Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.07.1951
  • Amerikalı diplomatlarla görüşmeden sonra Ingilterenin bu karara vardığı bildiriliyor Londra,9 R)Umumiyetle iyi haber alan mehafilde tebarüz ettirildiğine nazaran İngiltere Dışişleri Bakanlığı önümüzde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1951
  • Müthiş fırtına Milvvauke(Wisconsin)9 A.A.Wisconsin eyaletinde,pazar günü müthiş bir fırtına hüküm sürmüştür.Saatte 140 kilometre den fazla süratle esen rüzgâr ağaçları köklerinden sökmüş^ telgraf dire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1951
  • Abadandakl yerini Curyalus gemisine bırakarak olan Mauritius kruvazörü Abadan limanından avrılırken Petrol ihtilâfı gittikçe büyüyor Truman,Musaddık'a gönderdiği bir mesajda Dış işleri müşaviri Harrim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1951
  • Wimbledon tenis turnuvası dür» sona ermiş ve erkeklerden Dick Saintt şampiyon olmuştur Resimde genç şampiyon kazandığı kupalarla bir arada görülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1951
  • İhzarı bir toplantıdan sonra Mütareke müzakereleri bugün ongda başlıyor General Ridgway,komünistlerle yapılmakta olan "Ateş kes,görüşmelerinin hâlâ nazik bir safhada bulunduğunu söyledi.Cephede hareka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1951
  • Amerikanın müdafaa masrafları Vaşington,9 A.A.Ordu Bakan Yardımcısı Kari Bendesten,dün akşam radyoda yaptığı bir konuşmada Savunma Bakanlığının,yeni askerî tesisler içki 6.500.000.000 dolarlık yeni bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1951
  • Al manya resmen tanınıyor Hür milletlerden bir çoğu Almanya ile harp haline son verdi Vaşingt,on,9 A.A.Truman bugün Kongreden Almanya ile harp haline son* verilmesine dair takririn kabuı edilmesini ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1951
  • Vanda idam kararı ile yargılanan subaylar Van Ağır Ceza Mahkeme sinde cereyan eden duruşmada sanik subayla r kaçakçıları vazifeleri icabı öldürdüklerini söylediler Van.9 T.H.A)1944 senesi ekim ayının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1951
  • C.H.P.Ankara il kongresi mesaisini bitirdi Ankara.9 A.A.C.H.P.Ankara ii kongresi,bu sabah çalışmalarına devam etmiş ve il idare kurulu üyeleriyle büyük kurultaya gidecek delegelerin seçimleri yapılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1951
  • Biz nasıl görüyoruz?Devlet müessesesi ve ticaret Etibank Linyit kömürü istihsalini artırmış,Elinde oldukça mühim bir stok biriktiği için bunu ihraç edecekmiş.Gazetelerin verdikleri haberlere göre ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1951
  • ütün yurtta 3 bin Ticani tevkif edildi Atatürk ve ınkilâp düşmanları hakkındaki tahkikat gittikçe daha ziyade derinleştiriliyor Ankara,9 T.H.A)Cumhuriyet inkılâpları ve Atatürk heykellerine tecavüz te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1951
  • İçişleri Bakanının Çeşitli sualleri cevaplandıran Halil Ozyörük,Nazım Hikmetin firars hâdisesini yakında Mecliste açıklıyacağmı suySedi Dün beyanatta bulunan Adalet Bakanı Halil özyörük Şehrimizde bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1951
  • I ı s Mill!Eğitim Bakanı Tevfik îleri dün yüksek tahsil gençliğiyle görüşürken Millî Talebe Federasyonu 4 yaşında Millî Eğitim Bakanı dün gençlerle samimi bir hasbıhalde bulundu Tü.kiye Millî Talebe F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1951
  • Kok kömürü tevzi işi Bu sene gecekondular da kok kömürü alabilecekler Ankara,9 T.H.A)Kok kö mür tevzi işine yeni bir şekil verır.fck üzere İşletmeler Bakanlığında kurulan komisyo nun raporu Bakanlar K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.07.1951
  • Üçüncü Kâğıt Fabrikası yılbaşında faaliyete geçecek İzmit,9 T.H.A)Üçüncü kâğıt fabrikası inşaatı tamamlanmış bulunmaktadır.Almanyaya sipariş edilmiş olan makinelerin tesis ve montesine başlanır.jçtır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1951
  • Sergideki lunaparkın fiatı fazla bulunuyor 4 temmuzdan beri açık bulunan İstanbul Sergisi halk tarafından büyük bir rağbet görmektedir.Bilhassa dün açılan lunapark halkı fazlasiyle cezbetmiştir.Yalnız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1951
  • işletmeler ve Ekonomi Bakanlarının tetkikleri Bir kaç günden beri şehrimizde bulunan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete ile Tarım Bakanı Nedim Ökmen dün sabah Vilâyete giderek Vali ve Belediye Reisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1951
  • Wzm KİSASİ TekHfsiziiK I en t ası otobüs durağında,Dolmabahçe yoliyle gidecek arabada gördük.Otobüsün yola muvazi son iki sırasından birine biletçi oturmuş,karşısında da şoför uzanmış,ikisi de sigara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1951
  • Beynelmilel izcilik kampı hazırlıkları tamamlandı Millî Eğitim Bakanlığı tarafındım Silivride kurulması kararlaştırılan beynelmilel izcilik kamp.hazırlıkları dün bitmiştir.Kamp 11 temmuzda açılacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1951
  • Belediye ve Emlâk Bankasının yaptıracağı evler İstanbul Belediyesiyle Türkiye Emlâk Kredi Bankasının müştereken kurmuş olduğu İmar Limited Şirketinin Kadiköyünde,Koşuyolunda yapılacak 103 evlik mahall
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1951
  • Miss Wymering.Arabanız diye,sordu.Yoksa küçük yolda mı bırakımız?Callaghan:Hayır,dedi.Caddede duvarın kenarındaki yolda bırak tim.Parmaklıklardan yüz met re kadar ötede duruyor.Miss Wymering:Çok güzel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1951
  • Çamlıkta yangı n Büyükada büyük bir yangın tehlikesi atlattı Evvelki akşam Büyükadada Türkeli caddesi sırtlarında çara lıkta yakılıp bırakılan ateşten yangın çıkmış ve 1000 metrekarelik bir sahadaki ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1951
  • Ay ı n yapan lar Adliyede Kadir gecesi Mercanda Seferülhayır hanında âyin yapan 63 nnkşibendi yakalanmış ve bunlardan 2ü si tevkif edilmişti.Bunlardan halen mevkuf bulunan Dursun Kolcu,Faruk Kı_51m,Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1951
  • Terfi eden öğretmenler Ankara,9 T.H.A)Millî Eğitim Bakanlığı yeniden 250 öğretmenin terfii" listesini hai r.lamak üzere çalışmalara baş İnmiştir,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1951
  • BALO if Çocuk Esirgeme Kurumunun Kadıköy şubesi tarafından tertip edilen «Yaz gecesi eğlencesi» balosu 12 temmuzda Suadiye plaj gazinosunda yapılacaktır.Zengin eğlence programı ve sür prizler hazırlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1951
  • Amerikanm bir konferansçısı şehrimize geldi Amerikalı tanınmış konfe ransçılarcian Newton H.Beil dün şehrimize gelmiştir.Newton H.Bell ğimdie kadar 3000 konferans vermiş ve dünyanın hemen her tarafım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1951
  • Atina Belediye Reisi dün Ankaraya gitti İstanbul Belediyesinin misafiri olarak bir kaç günden beri lehrirnizde bulunan Atina Beledi} e Reisi M.Koçyas dün sabah uçakla Ankaraya gitmişte.Atina Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1951
  • Serginin devamı müddetince çalışacak otobüsler İstanbul Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay,E.T.T.idaresine verdiği bir emirle serginin devamı müddetince her gece saat 23,30 sularında Açık Hava Tiyatros
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1951
  • Garip bir yankesicilik hâdisesi Emekli emniyet âmirlerinden ve kaza kaymakamlarında Abbs s Güier,tramvayla Topkapıdaki evine giderken Malta'da hüviyeti meçhul bir yankesiciye içinde 250 lira ve kıymet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1951
  • Komünizm propagandası yapan biri tevkif edildi Bulgaıistandan son gelen göç menlerden Mehmet Pişirici admda bilisi komünizm propagandası yaptığı ve komünistlik lehine sözler sarfettiği tesbit edilmiş,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1951
  • Bir sarhoş kazaen tehlikeli surette yaralandı Kurtuluşta Değirmen sokakta oturan Edip Çelebi adında biri fazla içkili bir halde odasında dolaşırken,düşme neticesinde kapının buzlu camlarını kırmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1951
  • Atina muhteliti ve Yunanlı atletler bugün gidiyorlar Şehrimizde yapilan «Sergi kupası» futbol maçlanna iştirak eden Telâviv ve Atina muhteliti futbol üakımları bueunlerde şeh rin^izdeıiı ayrılacaklard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1951
  • Tarsus vapurunun tamiri sona erdi Devlet Denizyollarına ait Tarsus yolcu gemisinin burada yapıl masi icabeden tamiratı sona ermiştir.Geminin tamiratı Cencvada ikmal edilecektir.Tarsus sefere hazır bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1951
  • Kuyumcu dükkânından yüzük çalan bir kadın yakalandı Kapalıçarşıda,Kuyumcular caddesinde İbrahim Üçer adında bir kuyumcu,dün Emniyet Müdürlüğüne müracaat ederek bir kadının alış veriş esnasında kıymetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1951
  • Kısa Şehir Haberleri Unesco teşkilâtına mensup Benno Gutenberg dün şehrimize gelmiştir.Ramazan Akyüz ve Hasan Sabit adlarında iki arkad'aş dün sarhoş bir halde Galatada Zürafa sokağından geçerken etra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1951
  • Küçiikçekmecedeki cinayetin duruşmasına başlandı Küçükçekmecede İsmail adın da bir şahsı tabanca ile atış yaparken öldürmekten sanık Nurettin Satılmış'in duruşmasına dür.1 inci Ağır Ceza Mahkemesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1951
  • ^o+POM Kaymakam,müfettiş ve murakıplarında hazır bulunduğu toplantıda şehrin iktisadi durumu görüşüldü Dün sabah saat 10 da Beledi,yede Vali ve Belediye Başkanının riyasetinde şehrin iktisadî meselele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1951
  • HÂLKDN s Susuz sokak «Şehirdeki Terkos sularının az akmasından bazı zamanlar tamamen kesilmesinden dolayı halk daima bu mübrem ihtiyacm sıkıntısını çeker,Terkos musluklarından suların tedricen ve kifa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1951
  • Almanlar 100 bin dolarlık halı satın alacaklar Ankara,9 T.H.A)Batı Almanya,Türk halıları almağa karar vermiştir.Bu hususta Frankfurt ticaret ataşeliğinden Bakanlığa gel/en bir haberde Almanyamn bu iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1951
  • Sanat ve meslek teşekkülleri için küçük bankalar kurulacak Ankara,9 T.H.A)İktisadî kalkınmayı temin maksadiyle sanat ve meslek teşekküllerinin iş sahalarında muhtaç oldukları krediyi temin maksadiy le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1951
  • Konya Ereğlisindeki iplik fabrikası hazırlıkları Aukaıa,9 T.H.A)Konya Ereğlisindeki Sümerbank tarafından yeni kurutan iplik fabrikasının çalışmasını temin Edecek hazırlıklara başlanmıştır.Fabrikanın m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1951
  • Kimya ve Sanayi Endüstrisi Kurumu ilk mamullerini piyasaya çıkardı Ankara,9 T.H.A)400 mil yon lira sermaye ve 14 bin fabrika Üe çalışmakta olan Kimya ve Sana ı Endüstrisi Kurumu ilk imalâtını piyasaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1951
  • Kütahya Erkek Sanat Enstitü sii inşaatı ihalesini Hakanlık tasdik etmedi Kütahya,9 CT.HIA)Üç seneden beri yapılacak olan Kütahya Eıkek Sanat Enstitüsü in şaatı,ihalenin Bakanlıkça tasdik edilmemesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1951
  • 12,57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Hafif mü zik Pl)13.30 Şarkılar 14,15 Konuşma 14,25 Dans müziği Pl)14,45 Programlar ve caz müziği Pl)15,00 Kapanış 17.57 Açılış ve programlar 18,00 Hafif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1951
  • Dünya basını ilerleme ve Demokrat Parti liondra'da münteşir The London Times gazetesinin memleketimiz hakkındaki bir yazısı Türkiye Başbakanı,Bay Men deres ve Dışişleri Bakanı,Bay Köprülü,memleketleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1951
  • Biyoloji haftası Kongre dün Üniversitede yapılan törenle açıldı Türk Biyoloji Derneği tarafından tertip edilen Biyoloji Haftası dün saat 10 da İstanbul Üniversitesi Biyoloji Enstitüsü salonunda açılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1951
  • Güney doğu illerimiz suya kavuşuyor Ankara,9 T.H.A)İçişleri Bakanlığı ile İller Bankasının yaptığ» sıkı işbirliği sayesinde bu yıl bilhassa güney doğu illerimizde binden fazla köyün iç me suyuna kavuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1951
  • Çiçeron filminin şehrimizde çekilen sahneleri Çiçeron filminin şehrimizde geçen kısımlarını filme alan Amerikûlı filimciler dün Kapalı çarşı ve havalisini ve muhtelif sokakları filme çekmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1951
  • İU.10 TEMMUZ Ru.5 27 Sewa 1 9 4 1 Haz:1370 Sah 136' VAKtT VASAT!Güne S 5.35 8,52 öğle 12,20 4 3Ö Ikind Aksa Yatsı Irasâ i 17.20 tn 20.48 22,50 k 3.21 8.36 1,00 2,03 6.33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1951
  • Fikir işçilerinin iş verenlerle münasebetleri Ankara,9 T.H.A)Memleketimizde çok geri kalmış bulunan iş hukuku tatbikatını bir an evvel tahakkuk ettirmek üzere basın mensuj&larının çalışma münasebetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1951
  • 100 bin çuval çürüdü Ankara,9 T.H.A)İzmir Çamaltı tuzlaları idaresince iki yıldan ben stok edilen 240 bin boş tuz çuvalının açıkta kalan 100 Dininin çürüdüğü anlaşıl mıştır.Eugün bu çuvalların en düşü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.07.1951
  • TBastarafı 1 incide!muvaffak olduğunu söylemiştir.Amerikan Albayı Andrew Kinney,kızıl baş temsilcisi olarak,Rus üniforması biçiminde ve kurşunî renkli resmî elbiseli ve kırmızı apoletli bir albay ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1951
  • Sterlin 7.86.50 7,88.50 100 dolar 280.30 280.30 100 Fransız Fr 0.80,00 0.80.00 100 liret 0,44,128 0.44,128 100 isviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73,68.40 73.68,40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahmi 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1951
  • K:7a vakıflar müdürlüğünden Konyndaki Pir Mehmet Paşa camiinin onarma işi 4/7/951 gününden 30/7/951 gününe kadar 25 gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Bu işin keşif bedeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1951
  • Avrupaya gidecek yenî Amerikan kuvvetleri Vaşington.9 AA.Birleşik Amerika hava kuvvetlerinden bildirildiğine göre.C.119 modeli 48 uçak ve 1500 kişiden mürekkep olan 443 üncü taşıt filosu,general Eisen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1951
  • Vanda idam kararı ile yargılanan subaylar TBastarah 1 incide 1 okumuştur Bunda,ortada bir İh bar mevcut değilken sanıkların kaçakçıları hududa götürüp öldürdükleri,bu fiil dolayısiyle sa nıkların idam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1951
  • illiyet ABONE FİATLARI Senelik 28 liradır 6 Aylık 15 3 9 1 S İLAN FİATLARI Baçlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 İlân sayfası santimi 2 Resmî ilanların santimi 2 uradır.Mahkeme,tapu.icra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1951
  • Pasifik'in müdafaası Amerika,Avustralya ve Yeni Zelanda bir blok kuracaklar Vaşington 9 AP.Bir leşik Amerika,Avustralya ve Yeni Zelanda,kendi arala rında Pasifik bölgesinin müdafaasiyle ilgili bir and
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1951
  • Avrupa Asamblesinin yeni bir teşebbüsü Sonbaharda yapılacak toplantılara Amerikan Kongresi üyelerinin de iştiraki imkânı aranıyor Paris 9 AP.Avrupa îsı tişare Asambelesinin azaları dün gelecek son bah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1951
  • Yaya olarak dünyayı dolaşacakmış Londra 9 R)Edward Poyser isminde 31 yaşîarmda bir seyahat meraklısı Lon drah şimdiye kadar biriktirmiş olduğu para ile nakliye vasıtalarından istifade etmeden seyahate
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1951
  • Millî Tafbe Federasyonu V TBastarafı 1 incide!latacağım.Samsunda bulunurken bana Teknik Üniversite Ta lebe Birliği mecmualarında bas mak üzere hâtıralarımı yazma mı istediler ve kendilerine mem mıniye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1951
  • Harici kısa haberler AMERtKADA Bazı cumhuriyetçi senatörler,John J.Mc Cloy'un,Dışişleri Bakanlısından müteşekkil olarak çalışacak yeni bir yardım teşkilâtııiiiı başına getirilmesinden bahsetmektedirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1951
  • Bulgaristaııda kızıllar zor duruma düştü Viyana 9 R)Buraya gelmekte olan son haberlere göre,Bulgar komünist parti,sinin gayet ciddî bir buhran geçirmekte olduğu anlaşıl maktadır.Kostov idam edildikten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1951
  • Mısırın millî matem günü İngilizlerin Nü vadisini işgal günü millî matem tutulacak Kahire 9 AP.Mısırda milyonlarca kimse,11 tem muz tarihinde,iki dakikalık bir sükût vakfesi geçirecektir.Bu tarih,bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1951
  • Amerikanın müdafaa masrafları TBastarafı 1 incide)Afrika ve Avrupa'da bulunacaktır.Ayan Meclisi silâhlı kuvvetler komisyonundan Demokrat E.Brookf bu yeni askerî progra mın tatbikına ağustos ayı içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1951
  • Şimali Bulgarıstana sürü(Ien gençler Ankara,9 THA)Bulgaristan Türkiye 'elçiliğimizden en son selen haberlere göre Bulgar makamları mecburî tehcire tâbi tuttuğu Türklerden 15 ilâ 40 yas arası gençleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1951
  • Almanya resmen tanınıyor Hür milletlerden bir çoğu Almanya ile harp haline son verdi fBastarafı 1 incide)Harbi Müttefiklerinden bazı devletlerin de bu hareketi takip etmekte olduklarını söylemiştir.Bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1951
  • Petrol ihtilâfı gittiçe büyüyor TBastarafı 1 tncidel karşı bu memlekete yakın bir alâka beslediğimiz malûmunuzdur.İngiliz hükümetinin devletleştirme prensipini kabul etmiş olması bu itibarla tarafı mı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1951
  • izmir il Daimi Komisyonundan:Bayındır Torbalı yolunun muhtelif km.lerinde yapılacak âdi kaldırım ve tesviye işleri 1/7/1951 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1951
  • T.C.ZİRAAT BANKASİ Vadesiz Tasarruf Hesaplan 29 Ağustos çekilişinde ikramiyeler Istan bulda Göztepede Villa iki kat üzerine bir salon,dört oda)Bir Traktör,10.000 Lira,Beş tane 1.000 Lira,On tane 500 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1951
  • İçilen Bakanının dünkü beyanatı Bastarafı 1 incide!ketimizde de bazı cahil ve mutaassıp kimseler tarafından benimsenmiştir.Şimdi gerek polisçe yapılan tazyik ve gerekse Diyanet İşleri Reisinin telkina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.07.1951
  • Antalya Aksu Köy Enstitüsü Müdürlüğünden tahminen Fiatı Tutan %7,5 geçici teminatı Çeşidi Miktarı Kr.Sn.Lira Kr.Lira Kr.Ekmek 750 gr.hk)100000 adet 23.50 28500 00 2137 50 Sadeyağı(eritr.miş)4000 kilo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1951
  • Son bir ay zarfında Avrupada elde edilen en iyi atletizm neticeleri Cahit Önel'in 1500 metredeki 3.53.1.10 luk derecesi,son ayların en iyi atletizm dereceleri arasındadır Yaz mevsimi dolayısiyle daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1951
  • Bu gece Randolph Turpin ile dünya orta sıklet şampiyonluğu için karşılaşacak olan Ray Robinson soldan ikinci)dünya şampiyonları arasında Dünya orta s klet boks şampiyonluğumaçı!R.Robinson R.Turpin bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1951
  • Çelik hangarlar monfajile befon femel ve döşemeleri inşası eksiltme ilânı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden 1 Horasan,Sarıkamış,Hasanka'e ve Kars'da kurulacak çelik hangarların montaj,temel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1951
  • Yoi yapımı Niğde Valiliğinden 1 43213.71 lira keşif bedelli Gülşehir Hacıbektaş yolu 111 054—114+052 kilometreleri arası toprak tesviyesi yapımı eksiltmesine istekli çıkmadığından aynı şartlar dahilin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1951
  • OPERATÖR Dr.Cavit Göncer BÎRÎNCt SINIF Umumî bag,kann,tenasi uzuvları,kol.bacak damar ve kemik hastalıkları Mütehassısı Beyazit Okçularbaoı No:13 Tel:Muayene*-23676 "I ıasül I imar I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1951
  • Lokman Hekim ı Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10,30-12.öğleden sonra,14,30-17 de hasta kabul eder.istanbul DivanyoUu No;104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1951
  • Boyabat sağlık merkezi baştabibüğinden Sağlık merkezimiz için 3467 lira tutarında ilâç ve saire ile 2414 lira tutarında malzeme satın alınacaktır.Bu işlere ait sarf» nameler sağlık merkezi baştabibliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1951
  • Yaz sıcakları esnasında.fazla güneşte durmaktan mütevellit şiddetli baş ağrılarına karşı Kininfj ÇRIPIN kullanınız.GRİPİN,yaz nezlesi,baş,adale,sinir,romatizma,lumbago ağrılarına karşı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1951
  • İst Av.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilân lan Açık eksiltme ile Muv.abere Okulunda 4 Nisen barakasının kurulma işi yaptırılacaktır,ihalesi 21/7/951 cumartesi günü saat 11 de Ankara M.S.B,4 No.h S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4