Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.07.1951
  • Ticaniler hakkında tahkikat Ankara.5 THA.Ticanî tarikatçılığı hakkında yapılan tahkikata muhtelif noktalardan devam edilmektedir Tahkikat Içişleri ve Adalet Bakanları arasın da kurular,muhtelit bir ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1951
  • Bayramınız kutlu olsun Bugün mübarek Ramazan Bayramıdır.Her,yıl olduğu gibi bu bayramda da.İstanbul gazeteleri Cikmıyacaklordır.Gazetemiz pazartesi günüihtisar edecektir.Aziz okuyucularımızın bayramın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1951
  • *xiiit&»-mtiKK\v Kore savaş birliğimize bir mesaj gönderen Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Nuri Tcrmut bir tatbikatta izahat alıyor Genelkurmay Başkanımızdan Kore Birliğimize mesaj Millî Savunma Baka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1951
  • Bir deniz faciası 200 mektep çocuğunun içinde bulunduğu bir vapur battı Berlin.5 A.A.Doğu Berlinde 200 mektep çocuğunun icinde bulunduğu Heimolland va puru bu sabah Spree nehrinde batmıştır Vapur Sovy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1951
  • Dünkü fed cinayet?kurbon giden genç çiftler Kadıköyünde korkunç birailefaciası Bir bohçıvan kıskançlık yüzünden evvelâ karısını sonrada kendisini vurdu Dün öğle vakti Kadıköyünde Çiftchavuzlarda kıska
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1951
  • Hayalî kazançların havaî tenkidleri azı gazeteler günlerdir Tekel Umum Müdürlüğü,nün bir tuz satışını ele almış.Devletin bu yüzden milyonlar kaybettiğini yazıyorlar.Verilen izahata bakılırsa ortada »i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1951
  • Hindistan Maarif Naz rınm dünkü basın toplantısı Mevlâna Ebülkelâm Azad,kültür anlaşmasının iki milleti birbirine daha fazla yaklaştıracağını söyledi Hindistan Maarif Nazırı dünkü basın toplantısında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1951
  • Dün beraat eden Ömer tnönü Kayalıbay davası dün neticelendi Mahkeme Ömer Inönünün beraetine karar verdi Uzun zamandan beri yapılan d uruşma sonunda,Ömer tnönü* nün suçlu olduğuna dair bir delilo tesad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1951
  • s* İRAN İNGİLİZ PETROL İHTİLAFI Adalet Divanının kararı Dünya mahkemesi,İngiliz petrol haklarını korumağa" matuf bazı geçici tedbirler alınmasını muvafık gördü Lahey 5 AP.Milletlerarası Adalet Divanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1951
  • Ridgway,temsilciler için garanti verilmesini istedi V^^t/VS/üzakerelerine pazar günü başlanıyor Dün Birleşmiş milletlerin kahramanlığına temas eden General Eisenhower,"Ateş kesme talebi komünistlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1951
  • Atlantik Paktı ve Fransa Türkîyenîn pakta alınması hususundaki kararı,yeni kurulacak kabine verecek Paris.5 A.A.Pariste çıkan bir sabah gazetesinin neşrettiği haberi tekzip eden Dışişleri Bakanlığı,t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1951
  • Biz nasıl görüyoruz!Arz ve talep Kanunu cari mi Ticaret Bakanı İstanbul gazetelerine verdiği bir beyanatta «Sebze ve meyva fiatlannı tanzim bir hayaldir Bu itibarla arz ve talep kanununa tâbi olmamız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.07.1951
  • if Çocuk Esirgeme Kurumunun Kadıköy şubesi tarafından tertip edilen «Yaz gecesi eğlencesi» tıalosu 12 temmuzda Suadlye plaj gazinosunda yapılacaktır.Zengin eğlence programı ve sür prizler hazırlanmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1951
  • Bir kaatil 3 seneye mahkûm oldu Bundan bir müddet evvel Me cidiyeköyünde arazi münakaşası esnasında emekli yüzbaşı Sabahattin'i öldüren Mehmet Akdinin duruşmasına dün 1 inci Ağır Ceza Mahkemesinde dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1951
  • İki kaçakçı dokuzar ay hapis yatacak Bundan bir müddet evvel memleketimize kaçak eşya getirirken yakalanan İstanbul vapuru mürettebatından Hüseyin ve Duısun'un duruşmasına 10 uncu Asliye Ceza Mahkemes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1951
  • Millî pi.vango yarın çekiliyor Miılî Piyangonun 7 temmuz çekilişi yarın saat 13.30 da Ankaradü yapılacaktır.İkramiye kazanan numaralar Ankara Radyosile yarin gece 23 de yayınlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1951
  • Kara sinekle miic adele Sağlık ekiplerinin bu mevzudaki çalışmaları hızlandı İl Sağlık Müdürü Dr.Faik Yargicrnın son günlerde tehlike halini alan karasinekleri imha için sıkı bir mücadele kampanyası a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1951
  • Pendik banliyösünde yangın çıktı Dün sabah Bostancıdan Pendik'e giden banliyö katarına bağl' elektrik dinamo vagonunda bir kontakt olmuş ve yağlar parlamıştır.Katar derhal durdurulmuş ve yetişen itfai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1951
  • 1951 Şeker rekoltesi 150 bin onu bulacak Ankara,5 T.H.A.Havalanı;bu «ene çok müsait gitme sinden ve makineli ziraate onem veıiimesinden dolayı yeni pancar mahsulü geçmiş senelerin rekoltelerin içok aş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1951
  • Antidemokratik tabirinin tarifi Ankara,5 T.H.A.İçişleri Bakanlığında haftalık toplantılarına devam eden antidemokratik kanunlarını tarama komia yonu yakın günler içinde tarama metotları üzerinde çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1951
  • Ekonomik kalkınmamız için çalışmalar Ankara,5 T.H.A.Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı,ekonomik Kalkınmayı çabuklaştırmak üzeıe Dünya İmar ve Kalkınma Bankası heyetinin Cumhur,başkanına sunduğu raporun tat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1951
  • 12 57 Açılış ve proframlar 13 00 Haberler 13,15 Hafif bü zik Pl)13,30 Şarkılar 14.15 Dans müziği Pl)14 43 PrbgraıT11"1" ve caz müziği Pl)15.00 Kapa 5 7.57 Açılış ve pıv^.amlar 18.00 Film müziği Pl)18,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1951
  • Eski karısını yaraladı Dolapdeıede oturan İsmail ad'nda biri yolda tesadüf ettiği ve bir müddet evvel ayrıldığı Issrısı Ayşe Yılmaz'a ^kiw' beraber yaşamalarını teklif etiniştir.Kadının bunu reddetme,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1951
  • Hasekide kanlı bir hâdise Evvelki "gece Hasekide kanlı bir hâdise olmuştur.Bu semtte oturan Hasan Ali adında bir genç bir kadın meselesi yüzünden arkadaşı Muammerle kavgaya tutuşmuştur.Bir ara bıçağın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1951
  • Liberasyon listesinin %75 o çıkarılması fikrinden vazgeçildi Ankara,5 T.H.A.Ekono» mi ve Ticaret Bakanlığı liberasyon listesinin yüzde 75 e çı,karılması fikrinden tekrar vaa geçmiştir.Bu husustaki çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1951
  • Ot06C HALKIN Eroincilerin faaliyeti Okuyucularımızın birinden almış olduğumuz bir mektubu aşağıda aynen neşrediyoruz,alâkadarların nazarı dikkatini çekeriz;«Bugün memleketimizde üzerinde büyük bir alâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1951
  • Ekmek meselesi Ticaret Bakanı dün fırıncılarla uzun boylu görüştü Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete,dün Bölge Sanayi Birliğinde fırıncılarla bir görüşme yapmıştır.Firıncıiar ekmeklerin kötü çıkması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1951
  • Affedersiniz efendim,diye(evap verdi.Görüşemiyeceksiiz,çüı.kü şu anda Kolonel eve değil.Acaba hemen eve döneek miydi?SaJlins yeleğinin cebinden çi ardığfı büyük altın saatine öyle bir baktı:Saat sekiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1951
  • Demokrasi mi îeokrcsi rraa yaparlardı Trikal âyinleri yaptıkları için tevkif edilenleraen bazıları «Bu memlekette demokrasiyi biz kurduk.Biz8 kimse karışamaz,demişler.Bütün idare sistemlerinde,şahsan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1951
  • Rusyanın içyüzü Stalin Rusyas işçilerin durumu ^w/llcktii ciltliklerde çalışan bütün Sovvet gençlerinin bashpkâvetleri şunlardır:Açlık fazla mesai,vergilerin ağırlığı Kamer tenli,keskin hatlı ve 1 yaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1951
  • Tekel İşçilerinin istediği zam Tekel işçilerine yüzde 25 zam vapılması kararına itiraz ederek Ankaradaki yüksek hakem kuruluru,müracaat etmiştir Kurulun vereceği karara göre iççi'ere zam verilip vcril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1951
  • Atina Belediye Başkanı geldi Atina Belediye Başkanı Koçyas bugün saat 19.55 de bir İsviçre uçağıyle Yeşilköye gelmiş ve hava alanında Vali ve Belediye Başkanı Prof.Gökay,Beden Terbiyesi Bölge Başkanı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1951
  • Mi'iî Eğitim Bakanlığının yeni bir kararı Millî Eğitim Bakanlığı,illerdeki müdürlüklere bir tamim göndererek orta ticaret okulları ve ticaret liselerinin 1 ve 2 nci Sınıflarında bir dersten muvaffak o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1951
  • Bayram sonuna kadar şehrimizde kalacak olan Hakkı Gedik,çeşitli mevzular hakkında izahatta bulundu İstetmeler Bakanı Hakkı Gedik tetkiklerde bulunmak üzere,cehrimize gelmiş bulunmaktadır.Bakan dün Süm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1951
  • Kısa Şehir Silivride inşaatı yarım kalmış olan ortaokul binasının tamamlanmasına karar verilmiş ve bunun için Millî Eğitim Bakanlığından 25 bin liralık tahsisat gönderilmiştir Binanın önümüzdeki ders
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1951
  • Bir çocuğun başı ustura ile kesildi Savcılık ve Emniyet makamları f îcî bu hâdiseye el koymuş ve tahkikata başlamışlardır.Hâ disenin mahiyeti şudur:Evvelki gece sabaha karşı Ka sımpaşada Âşıklar meyda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1951
  • BAYRAM GAZETESİ Gazeteciler Cemiyeti tarafından bu bayram «Bayram Gazetesi» Akşam,Cumhuriyet,Gece Postası,Hürriyet,Hergün,Son Posta,Son Telgraf,Son Saat.Miiliyet,Vatan,Yeni İstanbul,Yeni Sabah gazetel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1951
  • Şehrimize 150 göçmen daha geldi Şehrimize dün de 150 göçmen gelmiş ve bir müddet istirahat ettikten sonra mürettep yerlerine gönderilmişlerdir.Şeker bayramı münasebetilç göçmenlere yardım komitesi ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1951
  • Dün 36 yankesici daha yakalandı Emniyet Müdürlüğü 2 nci feu be memurları dün şehrin muhtelif semtlerinde,bilhassa çarşı ve pazar yerlerinde faaliyet göstermek isteyen 36 yankesiciyi daha suç üstü yaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.07.1951
  • Kadıköyde korkunç bir aile faciası TBastarah 1 incide!büsbütün düşmüş ve kendisi herşeyden ve herkesten kıskanmaya bağlamıştır.Anlaşıldığına göro genç bahçıvan güzel karısının kötü yola sapmasından ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1951
  • H atayın Kurtuluş Bayramı İskenderun 5 A.A.13 sene evvel bugün anayurda katılmış olan Hatay,bu mut lu yıldönümünü parlak bir törenle kutlamıştır.Sabah saat 9 da Türk kuvvetlerinin İskenderun'a girişin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1951
  • Dünya nüfusu artıyor Cenevre 5 A.A.Afp)Dünya sağlık teşkilâtının ya ymladıgı istatistiğe göre 20 nci asrın başlangıcından beri yeryüzün nüfusu 826 milyon artmıştır.Bu rakamın j'arısı Aoya memleketleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1951
  • Trumanın n utku Başkan,Rusların hile ve yalan yoliyle dünyayı ele geçirmeğe çalıştıklarını belirtti Vashington 5 AP.Baş kan Truman,dün,Korede barış teessüs etse dahi dünyanın büyük bir milletlerara sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1951
  • Hayalî kazançların havaî tenkitleri Başmakaleden devam)imkân veren Devlet ticaret siste,mini kabahatli bulmaktayız.Ticaretin bütün iyi ve kötü taraflarını olduğu gibi.bir kül halin,de kabul edemiyen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1951
  • Bir deniz faciası FBastarafı 1 incide!s\ve Aiman Cumhuriyet istih-arat servisi kaza hakkında hiç bir malûmat verilemiyeceğini bil dirmişlerdir.50 çocuk kurtarıldı Berlin,5 A A.Bu sabah Spree nehrinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1951
  • Adalet divanı kararı füastarafı 1 incide1] 5 Iranla Büyük Britanya an Jasma yolu ile 5 azadan müte.şekkil bir umumî kontrol heyeti kurmalıdırlar.Azalardan ikisi ingiliz,ikisi İranlı olacak ve beşinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1951
  • Kayatıbay davas dün sona erdi TBastarah 1 incide!kip edilen Ömer inönü Kayalı,bay dâvasının son duruşması dün şehrimiz 2 nci Ağırceza mah kemesinde yapılmış ve dâva ka rara bağlanmıştır Teknik okul pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1951
  • Genel Kurmay Başkanımız fBastarah 1 încidel ihtimalinin belirmesi üzerine şeh rimizde toplanmasına karar verilmiş olan Kore değiştirme birliğimizin toplanmaya başlanma,sı emrini üçüncü defa ihtar etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1951
  • Antalya Belediye Başkanlığından1 Belediyem izce Dadge)maıka idrolık kasaiı 4-5 tonlu 950 951 mo.i ıbir açık kamyon kapal^asjsi usulü eksiltme ile ahn-a-J çaktır,Muhammen bedel 15500 liradır.Xediye şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1951
  • Bir otobüs güzergahı I.E.T.T.Umum Mü d üHü günden".1 9,7.05!Pazartesi sabahından itibarea Divanjyolu güzergâhında inşaat dolayısiyle ve emniyet 4 *vcj şube müdürlüğünün gösterdiği lüzum üzerine Beled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1951
  • Türks 8 Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi istanbul şubesinden;Galatada Yeni Yolcu Salonunda üçüncü kattaki müdüriyet bürolarımız Istanbulda Bahçeka.pıda Dördüncü Vakıf Hanının birinci katında Kambiyo Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1951
  • İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan:9512282 Bir alacaktan dolayı satılmasına karar verilen muhtelif yetmiş kilo bakır tencere ve sahanlar 11/7/951 tarihinde saat on birden on ikiye kadar Beyazıt Fuat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1951
  • Beyoğlu 2 ncı Sulta Hukuk 950/873 Jirayir Mozikyan tarafından Osman özakpınar aleyhine ağılan alacak dâvâsmm yargılamasında.Nişantaşı Kodaman sokak No.1 de oturan Osman Özakpınar adresi meçhul olduğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1951
  • Eskişehir Sazova Tohum İslah istasyonu Müdürlüğünden Müessesemiz ihtiyacı iğin aşağıda yazılı bir kalem riraat makinesi kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır.İhale 12.7.951 perşembe günü saat 15 te m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1951
  • İstanbul Birinci îcra Memurluğundan;947/1042 Borçtan mahcuz açık arttırma ile satılacak 1000 bin lira kıymetinde işler durumda komple pres^ makinesi 13/7/951 Cuma saat 14 de Beşiktaş Şair Nedim caddes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1951
  • Türkiye Zira?Donatım Kurumu Umum Müdürluğtidsn Kurumumuz merkezi ile.İstanbul ve İzmir şube müdürlükleri,mizde mevcut teknik ve ticari şartnameler dahilinde Tarım Bakanlığı ihtiyacı için 100 120 adet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1951
  • İst.Gümrük Muhafaza Deniz Bölge komutanlığından Pazarlıkla bir oto pikap karoseri yaptırılacaktır^ Tahmin bedeli 3500 lira kati teminatı 525 liradır.Teminat Galata Çinili Rıhtım Hanında Gmr,Mh.Baş Md#
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1951
  • DavSet orman işletmesi Eskişehir Müdürlüğünden 1 isletmemizin Çatacık bölgesinin Çırçır deposunda 4 numaralı istif yerinde mevcut 179 adede denk 90,582 metreküp,5 numaralı ietitinde mevcut 168 adede d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1951
  • Yurdumuzda radyo fabrikası kurulacak ir Amerikan firması en son model bir fabrika kurmak için hükûmetimi/e müracaat etti Ankara 5 T.H.A.Bir Amerikan radyo firması Eko nomi ve ticaret Bakanlığına mür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1951
  • Hindistan Maarif Nazın TBastaratı 1 incide I rek İstanbul basınına şu beyanatta bulunmuştur:Türkiyedo geçirdiğim kısa zaman içinde bir çok eğitim ve kültüı müpsscselerini gez dim Her tarafta yeni bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1951
  • Ridgway,için garanti TBastarafı 1 incide J Birleşik Amerika Ordusu Generali ve Müttefik Kuvvetle,ri Başkomutanı General Ridgway.denmektedir.Pazar günkü toplantı,salı günü başlıyacak olan resmî mü tare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1951
  • Ak denizde y apılaeak manevralar Londra,5 AP.Batılı devletler deniz kuvvetlerinin bu yaz Akdenizde bir seri müşterek talim ve manevralara girişecekleri bugün ingiliz amiralliği dairesin den bildirilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1951
  • Bîr atom hücumu gösterisi Baltimor'da 30 bin kişi önünde yapılan gösteri,heyecanla takip edildi Baltimor Birleşik Amerika)5 A.A.Baltimor Belediye makamları şehrin 30.000 den ibaret olan halkını stadyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1951
  • Beşli bir konferans Konferansın mevzuu,batı-lıların komünistlerle ihtilâf halinde bulundukları bütün meseleeri haletmekmiş Londra 5 A.A-Afp)Muhafazakâr ak^am gazetesi Evining News,Sovyet Rusya'nın ing
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1951
  • A+lantÜc Pakff ve Fransa rSastarp.fa X incide!da halen ineelemaaeirfce #an çe.şitli hal laızlarjyle meşgul ûl*raugtur Bu çeşitli hal çareleri ajasında tercih yapmak ve Fran-1 sız Hükümetinin bu mesel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1951
  • Yeni *bh Avrupa ordusu kurulması Londra,5 AP)Atlantik Paktı teşkilâtı dışında bir Avrupa ordusu kurubnasiyle ilgili bir plûı.ii,Fransızlar tarafından rtoipiiş edildiği bu gece diploma tik mahfillerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.07.1951
  • t-i fc Ru.1 TEMMUZ 23 Şevva 19 5 1 Haz.1370 Cuma 1367 VAKÎT VAAATt KXAMf Güneş 5,27 8.44 Öğle 13.17 4.32 İkindi 17.18 8.33 Akşam 20.45 12.00 Yatsı 22.4C 2.03 İmsak 3,12 6.27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 06.07.1951
  • PURO TUVALET SABUNU MNiAprmm cazibenizi arttırmayı GAPANT/EDER Teninizin kuru,yağlı veya normal olmasının ehemmiyeti yoktur!Banyo ve lavabonuzda hususi bir formülle imal edilen PURO Tuvalet Sabunu kul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 06.07.1951
  • Çankırı İl Dai il Komisyonundan 1 Çankırı Bayındırlık Müdürlüğü için beş tonluk otomatik boşaltma ile mücehhez demir karuserli ve takviye vitesli benzin ile işler 14000)lira muhammen bedelli bir kamyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 06.07.1951
  • Osmanlı Bankası İLAN Osmanlı Bankası Galata Merkezilo Ycnicami,Beyoğlu,Şişli,Kadıköy ve Yemiş Şubeleri ŞEKiCR BAYRAMI münasebetile 6,7 Temmuz Cuma ve Cumartesi 1951 günleri kapalı bulunacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 06.07.1951
  • imren baylan Çikolata ve Şekerleme Fabrikası Muhterem dost ve müşterilerinin bayramını kutlar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 06.07.1951
  • Antalya Aksu Köy Enstitüsü TAHMİNEN 7,5 Fiatı Tutarı geçici teminatı Çeşidi Miktarı Kr.Sn.Lira Kr.Lira Kr,Ekmek 750 Gr.lık)100000 adet 28.50 28500.00 2137 50 Sadeyağ eı.tılmiş)4000 kilo 500.2C000.00 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 06.07.1951
  • Kocaeli Sulh Hukuk Yargıçlığından:951/64 951/431 İstanbul Kızıltoprak Fenerbahçe caddesi 32 No.da Huriye Akbaşoğlu vekili İstanbul avukatlarından Atalay Peköz tarafından İzmit istanbul caddesi 249 No.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 06.07.1951
  • Sergi kupası n turnuvasının ilk maçı Bugün,Telâviv-Atina muhtelitleri karşılaşıyor İki Takım oyuncuları dün şehrümize geldiler.Bugünkü maçın netücess merakla bekleniyor Sergi Tertip Komitesi ve Gazete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 06.07.1951
  • I st.L v.Am itliğinden ver ilen A sk erı Kıtöatılanları 1250 ton odun nakli kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur.Tutarı 50,000 lira olup geçici teminat'.3750 liradır,ihalesi 18/7/951 günü saat 15 de Kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 06.07.1951
  • Es işenir Valiliğinden Merkezin Omerağa mahallesinde yaptırılacak olan ilkokul binası inşası 15/7/951 perşembe günü saat 15 şe kadar kapalı zarf usuliyle münakaşaya konulmuştur Münakaşa Hükümet konağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 06.07.1951
  • Neşriyat 1 Ş Ç t HAKKİ îş ve İşçi dâvaları ile meşgul olmak üzere salâhiyettar bir ekip tarafından hazrlanan Haftalık siyasî,müstakil «İŞÇİ HAKKI» gazetesinin birinci sayısı dün intL şar etmiştir Fiat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 06.07.1951
  • Milliyet ABONE FUTLARI Senelik 28 liradır 6 Aylık 15 S 9 1 3 İLAN FİATLARI Baslık 20 Ura 2 nci sayfa santimi 4 Ura 3 üncü ı 4 İlân sayfası santimi 2 Resmi il&nlann santimi 2 liradır.Mahkeme,tapu.icra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 06.07.1951
  • Diyarbakır Valiliği,den 1 Ergani Ereğli yolu kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.Keşif Keşif bedeli 40512 Üra 44 kuruş olup geçici teminat 3038 üra 43 kuruştur,2 Eksiltmeye girebilmek için i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 06.07.1951
  • Eskişehir Belediye Başkanlığından 1 Kızıt ve Yıldırım caddelerinden sökülecek parke ve kaldırım taşlariyle muhtelif beş sokakta yaptırılacak parke ve âdi kaldırım inşaatı 20)gün müddetle açık eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 06.07.1951
  • Trabzon Karayoiiarı 10.Böige Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Rize Güneysu yolunda 10 000 d« Zencirli köprüsü inşaatı işi olup kesil bedeli 30^469,02 liradır,2 Eksiltme 19/7/951 perşembe günü saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 06.07.1951
  • Bayram gazetesi Gazeteciler Cemiyeti tarafından bu bayram «Bayram Gazetesi» Akşam,Cumhuriyet,Gece Postası,Hürriyet,Hergün,Son Posta,Son Telgraf,Son Saat,Milliyet.Vatan,Yeni istanbul.Yeni Sabah Gazetel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor