Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.07.1951
  • Biz nasıl görüyoruz?İki neslin görüşü Eskişehrin bir köyünde köy bakkalı,dükkânının ihtiram köşesine Atatürkün bir büstünü koymuş.Alış veriş için gelen Kafkasya muhacirlerinden ve Pilâvoğlu müritlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1951
  • Necip Fazı)mahkemede Necip Fazılın açtığı dava Yeni îstanbul gazetesinde Fikret Adil tarafından yazılan «İbret»,ve Baydar Derler imzası ile yayınlanan «Günaşırı» yazılarından dolayı Büyük Doğu mecmuas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1951
  • Şehrimize gelecek Yunan askerî heyeti 47 kişilik bir Yunan askerî heyeti 16 temmuzda şehrimize geliyor Atina,11 T.H.A)Yunan Harp Akademisinden 4 kara,4 deniz ve 4 hava albayı ile daha küçük rütbelerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1951
  • Dün yakalanan esrarkeşler Emniyet Müdürlüğünde Karagümrükte dün bir esrar tekkesi basıldı Basıldıklarını anlayan esra rkeşler sopa ve bıçaklarla polislerin üstüne hücum ettiler Emniyet 2 nci şube kaça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1951
  • Dün vefat eden gazeteci arkadaşımız Adil Akba Adil Akbayı kaybettik Yazısı 3 ncü sayfada)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1951
  • Mecliste dün kabul edilen kanunlar Fen ve San'at Umum Müdür İliklerinin kaldırılması kabul edildi Ankara,11 A.A.Büyük Millet Meclisi bugün saat 15 te Başkanvekillerinden Kayseri Milletvekili Fikri Apa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1951
  • Truman Mısıra gitmek istiyor Vaşlngton.11 A.A.Burada haber verildiğine göre.Başkan Truman Mısırı ziyaret etmek arzusundadır.Altı haftadır Amerikayı gezmekte olan 9 kişilik Mısır heyeti başkanı Hüseyin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1951
  • Pragda 10 seneye mahkûm olan AP muhabiri Oatis W.Oatis suçsuzdur Amerika Dışişleri Bakanlığı,Prag'da mahkûm edilen AP muhabiri için teşebbüse geçti Vaşington.11 A.A.Dışişleri Bakanlığından bildirildiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1951
  • MÜTAREKE MÜZAKERELERİNİN IK5NCİ GÜNÜ itişmeleri müsait bir hava içinde inkişaf ediyor Kızıllar,derhal ateş kesilmesini,38 inci arz dairesi üzerinde bir tampon bölge kurulmasını ve bütün yabancı kuvvet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1951
  • Dün Mis rda örfî idare ilân edildi Kahire,11 AA,îngilizleri» Iskenderiyeyi bombardıman etmelerinin 69 uncu yıldönümü münasebetiyle milliyetçiler nüL mayişler tertibine teşebbüs ettikleri sırada,bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1951
  • Tugayımız televizyonla gösterildi Amerikanın Sesi.11 AA.Basın Yayın Nevyorkta dün akşam televizyon ahizeleri karşısında günün haberlerine dair yapılan neşriyatı seyredenler Koredeki Türk tugayına Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1951
  • Ticaret bakanının dünkü beyanatı "Muhlis Ete,isten eli çeki irildiği bildirilen Zîraa* Bankası Genel Müdür vekilinin durumunu açıkladı Bir müddettenberi şehrimizde bulunan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1951
  • Londrada ceryan eden mühim müzakereler Atlantik Paktı temsilcileri Türkiye ve Yunanistan'ın pakta alınmasını müzakere ediyorlar «t/S/Amerikanın Sesi,11 AA.Basın Yayın)Kuzey Atlantik paktı teşkilâtının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1951
  • Dün mühim bir beyanatta bulunan Samet Ağaoğlu fstanbuldaki 'bir basın toplantısında,Samet Ağaoğlunun muhalefete ihtarı Başbakan Yardımcısı,memleket huzur ve sükûnunu bozacak hareketlere karşı katı ted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1951
  • J^ Petrol ihtilâfı İngiltere,Iranın taviz kapılarını kapaması üzerine hareket tarzını değiştirdi Tahran,11 AP)Dün,İngiHerenin,İran petrol ihtilâfındaki tabiyesinde büyük bir değişiklik yapmış olduğu s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1951
  • izci oymak beyi yetiştirme kursu açıldı Büyükçekmecede bir izcî oymalc beyi ve Uder yetiştirme kursu açılmıştır,Yukarıdaki relimde kampa alınan genç izciler görülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.07.1951
  • Macaristanda 30 bin kişi sürüldü Vaşington,11 AP Komünistlerin Macaristanda,kendilerine düşman gördükleri eleman lara karşı sıkı bir tasfiye hareketine giriştikleri bildirilmektedir.Bu tasfiye hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.07.1951
  • 12,57 Açılış ve saat ayarı 13.00 Haberler 13.15 Hafif müzik Pl)13.30 Şarkılar Okuyan Muallâ Mukadder Utakan.çalanlar:Hakkı Derman,Şerif içli.Hamdı Tokay 14.15 Dans müziği Pl)14.45 Programlar ve Zehra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1951
  • Beş kaçakçı hudut dışı edilecek Bundan bir kaç ay önce limanımıza gelen bir yabancı gemiden kaçak eşya çıkarırlarken yakalanan Abraham Abusel,Es seyid Ses'dahmet,Abüllâtif Kişi?Gamel Fallsij ve Yakup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1951
  • ispanya ve Avusturya Sefiri Valiyi ziyaret etti ispanya Sefiri Alfonso Fıskoviç ve Avusturya Sefiri Kilarcenso ViMener bugün Vali ve Belediye Reisi Pro!Gökay'ı pak-ımındı zi»yat'et etmişlerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1951
  • Tütün ihracatımız son günlerde fazlalaştı Çekler 500 bin,Yugoslavlar ttalya,Lübnan ve Macarista Muhtelif ticaret heyetleri mem leketimizden tütün mubayaa etmekteler veya bu hususta temaslar yapmaktadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1951
  • müftmm;Nakîi vasıtalar» ıda halka kolaylık Temmuz akmamı Maçkadan Beyazıda 21 26 seferini yapan tramvayda şahit olduk.Biletçi bu yolcunun verdiği beş liranın üstünü iade için çantasından bir avuç made
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1951
  • Randevucu Ayşe Nİmet'in evi yine basıldı Sabıkalı randevuculardan Ay şe Nimet ve Nedret Rabia'nın Kalyoncu Ataman sokağında müşterek işlettikleri ev,evvelki gece basılmış,üç çift uygunsuz olarak yakal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1951
  • Atina Belediye Reisi gitti Birkaç günden beri şehrimizde bulunan Atina Belediye Baş kam M.Koçyas,bu sabah saat 9.30 da uçakla Atina'ya hareket etmiştir.M.Koçyasvı hava alanında Vali ve Belediye Başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1951
  • Büyükada Kaymakamı bir dava açtı Büyükadada çıkan «Paravan» gazetesi sahibi ve başyazarı Ahmet Tarık Tekçe aleyhine iki dâva açılmış ve dün.Toplu Basm Mahkemesinde duruşma,larına başlanmıştır.Birinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1951
  • KONGRE A-Ressamlar Derneğinin yıllık kongresi 14 teramıu cumartesi günü saat 15 de Topkapı Sarayı müzesinde yapılacaktır GECE Vefadan Vetişenier Derneği,18 ağustoa 951 cumartesi günü saat 20.30 dan sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1951
  • •Parlak bir öğleden sonra güneşi eski evlerin damların» yaldız llyordu.Detektif,iki kardeşler oteline girerek birinci kata.çıktı ve odasının yanındaki küçük salona girdi.Masalardan birinin üzerinde vi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1951
  • Telâviv lakımı bugün gidiyor Sergi tertip komitesi ve gazeteciler cemiyeti tarafından tertip edilen «Bayram kupası» futbol maçlarına katılan Telâvivli futbolcular,bugün Teflâvive müteveccihen şehrimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1951
  • Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesinden 2 nci istanbul enternasyonal basketbol turnuvasına katılacak olan millî basketbol taıkımı antrenmanları başlıyacağından aşağıda isimleri yazılı namzetlerin 15.7.95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1951
  • Vergi usulü kanununda yapılacak değişiklik Maliye Bakanlığından şehrimiz Defterdarlığına gönderilen bir tamimde usul kanunundaki bazı maddelerin değiştirilmesi hakkında bir komisyonun kurul ması ve bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1951
  • Otomobil çarptı Şoför Sadi Peşim idaresindeki 5778 plâka sayılı taksi evvelki gece yarısı saat 2 de Ankara caddesinden geçerken İbrahim Derman adında bir şahsa çarparak muhtelif yerlerinden ağır suret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1951
  • Kısa Şehir Haberleri A-Nişantaşı Baytar Ahmet Efendi sokağında oturan olacı Asım Tezgiden ile Cavit Kasapoğlu adındaki şahıslar,araların,daki eski bir alacak meselesi yü zünden sokakta kavgaya tutuşmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1951
  • Hind Eğitim Bakanının teşekkürü Ankara,11 A.A.Hindistan Eğitim Bakanı Mevlâna Ebulkelâm Azad,memleketimizden ayrılırken Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü'ye aşağıdaki telgrafı göndermiştir:Ekselans Prof F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1951
  • Adana vapuru geldi Adana vapuru dün saat 14 de 4?2 yolcu ve 194 ton yükle İskenderiye seferinden limanımı,za dönmüştür.Yaz mevsiminin gelmiş olması dolayısiyle Mısır'dan Pire'ye,Pire'den ve İzmirden l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1951
  • Kerbelâyfc dönen bir hastahane Şişli Çocuk Hastahanesinde suların kesildiğini bir kaç gün evvel yazmıştık.Yazımızı nazarı itibara alan alâkalılar buraya derhal su ver misler fakat dün sular tekrar Kes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1951
  • Yunanlı öğrenciler Valiyi ziyaret ettiler Yunanistandan gelen Kozanlı öğrenciler dün,beraberlerinde profesörleri olduğu halde Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay'j zivaret etmişlerdir Profesör ve öğrenc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1951
  • Sayfiyelerde başıboş köpekler çoğaldı Sayfiye yerlerindeki başıboş köpeklerin çoğaldığından şikâyet edilmektedir.Dün bu husus ta Belediyeye müracaat edenler bu köpeklerin sokaklardan toplanarak şehrin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1951
  • Nakil vasıtalarının durumu Bundan bir müddet evvel Bakanlık tarafından Vilâyete gönderilen bir tamimle,nakil vasıtalarının halk ihtiyacını karşılayıp karşılamadığı,karşılayamıyorsa alâkalıların bu hus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1951
  • Adaletsarayı inşaatı Dün Adalet ve Bayındırlık Bakanları şehrimize geldi Dün sabahki Ankara ekspresi ile Adalet Bakanı Rüknettin Nasuhioğîu.Bayındırlık Bakanı Ke mal Zeytinoğlu.Milletvekillerin den Os
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1951
  • HALKIN SESİ Gelen ceveplar «Temizlik işleri» başlığı ile çıkan yazıyı,Belediye Neşriyat Müdürlüğü aşağıdaki şekilde cevaplandırmıştır;«Şikâyetin sahibi Mecit Say Eminönü Temizlik işleri memurluğunda a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1951
  • So v/e t pr opaga i î da s i uslar,her şey a a Buhar makinesi,telsiz,radar,ilk tayyare,elektrik motörii,ve nihayet penisilin meğer hep Rusların ieatlarıymış.Sovyetler,ilmin evrensel olduğunu inkâr ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1951
  • Bir çocuk balkondan düşerek öldü Galata Arapcamii Zeybek sokak 2?sayıh evde oturan Hikmet'in 2,5 yaşındaki oğlu Erdal,dün evinin penceresinden sarkarken aşağı düşmüştür.Muhtelif yerlerinden ağır sutet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1951
  • Ekmekler düzeliyor Vilâyet kaymakamlara bir tamim göndererek,fırınların geceli gündüzlü kontrol edilmesini istedi Ekmeklerin iyi çıkarılması için Belediyece takibata devam olunmaktadır.Fırınlardan alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1951
  • Kaçakçılık yapan gümrükçü Dün şehrimizde enteresan bir hâdise olmuş,bir gümrük muhafaza memuru kaçak eşya satın alırken suçüstü yakalanmıştır.Hâdisenin tafsilâtı şöyledir;Pazartesi giin.ü limanımıza g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1951
  • Karısını ve oğlunu bıçakladı Ortaköyde Muallim Naci cad desinde oturan Ali Tulumcu,aralanndaki geçimsizlik yüzünden karısı Zeynep ve oğlu Necatiyj bıçakla muhtelif yerlerin den yaralamıştır.Yaralılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1951
  • Kömür taşıyacak gemiler Armatörler Birliğinin vardığı karar üzeTİne tüccar gemileri,Denizyollarına ait kömürleri nakl-etmemektedir.Halen Denizyolları idaresi Necal ve Demir şilepleriyle ken di kömürün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.07.1951
  • Truman Mısıra gifmek istiyor TBastarah 1 incide!best kalırsa Mısırı ziyaret etmek istediğini bana söyledi Ben de kendisine sizi fevkalâde ağırlarız,dedim.Bu seyahatimizde Amerikan halkından gördüğümüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1951
  • Ticaret Bakanınin dünkü beyanatı TBastarafı 1 incide!za şu beyanatta bulunmuştur:Müstakil sanayi odasının kurulması meselesini müzakere ettik.Sanayi Birliğinin sanayi odasına inkılâb edeceği anlaşılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1951
  • Mudanya iskelesi inşaatı 1953 de sona eriyor Ankara.11 T.H.A.Bayın,dirlik Bakanlığının liman ve iskele inşaatı 1951 yılı programın da yer alan Mudanya iskelesi inşaatı 1953 yılında bitirilecektir.1.25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1951
  • askerj [topluyor!Atina.11 T.H.A Bul.garistanda büyük bir askerî faaliyet göze çarpmaktadır.Mayıs 1951 de 1930 doğum.J lular silâh altına çağırıldığı gibi hazirarun sonlarına doğ-ru da 927-937 yılları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1951
  • Çaldığı eşyaları satarken yakalandı Sabıkalı hırsızlardan Hüseyin Alkan dün Kapalı Çarşıda muh telif cine ev eşyası ve çamaşır satarken orada bulunan sivil polis memurlarının nazarı dikkatini ceibetmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1951
  • îtalyamn durumu İtalya,Avrupa savunma teşkilâtına mühim çapta yardım edebilecek vaziyette Vaşington,11 A.A.İyi haber alan bir kaynaktan bildirildiğine göre Amerikan hükümeti,İtalyan barış andlaşmasm d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1951
  • As Isız bir haber Dünkü bir sabah gazetesinde^ Şişli Çoeuk Hastahanesi Başhekimi ile poliklinik şefi arasındaki ihtilâf yüzünden bir hastanın ihmale uğradığı ve bu ihmal doiayısiyle öldüğü yazıl mıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1951
  • Pe+rol ihtilâfı fBaatarafı 1 incide:Öte yandan da üremiden mus rarip oları Başbakan Musaddık m yakında istifa edeceği ıahinin edilmektedir.Bu takdirde İngiltere yeni kurulacak hükümetin daha munis bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1951
  • İranda çalışmak isteyen Amerikan firması Tahran,11 AP)Merkezi Los Angeles'de bulunan bir Aırerifean mühendislik firması dovletleştirilen İran petrollerini ve Abadan'daki Anglo-İraniana ait tasfiye tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1951
  • Harici kısa haberler HAVANADA Sovyet eİÇ'l'ği bahçesinde dün gece elcilik personeli dinamitli bir bomba bulmuştur Polis haberdar edilmiştir AMERlKADA Oıdu Bakanlığından bildirildi,ğine göre iki tümene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1951
  • Kızıl Cinde Sovet düşmanlığı Nev.vork,11 Nafen)Nevyork Times gazetesi,Komün'? t Çin'de şiddetli bir Sovyet aleyh tarlığınm belirmiş olduğunu bildirmekte ve daha yeni Pekin'den ayrılmış bir diplomata a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1951
  • Macaristamn Amerikaya tavsiyesi Budapeşte,11 AP)Macaristan dün,Birleşik Ameıikaya,«Macar Halk Cumhuriyetinin iş 'eriyle meşgul olacağına,kendi işleriyle uğraşmasını» tavsiye e t mistir.Bu tavsiye,Birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1951
  • izmir fuarına iştirak edecek ecnebi develetler Ankara 11 T.H.A.İzmir fuarına iştirak etmek üzere şimdiye kadar Amerika,İngiltere.Hollanda,ÇekosJa yakya,Macaristan,İsveç,îtalya,Finlandiya,Yugoslav ya,B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1951
  • Amerika Japonya tenis karşılaşması Nevyork.10 A.A.21-22 temmuzda Kentucky'de Louis Ville'de Japon tenis takımına kar şı yapılacak Davis kupası karşılaşmalarında oynıyacak olan Ame/rikan takımı dün akş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1951
  • A !i Han Pâris+e Cannes,11 AP)Prens Ali ilan bugün Fransa'nın Cannes şphrine gelmiş ve burada bulunan iki oğlu ile bir ay kadar kalmak tasavvurunda olduğunu söylemiştir.Prens.Rita Hayworth'dan boşanma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1951
  • Fransada kanserden ölenler Paris,11 Nafen)Fransada senede kanserden 65.000 kişinin ölmekte olduğu bildirilmiçtir.Şimdiki halde kanser 1 numaralı halk düşmanı addedil rnektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1951
  • Londrada cereyan eden mühim müzakereler PBastarafr 1 incide!Sözcü görüşmenin on beş dakika kadar sürdüğünü söylemiş fakat müzakerenin mahiyeti hak kında malûmat vermemiştir.Shinwell'in biı demeci Lond
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1951
  • Japon barışı_Barış andlaşması tasarısına göre,Amerikan kuvvetleri ilânihaye Japonya'da kalacak Vasington,11 A.A.Japon barış andlaşması tasarısı metni perşembeden evvel açıklanmıyacaksa da umumiyetle L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1951
  • Mütareke müzakereleri rBastarafı 1 incide!süratle geri çekilmelerini teklif etmiş,olduklarını açıklamışlardır.Kızıllar,keza,harpten evvel olduğu gibi,38 inci arz dairesi havalisinin sivil bir idareye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1951
  • MP—WW—100 üret 0.44.128 0.44,128 100 isviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahmi 0.01.876 0.01.876 100 Zloti 70.00 70.00 100 İsveç Kr 54.12.50 54.12.50,100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1951
  • ikanın Sesi Radyosundy Türk işçi delegesinin konuşması Milano,U T.H.A)Burada toplanmakta olan Milletlerarası İşçi Koni'edarasyonu kongresine iştirak eden Türkiye delegesi Lokanta ve Eğlence Yerleri İş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1951
  • Pakfstan mühirr» miktarda I bizden tütün a!acak Ankara.11 •T.H.A.Alman yadan soma şimdi de Yakın Dogu komşularımızdan Pakistan,tütün firmaları mühim miktarela Samsun,Bafra ve Ege menseli tütünlerimizd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1951
  • Rusyayı Ukdenize bağlayan muazzam yol Şam,11 T.H.A)Hususi bir bir istihbarat ajansı olan Aran Basın ve Yayın Bürosu şu haberi vermektedir:•Suriyenin kuzey doğusunda geniş biı yo] şebekesi tesis projes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1951
  • Samet Ağaoğlunun muhalefete ihtarı TBastarafı 1 hıtridel t nı bile ele almaktan perva et-1 rreyen insanların fikir ve mat-buat hürriyeti mefhumunu ve kurulmuş bulunan hürriyet nizamını şiddetle suiist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1951
  • Amerikan Âvan Meclis eleri Londrada Ayandan McFall,Sovyetler Birliğinin tecavüz gayelerinin korkunç bir hale geldiğine in anmış olduklarını söyledi Londra,11 A.A.Birleşik Amerika Ayan Meclisine mensup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1951
  • İstanbul Hendbol Birincilikleri İstanbul Hendbol birincilikleri ne bu hafta İnönü stadında baş.{anacaktır.İlik karşılaşmayı cumartesi günü Galatasarayla Kargümrük ypacaklar.pzar günü de Galatasaray,Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1951
  • Hliyet ABONE FÎATLABI Senelik 28 Uradır 6 Aylık 15 S 9 1 S İLAN FİATLAH1 Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 ilân sayfası santimi 2 Resmî ilânların santimi 2 liradır.Mahkeme,tapu.icra i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1951
  • W.Oatis suçsuzdurriîastarafı 1 incidel William Oatis'in serbest bırakıl,ması için bütün teşebbüslere baş vuraacktır.Prague'daki Amerikan büyük elçiliği,hapiste bulunan Oatis ile görüşebilmek içinı teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1951
  • Adil Akbayı kaybettik 20 senedenberi muhtelif İstanbul gazetelerinin Ankara mümcs sillİKİni yapmış bulunan ve son olarak Yeni Sabah ve Son Telgraf gazetelerinin Ankara mümessilleı inden olan Akba Kıta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1951
  • Meclîste dün kabu,l edilen kânunar TBastaraf* 1 incide!müzakereleri localarından takip etmiştir.Oturum açıldığı zaman Bitlis Milletvekili Muhtar Ortan'ın öldüğüne dair Başbakanlık tezkcıesi okunmuş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.07.1951
  • Neşriyat İş ve işçi dâvaları ile meşgul olmak üzere salâhiyettar bir ekip tarafından hazırlanan haftalık siyasî,müstakil «İŞÇİ HAKKI» gazetesinin ikinci sayısı bugün intişar etmiştir.Fiatı 10 kuruştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.07.1951
  • Balast ihzar Ettirilecek Devlet Demiryolları 8.işletme komisyonundan 1 Aşağıda mevkii,miktarı,muhammen bedeli ile muvakkat teminatları yazılı dört mahalden balast İhzarn tfl kapalı zarf usuliyle eksil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.07.1951
  • 21 Ton Yuvarlak çelik satın alınacaktır Etibank İstanbul şubesinden Bu husustaki şartname 31.7.951 tarihine kadar her gün satınalma servisinden temin edilebilir.10372)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.07.1951
  • Bina tamir ettirîiecek Emrazı Zühreviye Hastahancsinde lüzumlu tamirat ve tadilât işleri açık eksiltme suretiyle yaptırılacaktır.Keşif bedeli 5734,42 lira ve ilk teminatı 434.05 liradır.Şartnamesi Bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.07.1951
  • İstanbul Belediyesi ilânları Pamuklu mensucat alınacak istanbul Birleşik Mahalli idaresine bağlı hastahanelerle diğer müesseselere lüzumu olan 36 kalem pamuklu mensucat kapalı zarf usulü ile satın alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.07.1951
  • Devlet Orman işletmesi Bolu Müdürlüğünden 1 işletmemiz fabrika istif yerinde mevcut 51753 adede denk 988.801 M3.normal köknar kerestesi 7 parti,40413 adede denk 214.865 M3.boy anormali köknar 6 parti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.07.1951
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtoöt ilonlorı Aşağıda cins ve miktarı yazılı 2 kalem yiyecek maddesi ayrı ayrı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur.400 ton patates 100 tonluk ve 200 ton kuru soğan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.07.1951
  • KAYIP Şebekemi kaybettim yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktuı.Edebiyat Fakültesi talebelesinden 5134 Bahattin Akdağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.07.1951
  • Ray Robinson "orta sıklet,şampiyonluğunu kaybetti Randolf Turpin Robinsonu yenerek şampiyon oldu ingiliz boksörünün Robinson karşısındaki galibiyeti,bütün dünyayı hayret içinde bırakmış bulunuyor Salı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.07.1951
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Satmalına komisyonu Başkanlığından Cinsi Miktarı Muvakkat İHALE teminatı tarihi günü Torba muşamba Galvanizli tel No.24 Keten hortum 110 luk Bakır boru Demir vida «muhte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.07.1951
  • Jlc.6 Şevva 1370 Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 12 5,35 28 Haz.1367 VAKİT VAlATf BKAlft 12.20 4,36 17,20 8,36 20,48 1.00 22.50 2,03 3.21 6,38 UAJfl 8,52 4,36 8.36 1.00 2,03 6,38 TEMMUZ 19 ü 1 Per
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4