Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.07.1951
  • Sergi Futbol Kupasını istanbul muhteliti kazandı İki gün devam eden Türk Yunan atletizm karşılaşmaları çok güzel oldu Yazısı t üncüde)Dün Yunan takımına yegâne golümüzü atan Garbis hasım kalesi öniind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1951
  • DUn Dağcılık Klübünde yapılan tenis karşılaşmalarında iki bayan maçtan önceki seremontde BAYRAMDAKİ SPOR FAALİYETİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1951
  • Pilâvoğlu deli değil Ticani şeyhinin elindeki deli raporunun sahte olduğu an!İdi Ankara 8 T.H.A Ata türk heykellerine tecavüz tertipçiliğinden sanık olarak tevkifhanede bulunan Ke mal Pilâvoğlu bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1951
  • o o nrıu mütareke i v dim atı Dünkü ihzarı görüşmelerde iki tarafta müzakerelerin 10 temmuzda Kaesongta başlamasını kabul ettiler Korede Sekizinci ordu Ka Müttefik Başkomutanı Ridgway güney Kore Başba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1951
  • Üç gün devam eden Şeker Bayramı bütün yurtta nes.e içinde kutlanmıştır.Bayram münasebetiyle tatil yapan gazetemiz bugünden itibaren gene neşir vazifesine devam edecektir,Resimde bayram yerinde eğlenen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1951
  • Değiştirme birliğimiz İlk kafile 20 ağustosta Ankaradan İskenderun'a hareket edecek Ankara 8 T.H.A.Kore savaş birliğimizi değiştir.mek üzere 2-nci tümen emrinde toplanmakta bulunduğu ikinci 2 bin kişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1951
  • Karadeniz sahilinde şüpheli Rus motörleri Rizede,geceleyin sahile yaklaşan ve havaya renkli fişekler atan Sovyet motörleri görüldü Rize 8 T.H.A.Pazar ilçesinden gelen haberlere gö re,son günlerde Rusl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1951
  • Ticaret Bakanı M.Ete EHLİYETLİ MEMUR Şi Ticaret Bakanlığı yeni teşkilât kanununda bilhassa bu hususa ehemmiyet veriliyor Ankara,8 T.H.A.Ulaştırma ve Çalışma Bakan lıkları teşkilât kanun tasarı,larmdan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1951
  • Başkan Truman Stalin Başkan Truman,Stalini Vaşingtona davet edecek Bu davet Korede cereyan edecek olan sulh müzakerelerinden sonra yapılacak Waşington:8 a.a Dün öğrenildiğine nazaran Baş kan Truman,«o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1951
  • İran,Lahey,Adalet Divanından çekilecek Hükümet,Abadan petrol bölgesindeki askerî makamlara "hazır oI„ emri verdi Tahran 8 a.a.İran ba kanlar kurulu,dün akşam yaptığı toplantıda,İranın La he milletlera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1951
  • *r Kore savaşlarında en iyi döğüşen birlik Unvanını kazanan tugayımıza mensup müfrezesi düşmana ateş ederken bir ağır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1951
  • Batının müdafaa gayreti Morrison,Korede muhasamat kesilse bile kızıl tehlikenin mevcut olduğunu söyledi Felixstowe İngiltere 8 AP.İngiltere Dış illeri Bakanı Herbert Morrisonun bugün bildirdiğine göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1951
  • AnkaraC.H.P il kongresi Dün mesaisine başlıyan kongre delegeleri hep birlikte Atatürk heykeline bir çelenk koydular Ankara 8 A.A Cumhuriyet Halk Partisi Ankara ti Kongresi bu sabah saat 10.15 te halke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1951
  • erbest Fırka lideri rahmetli Fethi Beyin İzmir ve civarında hürriyet bahanesiyle inkılâp aleyhtarı bir takım tezahürlere uğradığı kasaba methallerinde dinî dümbelekler ve tekbirlerle karşılanması ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.07.1951
  • Tahsil için şehrimize tfelcn Habeşistanlı talebeler Heybe lıada'daki Ruhban Mektebinde tahsil etmek üzere Adiü Ababa'dan 6 öğrenci şehrimize gelmiştir.Habeşiştanda lise tahsillerini ikmal eden bu genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1951
  • Türkiye Millî Talebe Federasyonunun kuruluş yıldönümü Türkiye Millî Talebe Federasyonu bugün kuruluşunun 4 cü yılım kutlamaktadır.Bu münasebetle Ankara.İzmir ve 7onguldakta olduğu gibi şeh rimizdeki t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1951
  • Atina Belediye Reisi bugüıı Aukaraya gidecek Bir müddettenberi şehrimizde misafir olarak bulunan Atina Belediye reisi M.Koç.as,bugün Ankaraya giderek devlet rical] ile tanışacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1951
  • Eski bir alacak yüzünden çıkan kavca Üsküöaı da oturan* Veysel i-1° Küçükpazarda oturan İhsan adındaki iki kişi eski bir alacak meselesi yüzünden kavga etmişlerdir.Neticede İhsan jiletle Vevkcİİ bc3'n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1951
  • 12,57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13,15 Şarkılar 13.45 Öğle konseri Pl)M 30 Dans müziği Pl)14,45 Programlar ve sevilmiş şarkılar 15.00 Kapanış 17,57 Açılış ve programa!13 qq Türküler 18,30 Dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1951
  • Bahar sigarası satışa çıkarıldı Hazırlıkları bir seneye ya km bir zaman süren «Bahar» sigarası nihayet satışa çıkarılmıştır.Bu sigaralar halkı memnun etmemiş ve istenilen alâkayı toplaınamıştir.¦Bahar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1951
  • No:14 Mis?Wymering biraz mütereddit görünüyordu.Hakikati söylemek lâzım gelirse vazıyet şöyle,dedi.Patricia onyedı yaşında anlıyor mu sunuz?Kendisi oldukça garip bir çocuktur,başkalarına benzeniz Tıja
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1951
  • Emniyet sandığı yeni bir teşkilât kuruyor Emniyet sandığı,Belediye n;n de iştirak ve yardımı ile,halka ödünç para vermek üzere yeni bir teşkilât kuracaktır.Bu maksatla ilk olarak şehrin bazı yerlerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1951
  • Muhtekir Esnafla mücadele Son gönlerde sebze ve meyva Batlarının sebepsiz yere yükselmesi karşısında Vali ve Belediye Reisi Or et:Prof.Gökayın önleyici tefrbirler alınmak üzere alâkail:lara emirler ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1951
  • HALKI Bir sokağın hali Okuyucularımızın birinden almış olduğumuz cfir mektubu aşağıda aynen neşrediyoruz,alâkadarların nazarı dikkatini çekeriz:«Bizler Cağaloğlu semtinin Gazi Sinan paşa sokcğmda otur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1951
  • Arkeoloji meseleleri Harran bölgesinde yapılan kazılar Türkiye Asarı Atika dairesi ve İngiliz Arkeoloji Enstitüsü tarafından yapılan araştırmalar Karma İngiliz Türk arkeoloji heyeti iki ay süren kazıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1951
  • BALO it Çocuk Esirgeme Kurumunun Kadıköy şubesi tarafından tertip ediden «Yaz gecesi eğlencesi» balosu 12 temmuzda Suadiye plaj gazinosunda yapılacaktır.Zengin eğlence programı ve sür prizler hazırlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1951
  • Türkceye uymayan yeni terimler tasfiye edilecek Milli Eğitim Bakanlığı okul kitaplarındaki Turkçeye uyma yan yeni terimlerin tasviyesine karar vermiştir.Bu münasebetle Türkiyo Muallimler Birliği reisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1951
  • Bir sıenc kızın yaralanması ile neticelenen otobüs kazası Aksarayda oturan Hüdadır Peker adında genç kız,evvelki gün Lüleburgaz 38 plâka sa yılı otobüsün şoför mahallinde giderken kapının birdenbire a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1951
  • İçişleri Bakanı şehrimizde İçişler;Bakanı Halil Özyöriik dün sabah şehrimize gelmiştir.Bir hafta kadar şehrimizde kalacak olan bakan,bir müddet Kadıköy'deki evinde istirahat ettikten sonra Bakanlığı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1951
  • Balatta hie yüzünden kanlı bir hâdise Ba.laita.Zürafe caddesinde gezinti yapan İbrahim ve Abdullah adında iki kişiye Ma noh adında biri kazaen çarp mıştır.ve bu yüzden çıkan kavga sonunda Manoh,biçağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1951
  • Tekes işçilerine varılacak zam bir mesele haline getirildi Tekel fabrikalarında çalı şan işçilerin ücretlerine yüzde 25 zam yapılması,Vilâyet hakem kurulunca kabul edilmiş ve keyfiyet Genel Müdürlüğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1951
  • Muallimler Birliği Fransaya bir seyahat hazırladı Muaiiimler Birliği muhtelif memleketlere seyahatler ter tip etmiş ve bu öğretmenler arasında memnunluk uyandırmıştır.İlk olarak yapılması karar verile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1951
  • Ş e k e r Bayramı Bayram büyük bir neş'e içinde sona erdi Cuma sabahı başlıyan Şe ker Bayramı umumiyetle büyük bir neş'e içinde geç miş ve dün akşam sona er mistir.Bayram tatili münasebe tiyle memleke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1951
  • ihtiyara ölüler de güümüşj Ramazanda gece yarısından sonra saat bir buçukta kahveden evine dönerken Karacaahmet mezarlığından geçen seksen,lik bir piri iânî ile yanında bulunan on üç yaşındaki torunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1951
  • Bir kız kayboldu Hadiseye el koyan zabıta gereken araştırmalara başladı Evvelki gün Erenköyünde mahiyeti itibariyle şayanı dikkat bir hâdise olmuştur.Kozyatağında Bağbaşı sokağı 11 sayılı evde oturan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1951
  • Sümerbank Genel müdü rünün sehrimizdeki incelemeleri Bandan kısa bir müddet evvel Sümerbank Umum Mü düdüğüne tayin edilmiş bu liman Hamit Pekcan,bayram münasebetiyle şehrimize gel mistir.Umum Müdür şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1951
  • Kok kömürüne zam yapıla" CP.gj haberi yalanlanıyor Kok kömürü fiatına zam yapılacağı yolunda çıkan haberler üzerine,kendilerine mü racaat ettiğimiz ilgililer,b'#yle bir şeyin varid olmadığını söylemiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1951
  • 100 bin lira izmire isabet etti.50 bin lira kazanan bilet Ankarada,20 bin lira kazanan bilette istanbul ve Gördeste sahldı Millî Piyangonun 7 temmuü.00510G 008151 008458 012521 keşidesinde kazanan num
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1951
  • Ticaret Odası seçimine hazırlık Müstakil ve hakiki hüvi yete sahip Ticaret odasının kurulmasını sağiıyacak ni zamname Devlet Sûrasmca tasdik edilmiş ve bu nizam,namenin tatbikine ait ha zırlıklara baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1951
  • Bir kadın kendisine lâf atan adamı acır suretle varaladı Kumkapıda enteresan bir hâdise olmuştur.Bu omtte Kadırga caddesinde oturan Gülizar,adında genç bir kadın bir bakka)dükânına öteberi al mak için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.07.1951
  • Âcaip bir iddia Bir yabancı muharrire.«Türkiye,erkeklerin hakim olduğu bir memlekettir» diyor Toronto Ontario 8 AP-Torontadaki kadınlar köle ji hastahanesi kadın ve do gum hastalıkları kliniği şe fi D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1951
  • Karadeniz sahilinde şüpheli Rus motörü FBastarafı 1 incide*)maktadır.Yine gecenin geç saatlerin,de,sahil köylerindeki halk tayyer'e uğultuları duymakta dır.Bunun da Rus keşif tayyarelerino ait olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1951
  • Sterlin 7.86.50 7.88.50 100 dolar 280.30 280.30 100 Fransız Fr '0.80.00 0.80.00 100 üret 0.44,128 0.44.128 100 isviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahmi 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1951
  • Brezilyada komünizm propagandası faaliyetleri arttı Londra 8 Nafen)Rio de Janeiro dan gelen bir rapora göre1 BrezaHya dışişleri ba kanlığı Polonya elçiliğine gelen 19 adet resmi evrakın bu Umduğu çant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1951
  • 21 Ton Yuvarlak çelik satın alınacaktır Eiibank İstanbul şubesinden Bu husustaki şartname 31.7.951 tarihine kadar her gün satmalına servisinden temin edilebilir,10372)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1951
  • Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi istanbul şubesinden Galatada Yeni Yolcu Salonunda üçüncü kattaki müdüriyet bürolarımız Istanbulda Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Hanının birinci katında Kambiyo Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1951
  • ¦¦OPERATÖR I Dr.Cavit Göncer BİRİNCİ SINIF Umumî baş,kann,tenasül uzuvlan,kol bacak damar ve kemik hastalıkları Mütehassısı Beyazit Okçularbaşı No;13 Tel:Muayene;23676 I I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1951
  • Üç kafadar bir kadını zorla kaçırmak istediler Topkapıda oturan taksi şoförü İbrahim ve üç arkadaşı evvelki akşam Aksaraya git mek üzere otomobillerine bi nen Suzan adında genç bir kaimi Edirnekapı is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1951
  • life.Ç Ru.4 TEMMUZ 26 Şevva 1 9 1 Haz.1370 Pazartesi 1367 ¡AKİT VASATİ HANİ Güneş 5,35 8,52 Öğle 12,20 4.36 ikindi 17.20 8,36 Akşam 20,48 1.00 Yatsı 22,50 2,03 Imsâk 3.21 6,38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1951
  • Pamuk rekoltesi bu yıl yüzde elli fazla olacak Çukurova bölgesinde 450 bin,Ege bölgesinde ise 350 bin balya pamuk istihsal edileceği tahmin ediliyor Ankara 8 T.H.A.Güney illerimizde umumiyetle makinel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1951
  • Bâtının müdâfâa gayreti rjBastarafı 1 incide)nuşan İngiliz Dış İşleri Ba kanı sözlerine ezcümle şu şekilde devam etmiştir:«İngiltere,Müttefikleri ile beraber bir harbe mani olmak üzere savunması nı ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1951
  • İran Lahey Adalet divanına çekilecek f Bastarafı 1 incide!mistir.Kazimi Parlamentoda ko nuşurken.Parlamentonun dışında toplanan binlerce müslüman,eğer «İngilizler petrol sahaların n kontrolü,nu elde t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1951
  • TÜRKİYE IMi AR BAMASI Sermayesi 1.E Kuruluşu »00.0 X)T.L.1928 Yenipostahane arkasında Aşiı •efendi ı addesi No.35 37 Vadesiz tasarruf tevdiatına Vadeli tasarruf tevdiatına %4.5 %6 Faiz verir ve vadeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1951
  • Rus hava gösterileri Dün Moskovada yapılan gösterilere sesten sıır'atli uçaklarda iştirak etti Moskova 8 AP.Sovyet hava kuvvetleri bugün yaptıkları en büyük hava gösterilerinde Batılı muşa hidlere ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1951
  • jPolonyadaj [mukavemeti [hareketleri;Kızıl diktatör mareşal Rokosoyskv'c suikast yapıldı Londra 8 Nafen)Varşovadan buraya gelen raporlara göre,Polonya diktatörü Mareşal Rokosovky'ye bir suikasd yapılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1951
  • Almanya ile harp hali sona eriyor Londra 8 Nafen)Amerika ve İngilterenin pek yakında Almanya ile harp halinin sona erdiğini ilân ede çekleri bilinmektedir.Güve" nilir kaynakların verdiği ma lûmata gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1951
  • Everest9© çıkmak için yeni teşebbüs Londra 8 Naîen)Eve rest dağının en yüksek nok tasma çıkmak gayesiyle önü müzdeki aylarda hareke+edecek olan İngiliz dağcılık grupuhun şefi bugün Lon drada seyehatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1951
  • Pilavoğlu deli değil TBastarafj 1 incide!hastahanesinden deli raporu aldığı yolundaki iddiasının da asılsız olduğu ve ib raz ettiği raporunda sahte bulunduğu resmi tahkikat neticesinde anlaşılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1951
  • Ankara C.H.P.İ1 kongresi TBastaraiı 1 incide!Tüzel kürsüye gelerek kongrenin bayram gününe rast laması münasebetiyle hazır bulunanların bayramlarını kutladı ve yapılan yoklama neticesinde çoğunluk mev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1951
  • e mütar müsbet adım atı rBastarafı 1 incide!mahaılî saatle 9 da İmjin neh nni aşmışlardır.«Saat 9.22 Kaesong'a inen Birleşmiş Milletler heyeti tap lantı mahalline jeeplerle götürülmüşlerdir.Toplantı K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1951
  • Bayramdaki spor faaliyeti Sergi Futbol Kupasını istanbul muhteliti kazandı İki gün devam eden Türk Yunan atletizm karşılaşmaları çok güzel oldu Gazeteciler Cemiyeti ve sergi komitesi tarafından tertip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.07.1951
  • istanbul Liseler Alım Satım Komisyonu Başkanlığından B.Kilo Geçic-C I N S t Tahmini Fi.Miktarı Tutan Teminatı Krş.Klg,Lira Lira Ekmek 33,33 201000 66993,30 4599.66 Beyaz peynir 200.6000 12000.900.Komi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1951
  • Türkiye Ziraî Donalım Kurumu Umum MudUrlUğUden Kurumumuz merkezi ile.istanbul ve İzmir şube müdürlükleri* mizde mevcut teknik ve ticarî şartnameler dahilinde Tarım Bakanlığı ihtiyacı için 100 120 adet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1951
  • Satınalma Komisyonu Başkanlığından 1 Mevcut şartnamesi mucibince beş yüz kiloluk 20 adet baskül açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır.2 Eksiltmesi 20/7/951 cuma günü saat 15 de Kabataşda Tekel Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1951
  • Kum ve çakıl alınacak Devlef Havayol arı Yeşilköy Meydan Müdürlüsünden 1 Açık eksiltme ile 300 M3 çakıi ile 100 M3 kum alınacaktır.2 Muhammen bedel 4050 lira olup geçici teminatı 303 lira 75 kuruştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1951
  • Milliyet ABONE FİATLABI Senelik 28 Uradır 7 6 Aylık 15 1 9 i s İLAN PİATLAR1 Bağlık 20 Ura 2 nci sayfa santimi 4 Ura 3 üncü 4 İlân sayfası santimi 2 Resmi ilânların santimi 2 liradır.Mahkeme,tapu.icra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1951
  • Lokman Hekim Dr.Hahz Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gttn sabah saat 10,30-12,öftleden sonra,14,30-17 de hasta kabul eder.İstanbul DlvanyolJu No:104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1951
  • içki Bayilerine Tekel İstanbul Başmüdürlüğünden 12/7/951 perşembe günü açık ve kapalı içki beyileri nezdindeki bira kasalarının sayım ve kontrolü yapılacaktır.Ayni gün bayilerin bira kasa mevcutlarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1951
  • Neşriyat î Ş Ç 1 HAKKI İş ve İşçi dâvaları ile meşgul olmak üzere salâhiyettar bir ekip tarafından hazrlanan Haftalık siyasî,müstakil «İŞÇİ HAKKI» gazetesinin birinci sayısı dün intişar etmiştir.Fiatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1951
  • İstanbul Telefon Başmüdürlüğünden 1 Büyükadada yaptırılacak 42440.71 lira keşif bedelli oto,matik telefon santral binası inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur,2 Bu işe ait fennî ve idar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1951
  • s T C ZİRAAT* BANKASI Vadesîz Tasar ruf Hesaplan 29 Ağustos çeki'li sinde ikramiyeler i IstanbuIdaGöztepede Villa iki kat üzerine bir salon,dört odaX Bir Traktör,10.000 Lira,Beş tane 1.000 Lira,On tan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1951
  • Balast ihzar Ettirilecek Devlet Demiryolları 8.işletme komisyonundan 1 Aşağıda mevkii,miktarı,muhammen bedeli ile muvakkat teminatları yazılı dört mahalden balast ihzaırı işi kapalı zarf usuliyle ekşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1951
  • Diyarbakır Valiliği den 1 Ergani Ereğli yolu kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.Keşif Keşif bedeli 40512 lira 44 kuruş olup geçici teminat 3038 İra 43 kuruştur.2 Eksiltmeye girebilmek için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1951
  • Devlet orman işletmesi Eskişehir Müdürlüğünden 1 isletmemizin Çalacık bölgesinin Çırçır deposunda 4 numara!I s t j f yerinde mevcut 179 adede denk 90,582 metreküp,5 numaral;istifinde mevcut 168 adede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1951
  • Çankırı İl Daimî Komisyonundan 1 Çankırı Bayındırlık Müdürlüğü için beş tonluk otomatik boşaltma ile mücehhez demir karuserli ve takviye vitesli benzin İle işler 14000)lira muhammen bedelli bir kamyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1951
  • Devlet Demiryolları ilânları Yük vagonu satın alınacak D.Demiryolları İşletme Genel Müdürlüğünden Teklif verme suretiyle 40 adet yük vagonu pazarlıkla satır «hnaeaktır.Tekliflerin en geç 18.8.951 cuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1951
  • At t [ya Belediye Başkanlığından B ti diyeralzce Dadge)marka idrolik kasah 4-5 tonlu 950 951 modeli b:r açık kamyon kapalı zarf usulü eksiltme ile alına,çaktırıhammen bedel 15500 liradır.Tediye şartı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1951
  • istanbul Beyiyesi ilânları Tahmin veya keşif bedeli Lira Kuruş 9237 60 9008 62 8463 7485 61 53 flk teminatı Lira Kuruş 692 82 Atatürk köprüsü usturmaçaları için alınacak 51.320 metreküp çıralı çam keu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1951
  • Eskişehir Valiliğinden Merkezin Omerağa mahallesinde yaptırılaca kolan ilkokul binası inşası 19/7/951 perşembe günü sa?t 15 şe kadar kapah zarf usuliyle münakaşaya konulmuştur.Münakaşa Hükümet konağın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1951
  • Çelik hangarlar montajile betoı temel ve döşemeleri inşası eksiltme ilânı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden 1 Horasan,Sarıkamış,Hasanka^e ve Kars'da kurulacak çelik hangarların montaj,temel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1951
  • 1st ty!Amirliğinden verilen Askeri Ki ta at ilânlar ı 10 ton Sığır eti kapalı zarfla satın alınacaktır.Tutarı 11,700 Lira olup ilk teminatı 1337 Liradır.Şartnamesi Ko.da görülür.İhalesi 19/7/951 perşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4