Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.08.1951
  • S\M lillhtet Yeni bir yazı kadı osu,memleketin en tanınmış edip ve muharrirlerinin fıkraları,makaleleri,romanlariyle Gazetemiz yakında 6 ve 8 sahife olarak intişara başlıyacaktır *fc 6 ve 8 sahife çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1951
  • Ateş kes müzakereleri garip bir safhada Dünkü toplantıda iki taraf ta 131 dakika sükût etti.Bu sessizlik sonunda yine eski iddialar öne sürüldü ve bir neticeye varılamadı Koı e ileri kamp,10 A.A)Görüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1951
  • Parlementolar arası kongresi Bir eylüîl günü Cumhurba şkanı kongre «zalan şerefine bîr kabu!töreni tertip edecek Ankara,10 T.H.A.31 ağustos ile 6 eylül tarihleri arasında,îstanbulda Şa le Köşkünde açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1951
  • Sahte Kore gazisi Maruf bir sabıkalı,kendisine Kore'den gelen başgedikli süsü verip,dolandırıcılık yaparken yakalandı Elliden fazla suçu ve müteaddit mahkûmiyeti olan Enver O ğuz adında bir sabıkalı d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1951
  • Feci bir tren kaza Baton Rouge 10 A.A.Kansas.City ekspresi,500 bahriye silâhendazını taşıyan bir askerî trenle çarpışmıştır.Enfesi temizlemekle meşgul olan yardım ekipleri şimdiye kadar 12 ölü ve 60 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1951
  • Bunaltıcı sıcaklar Dün hararet derecesi güneşte 60,gölgede 33 tü İstanbul dün de en sıcak günlerinden birini yaşadı.Gelt haberlerden anlaşıldığına göre,Afrika kıyılarından esen bir sı,cak dalgası,heme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1951
  • Millet seçtiği Meclisle övünebilir Halk Partisinin meclisleri,yazın bu sıcak ayları gelince,tası tarağı toplar,kapıyı bacayı kapar,trene atlayınca îstanbula gelir,yahut izmire gider,deniz kenarlarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1951
  • Korede,New.York Times muhabirine beyanatta bulunan kahraman rugayımınn Komutam General Tahsin Yazıcı bir merasim esnasında 8 inci ordu komutaniyle bir arada Yurda dönecek gazilerimiz büyük törenle kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1951
  • Atlantik Paktı bakan yardımcıları içtimai 20 Ağustosta Londrada toplanacak olan Bakan Yardimcılarî pakta kabulümüz hakkında bir karar verecekler Londıa,10 Ma.A.Reu.ter)İtimad edilir kaynakla:ra gö;e,2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1951
  • B.M.Meclisi yaz tatiline başladı Denizcilik Bankası Kanun tasarısı dün kabul edildi Başbakan ve Ticaret Bakanı tasarının müdafaasını yaptılar.Maliye Bakanı Hasan Polatkan,"Ulus,un yalan bir haberini M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1951
  • Hususî teşebbüs için kredi «Marshall plânı hususî teşebbüs fonu» kuruldu ve 54.500.000 lira serbest bırakıldı Ankara,10 AA.Milletlerarası İktisadî İşbirliği teşkilâtı genel sekreterliği ile Amerikan İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.08.1951
  • Hayır.dedi.Beni inkisara uğrattılar.Bana hiç bir şey sormadılar,farkıma bile varmadılar galiba.Sanki kasabanın bu_dalasıymişım gibi hareket ettiler.Peki,evde,yeşil kapınur yamndar;ormana doğru giden k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1951
  • ipek lıaflusı Bursa,10 T.H A.Londrada eylül,ayında toplanacak KongÜresi umumî,kâtipliğinden alınan bir ^azıda,kongrenin,a* çılış günü olan 10 eylül 1951' den itibaren bir haffca müddetle bütün;^ipekçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1951
  • iı ti ti u 12-57.Açılış v« programlar 13,00 Haberler İ3J5 Müzik Pl)13.30 Radyo-sulon.orkesv trası konseri 14^00 Şarkılar 14,45/Da» ve cowboy şarkıları B\L5i00.Konuşma 15,10 Karışık hafif müzik.JPİ)15,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1951
  • Gecekondu sakinlerini emsilen Ankaraya giden heyet Ankara.10 T H.A.istanbul Gecekondu Evlerini Güzelleştirme ve îmar Cemiyetine mensuo bin heyet' şehrimizde te maşlarda bulunmaktadır Heyet,bilhassa Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1951
  • Demiryolu işletmeleri 8 den G ya indirüeeek Ankara,lfjı T-H.Aı)Ulaştuma Bakanlığı halen 8 işletme halinde idare edilen Demiryolu işletmelerini 6 ya innomik düşüncelerle yapılan bu indirme-neticesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1951
  • İ'»p-ıziD kizir ihtida etti' ve ba-Turkic evlendi Şehrimizin Büyükdere sem-1 inlinde enteresanı bir aşjt macerası,mesut bir.şekilde bugün neticelenmiştin;Sarıyer kilisesi papazının kı_•as EVaı Yaşar A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1951
  • Sümerbank pamuk mubayaa edecek An-tara;ltJ' T.A.Sümerbank fabrikalarının pamuklu imalfitt.iı/in lüzumlu ulan pa ımıyııı mubayaasın.luı yıl da piyasada' iştirak edecektin Bmnunl'a beraber müessesenin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1951
  • Mai vol memurini-mî ııı imli.İ—i—yapıldı;Ankara,10 T.TP.A)Kaymakamlık Kursunu-bitiren-221 maiyet,memurunun,imtihanları,1 u:i i rı Siyasal Bilgiler k 1111mdat yapılmışlar.Yeni.kagmakamlarm tâyini kur'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1951
  • Yugoslavya ile ticarî nıünııscbetlerimiz-gittikçe-gelişiyor Ankara,10 T.H^A)Son zamanlarda» Yugoslavya» ile ticarî!münasebetlerimiz gelişmektedir.Memleketimize Yügoslâvyadan makine ve makine aksamı ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1951
  • Belediye Bankası {Jfehiir MfeclİBİı üyelanindem sa Çilem HUSUSÎ:biir komisyon kurulhrattc Belediye^ Bankaanım eitudîbnhe devam etmişttr.Vali ve Belediye Reisini ziyaret eiien.Londra Belediyesin den-Si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1951
  • Sanayi Odası ^^nmİyor Ticaret Odası seçimleri için yapılan çalışmalar hızlanıyor Ticaret v.o Sanayi;Odasıı seçimlerinin yaklaşması dolayı»siyle piyasada büyük hazırlıklar göze çarpmaktadır.Bilhassa dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1951
  • Kısa Şehir Haberleri Eyüö' Nişancı.Sansamur.sokakta Yaşar Tavuskuşuna ait gizli fuhuş y.uyasutt' tasan,memurlar uç çifti suç üstü yakalan ımsjandır.jfc Arama,tarama yanan ekiplex son 24 saıat içjnda 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1951
  • Şile*—Kırkpınar sriireşleri D.P.Şile İlçe Başkanlığın* dan:Şilenin Ağva nahiyesinde 12 8f-195U pazar,günü saat 13 de OSLile Kırkpınar.Güreşleri yapuacağındam arzu;eden peh* livraniaraımzuı Kayıtlarım;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1951
  • Baku fiat Inn Balar itnaL ettiğimiz,muhtelif •memlekEtlerde fi atların büyük bir süratle yükseldiği bildirili mekt'edir.Halen piyasamızd'a bakırın kilosu 450-480 kuruştur.Hfelbuki yeni ithal' edilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1951
  • İntihaca,teşebfoü» hâdiseleri Saııyerde Karakol,sokağında oturan.Iff yaşlarında.Saylav.Armağan,iaminda bir kaz,intihar itmek kasdiyle tendüıVı diyot içmiş,ve Baltalimanı.hastahimesıne kaldınlmıstır.Dl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1951
  • İhracatçılar Birliği,tamir Fuarına katılıyor Bu yıl ilk defa olarak thracatr/ılar Birliği İzmir Fuarı,Ta riş pavyoTrranrıda kendlTeıine tahsis edilerr maharMe irilik yıp^ği,keçi kılı vesair mad de* er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1951
  • Mat sahaw şraiştrtiitaBrifc RfcoifiuT Bfcrlfrdiirarsr,HaP'e ye1 ni' bir şcRiT vermefc ve önümüz' deki sena zarfında hal sahasını genişletmek Tdiyre,yeni yıl.bütçesinden ta&tisai isteme ğe karar v.ermi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1951
  • Kâr hadlerinin kalkması isteniyor Millî Korunma Kanununun bir çuk.maddeleri,kaldırılmıştır.Ancak mahdut bazı maddelerde Milli Korunmaı Karomu hükümlerine göre fiat kontrolü!yapılması gerekmektedir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1951
  • C,i\i 11 r i i k v i i İterin balosu Gürnrük Komisyoncuları.Ce^ raiyeti senelik balosunu buı akşam Taksim Belediye Gazına sundia-verecektir.Tanınmış segsanatkârlarının da iştiinak edece,ği balonun neş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1951
  • Coğrafya Kurumunun kongresi 1943-de tevekkül eden Türk Coğrafya Ku umunun üçüncü kongresi bugün saat II de Ga* lata^aray Lisesi Konferans S'a lonunda tonlanacaklir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1951
  • Şe Araba ve otomobile hasret kalan bir semt Gedik Ahmet Paşa,mezardan kalkıp ta bir buyruk verseydi,muhakkak bu caddenin taşlarını belediyecilere taşıtırdı Şehrimizin,İstanbul semtinde maruf bir cadde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1951
  • Şemsettin YeşiFin duruşması Lâikliğe aykırı neşriyatta bulunmek ve dinî propaganda yap nıak suçiyle adliyeye verilmiş olan Şemsettin Yeşil Hocanın duruşmasına dün 2 nci.Ağır Ceza Mahkemesinde devam:ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1951
  • SÜMNET ir Kızılay istiklâl şubesi 28 ağustosta Bebek Belediye bahçe,sinde sabaha kadar devam etmek üzere bir sünnet düğünü tertip etmiştir.Fakir çocuklarının bilâ bedel sünnet edileceği tnı geceye-fah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1951
  • Mi i naftalin ihraç edeceğiz Ankara,10 T.H.A)Türkiye Demir ve Çelik fabrikaları müessesesi,elindeki külliyetli miktardaki zift ve naftalini ihraç etmeğe karar vermiştir.Mü essese elinde bulunan mühim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1951
  • Gazinoların kontrolü Mesire yerlerindeki çeşitli müesseseler Belediye Murakabe Teşkilât!tarafından sıkı bir surette kontrol,edilmektedir.Adaıar,Boğaziçi,"Bakırköy ve Yeşilköy ve Floryada yapılan kontr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1951
  • D.P.nin siyasî toplantısı Kumkapıda Nişanca semtinde Baıhçelikaitve' maltallinde Demokrat' Parti Künrkapr Bucak Kurulu tarafından bu akşam saal 21 de bir siyasî top/lanfc yapılacaktır;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1951
  • Kadın avcısı Kız Hafız İyi koca.zengin karı bulan,şirinlik muskası yazan-ve hastalardan cin çıkartan yam an dclamhrici dün yakalandı Kjz hafız ve üfürükçü gibi isimlerle mâruf meşhur dolandırıcı ve ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1951
  • KALKIN Geüen cevaplar Gazetemizde çıkan «Üsküdarlıların,şikâyeti» ve «Hususî otobüsler» başlıklı yazılar dolayısiyle alâkalı makamlardan aşağıdaki cevaplar alınmıştır:«Şubemizden şehrin bütün:bölgeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1951
  • Leylek-kartal muharebesi 15 sene evvel cereyan eden savasın tekrarlanacağı sanılıyor Dün sabah saat 10,30 sıralarında Trakya istikametinden gelen binlerce Kartal muntazam filolar halinde İstanbulun üs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1951
  • Boğaziçihih yol' programı Boğaziçininı her iki' yakasın* daki yol ve rıhtımların yapılmasına Belediyece önem veril!inektedir,Üsküuar-Beykoz yolu 139994 liralık keşif bedeli ile bozuk ki sımla/inin bet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1951
  • istanbulini akıbeti boğazlara bapr Bağa/lanın mukadderatının bahis mevzuu olacağı gün Türkiye'nin,Rusyanın.karşısmda tek başuıa kalacağını sanmak hatadır «Belçikada münteşir Vers L'-Avenir isimli gaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.08.1951
  • Denizcilik kanunu kabul edildi TBastarafı Birincide!misyonun,arzettiğim değiştirdiği maddelerin değil,hükümetin ttklif ettiği ve üzerinde çok durulmuş,uzun müddet meşgul olunmuş olan maddelerin göz ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1951
  • Meclisin tatil kararı Büyük Millet Meclisi Refik TCoraJtan'uı başkanlığında yapmış olduğu son oturumunda,gündemde yazılı bulunan kanun tasarı vç tekliflerini kabul ettikten sonra,kabul edilen bir öner
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1951
  • Pikle koyun derisi mubayaa edilecek Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii M essesesirden Müessesemiz bir miktar pikle demi mfftjayaa edecektir.1 Deriler dağlıç ve kıvırcık demi olacaktır.Nisbeti yan yarıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1951
  • Hububat rekoltesi Izmir,10 T.H.A.Bir kaç gündenberi Eğede tetkiklerde bulunan Tanm Bakanlığa Ziraat İşleri Genel Müdürü Necati Turgay bugün T.H.A.muhabirine yordun mahsul durumu hakkında ğu açıklamada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1951
  • Odun ve odun kömürü tanzim satışları Mahrukat Hatlarının yükselme sini önlemek için bu sene de tanzim satışları yapılacak Ankara 10 Milliyet)Taşkömürü fiatlarının bix miktar yükselmesi üzerine odun ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1951
  • Göçmen say ı_sj Bulgaristandan gelen göç.men sayısı 100 bini aştı Ankara.10 T.H.A.iskân Genel Müdürlüğünden bildirildiğine göre,bugüne kadar Bulgaristandan memleketimize göç eden ırkdoşlarımızın yekûn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1951
  • Mısır Kralı Kral Faruk Fransada ilk kumarda 30 milyon frank kaybetti Cannes:10 AP)Mısır Kralı Faruk dün akşam buradaki gazinoda G buçuk saat kumar oynamıştır Gazino idaresinden bildirildiğine göre.Kra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1951
  • Tekel DiyarbakırBaş Müdürlüğünden 1 Başmüdürlük binası inşaatında noksan müteferrik işlerin ikmali açık eksiltmeye konmuştur.2 Muhammen bedeli 8607 lira 34 kuruş olup muvakkat teminat 645.55 liradır,3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1951
  • ÜSKÜDAR BARIŞ HUKUK YARGIÇLIĞI 950.609 Çengelköy Havuzbaşı 10 No.da Muailâ,davacılar İbrahim re Güzide tarafındım dîğer dâvâlı ile birlikte aleyhini,ze açmış olduğu I.Şüyu dâvasının gıyabınızda yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1951
  • SOYADI TASHİHİ Biga Kazası Kurşunlu Mahallesi Hane 86.Cilt 2.Sahife 287 de kayıtb Ömer)olan ismim bu kerre İstanbul Asliye Onikinci Asliye Hukuk Yargıçlığının 167.951 gün ve 527.951 esası ve 662.951 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1951
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüsh a yazı işlerini idare eden;Faruk DEMÎRTAŞ N.A.A.N.K:Gazetecilik Kolektif Ö-takhğı Matbasaı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1951
  • Yurda dönecı TBastarafı Birincıdel meşin muhabiri George Barrett'e Koredeki Birleşmiş Milletler askerlerinin muhtelif milliyete men sup askerlerin bir birlik halkıde toplanabileceklerini gösterdiğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1951
  • ZAYİ 2389 sieil numaralı şoförlük ehliyetimi kaybettim.Yenisi mi çıkaracağımdan eskisinin hükmü yoktur.Ahmet TekgözlU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1951
  • Bakırköy kaymakamlığından ilçemiz mahalle bekçileri için otuz takım elbisenin açık eksiltme suretile ihalesi 27/8/951 günü saat 10 da kaymakamlık binasında toplanacak bekçi komisyonunda yapılacaktır.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1951
  • MENKUL SATIŞ İLANI ÜSKÜDAR İCRA MEMURLUĞUNDAN:949.717)Alacalın tenimi için 29.O50 tarihinde haczedilen 1000 lira kıymetli Primp 12125 Engine 92 WB,o 743 chassis no w b 7912 DELIVERED Covered B Y Paten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1951
  • istanbul Radyosu Müdürlüğünden 1 istanbul.Radyosu Ümraniye verici istasyonu su deposu ve dikenli tel vesaire inşaatın keşif bedeli 20834 lira 98 kuruştur.Eksiltme 28/8/951 tarihinde salı günü saat İG
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1951
  • Ateş kes müzaka-îleri TBastarafı Birincidel Her iki taraf karşısındakinin durumunu değiştirmesini beklemekteydi.Müttefik karargâhı sözcüsü Tuğgeneral William Nuckolsun bildirdiğine göre «Bu esnada kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilanları Muhtelif kuturda 5fl ton yuvaTÎak demir kapalı zarfla eksiltmey»e konmuştur-Tutarı 20,000 Ura olup geçici temi.«atı 1500 liradır,Eksiltmesi 29.8.951
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1951
  • Eskişehir Belediye Başkanlığından 1 31.7.951 tarihinde kapalı zarf usuliyle ihale edilecek olan 49,232,50 lira keşif bedelli muhtelif 20 sokak âdi kaldınm inşaana talpn çıkmadığından 2490 sayılı kanun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1951
  • Parlârhentolâr arası kongresi Bastacafı Birincide "l eylül günü saat 20 de,Cumhurbaşkanı,iştirak eden 32 devlet delegelevinin şereiine bir kabul töreni tertip edeçektir Diğer taraftan zannedildiğme gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.08.1951
  • ist.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı yiyecek ve mahrukat açık eksiltme ile 17/8/951 günü saat 15 de Kaıtal Maltepe As.Sa.Al.Ko.da ayrı ayrı satın alınacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 11.08.1951
  • Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğünden 1 Topkapı Sarayı Müzesi için mevcut fennî şartnamesindeki evsafta,açık eksiltme surelile bir adet itfaiye motopompu,bir adet yangın merdiveni satın a'unacak ve tels
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 11.08.1951
  • Posta nakliyatı eksiltmesi RizePJ.T.Müdürlüğünden 1 Trabzon Hopa arası posta nakliyatı 4.8.951 gününden itibaren 16 gün müddetle biri haftada üç,diğeri haftada dört seferli birer ve üçer yıllık taahhü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 11.08.1951
  • Devlet Demiryolları ilânları Demir sargılı Suplon tel alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satınalma Komisyonundan 1 Taahhüdünü ifa edemiyen müteahhidi hesabına olarak 180 metre demir sargılı Suplö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 11.08.1951
  • Madenî Yağ Alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satınalma Komisyonundan 1 25000 kilo Standrat 1060)veya emsali madenî yağ kapalı zarf usulile satın alınacaktır,2 Muhammen bedeli 18750 lira olup muv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 11.08.1951
  • İNŞAAT İLANI Devlet Orman İşletmesi Çoruh Müdürlüğünden 1 Çoruh Devlet Orman işletmesi mıntakasında yaptırılacak iki adet bölge şefliği ve 3 adet bakım memurluğu binaları inşaatı teker teker açık eksi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 11.08.1951
  • Kocaeli il Daimî Komisyonundan 1 izmit Kandıra yolunun 12x000 29x000 kilometreleri arasının kumlanmasi işi ağustosun 27 nci pazartesi günü saat 15 de ihalesi yapılmak üzere açıtc eksiltmeye konmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 11.08.1951
  • Teklif isteme ilânı Sumerbank Alım ve Satî m Müessesesinden:Bursa Merinos ve Uet*ke yünlü vebalı dokuma sanayii müesiesesinin ihtiyacı için Trichlorethylen veya benzinle çekilmiş 30 ton Prina yağı alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 11.08.1951
  • DUYURMA Ordu Valiliğinden 1 Ordu Kabadüz Çambaşı yolunun muhtelif kilometrelerinde yaptırılacak sınaî imalât işi açık eksiltmeye konulmuştur.2 Keşif bedeli 27 104)lira 49 kuruştur.3 Geçici teminatı 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 11.08.1951
  • Sayın Müşterilerimize ZİFT İHRACI)Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinden:Müessesemiz stoklarında bulunan 20%)16,000 ton kadar zift ihraç edilmek üzere kapalı zarf usuliyle satılacaktır.Şart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 11.08.1951
  • Zırhlı Birlikler Ast Subay Okuluna öğrenci alınma ŞARTLARI 1951-1952 öğretim yılı için:Ankarada bulunan Zırhlı Birlikler Ast Subay Okuluna aşağıla nitelikleri haiz öğrenci alınacaktır.Kayıt ve kabul m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 11.08.1951
  • Devlst Üi man işletmesi Kızılcahamam müdürlüğünden 1 İşletmemiz Çamkoru bölgesinin XXVII ci havza Bozalan Kanlıpmar ormanından mevcut damgalı ve numaralı 73 adede denk 236 metreküp kabuklu gövde karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 11.08.1951
  • Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilânı Doğu Bölgesi Yapı işleri Müdürlüğünden 1 iş:Bitlis ili merkezinde yapılacak memleket hastahanes)inşaatıdır,2 Keşif bedeli 600,000 liradır.Altı yüz bin liradır.3 Geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 11.08.1951
  • Ankara ili Daimi Komisyonundan K.Kale ilçesinin Kırlangıç köyünde Pl,5a tipinde bir ilkokul binası inşası işi,kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.Keşif bedeli İ6.782 lira* 27 kuruş olup geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 11.08.1951
  • lopkapı Sarayı Müzesi MtldUrlUallnden Topkap:Sarayı Müzesinde yangın söndürme tesisatı işinde kullanılmak üzere mevcut projesine uygun olarak ve 5061.19)lira keşif bedelli,sarnıç bakiyesi)tamir ediler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 11.08.1951
  • Bayındırlık Bakanlığından Eksiltmeye konulan iş:Antalya su işleri 10 uncu Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan Söğüt gölü kurutulması işi olup tahmin edilen keşif bedeli fiat birimleri esası üzerinden 32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 11.08.1951
  • Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilânı Aydın İli Bayîndirlik Müd ürlüğünden:1 Eksiltmeye konulan iş;33464 lira 42 kuruş keşif bedelli Aydın ili Ceza evinde yaptırılacak septik ve sızdırma tesisatı ile bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 11.08.1951
  • Kapalı zarf usulile Sivas Tekel Başmüdürlüğünden 1 Fadlum tuzlamızda 406H2 lira 55 kuruş keşif bedelli 100 metre tulünde bir şedde ve üç adet mahmuzun inşası 3/8/951 gününden itibaren ve kapalı zarf u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan