Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.08.1951
  • Bir hırsız şebekesi Şebeke mensupları yargıçla,rın evlerini saymaya başladı Emniyet teşkilâtı son günlerde türeyen garip bir hırsız şebekesini meydana çıkarmak için harekete geçmiştir.On günden beri f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1951
  • Atlantik Paktı ve Türkiye Demokrat Senatör,H.Smith,Türkiyenin Atlantik Paktına alınması mevzuunda halen mcvcui muhalefetin ortadan kalkacağım söyledi Vâşiagton,6 A.A.Senato Dış Münasebetler Komisyonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1951
  • Genç karikatüristlerimizden Alta n Bunak dün Maya sanat galerisinde İlk karikatttv »ergisin:açmistir Resimde genç karikatürist ve sergiyi gezen davetliler görülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1951
  • Ana tohmiıide İrireeleçml* olan taş bebek Adanada bir kadın taş bebek doğurdu DÖrt aylık çocuk anasının karnında 3 fent kalarak tamamen kireçleşmiş Yazısı 3 üncüde)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1951
  • Büyük Millet Meclisinde tarihi bir gün Halkevleri hakkındaki tasa d ı v goruşuld Dünkü içtimada söz alan D.P.Millet Vekilleri kanun teklifinin Anayasaya ve hukuk prensiplerine aykın olmadığını belirtt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1951
  • Dün muhalefet adına konuşan C,H,P.milletvekillerinden îsmet İnönü Faik Ahmet Barutçu İnönü ve Barutçunun dünkü konuşmaları C.H.P.adına konuşan i yasaya,hukuk kaidelerine Ankara,6 Milliyet)Dün resmî da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1951
  • C.Bayar Ankarada Cumhurbaşkanı beraberindeki zevatla dün Erzurumdan Ankaraya döndü Ankara,6 A.A)Cum-Ihurbaşkanı Celâl Bayar beraberinde Millî Eğitim Bakanı Tevfik İleri,Ankara Milletvekili Mümtaz Faik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1951
  • Meclisten intibalar Dünkü Meclis müzakerelerinde söz alan milletvekillerinden Sıtkı Yırcalı Fethi Çelikbaş Ankara,6 Hususî)Büyük Millet Meclisi dün Türk siyasî tarihinde mühim bir yer işgal edecek bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1951
  • İsveç'in durumu Isver te bitaraflığı bırakarak Atlantik-Paktına dahil olmayı düşünüyor Londra,6 Nafen)An'anevî tarafsızlığını mühafaz-a ederek Atlantik Paktı anlaşması dışında kalmış olan isveç,en v?n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1951
  • İngiliz İran pe trol ihtilâfı Petrol müzakereleri Kuvvetli bir polis kordonu c/ltında iki taraf temsilcileri ilk toplantıyı yaptılar Tahran,G AP)Bugün liranda tank kollarının ve arttırılan polis kuvve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1951
  • Kaesong müzakeresi yeniden başlıyacak Kızıl Çin ve kuzey Kore askerî şefleri,General Ridgvay'ın İleri sürdüğü bütün şartları kabule hazır olduklarını bildirdiler Tokyo,6 A.A.Kuzey Kore Generali Kim İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.08.1951
  • 500 üncü fetih yılı Fatihin heykelinin dikilemiyeccği ve Kutlama Derneği idarecilerinin istifa ettiği söyleniyor İstaiıbulun Beşyüzüncü Fetih Yılını Kutlama Derneği idare kurulu üyelerinin ikinci defa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1951
  • Tedavüldeki paramızın miktarı Merkez Bankası tarafından neşiedilen son bültene nazaran tedavüldeki paramızın miktarı 973.132.936 liradır.Bu suıetle geçen haftaki bültende bildirilen miktara naza ran t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1951
  • Devlet Demiryolları ilânları Demir sargılı Suplon tel alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satınalma Komisyonundan 1 Taahhüdünü ifa cdemiyen müteahhidi hesabına olarak 180 metre demir sargılı Suplo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1951
  • Plajda yakalanan Suriyeli hırsız A :ler.Suriye tabiiyetinden olan Halid Faiz isminde biri Cad deboı-tanı plâjmda muhtelif kimselerin saat ve dolma kalemini çalmış ve bilâhare yakalanarak Savcılığa ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1951
  • Kaçakçılık yapan Musevi Bir kaç gün evvel Hay fa seferinden dönen Kadeş vapuru kâtiplerinden Yaşar Baruh isminde bar Yahudinin Mersin gümrüğünden 3 dikiş makinesiyle 4 büyük ipekli örtü kaçırdığını ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1951
  • Dünya basınından Batı Avrupada hüküm süren harp endişesi Bazı kimseler Sovyet taarruzundan korkmaktadırlar.Bunlar Rus tehlikesini mübalâğalı bir şekilde büyütmektedirler Bir Belçika gazetesinde dünyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1951
  • Sovyetler Birliği ve peyk memleketler ooo—o—o»—ooooot Peyk memleketlerin halkı Sovyet kurtarıcılarına karşı hiç te sevgi ve şevk duymamaktadırlar.¦ooo oo «Evvelce koyu bir komünist iken bilâhare Rusla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1951
  • Vefadan Yetişenler Derneği mevsimin en güzel gecesini 18 Ağustos cumartesi günü saat 21 den sabaha kadar Büyükdere Be yazparkta hazırlamıştır.«Vefalılar Mehtap Gecesi» ismi verilen bu balonun programı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1951
  • Müteahhide şantaj yapanlar Şehrimizde inşa edilecek olan Adjlet Sarayının inşaatını kabul eden müteahhitlerden biri dün Savcılığa müracaat ederek kendisine şantaj yapıldığını bildirmiştir.İddiaya göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1951
  • Şüpheli bir ölüm Bakuköyünde oturan Hapert adında 60 yaşlarında bir adam Köp/üdcn geçerken birden düş müş ve ölmüştür.Ölümü şüpheli gören Adalet Tabibi cese-Ji Morga kaldırtmıştır.Savcılık tahkikat ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1951
  • Veni ihdas edilecek seferler İzmiı Fuarı münasebetiyle İstanbul İzmir hattında gündüz seferleri yapılacaktır.Önümüzdeki hafta başhyaeağı anlaşılan bu seferleri Bandırma veya Uludağ vapurlarından biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1951
  • Ofis,buğday mubayaasına başladı Toprak Mahsulleri Ofisi ha-ad mevsiminin başlaması üzerine Ege bölgesinde buğday ve arpu mubayaasına başlamıştır.Diğeı taraftan Ofis,Çeşme,Çanakkale ve Marmara adasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1951
  • Kısa Şehir Haberleri •^Küçükpazarda oturan Salâ-hattın Korkmazla Erdoğan Düzyol arasında bir alışveriş meselesinden kavga çıkmıştır.Salâhattin eline geçirdiği bir su şişesiyle Erdoğanı başından tehlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1951
  • Posta nakliyatı eksiltmesi Rize P.T.T.Müdürlüğünden 1 Trabzon Hopa arası posta nakliyatı 4.8.951 gününden itibaren 16 gün müddetle biri haftada üç,diğeri haftada dört seferll birer ve üçer yıllık taah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1951
  • Tabu size anlatacuklamn atamada kalacaktır,dedi.Benim için bir şeyler yapmanızı iaUyonun.Bu şey güç mü kolay mı?Onu da pek bilmiyorum,ama başarmak için bir çaresini bulacağınıza eminim.Çünkü sizin şey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1951
  • Şehirdeki camilerin tamirine başlanıyor Vakıflar Umum Müdürü gazetecilere Eminönünde yüz odalı bir iş hanının inşa edileceğini söyledi Ankaı adan şehrimize gelen Vakıflar Umum Müdürü Orhan Çapçı,dün k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1951
  • HALKIN VV/A«^VA'a'/Eski bir alacak Bir okuyucumuzdan aldığımız mektubu aynen neşrediyoruz.Alâkadarların dikkat nazarını çekeriz:Eşirn müteveffa Hali Hilminin 16 sene evvel sattığı tütünlerin bedeli ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1951
  • Döviz kaçakçılığı Dün Adliyeye verilen iki borsacı tevkif edildi.Bir kişi de nezarete alındı Mühim döviz kaçakçılığı hâdisesi etrafında şehrimizde yapılmakta olan tahkikat dün sona ermiştir.Kaçakçılık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1951
  • Zabıtanın arama tarama faaliyeti Şehrin muhtelif semtlerinde arama yapan memurlar yankesicilik maksadiyle dolaşan 21 yankesiciyi ve fuhuş maksadiyle gezen 27 uygunsuz kadını yakalamışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1951
  • Tarsus Cenova'ya gitti Tarsus vapuru dün saat 12 de Cenovaya hareket etmiştir.Tarsus Ccnovada havuzlandıktan sonra Marsilyaya giderek Parlâmentolar Birliği Kongresine iştirak edecek 120 delegeyi şehri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1951
  • G4 mumu uiı vapurda ân/a Diin,saat 17 de Beykoz seferini yapan 64 numaralı vapur pervanesi arıza yaptığından yol cıılannı Üsküdara çıkarmıştır.Şehir hattı vapurlarında son günlerde bu kabil arızalar s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1951
  • Limandaki darlık giderilecek Ulaştırma Bakanlhğı Liman ve Deniz İşleri Dairesi Başkanı Suat Plevne şehrimize gelmiştir.Mumaileyh,İstanbul limanında sıkışıklığı gidermek üzere alınacak tedbirleri tesbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1951
  • Koreye gidecek asker?heyet 9 ağustot perşembe günü 10 subaydan müteşekkil bir askerî heyetimit Kore'ye hareket edeceklerdir.Heyette bir tuğgeneral bir tümgeneral ve yüksek rütbeli subaylar bulunacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1951
  • Muamele vergisinde değişiklik Muamele Vergisi Kanununa son şekil verilmiştir.Yeni tasarıya-göre Muamele Vergisi itha lât ve imalât olarak ikiye ayrılmıştır.Zuruıî ihtiyaçlardan bir kısım maddelerin Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1951
  • Antalya vapuru karaya oturdu İstanbuldan İmroza sefer yapan Denizyollarının Antalya va puru Şarköyle Mürefte arasında karaya oturmuştur.Denizyolları nöbetçi müdürlüğünden verilen malûmata göre vapur k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1951
  • Sergiden elde edilen varidat Üçüncü İstanbul Sergisini bir ayda 850,000 kişinin ziyaret ettiği anlaşılmıştır.Sergi duhuliyesinden 159.000,yer kiralarından 71.000 lira almak üzere 229 bin liıa temm edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1951
  • 500 çocuk sünnet ettirilecek D P.Cihangir ocağı tarafınlan 18 ağustos cumartesi günü gecesi Cihangir Ege aile bahçesinde 50 fakir ve yoksul çocuk sünnet ettirilecektir.Çocukların kayıtlarını yaptıraca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1951
  • Ferhafpaşa çiftliği yandı Bakırköy Esenler köyünde ev velki gece büyük bir harman yangını olmuş ve Ferhatpaşa Çiftliği müştemilâtiyle birlikte tamamen yanmıştır.Kasden çıkarıldığı sanılan yangında har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.08.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün.saat mahallerdeki As.Sa.Al.Ko,da yapılacaktır.Şartnameler ai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1951
  • et Meclisinde TBastaıafı Biriııcidel dına Burdur milletvekili Fethi Çelikbaş almıştır.Fethi Çelikbaş'm sözleri Fethi Çelikbaş ezcümle demiş,tir ki;«Muhalefet matbuatı bu kanun teklifi mevzuunda grupum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1951
  • Suriyede hükümet buhranı sona erdi Şam,6 T.H.A)Bir müddetten beri Suriyede devam etmekte olan hükümet buhranı bugün sona ermiş ve Hasan El' Hakim yeni kabineyi kurmağa memur edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1951
  • Atlantik Paktı devletlerine 37 tepkili uçak Londra,6 TH.A.Atlantik Pakjı devletlerine gönderilen 37 tane «Thunder» tipinde tepkili uçak taşıyan bir Amerikan uçak gemisi bugün Glasgow'ya varmıştır Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1951
  • Üzüm ihracatçılarını endişeye düşüren bir haber İzmir,6 T.H.A)Şehrimiz piyasasına gelen bir haber üzerine üzüm ihracatçıları arasında endişe yaratmıştır.Bu habere göre Amerika hükümeti üzüm ihracatçıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1951
  • Actanada bir kadın taş bebek doğurdu Adana,Q Milliyet)Adana Doğumevinde ameliyat edilen bir kadının karnından 3 sene evveline ait 4 aylık bir taş bebek çıkarılmıştır Bu korkunç doğum hâdisesi şehirde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1951
  • Koesong müzakeresi TBaştarafı Birincide!Çin gönüllü kuvvetleri başkomutanı Peng Teh Huai General Ridgway Amiral Joy ile görüştü Tokyo,6 AP)Kore mütareke konuşmalarının başlıyabileceğine dair General R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1951
  • Isveçin durumu TBastârafı Birincide!meti nezdinde sualler sormuş ve Isveçin dünya emniyeti bakımın,dan bir kuvvet verip vermiyeceği hakkında açık bir beyanatta bulunmasını talep etmiştir.İsveç genelku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1951
  • Bir hırsız şebekesi TBastarafı Birincide!Şebeke son olarak savcı muavini Cahit Türesoy ve Vehbi Kayıt'in evini soyunuştur.Hırzızların gadrine uğrıyanlar' arasunda bir de sorgu yargıcı bulunmaktadır.Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1951
  • Atlantik Paktı ve Türkiye rBautaralı Birincide 1 Theodore Green ve aynı seyaba te katılmış olan Cumhuriyetçi üye fIaiepander Smith ileri sürmüşlerdir.tspaiiyol hava ve deniz üsleri üzerinde Amerikaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1951
  • Sahip ve Başmuharriri:AH Nad UMBHI Bu alttın rti jrjut illerini idare eden;Faruk DEMIRTAğ N.A A.N.K:Gazetecilik k Kolİektif Ortaklıftı Matba.III 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1951
  • Baloda çıkan yangında yananlar Hull.Quebec)6 AP.Dün burada bir baloda çıkan yangından zengin orkestra şefi Louis Armstrong ile orkestrası kurtulmağa muvaffak olmuşlar,dır.Bu yangında diğer bir orkestr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1951
  • Sigaranın kalb üzerine yaptığı tesir Londra.6 Nafen)Nzun zamanlardanbeıi sigaranın kalbe tesir ettiği iddiası,şimdi ilmen tasdik edilmiştir.Elde edilen neticeye göre sigaradaki nikotin kana geçerek pi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1951
  • Gizli silâhlar Avuslralyada yotıi silâhlamı tecrübeleri çok gizli bir şekilde yapılıyor Londra.6 Nafen)Avustralyada gayet gizli tutulan.yeni silâhlar üzerinde tecrübeler yapıl,makta olduğu bildirilmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1951
  • Sümerbank mamulleri ucuzlamaya başladı Yünlü kumaş ve yün iplikleri iiatlarında oldukça mühim bir tenzilât yapıldı.Ankara,6 T.H.A)Sümer-Diğer taraftan Sümerbank yün bank Alım Satım müessesesi mevsim i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1951
  • Harici kısa haberler ALMANYADA Birleşik Amerika Savunma B-akanlığı müsteşarı Madam Anna Rosenberg,bu sabah uçakla Paristen Frankfurta gelmiştir JAPONYADA İyi haber alan bir kaynaktan bugün bildirildiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1951
  • 30 vıiı dolduran memurlar Ankara,6 T H.A Hizmet süresi 30 yılı doldurmuş olan memurların emekliye sevk ijgine başlanmıştır ilk listeyi hazır'lıyan Bakanlık.Gümrük ve Tekel Bakanlığıdır Bu liste meyanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1951
  • Amerikanın askerî bütçesi Vaşington.6 AP.56 milyar 62,405,890 dolar tutarındaki sulh zamanı için rekor teşkil eden askerî bütçe bugün Birleşik Amerika temsilciler meclisi tahsisa.t komisyonu tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1951
  • Polonyada t edhi ş Eski komünist idarecilerin hepsi «vatana ihanet» suçu ile mahkemeye veriliyor Londra.6 Nafen)Polonya,da eski komünist idarecilerin topunu «vatana ihanet» suçjyle itham edecek büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1951
  • î/mire 350 seyyah geldi İzmir,6 A.A.Paris Soir gazetesi tarafından tertip edilen geziye katılan 350 Avrupalı turist bugün saat 12 de Casse isimli bu' İtalyan vapuriyle Pire den şehrimize gelmiştir.Hep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1951
  • Hüsnü Zaim'in kardeşi Ankarada Ticanî zanniyle emniyete götürüldü Ankara,6 T.H.A)Birkaç günden beri şehrimizde misafir bulunan eski Suriye Cumhurbaşkanı merhum mareşal Hüsnü Zaim'in ağabeysi Şam müder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1951
  • Frankfurtta tüccarlarımızın faydalanacakları bir büro acildi İzmir,6 T.H.A)Şehrimiz ticaret odasına bildirildiğine gö re Batı Almanya' ticaret neza» rc-ti Frankfurtta tüccarlarımızın faydalanmalarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1951
  • Bir İngiliz belediyesici geliyor Londra il meclisinin ileri gelen idaıeciler inden ve İngiliz seyahat tatil cemiyeti âzası Sir Howard Roberts,Ankara Belediyesinin misafiri sıfatiyle Türkiyeyi ziyaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.08.1951
  • Kartal Belediyesinden 1 5228 sayılı kanuna göre halka cvzi edildiği ilân edilen Belediyemize ait arsalar için müracaat eder.vatandaşların dilekçelerinin kanunî muameleleri tekemmül etmediğinden noter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1951
  • 7 Ağustos V 4 25 Zilkex' 1 9* Tem 1373 Sah 1367 VAI İT VASATİ EZANİ Güneş 5.48 9.14 öğle 13.20 4.47 İkindi Akşam Yatsı İmsak 17.17 20,33 22,25 3.44 8.44 12.00 1.52 7.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1951
  • Türkiye Büyük Millet Meclisi Satın Alma Komisyonundan 1 Meclis posta memurları ile hizmetlilerine ait elbise ve paltoların dikiş işçiliği açık eksiltme usulü il'e ihale edilecektir.2 Eksiltme 22 ağust
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1951
  • Tahmil tahliye işleri yaptırılacak Garp Linyitleri işletmesi Müessesesi Müdürlüğünden Müessesemiz namına dış memleketlerden gelip izmir limanında gümrüklenecek malzemenin tahmil tahliye işleri açık ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1951
  • Bayındırlık Bakanlığından Eksiltmeye konulan iş:Antalya su işleri 10 uncu Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan Söğüt gölü kurutulması işi olup tahmin edilen keşif bedeli fiat birimleri esası üzerinden 32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1951
  • Üsküdar Sulh Hukuk Yargıçlığından:950/76?Hırant Açıkyan,Kuzguncuk Icadiye Şerif sokak 15 Yervant tarafından aleyhinize ikame olunan I.şüyu dâvasında İkametgâhınızın meçhuliyetine binaen ilânen tebliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1951
  • İstanbul Gümrük Muhafaza Deniz Bölge Komutanlığından Pazarlıkla 336 adet Marş ve şarj kömürü satın alınacaktır.Tahmin bedeli 750 liradır kat'î teminaü 112 lira 50 kuruştur.Teminat Galata Çinilirıhtım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1951
  • İNŞAAT İLANI Devlet Orman İşletmesi Çoruh Müdürlüğünden 1 Çoruh Devlet Orman işletmesi mıntakasmda yaptırılacak iki adet bölge şefliği ve 3 adet bakım memurluğu binaları inşaatı teker teker açık eksil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1951
  • DUYURMA Kırıkhan Mai Müdürlüğünden 1 Kırıkhan ilçesi hudutları dahilinde Gölbaşı ve Karasu nehirleriyle Karasuyun Ak göle mensup bulunduğu Sallangaç mevkiine)kadardır.Başpmar ve Aygrr göllerinde' balı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1951
  • Kapalı zarf usu I ile Sivas Tekel Başmüdürlüğünden 1 Fadlum tuzlamızda 406.r2 lira 55 kuruş keşif bedelli 100 metre tulünde bir şedde ve üç adet mahmuzun inşası 3/8/951 gününden itibaren ve kapalı zar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1951
  • istanbul Ticaret ve Sanayi Odası Seçim Kurulu Başkanlığından 5590 sayılı «Ticaret ve Sanayi Odaları» kanununun sureti tatbikine dair 13070 sayılı tüzük hükümleri dairesinde 2 eylül 1951 tarihinde yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı maddelerin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün,saat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartname
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1951
  • ZAYİ Gemlik ortaoklundan almış olduğum diplomamı kaybettim Yenisini alacağımdan esiisinin hükmü yoktur.190 numaralı Burhan Kayalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1951
  • 12.57 Açılış ve programlar 13,00 Haberler 13,15 öğle kon-«eri Pl)13,45 Şarkılar 14,20 Konuşma 14,30 Türküler ve dans müziği Pl)15.00 Kapamş 17,57 Açılış ve programlar 18.00 Dans ve caz müziği Pl)18J20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1951
  • İstanbul Belediyesi ilanları Beyaz peynir alınacak istanbul Birleşik idaresine bağlı hastahanelerle diğer sıhhi müesseselere ve pansiyonlu okullara 1951 yılı ihtiyacı arasında bulunan 8505 kilo beyaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1951
  • Mevsimlik yünlü kumaş satışları Sümerbank Alım ve safım müessesesi Müdürlüğünden iş mevsimine girilmesi" "dolayisiyle Defterdar ve diğer yünlü müesseselerimizle başlıca kaba ve diğer-çeşitleri'ihtiVa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4