Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.07.1951
  • Deli iseler tımarhaneye,akıllı iseler hapishaneye!Vaktiylp Faster kökleşmiş bh acaip tarikatın heı nasılsa Türkiyeye sıçramış tohumları memleketin muhtelif toprak parçaları üzerinde yeşermeğe filizlen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1951
  • Petrol ihtilâfı güvenlik konseyine intikal edecek İran'ın La Hey Adalet Divanını tanımamış olması,tnr gillereyi böyle teşebbüse sevkedeceği tahmin ediliyor Petrol ihtilâfını müzakere eden Lahey Adalet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1951
  • 161.madde kabul edildi Adalet Komisyonu sözcüsü,bıı maddenin kaldırıldığı takdirde beşinci kol faaliyetinin önlenemiyeceğini söyledi Ankara,2 A.A.Büyük Millet Meclisi bugün saat 15 de Başhanvekillerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1951
  • Ticaniler hakkında tahkikat PİlâvoğlıTnun kayınpederi:«Damadım tarikatçılık öyle dursun,din mevzuatını da bilmez» divor Ankara,2 T.H.A)İçişleri Bakanlığına gelen malûmata göre,sorguya çekilen,mevkuf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1951
  • BATI TRAKYA VALlSl ŞEHRİMİZDE 1 Tatilini geçilmek üzere şehrimize gelen Batı Trakya Valisi Paris Kaîingulis dün Valiyi makamında ziyaret etmiştir Yu/karıdakİ resim bu esnada çekilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1951
  • F.Köprülü N.Charles mülakatı İngiliz Büyük Elçisi Dışişleri Bakanı ile bir buçuk saat görüştü Sir Noel Charles'm,Morri son adına bir muhtıra verdiği tahmin ediliyor Ankara,2 T.H.A)Şehrimize gelmiş bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1951
  • Komünistlerin "ateşkes,teklifine m nuz ermedi ceva Kızılların mütareke teklifi,Vaşington,Londra ve bütün Birleşmiş Milletlerde müsait bir hava yarattı Vaşington,2 A.A.Baş-Kore sulhu ile en yakın alâka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1951
  • Hindistan Maaril Nazın Hind Maarif Nazırı şehrimizde Dün sabah Ankaradan şehrimize gelen Hindistan Millî Eğitim Bakanı Mevlâna Ebülkelâm Azad,beraberinde Hindistan El çişi Jha olduğu halde saat 15 te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1951
  • Gelir vergisi ve çiftçiler Maliye Bakanlığı verginin ziraatçilere de teşmilini tetkik ediyor İzmir,2 T.H.A)Maliye Bakanlığı gelir vergisinin ziraatçilere de teşmil edilip edilme mesi meselesini ciddî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1951
  • Moskovaya gittiği bildirilen Çobanoi Bulgar elçisi Çobanof Moskovaya gitmiş Bu seyahat,Kızıl şair Nazım Hikmet'in Moskovaya gidişi ille alakalı görülüyor Ankara,2 T.H.A.Mevsuk tir kaynaktan aldığımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1951
  • Kore savaş birliğimiz Millî Savunma Bakanlığı,tugayımızın yurda nakli için bir program hazırladı Ankara,2 T.H.A)Millî Savunma Bakanlığı nihayet 10 temmuza kadar Kore harbinin biteceği ihtimali karşısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1951
  • Dün şehrimizde tetkiklerde bulunan Ticaret Bakanı Vilâyetteki toplantıda ekmek işini görüşürken Ticaret Bakanının dünkü tetkikleri Esnaf teşekkülleri,Belediye birer toplantı yapan Muhlis eden mevzular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1951
  • Yunanistan da siyasî buhran Partiler kuvvetli bir koalisyon hükümeti kuramazlarsa seçimler yenilenecek Atina,2 AP)Kral Paul bugün siyasî parti şeflerine kuv vetli bir koalisyon hükümeti kurmaları husu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1951
  • Ayin yaparlarken yakalanan 63 Nakşibendi tarikatı mensupları bir arada 63 NAKŞİBE AYİN Sanıklar Emniyet iyiim fotoğrafçılarını ölüm lüğünde gazete tehdit ettiler Emniyet Müdürlüğü 2 nci Şube memurları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.07.1951
  • Millî Eğilim Bakanının Valiye teşekkürü Millî Eğitim Bakanı Tevfik İleri İstanbul Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay'a gönderdiği bir telgrafta Belediye Başkanlığının j'üksek himmeUeriyle İstanbul Şehi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1951
  • Afganistan Sağlık İşleri Müdürü geldi Afganistan Sağlık İşleri Genel Müdürü Dr.Abdül Afzer,şj.hrimızdeki sanatoryom,dispanser ve hastahancleri gezerek tetkikatta bulunmak üzere Ankaradan şehrimize gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1951
  • Günün ın evzul arı bir kalesi halin Türkiye,tâbir caizse her doları askere kolbetmişth" ki bunlar,Korede bütün dünya milletlerinin hürmetini kazanmışlardır Bir Alman gazetesinde Türkiyenin ve Yakın Şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1951
  • Şehir hattında çalışan memurlara elbise veriliyor Şehir hattında çalışan me m ur ve müstahdemlerin yazlık elbiseleri tevzie başlanmışlar.Diğer gemi personelinin de yeni elbiseleri önümüzdeki hafta dağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1951
  • BALO it Çocuk Esirgeme Kurumunun Kadıköy şubesi tarafından tertip edilen «Yaz gecesi eğlencesi» balosu 12 temmuzda Suadiye plaj gazinosunda yapılacaktır.Zengin eğlence programı ve sür prizler hazırlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1951
  • dun geMa I rimmoSoji kongresine iştirak eden delegeleri miz de dündüler Denizyolları idaresinin Ankara vapuru dün saat 14 te 469 yolcu,194 ton yük ve 12 otomobille limanımıza dönmüştür.Gelen yolcular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1951
  • Zencin bir dilenci yakalandı Pendıkte dilenen ve aslen Bolulu olan Ali-Uslu adında,biri zabıta tarafından yakalanmış ve rzerihde 460 lira para bulunmuştur.Yapıl-an,tahkikat so nunda dilenci(Alinin Bol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1951
  • Sergi yarın açılıyor Başbakan gelemediği takdirde sergiyi Ticaret Bakanı açacak Her sene açılmakta olan Istanbul Sergisinin üçüncüsü yarın saat 17 de davetlilere saat 19 da halka açılacaktır.Bir müdde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1951
  • Elektrik cereyanına kapılarak öldü Şehromininde oturan Men met Kılıç adında biri evvelki gece elektrik düğmesini çevirirken cereyana kapılmış ve derhal ölmüştür.Savcılık hâdiseye el koymuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1951
  • Burgazda bir motor ctevrildi Kandilli önlerinde fecî bir motor kazası olmuştur.İçinde Alman tebaalı Pança,karısı Eleni,oğiu Çeçen,baldız!BerkiJ lay ve Herman Teuki adındaki arkadaşı bulunan motor,yanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1951
  • Bir eroinmanin akıbeti Tophanedeki bir arsada bir erkek cesedi bulunmuş ve yapılan tahkikat sonunda bunun eroin müptelâsı Mehmet.Necati olduğu ¦ve ölümün fazla eroin çekmekten ileri geldiği anlaşılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1951
  • Göçmenevinde bir.kavga Zeytiiiburnundaki göçrnçnevinde garip bir hâdise olmuştur.Bir müddet evvel' Btflgaristandan gelen Ahmet adında birinin ilkJcarısı Fatma ile'ikin ci.d-fa evlendiği Saniye,göç,men
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1951
  • No:12 Effic,dedi.Not edebilir muiniz hemen?Mesele Stenhurst ailesine ait.Bugün araş-îı malara başlamak için vakit geç oldu.Fakat yarın sabah ilk yapacağını/şey Stenhurst ismindeki kadının vasiyetnamem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1951
  • İstanbul Radyosu Müdürü değişti İstanbul Radyoevi Müdürlüğüne,Ankara Radyoevi Müdürü Meput Gemi 11 tâyin edilmiş ve kendisi dün vazifesini eski müdür Zahir Törümküney!den teslim almıştır.Zahir Tftrümk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1951
  • Hayal ve ideal Unesco'nun umumî konferansı mühim bir meseleyi tetkik etmektedir.İtalya hükümeti teşkilâta harp halinde kültürel kıymeti olan âbide ve eserlerin himayesini istihdaf eden bir proje tevdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1951
  • Ticaret Bakanının da Kazır bulunduğu toplantıda ekmek ve sebze işi görüşüldü Son ^günlerde.İstanbul halkının en fazla ilgilendiği mevzulardan biri olan bozuk kaliteli,ekmek dâvâsiyle pahalı sebze ve m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1951
  • Amer ikada açılacak sergi Memleketimizi tanıtmak içim faaliyete geçmiş bulunan Türkiye Talebe Turizm Teşkilâtı,bu gaye için küçük seyyar ser-giler hazırlamaktadır.Bu sergiler muhtelif üniversitelerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1951
  • Selçuk Kız Enstitüsü?talebeleri Mithat Paşanın kabrini ziyaret ettiler Selçuk Kız Enstitüsü 1950-51 senesi mezunları,enstitülerinin kurucusu olan hürriyet'şehidi Mithat'Paşanın kabrini ziyaretle bir ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1951
  • Kmalıada vapurunun kazanı patladı Fazla sefer yaptığı için dün Kınahada vapurunun kazanı patlamıştır.Diğer taraftan 71 numarali vapurun da şaftını pervaneye bağlayan cıvata £ev gediği için gemi Salaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1951
  • Türkiye Talebe Turizm Teşkilatı Vunanistana davet edildi Yunan Millî Talebe Birliğinin daveti üzerine 30 kişilik bir öğrenci kafilesi 7 temmuzda Yu nanistana hareket edecektir.Türkiye Talebe Turizm Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1951
  • Batı Trakya Valisi Gökay?ı ziyaret etti Şehrimize gelmiş olan Bati Trakya Umumî Valisi Paris Ka lingatis dün Vilâyete giderek Vali ve Belediye Reisi Prof;Gökay'ı ziyaret etmiş ve basın mensuplarına şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1951
  • ifr» »t,HALKİN Kınlan Çeşme Okuyucularımızın birinden almış olduğumuz bir mekubu aşağıda aynen neşrediyoruz.Alâkadarların nazarı dikkatini çe-keriz:iBeşiktagtan Ortaköye doğru uzcnan geniş cadde ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1951
  • ü&att Al in any a İktisat N a&nn d a vet ed ildi Almany aya tütüm i hrac ı için bugüne kadar yapılan teşebbüs lerdern henüz bir netice ı alınamamıştır.Alâkalıların ifadesine Möit Alman pazarlarını yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1951
  • hediye;efifciği tezgahlar Bir dostluk nişanesi olarak Hindistan hükümeti,Su 1 tanahmetteki İstanbul Erkek Sanat Enstitüsüne elektrikle mütefoar rik;iki:dokuma tezgâhı hediye etmiştir.Bahşı geçen tezgâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1951
  • VB T A Ü B U L 12,57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13,15 Hafif mü zik Pl)13.30 14.15 Şarkılar,okuyan;Afitap Karacan çalanlar:Hakkı Derman.Şerif İçli.Salâbattin Pınar 14,15 14,25 Konuşma;Türk kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1951
  • Kahvede düşüp öldüi Beşiktaşta oturan Celâl Öner adında biri,aynı semtteki Şi]e kahvesi na t otururken birden düşüp•öimüştür.Cesedi muayene edej)Adalet Doktoru ölümün kalb sektesinden ileri geldiğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1951
  • Kısa Şefeîr Haberleri if.Şoför Ahmet Nevoğlunun ı L dairesindeki taksi Teşvikiyede CumaıTekkol adındabirine,çarp mışve ağır surette ıyarala nmasına sebebiyet vermiştir.Yaralı Cerrahpaşa.hasta-hanesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.07.1951
  • General Vandenberg Loıı drada Londra 2 A.A.Aîp)Birleşik Amerika Hava Kuv vetleri Başkanı General Hoyt Vandenberg,Vashington'daki daimî komitedeki îngiiii temsilcisi hava Mareşali WiJ liam Ellio,Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1951
  • Bulgar Eflçisi Çobanof rBastarafı 1 incide!katini çekmiştir.Bu hususta çeşitli tefsirler yapılmaktadır.Ço oanof'un Moskova seyahatiyle Nazım Plikmet'in Rusyaya kaçışı arasında yakın münasebet bulanlaı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1951
  • Kid'i'wav henüt cevap vermedi Tokyo.2 A.A)Pekin rad yosunun yayımından 24 saat sonra Tokyo'da hâlâ General Ridcway'in beyanatı beklen mektedir.Müşahitler,komünistlerin ce v«p vermeden evvel 40 saate y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1951
  • Ticaret Bakanının dünkü tetkikleri f Bastarafı 1 incidel kolaylıklar sağlamış bulunuyoruz.Usta ve kalfa münasebetle* rini tanzim için küçük sanatlar kanununda bazı değişiklikler ya pılacfaktır.Bakanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1951
  • Fransız Kabinesi General de Gaulle'ün partisi hükümeti kurmaya amade olduğunu bildirdi Paris 2 AP.Yeni Fran sız meclisinde en geniş mebus sayısına sahih oları RPF Rallie du Peuple Français)halk toplul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1951
  • Dr.Nes'et Nacin'in dava dosyası ele alınmış değil Ankara.2 T.H.A.1945 te öldürülen Dr.Neş'et Nacinin kat li hakkında bugün bazı gazetelerdp çıkan haberler üzerine cinayet mahkemesi dosyasının ele alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1951
  • Yaş haddini dolduran memurlar Ankara 2 T.H.A.Yaş hadlerini bu ayın 13 ünde dolduracak olan memurla rın listeleri ilgili Bakanlıkla ra gemiş ve gerekli işlemleri yapılmıştır.Bu memurlara tebligat yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1951
  • 161 inci madde kabul edildi TBafitarafı X incide!zere geçici ikinci maddesi komisyona gönderilen ast subay kanun Lisansının mezkûr maddesi bu defa komisyondan gelerek kabui edilmiş ve böylece tasan ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1951
  • Süzl{;sorular Zonguldak Milletvekili Abdurrahman Boyacıgiller'in,sivil havacılık,hava endüstrisi,Türk Hava Kurumu,uçak ve motor f'ib"ikaıan ile Türk Kuşunun bugünkü durumlarına,Hava Kurumuna bağışlana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1951
  • Harici kısa haberler YUGOSLAVYADA Dün burada bildirildiğine göre Yugoslav hava yollarına ait bir dakota yolcu uçağı Adriyatikteki Rijaka limanı yakınlarında düşmüş ve yanmıştır.Uçakta bulunan on beş y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1951
  • Petrol ihtilâfı ffiastarafi 1 incidel hafta sonunda bu maksatla Lon dra'ya dönmüş bulunmaktadır.Bilindiği gibi,Büyük Britanya La Hoy deki Milletlerarası Ada lot Divanına başvurmuş ve müzakere yoliyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1951
  • Gelir Vergisi TBastarafı 1 incide!Bugün bu maksatla adı geçen teşekküller temsilcilerinin iştirakiyle yapılan toplantıda gelir vergisinin çiftçilerden doğ rudan doğruya değil,ancak mahmulünü satarken,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1951
  • 63 Nakşibendi âyin yaparlarken yakalandı f Bastaraf' 1 incid«1 isteyen tarikatçılar bilâhare Emniyet Müdürlüğünün otobüslerine doldurularak müdüriyete getirilmişlerdir,Yapılan tahkikat sonunda bü âyin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1951
  • Yunanistanda siyasî buhran TBastarafı 1 incide!tonun feshedilmesi ve yeni genel seçimler yapılması mümkündür.Kral,siyasî liderlere gönder.d iği bir mesajda,aralarında kuvvetli bir koalisyon kurmak sur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1951
  • Bir cani intihar etti Ü Flemington.2 AP.New Jersey tarihindeki en garip ve feci insan avı dün katil,kaçırma ve soygunculuk suçlarından dolayı aranmakta bulunan 27 yasmdak iüLee Invin'in bulun,masiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1951
  • 2000 öğretmen daha terfi ettirilecek Ankara,2 T.H.A)Millî Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin kıdem cetvellerini yeniden tetkik ettirmektedir.Son olarak terfi ettirilen 560 öğretmenden sonra 2000 kada.r öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1951
  • idgway henüz cav rBastarafe 1 incide!inektedirler.Maamafih bu çevroler evvelâ Pekin tarafından talep edilen 10 günlük mühleti hayretle karşılamışlar ve bu bekleyişin,askerlerin kuvvei mancviyesi üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1951
  • Türk-Hint anlaşması I Yom Delhi 2 T.H.A.Hindistan hasmı Ankarada irzalanan Türk Hindistan Kültür anlaşmasını gayet müsbet bir şekilde karşıla,mıştır.Bu mevzua temas eden «Hindistan Times» gaze,tesi ez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1951
  • Güney Korenin kararı Pusan,2 A.A.Sulh söylentileri münasebetiyle burada dün mitingler tea-tip edilmiştir.Güney Kore meclisi başkanı Shin İk Hi bir meydanda toplanmış oian onbeş bin Kuzey Kore mültecis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1951
  • Hindistan Maarif Nazırı dün geldi TBastaraiı 1 incide!rakkiye işaret etmiş ve Ankara da imzalanan Türkiye Hindistan kültür anlaşmasından ronra iki memleket arasındaki kültürel münasebetlerin daha çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1951
  • Hariçteki servetler Dışardaki servetlerin getirilmesi için,Bakanlar Kurulu karar aldı Ankara 2 T.H.A Tür kiyo'de yerleşmiş hakikî ve hükmî şahısların memlekete getirilmesi mecburi dövizler dışında kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1951
  • yeni kararlar alındı Bakanlık,yurt içi telefon şebekesini genişletmek ve otomatikleştirmek için çalışıyor Ankara 2 T.H.A.Ulaş tırma Bakanlığı yurt içi tele fon şebekesini genişletme ve otomatikleştirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1951
  • işçi sigortaları genel kurul içtimai bitti Ankara.2 AA)işçi sigor talan kurumu genel kurulunun altı gündenberi devam eden top lantısı bugün sona ermiştir.Bu günkü toplantıya Cumhurbaşka nı Celâl Bayar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.07.1951
  • İngiliz Millî Takı mı şöhretli futbol mazis Bugüne kadar,Avrupanın en kuvvetli takımlariyle sayısız maçlar yapan ingiliz takımı,kendi vatanında sadece iki kere berabere kalmıştır Dünkü sayımızda,ingil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 03.07.1951
  • VAKİT VASATt ESAMİ Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı Imsâk 5.27 13.17 17.18 0.45 22,48 3.12 8.44 4.32 8.33 12.00 2.03 6.27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 03.07.1951
  • A.I.K.Amerikada »1 galip Worchester Massachusetts)2 A.A.Birleşik Amerikada bulunan İsveç'in A.İ.K.futbol takımı 6ün dokuzuncu zaferini elde etmiştir.Dün Ludlow Lusitano takımile yaptığı maçı 6-1 kazan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 03.07.1951
  • İşçi aranıyor İş ve İşçi Bulma Müdürlüğünden;Bobinci kız 25.sabit vargelci kız 10.tavelci kız 5 bükümcü ve flatörcu kadın 10.tarakçı erkek 2.orta ve kaba fitilci erkek 4seyyar sabit vargelci çocuk 5,t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 03.07.1951
  • BOL KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU GENÇLİK ve GÜZELLİĞİNİZİN KORUYUCUSUDUR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 03.07.1951
  • İŞÇİ HAKKI SENDİKALAR!«Niçin mükemmel bir İşçi Gazetesi yok?diye artık üzü'lmiyeceksiniz Haftalık siyasî,müstakil bir gazete olan İŞÇİ HAKKI Büyük bir dikkat ve emekle hazırlanıyor.Okuyucularımızla şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 03.07.1951
  • Devlet Demiryolları ilânları Yük vagonu satın alınacak D.Demiryolları İşletme Genel Müdürlüğünden Teklif verme suretiyle 40 adet yük vagonu pazarlıkla satın alınacaktır.Tekliflerin en geç 18.8.951 cum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 03.07.1951
  • Milliyet ABONE FÎATLARI Senelik 28 liradır 6 Aylık 15 t 9 1 S İLAN FÎATLARI Baslık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 İlân sayfası santimi 2 Resmi ilânlann santimi 2 liradır.Mahkeme,tapu.icra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 03.07.1951
  • İstanbul Asliye Birinci Ticaret Mahkemesinden:951/300 Devlet Denizyollarına ait ve 3260 G.S# tonluk Sivas Akar yakıt gemisi 15.8.950 salı günü Haliç fabrikaları bordasında tamir edilmekte iken geçirdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 03.07.1951
  • Çankırı İl Daimi Komisyonundan 1 Çankırı Bayındırlık Müdürlüğü iğin beş tonluk otomatik boşaltma ile mücehhez demir karuseıli ve takviye vitesli benzin ile işler 14000)lira muhammen bedelli bir kamyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 03.07.1951
  • Afyon Daimi Komisyonundan Açık usulle eksiltmeye konulan 12125 üra muhammen bedellli bir adet kamyonun eksiltmesine iştirak eden talibin yaptığı tenzilât lâyık hadde görülmediğinden bu baptaki eksiltm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 03.07.1951
  • Trabzon Karayolları 10.Bölge Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iş:Rize Güneysu yolunda 10 f 000;de Zencirli köprüsü inşaatı işi olup keşif bedeli 30/çı469,02 liradır 2 Eksiltme 19/7/951 perşembe günü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 03.07.1951
  • Diyarbakır Valiliğinden 1 Ergani Ereğli yolu kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.Keşif Keşif bedeli 40512 lira 44 kuruş olup geçici teminat 3038 lira 43 kuruştur,2 Eksiltmeye girebilmek için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 03.07.1951
  • Sterlin 7,86,50 7,88.50 100 dolar 280,30 280,30 100 Fransız Fr 0.80,00 0,80.00 100 üret 0,44.128 0.44,128 100 isviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5,60 5,60 100 Drahmi 0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 03.07.1951
  • İnşaat i ânı Yollar 4.Bölge Müdürlüğünden 1 Zonguldak ili Devrek ilçesinde yollar 42 şube şefliği şube tesisleri inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmış,tır.2 Muhammen bedeli 84.G95.39 sek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 03.07.1951
  • Çuval alınacak:Devlet i retme Çiftlikleri genef müdürlüğ nden 1 Beheri 3 lira 40 kuruş muiıammen fiat üzerinden 300.009 Çuval açık eksiltme yoiile satın alınacaktır.2 Eksiltmesi 9/7/1951 günü saat 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor