Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.06.1951
  • Biz nasıl görüyoruz?Elbet yapacaklar,çünkü vazifeleridir Rusların bu sene mutad hilâfına Hicaza pek çok hacı namzedi göndermeleri Suudi Arabistan Hükümetinin nazarı dikkatini çekmistir.Islâmın şartlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1951
  • s.^y Hürriyet şehidi Mithat Paşanın sandukası vapurdan çıkarılırken.MİTHAT PAŞANIN KEMİKLERİ DUN ŞEHRİMİZE GETİRİLDİ Hürriyet şehidi ve büyük devlet adamının,Yıldız Çadır Köşküne yerleştirilen sanduka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1951
  • Kore harbinin birinci yıldönümünde durum Kanlı savaşların cereyan ettiği cephenin merkez kesiminde komümst'er yeniden tahşidat yapıyorlar Korede Müttefik hatif topçusunun atışları Tokyo.24 Ap.Korede B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1951
  • Zenci boksör Robinson dün diskalifiye edildi Berlinde yaptığı maçta Atman boksörüne gayri nizamî bir vuruş yapan Robinson Avrupada ilk mağlubiyeti aldı ¦Berlin,24 AP.Dünya orta sıklet boks şampiyonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1951
  • Hâd bir safhaya giren petrol ihtilâfında büyük mes'uliyet yUklenen handaki ngili2 petrol heyeti hava alanında Petrol ihtilâfı Gemilerin vesika alması yüzünden ihtilâf gittikçe büyüyor Abadan.24 AP.İng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1951
  • Acaip bir düğün hediyesi Panarroya İspanya)24 A.A.Amerikado 28 seno çalışıp milyoner olduktan son "a 77 yaşuıda' doğduğu Belmez Kasabasına dönen Fernando Garcia isminde bh\tspon evlenmek istediğini bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1951
  • CHP.Istanbul il kongresi sona erdi Delegeler,işsizlik,irtica,D,P.nin vaidleri heykellere yapılan tecavüzler mevzularında şiddetli tenkidlerde bulundular.İdare kuruluna:fhamî Sancar,Hasan Derman Fikret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1951
  • f\Muhtelif,Dünde T'e 2" 2 berabere laldı 1950.51 futbol mevsimi,dün yapılan Muhtelit Dundee maçiyle nihayete ermiştir Mevsimin bu son maçında,Muhtelitle.Dundee 2—2 berabere kalmıştır Yukarıdaki i esim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1951
  • Dün gece iki yangın çıktı Usküdarda binlerce kişi saat lercc heyecan içinde kaldı Dün.Selimiye ve Haydarpaşa semtlerini heyecana 'düşüren bir hâdise olmuştur.Harem iskelesine yakın bulunan.Skoni;Vakum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1951
  • Edirnekapı mezarlığ nda işlenen fecî bir cinayet Azgın bir sabıkalı,karisini müdafaa etmek isteyen bir genci bıçakla yaralayıp öldürdü Dün ö£!eden sonra Edirnekapı mezarlığında bir cinayet işlenmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1951
  • M.Sarol'un bir D.P.İi aşkam Hüsnü Yamanla hiçbir ihtilâfı o)madiğini söyledi İstanbul.24 A.A.Bugünkü gazetelerin bazılarındaki nesrivat üzerine kendisi ile görüşen bir arkadaşımıza İstanbul Milletveki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1951
  • Garip bir teşebbüs Danyal Kayalıbay,Ö.İnönü Kaylıbay dâvasının radyo ile neşrini istiyor Ömer İnönü tarafından otomobille çiğnenerek öldürüldüğü iddia olunan Teknik Okul pansiyon âmiri Muzaffer Kayahb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1951
  • Malikin yaptığı tekliften sonra Kerede sulh umıdı Bütün dünya teklifin üstünde ehemmiyetle durma sı na rag men hadiselerin in ki şa fi bekleniyor Vaşington 24 A.A.Afp Vaşington resm:çevreleri,cumartes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1951
  • P-Pykongresinde çıkan büyük ihtilâf Zonguldak D.P.il kongresi delegeleri iki kısma ayrıldı Bir kısım delegeler parti binasında,diğerleri Halkevi sinemasında ayrı ayrı toplanarak İdare heyeti seçtiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.06.1951
  • Askerî lmhisler Bu haftanın genel durumu Sovyçl sevkülceyşi;dünya istilâ plânlarını tatbika «etmeden evvel kendisi için bir zafiyet arzeden tekmil Saha)ve Üsler)problemini halletmek mecburiyetinde dir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1951
  • Otûfoemvpm Alardyae isminde bir zatla ev.Ierimü ve ondan Corinne,Pat-•icia,Vİola isminde üç kızı olmuştu.Miss Wymering'in yaîina rağmen gayet güzel mavi közleri vardır ve bu güzel göz-er şımd:masadaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1951
  • 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Hafif öğ:le müziği PP 13.45 Karışık şarkı ve türküler Pl)1-1,20 Dans müziği Pl)14.45 Prog ramlar ve oyuır havalan fPl)13.00 Kapanış 17,57 Açılış ve prog
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1951
  • Bir Ermeni genci kaymbira derini bıçakla yaraladı Kurnkapıda oturan Nişan Ne rik ile eym yerde oturan kayın biraderi Dikran.geçimsizlik yü zünden kavga etmişlerdir.Nişnn ekmek bıçağı ile kaynını karnı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1951
  • Y ii rı i p 1 i ğ i ithalatı durdurulacak Alman haberlere nazan-ın Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı yün ipliği ithalini menetmek maksadiyle hazırlıklara başlamış bu.Ummakladır.Bu suretle külliyetli miktar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1951
  • Uzun Mehmet kuyusu faali yete geçiriliyor ilgililerden alınan malûmata tîöre Zonguldak Kozlu hav.asında,deniz sathının.31)0 met re derinliklerindeki kömüı darr.arlarından faydalanılması için 1 numaral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1951
  • Küçük bir mesele yüzünden çıkan kanlı kavga Aslen Gaziantepli Ahmet So küeû Taksimde Ahmet sokağın dan geçerken Oktay Sertelli adında bin ile küçük bir mesele yüzünden kavga etmeye başlamıştır,Bu sıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1951
  • l'ıcns Sabahattin için bir anma töreni yapılacak Hayalını memleket d;şında geçirmir büyük vatanperver,değerli pedagok ve içtimaiyat çı Prens M.Sabahattin'in ö'ü münün üçüncü yıldönümü münasebetiyim 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1951
  • Aksarayda bir kumarhane b asıldı Aksarayda.Millet caddesinde oturan Muhterem İşık'ın evinde kumar oynattığı haber alınmış,tır.Emniyet ikinci şube müdürü Fethi lnaner'in idaresindeki oki bin baskını so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1951
  • Bir sandalcı öldürüldü Kanlı hâdiseye küçük bir alacak meselesi sebep oldu Evvelki gece Hasköyde kanlı bir hâdise cereyan etmiş ve bir sandalcı başına kürekle vurulmak suretiyle fecî şekilde öldurulmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1951
  • Amcrikaya gidecek tenisyenler Sümerbank müessesesinin muhtelif şubelerinde çalışan 14 teknisyen bugün Pan Amerikan uçağı ile Amerikaya hareket edecektir.Teknisyenler Amerikanın Cornell Üniversitesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1951
  • Tahvil fiatlarında kaydedilen yükselme Son hafta içinde tahvil fiatlarında kaydedilen yükselme,el'an durumunu muhafaza etmektedir.Faiz fiatlarının yüzde 2,5 a indirlmesi hususunda yapılan incelemeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1951
  • •je Istanbul,Ankara ve Izmir,deki yüksek tahsil öğrencilerinden müteşekkil 30 kişilik bir grup.Fransız Turizm Bürosu ile yapılan bir anlaşma gereğince 16 günlük bir Fransa turu seya hatine çıkacaklard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1951
  • V«W0« j»-"W y 'V «fie-HALKI ir temenni Anadoiuyakasında oturan ve matbaamıza kadar gelen bir okuyucumuz şunları anlatmıştır:Andoluyakasındaki Doğancılar,Paşakapısı,Tunusbağı,Duvardibi,Bağlarbaşı ve Fı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1951
  • Birlik fedaratif bir mah;olacak ve Genel Kurul ile Yönelim Kurulunu ihtiva edecektir Bakanlar Kurulunca neşredilmiş olan Ticaret ve Sanayi Odaiariyle borsaları tüzüğünün tatbikatırıda bulunmak üzere T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1951
  • Pencereden düşen bir çocuk ağır surette yaralandı Fatihte Yenior'îa sokak 8 sa yılı evde oturan Niyazinin 3 yaşındaki oğlu Ahmet gönüllü evinin üçüncü katı penceresin den aşağı düşerek başından ve vüc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1951
  • Kısa Şehir Haberleri Silivride Millî Eğitim Bakan lığı tarafından açılacak iki tane talebe kampının hazırlıkları bitmiştir.Temmuz ayı başında kamp için seçilen öğlenciler davet edilecektir.ic Beyoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1951
  • Türk Arap Memleketleri Dos i i ıık Cemiyeti Türk ve Arap memleketleri ırasında mevcut dostluk ve kar deşlik bağlarını kuvvetlendir mek maksadiyle İstanbul Millet vekiller inden Doktor Sani Yaver'in ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1951
  • Belediyenin iskân mevzuun da yen!bir teşebbüsü Belediye,Mecidiyeköy ile Lc vrmt mahallesi arasındaki ar:iyi ifraz ederek yeni bir is kân mrhtftkası haline getirmeğe karat vermiştir Bu yeni evler bahçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1951
  • Şehre bol miktarda mcvva ve sebze geliyor Son günlerde Hale mebzul miktarda,meyva ve sebze gelmektedir.Bu yıl kışın mutedil geçmesi birçok',meyva ve sebzenin zamanından evvel ve bol olmasın:sağlamıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1951
  • Endişe içinde bulunan kira cılar bir cemiyet kurdular Ev kiıuıarının artması mev zuundaki kanunun kabul edilmesi üzerine kiracı mevkiinde bulun n vatandaşlar arasında bir huzursuzluk ve endişe başlamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1951
  • inkişaflar Birleşmiş Milletler etüd teşkilâtı sivil havacılığın son sene*,lerdeki inkişafını gösteren bazı istatistikler neşretti.949 senesinde hava yoluyle seyahat edenler 26.CC3,000 dan biraz fazla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1951
  • Adalet Sarayının teme hafriyatı sona erde Sultaiıahmette yapılacak o lan Adaiel Sarayı birinci blo kunun temel hafriyatı sona er mistir.Temeller toprak seviye linden yedi metre derinliğe indirilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1951
  • Hileli menba suları Menba sjlan işi tahkik ve takip mevzuu yapılacak Şehirde satılan muhtelif menba suları son günlerde vatandaşların çeşitli şikâyetlerini mucip olmuştur.Halk muhteıii menba suları,nı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.06.1951
  • Bir hatıra uğruna Güze)bir İngiliz artisti çırılçıplak bütün şehri do laştı Coventry.İgiltere)24 A.A.15 inci asırda Cayentry'da şöyle bir vak'a ce rey an etmişti:Coventry Lord'u halka ağır vergiler yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1951
  • Almanla ı iki.Rus subayını tevkif ettiler Kassei 24 A.A.İki Sov yet subayı ile bir elinin Sovyet bölgesine takriben 12 kilomet re mesafede hudut polisi ve Al nıan jandarması tarafından tev kıf edildiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1951
  • Garip bir deniz kazası Dün yedi arkadaş pazar gezin tisi yapmak için,Sarayburmmda bir-sandal kiralıyarak sahilden açılmışlardır.Biraz sonra sandal akıntıya ka pılaıak devrilmiş ve fena vaziyette deniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1951
  • Zonguldak D.Pil kongresi rBastaraiı 1 incide!67 delege,başlarında D.P.II İdare Kurulu Başkanı Halil Hilâlcı ve Zonguldak D.P.Mil letvekıii Ali Rıza tnceâlemdar oğlu ile Fehmi Açıksöz.olduğu halde kong
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1951
  • M.Sarul'un bîr tekzibi TBastarafı 1 incide!kir ihtilâfı olmamıştır.Arkadaşlığını,insanlığını vefasını daima takdir ettiğim Hüsnü Yaman ile münasebetim dün olduğu gibi bundan sonra da-böylece devam ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1951
  • Garib bir teşebbüs rBaslaraf* 1 İncide!Kayalıbayın ölümüne ait dâvanın duruşması şehrimiz 2 nci ağırceza mahkemesinde yapılmakta ve sanık mevkiinde Ömer inönü bulunmaktadır.Danyal Kayalıbay duruşma sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1951
  • Gitarlı haydutlar Cakarta.24 AA)Subarsu ya nadyo istasyonundan pasifik müzi&î dinliyenler neşriyatın bir denbiVe durması ve bazı gürültülerin duyulması üzerine hayrete düşmüşlerdir,Sonradan anlaşıl,dı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1951
  • Kore harbinin birinci yıl dönümünde durum IBastarafı t incide"!Korangpo;Seul'un 29 mil kuzeyinde bulunmaktadır.Merkez cephesinde süngülerle hücum eden müttefik piyadesi düşmanı Pyonggang' bölgesinin c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1951
  • Mezarlık+a bir cinayet rSastarafı 1 incide!Bilâhare dönüşünde,mezarlık,lar arasındaki yoldan geçerlerken,karşılarına Sabahattin adın da bir sabıkalı,çıkmış ve Nezahata sarkıntılık yapmağa başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1951
  • Afgan Sağlık İşleri Gene!Müdürü geliyor Ankara,24 T.H.A)Afgan Sağlık İşleri Genel Müdürü Dr Afzel.dünya sağlık teşkilâtının davetlisi olarak ay başında şehrimize gelecek ve iki hafta kadar sağlık işle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1951
  • Atlantik Amiralliği Amerikalı Amiral Fechtc ler'in Başkomutan olması muhtemel Londra 24 A.A.Afp)Observer gazetesinin Vai shington muhabirinin bugün bildirdiğine göre,Amerikan Amirali Fechtelr'in Atlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1951
  • Prens Mahmudun cezası nasıl ödendi?Michingan' 24 AP)İran Kraliyet ailesi Pehlevilerin mil yonları olduğu halde İranın Vaşhington Büyük Elçiliğine mensup bir temsilcisi halen Michigan Üniversitesinde o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1951
  • IRorede rBastaraf 11 incide!ni belirttikten sonra Sov yet murahhassımn sözlerini tefsirle ve Asya meselesinin bu yeni inkişafı karşısında Birleşik Amerikanın tavrını tasrih edecektir.Resmî Çevrelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1951
  • C.H.P.Istanbul il kongresi sona erdi rBastarafi 1 incide!legeler tarafından tenkit edil.mistir.Parti ileri gelenlerinin bu gaybubeti birçok dedikodulara yo)ağmış,ve ilgili çevrelerde,«C H,P,nin yine e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1951
  • Mithat paşanın kemikleri şehrimize getirildi rBastarafı 1 incidel tevdi edilmiştir.Merhumun sandukası yarın sabah saat 9,33* dan itibaren halkın ziyaretine açık bulundurulacak ve tahsis olunan rbir Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1951
  • Pakistan Kurucular Meclisi Reisi cehrimize geliyor Karasi.24 AP)Pakistan kurucu meclisinin başkam Maul vi Tameezuddin Han'ın riyasetin de Pakistan parlâmentosundan 6 kişilik bir heyet 31 ağustostan 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1951
  • Zenci boksör Robinson dün diskalifiye kaldı rBastarafı 1 Hechf yeniden kölesine tasınmıç Ur Bu*ndan bir dakika sonra Robinsonun köşesine doğru seyir,çiler tarafından soda ve gazoz Şişeleri atılmağa ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1951
  • Bursa C.H.P.il sona erdi Dün bir konuşma yapan eski Bakanlardan Kemal Satır Demokrat Parti iktidarını tenkid etti Bursa 24 T.H.A.Bursa CHP.ti Kongresi bugün saat 9.30 da parti müfettişi Sıddık Tümerka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1951
  • Amerikanın müdafaa gayretleri Vashington 24 A.A.Başkan Truman'ın muavini Ailen Barkley,Ayan ve Tem silciler Meclisi başkanı Sam Rayburn'e gönderdiği mek-tupta Amerikan seferberlik programının genişlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1951
  • Yelkenli ile yapılan büyük seyahat Nevyork 24 A.A.Afp)Bir sene evvel 4,5 tonluk küçük bir yelkenli ile Nor veçten hareket eden Clyde Deal isminde 36 yaşında bir Amerikalı dün akşam Nev york'a gelmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1951
  • İki soka irticaî mahiyette propaganda yaparken yakalandı Faiz Göztepe ve Kasım Aslan adında iki softa,içinde irti caî mahiyette yazılar bulunan beyannameleri cami duvarlarına asarken ve halka dağıtırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1951
  • iki yankesici memurlar tara fından suçüstü yakalandı Sabıkalı yankesicilerden Üs.nan Beyler,Üsküüardu oturan ve İYİ ah m utp ataxia,alışverişe çıkan Fikriye Akar adında bir kadının cüzdanını çarpman-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1951
  • Erbaada zarar gören çiftçiye tohum yardımı yapılacak Ankara.24 THA)Erbaa.Ja sel felâketi dolayısiyle 31 bin Jönüm.ekili arazinin kasara uğradığı tesbit edilmiştir Zarar gören jiftçiye Tarım Bakanlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1951
  • Mısıı Kiralı Rapollo'ya gidiyor Kapri adası-24 AP Karprl idasırrda balaylarını geçirmekte bulunan Mısır Kral ve Kraliçesi yann*.buradan İtalyan Riviyerasına-gitmek üzere ayrılacaklardır İnanılır haber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1951
  • Dün gece ifci yangın çıktı fBtwrcanifi I incidel lunan de^cwm İnfilâk etmesi ve yakınmdia' bulunan ahşap evlere sirayeti ihtimali karşısında halk.evlerini'tahliye etmek mecburiyetinde kalmış ve binler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.06.1951
  • BÜTÜN AĞRILARA KARŞI 4 saat ara ile günde 3 tane alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 25.06.1951
  • Milliyet ABONE FÎATLAM Senelik 28 liradır 6 Aylık 15 S 9 1 3 İLAN FÎATLARİ Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimT İ lira 3 üncü 4 ilân şayiası santimi 2 Resmi ilânların santimi 2 liradır.Mahkeme,tapu.icra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 25.06.1951
  • YENt SES Ol'EHETÎ ALLAH KORUSUN TaggTk Operet 3 perde ımv Yazan:V.örfî Bengü Matine:15.30 da Tel:49369
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 25.06.1951
  • hu.25 Ru-Rama HAZİRAN 12 20 19 5i Haz.1370 Pazartesi 1367 VAKİT VASATİ UAMİ Güneş öğle İkindi Akşam Yatsı Imsâk 5,27 13,13 17.16 20.44 22,48 3,09 8,43 4.32 8,32 12,00 2.04 6,25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 25.06.1951
  • 1st.1 v.Amirliğinden verilen k e"rt:m ı ta ttt ilan la rl Kapalı zarfla Bakanlık tavlalarının koğuşa'tahvili işi yaptırılacaktır,ihalesi 28/6/951 günü saat 11 de Ankara M.S.B.4 No.h Sa.Al,Ko,da yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 25.06.1951
  • Zonguldak İi J.K.dan Zonguldak Devrek yolu üzerinde 5500 lira keşif bedeli J.Karakol binasının ikinci kısım yapımı 12/6/951 tarihinden itibaren' açık eksiltmeye konulmuştur.Eksiltme 10 temmuz 951 sah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 25.06.1951
  • Ü?P.15.Futbol mevsimi dün nihayete erdi!Dünkü maçta,Muhtelitle Dundee 2-2 berabere kaldı Muhtelit Takım,beraberlik golünü ikinci devrenin ton dakikasında Muhtar vasıtasiyle yaptı Üç maç için şehrimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 25.06.1951
  • İstanbul Bel diyesi Sular İdaresinden İdaremizin muhtelif dairele rinde çalıştırılmak üzere seçme sınavı ile memur alınacaktır.Sınava girmek isteyenlerin haiz olmaları lâzım gelen vasıflar şunlardır:d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 25.06.1951
  • Çuval alınacak:Devlet retme Çiftlikleri genel müdürlüğ inden 1 Beheri 3 lira 40 kuruş munammen fiat üzerinden 300.000 Çuval açık ekşitme yolile satın alınacaktır.2 Eksiltmesi 9/7/1951 günü saat 11 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 25.06.1951
  • Yaş sebze alınacak Sümerbank,Defferdar Bünyan ve İsparta yünlü sanayii müessesesi Müdürlüğünden Eyüp Müessesem.'2İn yaş sebze ihtiyacı pazarlık yolu ile satın alına,coktır.Temin etmek,arzusunda olan'^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 25.06.1951
  • SÜMERBANK Vadeli,vadesiz tasarruf mevduatı 1951 1.100.000 liralık ikramiye plânının 31 Temmuz Keşidesinin ikramiyesi 25-000-liradır 1 adet 2 4 4 10.000.lira 1.000.H 500.250.ve ayrıca 50 ve 100 liralık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 25.06.1951
  • Sterlin 7,85r60 7.84.80 100 dolar 280.30 280.30 100 Fransız Fr 0.80,00 0.80.00 100 liret 0.44,128 0.44.128 100 îsvlçre Fr.64,03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5,60 5,60 100 Drahmi 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 25.06.1951
  • Eski ingiliz şöhretlerinden bir tenis hocası,müstakbel tenis yıldızlarına ders gösteriyor Wimbledon tenis turnuvası bugün Ingilterede başlıyor 30 mi'lete mensup en değerli tenisçilerin katılacağı bu s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 25.06.1951
  • 3 Son ayin en iyi yüzme dereceleri Son bir ay zarfında Avrupada yapılan yarışmalarda elde edilen en iyi yüzme dereceleri şunlardır:100 metre serbest:Kadas Macaristan)56.3 saniye ye ni Macaristan rekor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor