Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.08.1951
  • Atlantik Konseyi 15 eylülde OUawa'da toplanneak olan konsev konferansında Atlantik Paktına alınmamız görüşülecek V'jşinglon,4 AA.Batılı ır*üttefikleı Türkiye,Yunanistan ve Batı Almanyayı Kuzey Athınti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1951
  • Dün Vanda mühim bir konuşmo yjpan Cumhurbaşkanı Celâl Bayaı seyahatlerinden birinde toyyareden inerken Cumhurbaşkanı Vanda mühim bir nutuk söyledi «Atatürk,Şarkın ilerlemesi için bu bölgede bir üniver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1951
  • Yunan Kralı ve Papagos Saı aydan yayınlanan beyanname ile Kralın partilerin üstünde olduğu bildirildi Atina 4 A.A.Saraydan bu gece neşredilen bir beyannamede şöyle denilmektedir:«Kral partilerin üstün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1951
  • Kaçakçı Amerikalı Cezaevi yemeğini beğeumiyen Robertson açlık grevi ilân etti Ankara,4 T.H.A,Şimdiye kadar yapılan tahkikat neticesinde kaçakçılık mevzuu olan çeklerin tutarı 400 bin Türk lirasına var
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1951
  • Iran İngiliz petrol ihtilaf» Harriman'ın tavassutu müsbet netice veriyor Dr.Musaddık dûn mülayim bir konuşma yaptı.İngiliz heyetini Tahranda Har riman bizzat karşıladı Tahran,4 AP.İran Başbakanı Muham
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1951
  • ve mesuliyet INI ontesquieu.Kanunların Ruhu adlı eserinde muhtelif hükümet şekillerini tahlil ederken demokrasiden bahseder ve demokrasinin en iç idare tarzı olduğunu,çünkü vatandaşın reyi temeline da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1951
  • Ateş kes müzakeresi dün gece yine kesildi lokyoda yapılan gizli toplantıdan sonra tampon bölgenin Şimdiki ateş hattı ile Mançurya arasında tesisi istendi Korede mütareke müzakereleri devam ederken tug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1951
  • Türkiye atletizm birinciliklerine,dün Fenerbahçe stadında başlanmıştır Zevkli cereya* «den mü sabakalarda.bir de Türkiye rekoru kırılmıştır.Yukarıdaki resimde,müsabakalardan evvel yapılan geçit resmin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1951
  • Fransız Kabinesi Rene Pleven muhtelif ekseriyel gruplariyle siyasi istişarelere başladı Fransız kabinesini kuracağı anlaşılan Rene Pleven Parit.4 A.A.Hükümeti kur.nakla vazifelendirilmiş olan Rene Ple
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1951
  • Dışişleri Bakanımızla dün Strasbourg'da yeniden bir görüşme yapan İngiltere Dışbakanı Morrison Strasbourg'ta yapılan gizli celse On beş memleketin Dışişleri Bakanları dün 3 saat süren gizli bir toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1951
  • Partiler ve seçim faaliyeti Seçimlere katılacak partiler adayların tesbite başladılar Ankara,4 Milliyet)Eylülde yapılacak olan ara seçimleri,partilerin faaliyetlerini arttırmıştır.D.Pgene] idare kurul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1951
  • Değiştirme birliğimiz Koreye gidecek olan 1800 kişilik ikinci kafile dün teftiş edildi Ankara,4 T.H.A)Koreye gidecek olan 1800 kişilik ikinci değiştirme birliğimiz bu sabah.Kara Kuvvetleri Kurmay Başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.08.1951
  • Limanımıza gelen ithal malları.Bir hafta içinde limanımıza 15 gemi ile aşağıdaki ithal:malL 3arı gelmiştin.l'OOO ton madenî;yağ,893 ton kimyevi madde,80)ton cam,16;ton kurşun,22:ton' zift,25 ton keres
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1951
  • Vakit talebe kampı İstanbul!Vakıflar Başmüdürlüğü Büyükcekmecede bakıma^ muhtaç ilkokul talebeleri için;bir «Vakıf talebe kampım açmış tır.Kampın1,birinci' devresi' yat izı souas ermektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1951
  • Veremli bir kadının iddiası Rumelihısarında oturan:Kâmuran adında,tüberkülozdu bir kadın dün Savcılığa müracaat ederek kocası Halil Uludenizin kendisine iakence yaptığını ve dövdüğünü bildirmiş dawaci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1951
  • Evine alınmayan sarhoşun marifeti İı.'Ten köy ünde Sonhnh.i:30kağında 48 numarada oturan Muhsin isminde birisi evvelki gece körkütük sarhoş bir haldte evine gelmiş,fakat fazla sarhoş luğu dolayısıyla1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1951
  • Po.üihaneden 11 fin» liray ı çekenlerin duruşması Ankara,Q-iT.W.A.Ankara Ağır Ceza WTaftkemesindie,1950 aralık,ayında Bahçelievler postahanosinde yapılan suiistimalim dâvasına bakılmıştır.Duruşmadaı p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1951
  • Fırınların kontrolü Fırınların kontırolüne sıkı bir surette devam edilmektedir.Üsküdar,Kısıklı,Beylerbeyi,Kuzgunruk,Çengelköy,Kadıköy,Fatih.Bakırköy semtlerine yayılan murakıplar sabaha kadar fırınlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1951
  • lerebatan Sarayı Vali ve Belediye Başkanlığın ca turistik bir mahal olan Ayasofya meydanındaki tarihî Yere batan Sarayının içinde Belediye Turizm şubesi enformasyon bürosu kurulmuştur.Büroda pazartc-s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1951
  • Kısa Şehir Haberleri ir Denizyolları idaresi,gemilerde satılan içki fiatlanndâ tten zfiât yapmıya karar vermiştir Tenzilât miktarı yüzde 35-50i arasında olacaktır.Ar Hallaçh köyünde-oturan.Cemal Ege a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1951
  • Kartalda bir kaza Kartalda diş doktoru Yüabaşyp.n'm muayenehanesinde bir tüp btnzin ansızın patlamış ve muhtelif yerlerinden yaralanan doktor hsstahaneye kaldırılmıştı*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1951
  • Dr.Lûtfi Kırdar'ın adaylığı isteniyor Sabık İstanbul Valisi Dr.Lûtfi Kırdar'ın şehrimizden aday gösterilmesi için C.H.P.il kuruluna 2 bin imzalı bir dilekçe verilmiştir.Lûtfi Kırdar'ın adaylığı kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1951
  • Maliye ve Bayındırlık Bakanları îstanbulda Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu dün sabah şehrimize gelmiştir.Bakanlar salı günü Ankaraya döneceklerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1951
  • YEMEK if D.P Kasımpaşa bucak idare Icuruiu tara fırından 4 ağustos Cumartesi saat 20 de Liman lokatanında tertip edilen yemekli toplantı 18 ağustos Cumartesi günü saat 20' de yapılmak üzere tehir edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1951
  • Kadın hastalıkları Dünden itibaren Cerrahpaşa hastahanesinde açılan kadın ve doğum hastalıkları polikliniğinde hastaların muayene ve tedavisine başlanmıştır.Poliklinikde~pa/ardan maada her gün has tal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1951
  • Trab/on limanında yapılacak antrepolar Trabzon limanında yapılacak liman antrepolarının inşaatına' yakında bulanacaktır.Denizyolları Genel' Müdür Muavini,Nasuhi Gzok,bu.maksatla ya-ruı Tr.abzoara hare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1951
  • Xi&'^^ HALKIN Otomobillerde işaretleşme Şoförlükle iştigal eden okuyuculanmızın birinden aL mış olduğumuz bir mektubu aşağıda neşrediyoruz,alâka darların nazarı dikkatini çekeriz;«Şoförleri ve seyrüse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1951
  • Şüpheli bir ölüm hâdisesi Meşhur randevucu Marika» dün sabah evinde ölü olarak bulundu.Tahkikat yapılıyor Savcılık ve Emniyet şüpheli bir ölüm hâdisesine el koymuştur.Hâdisenin mahiyeti ve tafsilâtı ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1951
  • Zeytinburnundaki 84 gecekondu yıkılacak Bu husustaki emir alâkalılara tebliğ edildi.Evleri yıkılan,lara Rami'de ara/i verilecek.Zeytinburnunda gecekondu mı n tak a sın da kaçak olarak inşa edilen 84 g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1951
  • Seyrüsefere açılan yollar Eminönü ve Fatih ilçelerine ait yol inşaaf programının süratle bitirilmesine çalışılmaktadır.Zeynep Kâmil sokağı ile Lâleli civarındaki Çukurçeşme sokağı ve Azimkar caddesi t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1951
  • Bir polisi bıçaklamak istiyen kadın Zeytinburnunda gecekondular da oturan uygunsuz kadınlardan Emsal Seçmez evvelki gün Beyoğlunda dostu Seyfil ile dolaşırken;genel ev sahiplerinden Bepi ile karşılaşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1951
  • Öyleyse size metni veriyorum.Sol köşeye adresim:İki kardeşler oteli,Alfris-ton.Onun adresi de şu:M.Willie Stevens,1214 Kings Road Brighton.Metni sdyîüyoruriK «Azizim Mösyö Stevens,size ha tirajda verm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1951
  • Doğu.Almanya bizden t ütün aldı İzmir;4 T.ff.A)îşlenmiş tütün piyasasında-yeni bir caırlılık başlamıştır.Geri Tabakonun evvelki gün.aldığa bir milyon kafadan sonra,Doğu Alınan ya hesabına:şehrimiz fir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1951
  • t?r ip vb-12.57 'Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13,15 Küçük orkestradan melodiler 13 45 Müzifc ffi$ 14.00.Saz serleri oyun1 havalan 1^20.Dans;vm an müziği Pl)14;45 Sarkıllar 15;30 Konserto GGH)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1951
  • Pamuk hülyaları tiplere ayrılıyor îzrrrin,4»(D.H.A»)Şehrimiz,pamuk ihracatçıları anafimdaıpa' muk.balyalarının,tipleştirilmesi mevauunda* yapılan" müzake^ relbr neticelenmiştir:Şimdice-kadar 20".yi.mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1951
  • Eiurrrta-testtir-edilecek ya:bancı mallara kolayIlk gösterilerek İzm.i-4^ X.H^Â)Geçen yıll laıdf.Fuardaı teshin edilmek;ur lere dışjtndam getirtilmiş?olan malim in gümrükten çekilmesit bir çok güç^ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1951
  • Ifcmiixle fecî bir ren kazası.İfcmir,ÇB'ffiAlp "Alsamcaktiı feci' bir tren kazası olmuştur.t İhtiyar 54-yaşlarında.İ^nnail KJhrakaş adli' bib vatam daş,demir yolurtdan karşı tarafageçeıkcmbanliyö tren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1951
  • Denizbank tasarısı Ycııi teşkilâta ait taliıuatnamenin ihzari hazırlıkları ikmal edilmek üzere Denizyolları,Denizbank haline geldikten sonra,tatbik edilecek talimatnamenin ihzarî hazırlıkları ikmal ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1951
  • Dünya basınından Ortadoğu kızılların eline düşebilir mi?Türkiyeyi Atlantik Paktına almak istemediğimiz için buradaki memnuniyetsizlik gittikçe artmaktadır Nevyorkta münteşir The Evening Star gazetesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1951
  • Demirperde gerisinde hayat Rus çocukları doğuştan itibaren devletin malıdır.Onlar küçük yaşta komünizm zahiriyle yoğurulmaktadjrla r p%0i0m0&mı Anntm,dün gece bize yeni bi:kardeş daha dünyaya getirdi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1951
  • Tahrana giden ingiliz petrol heyeti İran hükümetiyle petrol ihtilâfını görüşmek için Tahrana ^gitmek üzere dün saat 18 de Lon aradan hareket eden Mührühas Lordu ve iplidaî maddelerle vazifeli Bakan Ri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.08.1951
  • Fransız Kabinesi r Bas tar af i Birincide!Köylü Grupunu temsil eden Alphonse Antier ve Paul Ribeyre'i kabul etmiştir.Pleven'le yapt'ğı görüşmeden sonra bu Köylü Gıupu temsilcileri ziraî meseleler ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1951
  • Koreden yola çıkan birliğimiz Dünkü sayıdan devam)Kâmil Keşfedeni Abdullah Çakır;Tahir Dalgıç;Namık K.Albayrak;Lûtfi lider;Mehmet ötmen;Ahmet Yaşar;Bedri Durmaz;Tahsin Bakar;Hulusi Bayrak;İsmail Başak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1951
  • S«O««g Buda mı hatâ?Karabük fabrikasında çalışan memur ve mühendislerden on zat başka vazifelere verilmişler.Yapılan tahkikat neticesinde,bunlardan bir kısmının terfi ettikleri için diğer fabrikalarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1951
  • Dört tarihî top Dolmabahçe civarına yerleştirilecek Ankara,4 T.H.A)Fatih Sultan Mehmet ile Kanunî Süleyman'ın,İstanbulun fethi savsşlariyle,Viyana muhasarasın da tamamen Türk sanatkârlarının eseri ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1951
  • ^fWil fcU'l I 1 Par+iler ve se9İm faaliyeti r Baslara fi Birincide 1 Halk Par tisinin,aça seçimlerde göstereceği adaylar arasıiida Nihat Erim,Cavid Oral,Kasım Gülek.Sadi Irmak ve Cemil Sail Barlas gib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1951
  • Atlantik konseyi TBastarafı Birincide!siyle Birleşik Amerikanın yaptığı silâh yardımının azalmasından endişe duymaktaydılar,Hollanda da Ottawa ve Roma konferanslarında silâh teslimatında vukua gelecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1951
  • Degî|frrrTe r Bas taralı Birincide 1 smij şöyle son.vermiştir:Sizlere bütün milletle be rıber bayanlar diler muzaffer olaıak sağ salim anavatana kavuşmauız için AUaha dua ederim.Müteakiben İsmail Hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1951
  • Ton Conally'nîn beyanatı Türkiye yakın bir tecavüze maruz değil Ayan Meclisi Demokrat üyelerinden Conally.Türkiye'nin doğrudan doğruya tecavüze ug rayacağına hic bir alâmet olmadığını söyledi Vagingto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1951
  • Polonyadan kaçanlar artıyor Stokholm,4 Nalen)En ufak fırsatı ele geçirenin Polonyadan kaçmakta olduğu görülmektedir.Mayn tarama gemisi tayfalarından sonra şimdi de bir uçak Polonyadan kaçarak İsveçe i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1951
  • Berlinde yine ha\a köprüsü kuruldu Berlin.4 Nafen)Sovyetlerin yeniden müşküller çıkarmaları üzerine Berlin İle Batı Almanya arasında ufak çapta bir «Hava köprüsü» kurulmuştur.Fa kat bu hava köprüsü bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1951
  • Bulgar Başbakanı Çevrenkov'un ortadan kaybolması çeşitli tefsir,lere vol açtı Londra.4 Nafen^ Kış girmeden peyk memleketlerin coğunda mühim siyasi değişikliklere intizar olunmaktadır.Bu değişiklikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1951
  • Süveyş kanalı ihtilafı İskenderiye,4 A,A.Birleşik Amerikanın Misır Büyük,elçisi Jefferson Caffery bugün Mısir Dışişleri Bakanı Muham-med Salâhaddin P:şa ile Süveyş kanalından İsraile müteveccihen geçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1951
  • trandaki Yahudilerin taşınması Telaviv,4 T.H.A.tsrail hükümeti İranda bulunan Yahudilerin tahliyesini temin mak shdiyle askerî ve sivil hava filosunu bu işe tahsis etmeğe hazır olduğunu bildirmiştir.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1951
  • S+rasbourg+a gîzli celse TBastarafı Birincide!içlerin çok dostane bir hasbühal şeklinde tetkik edildiği» bildi,rilmekle iktifa edilmiştir.Fakat umumiyetle sanıldığına göre,iki Bakan,Türkiyenin Kuzey A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1951
  • kaçakçı Amerikalı FBastarafı Birincide!dılememiştir.Tercüman Kemal Karadayıya ait lüks otomobil de bugün müsadere edilmiştir.Ankaraya gelen Kemal Karadayının karısı T.HA,muhabirine kocasının suçsuz ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1951
  • Truman'ın beyanatı Vaşington,4 A.A)Başkan Truman bugün verdiği bir beyanâtta şunları söylemiştir:«în?i)İ2 ve İran hükümetlerinin İran petrolleri ihtilâfını halletmek için müzakerelere tekrar başlamak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1951
  • Harici kısa haberler V Potosi limanı,yanardağın çatlak larından akan suların hücumuna uğramıştır.MISIRDA İktisat nazırı Ahmet Zeki Paşa,dün gece istifa etmiştir Zeki PaNa.istifasına sebep olarak yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1951
  • Gelir Vergisi Aksaklıkların ilk neticelerine ait rapor Maliye Bakanlığına gönderildi Ankara,4 T.H.A.Gelir,esnaf ve kurumlar vergilerinin tatbikatında görülen aksaklıklar:tesbit için İstanbulda kurul m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1951
  • İstanbul Belediyesi ilânları Tarımın bedeli ilk teminatı Lira kuruş Lira kuruş 3350 42 251 28 Mezarlıklar Müdürlüğü için satın alınacak 18 k?Iem malzeme.1775 00 133 13 Büyükdere fidanlığında pratik ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1951
  • istanbul Defterdarlığı iuamele Vergisi Dairesi Müdürlüğünden Muamele vergisi mükelleflerinden Yenikapı Külhan sokak No-9 da Fazlı Çehreli aleyhine 946 malî yılı muamele vergisi hakkında müttehaz 31/12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1951
  • 3 Cumhurbaşkanı Vanda bir nutuk söyledi TBastarafı Birincidel Kasım 1950 Büyük Millet Meclisini açış nutkunuzda Atatürkün vasiyetine.Vanda açılacak Doğu üniversitesine temas buyurmuştunuz.O gün bize b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1951
  • Harrîmanın tavassutu r Bas tar afi Biriııcidcl damı eskidenberi takip etmekte olduğu devletleştirme kanununu Iâfzen tatbik etme inadından vazgeçmişe benziyordu,ingiliz İran müzakerelerine Richard Stok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1951
  • Ateş kes müzakereleri dün gece yine kesildi TBastarafı BirincîdeT tatminkâr bir izahat verildiği zaman Kaesong görüşmelerine devam etmeğe hazırdır.«Bununla beraber-Birleşmiş Milletler murahhas heyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.08.1951
  • ^m Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10,30-12;öğleden sonra,14.30-17 de hasta kabul eder İstanbul Divanyolu No;104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.08.1951
  • Van Miiıî Egium Müdürlüğünden Muvakkat Ne suretle Cinsi Miktarı Tahmini fiat Tutarı teminatı yapılacağı Lira Li.Kr.Lira Kr.Vidala iskarpin 1150 16.00 18400 00 1380 00 Kapalı zarf 1 Yukarıda cins ve mı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.08.1951
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada yazı islerini idare eden:Faruk DEMIRTAŞ N.A.A.N.K:Gazetecilik k Kollektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.08.1951
  • ftleşe azmanı alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satmalına Komisyonundan 1 50 metre mik'ap meşe azmanı taahhüdünü ifa edemiyen müteahhidi hesabına açık eksiltme ile satın alınacaktır.2 Muhammen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.08.1951
  • Dün Türkiye atletizm birinciliklerine başlandı Dünkü müsabakalarda,Doğan Acarbay 400 engel lide 54.1 ile Türkiye rekoru tesis etti yeni biı Türkiye atletizm birinciliklerine,dün saat 17 de Fenerbahçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.08.1951
  • Dün Mühatpaşa Stadında yapı lan yağlı güreş müsabakalarından bi r görünüş.I güreş müsabakaları Dün baş güreşlerinde Çolak İsmail,Abdullah,Tarzan Mehmet,Necmi rakiplerini yendiler.Irfan'la Manisalı Hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.08.1951
  • o FERATÖR Dr.CANlT GÖNCER BÎRÎNCÎ SINIF Umumî baş,karın,tenasül,uzuvları,kol bacak damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okçularbaşı No:13 Tel;Muayene:23678
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.08.1951
  • Devlet orman işletmesi Düzce Müdürlüğünden 1 işletmemiz Balıklı bölgesinin Mudurnu Karacasu istif yerinde mevcut 468 adet karşılığı 368.6P9 metreküp gökriai tomruğu iki parti halinde açık arttırmaya k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.08.1951
  • Kars ili daimf komisyonundan 1 Göle ilçesine bağlı Hımı?kar köyü ilkokul inşaatı açık eksiltme suretile ihale edilecektir.2 Yalnız kerestelik tomruklar inşaat mahallinde devlet tarafından teslim edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.08.1951
  • Ankara ili Daimi Komisyonundan Kt Kale ilçesinin' Kırlangıç köyünde Pl.5a tipinde bir ilkokul binası inşası işi,kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.Keşif bedeli 16.782 lira 27 kuruş olup geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.08.1951
  • İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden Semti Mahallesi Sokağı Numarası Cinsi Aylık kirası Yıllık kirası ı Lira Kr.Lira Kr.Üsküdar İnkilâp Evliya hoca ve Kuşoğlu Cami arsası 60 00 Beykoz Paşabahçe İnciriik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.08.1951
  • U.C Ru.2 Ağustos 23 Zilka' ]951 Tem 1370 Pazar 1367 VAEtT TASATf EBAJCf Güneş öğle İkindi Akşam Yatsı tmsâk 5.48 9.14 13.20 4.47 17.17 8.44 20.33 12.00 22,25 1.52 3.44 7,10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.08.1951
  • lieviet Denizyolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğünden 1.Keşif tutarı 6359.75 ve geçici güvenmesi 953.96 lira olan Hasköy atölyesi malzeme anbarınin çatı tamiri 7/8/1951 salı günü saat 15 de PA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.08.1951
  • Elektirik sayıcı alınacak I.E.T.T.İşletmelerinden Idaremizce ihtiyaç görülen 12000 adet 110 volt 10 amper,6000 adet 220 volt 5 amper 3000 adet 220 volt 10 amper olmak üzere" 21,000 adet tek saf halı e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.08.1951
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilânları Nohut 40,000 10.600 796 Mercimek 60.000 22.800 1710 Umumî nakliyat 15,000 1125 7 Kim.içinde tonu 300.7 Kim.den yukarı tonu Kim.si 30 kuruştur MU.Eb'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4