Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.07.1951
  • Hint Maarif Vekili Konyada Ebülkelâm Azad.Mevlâna'nın türbesini ziyaret etti Konya,30 A.A.Hindistan Millî Eğitim Bakanı Mevlâna Ebülkelâm Azad bugün saat 10 da beıaberinde Hindistan Büyük Elçisi olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1951
  • Vatansız kızıl şair N.Hikmet Kızıl Şair'm hezeyanları Moskova'ya giden Nazım Hikmet,Türkiyenin Amerikava satıldığını söyledi Moskova,30 AP)Sovyet basını bugün demir perde gerisine kaçan müfrit solcu T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1951
  • Bulgar Yugoslav hududu tamamen kapatıldı Belgrad.30 T.H.A)Geçen sene temmuzda başlıyan sıkı hudut tedbirleri gün geçtikçe artmaktadır.Bulgar Yugoslav hududu bay dan boya kapanmıştır.Yalnız 0rient Expr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1951
  • enizcilik Bayramı bugün kutlanıyor Taksimde ve Barbaros abidesinde yapılacak törenden sonra Moda da deniz yarışları başlıyacak Kabotaj ve-denizcilik bayramı bugün ve gece şehrimizde büyük biı törenle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1951
  • Atatürk düşmanlarına karşı Dün I S/*V/*N/karada miting Onbinlerce genç,Atanın tecavüze uğrayan heykeli önünde inkılâp düşmanı yobazları tel'in ederek Atatürk inkılâplarına sadakat andı içtiler İÜ Dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1951
  • Nişantaşı Kız Enstitüsü mezunları Nişantaşı Kız Enstitüsünden mezun olan 118 genç kızımıza dün merasimle diplomaları dağıtılmıştır.Resimde mezun olan genç kızlarımızdan bîr kısmı görülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1951
  • Prens Sabahaddin dün anıldı Memlekette şahsiyet ve şahsî terbiye prensiplerini Türk maa rifine sokmak gayesi uğrunda yarım asırlık hayatını hasretmiş olan büyük vatanperver ve değerli mütefekkir Prens
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1951
  • Biz nasıl görüyorum Deniz banyosuna dair Açıkta denize girilmesi memnudur Hükmü hâlâ siddetle câri eski bir nizamname vatandaşların selâmeti bakımından bunu emreder.Böyle olmasına rağmen her yaz birço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1951
  • Baro umumî heyetinin toplantısı İdare heyetinin bir kararı şiddetli münakaşalara yol açtı İstanbul Barosunun umumî heyet toplantısı dün saat 14,30 da 150 kadar avukatın iştirakiyle 1 nci Ağıreeza mahk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1951
  • Kore'de komünist kuvvetleri başkomutanına radyo ile tekliflerini bildiren müttefik kuvvetleri başkomutanı Ridgvvay'in başkomutan oldu ğu gün çekilmiş resmi EL RiDGWAY DUN RESMEN MÜTAREKE TEKLİFİ YAPTI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1951
  • İngiltere İran arasındaki ger ginliğe sebep olan Anglo Iranian şirketinin Tahrandaki merkezi ingiltere Abadana yeni askerî kuvvet gönd İki İngiliz harp gemisi ve 150 tayyare yükllü bîr nakliye gemisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1951
  • Sir Noel Charles'm Ankaradaki demeci ingiltere Türkiyenin Atlantik Paktına girmesine taraftar,İngiltere Büyük Elçisi,hükümetinin bu lüzumu idrak ettiğini ve yakında Dışişleri Bakanı Prf.Fuat Köprülü i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1951
  • Bir Amerikan temsilcisinin yeni kanun teklifi Akdeniz bölgesi emniyeti J.Demsey;Türkiye,Yunanistan ve ispanya'nın müşterek bir savunma konferansı akdetmeleri için Truman'ın teşebbüse geçmesini istedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1951
  • Dün yurdumuzdan ayrılan Ar ap Birliği Genel Sekreteri Azzam Paşa ve eşi Vali ve Be lediye Reisi ile bir arada Azzam Paşa dün şehrimizden ayrıldı Hareketinden önce gazeteciler le görüşen Arap Birliği G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.07.1951
  • Geçen hafta gelen ithal malları Geçen hafta içinde limanımı,za 6 ecnebi vapur gelerek 45 ton oto lâstiği,18 ton hortum,225 ton kimyevî madde,7 ton radyo,50 ton cam,218 ton kâ-ğıt,28 ton çay,118 ton ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1951
  • Yeniden gecekondu yapmak isteyenler Mecidıyeköy ve Zeytinburnunda bazı kimseler yeniden bir çok gecekondu kurmaya teşebbür etmektedirler.Zabıta ve jandarma kuvvet,leri bu bahiste çok dikkatli ve mütey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1951
  • Sergi ziyaretçileri için trenlerde tenzilât Devlel Demiryolları Sergi ziyaretçileri için bir aya mahsus olmak üzere tenzilâtlı gidip gelme biletleri ihdas etmiştir.Bunların vizeleri Sergi Sarayında se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1951
  • »eee&sfew HALKAN Bozuian yol Okuyucularımızın birinden almış olduğumuz bir mektubu aşağıda aynen neşrediyoruz.Alâkadarların nazarı dikkatini çekeriz:«Beşiktaşın Dikilitaşa çıkan Ihlamur yolu üzerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1951
  • Bozuk çıkan e k mek 1er m e selesi Bozuk kaliteli ekmek mev zuundakı tahkikat artık son saf hasına varmış bulunmaktadır.Vali Gökay'ın bizzat başında bulunarak yaptırdığı tecrübî ameliye neticesinde Of
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1951
  • Bir ceset otopsi yapılmak üzere dün mezardan çıkarıldı Bir kaç gün evve] Savcılığa Uir-ih.b,aı yapüm»* ve Uç ay evvej tfjerv Ayif admda bir şahsın karısı makbule tarafından zehirlendiği iddia,e&lçnİŞt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1951
  • Mübarek Kadir gecesi Bu gece mübarek »keylei Ce lilei Karin-djr.Bütün müsHU nıan»ur bu geceyi camilerde teside hazırlanmaktadırlar.Bu münasebetle büyük camilerde sabajıa kadar ibadet edilecek ve Kur'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1951
  • haliniz merhum Hitler'i hatırlatıyoı.O da böyle saçma sapan düşünüyordu,sonra ne oldu biliyorsunuz!Genç kadın irkilmişti.Mösyö Callaghan bana hakaret etmenize müsaade edemem.Callaghan başını sallıyord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1951
  • Dün Moda'da bir erkek cesedi bulundu Dün sabah Moda sahilinde bir erkek cesedi bulunmuştur.Kadıköy Savcılığı hâdiseye el koymuç ve frapılan tahkikat sonunda bunun hır kaç gün evvel denize düşüp boğula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1951
  • Bir kaatil mahkûm oldu Evvelâ idama mahkûm olan Osman,af kanunundan istifada etti Bir müddet evvel Floryada fecî bir cinayet işlenmiş ve bir kavga sonunda Osman Pulabay adında biri bıçak ve tabanca il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1951
  • Şe notlar Bizde Belediye yasağı kaç gün devam eder?Tramvaylara allama ve asılma yasağı her nedense pek ömürsüz oldu.Yine herkes istediği gibi iniyor ve biniyor Bir acai pistir.Ne hikmet ise yumulurbiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1951
  • Ticaret Odası indeksi İslanbuJ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından mayıs ayı geçim indeksi neşredilmiştir.Ana ve baba ile üç çocuklu bir aileyi esas olarak alan indekste,gıda maddeleri için 167.72 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1951
  • BALO ir Çocuk Esirgeme Kurumunun Kadıköy şubesi tarafından tertip edilen «Yaz gecesi eğlencesi» balosu 12 temmuzda Suadiye plaj gazinosunda yapılacaktır.Zengin eğlence programı ve sür prizler hazırlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1951
  • Dış Ticaret Dairesi Reisi dün geldi Pariste toplanan Avrupa İktisadî İşbirliği Tediye Komitesi toplantılarına iştirak eden Dış Ticaret Dairesi Reisi Munis Faik Ozansoy ve Hazine Umum Müdür Muavini Bur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1951
  • Esrar ve silâh kaçakçılığı yapan sabıkalı Kumkapıda oturan Reşat Tea can adında bir sabıkalının Anadoludan İstanbula esrar getirip sattığı haber alınmış ve dün evinde ani bir arama yapılmıştır.Arama n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1951
  • Bir genç tabanca ile oynarken kendisini vurdu Tophanede oturan İbrahim Genç adında 15 yaşlarında bir çocuk babasının tabancası ile oynarkçı;silâh patlamış ve çıkan kurşun bacağına saplanmış lir İbrahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1951
  • Kısa Şehir Haberleri İstanbul ve İzmir liman anbarlama tariflerinde bazı tâdiller yapıldığı bildirilmektedir,üç gün içinde ambarlama yerinden çekilmiyen eşya veya vasıtaların beher parçası için 4 üncü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1951
  • Bu sene şehrimizde yapılacak ilk okullar Halen inşa edilmekte olanlarla beraber önümüzdeki ders sezonu sonuna kadar 65 ilk okul inşa edilecek sikli ilkokullarıdır.Arsaları ve projeleri hazır olup derh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1951
  • Sehrimizdeki Bulgar mülteci terimim bir grup Yeni Zelanda'ya gitti Şehrimizde bulunan Bulgar mültecilerinden bir grup dün Yunan bandıralı bir şileple Pire'ye hareket etmiştir.Halen fotanbulda bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1951
  • Muhlis Ete dün geldi Ticaret Bakanı ekmek ve sebze meselesi ile geniş ölçüde meşgul olacak Ticaret ve Ekonomi Bakanı Muhlis Ete yanında Sanayi Umum Müdürü olduğu halde dün sabah ekspresle Ankaradan şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1951
  • Heykel kaidesi yıkılraıyacak Dünkü gazetelerde çıkan bir havadiste Valinin.Taksimdeki heykel kaidesinin Şehir Meclisinin verdiği karar hilâfına yıkılmamasını temin için veto hakkını kullandığı yazılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1951
  • Casusluk filminin hancı sahneleri bitti Şehrimizde «Çiceron» casusluk filminin haricî sahnelerini çevirmek üzere gelen Amerikalı film mütehassısları,filmin Anktradaki harici sahnelerini tamamlamışlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1951
  • fltevacijigirown kuvvetlen,mesi ve gelişmesi için çok gayrete İhtiyaç vardır.Bu dâvanın yürütülmesini omu?larına almış olan Türk Hava Kurumunu fitrelerimizle destekllyeellm.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1951
  • 12,57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Karışık şarkı Vp.türküler Pl)13.30 Roberto v vbgk cmf Dans müziğ'i Pl)13.45 Şar,kılar,okuyan:Mustafa Kovancı,çalanlar:Sadi Işılay.İzzettin ök te.Vecdi S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1951
  • Meslek ve ipek s in emaları boşaltılacak Şehir Tiyatrolarını Tepebaşın daki salaşlardan kurtarmak is* teyen Belediye;kendi malı o-Jan Melek ve İpek sinemalarını rmirtecirlerinin elinden alarak bu işe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.07.1951
  • Yalnız beş yüz bin mi?Birleşik Amerika Dışişleri Bakanlığı Ortaşark işleri Bakan Yardımcısı bir beyanatında Kafkasya,Kırım ve Volga mıntakalarında yaşıyan 500,000 Müslümanın 1946 senesinde Sibiryaya s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.07.1951
  • Hint Maarif Vekili Konyada TBastarafı 1 incide!mış ve hava meydanında Vali,Konya milletvekilleri tarafın dan karşılanmıştır.Bakan,Vilâyet ve Belediyeyi ziyaret ettikten sonra Meviâna müzesine gitmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1951
  • Kızıl şair'în hezeyanları TBastarafı 1 incide!şairit etrafında,Sovyet «Barı.Partizanlarının» şefi Nikolai Tikhonov ve yazar Konstantin Mimonov dahil,ileri gelen Sov yet idarecileri görülmektedir.Modco
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1951
  • Aazzam Paşa dün şehrimizden ayrıldı TBastarafı 1 incide] çok memnunum.Akredite bulun duğum Hükümetinizle görüşmeden evvel fazla birşey söyliyemiyeceğim.Yalnız şurasını belirt mek isterim ki,Türkiyenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1951
  • Baro Umumî heyetinin toplantısı TBastarafı 1 incidel ve ilk olarak avukat Ömer Cemilin Üsküdar adliyesinde tokat lanır.ası hâdisesi üzerine Baroca alınan ve evvelki gün idare heyetince leffedilen Üskü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1951
  • Finlandiyada yeni seçim japılaca k Hesinki 30 AP.2 ve 3 temmuz tarihlerinde Finlan diyada,üç sene müddetle ça lışmaları için 20U mebus se ailecektir.21 yaşını doldurmuş olan her Finli rey verebilir,dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1951
  • Bursa bol elektrik cereyanına kavuşuyor Bursa.30 CTtH,A.Bursa elektrik santralını takviye iein 350 bin liraya sipariş,edilen 1100 beyfpfctik ionaj atrir grupunun kurulacağı yer hazırlanmış,santralın ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1951
  • Roman ya Yogoslavyaya s&ota verdi Paris 30 A A.Afp)Rumen resmî basın ajansının bildirdiğin?gore Ruman ya Dışişleri Bakanlığı 29 ha ziranda Belgraddaki Yuposlav Elçiliğine bir nota vere r'ek Rumen kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1951
  • GL Ridgway d rBastarafı 1 incide)İçin talimat aldım:Bane geien malûmata göre siz,Korede ateş kesilmesini ve iMjna dair garanti verilmesini ar tu ediyormuşsunuz.«Tarafınızdan,bu şekilde biı mütarekenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1951
  • Siyamda karışıklk Poüs ve ordu kuvvetleri Bongkoktaki balvriye tesislerine hücum ettiler Londra 30 A.A-«Eve ning News» gazetesinin bu sabah bildirdiğine göre,Si yam polis ve ordu uvvetleri Başbakanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1951
  • Prens Sabahaddin dün anıldı TBpstaraf' 1 incide!yıldönümü dün saat 16 da İstan bul Üniversitesi Hukuk Fakültesi salonunda tesit edilmiştir.Törende Muallimler Birliği mensupları,profesörler,Prens Sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1951
  • Türk Hava Kurumu kuruluyor Ankara.30 A.A.Türk Hava Kuıumu 12 nci genel kurultayı bugün Dil ve Tarih-Coğ rafya Fakültesinde bin saat 11 de.diğ-en saat 15 te olmak üzere iki j t urum yaparak,genel merke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1951
  • Harici kısa haberler ÇEKOSLOVAKYADA Dün bildirildiğine göre,Çekoslovakya mecburi olarak arazisine inmiş olan iki Amerikan jet uçağını geri vereceği gibi.bunların biri Amerikalı ve diğeri Norveçli olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1951
  • Gelir Vergisi Görülen aksaklıkların tetkikine Maliye Bakanlığınca karar verildi Ankara 30 T.H.A-ı Ge lir vergisinin tabikahnda gö rülen aksaklıkların tesbit ve tetkikine Maliye Bakanlığın ca arar veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1951
  • Bakanlık,kırtasiyeciliğin kal dırılmasma,gümrük muame* lelerininde basit usullerin ihdasına karar verdi Ankara 30 T.H.A.Gümrük ve,Tekel Bakanlığı dünya gümrük muamelelerin deki inkişafa muvazi olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1951
  • system Londra,30 A.A.İyi haber alan mahfillerden bugün bildirildiğine göre,İngiltere milletler topluluğu Savunma Bakanları konferansında Orta Doğu için sa-vunma sisteminden ziyade bir güvenlik sistemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1951
  • MBBE&l İKRAllİYELi AİLE CÜZDANI Her Ay Bir Çekiliş Biı ay ev ikramiyesi j Bir ay para ikramiyesi TEMMUZ AYININ TALİHLİLERİ Hesaplarındaki para kadar ikramiye kazananlar istanbul Süeda Sertesen viehmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1951
  • Denizcilik bayramı fii as tarafı 1 incide!cr usulü dairesinde donanmaya iştirak edeceklerdir.Bugün Cumhuriyet ve Barbaros âbidelerinde olmak üzere iki türen yapılacaktır.Taksimdeki törene saat 9.30 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1951
  • askerî kuvvet gönderdi rBastarafı 1 incide!nşını ele geçirmeğe çalışacak olurlarsa,pathyacak ilk tüfek üçüncü dünya harbinin başladığını işaret edecektir.İran hükümeti sevkedilen İn çiliz kuvvetlerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1951
  • Dünı Ankarada yapılan miting IBastarah 1 incide!söylediler ve Atatürk inkılâplarının mâna ve ehemmiyetini bir kere dahi.belirttiler.Daha sonra Ankara Üniversı,leşinden bir genç,Behçet Kemal Çağiar'ın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.07.1951
  • Dün yapılan yarışlar Dünkü müsabakalarda Moda spor kulübü 77 puğanla birincili!kazandı »o—Mevsimin ikinci yüzme yarışı dün sabah,saat 10 da Moda'da yapılmıştır.Zevkli geçen müsabakalar sonunda,Modaspo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 01.07.1951
  • Milliyet ABONE FİATLARI Senelik 28 liradır 6 Aylık 15 t 9 1 S İLAN FİATLAM Baslık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Ura 3 üncü 4 ilân sayfası santimi 2 Resmi ilânların santimi 2 liradır.Mahkeme,tapu.icra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 01.07.1951
  • Neşriyat ŞÇİ HAKK SENDİKALAR!«Niçin mükemmel bir İşçi Gaeetesi yok?diye artık üzüimiyeceksiniz Haftalık siyasî,müstakil bir gazete olan i Ş Ç i H A K K I x Büyük bir dikkat ve emekle hazırlanıyor.Okuy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 01.07.1951
  • lst^ 4 üncü icra Memurluğundan:950/4375 Bir borçtan dolayı satılmasına karar verilen 50.000 adet Tuglalar 2/7/951 pazartesi günü saat 16 dan 17 ye kadar Alibey köyü Burgaz yolundaki tuğla harmanında b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 01.07.1951
  • Fatih 2 nci Mıntaka Tapu Sicil Muhafızlığından:Fatihte eski Hacı Hüsrev yeni Arabacı Beyazıt mahallesinin eski Bezirgan odaları çıkmazı sokakta eski 29 kapı No.lı arsanın tapu kaydı üzerinde Dersaadet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 01.07.1951
  • Eskişehir Valiliğinden Merkezin Omerağa mahallesinde yaptırılacak olan ilkokul binası İnşası 15/7/951 perşembe günü saat 15 ğe kadar kapalı zarf usuliyle münakaşaya konulmuştur.Münakaşa Hükümet konağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 01.07.1951
  • Trabzon Karayolları 10 Bölge Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Rize Güneysu yolunda 10 000 de Zencirli köprüsü inşaatı işi olup keşif bedeli 300469,02 liradır,2 Eksiltme 19/7/951 perşembe günü saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 01.07.1951
  • İzmir il Daimî Komisyonundan:Bayındır Torbalı yolunun muhtelif km_lerinde yapılacak âdi kaldırım ve tesviye işleri 1/7/1951 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 01.07.1951
  • Sterlin 7,86.50 7,88.50 100 dolar 280.30 280.30 100 Fransız Fr 0.80.00 0.80.00 100 liret 0.44,128 0.44.128 100 İsviçre Fr.64,03 64.03 100 Florin 73,68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5,60 5,60 100 Drahmi 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 01.07.1951
  • He.1 TEMMUZ 19 9 1 Pazar Ru.Rama 26 1370 18 Haz.1367 ¡Al ÖT VASATİ UAHİ Güneş Öğle İkindi Aksan Yatsı Imsâk 5.27 13.17 17.18 l 20.45 22.48 3.12 8.44 4.32 8,33 12,00 2.03 6.27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 01.07.1951
  • Şose tamiri Istnbulda Sarıyer Kilyos yolu esaslı şose tamiri işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur# Keşif bedeli 109,317.09 lira ve ilk teminatı 6715.85 liradır;Şartnamesi istanbul Divanyolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 01.07.1951
  • Eskişehir Belediye Başkanlığından 1 Kızıt ve Yıldırım caddelerinden sökülecek parke ve kaldırım taşlariyle muhtelif beş sokakta yaptırılacak parke ve âdi kaldırım inşaatı 20)gün müddetle açık eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 01.07.1951
  • Dünyayı hayran eden bir futbol teşkilâtı Dünyanın en kuvvetli profesyonel teşkilâtına sahip olan İngilterede futbol işinde küçük bir aksaklık olmaz ingiltere lig maçlarından enteresan bîr görünüş Bund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 01.07.1951
  • Küçük spor haberleri Adalet'li Bülent İtalya «Spal" takımına giriyor!Evvelki hafta.İtalya'ya den Adalet"li Bulem,cuma günü akşamı şehrimize don müştür.Bülent ikinci küme birincisi Spal takımıyle vaptı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 01.07.1951
  • inşaat ilânı Yollar 4.Bölge Müdürlüğünden 1 Zonguldak ili Devrek ilçesinde yollar 42 şube şefliği şube tesisleri inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Muhammen bedeli 84.695.39 seks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 01.07.1951
  • İstanbul Belediyesi ilânları Tahmin bedeli ilk teminatı Lira Kuruş Lira Kuruş 5375 19 401 78 Birleşik mahalli idareye bağlı hastahanelerle diğer müesseselere 1952 yılı şubat nihayetine kadar lüzumu ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 01.07.1951
  • Diyarbakır Valiliğinden 1 Ergani Ereğli yolu kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.Keşif Keşif bedeli 40512 lira 44 kuruş olup geçici teminat 3038 lira 43 kuruştur,2 Eksiltmeye girebilmek için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor