Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.06.1951
  • 0.J~ 8F Geçen pazar günü Berlinde yüz bin kişi önünde oynanan ve 2—1 galibiyetimizle neticelenen Türkive Almanya millî futbol maçının akisleri devam etmektedir.Resimde bu maçta kalemiz önünde bir Alma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1951
  • r£ f& ç-vvg Mitliyet'in yeni romanı GÜZEL KIZ Bu,Peier Cheyney'in en çok okunan ve en meraklı romanlarından biridir.«UÇ GÜZEL KIZ»,aşk,ölüm,ihtiras ve para demektir.Yazan Tercüme eden:PETER CHEYNEY B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1951
  • Tiio mevsiminde feçî tablo Yukarıdaki resimdeki dört masum çocuk,bir dere kenarında değil.Fatihte Şemsettin Sami sokağında patlıyor,bir lâğımın pis mikroplu suları içinde oynarken görülüyor.Bu pis der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1951
  • Atinadaki heyetimiz Askerî beve+îrvy-bugün îerKiKlerİne başlıyor Atina,19 A.A.Dün buraya geimiş cilan Türk askerî he yeti bugün Millî Savunma Kurınay Başkanı General Gregoropulos'u ziyaret etmiştir.He
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1951
  • Fırsatçı tüccarlar Bursa koza piyasasında kasten fiatlar düşürülmek istendi Bursa,19 T.H.A)Dün şehrimin koza piyasasında koza müstahsilleri beklenmedik bir muamele ile karşılaşmışlardır.Piyasanın açıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1951
  • Eyüp ilkokul öğrencilerinin açtığı resim sergisi büyük bir alâka toplamıştır.Yukarıdaki resimde sergiden İtfr köşe görülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1951
  • Fransız seçmenleri ve Avrupa mukadderatı Yeni hükümeti evvelce olduğu çibi yine mutediller kuracaklardır.388 milletvekili çıkarabildikleri için azla müşkülâta uğramadan,millet iradesinin lehlerinde te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1951
  • reyini kullanırken yeni Kabineyi merkez n kurması muhtemel Koalisyon hükümetinin daha ziyade sağa doğru meyledeceği bildiriliyor.Fransanın dış siyasetinde bir değişiklik bahis mevzuu değildir.Paris.19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1951
  • Eniştelerini öldürdüler İki kardeş tabanca ile eniştelerini öldürdüler Bursa,19 T.H.A.Evvelki gün Yenişehir'in Mecidiye köyünde bu cinayet işlenmiştir.Selim oğlu Mustafa Kuran adında bir köylü tarlada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1951
  • Kore su'hu e g c için üe nın görüşleri Nevyork.19 'AA.Birleşmiş Milletleı Genel Sekreteri Trygve Lie'nin Birleşmiş Milletler nezdindeki belli başlı delegelerle Koro-hakkında sahip olduğu görüş mevzuun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1951
  • Avrupanın savunma plânları Atlantik Paktı komutanları Eisenhower'in karargâhında toplandı Paris,19 A.A.Kuzey Atlantik Paktı kumandanları bugün General Eisenhower'in karargâhında Avrupa kıtasının savun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1951
  • İRAN,HER NE PAHASINA OLURSA ARARINDA ISRAR EDECEK "Başbakan Musaddık Amerikan Elçisine dedi ki «petro'l sanayiinin devletleştirilmesinde herhangi bir tavizde bulunmayı İran halkı,kuyuılann kurumuş olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1951
  • Biz nasıl görüyoruz] lere miras kalacak cümleler Balkan Ha.binin en feci günlerini yaşıyorduk,Osmanlı ordusu Hadımköyüne kadar çekilmiş,îstanbulu müdafaa edebilmesi bile güçleşmişti Birçok Avrupa gaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1951
  • orede cereyan eden ıva muhare Dün 30 tepkili düşman uçağı ile 27 Amerikan Sabre uçağı arasında şiddetli muharebeler oldu Tokyo 19 AP)3 günd enberi üstüste Kore'de müttefik hava üstünlüğüne meydan okum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1951
  • SHUCKBURG HADİSESİNİN ÂNKARADAKİ AKİSLERİ mayosunun tatmin edici değildir Mahut beyanat hakkında İngiltere hükümetinin dahd vazıh bir açıklamada bulunması bekleniyor Ankara,19 T.H.A)İngiltere Hariciye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.06.1951
  • 12,5,7 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Radyo sa lon orkestrası konseri 13,45 Şarkılar 14,20 Dans müzili Pl)14,45 Programlar ve şarkılar Pl)15,00 Kapanış 17.57 Açılış ve programlar 18 00i Dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1951
  • Bir kaza neticesinde vefat eden mühendisler dün törenle defnedildi Ankaraya giderlerken Göy ftük yolunda geçirdikleri müessif bir otomobil kazası neticesi vefat eden şehrimizin tanınmış i:3 adamlarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1951
  • KONGRE ic C.H.P,senelik il kongresi 22 haziran cuma günü Eminönü ka za merkezi salonunda yapılaçaktır.Kongreye 180 delege iştirak edecektir.SEBGİ if Erenköy Kız Lisesinde bir resim ve biçki dikiş serg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1951
  • AfganistaıVın Ankara Elçisi Londaya gitti Afganistanm Ankara Büyük Elçisi Esadullah Seraj dün akçam saat 2U.30 da,Pan Amerikan uçağıyle Londraya gitmiştir.Büyükelçi Londrada,Ameri,kadan tedaviden döne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1951
  • Kısa Şehir Haberleri if Hüseyin adında bir genç dün Galatada Kuzu sokağından geçerken genel evlerden birinin hizmetçiliğini yapan NaJzire ile kavgaya tutuşmuştur.Nazire elindeki su kovasını,Hüseyinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1951
  • Necip Fazıl'm duruşmasına Ağır Cezada başlandı Diai âlet ederek hükümet aleyhinde propaganda neşriyatı yapmak suçiyle adliyeye verilen Eayükdoğu mecmuası sahibi Necip Fazıl Kısakurek ve der girıin yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1951
  • Bir seçimden alınan dersler Fransada evvelce her kaza bir secim dairesi idi.Bunun neticesi olarak milletvekili namzetleri seçmenleriyle yakından temas etmek,hemen ekserisini tanımak,çocuklariyle alâka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1951
  • Fakat annen bir gün çocuğu olacağını söyleyince va ziyet değişti.Hemen teşebbüse gertim.Doğrudan doğruya nikâh için müracaat etmiştim.Fa kat babam bunu haber alınca deliye döndü.Eski kafalı,inatçı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1951
  • Savaroııa'ııın eşyası müzeye kaldırılacak Savarona yatındaki tarihî eşyanın,Deniz Müzesi ile Atatürk Müzesine kaldırılmasına karar verilmiştir.Boşalacak yerlerde lüzumlu tadilât yapılacak,talebenin eş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1951
  • Sinema haberleri Sinemacılıkta teknik yenilikler artıyor Son teknikte operatör sesi iste diği istikametten aksettirip dinletmektedir.Seyircilere dağıtılan hususî gözlüklerle seyredilen resimler,göze â
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1951
  • Istanbul da barına m ay aru Hüseyin Kaleii,Konyada kurduğu imalâthanede suç üstü tutuldu İstanbul Emniyet Müdürlüğü 2 nci Şube memurları tanınmış eroin fabrikatörlerinden Hüseyin Kaleli'yi bu defa Kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1951
  • Kadına sarkıntılık eden bir öğretmen tevkil edildi Validebağ prevantoryumunda tedavi görmekte olan Hasan Bardakçı adında bir öğretmen dün sokakta gördüğü Nermin adında evli bir kadına sarkıntılık yapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1951
  • Balık Hatları Son bir hafta içinde şehrimiz Balıkhanesinde 30 u palamut,%10 u torik,%10 u kalkan,%15 i lipari ve %35 i de muhtelif cins olmak üzere 56.260 kgr.balık satışa çıkarıL mistir.Son hafta zar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1951
  • Hava Harp Okuluna talebe kaydı için emir verildi Ankaıa,19 T.H.A)Eskişehirde açılmış olaa Hava Harp Okulunda tedrisata önümüzdeki ders yılından itibaren başlanacaktır.Okula bu sene lise mezunla-rından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1951
  • Köy gezici kadın kursları arttırılıyor Ankara,19 T.H.A.Yurdun muhtelif bölgelerinde geçen yıl açılmış olan köy gezici kadın kurslarının,yıl sonu münasebetiyle açılan sergilerinde müşahede edilen başar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1951
  • Wendell Wilkinin eşi şehrimizde «Tek bir dünya» adlı kitabın müellifi ve Amerika Reisicumhur adaylarından Wendel Wilki nin eşi Misis Wilki,dün şehri,mize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1951
  • Tramvaylara inip binmek Şehir Meclisinde dün bu hususta kesin bir karara varılamadı Şehir Meclisi dün saat 15 de toplanmıştır.Gündemin müzakeresi sırasın da Tramvay Umum Müdürlüğü nün.Umum Müdürlüğe a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1951
  • Bar garsonlarından dayak yiyen müşteri Dün bir dayak ve ölümle tehdit hâdisesi adliyeye intikal etmiştir.Bir dilekçe ile-Savcılığa müracaat eden Rıfat adında birinin iddiasına göre,kendisi iki arkadaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1951
  • Bir randevu evi daha kapatıldı Beyoğlunda Anadolu sokağın da 4 numaralı apartmanda oturan Münevver Ozceylan adında bir kadınnuı aynı yerde randevuculuk yaptığı tespit edilmiştir.Emniyet 2 nci Şube ahl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1951
  • Üsküdar Halk Tramvayları için bir cep tarifesi yayınlandı Üsküdar Kadıköy ve Havalisi Halk Tramvayları Umum Müdürü Zühtü Çubukçu,bütün Tramvay,otobüs ve bunlarla ilgili vapur seferlerini gösterir küçü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1951
  • HALKIN BeşikteaşloBcsrın derdi Beşiktaşta Köyiçi,Pazaryeri mevkiinde oturan bir okuyucumuz bize gönderdiği mektupta şöyle demektedir:Mevsimin yaz oluşu dolayısiyle birçok kahveler müşterilerini,kaldır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1951
  • Dün de iki kişi denizde boğulda Dun sabah saat 8 de Galata köprüsü altında fecî bir kaza olmui ve Osman Çevik idaresin deki sandal köprünün altından geçerken Denizyollarına ait Sıtki Tufan'ın idaresin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1951
  • Samatyada kanlı bir hâdise Dün Samatyada kanlı bir hâdise olmuştur.Bu semtte oturan ve bir kahvede çalışan ^vram Baranoğlu.adında biri,bir kız kaçırma yüzünden araları açık bulunan Dursun adında biı e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1951
  • Talebenin yaz gezileri 125 kişilik bir talebe kafilesi memleketimize gelecek Okulların tatil sezonunun baş laması münasebetiyle bütün dünya lise,kolej ve üniversiteleri talebeleri gerek memleket dahil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1951
  • Sıtma mücadelesine hız verildi Yaz mevsiminin gelmesiyle şehrimiz Sağlık Müdürlüğüne bağlı sıtma savaş ekipleri faaliyetlerini azamî hadde kadar arttırmışlardır.Ekipler,dünkü mesaileri esnasında 1 goç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1951
  • Almanyaya sipariş edilen otobüsler Î.E.T.T.idaresinin Almanyaya sipariş ettiği otobüslerden ilk parti olarak 7 tanesi limanı,miza gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1951
  • Beynelmilel Halk Bankaları Kongresi Beynelmilel Halk Bankaları Kongresinden dönmüş olan Halk Bankası idare meclisi reisi kongrede,çok faydaİJ prensip kararları alındığını bu vesile ile kongre müzakere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1951
  • Röntgen filmi sıkıntısı kalmadı Son günlerde piyasada göze batar şekilde kendisini hissettiren röntgen filmi darlığ'.külliyetli miktarda film ithal edilmesiyle artık ortadan kalk/nş gibidir.İhtiyaç sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1951
  • Bahriyeli Hüseyin'i öldürenin duruşmasına devam edildi Yenikapıda vuku bulan bir kavga serumda bahriyeli Hüseyin namiyle maruf bir şahsı döv mek ve ölümüne sebep elmak suçiyle adliyeye verilen Sazarik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1951
  • Komünizm propagandasıyapan' birisi yakalandı Tekel idaresinin To^ fıanedeki tütün deposunda çalı an Oı-man Alı adında biri komünizm propagandası yapmak suçiyle yaka lanmıştır.Dün geç vakit nöbetçi mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.06.1951
  • i* E» T.T.Fşletmelerinden 1)Aşağıda yazılı malzemenin mübayaaaı ile Eknilsiytat derizi ve taş döşenmesi isleri pazarlık suoetlyle:ihaleye vazedilmiştir.Tarik Saat Muv.Tem,Mozaik parks' taşı 1.000.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1951
  • lstlyvArnîrlîğirıdefi veı^îfeıl A s k e t r K imli t i to n I a?Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme,ilâç kapalı zarfla arttırmaları 23/6'951 günü hizalarında yazılı saatlerde Ankara M,S,B,1 No.lı.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1951
  • Fransız seçmenleri e Avrupa mukadderatı Başmakaleden devam)sahicin hayırlı olmuştur.De Gaulle Amerikalılarla kafiyen geçinemezdi.Yeni Hükümeti evvelce oldugu gibi yine mutediller kuracaklardır.383 meb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1951
  • Fırsatçı tüccarlar TBastarafi 1 incide!büyük alıcılar diğer orta alıcıları da tahrik ederek koza fiat,larınm düşürülmesi üzerinde mutabık kalarak müstahsile kozalarına ancak 250 kuruşa kadar alabilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1951
  • Kore sulfıu için Lîe'nin görüşmeleri TBastaralv 1 incide!ri bu meseleyi kısmen yumuşak bir şekilde ele almış olan şimdiki genel kurul resmen talik edil melidir.2 Kuzey Koreye ve Trygve Lie'nin «destek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1951
  • Lokman Hekim Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.öğleden sonra,14,30.17 de hasta kabul eder.İstanbul DivanyolJu No;104 a ı r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1951
  • Mareşal Petain İhtiyar Mareşalin eşi dün gazetecilere Mareşali görmemelerini tavsiye etti Port joinville 19 A.A.Bugün basın mensuplarını kabul eden Martşal Petainin zevcesi Mme.Petain ken dilerine şun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1951
  • m ı Avrupada savunma planı fBastarafı 1 incide!Harriman gelecek hafta iktisadî ve askerî yardım programlarının müzakeresine başlamadan evvel bu ziyaretinin neticeleri hakkında Kongreye bir rapor verec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1951
  • Nakillerini isteyen ilkokul öğretmenlerinin duruma Ankara,19 T.K.A)İlkokul öğretmenlerinden nakillerini isteyenlerin dilekçeleri incelenmeğe başlanmış ve yönetmeliğe göre mazeret kabulü lâ* yık olmaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1951
  • Harici kısa haberler tNGÎLTERE Londradaki İngiliz festivalinde ilk defa olarak tepkili bir deniz uçağı teşhir edilmektedir.Bu uçak saatte 100 mil sür'atle Taymis nehrinin üzerine inmiştir.ALMANYADA Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1951
  • Askerî heyetimizin tetkikleri Atina 19 AP.Albay Celâl Topçuoglunun başkanlığında on kişilik bir Türk askerî heyeti,dün öğleden sonra geç vakit,Atinaya va sı] olmuştur.Heyet kuzey Yunanistanda ordu bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1951
  • Beyaz zehir kaçakçılığı ve Türkiye Nevyork 19 AP.Birle şik Amerika uyuşturucu maddelerle mücadele teşkilâ tının başında bulunan Harry J.Anslinger,Amerikaya eroin'in İtalya,Türkiye ve ko münist Çin'den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1951
  • Japonyada umumi af Sorumlu bulunan 73 bin Japon lideri aftan istifade edecek Tokyo 19 A.A.Japon hükümeti tarafından bugün bildirildiğine göre Japonya'nın militarizmi ve aşırı mil liciliğinden sorumlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1951
  • Bağdatta basılan silâh depoları Bağdat.19 A.A.Bağdat polisinin bugün bildirdiğine göre,son 48 saat içinde Yahudi ma hailelerinde yapılmış olan araştırmalarda gizli silâh ve cephane depoları bulunmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1951
  • Nehru Kızıl Çin'e ihtar ediyor Yeni Dellıi,19 AA.Hindistan Başbakanı Nehru bugün radyoda yaptığı bir konuşmada isim ziltretmemekle beraber komünist Çine Nepal krallığına do kunmamasını ihtar etmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1951
  • Yugoslav Genelkurmay başkanını temasları Vaşington,19 A.A)Yugoslav ordusu Genelkurmay Başkanı General Popoviç bugün Dışişleri Bakanı Dean Acheson u ziyaretini müteakip Yugoslav yanın bağımsızlığının m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1951
  • Yıl sonuna kadar 10 bin motorlu vasıta geliyor Ankara,19-T.H.A)Muhtelif Bakanlıkların merkez ve taşra teşkilâtında kullanılmak üzere çoğu İngiliz firmalarına 2000 kadar muhtelif tip otomor bil,kamyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1951
  • KOVARA GÖLÜNDE KURULA.CAK HİDROELEKTRİK SANTRALI İsparta.19 A.A.Uzun zamandanberi etüdleri devam eden Kovara gölünde bir hidro elek trik santralının kurulması isi,müsbet netice verdiğinden ilk ha zırü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1951
  • Adenauer Papa ile görüştü Vatikan,19 A.A.Papa ile yaptığı bir saatlik görüşme,sinden sonra Başbakan Adenauer,Papa'ya kızım ve maiyeti erkânını takdim etmiştir.Papa,bu şahıslara,birer madalya veı misti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1951
  • Mısır hükümetine yapılan protestolar Kahire,19 T.H.A)Mısır hükümetinin Süveyş kanalında yaptığı tahdidat doiayısiyle şim diye kadar 7 hükümet tarafından protesto edildiğr ve bu protestolara henüz ceva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1951
  • Polis merkezlerinde ve karar kollarda nıanvatolu telefonlar kalkıyor Ankara,19 T.H.A)Polis merkezlerinde ve karakolların,da bulunan eski usul manyato-Iıı telefonlar ve modası çoktan geçmi;san trail ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1951
  • ispanyaya gidecek gençler İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği ile Fransa ve İspanya Talebe Birlikleri arasında yapılan anlaşmaya göre 20 temmuzda 30 kişilik bir talebe ka filemiz Marsilya yoliyle,İsp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1951
  • Üç Meteor jet uçağı düştü Biggin Hill İngiltere)19 A P)üç Meteor jet uçağı iün burada on dakika içinde arka arkaya düşmüştür.Talim uçuşu yapan,uçakların pilotları ölmüşlerdu'.İlk uçak,hemen kalkar ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1951
  • ispanya dostane münasebetler başladı Türk ve ispanyol limanları arasında,yeni deniz hatlari kurulacak Ankara 19 T.H.A.Türk İspanyol ticaret muahedesinin imzalanması haberi An kara siyası ve iktisadî ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1951
  • İran kararında ısrar edecek TBastarafı 1 incide!kurumuş olmasını tercih eder.cevabını vermiştir Musaddık,bundan sanra eğer ingilizlerin teklifi tatminkâr olursa yarın parlâmentoya müracaat ederek kabi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1951
  • Kıbnstcrki paraşütçüler hazırol emri aldı Lefkoşa,19 A.A.Geçenlerde buraya gelmiş olan ingiliz paraşütçülerinin bu gece Lefkoşa yakınlarındaki kamplarında şefe re hazır bir şekilde bekledikleri görülm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1951
  • Mithat Paşa için Beyrutta yapılan dinî merasim Beyrut,19 AP.insan hürriyetleri mücahidi ve tarihte Os manh Anayasasının kurucusu olarak tanınan merhum Mithat Paşanın kemikleri bugün Hazreti Ömer camii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1951
  • Kore'de cereyan eden hava muharebeleri TBastarah 1 incidel arz dairesinin takriben 27 ilâ 44 kilometre kuzeyindedir.Sansür harekât hakkında daha fâzla tafsilât verilmesine mâni olmuş tur.Komünistler a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1951
  • Fenerbahçe Antakyada galip Antakya,1& T.H.A)Fenerbahçeliler şehrimizde son maçlaıını bugün kalabalık bir seyirci önünde yapmışlardır;bu maçı 2-0,kazanan sarı lacivertliler İstanbula müteveccihen şehri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1951
  • Misi;temsilcisi vaziyeti Birleşmiş Milletlere bildirdi Nevyork,19 AP)Mısır'ın Birleşmiş Milletler delegesi Mahmut Feyzi Bey bugün verdiği bir demeçte.1936 tarihli İngiliz Mısır ittifakı ve 1899 tarihl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1951
  • Fransa'da pî Kabineyi merkez muhtemel TBastarah 1 incide!müteşekkil 215 kişilik bir muha lefetle çarpışmaları icap edecektir.Ancak şimdi muhalefetin oin si değişmiş ve komünistlerin kaybettikleri kuvv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.06.1951
  • Satılık Tarlalar)İstanbul Defterdarlığından Kıymeti Teminatı Dosya No (CİNSİ Lira Lira Kartal,Maltepe Mah.Çiftlik Cad.1600 120.15 pafta,263 ada,22 parsel sayılı 2660 M2 tarla,Kairtal Maltepe,Gülsuyu M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1951
  • YENİ SES 0?EHETÎ İL 1 i.2% H KORUSUN Operet 3 perde Yazan;V.örfî Bengi} Matine:15.30 da Tel:49369
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1951
  • VBSma OPERATÖR ¦BHB I Dr.Cavit Göncer BÎRÎNCI SINIF Umumî baş,karın,tenasül ğ uzuvları,kol.bacak damar E İve kemik hastalıkları fij Mütehassısı i Beyazıt Okçular başı No;13 i Tel:Muayene;23676
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1951
  • Adalet kulübünün açmış olduğu kampanya!Adalet kulübü idarecileri hâdiseler etrafında ne diyor?Kulüp idarecileri,"üç büyük kulübe resmen harp ilân ettik.Arzuladığımız oyuncuları almamıza kimse mani ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1951
  • Yarın şehrimize gelmesi beklenilen millî takımımız İsveç maçına çıktığı kadırosiyle Millî futbol takımımız bu gece uçakla yurda geliyor Millî takımımızın,Alman millî maçmda çıkardıği oyundan,bütün Avr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1951
  • A Milliyet ABONE FİATLARI Senelik 28 Uradır 6 Aylık 15 3 9 1 S İLAN FİATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 Hân sayfası santimi 2 Resmi ilânların santimi 2 liradır.Mahkeme,tapu.icr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1951
  • Yerköy silosu mihaniki tesisatının tevsii için teklif alınacak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür'üğünden Yerköy silosu mihaniki tesisatının tevsii için teklif alınacaktır.Teklifler,kapalı olarak 6/8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1951
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı maddelerin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün,saat vs mahallerdeki As.Sa.Al.Ko,da yapılacaktır,Şartname
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1951
  • Sterlin 7.85,50 7,84,80 100 dolar 280.50 280,30 100 Fransız Fr 0.80.00 0,80.00 100 üret 0,44.128 0.44,128 100 İsviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5,60 100 Drahmi 0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1951
  • Yunanlılarla yapılacak atletizm karşılaşması Müsabakaların,çok zevkjli ve cazip geçeceği şimdiden tahmin ediliyor 7.8 iemmuzda İstanbuida yapılacak olan Türk Yunan atletizm müsabakası,şimdiden merakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4