Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.07.1951
  • Korede muhasamat kesilmek üzere Ateşkes,müzakereleri için iki tarat mutabık kaldı Komünistler,General Ridgway'e dün verdikleri cevapta müzakerelerin pazar günü başlamasını istediler Tokyo,4 AP)Çinli v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1951
  • İRTİCA YILANININ BAŞI DERHAL EZİLMELİDİR on günlerde tavikatçüiic yaptıkları için yakalananlardan bazılarının «Yirmi beş senedir bere giyme,ğe uğraştık.Bize bundan sonra onu çıkarttıramazlar» gibi yav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1951
  • Un 30 yankesici uç üstünde yakalandı Emniyet Müdürlüğü bayram alışverişi için Çarşıya çıkan vatandaşlara musallat olan yan kesicileri yakalamak için tertibat aldı.V^^V-N^ Dün yakalanan yanke Bayram mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1951
  • Tekelde tayin ve nakiller Ankara.4 T.H.A)Tekel Genel Müdürlüğünün gördüğü îüzum üzerine Bakanlık Tekel başmüdürleri arasında aşağıdaki değişmeleri yapmıştır,Zonguldak Tekel Başmüdürü İbrahim Dikmen Si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1951
  • Büyük bir suiistimal Bursa Merinos fabrikasından 6 memur mahkemeye verildi Bursa.4 MİLLİYET)Merinos fabrikasında eski idarecileri zamanında vukua gelmiş,258,000 liralık bir suiistimalin tahkikatı sona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1951
  • Petrol ihtilâfı için yeni hal çaresi Amerikanın bulduğu yeni bir formülle petrol istihsalinin devamı mümkün görülüyor Londra,4 AP)Büyük Britanya.İngiliz İran petrol ihtilâfının halline matuf yeni bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1951
  • Memleketimize gelecek olan Amerika ayan azası Te Atom enerjisi komisyonu başkanı Mac Mahon Dokuz Ayan Üyesi Türkiyeye gelecek Amerikan Ayan üyeleri askerî yardım plânının tatbik şeklini tetkik edecekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1951
  • Susuz hastahane Sözüne güvendiğimiz,ciddiyetine emin olduğumuz bir zat söylememiş olsaydı inanmıyacaktık.Dostumuz Şişli Çocuk hastahanesinde yatan bir akrabasını ziyarete gidiyor ve bütün binada sular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1951
  • Görülmemiş bir cinayet Asmara Erithre)4 AP.Bugün Musavvarda bir ingiliz mahkemesi.18 Batı Afrikalı müslümanın ölümü,en sesebiyet veren iki şahsı idama mahkûm etmiştir.Crithrelj Müsellhn ve Sudan lı Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1951
  • I DÜN Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete üçüncü İstanbul sergisini açarken İSTANBUL SERGİSİ TÖRENLE AÇILDI Başbakan adına Sergiyi açan Ekonomi Şakanı sergilerin gayegini izah etti 1951 üçüncü İstanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1951
  • Yabancı gozu ile Türkiye Liberal Manchester gazetesi Türkiyeden sitayişle bahsediyor Londra.4 A.A.Türki.ye hakkındaki bir yazısında liberal Manchester Guardian gazetesi şöyle demektedir:Türk Hükümeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1951
  • Dün savcılıklara bir tamim gönderen Adalet Bakanı Rüknettin Nasuhioğlu Bugüne kadar 2000 ticani müridi sorguya çekildi Adalet Bakanlığı bütün savcılıklara yaptıği tamimde irtica ve Atatürk düşmanlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1951
  • Danışıklı muhakeme Çekoslovak Mahkemesi A.Pmuhabirini 5 yıl hapse mahkûm etti Frankfurt,4 AP)Associated Press ajansının Prag bürosu şefi William Oatis bugün «devlet sırlarını ele geçirmek için casuslu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.07.1951
  • 23 sanığın sakallan mevcut talimata uyularak dün sabah kesildi Tnrikatçilik ve dinî âyin yapmak suçıyle tevkif olunan 23 nakşibendi Savcılığa müracaat cdeıek nakdî kefaletle tahliyelerini istemişlerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1951
  • İzmir Ftıa'mda Ticaret Bakaahuının açacağı navyon İzmiı,4 T.H.A)Ticaret Bakanlığı İzmir Fuarında mem tteketsmizin ekonomik durumunu ekspozanlara ve ziyaretçilere taıutaıak maksadüe büyük bir pavyon ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1951
  • Istanbul Milletvekillerinin CaXalcada tetkikleri Çatalca,4 T.H.A.Bu sabah İstanbul Milletvekillerin-den bir gıup yanlarında İstanbul bölgesi Orman Başmüdürü Ahmet Ersan olduğu halde ilkemize gelmişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1951
  • İstih^rnuz acedia gahba Isıran ısırana!iki gün evvel gazetelerin genç ve güzel bir küçük beyan olarak vasıflandırdıkları bir hanım lazımız arkadaşına kızmış ve bir iki yerinden ısırmıştı,imtihan odası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1951
  • A ]manyada inşa edilen iki motor geldi Denizyolları idaresinin,Almanyada inşa ettirdiği liman motöılerinin ikisi gelmiştir.Ay m tezgâhlarda yaptırılan palamar motörleriyle römorkörler,önümüzdeki günle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1951
  • Buz dolabından yancın çıktı Tovşikiyede Silâhhane cadde ¦sir.de Kaya adında birine ait pastahanede evvelki gece garip bu-yangm çıkmiş ve 3 bin lira değeriııutkı buz dolabı,motoru nün arıza yapması son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1951
  • Hindistan Maarif Nazırının dünkü temasları Şehrimizde bulunan Hindistan Maarif Nazırı Mevlâna,dün sabahtan itibaren tetkiklerine davam etmiştir.Mevlâna,dün beraberinde Mil li Eğitim Müdürü Muhittin Ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1951
  • İki randevu evi daha basıldı Sabıkalı randevuculardan Be hiçe Gıaeı ve Naciye Ürer'in Beyoplunda yeniden çalıştırmaya başladıkları evler evvelki ge ce basılmış ve 12 çift uygunsuz iyett(yakalanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1951
  • Bayramlaşma toplantısı İstanbul Erkek Lisesi Mezun-Iarı Cemiyeti bayramın üçüncü ^ünü saat 16 da Cağaloğlundaki cemiyet iokalinde bir bay r toplantısı tertip et" mistir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1951
  • 3ÂLO ir Çocuk Esirgeme Kurumunun Kadıköy şubesi tarafından tertip edilen «Yaz gecesi eğlencesi* balosu 12 temmuzda Suadiye plaj gazinosunda yapılacaktır Zengin eğlence programı ve sür prizler hazırlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1951
  • Bayram ^aüş 'verişi Bayram münasebetiyle çarşı ve pazarlarda satışlar bir hayli artmıştır.Mahmutpaşa ve Kapahçcrşıdaki seyyar satıcılık ya pan esnaf son günlerde birdenbire artmış bu mahaller adeta ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1951
  • Bir şoförün açtığı dava Otomobilinin plakasını söktüğü için şoför Nihat,i ncı şube müdüründen tazminat istiyor Nihat Karakaş adında bir şoför Emniyet 6 nci Şube Müdürü Orhan Eyüpoğlu aleyhine,Üsküdar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1951
  • Atiııa Belediye Reisi bugün gelecek İitanbui VaH ve Belediye Başkanı tarafından bayram kupası müsabakalarında bulun mak üzere şehrimize davet edilen Atina Belediye Reisi M.Koç yas İsviçre uçağiyle bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1951
  • Kamyonun arkasından düşerek öldü Ali Görel adında 17.yaşında bir genç Taksimde bir kamyonun arkasına takılmak istemiş,fakat muvazenesini kaybederek düşmüştür.Ağır surette yaralanan Ali bir müddet sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1951
  • Bir Fransız seyahat acentasımn Denizyollarına yaptığı teklif Bir Fi ansız seyahat acentası Denizyollarına müracaat ederek Akdenizde turistik seferler tertibini teklif etmiştir.Acentenin teklifine göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1951
  • 200 Alman taciri İzmire geliyor İzmir,4 T.H.A)Harp son Jara gönderilen tasarıda nüfus münasebetleri harpten önceki duruma tekrar ulaşmak yolunda inkişaflar kaydetmektedir.Fuann açılmasına tekaddüm ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1951
  • İngikereye ihraç edilen üzümler hakkında tahkikat Ankara,4 T.H.A)İzmir limanından İngiltereye ihraç edilen üzümler haklunda İngiliz hükümetinin hükümetimize vaki şikâyeti incelenmektedir.Ekonomi ve Ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1951
  • Zonkuldak isletmeleri 36 b'n M3 maden direğin satın aldı Zonguldak,4 T.H.A)Ereğ li ve Zonguldak kömür işletmeleri idaresi direk için Orman Genel Müdürlüğünden 36.000 M3 maden direği satın almıştır.Eu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1951
  • tönüuün İ/mirde dogdu&u ev satışa çıkarıldı İzmir,4 T.H.A)Belediye Daimî Encümeni bugünkü toplantısında C.H.P.Genel Başkanı İnönünün eski iktidar tarafın dan müze haline getirilmiş olan doğduğu evi 9.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1951
  • Gray Mansionı berbat bir binaydı Knlı duvarlar,tozlu koridorlar Callaghan üçüncü kat îa bu kapıyı çaldığı esnada tam bc' i buçuktutçerid n bir ^es:Cirmız!diye,bağırdı.Kapı atak t ıı.CaKagharı itaat e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1951
  • Gl Aldoğan'ın duruşması Hükümetin manevi şahsiyetini t-ıhkiı suçiyle adliyeye verilmiş olan emekli General Sadık Aldogan'in duruşmasına 2 nci Ağır Ceza Mahkemesinde de vam edilmiştir.i Hafi eclse ola-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1951
  • Kısa Şehir Haberleri W w www www w w j.^i-u-u-u'trirxmrir'u-Denizyollarının Başar gemisinde çalışan Şevki Tarakçı ve Hüseyin Kandemir adında iki kişi kavga etmiş ve birbirini ellerine geçirdikleri dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1951
  • Nüfuv ieskilâlı yeni esaslara bağlanıyor Ankara,4 T.IT.A)İçişleri Bakanlığı nüfus kanun tasarısını tamamlamıştır.Mütalâaları alınmak üzere ilgili Bakanlıklara gönderilen tasarı nüfus teşteşkilâtı yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1951
  • Siyanistlerhı faaliyeti Kahire 4 CNafen)Mı sır makamlarının açıkladık,larma göre.Mısır,Suriye Lübnan ve trak'da geniş faaliyet icraa eden Siyonist bir şebeke ortaya çıkarılmış tır-Bu şebekenin Bagdad,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1951
  • İzmir Fuarına 11 yabancı firma müracaat etti Ankaıa,4 T.H.A)İzmir fuarına iştirak etmek üzere 11 yabancı firma müracaat etmiş bulunmaktadır.Bu yıl fuarda devlet ve hususî teşebbüse ait müesseselerin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1951
  • İki yasında bir çocuk boğuldu Beşiktaşta oturan Mehmet'in 2 yaşındaki oğlu Akdoğan Kon gurtay dün apartmanlarının sar mcı yanında oynayıp kovasına su doldurmak isterken sarnıca düşmüş ve boğularak ölm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1951
  • Mercanda bir infilâk Dün sabah Mercanda Artin'e ait huıdc bakır dökümhanesinde yanJışhkla ateşe atılan eski hir mermi patlamış Feridun ve Serkis adında iki işçi hafif surette yaralanmıştır.Hâdiseye el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1951
  • Müdürünü döven talebe Bekir Sabahattin,dün malr kemeden çıkarken firar etti fakat yakalandı Sınıfta kaldığı için İstanbul Lisesi Müdürünü döven Bekir Sabahattin adındaki talebenin duruşmasına dün 10 u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1951
  • HALKA Bozulan çeşme Okuyucularımızın birinden almış olduğumuz bir mektubu aşağıda aynen neşrediyoruz.Alâkadarların nazarı dikkatini çekeriz;«Babıâlinin Nuruosmaniye caddesinde bütün o semtin isti.tade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1951
  • T i c a ret Bakanının tetkikleri Üçüncü İstanbul Sergisini açmak için şehrimize gelmiş olan Ticaret ve Ekonomi Bakanı Muhlis Ete dün öğle yemeğini Liman Lokantasında Tüccar Derneği idare heyetiyle bcr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1951
  • ISTANBUL 12,57 Açılış ve programlar 13,00 Haberler 13,15 Hafif mü zik Pl)13,30 Şarkılar 14.15 Dans ve caz müziği Pl)14.45 Programlar ve Karadeniz türküleri Pl)15,00 Kapanış 17,57 Açılış ve programlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1951
  • Rama 30 T3X0 5 TEMMUZ 1 V i Pepfeıiihe Ru.22 i Hcrz.1 367 J VJUttT VA*ATt KXAHl Güneş 5,27 Oile 13.17 1 ikindi 17.18 I Akşam 2üi45 1 Yatsı 22.48 1 Îmsâk 3:12 Ü.44 44.32 8.33 12,00 2.03 &27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1951
  • Hacı götürecek vapurlar Denizyolları,bu sene de İstanbuldarj Ciddeye hacı seferjr ri tertip etmiştir,İst^nbuldan hacı götürecek vapur,Ciddeye gittikten sonra,Lazkiyeye iki sefer yaparak Su riyel1 hacı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1951
  • Bilmediğimiz şeyler Naylon ip ve halatlar normal boylarına kıyasen 40 kadar uzamakta ve tekrar normal boylarına dönmektedir Her gün dünyanın her tarafında m.iyonlarca insan,asansör,vinç,yapı iskelesi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1951
  • Türk Kültür ocağı fesh ediliyor Törk Kültür Ocağı idare heyeti;bazı iktisadî imkânsızlıkl?rı öı,o sürerek cemiyeti feshetmeğe' karar vermişlerdir.Karar;ekseriyet temin edildiği takdirde 7 temmuz cumar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1951
  • Emlâk Kredi Bankası teftiş heyeti başkanı Ankara,4 T.H.A)Türkiye Emlâk Kredi Bankası teftiş he yeti başkanlığına Ziraat Bankası müfettişlerinden Naci Çıkman tâyin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1951
  • Nazım Hikmet'in nasıl kaçtığı inceleniyor Ankara,4 T.H.A)Nazım H'kmet'ır,Rusyaya hangi yolla ve ne vasıla ile kaçtığı hususu hükümet makamları taralından ehemmiyetle incelenmektedir.Yürütülen tahminle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.07.1951
  • Yunan Kabinesi Hükümet yeni seçim kanunu kabul edilir edilmez' istifa edecek Atina 4 A.A.Afp)Sophocles Venizelos,istifa eden Bakanların vazifelerim kabinede kalan caper Bakan lar arasında taksim etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1951
  • irtica yılanının başı derhal kesilmelidir Başmakaleden devam)anlaşmışlardır,kimlerin emriyle hareket ediyorlar,kimlerin hesabına çalışıyorlar'.Bunları belki kolay kolay öğrenemiyeceğiz.Fakat ortada tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1951
  • j—BM—um m fc Milliyet;ABONE FÎATLARİ Senelik 28 llradu 6 Aylık İfi 3 9 İLAN FÎATLARİ Başlık 20 lira 2 nci sayla santimi 4 Ura 3 üncü 4 İtan sayfası santimi 2 Resm!ilânların santJm)2 lirada.Mahkeme,tap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1951
  • Petrol TBastaraf ı 1 incide!mül bulunduğu anlaşılmaktadır,1 Bu konude bir anlaşmaya varılması halinde İngiliz tankerleri,Abadan'da hemen hemen tamamiyle dolmuş bulunan depolar,dan yeniden yakıt almağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1951
  • Harici kısa haberler FRANSADA Japonya dün.iînesco'ya altmı sına âza olarak kabul edilmiştir.İf Kuzey Atlantik Paxil 'eşk!lâtı,NATO)dün gece.Avrupa Müttefik kuvvetleri Başkomutan lığı Genel' ka'rargâhı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1951
  • Danıştı muhakeme TBastardîı 1 incide!Karaı mucibince-mevkufiye ti ıriuddetınee iyi hareket etmesi halinde Oatis'in cezasının yarısı a'ffetıilebilecek ve 5 yıl sonra tahliyesinde Çekoslovakya-dan hudul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1951
  • 9 Ayar ü)TBastarafı 1 incide!lexandei Wiley.J\'ew Jerseyden H Alexander Smith;Iowa'dan Bourke Hickenlooper;Massachusetti'den Cabot Lodge ve Maine'den Owen Brewster,Ayandan Green MacMahon,Sarpkman ve G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1951
  • A ta türkün Er zum ma ayak basışı Erzurum 4 A.A.j Ata türk'ün Erzurum'a ayak bası şmın 32 inci yıldönümü dün parlak bir törenle kutlanjnış tır.Ayni.zamanda Erzurum* lulann vatanın istiklâl uğrun da gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1951
  • Bulaşıcı hastalıkla mücadele Ankara 4 A-A.Sağlık Bakanlığının haziran ayının son onbeş günü içinde bula şıcı hastalıklarla ilgili talismaları bilhassa şunlardır:Bakanlık trahom şubesi mütehassısı Mala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1951
  • Ruslar,için için kaynaşmaya mâni olmak üzere toptan tehcir usulünü tatbik ediyorlar Vashington 4 A.A.Va sihngton Posta gazetesinde çı kan bir makale Doğu Avrer pada Sovyet idaresi altında,ki memleketl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1951
  • Batıya kaçanlar I i Ruslar,firarları önlemek için hudutları geçilmez bir hale sokuyorlar Viyana 4 Nalen)Doğu dan Batıya kaçanların artması üzenne Dcmh Perde sınırları boyunca yeni ted birler alınmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1951
  • Tekelde tayin f Bas tarafı 1 incide)müdürü Nail Anmal Bursa Baş müdürlüğüne,Balıkesir Başmü dürü Talât Yalçın Kocaeli Tekel Başmüdürlüğüne,Cr.nloknıan Balıkesir Başmüdürlüğüne,İstanbul Tekel Başmüdürü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1951
  • ftw tt»s6eıfrpocgooft(awH»Qs o a Irak Başbakanı takip edilecek haricî ve dahilî siyaseti izah etti Reuter 4 A.A.İrak Başbakanı Nuri Said Pax şa dün neşrettiği bir resmî tebliğde İrak bal.A kından yaba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1951
  • TBastarafı 1 incide!nist mesajının metni şu mealde dir:«Birleşmiş Milletler komutanı General Ridgway'e 3 temmuz tarihli cevabınızı aldık Teklif ettiğiniz veçhile 3 irtibat subayının Kaesong'a gönderil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1951
  • Yabancı gözü üe Türkiye TBastarafı 1 incide!Kanada Atlantik Paktına girmemize taraftar Amerikanın Sesi radyosu,4 AA.Hâlen Osloda bulunmakta olan Kanada Dışişleri Bakanı Pearson dün ya i pılan bir bası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1951
  • Istanbu TBastarafı 1 incide"!I Törene İstiklâl Marşı ile baş.I lanmış,ve sergi komiseri Halit I Güleryüî kürsüye gelerek 1951 İstanbul Sergisinin,yurdun iktisadî halatına mütevazi biryard'mda bulunaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1951
  • Çankın İl Daimî Komisyonundan 1 Çankırı Bayındırlık Müdürlüğü için beş tonluk otomatik boşaltma ile mücehhez demir karuserli ve takviye vitesli benzin iJe isler 14OO0)lira muhammen bedelli bir kamyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1951
  • Diyarbakır Valiliği,den 1 Ergani Ereğli yolu kapalı zaTf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.Keşif Keşif bedeli 40512 lira 44 kuruş olup geçici teminat 3038 lira 43 kuruştur.2 Eksiltmeye girebilmek için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1951
  • Trabzon Karayolları 10ölge Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş-Rize Güneysu yolunda 10 000 de Zencirli köprüsü inşaatı işi olup kesif bedeli 30*46!02 liradır,2 Eksiltme 19/7/951 perşembe günü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.07.1951
  • 21 Ton Yuvarlak çelik satın alınacaktır Efibank İstanbul şubesinden Bu husustaki şartname 31.7.951 tarihine kadar her gün satmalına servisinden temin edilebilir.10372)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 05.07.1951
  • izmir il Daimi Komisyonundan:Bayındır Torbalı yolunun muhtelif km,lerinde yapılacak âdı kaldırım ve tesviye işleri 1/7/1951 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 05.07.1951
  • Osmanlı Bankası İLAN Osmanlı Bankası Galata Merkczilo Ye/ıicami,Beyoğlu,Şişli,Kadıköy ve Yemiş Şubeleri ŞEKÜR BAYRAMI münasebetile 6,7 Temmuz Cuma ve Cumartesi 1051 günleri kapalı bulunacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 05.07.1951
  • YAZ SICAKLARI ESNASINDA.terli terli cereyandaoturmaktanmütevellit ateşli nezle ve baş ağrılarına karşı kininli Gripin kullanınız.GRİPİN,baş,diş,nezle,romatizma,adale,sinir,lumbago ağrılarına karşı dai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 05.07.1951
  • İ23B3 İHTİYARLIK Büyük Lâtin muharriıierinden Cicero'nun en dikkate lâyık eserlerinden biridir.Diiimize Dr,Ays»?Sarıgöllü 1 aralından çevrilmiş ve Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanmakta olan Lâtin kl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 05.07.1951
  • Bayram gazetesi Gazeteciler Cemiyeti tarafından bu bayram «Bayram Gazetesi» Akşam,Cumhuriyet,Gece Postası,Hürriyet,Hergün,Son Posta,Son Telgraf,Son Saat,Milliyet.Vatan,Yeni istanbul,Yeni Sabah Gazetel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 05.07.1951
  • Osmanlı Bankası İLAN SANDIĞI» piyangosunun istanbul izmir.Kayseri İzmir italya.Aydın.İstanbul.İzmir.Kayseri.Manisa 50 25.I Aydın.Ceyhan.Edremit.Eskişehir.İstanbul.İskenderun.İzmir,Kayseri Mersin,Tarsu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 05.07.1951
  • k Lokman Hekim Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pa/ardan başka her gün sabah saat 10,30-12.öğleden sonra,14.30.17 de hasta kabul eder.İstanbul DivanyoUu Noc tül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 05.07.1951
  • İnşaat ilânı Yollar 4.Bölge Müdürlüğünden 1 Zonguldak ili Devrek ilçesinde yollar 42 şube şefliği şube tesisler;jnşaatı kapalı zarf usulü ili eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Muhammen bedeli 84.695.39 sekse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 05.07.1951
  • «aj* x Gazeteciler Cemiyetinden:g İstanbul Sergi Komitesi K ile müştereken cemiyetimi-zin tertip ettiği Sergi Kupaö s:maçlarına iştirak etmek üzere davet ettiğimiz Atina t?temsilî futbol takımı bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 05.07.1951
  • Konya Vakıflar Müdürlüğünden 1 Konyadaki Pir Mehmet Paşa camimin onarma işi 4/7/951 gününden 30/7/951 gününe kadar 25 gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Bu işin keşif bedel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 05.07.1951
  • İstanbul Belediyesi,ilânları Satıh bina ankazı Unkapanında Yavuz Sinan mahallesinin Keresteciler ve Cami altı sokağında kâin Süleyman Subayı mescidi müştemilâtının enkazı 4100 lira keşif bedeli üzerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 05.07.1951
  • Ankara Sular idaresi Genel MlidürlüğUndsn 1 1da.emiz ihtiyacı için 55 kalem çeşitli malzeme ve 9 kalem font özel parçası açık eksiltme usulü ile satın alınacaktır.2—55 kalem malzemenin muhammen bedeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 05.07.1951
  • Devlet Demiryolları ilânları Yük vagonu satın alınacak D.Demiryolları işletme Genel Müdürlüğünden Teklif verme suretiyle 40 adet yük vagonu pazarlıkla satın alınacaktır.Tekliflerin en geç 18.8.951 cum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 05.07.1951
  • ist.Lv.Amirliğinden veriler» Aşkpri ijanlafı Kapalı zarfla 357 adet benzin el tulumbası satın alınacaktır.3 No.lu)ihalesi 20/Temmuz/951 cuma günü saat 15.30 da Ankara M.S.B.2 Noli Sa.Al.Ko.da yapılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 05.07.1951
  • 6-7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan Sergi kupası futbol ma ve atletizm Telâviv-Atina muhteliti ve Yunanlı atletler bugün geliyorlar Cumartesi ve Pazar futbol,atletizm karşılaşmaları olacak Telâvi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor