Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.07.1951
  • Ortadoğu savunması ve Amerika Me Ghee Yakındoğu devletlerine sür'atle yardım yapılmasını istedi Vaşington,21 AP)Birleşik Amerika Dışişleri Bakanlığı müsteşarlarından George Mc Ghee,dün,Sovyet Rusyamn,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1951
  • Baba katili bir çocuk 16 yaşındaki Hasan,çiftlik kâhyasının teşvikiyle babası nı vurup öldürdü İzmir,21 T.H.A)Bugün şehrimizde fecî bir cinayet işlenmiş 16 yaşında bir çocuk öz babasını öldürmüştür.Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1951
  • Amerikan basını Türkiye ve Yunanistam destekliyor Amerikan gazeteleri Atlantik Paktına alınmamızla/Avrupa müdafaasının tamamlanacağında müttefikler Nevyork,21 AP)Birleş-nıiş Milletler nezdindeki Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1951
  • Harriman müzakere imkânları arıyor Trumanın şahsî temsilcisi,bütün gayretlerini Iranla in giltere arasında görüşmelerin başlamasına hasrediyor Tahıan,21 A.A.A.P)Bildirildiğine göre,Amerika Cum.hurbaşk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1951
  • GEÇTİ BORUN PAZARI!uhalefet erkânı ile muhalefet basınının haksız,insafsız tahrikleri karşı,sında nihayet sabrı tükenen Menderes,Demokrat Partinin Eskişehir kongresinde yapılan hücumlara topyekûn ceva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1951
  • Ateşkes müzakereleri 4 gün sonraya tehir edildi Komünist temsilciler,müttefik tekliflerini İncelemek için müzakerelerin 25 temmuza tehirini istediler Tokyo,21 A.A.Bugünkü Kaesong konferansını müteakip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1951
  • Asılsız iddialar Sdmet Ağaoğiu Yalmanın isnatlarını madde madde İzah ederek reddetti Ankara,21 A.A Vatan,gazetesi başmuharriri Ahmet Emin Yalmanın Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Samed Ağaoğiu hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1951
  • Dünya ağır sıklet boks şampiyonluğu Perşembe gecesi Pittsburgh'de 28 bin kişi önünde yapılan dünya ağır sıklet boks famplfenasında Joe Walcoot dünya şampiyonu Ezzard Charlesi nakavt etmişti Resimde ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1951
  • Yunanistan da grev yayılıyor Venizelos,memurların grevini anarşi olarak vasıflandırdı Atina,21 AP)Başbakan Venizelos bugün,70.000 devlet memur ve müstahdemininin 15 gündenberi devam eden grevlerini «a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1951
  • Çankırı D.Pil kongresi Dün Fevzi Lütfü Karaosmanoğlunun başkanlığında mesaisine başladı Çankırı,21 A.A.Devlet Bakanı Feyzi Lûtfi Karaosmanoğlu bugün saat 13 te kara yöT fiyle sentimize gelmiştir.İi hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1951
  • Evvelki günkü yağmurlar yüzünden harap olmuş bir ev Foto:Milliyet sokak ve Balatta yıldırımın tahrip ettiği bil Sami önemli)Yağmurların istanbulda yaptığı tahribat plançosu 9 kişi öldü,21 kişi yarala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1951
  • ŞH;'1 "V Menfur bir suikasta kurban giden merhum Ha$iml Ürdün Meliki Abdullah Hazretleri Kral Aptuliah için üç gün matem tutulacak Bayar ve Menderes KraÇ naibine birer taziye telgra fi gönderdiler.Sui
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.07.1951
  • Şovun KISASI.Ahlâk zabıtası bir otel kapattı Dünkü gazetelerde memnuniyetle okuduk.Münasebetsiz halleri görülen,ahlâk zabıtası talimatına riayet etmiyen bir banliyö oteli kapatılmış.Verilen haberlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1951
  • Polise eroin satan eski bir sabıkalı Tophanede Lülecihendek sokağında oturan sabıkah eroin satıcı!Arından.Hüseyin Ateş'in yeniden faaliyete geçtiğini haber alan memurlar kendisini takip ve tarassuta b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1951
  • Cami önüne bırakılan çocuklar Dür:sabah Yenicami önünde 1 yaşında Hasan ve 7 yaşında Aydemir adında terkedilmiş iki çorufc.bulunmuş ve yapılan inceleme sonunda bunların bir müddet evvel Eskişehirden İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1951
  • R*r hafta içinde limanımıza gelen ithal eşyası Göçeri hafta içinde limanımıza 17 ±iemi gelmiş ve muhtelif ithal malları getirmiştir.Bu maddeler arasında 69,5 ton cto lastiği,50 ton demir tel,456,5 ton
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1951
  • BALO C Türkiye gümrük komisyoncuları cemiyeti senelik balosu 11 ağustos gecesi Taksim Belediye gazinosunda yapılacaktır Balonun neş'eli bir hava içinde geçmesi için tertip heyeti şimdiden çalışmaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1951
  • Müstahsil nakliyat sıkıntısı çekiyor İstihsal mevsiminin başlamış olması dolayısiyle müstahsil ma lını istihlâk bölgelerine sevketmeye başlamıştır.Halbuki Demir yolları nakliyatında husule gelen intiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1951
  • 12.57 Açılış ve programlar 13.ÜU Haberler 13 15 Küçük orkestradan melodiler 13.45 Martha Eggerth ve Jean Kiepura dan şarkılar CP1 14.00 Saz eserleri Oyun havaları 14,20 Dans ve caz müziği Pl 14,45 Şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1951
  • Şehir dahilinde nakil isteyen,öğretmenler Millî Eğitim Müdürlüğüne müracaat ederek başka mektep lere nakillerini isteyen ilk ve or taukul öğretmenlerinin durumu Mil.î Eğitim Müdürlüğünde teş,kil edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1951
  • Nikâh memurlarının kıyafeti değiştiriliyor Ankara,21 T.H.A)Medenî kanununun tatbikatı icabı olarak kurulmuş olan evlendirme dairelerinde vazife gören evlenme memurlarının ve belediye başkanlarının nik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1951
  • Yesi'köy ve Adana hava meydanları yılbaşında servise açılacak Anka:a,21 T.H.A.Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü,kış mevsimi başlamadan evvel uçak istasyonlarının teknik ve mekanik çeşitli ihtiyaçları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1951
  • Izmir şehir projesi müsabakasına iştirak edecek Fransız mimarı şehrimizden geçti izmir Belediyesinin davetlisi olarak ve İzmir şehir projesi müsabakasına iştirak etmek üzert memleketimize gelmiş olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1951
  • Rir Türk müteşebbisi D.D.Timali için Cabrika kuracak Ankara,21 T.H.A)Mem leketimizde ilk defa yanmaz bo y?yı imal eden kimyager Mehmet Ali Çallıkalp,bu defa bir D.D T.fabrikası kurmak üzere teşebbüse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1951
  • D.D.T.buhranını önlemek için Kızılay harekete geçti Ankara,21 T.H.A)Son zamanlarda memlekette başgösteıvn D.D.T.buhranını önlemek için Kızılay Derneği tarafından külliyetli miktarda ithalât yapılmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1951
  • Yedikulc Verem Hastahanesi no yeni pavyon ilâve ediliyor Yedlkule Verem Hastahanesinin vatandaş ihtiyacını karşılayamadığını güzönünde tutan Sağhk Bakanlığı,hastahanenin genişletilmesine karar vermişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1951
  • Bir kamarot denize düşerek boğuldu V&niköy iskelesi önünde bağlı duran 68 numaralı Boğaz vapuru kamarotlarından Tahir,güvertede temizlik yaparken ka zaen denize düşmüş ve yüzme bilmediğinden boğulmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1951
  • Amerikan filosu yarın geliyor Amerikanın Akdeniz donanmasına mensup 7 parçadan müteşekkil filo yarın limanımıza gelecektir.Aralarında büyük bir de uçak gemisinin bulunduğu filo,5 gün Umanımızda kalaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1951
  • Bu sene Hacca gidilmiyecek Kolera salgını üzerine hacca gitmek isteyenlere izin verilmiyecek Arabistan yarımadasında büyük bir kolera salgını baş gösterdiğinden bu yıl hacca gitmek istiyenlere müsaade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1951
  • Dünya basınından Mısırda kızılların açtığı kampanya Kampanyanın gayesi,Rus emperyalizmine karşı olan mukavemeti yıkmak ve Mısır'la batı devletleri arasındaki işbirliğini bozmaktır.10—OSS«OO!OOa*+Bir m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1951
  • utun satışı Tütünlerini satmak imkânını bıılamıyan tacirler hükümetin yardımını bekliyor 949 ve daha eski yıllardan elde kalmış tütünlerin ihracı için Ticaret Bakanlığı delegeleriyle tütüncülerin yapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1951
  • Moda plajında kaybolan banka memurunun cesedi bulundu Şehıimızdeki İtalyan Bankasında çalışan Jozef Albert adında bir gencin ortadan birdenbire kaybolduğunu yazmış ve plâ ja gittiği tespit edilen Joze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1951
  • 138 hiçi defa suç işleyen randevucu kadın Tanınmış randevuculardan Behiec'nin Beyoğlunda Premeci sokağında yeniden faaliyete geçirdiği evi evvelki gece ahlâk zabıtası memurları tarafından basılmış,6 ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1951
  • 500 Fransız turisti geliyor Bursa,21 T.H.A)Mesajeri Maritim vapuriyle,Türkiyeye gelecek olan 500 Fransız turistinin cehrimizi de ziyaret edecekle;ı haber alınmıştır.İçlerin de profesör,doktor,âlim ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1951
  • Özel okullardaki türkçe öğret menlerinin durumu düzeltiliyor Ankara,21 T.H.A)Millî Eğitim Bakanlığı,özel okullarda çalışan türkçe ve kültür dersleri öğretmenlerinin terfih,lerinj sağlamak için bu okul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1951
  • Kısa Şehir Haberleri if Batı Almanyaya arpa ihracına devam edilmektedir.Satılmış olan 60 ton arpadan 22 tonu sevkedilmiştirif Denizyolları idaresinin îstanbul vapuru dün saat 14 te İs kenderiye seferi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1951
  • Şehzadebaşı üç gündür susuz kaldı Bundan bir ay kadar önce tslanbul halkının bol suya kavuşacağım vaadeden Sular İdaresi,maalesef vaadlerini tutma maktadır.Havaların çok sıcak olduğu şu günleıde Fatih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1951
  • Sülcymaniye Doğumevi genişletiliyor Süleymaniye Doğumevine ye niden 25 yatak ilâvesi ve hastalariı beklemesine mahsus bir salonun inşası için hayırsever bir zatın bağışta bulunduğunu evvelce bildirmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1951
  • Oymak beyi kampı bugün kapanıyor Millî Eğitim Bakanlığı tarafın dan bundan 12 gün evvel Büyükçekmecede kurulan oymak beyi yetiştirme" kampı bu akşam sone.erecektir.Bir çok memleket liselerinden gelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1951
  • Fuhuş yuvalarına karşı açılan mücadele Dün gece bizzat Emniyet Mü mutam,şehir dışındaki otel,Şehir dışındaki bazı otel ve gazinoların bir fuhuş yeri haline getirildiğini gözden kaçırmayan alâkalılar b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1951
  • »##0 OOOOİ tOPapOOaOOCOESfrfrOgggSOOOSCegOPO»»^ HALKIN Çalgılı gazinolar Bir okuyucumuzdan almıg olduğumuz mektubu aynen neşrediyoruz.Alâkalıların dikkatini çekeriz:Beyoğlu ve Boğaziçinin muhtelif yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1951
  • Şüpheli bir ölüm hâdisesi Galatada Yazıcı sokağında 36 sayılı evde oturan Çin tebaah Hasio Çing Çing adında biri dün sabah Fındıklıda «Oba» apartmanının kapısı önünde ölü olarak bulunmuştur.Cesedi mua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1951
  • Sen şimdi belki bana deli diyeceksin ama,ben Honoria teyzeye herşeyi itiraf etmeye karar verdim.Viola'mn bu sözlerini Corinne oldukça sakin karşıladı.Ya!dedi.Sonra hemen ilâve etti:Bana kalırsa itiraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.07.1951
  • Kral Abtullah için matem TBastarafı 1 incide!nin elim bir şekilde ufûlü haberini sonsuz bir teessürle öğrendim.Kardeş milletin bu büyük kaybından mütevellit elemine bütün kalbimle iştirak eder derin t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1951
  • Romanyada komünizm büyük bîr buhran geçiriyor Köstence,21 T.H.A.R.E.F.Romanyada komünizm büyük bir buhran geçirmektedir.En hararetli komünistlerin bile artık eskisi gibi partiye ve partinin prensipler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1951
  • Ateş kes müzakereleri rBastaraiı 1 incideT rede bulunmak arzusunda olduk lann,bildirmekle iktifa etmiştir.Gündem hakkında yegâne anlaşmazliğın komünistlerin Kore'den yabancı kuvvetlerin çekilmeleıini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1951
  • W.Churchill itham ediyor Muha|lefet lideri,iktidara ağır hücumlarda bulundu Woodford İngiltere)21 AP.Winston Churchill bugün sos yalizmin ingiliz ekonomos-ine Hit lerden çok daha ağır bir bir dar be i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1951
  • Dewey'in beyanatı Nevyork Valisi,Kızıl Çine karşı ambargonun devamını istedi Hongkong.21 A.A.Uzak Doğuda bir tetkik seyahatine çık mış olan Nevyork valisi Thomas Dewey,Hindiçiniye hareket etmeden evve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1951
  • Harici kısa haberler ÇEKOSLOVAKYADA Çekoslovakyadan gelen haber lerden anlaşıldığına göre.Çek hükümetinden iki Bakan tasfiye edilmiş ve bir üçüncüsü de tasfiye edilmek üzeredir.Buna sebep.gıda maddele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1951
  • Bulgaristanda isyan hareketi genişliyor Moskova şimdiki Bulgar Başbakanı Çervenkov'a itimat edemediği için yerine adam arıyor Viyana 21 Nafen)Buraya gelen haberlere göre.Sovyetler,Bulgaristanda genişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1951
  • Çankırr D.P.îi kongresi TBastarafı 1 incide!huzuriye açılmıştır.Kongre başkanığına Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu ittifakla,ikinci başkanlığa da Edirne Mil letvakili Cemal KöriUü seçilmiş lerdiı Kongre tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1951
  • Ortadoğu savunması ve Amerika f Bastaraft 1 incidel sisatm,idare tarafından yardım İçiû istenilmiş olan 8,500,000,000 dolarhk iahsisatın bir kısmını teşkil ettiğini de belirtmiştir.Bu yardımın en geni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1951
  • istanbul esnafı tarifelerin serbest bırakılmasını istedi Ankara,21 T.H.A)İstanbul Esnai' Dernekleri Birliği,ta rifelerin serbest bırakılması için,İçişleri Bakanlığına müracaat etmiştir.Birliğin yaptığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1951
  • Genç bir çoban Porsukta boğuldu Kütahya,21 T.H.A)Kütahya civarındaki İnköyünde oturan AL isminde 21 yaşlarında Ali Şatır isminde 21 yaşlarında bir genç mandalarını çıkarmak için girdiği Porsuk suyunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1951
  • Yıldızlara seyahat Gelecek nesillerin hava gemilerile seyyarelere gidebilecekleri açıklandı Johannesburg,21 Nafen)Burban üniversitesi profesörlerin den Bleksley tarafından yapılan bir açıklamada,gelec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1951
  • Mareşal Petain'in sıhhati La Rochelle.Batı Fransa 21 A.A.Mareşal Petainin hapsedildiği Yeu adasına dün ge ce geçen polislerden öğrenildiğine göre 95 yaşın-daki bu ihtiyar askerin sıhhî durumu tekrar f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1951
  • Amiral Sherman Italy a da Napoli.21 AA.Birleşik Amerika deniz harekât dairesi başkanı amiral Sherman,bu sabah Londradan buraya gelmiştir.Amiral,burada Atlantik Paktı güney Avrupa ordusu başkomutanı am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1951
  • Yağmurların Istanbulda yaptığı tahribat rB as t ara fi 1 incide*)telif semtlerde 4 ev tamamen 23 ev kısmen çökmüş,5 motor ve 27 sandal da batmış ve parçalan mıştır.Diğer taraftan şehir dışındaki bir ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1951
  • Harriman müzakere imkanları arıyor fBastaraf:1 incide!si Sir Francis Shepherd'le de görüşmüştür.Harriman bugün yaptığı basın toplantısında petrol ihtilâfı üzerinde İranlı ve İngiliz yet kili şahsiyetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1951
  • Horoz sıklet Avrupa boks şampiyonası Londra,21 A.A.Horoz sıklet Avrupa boks şampiyonu İspanyol Louis Romero dün akşam Manchester'de İngiliz boksörti Jackie Clough'u dördüncü raundda nakavtla mağlûp et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1951
  • Amerikan basını Türkiye ve Yunanistanı destekliyor fBaıtarafı 1 incide!A A.Dünkü Amerikan gazeteleri makalelerini Kuzey At lantik Paktına ve İngilterenin bu pakt etrafında aldığı son duruma tahsis etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1951
  • I Asılsız iddialar fBastarafı 1 incide!Bu mantık ve akılla izahı mümkün olmıyan iddiaları tekzip etmek için değil,sırf iddia sahibinin herkesçe malûm olduğu veçhile şahsî infiallerle hareket ettiğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.07.1951
  • Lokman Hekim Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan bagka her gün sabah saat 10.30-12.öğleden sonra.14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul DivanyolJu No:104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1951
  • Z A Y t Beyazıt Nüfus memurluğundan aldığım,içinde asker!durumum yazılı olan nüfusumu zayi ettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.İsmail oğlu Sıtkı Kayhan 927
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1951
  • OPERATÖR Dr.Cavit GÖncer BİRİNCİ SINIF Umumi bas,kann,tenatttl uzuvları,kol.bacak damar ve kemik hastalıkları Mütehassısı Beyazit Okçular bası No:13 Tel:Muayene:23676 ı asül I imar I I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1951
  • Davis Kupası maçları Louisville Kentucky)21 A.A)Amerika bölgesinde Birleşik Amerika ile Japonya tenis takımları arasında dün yapılan Davis Kupası birinci tur karşılaşmalarında Amerikalı Dick Savitt ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1951
  • Ankara Gül Kupası atletizm müsabakaları Havanın yağışli ve pistin fena olması yüzünden atletler ümit edîien neticeleri alamadılar Ankara.21 A.A.Ankara Gül kupası atletizm müsabakalarına bugün 19 Mayıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1951
  • Dünkü atletizm birinciliklerinde 1500 metre yarışma sından bir görünüş Atletizm şampiyonasına dünde devam edildi Birinci küme aileleri arasında yapılan ilk gün yarış mâlarında Galatasaray,Fenerbahçe'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1951
  • E.Charles,nasıl nakavt oldu?Eski dünya şampiyonu,hakem aJtıyı sayarken başını,sekizi sayarken omuzunu kaldırdı,on sayarkende yan beline kadar doğruldu isede tekrar mindere yığıldi Ezzard Charles in ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1951
  • SK^.I+t 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı maddelerin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün,saat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1951
  • İstanbul jandarma satınalma komisyonu Başkanlığından Tahmin F.Muh.Bed.ilk tem.Miktarı Cinsi Kr.S.Lira kr.Lira kr.53000 adet Pirinç halka yarım yuvarlak 4 00 53000 adet Pirinç halka müstatil 28500 adet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1951
  • Adapazarı Bs led iye Başkanlığından 49880 lira keşif bedeli 17200 metre kare Arnavut kaldırımının inşası,bütün malzeme ve işçiliği müteahhidine ait olmak şartiyle eksiltmeye konulmuştur,2_Talipler bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1951
  • İsianbul Emniyet Sandığından Emniyet Sandığına borçlu ölü Fatma Koçu Şevket kızı)varis terine ilân voliyle tebliğ;Bayan Fatma Koçu sağlığında;Kaduköy Merdivenköy mahallesi Kayışdağı caddesi eski 79 Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1951
  • Sterlin 7,86.50 7,91.00 100 dolar 280,50 280.30 100 Fransız Fr 0.80,00 0.80.00 100 üret 0,44.128 0.44,128 100 İsviçre Fr.64,03 64,03 100 Florin 73,68.40 73.68,40 100 Belçika Fr.5.60 5,60 100 Drahmi 0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1951
  • Hie.22 TEMMl Z Ru.17 9 Şevva 19 11 Tem 1370 Pazar 1367 VAKİT VAlATt BIAMf Güneş 5,35 8,52 Öfle 12,20 4,36 İkindi 17.20 8.36 Akgar n v 20,48 1.00 Yatsı 22,50 2,03 İmsâl c 3.21 6,38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1951
  • Milliyet ABONE FÎATLAHI Senelik 28 Uradır 6 Aylık 15 S 9 1 3 İLAN FİATLARİ Baslık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Ura 3 üncü 4 İlân sayfası santimi 2 Resmi ilanların santimi 2 liradır.Mahkeme,tapu.icra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4