Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.07.1951
  • f¥H I V,¦*tit~\Üskiidarla Beşiktaş arasında sefer yapan Denizyolları vapurlarından biri Beşiktaş iskelesine yanasırken iskeleye yanaşamaznış ve sahile bindirerek karaya binâirmiştir.Resimde kazava ugr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1951
  • Harriman ingiltere Iran ihtilâfını halledemedi Trumanin hususî müşaviri Harriman,ilk temasları neticesinde bir çıkmazla karşılaştı.İngiltere Abadana yeniden bir çıkartma gemisi gönderecek Tahran,17 A.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1951
  • Alman Ordusu Kiki Alman Generalinin »hazırladığı prog r ami!İl Amerika aynen kabuletti] Berlin,17 A.A.Almanyanın batı müdafaasına iştiraki ile alâkalı Petersberg muhtırası Kurier gazetesinin Londra mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1951
  • Bunaltıcı scaklar Sıcakların artması üzerine şehirde buz karaborsası başladı Sıcakların son günlerde bunaltıcı bir mahiyet alması,şehrimizde bir buz karaborsasının doğmasını intaç etmiştir.Esasen ihti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1951
  • Feci cinayete kurban giden Sâdiye Can Kıskançlık ve şüphe yüzünden bir cinayet Bir adam hiç yüzünden on günlük lohusa karisinin başjnı demirle parçalayarak öldürdü Dün öğleden sonra saat 15 de Şehremi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1951
  • SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM MÜCADELESİNE HIZ VERDİ Yurdun muhtelif yerlerin de yeni dispanserler açıl di hasfahanelerdeki verem yatağı ade di arttırıldı.Ankara.17 A.A.Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1951
  • Türkiye ispanya dostluğu İspanyol Büyükelçisi taraflar arasındaki samimî dostluk hislerinden s i ta y işle bahsetti Ankara,17 T.H.A)«Türk Havadis Ajansı nm siyasî muhabiri,18 temmuztarihine müsadif İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1951
  • Seçimlere hazırlık 16 eylülde 17 ilimizde 20 milletvekili seçilecek Ankara,17 T.H.A)16 eylül pazar günü 17 ilimizde yapılacak ara seçimlerinde 20 milletvekili seçilecektir.Bu iller/de seçim kurulları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1951
  • D.P.Meclis grupu içtimai Ankara,17 A.A)Demokrat Parti Meclis Grupu idare kurulundan tebliğ edilmiştir:Demokrat Parti Meclis Grupu umumi heyeti 17.7.1951 salı günü ^aat 15.00 de grup başkanı İstanbul M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1951
  • Hindistanm tanınmış kadın mütefekkirlerinden Hannh eh dün Eminönü Halkevinde bir konferans vermişti'.Resimde Bayan Hannh en ve tercümanı görülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1951
  • Biz nasıl görüyoruz] Kızılların itirafları Tass ajansının verdiği bazı haberler Rusyada Türk ırkının imhası,Türklüğün ortadan kaldırılması için herşeyin yapıldığını göstermektedir.Çarlık tarafından en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1951
  • ölümü bir cinayet şüphesi uyandıran MUnire Çavuş ve dün tevkif edilerek sorgusu yapılan İsmail Tuna Evli bir kadının şüpheli olumu Aşığı İsmail ile birlikte a ç'ıkta sandâlia denize giren Münirenin Öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1951
  • Amerikanın Avrupadaki yeni müdafaa gayretleri Amerika;İtalya,Almanya ve Ispnayada daha büyük ordular teşkil edilmesine hazırlanıyor Vaşington.17 A.A.Aylar danberi devam eden tereddütler den sonra Birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1951
  • îki gündür Ankarada bulunan Amerikan senatörleri dün sabah saat 9.30 gıİ^JSSSâSİA maya müteveccihen hareket etmişlerdir.Senatörler hava alanmda merasimle uğurlanmalardır.Resimde senatörler hareketleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1951
  • Kaesongta henüz müsbet bir neticeye varılamadı Mütareke müzakerelerinin münakaşasız ve anlayışlı bir hava içinde geçtiği bildirilmesine rağmen ta raflar henüz bir anlaşma yapılamadı.Müzakereler bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1951
  • Emlâk Kredi Bankasının yeni tesis ettiği mesken tasarruf sandığı hakkında Bankanın Müdürü dün gazetecilere izahat vermiştir Resimde basın toplantısında bulunanlardan bir grup görülmektedir Yazısı 2 nc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.07.1951
  • Bu gidişle dünya insanlara dar gelecek Birleşmiş Milletler sıhhat teşkilâtı» tarafından neşredilen bir istatistiğe göre son elli senede dünya nüfusu 800 milyon artmıştır,İnsanlar 1650 de bugünkünün an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1951
  • Bugün Vilâyette yapılacak toplantı Bugün saat 16 da Vilâyette değirmenler hakkında bir topiantı yapılacak ve son günlerde Belediyenin yapmış olduğu kon trollardarı elde edilen neticeye göre,alınan ted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1951
  • Müsteşrikler kongresi hazırlıkları Eylül içinde şehrimizde toplanacak oian 22 nci müsteşrikler kongresine ait hazırlıklar devam etmektedir.Dünyanın sayılı Uim merkezlerinden gelecek 500 delegenin bura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1951
  • Pamuklu mensucat Hatları düşüyor Bundan bir müddet önce Stu merbank pamuklu mensucat fıatlarında yüzde 5-12 nispetinde indirme yaptığını bildirmiştik.Hususî fabrikalar da Sümerbnnkla muvazi olarak pam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1951
  • Vallahi bilmem,belki silâh daha evvelce evde elden ele dolaşmıştı.Stenhurst üzerinde helkesin parmak izi olduğunu biliyordu,sonradan silâhı pohsın muayene edeceğini düşünerek daha evvelden silâhı sild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1951
  • Kısa Şehir Haberleri if Beşiktaşta,Köyiçinde oturan Hasan adında biri ile Galatada Kuledibinde ikamet eden.Katina adında bir kadın geçirdik leri kalb krizi sonunda sokakta düşüp ölmüşlerdir if Bir ark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1951
  • Yerebatan Sarayı haftada 4 gün açık bulunacak Şehrin eski ve tarihî su sarnıçlarından Yerebatan sarayı haftada dört gün pazartesi,çarşamlıa,cuma ve cumartesi günleri saat 13 ten 17 ye kadar halka açık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1951
  • intiharlar artıyor Sadece şehrimizde son bil hafta içinde 16 kişi intihara teşebbüs etti intihara teşebbüs hadis son günlerde çoğalmıştır,3on hafta içinde yedisi kadın ve dokuzu erkek olmak üzere 16 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1951
  • Nuri Demirağ iddialarını Isbata hazır Birkaç gün evvel Milli Kalkın,ma Partisi lideri Nuri Demirağ ta rafından Amerika dönüşü müna sebetiyle neşredilen broşür dolayısiyle türlü yollarda çıkan haberler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1951
  • Suriyeden bir firma Denizyoüarmdan gemi istiyor Suviyede bir firmanın hac es_Basında yolcu nakli için Denizyollarından yemi istediğini bildirmiştik.Bu hususta yapılan temaslar müspet bir şekilde netic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1951
  • Kuyudan çıkan ceset Kadıköy ünde,Kozyatağında ütur- n Kerim İyimser adında bir çobanın cesedi dün sabah Hünkâr İmamı denilen mevkide bir kuyu içinde bulunmuştjır Yapman ınteleme sonunda evvelki gece k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1951
  • Demokı al Parti H idare kurulu başkanlığından tebliğ edilmiştir 22 7-951 pazar günü saat 10 d a TepebafJ Belediye Dram Tiyatrosunda,ilce idare kurulları,bucak idare kurulları,ocak başkanları.İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1951
  • GEZt ir-Galatasaray Spor kulübü nün tertip ettiği büyük mehtap ve derciz gezintisi 21 temmuz cu martesi akşamı büyük Bandır,ma)vapuru ile yapılacaktır.Çok zengin bir programla tertip edilen bu gezinti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1951
  • HÂLKÖİNI 9&£l Talimatlara riayetsizlik Okuyucularımızın birinden almış olduğumuz bir mektubu aşağıda aynen neşrediyoruz,Alâkadarların nazarı dikkatini çe-2g keriz;«Belediyece tramvayların içerisinde v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1951
  • İmar Müdürlüğünde yolsuzluk mu var İki gün evvel 8 memurun vazifesinden uzaklaştırılmasını müteakip,Reis Muavini Çiller'e 3 ay izin verilmesi çeşitli tefsirlere yol açtı İstanbul Belediyesi İmar Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1951
  • Merkez talebe yurdu yıktırılıyor Millî Eğitim Bakanlığının Bayazıttnki merkez talebe yurdu Bakanlığın gördüğü lüzum üzeı'ne yıktınlacaktır.Esasen çok harap bir durumda olan bina,son günlerde sakinleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1951
  • Orman mühendis muavinlerinin toplantısı Yeşil Türkiye Orman Mühendis Muavinleri Cemiyetinin tertip ettiği basın toplantısı dün saat IV de Beyazıtta Bahar pasta salonunda yapılmıştır.Gazetecilerle bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1951
  • Şehirden notlar Dolmuş yapan motörler tehlikeli değil midir?İçlerinde bir ikisi hâriç,bu motörlerin dolmuş yapmaları halkın sağlığı bakımından hiç te doğru değildir İstanbul şehrinin nedense pek nazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1951
  • Seyrüsefer cezaları Yeni talimatnamede seyrüsefer cezaları,şoförler lehine hafifletilmiş bulunuyor Yüz elli üç maddelik yeni seyrüsefer talimatnamesinin iyi tatbik edilmediğine dair çıkan haberler üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1951
  • İrandan 40 üniversite talebesi geliyor Memleketimizi ziyaret etmek üzere 20 temmuzda şehrimize gelecek olan İranlı 40 üniversite öğlencisi ve 5 profesörün şeh rimizde kalacakları müddetçe istirahstler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1951
  • 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Radyo salon orkestrası konseri 13,45 Şarkılar 14.20 Dans müziği ¦ P1 14.45 Programlar ve şarkılar PI)15,00 Kapanış 17.57 ApiIiş ve programlar 18.00 Kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1951
  • Birikmiş çöpler yakılıyor Son günlerde şehrin muhtelif semtlerinde karasinek üretici yer lerin temizlenmesine başlandığını bildirmiştik Şehrin temizliği meselesi üzerinde kendisiyle görüştüğümüz Temiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1951
  • Emlâk Kredi Bankasının hazırladığı yapı tasarrufu Harp sonrası devresii.de,yurdumuzda imar ve inşa laa liyetleri yer yer hızlanmış ol makla beraber:nüfus artışı,bazı sanayileşme hareketle ri ve büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.07.1951
  • Sovyet ordusu Rusya seferberlik ilân ettiği takdirde beş milyon kişiyi silâh altına alacak Londra 17 AA Lps)Harbiye Bakanlığı müsteşarı Sovyet Rusya ve peykleri,nin silâhlı kuvvetleri hak kında yeni r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1951
  • Büyük döviz kaçakçılığı Ankaruda yarım milyon liralık döviz kaçakçılığı meydana çıkarıldı Ankara,17 T.H.A)Ankara zabıtası aşağı yukarı 3 senedir devaıu eden bir döviz kaçak,çıhğıni meydana çıkarmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1951
  • Akdeniz Ekonomik k.f kınma öğretim merkezi Ankara,17 A.A.İki ay evvel hükümetimizle beynelmilel te-kilât arasında yapılan anlaşma gereğince Ankarada kurulacak oian Akdeniz ekonomik Kalkınma öğretim me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1951
  • Kıskançlık yüzünden bîr cinayet FBaatarafi 1 incide*?buhranlar geçiren Hamza çok sevdiği karısına delice kıskanmaya başlamış ve ikide bir «sakın bana ihanet edeyim deme,yoksa böyle bir şey var mı,bu ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1951
  • Moskova Elcimiz vazifesine başladı Moskova,17 AP)Türkiyenin Moskova Büyükelçisi Muzaffer Goker bugün iki aylık bir mezuniyeti müteakip yeniden vazifesine başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1951
  • Sağlık Bakanlığı verem mücadelesine hızverdi TBastarafı 1 incide!Trabzon ve îzmirdeki verem hastahanelerine 100 er yataklı birer pavyon inşası ihaleleri yapılmakta olup yakında bilfiil inşaata başlana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1951
  • İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden Mahallesi Sokağı 'insi No.sı Aylık kirası Yıllık kirası Lira kr.Lira kr.Fethiçelebi İslambey Hacievhat Arakiyeci H.Mehmet Kefçe dede Hacıhesna hatun Tenbel Hacimehme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1951
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı maddelerin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün,saat ve mahallerdeki As.Sa,Ko.da yapılacaktır.Şartnameler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1951
  • Uludağ'a 500 çadır kuruldu Bursa,17 A.A.Uludağa 590 den fazla çadır kurulmuş ve dağ meskûn bir manzara halini almıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1951
  • Kemal Zevtinoglu Malatvada Malatya.17 A.A.Bayındırlık Bakanı Kemal eytinoğlu,beraberinde Samsun Milletvekili Naci Bekman.Tekirdağ Millet,vekili Zeki Erataman,Karayolla n ve Su İşleri Umum Müdürleri ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1951
  • Koesongta henüz müsbet bir neticeye varılamadı rBanUraft 1 incide?den sonra Çinli delegelerin yüzleri,güler yüzlü görünmeğe gay ret eden kuzey Koreli delegelerinkinden daha fazla takallüs etmişti.Mütt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1951
  • Haricî kısa haberler ARJANTINDE Alagoas eyaleti baş şehri Maccio'dan gelen malûmata göre,milliyeti henüz tesbit edile,miyen bir uçak.Rio San Fran,cisco'da.sis yüzünden yere düş müştür.Kaza neticesi ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1951
  • Sovyetler tiftik alıyor Geçen sene olduğu gibi bu yıl da şehrimizdeki Sovyet ticaret mümessilliği 140 150 ton standart iyi tip tiftik satın almıştır.Sovyetlerin daha ne miktar tiftik alacakları belli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1951
  • Yeni Belçika Kralı dün and içti Brüksel.17 AP.Sosyalist,ler.Kral Baudouin'in feragat et miş olan babası Kral Leopold'a tazimde bulunmasına mâni olmuşlardır.AP tarafından alınan malûmata göre,sosyalist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1951
  • Riad El sulh'a suikast yapanlar Amman 17 A A.Afp)Dün Ammanda bir suikast t'e kurban giden Lübnan eski başbakanı Riad El Sulh saat 16 da otomobille Saraydan çıkarken kendisini otomobille takip iden dör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1951
  • Her iki İngiliz hariciye memu runun hayatî ehemmiyeti haiz sırlarla demirperdeyi aş tıkları anlaşılıyor Vashineton 17 A.A.Reüter)Dışişleri Bakanlığırun bir sözcüsüne cöre,kaybolan İngiliz diplomatları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1951
  • Carney'in beyanatı Amiral,Iıavpte kara kuvvetlerinin nihaî bir unsur olduğunu kabul ediyor Napoli.17 CAP.Amiral Carney dün,şayet bir harp vukubulursa,bunun evvelâ,güney Avrupada kara' kuvvetlerinin de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1951
  • Italyada hükümet buhraıuı Roma 17 AP Cumhurbaşkanı Luigi Einaudı bugün Capıaroladaki yazlık köşkünden alelacele Romaya dönmüş ve ye ni bir kabinenin kuruluşu ile ilgili olarak derhal istişarelere başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1951
  • Evli bir kadının şüpheli ölümü TBastarfifı I.incidel sandal kiralayarak denize açılmışta-Bir saat sonra İsmail yalnız olarak dönmüş ve genç kadının boğulduğunu söyleyip vaziyeti polise bildirmiştir.Du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1951
  • Alman ordusu rBaslaraft 1 incide!larına güre resmî Amerikan şah siyetlen şimdiden vesikada ileri sürülmüş olan teklifleri kabul ettiklerini bildirmişlerdir.C.ondıadakı kanaate göre Amerikanın bu beyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1951
  • SeçimJere hazırlık rBastaraf» 1 incide")eksiksiz olarak cereyanı için lıer türlü tedbiri almıştır.Bakanlıktaki seçim bürosunun ku rııluşu tamamlanmıştır.İstanbulda 2 ve Aydında 3 mil letvekilinden baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1951
  • Amerikanın gayretlen TBastarafı 1 incide!bulunmaktadır Franco silâh ba kınımdan zayıf olan ordusunun Birleşik Amerika tarafından tes lih edilmesini istemektedir Birleşik Amerika bu talebi müsait karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1951
  • Türkiye-Ispanya dostluğu TBastarah 1 incide!daki siyasetleriylc birbirlerine bağlı bulunmaktadırlar.«Türk İspanyol münasebetlerinin çok samimî olduğuna dair en güzel cevabı bizzat olay lar vermektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1951
  • Harriman ingiltere iran ihtilâfını halledemedi TBastarafı 1 incide")diklerine göre Başkan Trumanın.hususî müşaviri Averell Harriman,bir çıkmazla karşılamışlır.Harriman,evvelâ Başbakan Musaddık ile,ond
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1951
  • Amiral jSherman'ıni iseyahat *s Amiral,General Franco Js ili;askerî bir anlaşmanın ö zeminini hazırlayacakmış K Vaşington.17 A.A.İyi o bir kaynaktan bildirildiğine rjj göre,İspanya ile bir askerî anla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.07.1951
  • KAYIP:Kömür Tevzi Müessesesinden-almış olduğum 107905 No.lu kömür beyanname koçanını kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü,yoktur.Rıza Yücelt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1951
  • Devlet Orman işletmesi Bolu Müdürlüğünden 1 işletmemiz fabrika istif yerinde mevcut 51753 adede denk 988.801 M3.normal köknar kerestesi 7 parti,40413 adede denk 214.865 M3.boy anormali köknar 6 parti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1951
  • Dört gün devam edecek ola* Atletizm birincilikleri ne netice verebilir?1 inci küme yarışmalarında evvelki senelerin aksine,G.S.takımı ezeli rakibi F.B.ye nisbetle iyi durumdadır İstanbul kulüpleri ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1951
  • Müteahhit nam ve hesabına açık eksiltme ile yün kordon satın alınacak D.D.Y.Eskişehir Cer Afelyesi Komisyonundan 1 Müteahhit namı ve hesabına 5044,800 Kg,yün kordon 30/7/951 pazartesi günü saat 15 te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1951
  • KAYIP:Kömür Tevzi Müessesesinden almış olduğum 107904 No.lu kömür beyanname koyanını kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur,Sait Ali Yücelt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1951
  • Stedin 7.85.50 7,84.80 100 dolar 280.00 280,00 100 Fransız Fr 0.80.00 0.80.00 100 üret 0,44.128 0.44.128 100 İsviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68,40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahmi 0.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1951
  • ¦HM OPERATÖR I Dr.Cavit Göncer B BİRÎNCİ SINIF B Umumi bag,karın,tenasUl I u/uvlan,kol.bacak damar I İve kemik hastalıkları I Mütehassısı I Beyazit Okçularbasi No;13 1 Tel:Muayene;23676 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1951
  • Lokman Hekim Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10,30-12.öğleden sonra,14,30-17 de hasta kabul eder.İstanbul DivanyclJu No:104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1951
  • Milliyet ABONE FIATLARI Senelik 28 liradır 6 Aylık 15 S 9 1 3 İLAN FÎATLAHI Baslık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 ll&n sayfası santimi 2 Resmi ilftnlann santimi 2 liradır.Mahkeme,tapu.icr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1951
  • Öğrenci iskarpini alınacak Bahçe Düziçi Köy Enstitüsü Müdürlüğünden 1 Enstitümüz öğrencilerine 1951 akçalı için kapalı zarf usulü ile en az 1450 en çok 1600 çift iskt.ıpin alınacaktır,2 Beher çiftçini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1951
  • İstanbul Belediyesi ilânları Kan satılacak Karaağaç mezbahası sığır kesim pavyonunda hasıl olacak büyük baş hayvan kanlarının bir yıl müddetle satışı kapalı zarf usuliyle arttırmaya konulmuştur.Tahmin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1951
  • 13 18 TEMMUZ Ru.5 Şeyva 1 9 1 1 Tem 1370 Çarşamba 1367 ¡AUT VASATİ HANİ Güneş 5.35 8,52 Öğle 12.20 4.36 İkindi 17.20 8.36 Akşam 20.48 1.00 Yatsı 22.50 2.03 îmsâk 3.21 6.38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1951
  • ist.lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları Açık eksiltme ile 13 ton sığır eti fatın alınacaktır.Tutarı 14,950 lira olup geçici teminatı 1122 liradır.İhalesi 30.7.951 Pazartesi günü saat 15 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1951
  • Balast ihzar Ettirilecek Devlet Demiryolları 8.işletme komisyonundan 1 Aşağıda mevkii,miktarı,muhammen bedeli ile muvakkat teminatları yazılı dört mahalden balast ihzan işi kapalı zarf usuliyle eksilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1951
  • Çanakkale Belediye Başkanlığından i Cumhuriyet meydanında eski mezarlık yerinde yeniden yaptırılacak garaj binasının birinci kısım inşaatı açık eksiltme suretiyle ihaleye konulmuştur.2 ihalesi 26/7/95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4