Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.07.1951
  • Istanbul at yarışları Istanbul at yarışları dün Veliefendi yarış sahasında başlamıştır Resimde dünkü yarışları heyecanla takip eden seyircilerden bir grup görülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.07.1951
  • Resmî iiân böyle mi olmalı?Birçok defalar motosikletlerden şikâyet etmiş,şehir sokaklaundan yetmiş seksen kilometre sllr'atle,kaza belâ fırtınası gibi geçtiklerini,caka ve safa olsun diye açık bıraktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.07.1951
  • Zonguldak C.H.P.il kongresi Zonguldak.1 AA.C.H.P Zonguldak il kongresi bugün saat 14 te Halkevi sinema salonunda toplanmıştır Trabzon mil letvekili Faik Ahmet Barutçu.Ordu milletvekili Hamdi Orhon.Kır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.07.1951
  • Türk Alman millî maçının geniş akisleri Avrupa matbuatı,hâlâ Alman seyircilerinin hüstahlığmdan bahsediyor Zurich,1 T.H.A)17 haziranda Berlin'de oynanan Türkiye Almanya millî futbol maçının dedikodula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.07.1951
  • Azzam Paşa Izmirde İzmir,1 A.A)Memleketimizde geçen 15 günlük misafirlikten sonra İskenderiye'ye dön mekte olan Arap Birliği Genel Sekreteri Abdurrahman Azzam Paşa,beraberinde Bayan Az-7am,kızı ve mai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.07.1951
  • 1 Dün baltalama kanununu geri alan Musaddık muavinleriyle ngiliz-iran ihtilâfını halledecek tek çare Batılı diplomatlarca Truman'ın bu ihtilâfta hakem rolü oynaması yegâne çare olarak görülüyor Taihan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.07.1951
  • Ticariler hakkında açılan tahkikat gittikçe genişliyor Hükümet,înkî'âp ve cumhuriyet esaslarına karşı gelenler hakkında daha sıkı bir müıade'le îçîn bazı zecrî kararlar ittihaz etmek üzere Ankara,1 T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.07.1951
  • Korede sulh için atılan ilk adım Kızı teklifini mu Pekin radyosu taralından yayınlanan komünist cevabında müzakerelerin 10 ilâ 15 temmuz arasında 38nciarz dair esindeki Kaesongda başlaması isteniyor K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.07.1951
  • Yunanistanda yeni bir hükümet buhranı Dün akşam istifasını veren Başbakan Venizelos'un bu îstegî Kral tarafından kabul edümedi Qi.Atina.1 AP.Kral bu akgam istifasını kendisine veren Yunan Başbakanı So
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.07.1951
  • Dün Ankara Erkek Teknik öğretmen Okulunda tetkiklerde bulunan Cumhurbaşkanı Ce'â!Bavaı Bayar,Ankar Teknik oku Cumhurbaşkanı,gençlere çalışmalonndo döha liydde iktisadı prensipler üzerinde durma'arın»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.07.1951
  • Teklifin akisleri Mütareke müzakerelerini sulh müzakerelerinin takip etmesi ümit ediliyor Vaşington 1 A.A.Dışişleri Bakanlığına mensup resmî şahsiyetler komünist cevabî haberini sadece ajans haberleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.07.1951
  • Taksim ve Beşiktaşdaki merasimden sonra,Modada deniz yarışları yapıldı 1 Temmuz denizcilik ve kabotaj bayramı dün sahalı ve öğleden sonra yapılan törenle kutlanmıştır Vali adına Muavini Fuat Alper.İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.07.1951
  • v^ i HALKIN Eroinman dilenciler Bir okuyucumuz matbaamıza gelerek şu şikayette bulunmuştur;«Memleketimizde ötedenberi türlU tertibatlarla dilenci istilâsının önlenmeğe çalışıldığını hepiniz bilirsiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1951
  • Yeniköyde basılan kumarhane Yeniköyde Çamlıca Kulübünün 1 vt.2 nci katlarında kumar oynandığı zabıtaca öğrenilmiştir.Dün 2 nci şube memurları ter tibat alarak bir baskın yapmıştır Baskında 34 kumarbaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1951
  • Flotyada dün bir genç boğuldu Beyazıtta oturan Feyyaz Dede adlı bir genç nişanlısı ile Florya açıklarında sandalla gezerlerken,sandal devrilmiş,yüz rne bilmeyen Feyyaz boğulmuş tur.Tahkikat devam etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1951
  • Kimya bölümü 2 nci sömest~ rede 14 kişi geçti Fen Fakültesi Kimya bölümü 2 nci sömestr öğrencilerinden bu devre Ord.Prof.Ardt'ın kimya dersinden imtihana giren 84 kişiden 14 ü geçer notu almaya muvaff
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1951
  • Çeşme başında kavga Sanjt.de oturan Aydın Duru evvelki gün mahallenin çeş mesi başında sıra bekleme meselesinden Sabahattin ile kavga etmiştir Aydın çeşmenin borucu ile Sabahattin'in kafasına vurarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1951
  • Boru yüzünden yaralama Kadıköyünde oturan İsmail,akrabası Mustafa Hallaç ile bir boru meselesinden dolayı kavga etmişlerdir Kavga esnasında İsrnaii yanında taşıdığı saldırma ile Mustafayı sırtından te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1951
  • Kısa Şehir Haberleri it-Incirdibi Ermeni ilkokulundan mezun olan 11 öğrenciye dün saat 15 te Eminönü Halkevi salonunda yapılan bir törenle diplomaları dağıtılmıştır it Erenköyde oturan sebzeci Şevketi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1951
  • Atina Büyük Elçimiz gitti Bir müddetten beri memleketimizde bulunan Atına Büyük Elçimiz Ruşen Eşref Ünaydın dün sabah uçakla Atmaya gitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1951
  • 12,57 Açılış ve programlar 13,00 Haberler 13,15 13.45 Şarkılar:Okuyan:Sami Toker,çalanlar:Sadi Işı lay.İzzettin ök to,Yorgo Bacanos 13,45 Öğle konseri Pl)14,30 Dans müziği Pi)14,45 Programlar ve sevil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1951
  • I "ı TiimnrTr—*j Yobazlar faaliyet:Tarikatçılar uldı yürüdüler.Taraf taraf baş kaldırıyor,hafiften faaliyete geçiyor,kaza ve belâya uğramazlarsa cesaretleri artıyor,rakip firmalardan geri kalmamak,mev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1951
  • Sarkıntılık eden genci iskarpinle dövmüş Evvelki gün Kapalıçarşıda şa vanı dikkat bir sarkıntılık hâdisesi olmuştur.Hâdise şudıir:Kapalıçarşı^ dan geçen Gülizar isimli evli bir İradına,Şaban ismindeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1951
  • Kiraciyi yaralamış Üsküdarda oturan Metin,evvelki akşam aynı yerde oturan kiracısı Mustafa Ümit ile kira meselesinden kavga etmişler dil?Bir ara asabı bozulan ev sahibi ekmek bıçağiyle Mustafayi sırlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1951
  • G eroinci yakalandı Kadıköy ünde Kurbağalıderede oturan Mehmet isminde bir şahsın şüpheli hali sivil polislerin nazarı dikkatini celbetmiştir.Biı müddet takipten sonra o civarda Cevdet'in kahvesine gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1951
  • Mt'liye Bakanı şehrimizde Maliye Bakanı Hasan Polatkan,dün sabahki ekspresle Ankaradan şehrimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1951
  • Gelir gelmez de NikoUs'u bana gönderin.İki dakika sonra Nikoils,Callaghan'ın odasından içeri giriyordu.Eşiği agar aşmaz bağırdı:Vay canına!Asansörden çıkarken koridorda bir kadınla karşılaştım,şeker g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1951
  • Günün mevzuları Atlantik Paktı ve Türkiyenin durumu Türkiye,Karadeniz ile Akdeniz arasında muazzam bir kale haline gelmtf bulunuyor.Türkiye pakt için kıymetli bir takviye olacaktır Türkiyenin Atlantik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1951
  • BALO ic Çocuk Esirgeme Kurumunun Kadıköy şubesi tarafından tertip edilen «Yaz gecesi eğlencesi» balosu 12 temmuzda Suadiye plaj gazinosunda yapılacaktır.Zengin eğlence programı ve sür prizler hazırlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1951
  • Bu sene zeytin mahsulü çok iyi Mudanya,1 T.H.A)Bu seneki zeytin mahsulü çok beleketlidir.Geçen sene 12 milyon kilo civarında olan rekoltenin bu sene 15 milyon kilo civarında olacağı tahmin edilmekledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1951
  • Birbirlerini taşla yaraladılar Bakırköyünde oturan Dursun ile Mevlût,aralarında geçen es ki bir hâdiseden dolayı evvelki gün kavgaya tutuşmuşlar ve birbirlerini taşlarla muhtelif yerlerinden yaralamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1951
  • Türk Hava Kurumu kurultayı Ankaıa,1 A.A.Türk Ha va Kurumu kurultayı bugün saat 10 da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde B.M.M.Başkanvekillerinden Erzurum Milletvekili Mustafa Zeren'in başkanlığında so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1951
  • İl Çalışma Müdürlüğü Binanın tavanları çatladığı için başkayere nakli isteniyor İl Çalışma Müdürlüğü vilâyete müracaat ederek işgal ettikleri binanın üst kat tavanlarının çat ladığını ve bu binada bar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1951
  • Polonya Elçilik binası Haber aldığımıza göre harp esnasında Polonya mültecilerinin yurdu olarak kullanılan Yeniköydeki Polonya büyük elçiliği yazlık binası Ruslar tarafından saldığa çıkarılmıştır.Bu v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1951
  • Bir şoför bir gence çarparak öldürdü Şoför Nıhad'ın kullandığı tak si evvelki gün Atatürk köprüsü üzerinde 14 yaşındaki Hasan'a çarparak başından ağır surette yaralamıştır.Hasan derhal haslahaneye kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1951
  • Dükkân soyarken yakalandı Sabıkalı bir gece hırsızı evvelki gece Ortaköyde suç üstün de yakalanmışta'.Hâdise şöyle olmuştur:Aslen Gumüşhaneli olan İsmail Gökçe Ortaköyde bir bakkaliye ma gazasını soym
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1951
  • Zirai Meslek kursları açılıyor Ankara,1 T.H.A.Tarım Bakanlığı,temmuz ayı içinde İstanbul,İzmir,Ankara ve Manisada yeniden süt ve sütçülük,konservecilik,tavukçuluk,arıcılık kursları açacaktır,Bakanlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1951
  • lliııi Maarif Nazırının tetkikleri Ankaral A.A.j Hindistan Millî Eğitim Bakam M'evlâna Ebül Kelâm Azâd bugün saat lü.oU da Ankara Erkek Teknik Öğretmen Uku lunu ziyaret etmiştir.Okulun laboratuvar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1951
  • L^onguidak Siman inşaatı Liman ikmal edildikten sonra hergün tahmil tahliye yapılabilecek Halen senenin dört ayında tah.mil tahliye yapabilen Zonguldak limanı bir müddet evvel şartnamesinde «31 lemmuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1951
  • Belediyede yapılacak tayi n le r Üsküdar Kadıköy ve havalisi Halk Tramvayları.A.Ş.nin E.T.T.ile birleştirilmesiyle Genel Müdürlüğün bir kat daha ehemmiyet kesbedeceği muhakkaktır.Bu bakımdan esasen mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.07.1951
  • C.H.P.iktidarının para bulmak için aldığı yanlış kararlar bugünkü hayat pahalılığına sebep oldu Piyasada son günlerde en ziyade konuşulan mevzu faiz nisbetlerinin indirilmesidir Bu hususta kendisiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.07.1951
  • Ankara'da yapılan yağlı güreşler Ankara,1 AA.Bugün şehrimizde,19 Mayıs stadında serbest güreşler yapılmış ve mü sabakalara,dünya serbest güreş şampiyonlarımız ve profesyo nel yağlı güreşçilerimiz katı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1951
  • Kızıllar mütareke teklifini kabul ettiler TBastarah 1 incide!elinde bulunan bir bölgede bulunmakta ve bu da komünist Çinlilerin «zevahiri kurtar mak» üzere seçebilecekleri en münasip yerdir,Buraya müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1951
  • Zonguldak C.H.P.11 kongresi TBastarafı 1 incide!gre başkanlığına Halil Sezai Erkut seçilmiştir.Atatürk ve Kore şehitleri için iki dakikalık say gı duruşu yapılmış,faaliyet raporu okunmuş ve neticede r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1951
  • Çekoslovakya'da ham madde azaldı Viyana 1 T.H.A)R.F.E.Çek sanayii Bakanının neşrettiği bir tebliğe nazaran,Çek tabakhanelerinin yüzde 40.ı kapatılmıştır.Bu kararın sebebi,son zamanlar da Çekoslovakya'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1951
  • Türk Alman mî?Iî maçı Bastarah 1 incide*} man seyircileri maçın son 15 dakikasında Türk oyuncularına vakit geçirme numaralarını ve numaradan sakatlanmalarını uzun yuhaladıktan sonra Türk takımı galip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1951
  • ikinci bir demirperde Peyk devlet hudutları ikinci bir demir perde haline getiriliyor Viyana 1 T.H.A.R.F.E.Polonya'dan en son alman haberlere göre,şimdi ikinci bir «demir perde» vü cude getirilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1951
  • Atatürk Kız Enstitüsünün mezunları Ankara,1 T.H.A)Atatürk Kız Enstitüsü orta kısmı bu yıl ilk mezunlarını vermiştir.Kalabalık bir davetli huzurunda yapılan diploma törenin,de mezun 107 kız öğrenci dip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1951
  • B i r u ç a k dağa çarpıp parçalaodı Denver Colorado 1 A.A.Dün kaybolduğu bildiri rlen United Airlines şirketine aid uçajîîn kaya dağlarında bir tepeye çarparak parçalan dığı öğrenilmiştir Uçakta bu l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1951
  • Polonya askerî merkez haline geldi Londra 1 T.H.A R.F.E.Berlin'den alınan bir habere göre,Polonya'da buluna Vilna şehri,tam manasiyle bir askerî merkez hali ne getirilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1951
  • ion bir skandal tııgiltereye gönderilen üzümlerin içinden gramofon iğnesi çıkmış Londra 1 T.H.A.Türkiye'den ithâl edilen kuru ü zümlerin satışa azredilmesi hadisesi ticarî bir skandal'a sebeb olmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1951
  • "icanüer hakkında açılan dava genişletiliyor iiSastaıafı 1 incidel misyon marifetiyle bugünkü di nî neşüyatı güzden geçirmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1951
  • Ycukoydeki telin mitingi Y :kcy,1 A.A.Bugün saal 14 ac yüzlerce Yerköylüınün iştirakiyle çok heyecanlı bir njiting yapılarak Ataturkün büst ve heykellerine yapılan menfur tecavüzler protesto ve müteca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1951
  • Bayar Ankara Erkek Teknik okulunu gezdi rilasturafı 1 incide!yanriırmak ve müreffeh bir geçim i sağlıyabilmeleri yolunda olmalı dır Bir memlekette medeniyetin kurulması,teessüs etmesi için i demir san
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1951
  • Avrupa otomobil şampiyonası Paris 1 T.H.A.Buuün dünyanın en meşhur otomobil yarışçılarının iştirakiyle Reims şehrinde yapılan otomobil şampiyonluğunda Arjantinli şampiyon Fangio 601 km.808 i 3 saat 22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1951
  • Siyamda sükûnet avdet etti Bongkok 1 A.AJ Unifed Press)Hükümete kar şı isyan etmiş olan bahriye garnizonunun bu sabah teslim olmasiyle Siyam'da sükûn avdet etmiştir.Başba kan Phibun Songram da asi ler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1951
  • Ikramîyelî Aile Cüzdanı 1951 İkramiye Takvimi Jcak başında:Para ikramiyesi Şubat başında Ev ikramiyesi Mart başında:Para ikramiyesi Nisan başında Ev ikramyssl Mayıs başında para ikramiyesi Haziran bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1951
  • ingiltere-Iran ıhtl fi 1 Bas taraf' 1 incid«»l Dünyanın en büyük petrol tasfiyehanesinin kapanmasına yol açacak olan İngiliz İran ihtilâfında geçiei bir anlaşmaya razı olması için Başkan Truman'ın Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1951
  • Rav Robinson Tori nod a ıra 1 in Torino,1 AP)Dünya orta siklet bokf şampiyonu-Ray Robinson bugün 25.000 l*şi önünde karşılaştığı Belçikalı şampiyon Deiannoit'yi 3 üncü raundun 2 dakika 53 üncü saniyes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1951
  • TBastarafı 1 incid*!çilerinden Baki Ezgüler yaptığı bir konuşma ile törende bulunan lan Barbaros lıeykeli önünde ih liram sükûtuna davet etmiştir.Bir bahriye mangası taratın,dan havaya üç el ateş edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1951
  • Azzam Paşa Izmîrde riîastarafı 1 incide!riylc İzmir'e gelmiştir.Azzam Paşayı öğleden sonra VaJi Osman Sabri Adal vapurda.ziyaret etmiştir.Arap Birliği Genel Sekreteri vapurda intibalarıni soran Ana do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1951
  • İzmirclc yapılan toplantı İzmir,1 A.A.Büyük kur tarici Atatürk'ün heykel vo büstlerine yapılan menfur tecavüzle:i tei'in maksadiyle bugün saat 17.30 da Demokrat Parti Eşrefpaşa ilçesine bağlı 14 Alayi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1951
  • i İ i i I TBastarafı 1 incide!merkezinde kabul şartlarını şümullendirir bir mahiyetle,mütalâa edilmektedir.Bukuzey Kore ve Çin komutan larının Birleşmiş Milletler ko mutaniyle bir «mağlûbiyet havası»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1951
  • Topraksız köylülere dağıtılacak arazi Hükümetin elinde 300 bin mutavassıt çiftçi ailesine yetecek kadar toprak bulunmakladır.Ankara 1 T.H.A.Top raksız köylüyü topraklandır ma programı yeniden geniş le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.07.1951
  • Harici kısa haberler AMERİKADA Başkan Truman,cumartesi gecesi kendisi-nin fiat,kira ve kredileri kontrol yetkisini 31 gün uzatan ka-nunu imzalamıştır.Başkan,bundan evvelki kanu nun kendisine verdiği b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.07.1951
  • Türkiye Tenis Birincilikleri Türkiye Tenis Birinciliklerine salı günü sabha saat 10 dan İtibaren Tenis Eskrim Dağcılık külüm kortlarında başlanacak tır.Bu müsabakalara İstanbul,Ankara,Adana,İzmir ve Z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 02.07.1951
  • Lokman Hekim Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.öğleden sonra,14,30-17 de hasta kabul eder.İstanbul DivanyolJu No;104 ¦r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 02.07.1951
  • Otobüs satılacak Yozgat Belediye Başkanlığından I 1 işler durumda 30 kişilik Doç marka belediye otobüsü açık artırma suretiyle satılacaktır.2 Artırma ihalesi 18/7/1951 tarihinde Çarşamba günü saat 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 02.07.1951
  • Eskişehir Saz ova Tohum ıslah istasyonu Müdürlüğünden Müessesemiz ihtiyacı için aşağıda yazılı bir kalem ziraat makinesi kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır.İhale 12.7.951 per* ğembe günü saat 15 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 02.07.1951
  • Memleket havacılığını kuran Türk Hava Kurumu,kara gun dostu Kızılay,kimsesiz yavruların koruyucusu Çocuk Ksirgeme Kurumu,fit relerimizden kuvvet alacak köklü halk cemiyetleridir.V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 02.07.1951
  • Gül kupası atletizm yarışmaları yapıldı Cumartesi günü başlanan III.c K Antomelidis B.S)2.35 2 ve IV üncü küme Gül Kupası 1500 metre:atletizm yarışmalarına,dün de 1 Edib Yahrgav F.B.5.00.7 1 Mithatpaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 02.07.1951
  • Wimbledon terns turnuvası Londra,1 T.H.A)Dün Wimbledon tenis turnuvasına devam edilmiş ve şu neticeler alınmıştır:Tek erkekler:L.Bergelin İs veç)T.Mottram İng.6/1 6/0 6/2;Veiera Brezilya)H.Richardson
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 02.07.1951
  • Devlet Demiryolları Genel Aşağıda isimleri yazıiı tezgâh ve cihazlar teklif verme suretiyle ve pazarlıkla satın alınacaktır.Tekliflerin en geç 20.8 951 pazartesi günü saat 14 de kadar Ankara'da idare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 02.07.1951
  • rBiopERATöR nen Dr.Cavit Göncer I BÎRÎNCt SINIF 1 Umumi baş,karın,tenasül I uzuvları,kol.bacak damar J İve kemik hastalıkları B Mütehassısı Beyazit Okçularbaşı No;13 I Tel:Muayene:"23676
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 02.07.1951
  • Milliyet ABONE FlATLABI Senelik 28 liradır 6 Aylık 15 s S ı ı İLAN FİATLAR1 Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 İlan şayiası santimi 2 Resmi ilânların santimi 2 Uradır.Mahkeme,tapu.icra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 02.07.1951
  • Antalya Aksu Köy Enstitüsü Müdürlüğünden TAHMİNEN 7,5 Fiatı Tutarı geçici teminatı Çeşidi Miktarı Kr.Sn.Lira Kr.Lira Kr.Ekmek 750 "ir.lık)100000 adet" 28.50 28500.00 2137 50 Sadeyağ ertılmiş)400ü kilo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 02.07.1951
  • Neşriyat İŞÇİ HAKKI SENDİKALAR!«Niçin mükemmel bir İşçi Gazetesi yok?diye artık üzülmiyeceksiniz.Haftalık siyasî,müstakil bir gazete olan İŞÇİ HAKKI Büyük bir dikkat ve emekle hazırlanıyor.Okuyucuları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 02.07.1951
  • I MTI Ilı Sterlin 7,86.50 7.88.50 100 dolar 280.30 280.30 100 Fransız Fr 0.80.00 0.80.00 100 üret 0.44.128 0.44.128 100 İsviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5,60 100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 02.07.1951
  • İngiliz Britany ingiliz Millî Takımı Büyük Britanya bölgesinde yaptığı maçların mühim bir kısmını galibiyetle tamamlayarak futboldaki kuvvetini isbat etmiştir «Soccer» denilen Avrupa fut bol ur in muc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 02.07.1951
  • Fenerbahçenin kongresi dün yapıldı yySA^AA vww» Şiddetli tenkitlere uğramasına rağmen kongrede eski idare heyeti aynen seçildi WS» XS/V/S^N^\VS^S^UN/Fenerbahçe kulübünün fevkalâde kongresi,dün sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 02.07.1951
  • HU.2 Ru* Rama TEMMUZ 19 27 1 9 9 1 Haz.137.Pazartesi 1367 VAKİT VASATİ ESAMİ Güneş 5,27 8.44 Öğle 13.17 4.32 İkindi 17.18 8,33 Akşam 20.45 12,00 Yatsı 22.48 2,03 İmsak 3.12 6,27 r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 02.07.1951
  • İstanbul Belediyesi Sular İdaresinden İdaremizin muhtelif dairelerinde çalıştırılmak üzere s„,me sınavı ile memur alınacaktır.Sınava girmek isteyenlerin haiz olmaları lâzım gelen vasıflar şunlardır:I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 02.07.1951
  • Okul inşaatı ilânı Rize ili daimî komisyonundan 1 At meydanı mahallesinde yapılacak*olan ilkokul ik« mal inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur.2 Eksiltme 9/7/951 tarihine rastlayan pazart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 02.07.1951
  • Ankara Sular ibaresi Genel Müdürlüğünden 1 Ida.emiz ihtiyacı için 5o kalem çeşitli malzeme ve 9 kalem font özel parçası açık eksiltme usulü ile satın alınacaktır.2 55 kalem malzemenin n.uhammen bedeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 02.07.1951
  • İstanbul Sular İdaresindeıidare ihtiyacı için 35 ton külçe kurşun satın alınacaktır.Şartnamesi bedeli mukabilinde idare veznesinden alınabilir,isteklilerin teklif bedellerinin %7,5 ğu nisbetinde idare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor