Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.06.1951
  • Biz nasıl görüyoruz?Mesken buhranını nasıl önlüyorlar Senelerce süren hazırlıklardan sonra İstanbul Belediyesi nihayet 200 ev yaptırmak imkânını buldu.İddiaya göre bunlar ilk partiyi teşkil etmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1951
  • Kahramon ordumuza mensup bir keşif kolu iş başında Dün Ankarada askerî bir tatbikat yapıldı 28 inci Piyade Tümeninin başâriyle geçen muharebe atış tatbikatında.Cumhurbaşkanı,Başbakan ve Milletvekiller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1951
  • Türk Hint Kültür anlaşması Hint Millî Eğitim Bakanı dün yaptığı basın toplantısmda bir anlaşma imzalıyacağını açıkladı Ankara.28 T.H.A.Şehrimizde bulunan Hint Hükümeti Maarif Nazırı Ebul Kelâm Azad bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1951
  • Eyiipte feci bir kaza Süratle giden freni bozuk bir otomobil,4 kişiyi ağır surette yaraladı Dün akşam Eyüpte dört kişinin ağır surette yaralanmasiyle neticelenen fecî bîr otomobil kazası olmuştur.Hâdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1951
  • Atom harbi ve Rusya Missouri temsilcisi Cannon,Sovyetlerin elinde 100 atom bombası bulunduğunu söyledi Vaşington.28 AP.Missouri temsilcisi demokrat Olarence Cannon bugün Mecliste verdiği bir demeç sır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1951
  • izmit'in kurtuluşu B.M.M.Başkanı Refik Koraltan kurtuluş yıldönümünde bulunmak üzere Izmite geldi Dün Izmite giden Refik Koraltcm izmit.28 MİLLİYET)İzmit bugün kurtuluşunun 30 uncu yıl dönümünü kutlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1951
  • Seyrüsefer kursu Amerikan polis öğretmeni Chris Gugas solda)İstanbul Polis Okulu seyrüsefer yetiştirme kursuna devam eden iki öğrenciye bir şoförün mesafeyi tahmin etme kabiliyetini tecrübe eden âleti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1951
  • Korede askerî durum Çinlilerin yeni bi rtaarru/a hazırlandıkları bildiriliyor Tokyo,28 AP)Çin komünistleri bugün Kore cephesinin orta kesiminde,Kumsongdaki müstahkem bölgelerinin dolaylarında inatla m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1951
  • Amîra|l Carney'in kurmay başkanlığı Paris,28 AP)Avrupadaki müttefik başkomutanlığı SHAPE)dün,Amiral Robeıt Carney'in genelkurmay başkan lH/ına Amerikan Generali James M.Garvin'in tâyin edilmiş olduğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1951
  • Belediyenin yeni otobüslerinden birisi Taksim meydanında Yeni otobüslerin ilk tecrübesi dün yapıldı Mazotla çalışan ve 40 kişi taşıyan yeni otobüslerin Taksim Florya arasında çalıştırılması düşünülüyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1951
  • Korede sulh müzakeresi bir dar başlıyacak Amerikan Dışişleri Bakan muavinlerinden Hiçkerson,başta Türkiye olmak üzere Korede çarpışan diğer devletlerin temsilcileriyle temasjara başladı Vaşinglon,28 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1951
  • Türk Yunan stluğu Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü bir Yunan gazetesine mühim beyanatta bulundu' Atina,28 T.H.A.Türk Dışişleri Bakanı profesör Fuat Köprülü.Atinada intişar eden Fransızca Vradyni gazetesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1951
  • Eix takım tesirler altında kaldıkları anlaşılan Ticanîlerden bit kaçı.Şeyhler)Kemal Püavaoğlu ile bir duruşma sırasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1951
  • Bayar,dün Atatürk'ün heykeline çelenk koydu Ticanî tarikatının memlîek et içinden ve dışından bîr takım tesirler altında kaldıkları resmen tespit edilmiş bulunuyor Ankara.28 A.A.Cumhurbaşkanı Celâl B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1951
  • Iran Başbakanı,Trumana bir mesaj gönderdi ve İngiliz harp uçakları emir bekliyor İranlı memurlar,dün petrol kumpanyasının Abadan'daki merkezini işgal ettiler.İngiliz kabinesi yeni bir toplantı daha ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.06.1951
  • Kısa Şehir Haberleri İT Dün ehrim';zde bulunan Atina sefiri Ruşen Egref Onaydın Vali ve Beledive Reisi Prof Gökayı ziyaret etmiştirir Dün saat 18 de güreş ve bas ketimi şampiyonları şerefine Beden Ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1951
  • 12.57 Açılış ve programlar 13.00 «aberler 13.15 Rosario Bourdan Ork.ve yaylı sazlar ku artetinden ıııeloditler P!13.45 Şarkılar.Okuyan.Mustafa Çağlar,çalanlar:Sadi Işılay,İzzettin ökte.Yorgo Bacanos 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1951
  • Bir ergi kaçakçılığı tahkikatı Maliye mttfettigleri ve hesap uzmanları mühim bir vergi ka* çakçılıgı hâdisesine el koymuş,lardır.İddiaya göre Balta limanı gazinosunun sahibi Leylâ yıllardan beri iki d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1951
  • Yunanistanın Batı Trakya Valisi dün geldi Yunanistanın Batı Trakya Valisi F'-ûrisis Kalihaçiş dün şeh rhn'ııe gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1951
  • Bir doktor hakkında açılan tahkikat yakında bitiyor Amelivat ettiği hastalan sakat bıraktığı iddia edilen Cerrahpaşa Hastahanesi Kulak,Bo gaz.Burun kliniği şefi Dr.Nejat Kulakçı hakkındaki tahkikata d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1951
  • Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri hazırhic;arına başlandı Ticarel ve Sanayi Odasında yapılacak olan seçimlerin en kısa bir zamanda ikmal edilebil mesi için ilgililer hazırlıklara başlamış bulunmaktadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1951
  • Karasinek mücadelesine hız verildi Mevsim dolaytsiyle şehrimizde karasineklerin tehlikp arzedeoek bir şekilde çoğalması üzerine U sağlık müdürlüğü bu bahisteki müeadeleyi hızlandırmıştır.Dün yeni teda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1951
  • Libya Krallığı Birleşmiş Milletler haberler servisi Libya Krallığına ait resimler tevzi etti.Fizaıılı bir zenci nefer,başında ay yıldızlı miğferıyle sert ve keskin bir vaziyet almış,yanında asırlarca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1951
  • Haseki Hastahanesinde verilen konser Geçen çarşamba günü Haseki Kadınlar Hastahanesinde veı dikleri konserle hastaların neşelenmesini ve iyi bir gün geçir melerini temin eden İstanbul Belediyesi Konse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1951
  • D.P.Bakırköy ilçesinin fevkalâde kongresi D.P.Bakırköy ilçesinin fevkalâde kongresi 15 temmuz pazar günü saat 14 de parti binamda yapılacaktır.Bilindiği gibi D.P.il kongresinde Bakırköy delegeleri red
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1951
  • Diğer kanlı hâdiseler Diğer taraftan şehrin muhtelif semtlerinde hafif ve ağır olmak üzere flört yaralama hâdisesi ol,muştur Bunların failleri yaka,lanmış,yaralılar tedavi altına alınmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1951
  • Cinaysiier artıyor Son iki gün içinde Kadıköy de.Alemdar köyünde ve Çengelköyde üç fecî cinayet işlendi Birkaç gündenberi şehirdeki yaralama ve cinayet hâdiseleri âdeta bir salgın halini almış ve son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1951
  • Dz.Yolları kömürünü bulacağımızı piyasaçekmebir dıu Bilhassa Denizyolları Genel Müdürü Yusuf Ziya Öniş,ithal mallarından bir kısmının Zeytinburrıuna tahliye edileceğini söyledi Armatörler Enliğini tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1951
  • Mübarek Kadir gecesi 1/2 Temmuz 1951 tarihire müsadif pazar akşamı pazartesi gecesi)mübarek Leylei Kadir olduğu ilân olui'ur.İstanbul Müitüsü tstanbulda Sadakai fitrin miktarı Arpadan:Buğdaydan:üzümde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1951
  • Bir sabıkalının evinde iki kilo esrar bulundu Emniyet Müdürlüğü 2 nci Şube memurları dün Feı ikoyünde oturpn Yaşar Beriklı adında sabıkalı biı esrarkeşin evinde arama yapmış ve e!e iki kilo kadar esra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1951
  • Ilk turfanda üzüm ve fındık geldi İstihsal bölgelerinden şehrimiz piyasasına taze üzüm gelmeye başlamıştır,Turfanda olan bu üzümler holde toptan olarak 100 kuruştan S3tıl(paktadır.Diğer taraftan yine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1951
  • Uir kadının çocuğunu düşürdüğü iddia edildi Bebekle oturan Seniha adında bir kadm evvelki gün âni oîarak sancılanmış ve dört aylık vocuğunu düşürmüştür.Kadının çocuğunu düğüi-düğü yoljnda bir iddia ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1951
  • Fasulya mahsulü az olacak Memleketin muhtelif bölgelerinden gelen haberlere nazaran bu yıl fasulya ekimi çok az mıktaida olmuştur.Çünkü çiftçiler daha ziyade kâr getiren mahsulleri tercih etmektedirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1951
  • Zabıta bîr iğfal ve tecavüz hâdisesini inceliyor Kah-ınıpaşada oturan Ziya Savul adında biri dün Emniyete müracaat ederek,aynı semt sakinlerinden Şecaattin adında bir gencin,evlâtlığı Hatice'yi iğfal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1951
  • u.29 Ru-Rama HAZİRAN 16 24 19*1 Haz.1370 Cuma 1367 ¡AKİT VASATİ ¦SAHİ Güneş 5.27 8.44 öğle 13.17 4,32 ikindi 17.18 8.33 Akşam 20.45 12.00 Yatsı 22.48 2.03 İmsak 3.12 6.27 r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1951
  • Katıl suçiyle mahkemeye verilen bir adam beraat etti İki sene evvel Üsküdarda bir cinayet jşlenmiş ve Ali Şenseçkin adında biri tabanca ile ölılü?iümüştü.O zaman bu cinayetin suçluyu nlarak Akif Uluta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1951
  • Müteaddit ev ve apartman soyan dört hırsız yakalandı Ayazpaşa ve Cihangirde bir kaç ev ve apartman soyup elbise,ev eşyası ve para çalan sabıkalılardan Bedri Akgüllü ve Bedri Çalıkıran çaldıkları eşyal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1951
  • Ekmek üşj mesele oldu Değirmenlerde yapılan tecrübenin iik safhası bitli.Bugün •tınılarda tetkiklere başlanacak Bundan bir müddet evvel vilâyette.Valinin bakanlığında Toprak Mahsuller:C ü Müdürümüfett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1951
  • Üniversite senatosu dün yeni Rektörün baskınlığında topla di İ.stanbuı Üniversitesinin yeni senatosu Rektör Prof.Kâzım trmail Gürkân'ın başkanlığında f.un saa t 15 de ilk toplantısını yapmıştır.3u top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1951
  • HALKDIN ^l^'VO-V^ ^ iûn*â SoifacuSarın hilesi Okuyucularımızın birinden a İmi.olduğumuz bir mektubu aşağıda aynen neşrediyoruz.Alâkadarların nazırı dikkatini 5ekeriz:«Hayat standardının oldukça düşük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1951
  • ^r Istanbul.Ankara ve Izmir,deki yüksek tahsil öğrencilerinden müteşekkil 30 kişilik bir grup.Fransız Turizm Bürosu ile yapılan bir anlaşrrîa gereğince 16 günlük bir Fransa turu seya hatine çıkacaklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1951
  • Seyrüseferin ıslahı Seyrüsefer polisleri nasıl yetiştiriliyor Amerikalı öğretmen,Türk polisleri için Avrupada gördüğüm en yüksek maneviyattı insanlardır,diyo/Istanbul seyrüsefer teşkilâtına mensup ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1951
  • İsnnni vermedi.Yalnız acole bir şey için olduğunu söyledi.Çok-güzel,geliyorum.Callaghan iskemlesinden indi,kararsız adımlarla yürüdü,barmenin yarı açık bırakmış olduğu telefon kabinine girdiği am?n du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.06.1951
  • Üç büyükler ve Almanya Almanyalım kara,hava ve deniz kuvvetleri teşkili hakkındaki teklifi kabul edilmedi Londra 28 AP.Batılı üç büyükler dün,Almanya.nın kara,hava ve deniz kuv v'etleri teşkil otmeek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1951
  • t Âvrupayı müdafaa Eiscnhower'in genelkurmay başkanı,batılıların henüz Avrııyapı koruyamıyacağı kanaatinde Paris,28 AP.Avrupadaki müttefik kuvvetler başkomutanı General Eisenhower'in gene'ı'.ür may ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1951
  • İpek sanayHnclen twuawiefe Kerglsimn kaldınîmaâ Ankara,£8 IJLA.Bursa Sanayi Birliği,Mecliskomisyon larmdaı müzakere fidilrnekie hu luaaajr muamele vergisi kanun tasarısına muvazi olarak vergi-nüm cina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1951
  • Kral Faruk İfalyada Rapallo.İtalya)28 AP.Balayı seyahatlerinde olan Mısır Kralı Faruk ile Kraliçesi Neriman,İtalyan Rivyerası boyunca yapmakta oldukları gezintileri meyanında.dün buraya gelmiş,lerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1951
  • İngiltere,Ruslara karşı Tito'ya yardıma karar verdi Lundıa,28 A.A.Dün öğrenildiğine göre,İngiltere Yugoslavyaya askerî yardımda bu lunmaya karar vermiştir.İngiltere,Mareşal Tito hükümetinin Kremlin ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1951
  • B.Milleler Keşmir arabulucusu Yeni Delhi,28 A.A.Keşmir Hükümeti sözcülerinden biri dün beyanatta bulunarak demiştir ki:Birleşmiş Millebler yeni arabu lucusu Dr.Graham'i mümtaz bir turist gibi kabul e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1951
  • arid kısa haberler CENEVREDE Milletlerarası Çalışma konferansı,dün.hükümetlerin,isçilerle iş verenler arasındaki ihtilâfları hal için daimî birer teşkilât vücuda getirmelerini talebe karar vermiştir H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1951
  • Ruslar,müslüman hacca gön d er iniyor Rusya'da vicdan hürriyetinin serbest olduğunu ileri sürenler,1946 dan beri hacca gidilmesine izin vermeyenlerdir Boston 28 USİS)«Chirs 28 haziran Usis)«Chris,tian
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1951
  • Amerikan işçileri ispanyanın,komünizme karşı Batı müdafaasına alınmasın.t şiddetle muhali!bulunuyorlar Londra 28 AP.Ameri k:n işçi liderleri bildirildiği ne göre,ispanyol diktotörü Franco'nun,komünizm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1951
  • Tedavülden kalkacak olan 10 kuruşluklar 30 haziran cumartesi günü ak itibaren tedavülden kalkacak olan nikel 10 kuruşluk lar E.T.T.idaresinin aldığı yan Ijf bir kararla daha bir hafta evvelinden itiba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1951
  • Amerikada vergiler artıyor Vaşington.28 A.A.Başkan Truman bugün gelir ve muamele vergilerinin takriben 10,000.000.000 dolar arttırılmasını ayan meclisinden talep etmis^ tir.Temsilciler meclisinin 7 mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1951
  • Cumhurbaşkani istanbul Sergisini ziyaret edecek Ankara,28 T.H.A)Cumhurbaşkanı Celâl Bayar 4 temmuzdu açılacak olan İstanbul Sanayi Sergisine davet edilmiştir.Cumhurbaşkanı,temmuz ortalarında sureti ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1951
  • Balıkçılığın inkişafı Ankara,28 T.H.A.Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı bütün memlekette et ve balık işlerini düzenlemek üzere yoni bir tevekkül meydana getirmeğe çalışmaktadır.Halen Toprak Mahsulleri Oils
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1951
  • Amerikada yeni uranium madenleri bulundu Denver,28 A.A.Burada bildirildiğine göre.Birleşik Amerika atom enerjisi komisyonu,kayalık dağların doğudaki sathı maillerinde zengin uranium filizi ihtiva eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1951
  • Atom harbi ve Rusya TBastorafı 1 incide")Meclisten,normal tahsisler verilinceye kadar devlet işlerinin tedvirini sağlıyacak muvnkkat tahsisler kabulü ile ilgili bir kanun tasarısının onaylanmasını ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1951
  • Bayar Atafürkün heykelline çelenk koydu 1 Bugün-de 37 Tîcanî tarikatçısı sorguva çekilmiştir.Diğer taraf,tan emin bir kaynaktan öğrenildiğine göre:memleketimizin muhtelit illerinde'300 bin kadar Tican
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1951
  • Ticanîler hakkında İzmir savcısının beyanatı İzmir.28 T.H.A.Bazı gazetelerde Ticani tarikatına mensup yobazların îzmirdeki merkez leri tarafından idare edildikleri ve elebaşılarının îzmirde bulundukla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1951
  • TBastarafı 1 incide!con bugün Kore'de askerî kuvvetleri çarpışan devletlerden bir çoklarının diplomatik temsilcileriyle görüşmelere başlamıştır.Hickeıson'un.başta Türkiye olmak üzere Yeni Zelanda,Güne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1951
  • T ü r ki Yunan TBastaraft 1 incide?İşte bunlardan dolay:Tür kiye ve Yunanistanm elele verip yürümeleri zartadır kanaatindeyim.Y'ne her iki bir anlaşmazlığın doğmasın millet aralarında herhamgi dan kaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1951
  • ingiliz harp ganileri ve uçakları emir bekliyor fBastarafı incide!lecek olursa bu,Anglo Iranian petrol kumpanyasının kabahati olacaktır.Mesajda Truman'dan petrel münazaasında İngilizler.İe İranlılar a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1951
  • TBHtenA 1 faefcitl kültür anlaşmasının imzalanacağım ıvçtklaaMştır.Bavar.Hkti Maaıif Nazırını kabolctti Ankara,28 A.A.Cumhurbaşkanı Celâl Bayar bugün saat 19.00 da Çankayada Hindis tan Maaxif Nazırı E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1951
  • Fırtınada beş kişi öldü Hyas Kansas)28 AP.Kansas'ın Wakeeney kasaba sında dün husuio gelen bir hortum,beş kişinin ölümüne sebebiyet vermiş ve 40 kişi de Yaralanman.Kızılhaç araf nidan-bildi rildiğine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1951
  • Nohirc düsen üç kişiyi timsahlar yedi Lourenco Marques Porte kiz Doğu Afiükası,28 AP.Otomobilleri Pungue nehrine yuvarlanan üç kişi,dün bildirildiğine göre timsahlar tarafından yenmiştir Bir Yunanlı o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1951
  • Macar Başpiskoposu 15 seneye mahkûm edildi Komünist halk mahkemesi,m a h k û Budapeşte 28 AP.Maearis tandaki Katolik camiasının ma nevî liderleri ve kardinal Mindszenty'nin 1949 daki mahkûm:yetini müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1951
  • Endonezya devletçilik y o 1 unda Nevyork 28 AP.Endonezya sefarethanesinden Soedart Sastrosma tarafın,dan dün gece,Amerikan Endonezya Ticaret Odasından bildirildiğine göVe,Endonezya.Cava bankası ve diğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1951
  • Türk hava Kurumu Kurultayı Ankara 28 T.H.A.Türk Hava Kurumu 12 nci Kurultayı Komisyonları bu sabah 9.30 dan itibaren galıç malara başlamışlardır'.Tetkik Komisyonu 1948 ve 1949 yıllarında hükümetin tas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1951
  • Dun Ankarada aslcerrbir fd+bikat yapıldı i Bastarafı 1 incide!yurt mevkiinde muharebe atış tatbikatı yapılmıştır.Tatbikatta Cumhurbaşkanı,Başbakan» bakanlar,milletvekilleri ve basın mensupları hazır b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1951
  • Korede askerî durum PBastarafı 1 inci del lığı yapmakta olduklarını,bununla beraber,geniş ölçüde bir düşman taarruzunun derhal ger çekleşmesinin beklenilmediğini söylemiştir.General,komutasındaki mütt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.06.1951
  • Üsküdar icra Memurluğundan 951/695 Üsküdar Selmanağa mahallesi çıkmaz Karga Zarif sokağında eski ve yeni 2 No.lu gayrimenkulun vefaen alacaklısı Kirkor oğlu Hacı Mihran'a:Üsküdar Selmanağa mahallesi ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 29.06.1951
  • B.Yenişehir Asliye Hukuk Mahkemesinden 951/19 Karasıl köyüne izafeten vekili Hakkı Sezen tarafından is kâna tâbi dâvâlılar adına tahsis ve tescil edilen köyün tüzel kişiliğe ait sek/hektar 2770 metre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 29.06.1951
  • 21 Ton Yuvarlak çelik satın alınacaktır Etibank İstanbul şubesinden Bu husustaki şartname 31.7.951 tarihine kaaar her gQn satmalına servisinden temin edilebilir.10372)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 29.06.1951
  • Kum ve çakıl alınacak Devfef Hava yollan Yeşilköjf Meydan Müdürlü»'ünden 1 Açık eksiltme ile 300 M3 çakıl ile 100 M3 kum alınacaktır.2 Muhammen bedel 4050 lira olup feçici teminatı 303 lira 75 kuruştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 29.06.1951
  • Grafiker alınacak İstanbul Telefon Başmüdürlüğünden 1 istanbul şebeke tevsiatı proje kismında ressamlık işlerinde çalıştırılmak üzere 250 lira aylık ücretle 4 grafiker alınacaktır,2 isteklilerin memur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 29.06.1951
  • İnşaat ilânı Yollar 4.Bölge Müdürlüğünden 1 Kastamonu ili Devrek ilçesinde yollar 42 cube şefliği ğube tesisleri inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeey çıkarılmıştır.2 Muhammen bedeli 84.695.39 seks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 29.06.1951
  • Çuval alınacak:Devlet üretme Çiftlikleri gene)müdürlüğünden 1 Beheri 3 lira 40 kuruş munammen fiat üzerinden 300.00C Çuval açık eksiltme yoüle satın alınacaktır.2 Eksiltmesi 9/7/1951 günü saat 11 de A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 29.06.1951
  • TÜRKİYE İMAR BANKASI Sermayesi 1.500.000 T.L.Kuruluşu:1928 Yenıpostahane arkasında Aşiref endi caddesi No.35 37 Vadesiz tasarruf tevdiatına 4.5 Vadeli tasarruf tevdiatına 6 Faiz verir ve vadeli mevdua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 29.06.1951
  • Tekel Gene!Müdürlüğü ilânları Cinsi Jatınalma komisyonu Başkanlığından Muvakkat İHALE Miktarı_Teminatı Tarihi_günü Saati Bekçi kontıol saati Bezir yağı Likör mantarı Tabaka parşömen kâğıdı Paket halin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 29.06.1951
  • Yeni kurulan Hava HarbokuOu)gençlerinin ilk yetiştirme vazifesini Türk Hava Kurumu üzerine almıştır.Hava ordusu ile yapıları bu güzel işbirliğinin başarılabiL mesi için Fitrelerimizle Türk Hava Kurumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 29.06.1951
  • Lokman Hekim Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10,30.12,öğleden sonra,14,30.17 de hasta kabul eder.İstanbul DivanyolJu No;104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 29.06.1951
  • Sterlin 7,86.50 7,88.50 100 dolar 280,30 280.30 100 Fransız Fr 0,80.00 0.80.00 100 üret 0,44.128 0.44,128 100 isviçre Fr.64,03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5,60 5,60 100 Drahmi 0,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 29.06.1951
  • en öhretli dünya şampiyonları Bugüne kadar 11 kere yapılan Olimpiyat oyunlarının şöhretli şampiyonları arasında,Pavo Nur mi,Jesse Owens ve Fransız Blankers Cohen n isimlerini sayabiliriz ¦»oeoeeetssso
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 29.06.1951
  • istanbul Sular idaresinden ¦Hare ihtiyacı için elektrik motoru i)e müteharrik,bir adet motopomp sat m alınacaktır,Şartnamesi bedeli mukabilinde idare veznesinden alınabilir.İsteklilerin teklif bedelle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 29.06.1951
  • Milliyet ABONE FİATLARI Senelik 28 liradır 6 Aylık 15 S 9 1 S İLAN FİATLARI Baslık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 ilân sayfası santimi 2 Resmi ilânların santimi 2 liradır.Mahkeme,tapu.icr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 29.06.1951
  • Neşriyat ŞÇİ HAKKI SENDİKALAR!«Niçin mükemmel bir işçi Gazetesi yok?diye artık üzülmiyeceksiniz.Haftalık siyasî,müstakil bir gazete olan İŞÇİ HAKKI Büyük bir dikkat ve emekle hazırlanıyor.Okuyucularım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor