Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.06.1951
  • Dr.Musaddık Meclisten güven oyu aldı Takandaki petrol bürolarını halk işgal etti Dün Avam Kamarasında konuşan Eden,petrol istihsali durdurulduğu takdirde bütün silâhlanma programının altüst olacağını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1951
  • Istanbulun depo ye ardiye derdi Istanbulda Umumî Mağazalar ardiyesinin,izmir'de bü-I yük bir kaç deponun yanmaları memlekete kırk elli milyon liraya malolmuştur-Bu kadarla kanaat etmek ve müfenebbiiı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1951
  • e e» GÜZEL KIZ illiyeî'an yeni romanı bugün başladı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1951
  • Fransada seçimler Başbakan Henri Queuille yeni kabineyi kurmak istemiyor Strasburg,21 AA Aşağı Ren bölgesindeki seçimlerin nihaî neticelerine göre,burada:Cumhuriyetçi Halk Hareketi 5,Fransız Halk Topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1951
  • Düii VilAyette yapıion toplantıda Vali,ekmekçilerden izahat ahycr ozuk ekmeklerden kimse mesul değil mi Dün Vilâyette yapılan toplantıda Ofis Müdürü,değirmenciler ve ekmekçiler hazır bulundular Son gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1951
  • Türk Mısır dostluğu Mısır Dışişleri Bakanı Selâhattin Paşa,Arap devletlerinin Türkiyeyi desteklemelerinin cart olduğuna işaret etti OQ»OOPOO» »OOOOCOOOOOOt i İskenderiye.21 A.A.Türkiye Dışişleri Bakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1951
  • Dün Koreden dört gazimiz daha geldi Korece yaralanan erlerimizden dördü daha bugün uçakla şehrimize gelmişler Kasımpaşa Deniz hastahanesinde tedavi altına alınmışlardır.Gelen yaralılarımızın isimleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1951
  • Italy ad a memurlar grev yaptı Bu sabahtan itibaren 1,5 milyon memur greve başlıyacak_Roma 21 A;A)Yarın sabahtan itibaren 1.500.000 den fazla memur,bütün Italyada gre ve başlıyacaklardır Bu suretle tr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1951
  • Dün geceki yangın Dün gece saat 12 de,Beyazıt nosUıhanesi bitişiğinde bulunan Nazar Çorlu'ya ait Yurl fotoğralhanesmde yangın çıkmıştır.Yangın fotoğrafhaneye ait olan üçüncü kattaki o'danın birin den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1951
  • Göçmenlere yapılacak yardım B vi M Başkanı Refik Koraltan dün radyoda bir konuşma yaparak çiftçilerimizi yardıma davet etti Radyoda bir konuşma yapan Refik Koraltan Ankara,21 AA.Büyük MiUet Meclisi Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1951
  • Hâlen Londrada bulunan İngilterenin Ankara Büyük elçisi Sir Charle* Türkiye ile mevcut iyi münasebetlerin devamsn» arzu eden İngütere Hükümeti bu arzusuna tere man olmasmı Sir Noel Charles'den istiyec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1951
  • nomanyayo kaçtığı bildirilen Nazım Hikmet Nazım Hikmetin pasaport almadığı anlaşıldı Kızıl şair.Ankara'ya gitmek ü/ere bir kaç gün evvel evinden ayrılmış ve o günden beri evine dönmemiş Bükreş radyosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1951
  • Şehirde nakil vasıtaları kazalarının azaldığını her vesile ile alâkadarlar ilân ediyor ve bu neticeden kendilerine,haklı olarak,bir tefahür hissesi çıkarıyorlar.Bazı tedbirler daha alınsa,bilhassa tal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.06.1951
  • Bir katil altı sene hapse mahkûm oldu Bundan bir müddet önce kayi,unası Saniyeyi öldüren ve karısı Sadriyeyij öldürmeye teşeb büs eden Rasim Akbulut'un duruşması viün 1 inci Ağır Ceza Mahmckcsinde son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1951
  • Şeker diye müshil ilâcı yiyen çocuk öldü Baktrköyde oturan MesuUın 3 yağındaki oğlu Ali,şeker zannettiği müshil ilâçlarını yemiş ve zehirlenmiştir.Ali,kaldırıldığı hastahanede ölmü$.savcılık hâdiseye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1951
  • Karhüratörü tutuşan bir taksi yandı Şoför İhsanın idaresindeki taksi dün Aksaray Millet caddesinden geçerken ansızın karbüratördeki benzin parlamış ve o'omobıl yanmağa başlamıştır,Alevleım derhal yayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1951
  • Mithat Paşanın tabutu yarın Izmirdc törenle karşılanacak İzmir,21 T.H.A)Hürriyet kahramanı Mithat.Paşanın bakiyyei izamını havi bulunan tabutu İstanbula götürmekte olan Akıu "vapuru cumartesi günü lim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1951
  • HÂLK3 ıenı©r M Okuyucularımızın birinden almış olduğumuz bir mektubu aynen neşrediyo:u/t AlâkaLlarm dikkatini çekeriz;«Ötedenberi cağa sola sarkıntılık ederek etrafı rahatsız eden bazı ahlâk düşkünü k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1951
  • fici çocuğun* zehirleyen kadın 20 sene hapse mahkûm oldu Yalova köylerinden birinde,iiv^y iki yavrusunu zehirleye rek öldürmekten sanık Hâti ce Dinilinı ve suç ortakları Şaban Ağrı ile Gülsüm Topatan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1951
  • Stic üstü yakalanan 14 kumar baz adliyeye verildi Adam öldürmekten sabıkası bulunan Abbas Türkyılmaz isoit olmadığından beraet ctmişmeci sokağındaki apartmanın da kumarhane işlettiği haber alınmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1951
  • Piyasada demir buhranı Karabük demirlerinden mühim bir kısmının ihraç edilmesi üzerine piyasada demir buhranı meydana gelmiştir.Bilhassa 10,12,16,20 numaralık demirler hemen hemen hiç bulun mamaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1951
  • Rektör seçimi hazırlıkları tamamlandı Rektör seçimi önümüzdeki pa zartesi günü saat 10 da İstanbul Üniversitesinde,11 de de Tekn;k Üniversitede yapılacaktı;İstanbul Üniversitesi Genel Sek reterliği se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1951
  • ic CHP.senelik il kongresi bu gün saat 15 te Eminönü Halkevi salonunda yapılacaktır.Kongreye 180 delege iştirak edecektir.SERGİ Erenköy Kız Lisesinde bir re.c;m ve biçki dikiş sergisi açılrmştıır.Ayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1951
  • Kadınlara sarkıntılık eden üç Rum genci savcıhSa verildi verildi Tarabyada oturan İstirati,Foti ve-Parayot adında üç genç.Büyükdere asfaltında gezinti yapmakta olan Ali Yılmaz adında birinin yanında b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1951
  • Dün işportacılardan eşya çalan zengin bir hırsız yakalandı Emniyet Müdürlüğü 2 nci Şube memurları dün zengin bir hırsi.ı suç üstü yakalamışlardır.Mahmul Tuğrul adında 67 yaşlarında temiz giyinmiş yaşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1951
  • Kız kaçıran bir gene dün adliyeye verildi Sârıyefde oturan Mehmet Eıvıin Çıplak'ın kızı Asuman Ciplak,Istmye taşocakları kafnyon lârınds şoförlük yapan Murat tarafından kaçırıldığı anlaşıl mıştır.Yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1951
  • Bir gene arkadaşını bıçakla yaraladı Dolapdcrede oturan İstimdat adında bir ffenç,küçük bir mesele yükünden çıkan *kav£a sonanda arkadaşı,aynı semt sakini erinden Kadri Arar'ı bıçakla yaralamıştır.San
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1951
  • Ziraat odası,B.M.M.gelir vergisi komisyonunun soru erin:bir rapor halinde cevaplandırdı Şehrimiz Ziraat Odası,çiftçi,lere gelir vergisi tatbik edilip edilmemesi hakkında Büyük Millet Meclisi gelir ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1951
  • Kısa Şehir Haberleri •jçi îstanbuldaki bütün okul öğ retmenlerine ve eğitim dostlarına ders senesi sonu münasebetiyle bir dinlenme günü tertip olunmuştur 27 Haziran cuma gü nü saat 16 dan itibaren büt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1951
  • Birinci Kısım Evin ici Sussex tepelerine sağanak halinde yağmur yf or ve denizden esen ıızgâr,hangover köyünün gerisindeki ormandan geçerek korkunç bir şekilde uğulduyordu.Caddenin kenarından dereler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1951
  • Antidemokratik kanunların tasfiyesi halinde 4000 kanunim değişmesi itap edecek Afckara,21 T.II.A)Antidemokratik kanunların tasfiyesi i$in «Antidemokratik" mefnun unun dar ve geniş,m.ânasiy le tarif ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1951
  • Serbest vize ile gelen göçmenler Şehrimiz Toprak ve İskân Müdürlüğü merkezden gelen bir emirle dünden itibaren serbest vize ile gelmiş olan göçmenlerden ihtiyaçları olanlarını tespil etmeğe başlamıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1951
  • 12,57 Açi'lış' ve programlar 13 00 Haberler 13.15 Hafif öğle müziği Pl)13.45 Şarkılar 14,20 Dans müziği Pl)14.45 Programlar ve türküler Pl;15,00 Kapanış 17.57.Açılış ve programlar 18,00 Caz müziği Pl)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1951
  • MveYai Bogttda komünizm tehlikesi Orta Doyu'da mülteciler yaşamak için zarurî olan ihtiyaçlarını temin edemediklerinden ötürü azap çekmektedirler Asyalılar Doğunun bugün duçar olduğu felâketten Batılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1951
  • Şehrin muhtelif samtlerinde dolaşırken teessürle görmekteyiz.Bazı mescitlerin hattâ camilerin kubbelerimde,tarihî kıymeti olan bazı binaların duvarlarında,yerine göre.bir orman yahut bir çayır yetişme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1951
  • Eski karısının evine hücum eden zorba koca Mustafa Krğıtkesen adında biri evvelki gece yanma Mete adında bir arkadaşını alarak Samat\atia oturan eski karısı Melihanın evme gitmiş ve kapıyı kırarak zor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1951
  • Yabancı yolcular hamal derdinden kurtulacak Denizyolları idaresi yabancı seferlerde gümrük hammaliye ücretlerinin bilet parasiyle birlikte tahsiline karar vermiştir.Pıı suretle hamalların fazla para a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1951
  • Tekel Genel Müdürü Ankaradan döndü Tekel Genel Müdürü Hadi Hüsman dün Ankaradan şehnimize dönmüştür.Genel Müdür dün kendisiyle görüşmek isteyen gazetecilere,istifası mevzuunda bir şey söylemek istemem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1951
  • Kınalı ada itfaiyeye kavuştu Ada hemşehrilerinin vâki daveti üzerine Vali ^e Belediye Re isi Prof.Gökay bu sabah Adalar da bir tetkik ve teftişde bulunmuştur Kınalı ıdada yeni kurulan İtfaiye tesisler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1951
  • Balıkhanede yolsuzluk yok Toptan.ve perakendeci esnaıi,Balıkhanenin işleyiş iarenidan memnun Bir kat günden beri bazı sabah gazetelerinde "Balıkhanede yolsuzluk» olduğu yolunda neş riyata tesadüf edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1951
  • Bir genç kendisini yakmak suretiyle intihara kalkıştı MMtepede oturan 26 yaşlarmd'i Akif Yusuf adında biri dün asabi bir buhran geçirmiş ve üzerine ispirto döküp ateşlemek suvetiyle intihara kalkış rn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1951
  • Sayfiyelerde ev kiraları düştü Bir kaç hafta evvel sıcakların birdenbire artması,bazı aileleri mesire yerlerine taşınmaya mee bur etmiştir.Son günlerde havaların bozması,bilhassa geceleri ayaz çıkması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1951
  • Cikvasvili fabrikası isçilerinin zam talebi Çikvaşvili mensucat fabrikası işçileri ücretlerinin azlığı yü zünden yevmiyelerine yüzde 50 oisbetinöe zam yapılmasını istemişlerdir;Fabrika idaresi bu tale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1951
  • Yağ Hatları yükseliyor Ilanıazaıı münasebetiyle istihlâlı arlü.Zeytinyağı i'iatları durgun Ramazan ayı içinde bulunmamız dolayısiyle yağ istihlâki faz blaşinıştır.Bu sebeple son on onber-gün içinde ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.06.1951
  • Mersinden Kore'ye gidecek 20 er yola çıktı Mersin,21 Milliyet)Kereye gidecek birliğe katılmak ü zere şerhimizden ayrılan 29 erünizr bugün saat 16 da büyük bir törenle yola çıkmışlardır.Törende Vali,Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1951
  • Fransada seçimler rBastarafi I ineidel Fransız Halk Topluktu 117,Sosvalistler 104.Komünistler 101 Radikaller 95.Cumhuriyetçi Halk Hareketi 86,Mutediller ve Muhafazakârlar 99.Muhtelif 23,Yekûn:625.Yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1951
  • Bozuk ekmeklerden kimse mesul değil mi rBastarah 1 iruidel Son günlerde unun paça.İmdaki %60 yumuşak buğdayı 9?70 e çıkardık.Mayıs ayında verdiğimiz buğdayda daha fazla plemir vardı.Ramazan dolayısiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1951
  • Celâl Bayar İşletmeler Bakanından izahat aldı Ankara,21 T.H.A.Cumhurbaşkanı Celâl Bayar brugün saat 16 da İşletmeler Bakanlığına giderek bir saat kadar Bakan Hakkı Gedik'fcen çalışmalar hakkında izaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1951
  • Haziran başından beri 1500 memurun emeklilik fişi işlendi Ankara,21 T.H.A.Emekli Sandığı,muhtelif Bakanlıkların merke2 ve taşra teşkilâtından ol mak üzere haziran iptidasından beri 1500 kadar memurun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1951
  • İrandan akaryakıt Abadan 21 T.H.A.Dev let Denizyollarına ait Kocaeli tankeri akaryakıt yükle mek üzere limanımıza gel miş bulunmaktadır.Şattül arapta demirli bulunan gemi yükünü alır almaz Türki yeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1951
  • Yabancı memleketlerdeki talebe müfettişlikleri İslah edilecek Ankara,21 T.H.A)Millî Eğitim Bakanlığı yabancı memleketlerde bulunan Bölge Talebe Müfettişliklerinin ıslâhı için eni bir çalışma programı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1951
  • istanbulini depo ve ardiye derdi Başmakaleden devam)nedense yapılan bütün neşriyata.irşatlara,ikazlara ragmen hâlâ bu dertle meşgul olacak bit makam bulunamamış,hâlâ bu işle alâkadar almak mecburiye,t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1951
  • Göçmenlere yapılacak yardım FB astar afi 1 incide!yurda sığınmakta olduğunu biliyorsunuz.Parasız,adetâ çırılçıplak gelen kardeşlerimiz,sizin sıcak kalbinize güveniyorlar ve bu güvenle sınır toprakları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1951
  • Silâh ambargosu Ambargoya yardım edecek milletlerin sayısı arttı Birleşmiş Milletler Nevyork)21 Usis)Birkaç devlet daha Birleşmiş Milletler Sekreterlisine,komünist Çin ve Kuzey Koreye karşı konan silâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1951
  • İzmire iki Amerikan harp gemisi geldi îzmir 21 T.H.A.Bir leşik.Amerika donanmasına mensup Denner ve Morodith harp gemileri bu sabah lima nımıza gelmişlerdir.Dost Amerikan denizcileri şehrimiz de 4 gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1951
  • Nazım Hikmetin pasaport almadığı anlatıldı TBaştarafı 1 incide!günün üzerinde ısrarla durulan bir münakaşa mevzuu haline gel mistir.Hatırlarda olduğu veçhile Nazam Hikmet Cezaevinden çıktıktan sonra t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1951
  • 15 Türk izcisi Atinaya davet edileli Izmir 21 T.H.A.Mil letlerarası izci liderleri yetiş tirm'e kursu bu Atiııada top lanacaktır.Bu münasebetiyle Yunan izcilik teşkilâtı ge ren sene memleketimizde yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1951
  • İçişle-ri Bakanlığında mühhh bir toplantı Ankara.21 TH.A.'Bugün saal 16 da Jandarma Genel Komutanı General Kemal Yaşınkı.ıç.Emniyet Genel Müdürü Şervet Sürenkök ve İçişleri Bakanlığının ilgili genel m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1951
  • Harici kısa haberler KAROLİNADA Dün öğleden sonra yapılan bir atış talimi esnasında iki havan mermisinin kumanda mevkiine düşmesi neticesinde sekiz deniz piyadesi öl müş ve en azından yirmi kişi de ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1951
  • Marshall Kongreden Altı buçuk milyar dolarlık tahsisat,yeni askerî gayelere şarfedilecek Vashington 21 A.S.A.Reuter)Birledik Ameri,ka Savunma Bakanlığı bu gün kongreden askerî gayelerde sarfedilmek üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1951
  • Macar işçileri i—20 bin ziraat işçisi zorla çalıştırılmaya sevkediliyor Viyana' 21 A.A.United Press)Avusturya hükû metine mensup resmî şahsi y'etlerden Öğrenildiğine göre Budapeşte ie ve daha bazı bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1951
  • Japonyada polis ordusu kuruluyor Tokyo,21 AP)Japonya bir ordu kurmak tasavvurundadır.Askerî talim ve terbiye ile yetiştirilmiş millî bir polis kuv veti seklinde kurulacak bu ordunun mevcudu 2 ilâ 500.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1951
  • Tire Linyit ocaklanndaki çöküntü Izmir 21 T.H.A,Tire deki linyit ocaklarında bugün bir çöküntü olmuş 6 işçi köür yığınları altında kalarak yaralanmış bunlavdan Mehmet Yazıcı ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1951
  • Attlee zaferden emin Glascow 21 AA.Bag bakan Clement Attlee Gla,scow Üniversitesinin 500 ün cü yıl dönümü münasebe tiyle dün crece yaptığı konuş mada «Busun dünyayı teh did eden fana fikirlere» kar şı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1951
  • Dörtler toplantısı Londra,Vaşington ile mutabık olarak Rus notasına kat'i bir cevap verecek Londra.21 A.A.Dışişleri Bakanlığı sözcüleri.Dışişleri Bakan Yardımcıları gündemi hakkında anlaşmaya varmadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1951
  • Amiral Carney'in karargâhı Güney Avrupa bölgesi komutam karargâhım Napoli'de kuracak Napoli,21 AP)Güney Avrupadaki müttefik kuvvetler komutanı Amerikan Amirali Ro bert Carney bugün genel karargâhını m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1951
  • 14 yaşında bir ananın marifeti Nevyor 21 p.Neyyork polisi bugün 14 yaşındaki bir kızın banyo odasında bir erkek çocuk doğurduğunu ve bebeği takriben 5 metre i'rti fadan alttaki bir dama fırla tıp attı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1951
  • Bursada'da bir sergi kurulacak Bursa 21 T.H.A.Bur sanın turistik ehemmiyetini ve aynı zamanda ticari ve iktisadî mevkiini göz önünde tutan belediye,İstanbul sergisi gibi bir sanayi sergisi kurmak üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1951
  • Rusya Cinle yeni bir ticaret anlaşması yaptı Londra 21 AP)Mos kova radyosu tarafından bu gün bildirildiğine göre.Rus ya ile komünist Cin yeni bir ticaret anlaşması ile iki tarafın «daha geniş ölçüde t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1951
  • Batı Almanya İktisat Nazın İzmir Fuarına davet edildi İzmir.21 THA Fuar ve Turizm Müdürlüğü Batı Alman,ya Hükümeti İktisat Nazırı ile alâkctlı memurlardan ikisini 951 İzmir fuarına İzmir Belediyesinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1951
  • ngiz Elçisi dostane teşebbüste bulunacak TBastarah 1 incıdel nasebetlerinin halelden vikaye,«ini arzu eden İngiltere hükümetinin bu arzusuna tercüman olarak Ankarada dostane teşebbüslere girişmesi hus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1951
  • halk işgal etti TBastarafr 1 incide!İngilii" petrol şirketine el konulmasını tasvip etmiştir.Bu esnada muazzam bir kalabalık petrol şirketinin bürosu,na İran bayrağım çekmek için toplanmış bulunmaktay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1951
  • Korede askerî vaziyet Çinlilerin mahdut bir taarruza teşebbüs edeceği tahmin ediliyor Tokyo,21 AP)Müttefik devriyeler bugün Kore cephesinin batı kesiminde kendi öz hat larınm çok ilerisinde dolaşmış v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1951
  • Uzak mesafelerden gelen televizyon yayınlarının me'ode noktası anlaşılamıyor La Haye,21 AA.Sov yetler Birliğinden yâni 2000 kilometreden fazla bir mesafeden gelen televizyon yayınlarının Hollandada mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.06.1951
  • HU.22 HAZİRAN 1 9 S ı Cuma Ru.Rama 17 1370 Haz.1367 VJU OT YAfiATl ISAIfl Güneş Öğle İkindi Aksan Yatsı İmsâlı 5.27 13,13 17.16 a 20,44 22,48 3,09 8.43 4.32 8.32 12,00 2.04 6,25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1951
  • I Milliyet ABONE FUTLARI Senelik 28 Uradır 6 Aylık 15 I 1 S İLAN FUTLARI Baslık 20 Ura nci sayfa santimi 4 Ura 3 üncü 4 İlân sayfası santimi 2 Resmi ilânların santimi 2 liradır.Mahkeme,tapu.İcra ilânl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1951
  • Kİ İM I l\T Adale Sinir ve Bütün l»?Ağrılara Karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1951
  • 250 metre 3 demir boru 250 metre 2 1/2 demir boru 120 adet 2 l/2 3 Redilcsiyon satın alınacaktır I.E.T.T.işletmelerinden 1 Muhammen bedeli 5187 lira tutarında plan,yukarıda cina ve miktarları,yazılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1951
  • Sinopta soğuk Hava deposu inşa ettirilecek Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden 1 Sinopta soğuk hava deposu inşa ettirilmesi işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur.2 işin muhammen keşif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1951
  • İzmir ili Bayındırlık Komisyonundan 26967 lira 26 kuruş keşif bedelli Karaburun merkezi Cezaevi inşaatı 16/6/951 gününden itibaren bir ay müddetle pazarlığa konmuştur# Bu iş bu müddet içinde uygun gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1951
  • Kısa Spor haberleri Hâlen şehrimizde bulunan İskoç Dundee takımı,ikinci karşılaşmasını,yarın Galatasarayla yapacaktır.Bilhas sa,sarı kırmızılılar için cid dî-bir önerrti haiz olan bu karşılaşmaya,Gala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1951
  • Sterlin 7,85,50 7,84,80 100 dolar 280,50 280.30 100 Fransız Fr 0,80.00 0.80,00 100 liret 0.44,128 6.44.128 100 İsviçre Fr.64,03 64,03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5,60 5,60 100 Drahmi 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1951
  • fîSET YENÎ SES Ol EHETİ L L H KORUSUN Operet 3 perde Yazan:V.Örfî Bengü Matine:15.30 da Tel:49369
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1951
  • ZAYİ İstanbul 6 inci Şube Müdürlügünden almış olduğum 20215 si cil sayıh ehliyetimi zayi ettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Fatih Haydar Cad.No 51 de Şoför LUtfi Ergün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1951
  • İsKLv.Amirliğinden verilen  s k eriri K it p ert i lâ n I o r ı 500 ton rafına nebatî yağ Ayçiçeği tohumu veya pamuk çekirdeği yağı)kapalı zarfia eksiltmeye konmuştur.Ayçiçeği yağı çıplak kilosu 180
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1951
  • Atletizm mevsiminin ilk mühim karşılaşması!7 8 Temmuzda Yunanlılarla yapılacak müsabakalar Yunanlı atletin iştirakiyle yapılacak olan bu müsabakaların,çok zevkli geçeceği tahmin ediliyor 19.r)0-5i fut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1951
  • Millî Takımımızın isveç ve Almanya maçından resimler Alman gazeteleri,günün en muvaffak oyuncusu olan Turgay'ın ismini,büyük puntolaria neşrettiler I Alman takımına karşı 2—1 gaibiyetimizle neticelene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4