtta Ziya adında bir genci,bıçakla öldüren Şükrü ve suç,ortağı Mehmet Sarıgül dün sabah1 A'dliyeye teslim edilmişe vP sorgusunu müteakip tevkif edilerek Ceza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1951
  • Tevkif edilen^ üç zorba Samatyadtr oturan Nihat' ve Turhan adında iki1 genç-şoför Ehverin idaresindeki taksiye bin miş ve ayni semtte oturan Makbule adında genç:bir kız» kaçırmaya teşebbüs etmişlerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1951
  • y/HA İLKİN Mahmut paşa yokuşu Okuyucularımızdan biri bi-e gönderdiği bir mektupta Mahmutpaşa yokuşunun bugünkU derbeder halinden şikâyet etmekte ve şöyle demektedir:Mahmutpaşadaki intizamsızlık,daha.d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1951
  • Amerika» jol,grup başkanı memleketim iaden ayrıldı Ankara.11 T.H.A.2t A.flaiık 1847 tarihinde memleketimize eelerek Amerikan,vol' aruD' başkanlığı vazifesini deruhte etmiş bulunan Mr.Jesse' E.Williams
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1951
  • Izmir sn işleri-teşkilâtında mühim bir yolsuzluk izmir,İli THA,îzmir Belediyesi,su işleri teşkilâtında mühim bir ycfisuzluk meydana Çıkarılmıştır.Tahkikata.göre,Su işleri teknik şe£i Celâl mâruf bir m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1951
  • Bakam formiı-e gitti Şehrimizde,bulunan:Sapık ve Sosyal Yandım;Bakanı Dr.Ekrem Hayri Üstündaâ,beraberinde,ü Sağlıfc Müdürü Dr.Faik Yargıcı olduğu Halde dün saat 14 de vapurla îzmire gitmiştir.Bakam fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1951
  • Türkiyeye gelecek toawWJMr îçih Konsolosluk tarafından konulan Bir kayıt Ankara,İL T.J&.A)loan B&şkunsoioslUğuı memleketliniz dBr bwiUnani ve memleketlerini deır-akrobasini!getirmek isteyen fcanfalör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.08.1951
  • Macaristanda trario bir intihar hâdisesi Budapeşte,11 lAP)Maca î'ıslan lan ulu ueınaaıumi uiı^kam olan 56 yasında bulunan Geza ve Jozef Szucs biraderler bugün apartmanlarının üçüncü katından kollarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1951
  • Yugoslavyadaki Sovyet casuslarının duruşması Belgrad,11 AP)Bugün bir Yugoslav askerî mahkemesinde Sev vet casusluk şebekesine hizmet etmekten sanık olarak muhtelif karakterde ve işlerinde bir Rus kont
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1951
  • ece seçimlerin ilk toolant TBastaıafı Birincide!iktidarı devraldıktan sonra takip ettiği programlı iş hayatından örnekler vermiştir.Müteakiben konuşan Nuri Atılgan D.P.nin muhalefette iken C.H.F.taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1951
  • Karayolları 1.Bö ge Müdürlüğün en Eksiltmeye:konulan iş Babaeski Edirne yolunun 187+020—I87_j-513 ve 189-f 631—189 849 kilometrele-rinde makadam şose inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1951
  • »WWSAA VWWWNAA/V,Harici kısa haberler POLONYA Polonya hükümeti,Varşovadaki Amerikan Sefirine bir nota vererek.1931 de aktedilen Polonya Amerika dostluk anlaş masının Amerikalılara bahşettiği imtiyazla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1951
  • Istanlul f* a^ev'eri i'Bastarafı Birincide!nun Resmî Gazetede intişar ettikten sonra mer'iyete girecek,biz de kanunun metnine vakıf olduktan sonra derhal bu binalan boşaltacağız.Partili vatandaşlarımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1951
  • Iranda Haç seferlerini durdurdu Tahran,11 TJiJL)Suudî Arabistau ülkesinin bazı yerlerinde veba ve kolera hasta-Lkları devam etmektedir.Bunun üzerine İran hükûme ti bu sene binlerce kişinin Hacca gütme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1951
  • ingiltere Yakın Şark siyasetini değiştiumelidir Londra,11 T.H.A.D.M.T.Manchester Guardian gazetesi,İngilterenin Yakın Şark siyasetinin artık değiştirilmesi icap ettiğini yazmakta ve Büyük Britanyanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1951
  • bayındırlık Bakanlığından Limanlar inşaatında kullanılmak üzer o satm alınması düşünüler duba.vinç,tarak römorkör gibi sabih makine ve vasıtalar hakkında muhtelif firmalar tarafından verilmiş olan mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1951
  • Akdenizde büyük deniz manevraları başlıyor Napoli:11 AP)Güney Avru pa Müttefik Kumandanlığına mensup kara.deniz ve hava kuv vetleri Malta Adası civarında pazartesi günü İlk defa geniş çapta bir manevr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1951
  • Kıal Abdullahın katilleri Amman,11 A.A.Ürdün Başbakanı Tevfik Ebülhüda Pa-5a,yaptığı basın toplantısında,Melik Abdullahın katline ait tahkikatın sona erdiğini bildirmiştiı.Tahkikat komisyonunun hüküme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1951
  • iki seyyah Londradan Istanbula yaya olarak gelecek Londra,11 Nafen)Bugün yola çıkan iki İngiliz seyyahı,tarihin en uzun yaya yolculuğunu yapacaklardır.Bunlar 18.600 mii katedecekler ve Londradan harek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1951
  • Mareşal Papagosun seçim nutku Atina,11 A.A.Yunan silâhlı kuvvetler eski başkomutanı Mareşal Papagos dün radyo ile seçim nutkunu vermiş ve 9 eylülde umumî seçimlere iştirak edecek olan kendisinin ye ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1951
  • Rus polisleri Berlin Mlkıni dövüyor Berlin;11 AP)Bugün Sov yet bölgesi hududunda komünist aleyhtarı beyannameleri dağı tan Batılıları tevkif etmeğe teşebbüs eden bir Rus bölgesi poli sini Batı Berlini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1951
  • Kore değiştirme birliğimizin ikinci kafilesi İskenderunda İskenderun,11 A.A.Kore değiştirme birliğimizin ikinci kafilesi de bugün öğleden sonra şehrimize gelmiş ve garda par.ok bir törenle karşılanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1951
  • Onursal 'ı i Bir CH.P.I iye esvabı İzmir,11 T.H.A)20 inci İzmir Enternasyonal Fuarının içiliş töreni her yıl olduğu gibi 20 ağustosta Lozan meydanında yapılacaktır.Burdur C.H.P.il idare kuı ulundan Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1951
  • Fransız Kabinesi Yeni Kabine üyeleri dün Cumhurbaşkanın] ziyaret ettiler Paris,11 A.A.Pleven Ka binesi aşağıdaki şekilde resmen teşkil edilmiştir:Başbakan:Rene Pleven,Başbakan "Yardımcıları,George Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1951
  • Sah+e döviz Komünistlerin bûr milyar ingiliz lirası kıymetinde sahte dolar ve sterlin bastırarak ajanları vasıtasiyle dünya piyasasına sürmeğe başladıklarını ajanslr bildirdi.Orta çağlarda bazı devlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1951
  • Pakistan ile Hindistan ihtilâfında iıanın arabuluculuğu Yeni Delhi,11 T.H.A)İ~ ran,Pakistanla Hindistan arasındaki Keşmir ihtilâfının halli;yolunde.tavassutlarda bulun maktadır.Son olarak İran Hariciy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1951
  • Petrol müzakeresi Avcrel Harriman dün İran Sahi ile bir müddet görüştü Tahran,11 AP)Başkan Trumaınn fevkalâde temsilcisi Averel Harriman bugün gahı ziyaret etmiştir.Bu ziyaretinin birinci hafta zarfın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1951
  • Kaymakam tayinleri 22 genç Kaymakamın tâyijli münasebetiyle İçişle ıj Bakanı bir hitabede bulundu Ankara:11 Milliyet)Kaymakamlık kursunun 16 ncı donemini basarı ile bitiren 22 genç Kaymakamın İçişleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1951
  • Şo i ö rle re ders eren garip bir hoca Londra,11 Nafen)Charles Hirt adında bir İngiliz her gün hayattım tehlikeye atarak geçimini sağlamaktadır.55 yağında olan Hirts,otobüs kazalarının ne şekilde önle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1951
  • Komünistler 64 bin kişiyi öldürdüler Taipeh,11,A.A.Millî Savunma Bakanlığı bugün komünistlerin temmuz ayı içinde halen çetelerle çarpışmakta olan askerlerin ailelerinden 64 bin 200 kişiyi kitle halind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1951
  • Rusyanın Yugoslavyaya saldır masiylc Üçüncü Dünya Harbinin başlaması mümkün görülüyor Stockbridge,Massachusetts.11 AP)Birleşik Amerika Dışişleri Bakanlığı eski bakan yarcumalarından Beıie burada verdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1951
  • Her tarafla bunaltıcı sıcaklar [Bastarafi Birincide!şada ve Şimali Afrikadaki şiddetli sıcaklarla münasebettar gö rülmektedir.Diğer taraftan,Ankara.İzmir,Adana;İskenderun.Antalya,lyiuğla gibi orta ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1951
  • Selim Setrper'ün mektubu FBastarafı Birincidel maya elinden geldiği kadar iştirak etmeye azmetmiştir.Bu yüzdendir ki,Türkiye,dünya vaziyeti ve sair hadi sat karşısında İkinci Dünya Harbinin sonundan ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1951
  • İtalyan Başbakanı Amerikaya gidiyor Roma,11 A.A.Resmî çevrelerdeki kanaate göre,Başbakan Alcide De Gasperi Başkan Truman ve diğer resmî şah siyetleıle görüşmek.üzere eylül ayında Vaşingtonu ziyaret ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1951
  • Emniyet müdürlüğünde toplantı i Daşlarafı Birincidel bi tecavüzlerin önlenmesi için bu defa da fazla içki veren yerler derhal kapatılacak,kır gazinolarının bulunduğu mıntakalarda da devriyeler dolaşac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1951
  • Ortadoğu savunma paktı f Bastarafı Birincide!Fransız resmî şahsiyetleri İngilterenin Orta Şark siyasetini uzun müddet tenkid etmişlerdir:Fransanın,Suriye ve Lüb-nan'da harbden evvelki vaziyetini kaybe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1951
  • Mısır Kralının zararı Cannes,11 AP)Mısır Kralı Faruk bazen büyük meblâğları kazanmak üzere kendine mahsus bir metodu olduğunu iddia etmesi ne rağmen son iki gün zarfında Cannes gazinosunda bakara masa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1951
  • Siivyeş kanalı ihtilâfı îsken deriye,11 AP)Birle sik Amerikanın Mısır Büyük Elçisi Jefferson bugün Mısır Dışış leri Bakanı Seiâhattin ve Arap Birlisi Genel Sekreteri Abdürrah man Azzam Paşa ile müzake
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1951
  • E i senhover Almanyada [Bastarafı Birincide!Münihe 30,ve Çekoslovak hududuna 240 kilometre mesafede dir 12 inci Amerikan hava ordusuna bağlı 36 inci savaş ve bombardıman uçakları filosunun karargâhj b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1951
  • Koede sü!h ümütleri fBastarafı Birincide!konuşmada,muhasım taraflara mensup müzakerecilerin sadece pazar günü tekrar saat 11 de bulugmak üzere bugün 2 saat 20 dakika kadar görüştüklerini bildirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1951
  • Lüleburgaz Kepirtepe köy Enstitüsü Hürlüğünden Cinsi Mu.bed.Tutarı Ge.temi.ihale şekli Mü-dun Lira Kr.Lr.Kr.Lr.Kr.1 adet 5000.00 5000 00 375.00 Açık eksiltme 1 5000.00 5000 00 375.0C,Açık eksiltme 109
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1951
  • Milletvekilleri seçim bölge,lerine hareket ettiler Ankara,11 T.H.A)B.M.M nin tatil devresine girmesi münasebetiyle D.P.milletvekilleri teker teker şehrimizden ayrılmağa başlamışlardır.Ara seçimleri ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1951
  • Garin bir silâh Los Angeles,11 AP)Ticarî gayeieıle yağmur yağıtan Irving Krick,Korede bu usul sayesinde kasırgalar yaratan bir askerî siiâh olarak istifade edileceğini bildirmiştir.Krick ezcümle şunla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.08.1951
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Satmalına Komisyonu Başkanlığından I 8.8.951 tarihinde Fransızca istanbul,Milliyet ve Jamanak 10.8.951 tarihinde Larepuplique,Son Posta ve istanbul Postası gazetelerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1951
  • Esnaf Derneklerine İsfanbui Vali ve Belediye taşkanlığından!Kore Savaş Birliğimizden yurda dönecek birinci gazi kafilesi 14 Ağustos Salı günü Amerikan bandıralı Laugfiltt gemisi ile şehrimize gelecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1951
  • Elâzığ Sehdiyd Başkanlığından Şehir içme suyu isale inşaatındım,arta kalan sekiz yüz adet 3200 metreden ibaret 150 mm.lik fon borunun şehir dahilindeki şebekenin lüzumlu yerlerinde kullanılması işi 21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1951
  • istanbul Be bilyesinden imar Müdürlüğüne'' hazırlanmış bulunan Şişli Meydanı tadilâtına ait 1-500 ölçekli imar plânı Genel Meclisin 3.7.951 günlü karariyle belde ihtiyaçlarına uygunluğu tasvip edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1951
  • Tenbihî Beledî Ulanbul' Bcrloc iycroiııUCN Berberler,saç boyama ameliyesi sırasında saçı boyanan şahsın gözlerine,Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü tarafından sıhhî mahzuru olmadığı tesbit edilen)ilâç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1951
  • Verem Pavyonu inşaat ve tesisatı yaptırılacaktır İzmir ili Bayındırlık Komisyonundan 6.8.1951 tarihinde ihalesi icra kılınmak üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konan 2490 sayılı kanunla şartlaşmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1951
  • Ankara Sular idaresi Genel Müdürlüğünden 1 Incesuda yapılacak 3 borulu kuyu işi açık eksiltme usulü İle ıhaie edilecektir.2 Bu işin keşif bedeli 9120 uradır.3 Geçici teminatı 684 lira4«".4 Teminat ida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1951
  • Devlst Havayolları Genel 1 Ankara meydanında depo vesair maksadla kullanılan iki setin tamir ve tadili şartnamesinde yazılı hususat dairesinde kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Muhammen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1951
  • istanbul yüzme birinciliği dün de devam etti Yüzme sporunda bütün dünyayı hayrette bırakan ve Japon yüzücülerinin bile kıskandığı Avusturalyalı John Marshall altı dünya birinciliğine sahiptir İki günd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1951
  • Kayseri Valiliğinden 1 Yapılacak iş:Kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacak olan Kayseri Talaş Tomarza yolunun 0+000 20-J-220 kilometreleri arasında şose tesviye ve blokaj işi.2 inşaatın keşif bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1951
  • Yapı işleri ilânı Tokat İli Daimî Komisyonundan 1 Eksiltmeye konulan iş:Tokat il merkezinin eski Samanpazarı yerinde beş sınıflı ahşap karkas ilk okul inşaatı olup keşif bedeli 48947.57)liradır.2 Eksi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1951
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüsh a vazı işlerini idare eden;Faruk DEMİRTAŞ N.A.A.N.K:Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbasaı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1951
  • ZAYİ Karagümrük nüfus memurluğundan aldığım nüfus hüviyet cüzdanımı zayi ettim.Yen:sini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Nail Sırman oğlu 946 doğ.Suat Sırman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1951
  • Elbise va Manto Diktirilecek istanbul Belediyesi merkez daire ve şubeleri İle hastane ve diğer müesseselerinde çalışan barem hizmetliler İçin lüzumu olan şartnamesinde yazılı evsafta 338 takım elbise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1951
  • Beşiktaşta Yıldız Çırağan caddesinde deniz kenarındaki arsanın Toprak Mahsulleri Ofisinin yaptıracağı soğuk hava deposuna tahsisi hakkında hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli arsa plânı Genel Meclisin 24/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1951
  • Erzurum Valiliğinden 1 Pasinler ilçe merkezindeki ibrahim Hakkı ilk okulunun onarılması işinin 29.7.951 gününden itibaren 22 gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur.2 Bu okulun onar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1951
  • Eskişehir Valiliğinden 1.Eskişehir hükümet konağının 3.8.951 günkü ihalesinde taüp çıkmadığından 2490 sayılı kanunun 40 inci maddesi hükümlerine göre tekrar kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1951
  • Yulaf satın alınacaktır Muhammen Cinsi Miktarı Fiatı Tutarı İlk teminatı Kilo Kuruş Lira Lira Yulaf_320000 20_G4000_4800 1 Karacabey Batı Anadolu Aygır deposunun ihtiyacı için 200)ton.Koç Deposunun ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1951
  • Deniz Harp Okulu ve Kolej'i Komutanlığından 1 951 952 öğretim dönemi için okulumuz Kolej I,nci sınıfına alınacak kayıt ve kabul öğrencilerin seçme sınavları aşağıdaki tarihlerde Heybeliadada Deniz Har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1951
  • Kaysari yollar 6.bölge Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş Yollar 6(i şube mıntakasında Sivas Gürün yolu 49 i 000—75+000 Km,1er arasında stablize malzeme ihzaratı işi olup tahmin edilen keşif bedeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1951
  • 1st.Lv Amirliğinden verilen Askeri Kıtoot ilânları 500 ton balyalı kuru ot pazarlıklı satır alınacaktır.'Pazarlığı 14/8/951 salı günü saat 11 de Topkapı Maltepe As.Sa.Al.Koda yapılacaktır.Taliplerin 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4