Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.07.1951
  • Dün beyanatta bulunan Amerika Dışişleri Bakanı Acheson D.Acheson Sovyetlere hücum etti Rusya iyi niyetini göstermek için dünya hâkimiyeti emelin den vazgeçmelidir Detroit,24 Af».Birleşik Amerika Dışiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1951
  • Ml,Petain defnedilecek Yeu adası,24 A.A.Bir kahraman olarak yaşayıp sürgün olarak ölen Petain'in naşı Fransız Mareşali üniforması giy dirilerek bugün siyah renkli sandukasına yerleştkilmistir" Petain
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1951
  • Ürdün Kral Naibi Prens Naif,kardeşi ile arasında hiçbir ihtilâf ıhmadığım söyledi.Ürdün de yeniden kargaşalıkların çıktığı haberi doğru değ?l Ürdün Kral Naibi ilan edilen Prens Nail babasının cenaze m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1951
  • Bulgaristan da mukavemet Londra 24 A.A.Bugünkü Times gazetesi,Bulgar köylüsünün devletleştirmeye karşı mukavemetinin gittikçe arttığını bildiren uzun bir haber neşret,mistir.Muhabir bu hususu isbat iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1951
  • I Avrupa ordusu Beş devlet,dün müşterek a I ordu prensibini kabul x 1 ettiler p Paris,24 AP.5 Avrupa memleketi.Fransa,italya.Batı Almanya,Belçika ve Lüksembûrg bugün ordularını,komünist tecavüze karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1951
  • m Müttefik mütarreke komisyonu General Ridgwayle bir arada Ateş kes müzakereleri bugün başlıyor General Marshall mütareke esaslarını dün açıkladı Kızılların,bütün askerlerin Koreden çekilmesinde ısrar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1951
  • Bir tavzih mektubu Bir.hafta evvel Küçükçekme-Cüdc Yeşilkonak otel ve gazinosunda bir tecavüz hâdisesinin vuku bulmuş olduğunu yaz.mıştrk.Bu haberin gazetemize yani'.ş aksetmiş olduğu müessese sahibin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1951
  • İskenderun liman işçilerinin grevi Mahut hâdise dolayısiyle grev yapan 250 işçi hokkındâ takibata Limonda faaliyet devam ediyor İskenderun,24 Milliyet)Bir kaç gün önöe şehrimizde yukua gelen müessif h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1951
  • Akdeniz emniyeti meselesi Amerika ve İngiltere Akdeniz Komutanlığı mevzuunda anlaşmaya varıldı Vaşington,24 A.A.Umumiyetle inanılır kaynakların dün bildirdiğine göre,Birleşik Amerika ve İngiltere Akde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1951
  • Biz nasıl görüyoruz 1 i Ev ne gider mi?Bir sınıf hemşehrilerimiz var ki İstanbul sergisini Çırpıcı çayırı,Yedihule bostanları zannediyorlar.Nerede ise seccadelerini alacak.su şişeleriyle nevale dolu s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1951
  • m İki gün evvel limanımnro gelen 6 ncı Amerikan filosu gemilerinden «Coral Sea» Uçak gemisi dün basın mensuplarına gezdirilmiş gereken izahat verilmiştir Resimde «Coral Sea» gemisi görülüyor Iranın İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1951
  • Güvenlik konseyi içtimalcmndcrn biri Süveyş Kanalı ihtilâfı Güvenlik Konseyin Mısırın kanaldan geçen gemilere müdahalesi ya nnki içfımada incelenecek Nevyork,24 AP)Güvenlik Konseyinin temmuz ayı baş j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1951
  • Alâka çeken bir dava Bulgariilaı.Uû vuUubulaıı bir tecavüz hâdisesinin duruşması burada başladı,fakat mahfeme dâvanın sukutuna karar verdi Bulgaristanın Silistre şehrinde vukubulan bir tecavüz hâdises
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1951
  • rtilerin gayri kanuni olarak ikleri gayrimenkuller Dün toplanan D.P.Meclis Grupubu binaların hazineye veya eski sahiplerine iadesini prensip olarak kabuletti oo»»+Ankara,24 A.A.Demokrat Paı ti Meclis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.07.1951
  • Maden araştırmalarına hız veriliyor Maden Tetkik Arama Enstitüsü tarafından yurdun muhtelif yerlerinde yapılmakta olan maden araştırmalarına yeniden hız verildiği bildirilmektedir.Bu çalışma hamlesi i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1951
  • Dün iki kadın cesedi daha bulundu Dün sabah saat 10.30 sıralarında Fındıklı sahilinde,Yıldız gazinosunun alt kısmında 30-35 yaşlarında tahmin edilen bir kadın cesedi bulunmuştur.Siması bir tatara benz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1951
  • it Otuz beşinci Galatasaray resim sergisi için hazırlıklar başlamıştır.Galatasaray lisesi salonlarında açılacak olan bu sergiye.memleketimizdeki tanınmış bütün sanatkârlar iştirak edeceklerdir YILDÖNÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1951
  • Bazı semtler hâlâ su sıkıntısı çekiyor Dün şehrimize yeni yapılan tesisat vasıtasiyle 110.000 m3su geldiği halde Süleymaniye ve Bcyoğlunda bazı evlerin mus hıkları hâlâ akmamaktadır.Buna sebep olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1951
  • Kadınlara sarkıntılık eden 23 kişi yakalandı Kadın ve kızlara sarkıntılık yapanlarla mücadeleye devam edilmektedir.Dün şehrin muhtelif semtlerinde kadınlara takılan 23 kişi yakalanmış,haklarında kanun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1951
  • Kısa Şehir Haberleri ¦jc Lâikliğe aykırı propaganda yapmak suçiyLj.yakalanıp adliyeye verilmiş olan Sait Nuriş'in duruşmasına dün 2 nci ağır ceza mahkemesinde başlanmıştır.Ayrıca aynı suçtan dolayı ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1951
  • Yeni Tekel Genel Müdürü işe başladı Yeni Tekel Genel Müdürü Pertev Duru Tekel idaresinde vazifesine başlamıştır.Umum Müdür dün kendisiyle görüşen ve Hadi Hüsman'in baş ka vazifeye tâyini sebebini sora
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1951
  • Defterdar fabrikası kapanma tehlikesinde Bir çok Sümerbank memurları kendilerine teklif edildiği halde fabrika müdürlı Sümerbank Defterdar fabrika,anda yapağı mubayaaları yapılırken büyük bir yolsuzlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1951
  • Belediyede temizlik Fen şubesinden 3 memur daha vekâlet emrine alındı.Fatih imar memurluğu hakkında da tahkikat başladı Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay.dün öğleden sonra anî olarak İmar Müdürlüğünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1951
  • Kahveciler ve mahallebiciler Şehir Meclisinin kararını dinlemiyorlar Kahvehane,mahallebici ve pastahaneciler,Şehir Meclisinin haziran çalışmaları sırasında ha zırladıkları ve intişar tarihinden itibar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1951
  • Şehirden notlar imar Müdürlüğüne Memur bey evrakı nihayet hatırladı,fakak arar,arar yok.Bizim evrak bir türlü bu'unamaz.Nihayet.Aşağıda okuyacağınız satırlar,son günlerde dedikodusu ayyuka çıkan İmar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1951
  • Belediye Makine Şubesinde yolsuzluk olduğu ihbar edildi Belediye Makine Şubesinde bir yolsuzluğun vukubulduğtı ihbar edilmiştir.Hâdisenin doğru olup olmadı,ği,vaısa müsebbiplerinin meydana çıkarılması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1951
  • fâ* No:31 Mösyö Callaghan ize karşı büyük teşekkür ve borçlar altında kaldığımı sanıyorum.Bilmem,bekleyelim,göreceğiz.Yalnız bir şey var Miss Al-ırdyse,eğer bana bazı şeyler hakkındt fikir sormak isti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1951
  • Bir Alman fabrikası nitrat asit fabrikası kuracak Makine ve Kimya Enstitüsü Kurumu uzun zamandan beri memleketimizde havadaki azotu tespit eden bir nitrat asit fabrikası kurmaya çalışmaktadır.Bir tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1951
  • Eski Tekel Bakanı Fazıl Şeı afettin Bürge'nin atlattığı kaza Eski Tekel ve Gümrük Bakanı Fazıl Serafettin Bürge dün rabah otomobille çalıştığı Yakacık Sanatoryumuna giderken arabasının karbüratörü tut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1951
  • 12.57 Açılış ve programlar 13,00 Haberler 13,15 Radyo salon orkestrası konseri 13.45 Şarkılar 14,20 Dans müziği Plı 14.45 Programlar ve oyun lavaları Plı 15,00 Kapanış 17,57 Açılış ve programlar 8,00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1951
  • Mareşal Petain Verdun galibi,Fransa Mareşali.Fransız Devlet Reisi,idam mahkûmu,müebbed kürek mahkûmu Filip Peten de öldü.Bu 95 Uk ihtiyar kadar hayatında san ve şeref aynı zamanda nekbet gören insanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1951
  • iş için vazifelendirilmiş memurlar mesai saatlerinde gelişigüzel hareket etmektedirler.Angarya kabilinden vazifelerine karş HALKİN SESİ Kadıköyün temizliği Kadıköyünde oturan okuyucularımızın birinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1951
  • Vilayete baş vuran işçiler Adliye Sarayı temel inşaatında uzun müddettir çalışan ameleler paralarını alamıyorlarmış Maruf bfr firma tarafından Adalet Sarayı temel inşaatında uzun bir müddettenberi çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.07.1951
  • Lübnanlı mebuslar.Arap Birliğinin İranı desteklemelerini bildirdiler Kahire,24 T.H.A)Lübnanh mebuslardan mürekkep bir grup,Arap Birliği Genel Sekreteri Azzam Paşanın,Tahranı ziyaret ederek,İran hüküme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1951
  • İngiltere/e satılan üzümler izmir,24 A.A.Sakin bir devreye giren ve yeni mahsule intizar edilen üzüm piyasasında günün en mühim haberi Tariş'in mevcut bütün üzümlerini İngiliz İaşe Nezaretine satması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1951
  • Yeni deniz silâhları Deniz harpleri için büyük bir ehemmiyet arzeden yeni silâhlar tecrübe ediliyor Londra 24 Nafen)İleri de cereyan edebilecek deniz harpleri için büyük bir ehem miyet arzeden tecrübe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1951
  • Veba salgını Yenıen'de koleradan başka vebadan da günde 4 bin kişinin öldüğü bildiriliyor' Ankara 24 AA.Suudî Arabistan'ın Ankara Elçiliginin hükümetinden aldığı Ve Dışişleri Bakanlığımıza tevdi ettiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1951
  • Bundan* sonra kokulu film seyredeceğiz Milano 24 A.Milano,lu genç bir kimyager,sinema meraklılarını alâkadar edecek mühim keşiflerde bulunmuştur.Keşfettiği âletler sine malarda kullanılmaya başşlan dı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1951
  • Partilerin elde ettikleri gayrimenkuiier l Bast a raf t 1 incide 1 Bunun neticesi olarak bu mevzuda resmî daire ve müesseselerin siyasî partilere bedelsiz veya usule muhalif mal-devredeıniyecekleri ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1951
  • Amiı al F.Sherman'ın ııâsı Anıerikaya götürüldü Napoli,24 AA.Amiral Sherman'ın naşı Bırioşık Amerikadan bilhassa gelen dört motorlu bir uçakla Napoli'den Ameıikaya götürülmektedir.Amiralin kardeşi Ern
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1951
  • İtalya Hükümetini yine De Gasperi kuracak Roma.24 A A.Alcide de Gasueri,yeni İtalyan kabinesinin teşkilini resmen kabul ettiginden Cumhurbaşkanı Luigi Einaudi'yi malûmattar etmiştir.Kabineyi teşkile m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1951
  • Kömür ve odun tanzim satışları Bcedıye,önümüzdeki kış günlerinde kömür Ve odun tanzim satışlarına devam edecek,tir.Bu mevzuda Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay şunları söylemiştir:a—Vatandaşın menfaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1951
  • Bir tavzih mektubu TBastarafı 1 incide!Milliyet gazetesi yazı işleri müdürlüğüne Muhterem gazetenizin 15 tem muz 951 günlü nüshasının baş sayfasının ikinci sütununda nKüçükçekmecede genç bir kadına te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1951
  • Harici kısa haberler RUSYADA Tass ajansının bildirdiğine gö re Sovyet Rusya yüksek şûrası,kendi isteği üzerin*» Bahriye Ba kanı amiral Yumaşav'ı bu vazifeden almış ve yerine visamiral Kuznetsov'u tâyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1951
  • Rusy a d an Bulgaristana uzman akını Londra 24 Nafen Times gazetesinin bir yazısı da,Bul garistanda Başbakan Çer en kov'un azledilmiş olduğunu,memlekette genişş bir memnuniyetsizliğin tükdm sürdüğünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1951
  • Geçen kış Mısırı 60 bin turist ziyaret etti Yüzde altmışı Amerikalı olan t miktarı 60 milyon T i Kahire 24 A.A.Mısır turizm ve propaganda daire,sinden bildirildiğine göre ge çen kış,me siminde Mısır'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1951
  • Akdeniz müdafaa plânları Amerika ve ingiltere Akdeniv.komutanlığı mevzuunda anlaşmaya vardılar!TBastarafı 1 incidel 1.Amiral Robert Carney'in mesuliyetlerinin genişletilerek bütün Batı Akdenize şamil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1951
  • Şehirden notlar Bastarafı nd sayfada)Formalite öyle icabettiriyor.Canım evrakta o cevap var.Tekrar sormaktan ne fayda temin edeceksiniz?Beyim siz işi mantıkla hal letmek istiyorsunuz,devlet işlerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1951
  • İran,ınerikadan yardım istiyor Vaçington,24 AP)İngilterelin petrolü d evi eti eştiren kanunun yürürlüğe konmasın-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1951
  • Bakırkö)Orta Okullarını Bitirenler Derneğinden Derneğimizin yıllık umumî kongresi 2 ağustos 1951 perşembe günü saat 15 de Dernek Merkezinde yapılacağı ve üyelerin gelmeleri ilân olunur.İDARE HEYETİ GÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1951
  • D.Acheson TBastarafı 1 incide!hi tahakkukuna giriştiğimiz aslî işde değişiklik olmıyacaktır Karşımıza dikilen tehlike aynen baki kalacaktır.Devletlerin istiklâli vP insan hürriyetine tarih boyunca hiç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1951
  • Alâka çeken bîr dava TBastarafj 1 incide!muamele yapılmış ve sorgu yar gıçlığı sanığı bir kaç gün evvel yargılanmak üzere 1 inci Ağır Ceza Mahkemesine vermiştir.Hâdise buraya kadar normal bir şekilde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1951
  • Bulgarisfanda mukavemet TBastarafı 1 incide!delil olarak göstermektedir.Gitgide "Bulgar iktisadiyatının Sovyet ellerine devredildiğini bil diren muhabir Bulgaristandaki Sovyet vatandaşlarının himayesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1951
  • Ordun Kral Naibi TBastarafı 1 incidel medi Bundan başka Tallal ile aramızda hiçbir ihtilâf yoktur.Buradaki vazifesini deruhte edebilmesi için Allahtan âcil şifalar diliyorum.Naif Amerikalı muhabiri Kr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1951
  • t İ Sterlin 7.86.50 7.91.00 100 dolar 280,50 280.30 100 Fransız Fr 0.80.00 0.80.00 100 üret 0.44.128 0.44.128 100 İsviçre Fr.64,03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68,40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1951
  • Vichihsky iyileşti Moskova,24 AP)Uzun zamandan beri hasta yatan Sov yetler Birliği Dışişleri Bakanı Andrei Vichinsky'nin hemen hemen tamamiyle iyileştiği bugün öğrenilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1951
  • Tüccar Derneği yarın bir toplantı yapacak İstanbul Tüccar Derneği aylık toplantısı yarın saat 16 da Galata Liman lokantasında yapılacaktır.Toplantı gündeminde liberasyon listesinin yüzde 75 e çıkarılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1951
  • Süveyş kanalı TBastarafı 1 incide?de,Siı meseleyi hususî surette hal için gayretler sarfedilirken Konsey tarafın dan hareket ittihazını tehir etmiştir.İngiltere ve diğer bazı denizci devletler de Mısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1951
  • Bir ilâç karaborsacısı suç üstü yakalandı Sahte reçeteler tanzim eden ve bu suretle eczahanelerden al dığı bazı kıymetli ilâçları karaborsaya intikal ettiren Mehmet Cezmi adında biri dün yine Sultanah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1951
  • Ateşkes müzakereleri Baştarafı 1 ncide)mütareke müzakereleri sırasında görüşülecek bir mesele olmadı,ğını da beyan etmiştir Savunma Bakanı demiştir ki:«Dışişleri Ba kanı Dean Acheson geçen hafta verdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1951
  • Iranın ingiltereye müzakere teklifi rBattarafı 1 incide!yola çıkacaktırtran muhtırası Tahran,24 A.A.İngiliz İran petro)kumpanyası ile müzakerelerin yeniden başlamasını teklif eden İran muhtırası Başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1951
  • Petaîn TBastarafı 1 incide!reşaî'in nâşinin Birinci Dünya Harbinde Verdun'de zafere sevkettiği adamları arasına bir gün nakledileceğine emin bulunmak tadır.Öteyandan haber verildiğine göre Madam Petai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.07.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları 70 ton sığır eti pazarlıkla 31.7.951 günü saat 15 de Niğde As,Sa,Al.Ko,da satın alınacaktır.Tutarı 77.000 lira olup teminatı 5100 liradır Şartnamesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1951
  • üzüm satışı Göztepe asma fidanlığı Müdürlüğünden Kıymeti Teminatı İhale tarihi Lira Krş.Lira Krş.Göztop e.f idanljğ kolleksiyon baği' ^40.0' 50.00 6/8/951 çarşamba saat 15 de mahallinde,Eu yilki üzüm.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1951
  • Edirne Defterdarlığından 1 31362 lira 28 kuruş keşif bedelli hükümet konağının onarımı 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.2 ihale 10.8.951 Cuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1951
  • riHOPERATÖR Dr.Cavit Göncer 1 BİRİNCİ SINIF I Umumi baş,kann,tenasül B uzuvları,kol bacak damar İve kemik hastalıkları I Mütehassısı I Beyazit Okçularbası No:13 I Tel:Muayene;23676
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1951
  • 25 1 TEMMUZ 12 19.1 l Tem Çarşamba |1367 VAETT VASATI ESAMİ Güneş 5.48 9.14 öğle 13.20 4.47 İkindi 17.17 8.44 Akşam 20,33 12.00 Yatsı 22.25 1.52 îmsâk 3,44 7.10 f His.20 Şevva 1370
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1951
  • 4 k Lokman Hekim Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30.12,öğleden sonra,14,30.17 de hasta kabul eder.İstanbul DivanyoUu,No:104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1951
  • KAYIP Tib Fakültesi Ebe mektebi 338 mezunuyum.Hüviyet cüzdanımı kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü olmadığını ilân ederim.Melek Savlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1951
  • Kompresör alınacak ve yo!yaptırılacak Tahmin veya keşif bedeli ilk teminatı LiraKrş.Lira Krş.33426 90 2506 94 Istanbulda Karaköy ve Gazi köprülerinin onarımı için satın alınacak tazyikli hava kompresö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1951
  • İstanbul jandarma satın a İma komisyonu Başkanlığından Tahmin F.Muh.Bed.ilk tem.Miktarı Cinsi Kr.S.Lira kr.Lira kr.53000 adet Pirinç halka yarım yuvarlak 53000 adet Pirinç halka müstatil 28500 adet Pi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1951
  • Mill iye t ABONE FUTLARI Senelik 28 Uradır 6 Aylık 15 S 9 1 3 U AN FİATLARI BasiiK 20 Ura 2 ncl sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 İlân sayfası santimi 2 Resmi ilanlann santimi 2 liradır.Mahkeme,tapu.İcra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1951
  • İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden Semti Mahallesi Sokağı Numarası Cinsi Aylık kirası Lira Kr.Boğaziçi Paşabahçe Su nazırı 5 Evin bir odası 5 20 Pışabnhçe Beykoz Yalıköy Ekmekçibayırı 34 Dükkân 5 00 Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1951
  • anın her yayılan bir spor:Futbol KV/r,^tt"+*S,Dünyanın en popüler sporu sayılan futbole karşı beslenen alâka,her an bir kat daha artmaktadır Halen dünyada gençlik arasında en fazla taammüm eden spor m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4