Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.07.1951
  • Deniz Bank kanunu Yusuf Ziya Oniş,Denizyollarının takip edeceği çalışma sistemini izah etti Denizyolları Umum Müdürü Yusuf Ziya öniş Denizyolları Umum Müdürü Yusuf Ziya öniş,kendisiyle görüşen bir ark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1951
  • Atlantik Paktı ve Türkiye İngilterenin son hareket tarzı Türkleri sinirlendir" mistir.Ankara,ortaya atılan itirazları haklı olarak manasız bulmaktadır Ankara.12 A.A.Basın Yayın)«National News letter»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1951
  • Bir iki güne kadar İrana gidecek olan Harriman,lstanbula geldi,ği sırada gazetecilerle görüşürken Iran hükümeti,La Haye kararını yine reddetti Dr.Musaddık,kararın dünya sulhu için ciddî neticeler doğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1951
  • Korede sulh ümitleri zayıfladı Mütareke görüşmeleri dün sabah uğradı Yapılan keşiflerde komünistlerin cepheye yeniden yarım milyona yakın bir kuvvet yığdıkları anlaşıldı Mütareke müzakerelerinde Birle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1951
  • Kok kömürü fiatı arttı Tonu 69 liraya çıkarılan kok kömürü,bu sene yeni şekilde tevzi edilecek Ankara.12 A.A.İşletmeler Bakanı Hakkı Gedik,kömür Ve pamuklu dokuma meseleleri hakkında şu beyanatta bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1951
  • Kıskançlığın sebep olduğu hâdise Bir adam önce karısını sonra da kendisini vurdu P.T.T.memurluğundan emekli Mehmet Rıza'nm attığı kurşunlardan birisi yoldan geçen bir kadına isabet etti Dün Beyazıtta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1951
  • Ticanilik hareketlerinin dikkatle takip edildiğini beyan eden İçişleri Bakanı Halil özyörük Hükümet,Ticanileri dikkatle takib ediyor içişleri Bakanı Halii OzyörüU,araştırmaların devam ettiğini,Ticanîl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1951
  • Beyaz zehirle mücadele Hükümet memleket sağlığını tahrip eden zehir imaline karşı Ceza Kanununda tâdiller yaptı Ankara,12 T.H.A)Hükümet,memleketimizde son zamanlarda millî sağlığı iyiden iyiye tahrip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1951
  • Adalet sarayının temeli dün atıldı Törende konuşan Bakan,Adalet Sarayının inşası ile adalet mensuplarının rahata kavuşacağını beyan etti Sultanahmette inşa edilecek Adalet Sarayının temeli dün saat 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1951
  • Adanadaki istifa sayısı D.P.den istifa edenler 442 kişi iken bir gazete bu rakamı 47,500 e çıkardı Adana,Hususî muhabirimizden)Ulus gazetesinin akşam nüshası olarak yayınlanan »Ankara» gazetesi 9 temm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1951
  • Kaçakçılığa karşı yeni tedbirler Ankara,12 T.H.A)1951 yılı başından beri yabancı mem leketlere gitmek için yurdumuzun muhtelif şehirlerinden 35 bin vatandaş pasaport almıştır.Gümrük Tekel Bakanlığı dı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1951
  • Sarayburnundakl denix faciasından bir tesadüf eseri olarak kurtulabilenlerden iki kazazede hastahanede tedavi ediliyor Sarayburnu önünde müessif bir deniz faciası WVWW ^v\^^vy\İçinde 38 İranlı Yahudi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1951
  • Biz nasıl görüyoruz?Bir katre için Takriben on gün evvel bu sütunlarda Şişli Çocuk hastahanesinin susuz kaldığını,günlerdir musluklarından bir damla su akmadığını.bunun sıhh!mahzurlarını kaydetmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1951
  • t ^NSujs?Dün çeşitli eğitim mevzuları hakkında izahat veren Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri Millî Eğitim Bakan mn dünkü mühim beyanatı Tevfik Heri,Üniversite sitesi,Beden Terbiyesi Kanunu tasarısı,ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.07.1951
  • B.Britanya festivalinde son moda hareketleri Britanya festivali Birasında yüz binlerce kişi moda defilelerini seyretmek fırsatım bulacaklardır.Bu defileler ve moda hareketleri geçenlerde Manchester'de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1951
  • Şehrimizde bulunan metropolit Habeşistanın Adisababadaki Aksun Metropolidi Nikolas ile Se.anik Metropolidi PandelilelL mon Vali ve Belediye Keisi Prof Gökayı makamında ziyaret etmişlerdir.Selanik Metr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1951
  • Beyoğlu 2 nci Noterliği dün faaliyete geçti Adalet Bakanlığı gördüğü lüzum üzerine evvelce lâğvedilen Beyoğlu 2 nci Noterliğinin tekrar faaliyete geçmesine karar vermişti.Noterlik dün sabah saat 10 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1951
  • B i r g e nç dün ansızın kudu rdu Dün sabah Galatada ortalığı heyecana düşüren bir hâdise olmuştur.Adının Eşref Güney oL duğu anlaşılan bir genç saat 9,30 sıralarında Galatadaki genelevlere gelmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1951
  • Naftalin fiatları arttı Sümerbank Karabük müesse.*e«ri tarafından piya=aya arzedilen naftalin fiatları 50 kuruştan 70 kuruşa yükseltilmiştir Bu suretle naftalinde kilo bağına 20 kuruşluk bir artma Olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1951
  • İs ve işçi arayanlara yardım İ-ve xı t ray anlam bir yardım olmak liz«rc hi 4 m izin mü hım sanayi merkezle:inden biri haline gelmig olan Feriköy mıntakasında yeni bir büro açılmıstır.Yen:büromuz Feri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1951
  • KONGRE ir Ressamlar Derneğinin yıllık kongresi 14 temmuz cumartesi günü saat 15 de Topkapı Sarayı müzesinde yapılacaktır.GECE it Vefadan Yetişenler Derneği,18 ağustos 951 cumartesi günü saat 20.30 dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1951
  • Hır adam metresini bıçakla yaraladı Kadıköyünde,Sarayardı soka ğmda oturan Mustafa Çelik adında biri,kıskançlık yüzünden çıkan kavga sonunda bıçakla metresi Ayşe'yi kalçasından yaralamıştır.Yaralı t^a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1951
  • Komünizm propagandası yapanların duruşması Komünizm propagandası yap rnak iddiasiyle adliyeye verilen Veysel Akkaş,Emin Torunoğiu ve Vangel Teripoviç adındaki 3 kişinin duruşmalarına dün hafi celse ul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1951
  • Türkiye Kadınlar Birliği bir kurs açıyor İstanbul Türk Kadınlar Birliği,memleketimizde ilk defa olarak yetişkin düşmemiş kızlarımızı korumak için bir «asistan sosyal-açmaya karar vermiştir.Bu müessese
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1951
  • Aniep,Maras hidroelektrik santralından faydalanacak Ankura.12 T.H.A)Maraş ve Gaziantep'in su ve elektrik işler:hakkında dileklerde bulunmak üzere hu sabah şehrimize goiın Maraş ve Antep heyetleri,İçiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1951
  • CHP.Genel Merkezini tahliye edecek Ankara,12 T.H.A)Maliye Bakanlığı büyün CHP.Genel S^kreteı ligine müracaat ederek Maliye Hakanlığına ait bulunan eski B.M.M.binasının bundan böyle CHP Genel Merkezi o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1951
  • Bir kızın ölümiyle bilen kaza Dün Besiklaşta müessif bir kaza olmuştur.Bu semtte otunn Sevim adında K yaşlarında bir ku çocuğu,evlerinde pence re önünde oturup dışarıyı seyrederken birden muvazenesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1951
  • Sarhoş olup polislere 'hakaret eden bir kadın tevkif edildi Perihan adında bir kadın ev velki gece tanıdığı Süleyman Mete aaında bir gençle Furyadaki gazinolardan birine girmiş ve içmeye başlamışlardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1951
  • Ali Küçîu'nıro duruşmasına dün devam edildi Beraber yaşadığı Handan Sezene!adındaki kadını balkondan atıp öldürmek iddiasiyle ad 1 iyeye verilmiş olan Ali Koçlu adındaki tacirin duruşmasına dün 1 ırre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1951
  • Vali,hakkı ithamlara cevap verdi Kanun yolundan hiç bir zaman ayrılmadığını belirten Gokay,icraatının devam edeceğini söyledi Evvelki günkü Büyük Millet Meclisi toplantısında İstanbul Milletvekili Sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1951
  • 8 0«S—HALKA S fpESB j0»fr ft m~M t Bu nasıl haciz Kaynakçılıkla iştigal eden Avni Süsler âsaıinfleki bir oku-yucumuzdan almış olduğumuz bit mektubu aşağıda aynen ne.ş.â rediyoruz.Alâkalıların nazarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1951
  • istanbul!Umanı Bayındırlık Bakanı,liman inşaatı hakkında izahatla bulundu Birkaç gün evvel tetkiklerde bulunmak üzere şehrimize gelmiş olan Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu.dün kendisiyle konuyan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1951
  • Dünya basınından ı ı a Anadolu Kalesinin Stratejik ehemmiyeti Bir Orta Doğu müdafâa sahnesinde Türkiye ile Yunanistan'ın lüzumlu birer unsur olduğu aşikârdır Bir ingiliz gazetesinde Akdenizin müdafaas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1951
  • 11/«rinde 1200 lira h ulunan zengin dilenci Emniyet memurları Bunıontioturan Aıdaş Kumbuıacı adında zencin bir dilenci y;ıkalamıyl ardır.Üzerinde 11200 lira para bulunan ve dilenciliği mas lek haline
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1951
  • 12.57 Ayılı;we programlar 13.0ü Hauetluı 13.15 Hafi/müzik Pl)J3,3l)Şarkılar,okuyan:Muştala Kovancı,çatan,lar:Sadi Işılay,İzzettin Ükte;Yorgo üaeanos 14.15 Dans mü ziği Pl)14,45 Programlar ve caz müziğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1951
  • Tütünlerimize rağbet artıyor İzmir,12 T.H.A.Demir perde gerisinde bulunnn memleketlerde tütünlerimize karşı bir a)âkci uyanmıştır.Çekoslovakya,Polonya,Doğu AJmanyfc ve Macaıislandan yeni islenmiş tütü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1951
  • biMjror musunuz'' Münakaşa hangi sebepten dolayı başlamıştı,hatırlıyor musunuz?Patıirıa yüzünden.Çünkü Patricia yemeğe inmek için abun,Corinne'in bir elbisesini giymişti.Curinne kardeşine davvcl elbis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1951
  • Kaymakamlar arasında yeniden âyinler yapılıyor Ank.ua,12 T.H.A)İçişleri B.ıkaıılığı terfih ve Sark hizmet müddetleri dolmuş huiunan 40 kadar kaymakamın tebdilleri hakkında yeni bir üs t" hazırlamıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1951
  • 27 taksinin plâkası söküldü,ayrıca 22 şoför cezalandırıldı Emniyet 6 ncı Şube Müdürlüğü ekipleri bozuk frenle seyir yapan,ehliyetsiz ve karnesiz çalıştnıîan veya fazla süratli giden taksileri daimî su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1951
  • Sümer bank Mamulleri FiatJarda yüzde 5 ile yüzde 12 arasında bir indirme yapıldı Sümerbank Umum Müdürlüğü sürümü az olan mallara karşı piyasada talebin artması ve hususî âmiller tarafından piyasaya ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1951
  • Biyoloji kongresi çalışmaları Pazartesi günü açılmış olan Hiyoluy.kongresi çalışmalarına devam etmektedir.Dün kongre üyeleri,beraberlerinde Tarım Bakanı olduğu halde Yalovaya bir tetkik gezisi yapmışl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1951
  • Türkiye Öğretmenler Demeği Federasyonu yıllık kongresini bugün Konyada yapacaktır Kon greye iştirak etmek üzere şehrirnizden Tevfik Ararat,Hasan Bedrettin Ülgen ve Amil Başkandan mürekkep üç kişilik b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.07.1951
  • Thorez Rusyada ölmüş Londra 12 A.A.Bugün Londrada intişar eden Daily Maily gazetesinde çıkan bir Stokcholm haberine nazaran Fransız komünist partisi genel sekreteri Maurice Thorez.Moskova'da öl müştür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1951
  • Milli Eğitim Bakanının dünkü mühim beyanatı rBastarafi I incidvT altına alındı,Teknik Üniveı-site profesörlerinin hazırlamış oldu ğu plân ve mukayeseler üzerinde yarın bugün)tekrar toplanıp nihai kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1951
  • Iran hükümeti La hay e kararını gme reddetti rBastarafi I incide!sövlemjştir.Birkaç saat sonra Iran hükümeti İran petrol endüstrisini idare etmek üzere bir müşterek İngiliz îran murakabe bürosunun teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1951
  • Yeni bir p a r t i Merkezi Ankara olmak üzere bir «Köylü ve Çiftçi Partisi» kuruluyor Adana Hususî muhabirimizden)Merkezi Ankarada olmak üzere köylü ve çiftçi partisi)adı altında yeni bir parti kurula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1951
  • İstanbul Belediyesinden Genel Meclisin 26/6/951 tarihli 951/254 sayılı kararile Belediye Gelirleri Tarifesi)nin 27 nci madaesinde aşağıda gösterilen tadil ve tavzihler yapılmıştı;1 5237 sayılı Belediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1951
  • Adanadakî istifa sayısı f Bastarafı 1 incide!Demokrat Partiden istifa e denler 47.500 kişi olmadığı gib 500 dahi değildir.Binaenaleyh İlimiz dahilinde partiden vuku bulan istifalar hayal adesesinde ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1951
  • Denizbank Jcsnunu fBastarafa 1 mcidei lacaktır.Ondan sonrası norma] fiatlara tâbidir.Akdenizde muntazam bir şilep postası kuracağız.25 temmuzdan itibaren,istanbul.Pilre,Napoli.Marsilya.Anvers arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1951
  • Yunan Büyük Elçisinin Bay Condumas,Türkiye ve Yunanistanın Atlantik Paktına alınmalarının yakın olduğunu söylüyor Yunanistanın Ankara Bü-tığım her temasta yük Elçisi Bay Condumas bu gün kedisiyle görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1951
  • Avrupa ordusu^ Avrupa ordusu.için Paris-le cereyan eden konuşmalar çıkmaza girdi Bonn,12 A.A.Saföhi yetli bir kaynaktan bildirili dibine göre silâhlanma konferansında Batı Almanya'yı temsil eden Theod
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1951
  • Demirperde gerisinde suikastlar Londra 12.AP Batılı diplomatik çevrelerde dün,teyid edilmeyen bazı söylen tilere göre,demirperde gerisindeki kızıl liderlerden üçü hakkında bazı suikastler tertib edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1951
  • Kıskançlığın sebep olduğu,hadise TBastarafr 1 incide!eaen Mehmet Rıza da karısının yanına yıkılmıştır.Ancak bu sırada müessif bir hâdise daha olmuş ve Rıza'nın kendisine atliığı kurşunlardan boşa gide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1951
  • Kok kömürü fîa+larıarf+ı f Bas taralı 1 incide!3 Ev yakıtı olarak kullanılmak üzere kömür satış;ve tev zi müessesesi vasıtasiyle dağıtılan taş kömürlerine zararlı olarak tatbik edilegelon tenzilatlı s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1951
  • Hükümet tcanîfleri dikkatle takıp ediyor fBastarah 1 incide!nen neşrediyoruz:aksettirilmiş olması ihtimalini de bir başmakalesinde tebarüz ettirdiği bu beyanat hakkında İçişleri Bakanı Halil özyörükte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1951
  • Atlantik rBastarafı 1 iticide!kuzey Atlantik Paktına alın m a siyle işlerin karışacağa hususundaki itirazları haklı olarak manasız bulmaktadır.Türkleri bilhassa sinirlendiren hâdiselerden birisi de bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1951
  • Sar ay burnundaki facia Baştarffcı 1 incide)Mustafa ile iki tayfa dahil olmak üzere denize dökülen 44 kişiden 31 i kurtarılmış ve bunlardan Aziz,Süleyman,Mira,Hasgül.Şimsi,Amil,Yunus,Musa,Sultan,Reyha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1951
  • Korede sulh ümütleri zayıfladı TBastarah 1 incide!iik gazetecisinin konferansın ya pılmakta olduğu sehve girmesine mâni olmuşlar ve bunun üze rine de Birleşmiş Milletler delegeleri başkanı Koramiral J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1951
  • Adalet sarayının temeli dün altıidi TBastaraf» 1 incide!neral Nazmi Ataç.Baro Başkanı Prof.Yöıük,Vilâyet,Belediye ve Adliye erkânı ile basın mensupları hazır bulunmuşlar,dır Temel atma töreninden evve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.07.1951
  • ¡AKİT VASATİ KXAJfl Güneş 5,35 8,52 Öğle 12,20 4,36 İkindi 17,20 8.36 Akşam 20,48 1,00 Yatsı 22,50 2,03 Imsâk 3.21 6.38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1951
  • İstanbul Sular idaresinden idare ihtiyacı için bir adet elektrik motörü ile müteharrik ufki santrifüj su tulumbası satın alınacaktır.Şartnamesi bedeli mukabilinde idare veznesinden alınabilir,isteklil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1951
  • Antalya Belediye Başkanlığından Belediyemizce Dadge)marka idrolik kasalı 4-5 tonlu 950 951 modeli bir açık kamyon kapalı zarf usulü eksiltme ile alınaçaktır.Muhammen bedel 15500 liradır.Tediye şartı y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1951
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Safı nal ma Komisyonu Başkanlığından 1 Tekel İdaresi Çay depo ve Atölyesine bir sene zarfında geleceği tahmin edilen 15 bin adet sağlam,25 bin kadarı 125 bin kik k )kırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1951
  • Birinci ilân Doğan Sağlık ve Sigortaları Anonim Şirketi Yönetim Kurulundan Ortaklığımız hissedarlarının 9 Mayıs 951 tarihinde yaptıkları olağanüstü Genel Kurul toplantısında Ortaklığın halen 500.000)l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1951
  • I TÜRKİYE İMAR BANKASI Sermayesi 1.500.000 T.L.Kuruluşu:1928 Yenipostahane arkasında Aşirefendi caddesi No.35 37 Vadesiz tasarruf tevdiatına 4.5 Vadeli tasarruf tevdiatına 6 Faiz verir ve vadeli mevdu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1951
  • ZAYİ Beyoğlu nüfus memurluğundan almış olduğum nüfus cüzdanımı zayi ettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.1928 doğumlu Karabet oğlu Varujan Bakırel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1951
  • ZAYİ Alemdar nüfus memurluğundan almış olduğum ve askerî bilumum muamelem yazılı bulunan nüfus tezkeremi zayi ettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü kalmadığını ilân ederim.3316 Kalkandelen doğuml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1951
  • KİRALIK Kal.Daire ve Odalar Sirkecide,Ebussuud caddesinde,Meserret oteli yanında,kalorifer ve asansörlü BASIM KOOPERATİFİ HANI'nda Büro ve kat olarak kiralayanlar tercih olunacaktır.Basım Hanındaki Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1951
  • Milliyet ABONE FlATLARI Senelik 28 liradır 6 Aylık 15 t 3 t 9 1 S İLAN FtATLARl Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 Üncü 4 İlin sayfası santimi 2 Resmi ilânların santimi 2 liradır.Mahkeme,tapu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1951
  • Lokman Hekim' Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan bagka her gün sabah saat 10,30-12,öğleden sonra.14,30.17 de hasta kabul eder.İstanbul DivanyolJu No:104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1951
  • 1—2 EYLÜL TARİHLERİNDE İSTANBUL'da YAPILACAK OLAN Türkiye Büyük Britanya atletizm karşılaşması Bize nispetle,her bakımdan ciddî bir üstünüüçe sahip bulunan Büyük Britanya atfletizm takımı,atletizmimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1951
  • Eskişehir Valiliğinden Merkezin Omerağa mahallesinde yaptırılacak olan ilkokul binası inşası 19/7/951 perşembe günü sap.t 15 şe kadar kapalı zarf usuliyle münakaşaya konulmuştur.Münakaşa Hükümet konağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1951
  • İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden Semti Mahallesi Sokağı Cinsi Numarası Aylık kirası Yıllık kiras I Lira Kr.Lira Kr.30 00 360 00 pay 37-39 10 00 120 00 28/1 İl 2ğ 135 00 21 10 00 120 00 52 10 00 120
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1951
  • Yol yapımı Niğde Valiliğinden 1 43213.71 lira keşif bedelli Gülşehir Hacmektaş yolu 111 054—114+052 kilometreleri arası toprak tesviyesi yapımı eksiltmesine istekli çıkmadığından aynı şartlar dahilind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1951
  • İst.Lv. mirliğinden verilen ÂskeriiKıtaat "Manian 30 ton kuru fasulya açık eksiltme ile satın alınacaktır.Tutarı 12.000 lira olup geçici teminatı 900 uradır,ihalesi 25/7/951 çarşamba günü saat 15 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1951
  • Sterlin 7,85.50 7,84,80 100 dolar 280.00 280.00 100 Fransız Fr 0.80.00 0,80.00 100 üret 0.44.128 0.44.128 100 İsviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68,40 100 Belçika Fr.5,60 5,60 100 Drahmi 0,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1951
  • Malzeme satılacak Konya belediyesi Elektirik su otobüs işletmesi müdürlüğünden 25 Haziran 951 tarihinde ihale edilmek üzere açık arttırmaya çıkarılan eski Dizel motörü 200 KVA.lık alternator,eski otob
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1951
  • Satılık Emlâk Istanbul Defterdarlığından:CİNSİ Kıymeti Teminatı Lira Lira Adalar,Büyükada,Yalı Mah,Gün-1500 112.50 düzbey So.12 ada.22 parsel eski 12 yeni 9/1 kapı sayılı 14.50 M2 arsanın 6/8 payı.ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4