Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.07.1951
  • Türk Yunan dostluğu Son haftalar içinde cereyan eden hâdiseler bu dostluğu kuvvetlendirdi Ankara,10 T.H.A)Atina Belediye Başkanı Koçyas'm Ankaraya yaptığı kısa ziyaret Türkiye ile Yunanistan arasındak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1951
  • nHJKfe DUn mühim bir beyanatta bulunan Amerika Dışişleri Bakan Muavini Mc Ghee.Istanbulu ziyaretinde Yeşilköy hava olanında kendişini karşıhyanlarla bir arada MC.GHEE'NİN ATLANTİK PAKTI DEVLETLERİNE B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1951
  • Nctzım Hikmet muamması Kızıl şairin nasıl kaçtığı hakkında bir çok ihbar mektupları gönderiliyor Nazım Hikmet'in memleket dışına nasıl kaçtığı ve kimlerden yardım gördüğü hakkında günlük gazetelere ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1951
  • Dün İstanbul Belediyesini ve Gazeteciler Cemiyetini ziyaret eden Atina Belediye Reisi Koçyas Gazeteciler Cemiyetinden çıkarken Foto;Milliyet Sami önemli)Atina Belediye Reisi Ankaradan döndü Dün Gazete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1951
  • îngilterp muhalefet lideri Churchill Ingilterede muhalefetin yeni durumu Bir işçi mebusun ölümiyle ChurchilPin Başbakan olmak ihtimali arttı Londra,10 AP)Bir İşçi_Partisi mebusunun ölümü,Winston Churc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1951
  • MÜTAREKE GÖRÜŞMELERİNİN BİRİNCİ GUNU ilk müzakereler açık ve resmî bir hava içinde geçti Müttefik temsilcileri,bir mütareke gündemi tertiplemek yolunda terakkiler kaydedildiğini söylediler Jhzarî müta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1951
  • orukun diğimiz beyanat B çişleri Bakanı sayın Halil özyörük,İstanbul gazete,leriyle yaptığı bir konuş,mada,muhtelif mevzular arasın,da Ticaniler hâdisesine de temas etti.Gazetelerin naklettiklerine ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1951
  • Fransız Kabinesi dün istifa etti Yeni kabineyi Rene Mayer,Rene Pleven veya Mauriee Petsche'nin kurması muhtemel Paris,10 AP)Dört aydan beri iktidarda bulunan Queuil-•e kabinesi bugün istifa etmiştir.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1951
  • Iran Truman'ın Jeklifou reddetti rBaşbakan Musaddık,İranın petrodu devletleştirme kararından inhiraf etmîyeceğini söyledi Tahran,10 AP)İran Başbakanı Muhammet Musaddık dün,Başkan Truman'ın petrol ihti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1951
  • Karasinekler hücuma geçti l3tanbulun bazı semtleri,günden güne işi azıtan,karasinekle,rin hücum ve istilâsına uğramaktadır.Bilhassa Anadolu yakası.Erenköyün iç tarafları,hele Sahrayı Cedit oturulması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.07.1951
  • 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13,15 Hafif mü zik Pl)13.30 Şarkılar 14,15 Radyo salon orkestrası konseri 14,45 Programlar vP dans müziği Pl)15,00 Kapanış 17.57 Açılış ve programlar 18,00 Da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1951
  • Tarım Bakanının tetkikleri Tetkiklerde bulunmak üzere bir kaç gün evvel şehrimize gel miş olan Tarım Bakanı Nedim Ökmen dün Ziraat,Veteriner ve Orman işletme Müdürlüğüne giderek alâkalılardan malûmat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1951
  • Kısa Şehir Haberleri Şoför Hasan Yaluz'un idare,sindeki taksi Gümüşsuyundan Dolmabahçeye inerken frenleri bozulmuş ve biır ağaca çarpmıştır Kaza neticesinde otomobilin Ön kısmı parçalanmış,şoför yaral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1951
  • Dün Gazeteciler Cemiyetini ve Belediye Meclisini ziyaret eden Dr.Kocyas,Yunan İıalkma Bayar ve Menderes'in mesajlarını götürdüğünü söyledi Vali ve Belediye Reisi F.K Gökayın misafiri olarak 'şehrîu mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1951
  • No:17 eline yerleştirdi.Kapıyı yavaşça kapa ıp oradan ayrıldı.Callaghan dışarda geldiği yol dan dönerken bir sigara yaktı.Kendi kendine hayatın ne kadar garip olduğunu düşünüyordu İr.san bazı defa ned
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1951
  • Karısını yaraladı Eyüptt oturan Hasan adında biri Küçük bir mesele yüzünden çıkan kavga sonunda karısı Ne bahat'ı yüzünden bardakla yara lamışt;ı.Fazla kan kaybeden kadın hastahaneye kaldırılmış,sanık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1951
  • Pakistanın hediye ettiği panter geldi Dost Pakistan devletinin Türk çocuklarına gönderdiği ikinci canlı hediye olan panter dün akşam saat 20 de bir İtalyan gemisiyle şehrimize gelmiştir.Panter kabil o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1951
  • Çöıüı KISASI.Biraz da istatistik Türkiyede kısa bir müddet kalan bir ecnebi profesörü memleketimizde erkeklerin kadınlardan fazla olduğunu resmi istatistiklerde görmüş.Bunu sayanı hayret bir hâdise gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1951
  • Karasinek mücadelesi Şehrin muhtelif yerlerindeki sinek melihaları ekipler tarafından ilaçlandı On beş gün kadar evvel başlanılmış bulunan karasineklerle sıkı mücadele kampanyası aynı şiddetle devam e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1951
  • Genelkurmay Başkanımız Ankaraya döndü Bir müddetten beri şehrimizde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nuri Yamut dün tetkiklerini bitirerek Ankaraya dönmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1951
  • Dün 103 evin daha temeli atıldı Belediye ile Türkiye Emlâk Kredi bankasının kurmug olduğu imar Limited şirketinin Koşu yo lunda hazırlamakta ^bulunduğu 103 evlik mahallenin temel atma töreni dün saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1951
  • Yunanislandan bir askerî heyet gelecek Yunanistan kara,hava ve deniz kuvvetlerine mensup 47 kişilik askeri bir kafilenin bugün leıde şehrimize gelmesi beklenmektedir.Yunan subayları memleketimizde bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1951
  • Ayan yapan tarikatçılar cezalandı Nakşibendi tarikatına mensup 22 işi bir müddet evvel Edirnekapı mezariığında.şeyhleri Süleyman efendinin mezarı başında âyin yaparken yakalanmış ve adliyeye verilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1951
  • Bit kavganın sebep olduğu yanlışlık Evvelki gece Beyoğlunda tuhaf bir iiâdise olmuştur.Çukur rokakta oturan Artin adında* bir aynı ev sakinlerinden Yorgi ile küçük bir mesele yüzünden kavgaya tutuşmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1951
  • Batı Trakya Valisinin teşekkürü Birkaç gün için misafir olarak gehnmizde kalmış olan YurttflİstoD Devlet Bakanı ve Batı Trakya Umumî Valisi Kalingartfs,Vali ve Belediye Reisi Prof.Gök ay'a Karaağaçtan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1951
  • KONGRE Ressamlar Derneğinin yıllık kongresi 14 temmuz cumartesi günü saat 15 de Topkapı Sarayı müzesinde yapılacaktır GECE Vefadan Yetişenler Derneği,18 ağustos 951 cumartesi günü saat 20.30 dan sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1951
  • İntihar vak'aları artıyor Tahtakalede Telefon sokağında oturan Ncrmin adında bir kadın dün kendisini Sarayburnundan denize atmak suretiyle intihar etmiştir.Kadının cesedi nenüz bulunamamıştır.Diğer ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1951
  • Çirkin bir tecavüz hâdisesi Evvelki gece Edirnekapı surları dışmda çirkin bir tecavüz hâdisesi olmuştur.Balatta oturan ve dün ilgili makamlara şikâyette bulunan Hanife Toprak adındaki kadının iddiasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1951
  • Tehditle para isteyen bir genç yakalandı Eyüpte oturan Hikmet adında bir genç Eyüp Feshane fabrika1-inşaat müteahhidi Ragıp Balcuoğiuna bir tehdit mektubu göndermiş ve kendisinden 200 ""ira ibtemiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1951
  • Üniversite sitesinin yeri tesbit edilemedi Müstakbel üniversite sitesi nin kurulacağı yer hakkında istişarelerde bulunmak üzere dün Üniversite Rektörlük binasında Vali,Millî Eğitim Müsteşarı,İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1951
  • Adalet Sarayı inşaatı Bir kısım arkeologlar hâlâ inşaatın durdurulması fikrinde ısrar ediyorlar So nelerden beri sürüncemede kalan ve bir türlü inşası için arsa bulunamıyan Adalet sarayının temeli önü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1951
  • Orta Doğunun müdafaası Sovyetleı Kafkas dağlarını aşabilir mi?Kafkasyadaki geçitler,havadm gelen bombardımanlara açıktırlar.Atom kullanıldığı takdirde,dağların geçitleri tamamen kapanabilir.Bir İngili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1951
  • S r Xi 6*. w,HALKDN Küçük çocuklar Bir okuyucumuzdan almış olduğumuz mektubu aynen neşrediyoruz.Alâkadarların nazarı dikkatini çekeriz;«öğrenciler pasoları veyahut hüviyetleri vasıtasiyle müteaddit şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1951
  • Kadınlara sarkıntılık yapanlar Kadınlara sarkıntılık yapanlara karşı Emniyet Müdürlü günce açılmış olan mücadeleye devam edilmektedir.Dün şehrin muhtelif semtlerinde kadın ve kızlara sarkıntılık yapan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1951
  • İzci oymak beyi yetiştirme kursu bugün acılıyor Küçükçekmecede 'kurula&ak izci oymakbeyi ve lider yetiştirme kursu bugün açılacaktır.On gün devam edecek olan kur sa bütün vilâyetlerden gelen 200 öğren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1951
  • Bir akıl hastasının marifeti Dün sabah Galatada garip bir hâdise olmuştur.Abus adında pejmürde kıyafetli bir genç Ga lata Maliye Şubesinin zemin ka tına inerek bir köşeye çekilmiş ve yatmıştır.Durumda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1951
  • Vali,ara seçimlere namzetliğini koymıyacak İstanbul Vali ve Belediye Baş kanı Ord.Prof F.K.Gökay bir gazetede çıkan ve kendisinin önümüzdckı ara seçimlere millet vekili namzedi olarak iştirak edeceğim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1951
  • Beşiklaşta kanlı bir hâdise Beşiktaşta kanlı bir hâdise ol muştur.Bu semtte oturan Mahmut Karakuş küçük bir mesele yüzünden çıkan kavga sonunda yine aynı muhitte sakalık yapan Ahmet Tatyurt'u bıçakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.07.1951
  • *s u m Yunan TBastarafı 1 incide!lan muvakkat anlaşma da bu iyi havayı kuvvetlendirmiştir.Nihayet,bayram kupası maçları sırasında Atina ve İstanbul takımları arasında yapılan karşılaşmanın cereyan ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1951
  • Prenses Margaret kızamık çıkardı ^ondıa,10 AP)İngiltere Kralının gelecek ay 21 yaşma girecek olan küçük kızı Prenses Margaret'in kızamıktan mustarip bulunduğu bugün Buckingham sarayından bildirilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1951
  • ingiliz Kabinesinden istifa eden Bakanlar Müstafi Bakanlarla,30 kadar işçi mebus,bir broşür yayınlayarak hükümetin dış siyasetini tenkid ettiler Londra 10 A.A.Nisan ayında İngiliz kabinesin den istifa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1951
  • Japon sulh andlaşması ve Moskova Moskova 10 AP.Batı lı devletlerin Japonya ile ayn bir sulh yapmak tasav vurları karşısındaki komü nist tepkisi bugün belirme,ğe başlamıştır.Gazetelerde çıkan Pekin men
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1951
  • Askerlik müddetinin indirileceği doğru değil Ankara,10 T.H.A)Ankaradan maada bütün vilâyetlerde G ay önce ilk muayeneleri ve yoklamaları yapılan 1932 doğumluların ikinci ve son muayeneleri ağustos,ayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1951
  • Enteresan müracaat Tokat MilletvekL|ini yaralıyan Celâlettin Eren'in babası bir içtimaî adalet divanının kurulmasını istiyor Ankaıa,10 T.H.A)Geçenlerde Tokat Milletvekili Fevzi Çubuk'u müdafaai nefsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1951
  • İran'daki Yahudilerin Filis tine gönderileceği söyleniyor Şam,10 Nafen)îran hükû metinin.Iran topraklarında bulunan bütün Yahudileri Filistine göndermek üzere tedbirler almakta olduğu bildirilmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1951
  • Avrupaya gönderilecek iki Amerikan tümeni Vaşington,10 AP)İki mil lî muhafız tümenine bu sonbahar iptidalarında Avrupaya harekete hazır olmalan hususunda emir verilmiştir.Keyfiyet bugün Birleşik Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1951
  • Şfthir Tiyatrosu idare heyeti seçimi Şehir Tiyatrosu Müdürlüğünden:Bu kere Şehir Meclisinin 15/6/951 tarihli toplantısında kabul olunup 28/6/951 gün ve P50/414 sayılı kararile müessesemize tebliğ edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1951
  • Dedikodulu bir dâva Bir sosyete kadını zina suçundan mahkûm oldu Balıkesir,10 T.H.A)Bundan bir müddet evvel Sebilürreşat dergisi sahibi Eşref Edibin kızı Muallâ,İzmir tüccarlarından Mehmet Ersoy adınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1951
  • Şüpheli bir ölüm hadisesi Denizde boğularak ölen bir kadtmn iskarpinleri Küçük pazarda bulundu Savcılık dün şüpheli bir ölüm hâdisesine el koymuş,tahkikata başlamıştır.Hâdisenin mahiyeti şudur:Evvelki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1951
  • Kızıl Çinin Hindîçînîdeki emelleri Saigon,10 AP.Vietman Devlet Reisi Bao Dai ile Çin Hin fistanında komünistlerin idaresindeki Vietminh kuvvetlerine karsı çarpışan Fransız kuvvetleri başkomutanı gener
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1951
  • Gıyap kararı Bursa Asliye Birinci Hukuk Targıçlıgındau 951/59 Davalı:M.Kemal paşa Orta mahallesi 66 numarada 926 doğumlu Mustafa oğlu Raşit Hayrabolu.Dâvâlı:Malatya'nın Sal köprü mahallesinden Mustafa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1951
  • Beypazarı Sulh Hukuk Yargıçlığından 1951/23 istanbul Üsküdar Topt" .şı caddesi No.3 de Ali karısı ve Os-rıan oğlu Mehmet kızı Pftinuı nâmıdiğer Huri'ye.Beypazarında Mustafa Bostan tarafından aleyhiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1951
  • jstonlul Sular İdaresinden İdaremizin muhtelif dairelerinde çalıştırılmak üzere alınacak memurlar için açılmış olan müsabaka imtihanı 14.7.951 cumartesi günü saat 9 da Beyoğlunda Tünel başında Yürük ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1951
  • Türk işçi sendikaları miimes siileıi şeerfine ziyafet Milano,10 T.H.A)Ayın 4 ünde burada toplanan MiHet-Jeraras,İşçi Sendikaları konfederasyonunun daveti üzerine gelmiş olan Türkiye İşçileri Sen dikal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1951
  • Pakis+anda bir çay mezat merkezî açılacak Karaşi,10 AP)Pakistan Jıükûmetı Orta Doğu memleketlerine çay ihracatını kolaylaştırmak için yakında Karaşide bir çay mezat merkezi açaçaktır.Pakistan Orta Doğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1951
  • İran Truman'm teklifini reddetti TBastaraft 1 incide!Divandan çekileceğini açıkla mıştır.Bu mesajda,Divanın,İran'ın iç işlerine müdahale etmek salâhiyetini haiz olmadığı belirtilmektedir.Dr.Musaddık,g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1951
  • Izmirde müstakil Sanayii Odası kurmak için hazırlıklar İzmir,10 T.H.A)İzmir Ticaret ve Sanayi Odasının,yeni Borsalar ve Ticaret Odaları Birlikleri Kanununa intibak için ceçim hazırlıklarına başlamıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1951
  • Türk şarabı Alnıanyada misket şaraplarımız büyük bir rağbet görüyor İzmir 10 A.A.1951 yi lı Frankfurt,Hannover ve Colonya ilkbahar fuarlarında teşhir edilen ve bugün lerd'e de Almanya'nın birçok şehir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1951
  • Yunanistan da grevler genişliyor Atina.10 A.P 30.000 azası olan yarı resmî teşekküller memurları sendikası dün polise müracaatla bu günden itibaren müddetsiz olarak greve başlıyacaklarını bildirmişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1951
  • Asya'nın emniyeti Foster,hür Asya memleketlerine yardımı zarurî buluyor Vashington 10 A.A.İkti sadî işbirliği idarecisi William Foster,Ayan Meclisi dış münasebetler komisyonu hu zurunda yaptığı bir ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1951
  • Stilinin gözdesi kızıl dansöz İtalyadan çıkarılıyor Roma 10 AP.italyan Mebusan Meclisinde bugün komünist mebusların bazı tenkidlerini cevaplandıran Dışişleri Bakanı Carlo Sforza,Rusyanm son 8 yıl zarf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1951
  • Harici kısa haberler HlNDlSTANDA Hindistanın Vaşington büyük elçisi Begum Pandit ile Dışişleri Bakanı Dean Acheson.Hindistana gönderilen gıda maddelerinin daha süratle şevkini derpiş eden bir anlaşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1951
  • ingiltere Mısır ihtilâfı Londra,10 AP)İngiliz Mısır askerî ittifak andlaşmasınm yeniden gözden i geçiı ılmesiyle ilgili son İngiliz tekliflerinin Mısır tarafından reddedildiği bugün resmî diplomatik m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1951
  • Yabancı petrol personeli İran'ı terkediyor Abadan.10 A.A.İngiliz İran petrol şirketindeki 900 Hindli ve Pakistanlı işçi,müşterek bir mektup yazarak devletleştirilmiş yeni kumpanyanın iş teklifini kabu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1951
  • Ara seçimleri 16 eylülde yapılacak Ankara,10 T.H.A)Ara seçimlerinde' partiler {tarafın^ dan ve müstakil olarak aday gösterileceklerin müracaat müd deti 27 ağustos 1951 de nihayet bulmaktadır.Ara seçim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1951
  • Nazım Hikmet muamması rBastarab 1 incide")bir refikimizde yayınlanmış ve bu imzasız mektubun neşri,Nazmı Hikmet mevzuunda yeni söylenti ve dedikodulara yol aç mistir.Kızıl şairin nasıl kaçtığı hususun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1951
  • ütareke görüşmeleri IBasterafı 1 incide!«Temsilciler bu gayeye vasıl olmak için sadece Kore'yi ilgilendiren askerî meseleleri inceliyecekierdir.Birleşmiş Milletler heyeti siyasî veya iktisadî meselele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.07.1951
  • BOL KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU GENÇLİK ve GÜZELLİĞİNİZİN KORUYUCUSUDUR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1951
  • ZAYİ:Eminönü Mimar Sinan ilkokulundan aldığım pasomu kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.146 Hasan Gözaydm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1951
  • Milliyet ABONE PUTLARI Senelik 28 Uradır 6 Aylık M S t 9 1 S İLAN FİATLAM Baslık 20 Ura 2 ne!sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 ilân sayfası santimi 2 Resmî ilânların santimi 2 liradır.Mahkeme,tapu.icra il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1951
  • 1952 Olimpiyadının atletizm şampiyonları Smkla otlama müsabakalarından bir görünüş Amerikanın Los Angeles şehrinde intişar eden «The Mirror» Ayna isimli gazetenin meşhur spor yazarı Maxwell Stiles,195
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1951
  • FURUHASHİ'nin ŞÖHR ETİNİ GÖLGELİYEN ŞAMPİYON!Dünyanın en iyi yüzücüsü Avustralyalı John Marshall Serbest stMdeki on iki dünya yüzme rekorunun;sekizini elinde bulunduran bu genç şampiyon bütün dünya sp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1951
  • 11 ^ı TEMMUZ 28 T 9 i 1 Haz.Çarşamba 1367 TAHT TASATf EIAMf Güneş 5.35 8.52 öğle 12.20 4.36 tkindi Akşam Yatsı tmsâk 17.20 20.48 22.50 3.21 8.36 1.00 2.03 6.38 6 Şervo 1370
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1951
  • ZAYİ Basın Yayın Md.lüğünden aldığım basın kartımı zayi ettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.İRA.C.HAMİLTON
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1951
  • Sterlin 7.85.50 7.84.80 100 dolar 280.00 280.00 100 Fransız Fr 0.80.00 0.80.00 100 Uret Q.44.128 0.44.128 100 İsviçre Fr.64.03 64,03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahmi 0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1951
  • 933 1000 baş hayvan pazarlıkla 16/7/951 pazartesi günü saat 11 de Ankara M.S.B.1 No.lı Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır,Bunlar tercihan Breton olacak bu mıkriar temin edilemez ise 20 ııisbetinde Ardene ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1951
  • tatCo TatCo uyuduğu %antan,siz Niye l TABLETİ ALIRSANIZ—1 Eğrisi,ÂSPRO î ng i LTg« eoe tBÜLiİSl^^^ FABRİKASINDA İMAL SOİLMİŞTİtt TÖÇKİVB MÛMK/fl.f İLVER LTD.ŞTI.istanbul.258S7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1951
  • Çelik hangarlar montajile beton temel ve döşemeleri inşası eksiltme ilânı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden 1 Horasan,Sarıkamış,Hasankaie ve Kars'da kurulacak çelik hangarların montaj,temel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1951
  • Devlet Demiryolları ilânları Yük vagonu satın alınacak D.Demiryolları İşletme Genel Müdürlüğünden Teklif verme suretiyle 40 adet yük vagonu pazarlıkla satın aüınaoaktıır.Tekliflerin en geç 18.8.951 cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1951
  • Sandıklı Asliye Hukuk Yargıçlığından 951/170—403 Sandıklınm Ece mahallesinden ismail Kerde tarafından Çay mahallesinden Zahide Karyağdı ve Istanbulda mühim Ali Ercan aleyhlerine ikame olunan tapuya ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1951
  • Antalya Belediye Başkanlığından Belediyemizce Dadge)marka idrolik kasalı 4-5 tonlu 950 n' 951 modeW bir açık kamyon kapalı zarf usulü eksiltme İle alınacaktrf.Muhammen bedel 15500 liradır.Tediye şartı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1951
  • Eskişehir Valiliğinden Merkezin Omerağa mahallesinde yaptırılaca kolan ilkokul binası inşası 19/7/951 perşembe günü saat 15 şe kadar kapalı zarf uşuliyle münakaşaya konulmuştur.s Münakaşa Hükümet kona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1951
  • Kadınlararası atletiz m müsabakalarında 1 Son bir ay zarfında elde edilen en iyi neticeler Sun bir ay zarfında yapılan kadıulararası atletizm müsabakalarında alınan en iyi neticeler şöyledir:100 yarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4