Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.07.1951
  • C.Attlee Truman mülakatı İngiltere Başbakanı gelecek ay Vaşingtona g gidecek Londra.18 AP.İyi haber alan mahfiller bugün Başbakan Olement Attlee'nin gelecek ay sonlarında yeni bir Vaşington seyahati y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.07.1951
  • Macaristan da temizlik Londra,18 Nafen)Macaristandan gelen son raporlara nazaran bu memlekette de büyük ölçüde bir «Sovyet temizliği" yapılmaktadır.Komünist gazetelerin ısrarla belirttiklerine göre ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.07.1951
  • Paris Büyük elçiliğine getirile» ceği söylenen Necmettin Sadak Sadak,Paris elçiliğine getirilecek Numan Menemencioğlu sıhhî sebeplerden dolayı merkeze alınacak Ankara,18 T.H.A)Salâhı,"e t tam bir kayn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.07.1951
  • Atlantik Paktı ve ingilterenin siyaseti on haberlere göre Türkıye ve Yunanistanın Atlantik Paktına alınmaları için yapılan müzakereler bir hayli ilerlemiş ve her iki komşu devletin pakta kabulü takarr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.07.1951
  • Harrimanı muhafaza için tedbi Iran emniyet makamları Harrimanın yer değiştirme hareketlerinin önceden ilân edilmemesini istedi O0000Q0O0'9'0Oa»OOC.Tahran,18 AP)Iran emniyet makamları bugün Amerikan E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.07.1951
  • Çiçeron halâ devam Bir film relqlami için uydurulan hâdisenin hakikî hüviyeti yakında tamamen aydınlanacaktır.Dedikodulara sebep olan Çiçeron fi Bundan birkaç gün evvel Daily News gazetesinin Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.07.1951
  • Ekmeklerin düzelmesi için alınan yeni kararlar Fırıncılar istedikleri değirmenlerden un alabilecekler.Fırâncâla imali yasak edildi.Pis fırınlar kapatılacak Vali ve Belediye Reisi F.K.Göka y fırıncılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.07.1951
  • Köprülünün Batı Avrupa seyahati Dışişleri Bakanı Fransa ve tngiltereden başka Belçika,Hollanda ve Danimarkayı da ziyaret edecek »Ankara,18 T.H.A)Dışişleri Bakanımız Prof.Fuat Köprülü ağustos içinde ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.07.1951
  • Amerika Cumhurbaşkanı Muavini Barkley A.Barkley Türkiyeye geSecek Amerika Cumhurbaşkanı Muavini hükümetimizin teklifini kabul etti Ankara.13 T.H.A.Eylül içinde îstanbulda toplanacak olan beynelmilel p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.07.1951
  • İngilterenin Türkiye hakkındaki mühim karan antik Paktın nmamız katile Morrison,Pakta kabulümüz lehinde diğer Atlantik devletleri nezdinde de gayret sarfedileceğini söyledi Kuzey Atlantik Paktına dahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.07.1951
  • Biz nasıl görüyoruz!Tramvayda,otobüste/vapurda Yanımızda oturan genç kadın kendisine bakıp bakmadığımızı göz uciyle tetkik ettikten sonra eğildi,çorapsız bacaklarını kısmen örten eteklerini biraz kald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.07.1951
  • Kaesong müzakerelerine iştirak eden komünist temsilciler müzakerelerin cereyan ettiji salona cjirerleıken Ateş kes müzakerelerinin 6 ncı günü Kızıllar Kerede derhal ateş kesilmesini teklif ettiler Müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.07.1951
  • 4 Dünkü Meclis Adalet,Ticaret ve Milli Eğitim Bakan arı çeşitli soruları cevaplandırdılar Ankara 18 MİLLİYET)Büyük Millet Meclisi bugün saat 15 de Başkan vekillerin den Mustafa Zerenin başkan lığında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.07.1951
  • Ticaret odası srçim kurulu b eli i oldu Ticaret ve Sanayi Odası mec.»isi dün saat 15 te Suat Karaosmanm başkanlığında toplana rak seçin» kurulunu intihap etmiş ve meslek heyetlerinin ade d;ni tespit e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1951
  • GEZİ if Galatasaray Spor kulübü nün tertip ettiği büyük mehtap ve deniz gezintisi 21 temmuz cu martesi akmamı büyük Bandır,ma)vapuru ile yapılacaktır.Çok zengin bir programla tertip edilen bu gezinti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1951
  • İ/e sıcaklar Izmir,18 T.H.A)Şehrimiz bugün mevsimin en sıcak gfnünü yaşamıştır.Hararet derecesi göigede 37 ye kadar yükselm ş,güneşte ise 48 ı bulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1951
  • Denizyollarının Amerikan yardımından alacağı malzeme Denizyolları idaresi tarafından 1950-51 yılı Amerikan yardımından satın alınacak malzemenin cinsi tespit edilmiş ve firmalardan acınan fiatların mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1951
  • Patricia gelip detektifin yaparmaklığa dayandı.Callaghan gayet büyük,masvami pözleri olduğuna dikkat etti.Hiç te aptala benzemiyordu.Çok güzeî b:r kızdı.Patricia:BaKin anlatayım,dedi.Evvelâ akşam yeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1951
  • Garip bir dolandırıcılık İzmir,18 T.H.A)Şehrimizde garip bir dolandırıcılık vuku bulmuştur.Karşıyakada İzzet Tekinalp isimli bir şahıs evini satışa çıkarmış ve gazetelere ilân vermişti.Bunun üzerine m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1951
  • Kabasının lesvikiyle amcasını öldürdü İzmiı,18 T.H.A)Bugün fecî bir cinayet işlenmiş,genç bir çocuk babasının teşvikiyle amcasını öldürmüştür.Cebeci çiftliğinde çalışan Abdi ve Ömer Özcan isimli iki k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1951
  • Dünya basınından Bulgar ordusunu da Ruslar idare ediyor 1947 sulh andlrşması hükümlerine göre,Bulgaristan in 55 bin kişilik bir orduya sahip olması icr.bederken,şimdi 130 bin kişi silâh altında bulunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1951
  • Muhiddin Göklü'nün açtığı dâva Bundan bir müddet önco Ka yalıbay muhakemesi esnasında Kayalıbay ailesinden Zeliha Kayalıbay ve avukatları Muhittin GöklünUn açmış oldukları karşılıklı hakaret duruşması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1951
  • Linianlariii müşkül durumu istanbul Tüccar Do/neği yönetim kurulu dün toplanmış ve son zamanlarda limanlarda hasıl c»an müşkül durum üzerinde etraflı müzakerelerde bulunmuştur.Bu buhran yüzünden navlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1951
  • Habip Edib'in Necip Fazıl aleyhine açtığı dâva Yeni İstanbul muharrirlerinden M,Nermi ve Habip Edibin Necip Fazıl ve Metin ören aleyhine açmış oldukları dâvaya dün Toplu Basın mahkemesinde devam edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1951
  • Kısa Şehir Haberleri ¦jc Vali Gökayın bizzat başında bulunduğu bir ekip dün şehrin muhtelif yerlerinde 15 fınni kon trol etmiştir Bu arada birçok ceza zabıtları kesilmiş ve Üsküdarda 480 eksik vezinli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1951
  • Çözün KISASI.Bu nasıl komünistlik?Bir ajans haberine göre Mareşal Stalin sevgili kızı Svetlanayı evlendirmiş.Yirmi yedi yaşında olan genç kadın duldu.İkinci defa dünya evine giriyor.Birinci kocası göz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1951
  • Bozuk röntgen filmi satışı Sağlık Müdürlüğü,son günlerde artan bozuk röntgen filmi satanlarla sıkı bir mücadeleye girişmiştir.Sağlık Müdüılüğü tarafından tertip edilen ekipler şehrin muh telif semtler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1951
  • Karısını Öldüren katil dün Çekmecede yakalandı Evvelki gün Şehremininde oturan Hamza Can isminde birisinin,karısı Sadiyenin başrha kol demiriyle vurarak öldürdüğünü yazmıştık.Karısını öldürdükten sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1951
  • Yeni Sular idaresi Müdürü işe başladı Teknik Üniversitedeki kürne dönecek olan Sular İdaresi Müdürü Prof.İhsan Gözenin yerine İzmir E.S.H.O.T.Umum Mudü:ü Cahit Çeçe tâyin edilmiş ve dün sabahtan itiba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1951
  • Sarayhumu kazası tahkikatı Savcılık Sarayburnu kazası tahkikatına devam etmektedir.Dün görülen lüzum üzerine Kalnmış vapuru kaptanı Mehmet Pırıl,ehliyetli olmadığı halde motö:ii kullanan Mustafa Er,gÖ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1951
  • Bir kadın daha intihara leşehbüs etti Tepebaşı,Gazeteci sokakta o_Alınan tebaalı Jorj'un e_Çİ Şarlot,dün evinde bulunan Yeranol simli bir ilâcı içerek zehirlenmiştir,Hâdise,kardeşi Vüi taralından zabı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1951
  • Parlamentolar konferansına iştirak edecek delegeler Ağustos sonunda İstanbulda toplanacak olan Avrupa Parlamentolar Birliği konferansına iştirak edecek delegeleri getirmek üzeıc Büyük Millet Meclisi P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1951
  • Karadeniz seferleri arttırıldı İstanbul ile Karadeniz arasında yolculuk yapanların sayısı yaz mevsimi dolayısiyle arttığı için Karadeniz postasına ilâve olarak pazartesi günü Giresun vapuru hareket et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1951
  • Kok kömürü tevziatına yarın başlanıyor Kömür Tevzi Müessesesi tarafından halka kömür dağıtılmasına yarın başlanacaktır.Bu yi] geçen yılın aksine olarak küçük numaradan büyük numaraya doğru beyanname s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1951
  • Belediyede temizlik Fen işleri Müdürlüğünden dün 9 memur daha uzaklaştırıldı.Tasfiyenin devam edeceği anlaşılıyor Mahiyeti henüz açıklanmayan sebeplerden İstanbul Belediyesi İmar ve Fen Müdürlüklerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1951
  • 1 u u ır-n* usa ir u u u c=ca=u HALKDIN FuBya bayırı Okuyucularımızın birinden' almış olduğumuz bir mektubu X aşağıda aynen neşrediyoruz,alâkadarların nazarı dikkatini ge-x İçeriz;O «Bizler Beşiktaş i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1951
  • Denizde yolcu n serbest bırakışıyor Denizbank tasarısı hakkında geniş izahatta bulunan Genel Müdür Yusuf Ziya Öniş,dolmuş yapan motörlerin çalışmasına taraftar olmadığını söyledi Denizyolları Genel Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1951
  • Dolmabahçe sarayı rıhtımı tamir edilecek Ankara,18 T.H.A)Millî Saraylar Müdürü,Flnryadaki mavi ve kırmızı köşklerin tamirinden sonra Dolmabahçe sarayı rıhtımının tamirine karar vermiştir.Rıhtım onarım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1951
  • Boyalı ispirto içerek öldü Ankara,18 T.H.A)Boyalı ispirto müptelâsı,Rüştü oğlu Mehmet Ağın isimli ve 45 yaşında bir tayyare makinisti bugün öğleden sonra Ulus meydanındaki Şehir bahçesine giderek taşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1951
  • İ/de firari bir katil yakalandı İzmir,18 T.H.A)Bugün şehrimizde firari bir katil yakalanmıştır.Niğdede Dudu isim i bir kadını öldüren Abdullah Demiradh bir şahıs,Hüseyin Aktan ismi ile Belediye temizl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1951
  • Eminönü Kaymakamlık binasının tamiri Ankara,18 T.H.A)Evkaf Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı arasında uzun seneler ihtilâf mevzuu olan Eminönü Kaymakamlık binasının tamiri meselesi,bundan bir müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1951
  • Tiyatroda Demokrasi Dün idare heyeti seçimi yapıld».Mahmut Morali,tiyatronun tam demokrasiye kavuştuğunu belirtti Şehir Meclisi tarafından kabı^ edilen Şehir Tiyatrosu yeni talimatnamesinin 8 inci mad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1951
  • 12,57 Açı;Iış ve programlar 13,00 Haberler 13.15 Öğle kon seri Pl)13,45 Şarkılar 14,20 Dans müziği Pl)14.45 Programlar ve şarkılar Pl)15,00 Kapmış 17.57 Açılış ve programlar 18,00 Dans mü/iği Pl)iö,3o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1951
  • Zonguldakfa irticaî tel'in mîtîngî Zonguldak 13 A.A)Bugün saat 18 den itibaren.Ataya' saygı,inkılâplara bağ lılığı göstermek ve tieanileri tel'in maksad'rle bir miting tertip edilmiştir.Binlerce ki si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.07.1951
  • Pakistan Hindistan ihtilâfı Sdney 18 A A.United Press)Pakistanm Avustralya yüksek komiseri Yusuf Harun dün yaptığı basın top lantısmda,Hindistanla Pakis tan arasındaki münasebet,lerin «şiddetli bir bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.07.1951
  • Yemende kolera salglnı iskenderiye 18 A.A.Afp)Yemen'de müthiş bir Kolera salgını başgöster mistir.Yemen'üı Kahire El çişi hâdiseyi İskenderiye'deki dünya sağlık ofisi bölge bürosuna bildirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.07.1951
  • Y/lan zehîrînden elde edilen ilaç Nevyork 18 Nafcn)Miami hayvanat bahçesinin yilanları ile meşgul olan Hanst ismindeki birisi Afrika ve Güney Doğu Asyaya seya hat ederek elde edebildiği kadar yılan to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.07.1951
  • ispanyanın hava üsleri Amiral Sherman,General Franeo'dan bazı ispanyol deniz ve haya üslerini resmen istemiş Vaşhington 18 A.A.Şayanı itimad kaynaklardan Vaşingtona yeleri haberlere göre,Amiral Fori e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.07.1951
  • Dişileri Bakanlığinin bîr tekzibi Ankara 18 A A.Dış işleri Bakanlığından bildiril mistir:Ulus gazetesinin 18 temmuz tarihli nüshasında Demokrat Parti Meclis Grubu içinde Marshall yardımı hu susunda ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.07.1951
  • Macaristanda temizlik f Bastarafı 1 incide';ol^ın bu tehcir hareketinin çok fecî sahnelerle dolu olduğu da kaydedilmektedir.Her ne ka dar kızıl makamlar sürgüne gön terilenlerin Horty rejimine sadık k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.07.1951
  • Hammanı üzere yaptığı teşebbüs gittikçe büyüyen farklarla karşılaşan Başkan Ti uman'ın hususî temsilcisi Averell Harriman'ı İngiL terenin Tahran Büyükelçisi Sir Francis Shepherd bugün ziyaret etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.07.1951
  • Ekmeklerin düzelmesi Belediye murakabe âzalarının son günlerde yaptıkları tetkikler neticesi aldıkkul.kararlan değirmenci ve fırıncılara bildirmek üzere dün saat İÜ da vilâyette Vali ve Belediye Reisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.07.1951
  • Harici kısa haberler DANİMARKADA 980 tonluk Eegg «Amdreup Danimarka yolcu ve yük cemisi dün gece Norveç sahillerinin 13 mil güneyinde tutuşmuştur.Içınde bulunan 43 kişinin hepsi de kurtarılmıştır demi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.07.1951
  • Atlantik Paktı Iııgilterenin siyaseti Başmakaleden devam)prestiji takviye edilecek.Amerika burada ikinci plânda görünecekti.Buna Türkiye ve Yunanistanın itiraz ettikleri,bir buçuk tümene kumanda eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.07.1951
  • Riad MSulh'un cenaze meras'mi Beyrut,18 AP)Lübnan'ın ü.'dürülen eski Başbakanı merhum Riad Essulh için bugün Beyrut'ta muazzam bir cenaze töreni tertiplenmiştir.Cenaze alayını 100.000 kişinin takip et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.07.1951
  • Mısır Kralı Isvîçreye gitti Milano 18 A.A.fAfp)Kral Faruk için,Fiat» fabrikaları tarafından ijışa edilen hususî tren,yeşil ve be yaz boyalı birbirino bağlı üç vagondan müteşekkil her türlü modern konf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.07.1951
  • Mühim bir toplantı General Eisenhower,mar' yotindeki komutanlarla i saat devam eden gizli bir toplantı yaptı Paris 18 A.A.General Eisenhover,maiyetindeki ko mutanlarla dün 6 saat devam eden gizli bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.07.1951
  • Kızıllar Korede ateş kesilmesini teklif etti FBastarafı 1 incide/lığının başına bir İngilizin getirilmesini istemekte İsrar edemutanlığından bildirilmiştir.Ru noktanın da halledilebilmesi haunde,tebli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.07.1951
  • Köprülünün Balı Avrupa seyahati TBastarafı 1 incide?pneağı toplantıdan önce vukubu lacak olan bu seyahate siyasi çev relerde büyük ehemmiyet atfedilmektedir.Yunanistandaki diplomatik teşkilâtımız başt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.07.1951
  • Oatîs'î kurtarmak îçin Amerikanın gayretleri Vaşington.18 AP Dışişleri Bakanı Dean Acheson bugün Amerikan hükümetinin,AP,ajansının Çekoslovakyada mevkuf bulunan muhabiri William Oatis'in tahliyesini s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.07.1951
  • Kayserîdo bir ana yeni doğurduğu çocuğunu boğdu Kayseri,18 T.H.A.Bu sabah şehrimizde son derecede deh şet ve nefret uyandıran bir cinayet işlenmiş canavar bir ana doğurduğu bir yavrusunu boğarak öldür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.07.1951
  • Yugoslavyaya yapılacak yardımlar Belgrad,18 A.A.Yugoslav Eaşbakan yardımcısı ve Dış işleri Bakanı Edouard Kardelj ile İngiltere,Fransa ve Birleşik Amerika Büyükelçileri arasında müzakerelerin Slovenya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.07.1951
  • Kremlin'in yeni savaş hazırlığı Paul Hoffman,Rusların hür dünyayı tahrip etmek için dört cepheli bir savaşa hazırlandıklarını ileri sürdü Vashington 18 temmuz Usis)Birleşik Ameri ka İktisadî İşbirliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.07.1951
  • Dünkü MeHis içtimai I'Bastarafı I incide!•ri vermemişler ve bu suretle miL tekabiliyet esaslarını ihlâl etmiş lerdir.Bu hâdise üzerine 1947 de bir karar alınmış ve memleketimizde kalmak is'.iyenler ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.07.1951
  • İspanya ve Âvrupanın afaası Acheson,ispanya ile,Avrupa savunmasında oynaması mümkün olan rol hakkında müzakerelere girisildiğini açıkladı Vashington 13 AP.Dışişleri Bakanı Dean Ache,son bugün İspanyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.07.1951
  • Çîçeron dedikodusu TBastarah 1 incide)tu?Bunu müteakip Elyasa Bosna Istanbula gelerek bazı gazetelere uğramış,kendisinin casus ÇL çeronla hiçbir alâkası olmadığı. nı ve 'bunu her an isbata hazır olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.07.1951
  • Paktına lieştı TBastarafj 1 incidel aynı zamanda Türkiyenin Orta Doğu müdafaasında kendisine terettüp eden rolü oynamasını son derecede arzulamaktadır.Monison demiştir ki:«Türk hükümeti de bu görüşe i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.07.1951
  • itibar y:h Adı ve Soyadı Mükellefin adresi Verginin Ihbarnamenir Nev'ı No.su 1952 1950 1952 1952 1950 1951 1952 1952 1952 1951 1951 1951 1951 1948 1951 1951 1951 1951 1951 1951 1951 1951 1951 i960 195
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.07.1951
  • Bahsi müşterekten çıkan ihtilâf Lewes İngiltere)17 AP Eski ağır siklet boks sam piyonlarından Tommy Farr,mahkemede,at yarışlarında bahsi müşterekçilik yapmak için gayretleri sırasında on altı bin Ster
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.07.1951
  • Yol yapımı Niğde Valiliğinden 1 43213.71 üra keşif bedelli Gülşehlr Hacıbektaş yolu 111+054—114+052 kilometreleri arası toprak tesviyesi yapımı eksiltmesine istekli çıkmadığından aynı gartlar dahilind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.07.1951
  • Malzeme satılacak Konya belediyesi Elektirik su otobüs işletmesi müdürlüğünden 25 Haziran 951 tarihinde ihale edilmek üzere açık arttırmaya çıkarılan eski Dizel motörü 200 KVA.lık alternator,eski otob
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.07.1951
  • İstanbul jandarma satmalıma komisyonu Başkanlığından Tahmin F.Muh.Bed.ilk tem.Miktarı Cinsi Kr.S.Lira kr.Lira kr.53000 adet Pirinç halka yarım yuvarlak 4 00 2120 00 159 00 53000 adet Pirinç halka müst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.07.1951
  • 1st.Gmr.İh.Dz.Lölgs Komutanlığından Pazarlıkla 7 adet yangın söndürme cihazı satın alınacaktır.Tahmin bedeli 950 lira kat'î teminatı 142 lira 50 kuruştur.Teminat Galata Çinili Rıhtım Hanında Gmr.Mh.Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.07.1951
  • Kok kömürü tevziatı Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi İstanbul Şubesinden 1951/1952 kışı için yapılacak kok kömürü tevziatını bildirir izahat ve satış bürolarının tdres ve mıntakalarını gösterir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.07.1951
  • Sterlin 7,85.50 7,84,80 100 dolar 280.50 280.30 100 Fransız Fr 0.80.00 0.80.00 100 üret 0.44.128 0.44.128 100 İsviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahmi 0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.07.1951
  • Bugün istanbul atletizm birincilikleri başlıyor İlk gün müsabakaları,IV üncü küme ve kadın aileler arası Uzun zamandanberi me rakla beklenen İstanbul atletizm birinciliklerine,bugün Mithat Paşa Stadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.07.1951
  • Amerikalı ailelerin mevsim başında aldıkları enteresan dereceler Amerika])atletler,bu sezona da,aynen evveJki senelerde olduğu gibi,çok iyi derecelerle girmişlerdir Cirit atmada,altı atlet 67 metreyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.07.1951
  • im«—nttm Lokman Hekim Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra.14,30-17 de hasta kabul eder.İstanbul DivanyoUu No:104 V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.07.1951
  • Htc.19 TEMMUZ Ru.14 6 Şevva 1 9 S 1 Tem 1370 Perşembe 1367 VAJCtT VASATİ ESAJtl Güntf 5.35 8.52 öğle 12,20 4.3ü İkindi 17.20 8.36 Aksara 20,48 1.00 Yatsı 22.50 2,03 imsak 3.21 6.38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.07.1951
  • Neşriyat t Ş Ç t HAKKI iş ve İsçi dâvalariyle meşgul olmak üzere salâhiyettar bir ekip tarafından hazırlanan haftalık »iyul.müstakil «IŞÇl HAK-KJ gazetesinin üçüncü sayisı bugün intişar etmiştir F:atı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.07.1951
  • Holândalı Lüc Vam Dam,İt i ya şampoyeınunu yendi Scheveningen Hollanda)18 AP.İtalyan orta siklet boks şampiyonu Gino Cam pana,dün akşam Hollandalı boksör Luc Van Dam ile yap mış olduğu maçı,dokuzuncu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.07.1951
  • Robinson Turpin revahş maçi Londra 17 A.A)United Press)Sugar Ray Robin,son ile Randolph Turpin ara sındaki dünva orta sıklet boks şampiyonluğu intikam maçı 12 eylülde Nevyoıkta yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.07.1951
  • Milli ye t ABONE FUTLARI Senelik 28 Uradır 6 Aylık 15 t 9 1 3 ÎLAN FİATLARI Başlık 20 Ura 2 nci sayfa santimi 4 Ura 3 üncü 4 tlân sayfası santimi 2 Resmî ilânlann santimi 2 liradır.Mahkeme,tapu.icra i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.07.1951
  • ZAYÎ 6 ncı şubeden aldığım şoför ehliyetini zayi ettim Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Halit Ergüzel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.07.1951
  • lst.Lv Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları Malatya garnizonunda 3 tavla binası işi kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur,ilk keşif bedeli 105337,38 üra olup geçici teminatı 6516 9C liradır.Eksilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.07.1951
  • İHoperatör asm I Dr.Cavit Göncer j-BÎRÎNCİ SINIF Umumi baş,karın,tenasUl 1 u/uvlan,kol.bacak damar I İve kemik hastalıkları Mütehassısı Beyazit Okçularbaşı No:13 I Tel;Muayene;23676 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4