Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.07.1951
  • Ateşkes müzakereleri başlıyacak 'V*V/N^^N/"S/Komünistler GL Ridgwayin tekliflerini kabul ettiler Bu vaziyete göre,Kaesong tarafsız bölge haline getirilecek,muhabirler müzakereleri takip edebilecekler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1951
  • Küçük Çekmecede genç bir kadına tecavüz edildi Nejat ismindeki genç,kendisine Amerikalı süsü veren bir kadın tellâlı ile a nlaşaraL bu işi yaptı Savcılık çirkin bir tecavüz ve beyaz kadın ticareti hâd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1951
  • Hayırsever bir bayan 1500 dönümlük çiftliğini göçmenlere bağışladı Erzincan.14 A,A.Sağır.oğlu merhum Mustafa Raşidin torunu bayan Necmiye Sağıroğlu bugün noter huzurunda Kemanın KamaTİk bucak merkezin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1951
  • G.McGhee Sovyetleri itham etti "Rusya İranın bulanık petrollerinde balık avlamaya çalışıyor,Vashington 14 AP.Bir leşik Amerika Dışişleri Ba kanlığı müsteşarlarından Ge örge McGhee,dün «Rusya,nın,İran'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1951
  • İngiltere Kızıl Denize 4 muhrip gönderecek Bunlar,Kızıldenizde sef nîn menfaatlerini Londra,14 AP)Dört İngiliz muhribinin pek yakında Kızıldenize gönderileceği bugün Amirallik Dairesinden bildiril mis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1951
  • Şehrimizde misafir bulunan Dedeağacın Etnikos atletizm takımı ile Beyoğluspör atletleri dün Mithatpaşa stadında karşılaş,mışlardır.Resimde müsabakalarda cirit atan bir atlet görülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1951
  • Dim şehrimizde askeri biniciler arasında müsabakalar yapılmıştır.Resimde müsabakalara eden ve iyi derece alan beş subayımız görülmekisdir iştirak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1951
  • Kocasına ihanet eden genç kadın Muallâ'nın suçu sabit görüldüğünden bir ay hapse mahkûm oldu Sebilürreşat dergisi sahibi Eşref Edibin evli bulunan kızı Muw alla bir müddet evvel zina suçu ile adliyeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1951
  • Frankonun yeni kararı ispanya Devlet Reisi,demokratik dünya ile daha sıkı münasebat kuracak Madrit.14 AP.İspanya Devlet Reisi general Francisko Franko4nun bu hafta zarfında İspanyamın batfcı demokrat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1951
  • 30 Ağustos terfih listesi Millî Savunma Bakanlığı terfih edecek subayları tesbite başladı Ankara.14 T.H.A)Millî Savunma Bakanlığınca,bu yıl terfi edecek subayların listelerini hazırlamak üzere,alâkalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1951
  • Bayar'ın dünkü tetkikleri Cumhurbaşkanı Avanos ilçesinde sel felâketine uğrayanları ziyaret etti Ankara,14 A.A.Cumhurbaşkanı Celâl Bayar bugün ıefakatinde Kırşehir Milletvekili Amiral Rıfat Özdeş,Koca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1951
  • w *m:Korede gösterdikleri kahramanlık üzerine Başkan Truman farafmdan en iyi savaşan birlik Unvanı verilen Tugayımıza,Trumanın bu mesajı Gl.Van Fleett tarafından tevdi edilmiştir Resimde sekizinci ord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1951
  • Eskişehir D.P.il Kongresi bugün mesaisine haşlıyor Başbakan,Maliye,Bayındırlık ve Çalışma Bakanlarının Kongrede birer nutuk söylemeleri kuvvetle muhtemel Eskişehir,14 Milliyet)Demokrat Parti il kongre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1951
  • Şahsi müşavirini trana gönderen Başkan Truman Iran Şahı ile bir arada A.Harriman bugün temaslara başlıyacak Eden,petrol ihtilâfının Koreden daha büyük bir tehlike arzettiğini söyjedi Paris.14 AP,İngil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1951
  • Biz nasıl görüyoruz!Üniversite sitesi Milli Eğitim Bakanı uzun tetkiklerden sonra Üniversite sitesinin yerinin tesbit edildiğini açıkladı,Senelerden beri devam eden bir dâvanın bu suretle halledilmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.07.1951
  • Muallimler Birliği «Pazar Postası» nda çıkan bir yazıyı protesto edecek Muallimler Birliğinin Göztepede tesis ettiği «Öğretmenler istirahat kampın bu sabah açılacaktır.Ayrıca önümüzdeki haftalarda iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1951
  • Bu hafta limanımıza gelen mallar Geçen hafta içinde limanımıza 15 perm gelmiş ve 33 ton radyo,436 ton kâğıt,995 ton demir eşya,301 ton cam,25 ton batarya,612 ton tel.10 ton mum.314 ton boru,161 ton sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1951
  • Anasının başını yaran kız evlât Kızıltoprakta oturan Feriha adında bir kadın küçük bir mesele yüzünden çıkan kavga sonunda annesinin basma bir sün hi vuımuş ve ağır surette yaralamıştır.Kadın hastahan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1951
  • Prof.M.Sekip Tunç'un izahatı İki günden beri bir sabah refikimi/de hakkında yapılan neş riya t münasebetiyle Türkiye Muallimler Birliği Reisi Prof.M.Sekip Tunç,şu izahatta bulunmaktadır:Hakkımda yazıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1951
  • Vasiyetnameyi okudun mu?dedi.Tabii okudum.Ne düşünüyorsun?Bunu yazanın Kolonel hak xmda hiç te paılak fikirleri oli'iadığmı düşünüyorum.Kadıncağız tgeı bu adamla mesut oL saydı,kızlariyle evlenecek ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1951
  • Çubuklu itfaiyeye kavuştu Belediyenin Çubuklu'da tesis etmiş olduğu tam teşkilâtlı itfaiye grupunun açılış töreni dün sabah yapılmıştır.Bu semtte yakıcı madde depoları bulunması dolayısıyle muhtemel k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1951
  • Kok kömürü tevziatı Kararname gelmediği için,resmi müesseselere ve sanayie verilecek kömür fiatları da belli olmadı Kömür tevziatına ait karamame henüz şehrimize gelmemiştir.Bu sebeple kömür tevziatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1951
  • Swim KISASI.P.T.T.nakliyecilik yapabilirini?Pcsta ve Telgraf idaresine,Deniz,Hava,ve Demiryolları İdarelerinin faaliyette bulunmadıkları yerlerde yolcu ve eşya nakli müsaadesi de verilmiş.Davulun sesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1951
  • Genç bir amele intihar etti Kadıköy ün de Yeldeğirmeni Tep€ rokaftnda oturan 27 yaşlarında Süleyman adında bir genç dün sabah Saraybununda,eski Güihane hastahanesı civarında bir incir ağacına asılı ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1951
  • Sarayburnu hâdisesi tahkikatı Sarayburnu önünde cereyan eden ve 5 kişinin ölümü ile neticelenen müessif kaza hakkında savcılıkça yapılmakta olan tahkikata devam edilmektedir.Dün bu hususta yeniden baz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1951
  • ic Galatasaray Spor kulübü nün tertip ettiği büyük mehtap ve deniz gezintisi 21 temmuz cu martesi akşamı büyük Bandır,maı vapuru ile yapılacaktır Çok zengin bir programla'tertip edilen bu gezinti cuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1951
  • İstanbul Sergisine rağbet artıyor İstanbul Sergisi son günlerde ralk tarafından büyük bir rağbet gömlektedir.Bilhassa son günlerde açılan İtalyan lunapar ki halk' lazlasiyle cezbetmektedir.Yalnız luna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1951
  • Kısa Şehir Haberleri ir Etibank Genel Müdürü Ferit Nazmi dün sabahki ekspresle Ankaradan şehrimize gelmiştir.Umum Müdür pazartesiden itibaren şehrimizde incelemeler,de bulunacaktır.İr Gelenbevi okulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1951
  • ~V-v v V V t,HALKIN Gelen cevaplar Harem iskelemi» ve «Adada başıboş koyunlar» başlığı altında çıkan yazılara Belediye Neşriyat Müdürlüğünden aşağıdaki cevaplar alınmıştır:Kınalıadctdct sürü halinde k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1951
  • Dün Boğazda yapılan keşif Bir deniz kazası sonunda kaybolan,Von Ribbentrop'un kayınbiraderinin cesedi bir îürlü bulunamadı On beş gün evvel Boğazda fecî bir deniz olmuş ve içinde 6 kişi bulunan bir mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1951
  • Arkadaşını bıçakladı Şehremininde oturan Hamdi Turmaniie aynı semtte oturan Turan Özgeç,evvelki gece sinema dönüşünde bir kadın yüzünden kavgaya tutuşmuşlardır.Bir ara fazla asabileşen Turan bıçağını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1951
  • Tedavüldeki paramız T.C Merkez Bankası tarafından neşredilen bültene nazaran tedavüldeki pararmzm mıkdîan 986.037.086 liradır.Aynı bültene göre dahil ve hariçteki altın stokumuz 133 ton 115.802 gramdı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1951
  • Babı hümayun'ım tamirine haşlandı Topkspi Sarayı Müzesine girilen eski Babı hümtyun denilen büyük saltanat kapısının tamirine başlanmıştır.Tarihî bir önemi olan btt kapının tamiri için projeler müteha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1951
  • Şehrin bazı semtleri neden susuz kalıyor?Alâkalılar,şehre halen 102 bin metreküp su verildiğini,susuz kalan yerlerin dahilî tesi satıma bozuk olduğunu ileri sürüyorlar.Son günlerde şehrin bazı semt le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1951
  • Dünya basınından Sovyet taarruzu ve m mü Kurulması zarurî olan yeni bir savunma Teşkilâtına Türkiye ve Yunanistan dahil edilmelidir «European Review» adlı dergi,temmuz nüshasında,«Avrupa'nın Doğu ceph
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1951
  • 12,57 Açılış ve progrmlaT 13,00 Haberler 13,15 Küçük orkestradan melodiler 13,45 Etienne Kardeşlerden şarkılar Pl)14,00 Saz eserleri oyun havaları 14,20 Dans ve' caa müziği Pl)14,45 Şarkılar 15,30 Kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.07.1951
  • Küçükçekmecede genç bir kadına tecavüz edildi rBastarafı 1 imide I şahsa satmışlardır.Zengin şahıs kızı otelin bir odasma götürerek kendisine sahip olmak istemiş fakat bu su rada kendisine gelen kız k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1951
  • Verem hastahanesfıtm emel alma fareni Törene,Vali Arif özgen'in bir nutku ile başlanmıştır.Vali bilhassa hükümetin bu" mühim eserf meydana getirirken yaptığı fedakârlıklar arasında halkın gösterdiği h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1951
  • G.Mc.Ghee Sovyetleri itham elti TBastarah 1 incide!Kendisi,Sovyetlerin,İranın petrollerinden istifade ar zuları eski kuvvetinde de vam etmektedir ve Ruslar tran'ı kontrolları altına al mak istemektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1951
  • Devlet Tahvillerinizi Bankamıza yatırırsanız Muhafaza ücreti ödemezsiniz Kupon tahsil ücreti ödemezsiniz AYNI ZAMANDA Tahvillerinizin gelirini yüzde bir arttırırsınız.YAPI ve KPEDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1951
  • Karasinek mücadelesi devam edecek Son günlerde şehrin bazı mın takalarında üreyen karasinekler le esaslı surette mücadeleye devam olunmaktadır.Bunun için Vali Muavini Fuat Alper'in baş kanlığında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1951
  • Franıonun yeni kâran i f Bastarafı 1 Incidel Yetkili mahfillere göre,simdi,ye kadar ilk defa olarak Ispan* maksatla bir1 Haberleşme Bakanlığı kurulacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1951
  • Tavuk vebası önlendi Ankara» 14 A.A.Tavukların veba hastalığı bütün dünyada olduğu» gibi nnıem lekelimiz de de sm» yıllardı» büyük zayiata sebep olmaktadır.Bu hastalığa karşı aşı yapmak üzere Bakteriy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1951
  • Helikopterle nakliyat yapılacak Loudaav 14 MafftMi)Şehirler dahilkıde nakliyatın havadan-ve helikopterlerle yapılma,sı yolunda teşebbüsler olduğu bildirilmektedir.100.kişi taşıya biîecek heHfropterlen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1951
  • Yeni bir takvim Nevyork,14 Nafen)1956 senesinden itibaren yeni bîr tak imin tatbik mevkiine konması için Birleşmiş Milletler teşkilâtına bir teklif sunulmuştur.Bu değiştirilmiş olan takvimde nazarı di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1951
  • ZAYİ KüçükpaizaT nüfus dairesinden aldığım-kimlik cüzdanımı kayb«ttiwn Yenisini a-IncağımdaTO eskisinin hükmü yoktur.321 doğumlu Mehmet oğlu Ahni'el Varifci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1951
  • Harici kısa haberler GUATEJH ALADA iki s&n stiren ve üç kişinin ha J atına ir.ı.Ian ayaklanmalardan sonra,hükümet anayasanın,tnımış olduğu hakları otuz gün l müddetle tanımıyacağını ilân et mistir FRA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1951
  • Mareşal Tito Ruslara şiddetle hücum etti 40 bin kişi önünde konuşan Tito,Batılıların yardımına teşekkür ederek,Rusların Yugoslûvyayı istilâ edemiyeceklerini belirtti Belgrad,14 A.A.Mareşal Tito dün Ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1951
  • HongKong'da kurşuna dizilenler Hong-Kong,14 A.A.Hong-Kong'dan Şanghay'daki komünist organı «Liberation Daily" gazetesine atfen bildirdiğine gö re Şanghay'da 9 temmuzda ihtilâl aleyhtarı 48 kişi daha k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1951
  • Komünizm propagandası ya* pan iki kişi mahkûm oldu Levent Çiftliğinde,inşaat ameleleri arasında komünizm propagandası yaparken yakala,nan ve adliyeye verilen Şaban Tekçe ve Kemal Uygunoğlu admdaki iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1951
  • Avrupaya yardım Dışişleri komisyonunda izahat veren General Omar Bradley,yardımın arttırılmasını istedi Vashigton 14 A.M)Tem silciler Meclisi Dışişleri ko misyonunda,Başkan Truma nm istemiş olduğu 88
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1951
  • Bayarın dünkü tetkikleri fttaulbraf] 1 incide i lerdiröğrendiğimize göre,Kırşehir ile Hacıbektaş arasındaki yol üzerinde bulunan köprüler çok kısa bir zamanda bitmiş olacak ve bu yol kış basmadan evve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1951
  • Kocasına »hane* eden genç kadın rBastarafı 1 incide!lan mahkemesi sonunda kendisi ve izmit'm tanınmış tacirlerinden alan suç ortağı Mehmet Erboy üçer ay hapse mahkûm edilmişlerd\Karan müteakip tevkif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1951
  • İngiltere KnMeriae 4 muhrip gocfecek CBastaraf* 1 incide!mallar talan edilmiş ve radyo tesisi kırılmıştır,İngiltere bu hâdise üzerine Mıs-ır hükümetin# gayet kuvvetli bir protesto nata** vermiştir.Dış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1951
  • Mgütofv mull Hy&trosnnuı i em o!i atıldı Londra,14 A.A.İngiltere Kraliçesi,yanlarında Pren* «es Elizabeth olduğu halde dtiıı South Bank'a giderek Millî Tiyatronun temeline ilk harcı koy muştur.Kraliçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1951
  • er s a Sterlin 7.85.50 7.84.80 100 dolar 280.00 280.00 100 Fransız Fr 0.80.00 0.80.00 100 Hret 0.44.128 0.44.128 100 isviçre Fr.04.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5,60 5.60 100 Dr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1951
  • Eskişehir D.P.il kongresi başlıyor rBastarafı 1 ineid 0 mel atma töreninde bulunduktan sonra Ankaraya hareket eriecektir.Bakanlar,Vilâyetteki toplan,tiyi müteakip Belediyey^ ziyaret etmişler,bundan so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1951
  • A.Harriman bugün temaslara başlıyacak r Bast.u-a fi 1 ine ide 7 alıp bu gece Tahrana yoluna de vam edecektir.Cumhurbaşkanı Trumanın temsilcisi,Parise uğrarflasından iftifade ederek öğleden soufra gene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1951
  • tramn yeni karan Abadan,14 A.A.İran hü kûrneti Anglo-İran kumpanyasınm akdetmiş bulunduğa bütün mukavelelerin hükümsüz ol ıluffiı.iu busun beyan ve müstakil petrol müşterilerinin «nakdî bedel» mukabil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1951
  • Avrupada iktisadî iş birliği Pariste yapılan toplantıda Türkiye eski kararını muhafaza etti Paris,14 A.A.Avrupa İktisadî İşbirliği idaresi teşkilâtı Bakanlar Konseyi toplantısı dün öğleden sonra sone
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1951
  • Beyazlarla siyahların kavgası Cicero Illinois)14 AP.Beygzlarla meskûn bir mahallede,zenci bir askerin ev kiralamış olmasını pro testo için ayaklanmış olan beyazlar,dün geco,süngü kullanılması üzerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1951
  • Kızıllardan kaçanlar Firarların artması üzerine Ruslar telörgüleri genişlettiler.Sahte postalar teşkil edildi_Viyana 14 Nai'en)Memlekette artan memnuniyet sizlik Batıya kaçanların sayı sim süratle art
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1951
  • Adamada cinayet salgını Adana Hususî muhabiri mizden)Adana ve havali sinde son günlerde cinayet ler âdeta salgın halini almış tır.Nitekim yeniden 4 va tandaş daha öldürlümüştür.Bu son cinayetlerin üçü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1951
  • Suudî Arabistanda yeni Amerikan üsleri Va^ington,14 A.A.Dışişleri Bakanlığından dün bildirildiğine göre.Birleşik Amerika «BaThran» hava alanını kullan m ak üzere Suudî Arabistan ile 5 seenlik bir anla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.07.1951
  • İstanbukBelediyesi ilânları Bina Onarımı Beylerbeyi Tahsil şubesi olarak kullanılan binanın lüzumlu tamiratı açık eksiltme suretiyle yaptırılacaktır.Keşif bedeli 13,391.71 lira ve ilk teminatı 1004,38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1951
  • rHOPERATÖR BOW Dr.Cavit Göncer SINIF Umumi bag,kann,teı.asül I Iu/uvlan,kol bacak darnar I ve kemik hastalıkları I Mütehassısı Beyazit Okçularbası No;13 I Tel:Muayene;23676 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1951
  • 6 Ton Çiçek yağ ı satın alınacaktır Sümerbank Deri ve kundura Sanayii Müessesesinden 6.Ton Urfa çiçek yağı pazarlık suretiyie alınacaktır.Teminat 3600.liradır,Taliplerin 24.7.951 Sah günü saat 10 da m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1951
  • KİRALIK KAT.DAİRE VE ODALAR Sirkecide.Ebussuud caddesinde.Meserret Oteli yanında.yeni yapılmış,kalorifer ve asansörlü BASIM KOOPERATİFİ HANI'nda Eüro ve kat olarak kiralıyanlar tercih olunacaktır Bası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1951
  • IIM' 1 I Lokman Hekim Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün »aban saat 10.30-12.öftleden sonra,14.30-17 de has» ta kabul eder.istanbul DlvanyolJu No:104 r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1951
  • Teke)Genel Müdürlüğü ilânları Safın alma komisyonu Başkanlığından Mikdarı Cinsi Muvakkat teminatı İHALE Tarihi günü Yassı köbcie kayış Şartnamesinde yazılı 163 cem'an 130 metre ir.1/8/951 Çarşamba 10.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1951
  • Asfalt nakli hakkında D.Demir Yolları Genel Müdürlüğünden 1951 seneri içinde Eskişehire gönderilecek asfalt ha'kkında 201 sayılı tarifeye bir ek yapılmıştır.Bu ek 20.7.1951 tarihinde yürürlüğe girecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1951
  • Nazilii Belediye Başkanlığından 1 Nazilli Belediyesine şehir dahili servisler için yaptırılacak iki adet otobüs karüseri 5.7.951 tarihinden itibaren on beş gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile eksilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1951
  • Eskişehir Valiliğinden Merkezin Omerağa mahallesinde yaptırılacak olan ilkokul binası inşası 19/7/951 perşembe günü sar.t 15 şe kadar kapalı zarf usuliyle münakaşaya konulmuştur.Münakaşa Hükümet konağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1951
  • Konya vakıflar müdürlüğünden 1 Konyıdaki Pir Mehmet Paşa camiinin onarma işi 4/7/951 gününden 30/7/951 gününe kadar 25 gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Bu işin keşif bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1951
  • izmir il Daimi Komisyonundan:Bayındır Torbalı yolunun muhtelif km.Ierinde yapılacak âdi kaldırım,ve tesviye işleri 1/7/1951 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulü üe eksiltmeye konmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1951
  • Balast ihzar Ettirilecek Devlet Demiryolları 8.işletme komisyonundan t 1 Agağıda mevkii,miktarı,muhammen bedeli ile muvakkat teminatları yazılı dört mahalden balast ihzarı 'si kapalı zarf usuliyle eks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1951
  • Ist.Lv.Amirliğinden verilen lif kePİJCı İaai i lan I o r ı Pazarlıkla bir adet Fargo kamyon 27/7/951 cuma günü saat 14 de Kırklareli As.Sa.Al.Ko.da satılacaktır.Tutarı 1500 Lira olup teminatı 225 Lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1951
  • İstanbul jandarma satmalına komisyonu Başkanlığından Tahmin F.Muh.Bed.ilk tem.Miktarı Cinsi Kr.S.Lira kr.Lira kr.53000 adet Pirinç halka yarım yuvarlak 4 00 2120 00 159 00 53000 adet Pirinç halka müst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1951
  • Çelik Hangarlar Montajiyle Beton Temel ve Döşemeleri İnşası Eksiltme İlânı Toprak Mahsûlleri Ofisi Genel Müdürlüğünden 1 Ceylânpınar,Derbesiye ve Urfada kurulacak çelik hangarların montaj,temel ve döş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1951
  • Hie.15 TEMMUZ 1 9 5 1 Pazar Ru.10 Şevva 1370 2 Tem 1367 YAKİT VASATİ KftAMl Güneş 5.35 öğle 12,20 İkindi 17.20 Akşam 20,48 Yatsı 22,50 İmsak 3.21 8,52 4,36 8.36 1.00 2.03 6.38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1951
  • Milliyet ABONE FIATLAHI Senelik 28 liradır 6 Aylık 15 S 9 1 S İLAM FIATLAHI Baslık 20 Ura 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 İlân sayfası santimi 2 Resmi ilânlann santimi 2 liradır.Mahkeme,tapu.icra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1951
  • İzmir Belediye Başkanlığından 1951 yılı Izmir Enternasyonal fuarının muhtelif kısımlarında dekoratif ışıklama ve elektrik tesislerinin yaptırılması işi Fuar Müdürlüğündeki fennî ve hususî şartlaşmamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1951
  • üzme yarışları Dün yapılan y Akdeniz yüzme yarışları,dün »abah saat 10 da Lido yüzme havuzunda yapılmıştır.Günün •n iyi derecelerini,1500 metrede Lazo M.Spor)ve 200 metre kurbağalamada da Süha Erler Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1951
  • Beyoğluspor Etnikos atletizm müsabakaları Beyoğluspor kulübünün davetlisi olarak şehrimize gelen Yunan Etnikos kulübü atletleri,dün Mithatpaşa stadında Beyoğluspor kulübü ile bir atletizm karşılaşması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1951
  • Almanya Olimpiyatlara,200 kişiyle iştirak ediyor Dusseidorf,14 AP)Alman Olimpiyat komitesi,Helsinki yaz olimpiyatlarına 150 ve kış olimpiyatlarına da 50 kişilik bir^r k uf ile göndermeye karar vermişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1951
  • Mıırad Güler Manşı tekrar geçmek niyetinde Pas de Calais,14 A.A.Bir kaç günden beri Manş den'zinin Fransa sahilinde bulunan 25 yaşındaki Türk talebesi Muıat Jüler,geçen sene uğradığı iki muvaffakiyets
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1951
  • Joe Weidin mağlûp oldu Viyana,14 A.A.Eski Avrupa ağır sıklet şampiyonu Avusturyalı boksör Joe Weidin dün gece Birleşik Amerikalı boksör Ai Hosseman e mağlûp olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1951
  • Aleko Papakozma dün Mısır'a gitti Tanınmış boksörlerimizden 60 küo Türkiye profesyonel şam p;yonu Aleko Papakozma,dün,Adana vapuriyle şehrimizden ayrılmıştır.Aleko ilk maçını 22 temmuzda Mısır şampiyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1951
  • Binicilik okulunda dün yapılan müsabakalar İstanbul konkuripik ve ordu atı müsabakasına hazırlık mahiyetinde olmak üzeer dün saat 10 da Ayazağa Süvari Binicilik Okulunda atlama gösterileri ya pılmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1951
  • Kırklareli sporcularının misafirperverliği^)Bayramın ikinci ve üçüncü günleri iki maç yapmak üzere Kırklareline giden İstanbul Şeh remini Altınok futbol takımı yaptığı maçları sırasında maatteessüf ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4