Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.06.1951
  • İRANDAKİ İNGİLİZ HEYETİ GERİ DÖNÜYOR İngilterenin Ortadoğudaki birlikleri"hazıroI„emri aldı Petrol tasfiyehanelerine Iran bayrağı çekildi.İngiltere Irandaki tab'asını korumak için Ortadoğuda askerî te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1951
  • Yeni Devlet Bakanı vazifesine başladı Karaosmanoğlunun,Bakı yeniden tanzim e Ankara,20 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün saat 15 de Başkanvekillerinden Sıtkı Yırcalı'nın başkanlığında toprılık çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1951
  • Bükreşe giden kızıl şair Nazım Hikmet Kızıl şair Nazım Hikmet Bükreşte Bükreş radyosu Nazım Hi kmet'i beynelmilel komü nizmin kahramanı ve kurb anı o a r ak tanıtmağa çalışıyor Bükreş,20 T.H.A)Bükreş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1951
  • Bursada feci bir cinayet Meçhul bir katil zengin bir adamı 19 yerinden vurup öldürdü Bursa,20 Milliyet)Bugün şehrimizde çok fecî bir cinayet işlenmiştir.Muradiye sırtlarındaki köşkü nün önünde Nuri Er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1951
  • Olgunluk imtihanları Ankara,20 T.H.A)Millî Eğitim Bakanlığı liselerde Devlet olgunluk imtihanı günlerini tesbit etmiştir:23 haziran edebiyat,matematik 25 haziran kompozisyon 27 haziran felsefe,tarih,t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1951
  • 1 i)r 55-*et*»l V\S Milliyetin yeni romanı UÇ GÜZEL KIZ Bu,Peter Cheyney'in en çok okunan ve en meraklı romanlarından biridir.«UÇ GlIZEL KIZ»,aşk,ölüm,ihtiras ve para demektir.Yazan Tercüme eden:PETER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1951
  • Shucburg'un beyanatına dair Londra radyosunun tavzihi Tavzihin tam metninden anlaşıldığına gör* İngiltere radyosu bu beyanatın Tür kiyede yarattığı infialin mesuliyetini Türk gazetecilerine yüklemîye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1951
  • Rektör seçimi Ankara'da profesörler arasında hararetli seçim mücadelesi başladı Ankara,20 T.H.A)Rektör seçimlerinin yaklaşması üzerine Ankara Üniversitesine bağlı muhtelif fakültelerde de hararetli se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1951
  • Atlantik Paktı ve Türkiye Londra radyosu dün bu mevzuu yorumlayarak lehimize olan fikirleri yayınladı Ankara,20 A.A.Basın Yayın)Londra radyosu türkçe neşriyatında Güney Avrupa savunması ve Türkiye ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1951
  • Değiştirme birliğimiz Muhtelif birliklerden seçilen erat Ankara'da toplanıyor Ankara,20 T.H.A.Kore avaş birliğimizin nöbet değiştirmek üzere memleketimizden gidecek olan ikinci değiştirme birliğimizin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1951
  • Amerikan komünistleri Dün komünist partisinin 21 idarecisi tevkif edildi Vaşington 20 AP Ameri kan komünist partisinin ikinci derecedeki 21 idarecisi bugün Birleşik Amerika Hükümetini kuvvet istimaliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1951
  • Dün gece yurda dönen Mili!Takım futbolcularımız Yeşilköyde Foto:Milliyet Sami önemli» Millî Futbol Takımımız dün gece uçakla geldi Federasyon başkanı dedi ki!Almanyadaki galibiyetimizle sade maçı deği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1951
  • Dışişleri Bakanı Prof Fuat Köprülü F.Köprülünün,Türk-Mısır tına dair demeci Dışişleri Bakanı,Bir Mısirgazetesî sahibine verdiği beyanatta Türkiye île M sır arasındaki siyasî münasebetlerin tatmin edic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1951
  • iz nasıl görüyoruz?Mithat Paşa Hükümet büyük bir kadirşinaslık göstererek Mithat Paşanın kemiklerini memlekete getirtmektedir Zamanına göre,hükümdar kaatili veya hürriyet şehidi denilen Mithat Paşa me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.06.1951
  • Dün Sirkecide bir otomobil kazası oldu Şoföl' İsmail'in idaresindeki 2220 plâka sayılı taksi dün Sir keçide Cemil Doğan adında bivino çarpmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1951
  • Bir doktor hakkında tahkikat Muhtelif hastaların şikâyetlerini nazarı itibara alan Sağlık Bakanlığı,Cerrahpaşa hastana,nesi kulak,boğaz,burun muta* hassısı Dr.Nejat Kulakçı hakkında tahkikat açılmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1951
  • 12:57 Açılış ve programlar 13,00 Haberler 13,15 Öğle kon sen Pl)13,4b Şarkılar 14,20 Dans müziği Pl)14,45 Programlar ve saz eserleri Pl)15.00 Kapanış 17,57 Açılış ve programlar 18,00 Dans ve caz müziğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1951
  • Şehrin münakale vaziyeti Şehrimizdeki münakale vasıtalarının azlığına mukabil,yolcu sayısının fazla olduğu vo nakil vasıtalarında izdihamın da bu yüzden ileri geldiği malûmdur.Vilâyet,îstanhulda nakil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1951
  • Mâbofte silâh deposu Bağdattan gönderilen biz telgraf,Yahudi evlerinde ve bir havrada silâh depolan bulunduğunu haber vermektedir.Evlerde böyle olmasını fevkalâde bulmadık.Zamanımızda bu nadir görülen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1951
  • Hüsnü Yamaıı'ın A-Emin Yalman'a cevabı D.P.genel kurulu görülen lüzum üzerine parti müfettişliklerini kaldırmıştır.Dün bu mevzuda kendisiyle konuştuğu muz İstanbul Milletvekili Hüsnü Yaman şunları söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1951
  • İhracatçı Birliğindeki toplantı Dün İhracatçı Birliklerinde mühim bir toplantı yapılmış tır.Bu toplantıya İzmir İhracatçı Birlikleri Umumî Kâtibi Ad nan Bejbez,şehrimiz İhracatçı Birlikleri mümessille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1951
  • Bozuk çıkan ekmekler Ekmek meselesinin halli için bugün Vilâyette alâkalıların iştirakiyle bir toplantı yapılacak Son günlerde alevlenen «bo zuk kaliteli ekmek derdi şüphesiz ki hemşehrilerimizin en f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1951
  • f—e»ooo»»po u »5 S HALKAN TemızSîk işçslari Mecit Say ismindeki okuyucularımızın birinden almış olduğumuz bir rr.3ktubu aşağıda aynen neşrediyoruz,Alâkalıların nazarı dikkatini çekeriz;«Bizler istanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1951
  • Sinir hastası olduğunu iddia eden talebenin müşahede altına alınmasına karar verildi Evvelki gün İstanbul Erkek Lisesinde müessif bir hâdise olmuş ve lise 1 inci sınıf talebesinden Sabahattin sınıfta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1951
  • Kısa Şehir Haberleri •Jr Beşiktaş ilçesi sakinlerinden bir heyet dün Vali ve Melediye Reisi Dr.F K Göka-n ziyaret ederek bazı beledî isteklerde bulunmuşlardır.Beşiktaşlılar,Arnavutköy ve ilçe merkezin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1951
  • C.H.P.II kongresi Eski bakan ve milletvekillerinin bir çoğu,kongreyi takip etmek üzere şehrimize geldi C.H.P.İstanbul il kongresi yarın saat 15 de Eminönü Halkevinde açılacaktır.Kongre için yapılan ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1951
  • KONGRE C.H.P.senelik il kongresi ya rın saat 15 te Eminönü Halkevi salonunda yapılacaktır.Kongreye 180 delege iştirak edecektir.SERGÎ Erenköy Kız Lisesinde bir resim ve biçki dikiş sergisi açılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1951
  • Bir kadın vapurdan denize düştü Fenerde Sultanselim mahallesinde oturan Emine Mutlu admda bir kadın dün Yalovadan İstanbuia gelirken Kadıköy önlerinde vapurdan denize düşmüştür.Emine boğulmak üzere ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1951
  • Limanlarda tahmil tahliye işleri Denizyolları idaresine ait şileplerin İskenderun limanına getirdikleri ithal mallariyle bu radan aldıkları ihracat maddeleri son günlerde artmış bulunmaktadır.Eu durum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1951
  • Seri»} için bir sirk geliyor 4 temmuzda açılacak olan İstanbul Sergisine davet edilen İtalyan sanatkârları ile-küçük sirki getirmek üzere İstanbul vapuru tahsis eidlmiştir.Gemi önümüzdeki haftıa başın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1951
  • Bir asker kamyon altında kaldı Rıza Tanrıövenin idaresin deki 499fa plâka sayılı kamyon dün saat 17 de kömür tozu yük lü olarak,Rami kışlasının arka sından geçerken er Mehmet Canbazı çiğnemiştir.Ağır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1951
  • w Çukurovada insana yere inmiş hissini veren güneş,her şeyi insafsırca yakıyor yolu tutmamış,ayni hataya düf Çukurova köylerinde küçük bir seyahat yaptım.Yeyip içtiğim bana,görüp işittiklerim de okuyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1951
  • Necip Fazıl hakkında açılan neşren hakaret dâvaları Büyük Doğu mecmuası sanibi Necip Fazıl ve derginin yızı işlerini idare eden Halil Nüzhetle Ramazan Tunçer hakkında Atatürk'ün hemşiresi Makbule Atad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1951
  • Klakson yasağı ve alman neticeler Şehrimize medenî bir veçho verecek olan yeni seyrüsefer kararlan ve tramvaylardan atlayanlarla mücadele bahsinde kendisiyle görüştüğümüz salahiyetli bir zat bize ezcü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1951
  • Bir ev çöktü Hasköyde Basmacı Ruşen sokağında Nesim Eskinaziye ait 16 sayılı ev dün ansızın çökmüştür.O esnada evde kimse bulunmadığından nüfusça zayiat olmamış,Eskinazi evine döndüğü zaman durumu gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1951
  • Kınulıadada itfaiye teşkilâtı Boğa?ın Anadolu yakası ve Adalarda vukubulan yangınlar itfaiye ekiplerinin uzak yer lerde bulunması yüzünden büyük zararlara yol açıyordu.Bu hususu nazarı itibara alan vi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1951
  • Senelerdir ona karşı işlemiş ol duğuın hatayı tamir ve onu me sut etmek için yanıyorum.Ne yaparsam neye çalışırsam onun için yapıyorum.Şöhretim,servetine her şey onun içindir.Anlıyor musun onun ve sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1951
  • Hacı seferlerine hazırlık Denizyolları idaresi hükümetin hacı seferleri hakkında vereceği karara intizar etmekle beraber,gerekli hazırlıkları yap maktadır.Hükümetçe hacı seferleri yapılması uygun görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1951
  • Spekülatif hareketler önlenecek Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı,dış ticaret rejiminde bazı değişiklikler yapmış bulunmak tadır.Rejimde bazı maddelerin ihracı halinde,bu ihracatın 15 gün içinde Merkez Ban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.06.1951
  • Bankalarda çalışan işçilerin durumu Ankara.20 THA İstanbul Milletvekili Bedri Nedim CTök nil tarafından 5518 sayıl;kanun la değiştirilen iş kanununun 2 nci maddesinin A fıkrasının tatbikatından doğan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1951
  • Ridgwaj'in demeci Nevyork 20 A.A Koredeki Birleşmiş Milletler başkomuta nı Genenl Ridgway.dün Birleşmiş Milletlere göndeıdiği raporda,Korede çarpışan müttefik ha va kuvvetlerinin gece ve kötü hava şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1951
  • Manşı geçmek isteyen çocuk 5 ve 4 yaşında iki kardeş Maildi geçmek istiyorlar Londra,20 A.A.Muhafazakâr mebuslardan biri yarın hükümetten Manş denizini geçmeğe teşebbüs edecek olan iki küçük Amerikalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1951
  • Korede dağılan beyannameler Tokyo.20 T.H.A Kore cephesinden gelen son bir haber,de tek motorlu üç Rus uçağı he gerisindeki Güney Kore şehir lerine îngilizce,Fransızca.Türkçe ve Cince beyannameler atmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1951
  • Bir hırsız memurlar tarafından suçüstü yakalandı Fatihte,Nevbahar mahallesinde oturan Ayşe Üsküdarlının evine evvelki peçe sabıkalı hırsızlardan İsmail Oğuz girmiş ve sanık çaldığı eşyalarla kaçmak üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1951
  • Reklör seçimi TBastii;fi 1 incide!den seçilecekse,Hüseyin Cahit Oğu^oğlunun daha eski bir Dekan ve Profesör olmak hasebile Faruk Erem'e galebe edeceği an 1 aşılmaktadır.Esasen şimdiki Rektör Hikmet Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1951
  • IBaslarnfı 1 incide!ve demiştir ki:«Karışıklıklar,ayaklanma ve hakaretler,istikbalin arzetüğ:kararsızlık müşkül şartlar huşule getirmiştir Fakat İngiliz Hükûmeti,İngiliz vatandaşlarının j canları tehl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1951
  • Urailde kurutan otomobil fabrikası Tel-Aviv Hayfada İsrail)Kaiser Frazer İsrail otomo bil fabrikasında,Başbakan David Ben Gurion'un da hazır bulunduğu bir merasim tertip edil mistir.74 dönümlük bir ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1951
  • Amerikalı eğitim mütehassısı nın tetkikleri Şehrimizde bulunan Amerikah Uzak ve Yakın Şark eğitijmj {mütehassısı Mr.H.K.Sassani okullardaki tetkiklerine devam etmektedir.Mr.Sassani,dün beraberinde il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1951
  • Amerikanın seferberlik kanunu Vnşington,20 A.A.JJsis)Seferberlik kanunu,dün Başkan Truman tarafından imzalanmıştır.Bu kanuna göre,askerlik yaşı,19 dan 18 1/2 a indirilmekte,azamî yaş ise eskisi gibi 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1951
  • ye» i bir nota verdi Notcda Atlantik Paktı ve sinin rjündeme alınm Po.is,20 AP)Rusya,Atlantik Paktiyle Amerikan üsleri meselesinin bir dört devlet Dışbakanları konferansında mü akeı esinde İsrar etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1951
  • Yugoslavyaya silâh yardımı yapılıyor Vaşington,20 T.H.A LPS)Amerika hükümeti hürriyet,lerini muhafaza etmek maksadiyle harekete geçen her memlekete hususî surette silâh ve malzeme yardımı yapmağa kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1951
  • Sefaretlerde çalışan Türk vatandaşlarının vergi vaziyetleri Ankara,20 T.H.A)Memleketimizdeki sefaretlerde çalışan Türk tabiiyetindeki vatandaşların hem kendi hükümetlerine hem de sefaretlerin ait oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1951
  • Osmaniye telsizine bir kısa dalca nıürselesi konulacak Ankaı a,20 T.H.A)Deniz ticaret filomuzun bütün gemilerinde telsiz cihazı olduğu Bakırköy Osmaniye sahi] telsiz istasyonunun orta dalga ile çalış,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1951
  • Haricî kısa haberler AMERIKADA Şehre gizli girenlerin aranması neticesinde bir hafta içinde 355 kişi yakalanmıştır.Büyük bir kısmı Çinli olan bu gizli mültecilerin hepsi Ellis adasına gönderilmiştir,İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1951
  • Bir otobüs kozasında 36 kişi öldü Friburg,20 A.A.Dün ak.{jam güney Baden'de Waldsbut civarında bir yolcu treniyle bir otobüs atasında vukubuian çar pışmadc 7 yolcu ölmüştür.Bu hususta yapılan tahkıkat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1951
  • E I â z 3 ğ d a yağmurların tahribatı Elâzığ,Milliyet)Dün akşam yağan şiddetli yağmur ve dolu şehrimize!büyük miktar da tahribata sebep olmuştur.Şehirde ve civar köylerde buğday,pamuk,meyva ve seb zel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1951
  • F.Köprülünün demeci TBastaraft 1 incidel bizleri birleştiren dostluk bağları itibarile aramızdaki anlaşmayı kolaylaştıracağına eminim BununU.beraber son zamanlarda Türkiye ile Mısır arasındaki siyasî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1951
  • iBir Fransız [yarbayının:jbeyanatıj i'Türk ordusunun Atlantik camiasında yer alması hür milletler için bir kazançtır *sss İzmir,20 A.A.Dünden beri limanımızın misafiri bulunan Fransız bahriyesine mens
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1951
  • Hüradam dergisi aleylıine açılan dâvanın duruşması Tacir Hasan Rıza tarafından Hüradam dergisi sahibi Sinan Onur ve yazı işleri müdürü Na fjz Tekinkaya aleyhine açıl m neşren hakaret dâvasına dün Topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1951
  • Sterlin 7,85,50 7,84.80 100 dolar 280.50 280.30 100 Fransız Fr 0.80.00 0.80,00 100 üret 0.44.128 0.44.128 100 isviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5,60 5,60 100 Drahmi 0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1951
  • Mffî futbol Takımımız TBastarah 1 incidel dar 1-1 berabere vaziyetteydik.Almanya ile yaptığımız mHlî maça gelince,galibiyetimizle,sade maçı değil,aynı zamanda bütün Avrupa basınının ve Alman halkının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1951
  • Umumî konuşma yerlerinde ki telefon muhavereleri 15 kuruşa çıkıyor Ankara.20 T.H.A.İskele,istasyon ve umumî konuşma yer lerinde bulunan ve hâlen nikel İU kuruşlukla işliyen otomatik telefonların konuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1951
  • Ankaranm imar plânı Belediye taralımdan alr nan tedbirler sayesinde şehrin tevsii önlenecek Ankara,20 T.H.A)Ankara Belediyesi şehircilik ve belediyecilik bakımından uzun zamandan beri ihmale uğramış b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1951
  • Vakıflar teşkilâtı Vakıflar Genel Müdürlüğü,teşkilâtın modern bir hale getirilmesi için çalışıyor Ankara,20 T.H.A.Bil müddetten beri Ege bölgesi şehirlerimizden bazılarında vakıf tesiöat ve işletmecil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1951
  • Korede kızılların hava hücumları devam ediyor Komünistlerin yeni taarruz hazırhğı olarak ellerinde 3000 uçak bulunduğu tahmin ediliyor Tokyo,20 AP)Birleşmiş Milletlerle komünistler arasındaki hava muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1951
  • Atlantik Paktı ve Türkiye TBastfcrafr 1 incide!Çünkü işlerin teahhüre uğramasının Türk İngiliz münasebetleri üzerinde fena tesirler bıraktığı hissedilmektedir.Siyasî bağlar istikbaldeki menfaatler str
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.06.1951
  • SEVSİ YâPâTâN un Her torotından hayatiyet fışkıran,kodife gibi yumuşak,taze bir tenin sevgi yaratan sihirli bir cazibesi vardır.Hususi bir formülle imal edilenkremli PURO Tuvalet Sabunu,cildinizi besl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.06.1951
  • Ingilterenin meşhur gülle atma şampiyonu:J.Savidge Her geçen gün biraz daha terakki eden bu atlet Ingilterenin büyük ümididir İngilizlerin gülle ve disk atma rekortmeni John Savidce,spor dünyasının bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.06.1951
  • TENİ SES 0?ERETl ALLAH KORUSUN Operet 3 perde Yazan:V.örft Bengi Matine:15.30 da Tel:49388
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.06.1951
  • Bandırma Sulh link Tazminattan dolayı Korkuteîi'nin Keremitli mahallesinden Hüseyin oğlu Yaşar Onaran hakkında Bandırma Sulh Hukuk Yargıçlığında yapılan dul rugmada bulunamadığından ilâ-Yargıçlığından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.06.1951
  • 21 Ru-Rama HAZİRAN 8 16 19 5i Haz.1370 Pergembe 1367 VAKtT VAlATt RSANİ Güneş 5.27 8.43 Öğle 13.13 4.32 İkindi 17.16 8,32 Akşam 20.44 12,00 Yatsı 22.48 2,04 îmsâk 3.09 6.25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.06.1951
  • Çuval alınacak:Devlet üretme Çiftlikleri genel müdürlüğünden 1 Beheri 3 lira 40 uruş muhammen fiat üzerinden 300.000 Çuval açık eks'ltme yoliic satın alınacaktır.2 Eksiltmesi 9/7/1951 günü saat 11 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.06.1951
  • Yerköy silosu mihaniki tesisatının tevsii için teklif alınacak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür'üğünden Yerköy silosu mihaniki tesisatının tevsii için teklif alınacaktır Teklifler,kapalı olarak 6/8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.06.1951
  • Milliyet ABONE FİATLARI Senelik 28 liradır 6 Aylık 15 8 9 1 S İLAN FİATLARI Baslık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 İlân sayfası santimi 2 Resmi ilânların santimi 2 liradır.Mahkeme,tapu.icr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.06.1951
  • IBS» OPERATÖR I Dr.Cavit Götıcer 1 BİRİNCİ SINIF 1 Umumi baş,karın,tenasUl I uzuvları,kol.bacak damar I İve kemik hastalıkları Mütehassısı H Beyazit Okçularbaşı No;13 I Tel:Muayene:23676
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.06.1951
  • y" Lokman Hekim Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.öğleden sonra,14,30.17 de hasta kabul eder.İstanbul DivanyolJu No;104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.06.1951
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün,saatte izmit As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır,Şartnameler Ko,da g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.06.1951
  • Fenerbahçeli atletler.Yunanı standa yapılan müsabakalara gitmeden evvel Yeşilköy hava meydanında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.06.1951
  • Türkiye Almanya Millî Maçı nasıl oynandı?imx w Alman gazeteleri,Millî Takımımızın çıkardığı güzel oyunu takdirle öven yazılar neşrettiler ıt^jtt.Berlin.20 AA.Millî takıma refakat eden özel muhabirimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4