Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.06.1951
  • Petrol İran İngiliz teınsilcile rinin ilk göıüşinesijulen bir netice alınamadı iran BaşbakanıMusaddık ânî olarak hastalandı Tahran,17 A.A.Anglo-îranian petrol kumpanyası baş temsilcisi Novman Seddon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1951
  • Korede Müttefiklerin ilerleyişi devam ediyor Radarlarla mücehhez Müttefik uçakları dün düşmana 500 ton bomba attı Kore cephesi 17 AA.Afp)Sekizinci ordu teb liginde bildirdiğine göre.Ko re cephesinin m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1951
  • Toprak Bayramı kutlandı Toprak Bayramı dün kutlanmıştır.Bu münasebetle 889 çiftçiye toprak dağıtılmıştır.Resimde,Vali ve Belediye Reisi Ord.Prof.Gökay köylülere tapuları dağıtırken görülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1951
  • Atatürk'ün heykeline bir tecavüzdaha Turgutluda meçhul şahıslar Atatürk heykelinin başını kopardılar Manisa,17 T.H,A.Dün gece,Turgutlu İlçesinde Cumhuriyet Parkmdaki Atatürk neykelinin başı meçhul kim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1951
  • Selim Sarper S.Sarper'in yeni demeci Birleşmiş Milletler Baş de Iogemiz Kolombiya Radyosun da bir konuşma yaptı Nevyork 17 A.A.United press)Columbia Radyosu nun dünkü "Kıyıdan kıyıya ya yınlar» saatin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1951
  • aşçının dünkü beyanatı "'Türkiyenin güzide idarecileri ile yaptığım temaslar,her iki tarafın arzu ettiği hedefi tahakkuk ettirdiği kanaatindeyim.Yurduma huzur içinde dönüyorum,Ankara:17 A.A.Birkaç gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1951
  • Wm 'ft F» Dün Alman Milli Takımını 2—1 mağlûp eden Millî Takımım» Belinde-yaptığı son antrenmanında.T.H.A Foto servisi)Yüz bin kişi önünde oynanan milli maç TÜRKİYE FUTBOL MAÇINI 2-1 KAZANDIK Güzel b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1951
  • Dundee G* Sarayı 6-0 yendi Üç maç için şehrimize gelen Dundee takımı,ilk karşılaşmasınıdün İnönü stadında Galatasaraya karşı yapmıştır Zevkli geçen maçı.6—0 Dundee kazanmıştır.Yukarıdaki resimde,dünkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1951
  • Biz nasıl görüyoruz?Bir rezalet ve bir ihmal Cumaıtesi günü saat 21 buçukta Üsküdar Kabataş servisini yapan araba vapurunda hususî otomobillerden,içinde dört genç bulunan,birine sarhoş bir arabacı mus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1951
  • Fransada dün yapılan genel seçimler hâdisesiz geçti Fransada beliren umumî kanaat,seçim neticelerinin sağa doğru ufak bir inhiraf göstereceği merkezinde toplanıyor Paris,17 AP.Bu sabah erken saatlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1951
  • Artık İngiltereye GUVENEMEYİZ!Türkiye hükümeti,Türk milletinin birliğine dayanarak,Türk tarihinin en çetin ve en teblikeli bir devrini teşkil tdcıı bu günlerde,Türk dış politikasını,İngiltere politika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.06.1951
  • 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13,15 Kanşik hafif öğle müziği Pl)13,45 Münir Nurettin Selçuk ve Sabite Tur'dan şarkı ve türküler Pl)14.20 Dans müziği Pl)14,45 Programlar ve türküler Pl)15.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1951
  • Denizyolları Umum Müdürü Ankaraya gitti Devlet Denizyolları Umum Müdürü Yusuf 2iya Öniş dün akşam Ankaraya gitmiştir.Umum Müdürünün Ankarada bir kaç gün kalacağı ve idaresine ait muhtelif işler etrafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1951
  • Toprak Bayramı dün kutlandı Toprak Bayramı yurdun her tarafında olduğu gibi dün şen rimizde de kutlanmıştır.Bu münasebetle ilçe nahiye ve köy lerde törenler yapılmıştır.İstanbulda vazifeli bulunan 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1951
  • Karısının hürriyetini tahdit cd?n adam 2 sene 8 ay,hapse mahkûm oldu İzmir,17 T.H.A.Şehrimizde enterasan bir dâva neticelenmiş,bir adam karısının hürriyetini tahdit suçundan 2 yıl 8 ay hapse mahkûm ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1951
  • İş ihtilâfları Asliye ve Hukuk Mahkemelerince de karara bağlanabilecek Ankara,17 Ti H.A.Tat bikatta görülen bazı tereddüt lev üzerine iş mahkemeleri bulunmayan yerlerde idarî merci lerin işçi şikâyetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1951
  • Yeniden iki randevu evi basıldı Sabıkalı randevuculardan ve Beyoğlu Ağaham sokak 46 numaralı evde oturan Behicenin burada yeniden faaliyete geçtiği haber,alınmış yapılan baskında 4 çift uygunsuz vaziy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1951
  • Kereste fîatları yükseliyor Kereste fiatları yeniden bir mikdar daha yükselmiştir.Bu na sebep olarak memleketin hemen her tarafında inşaat işlerine hız verilmesi ve dahildeki kereste istihsalinin ihty
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1951
  • Sigara,şarap ve likörlerimiz dıs piyasada beğeniliyor Sigara ve likörlerimiz dış piyasada büyük rağbet görmeye başlamıştır.Altı Avrupa devle ti Tekel Bakanlığına müracaat ederek idarenin kendi memleke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1951
  • Skakırköyde kanlı hâdise Bir sarhoş sebepsiz yere bir adamı vurdu Evvelki gece Bakırköyde kan h bir hâdise olmuştur.Bu semt te cıuran Cemil Çolak adında biri sarhoş bir halde Yusuf ad:nda birinin içki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1951
  • Kısa Şehir Haberleri ie Devlet Denizyolları idaresi aldığı yeni bir kararla Çanakkale postasını kaldırmıştırir Tramvaylara asılarjak şeyahat edenlerle athyanlara karşı açılan mücadeleye devam edilmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1951
  • Belediye ile sergi sahipleri arasında bu yüzden ihtilâf çıktı Geçen yıl İstanbul Belediyesi,halka ucuz kavun ve karpuz temin etmek için hal'in yanındaki istimlâk edilmiş olan arsaya yüze yakın sergi a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1951
  • Sadeyağ fîatlarmda bir yükselme kaydedildi Son günlerde sade yağ fiatlarında 30 ilâ 40 kuruş arasınia bir yükselme kaydedilmiştir;Onbeş gün evvel toptan 390 400 kuruşa satılan Urfa yağı haien 440 kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1951
  • Plâstik ameliyat Koreden gelen üç gazimize Plâstik ameliyat yapıldı Ankarada,Gülhane Hastahanesinde yatmakta olan bazı ya ralı Kore Gazilerimize plâstik ameliyat,yapan ve cerrahinin bu bölümünde isim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1951
  • KONGRE if C.H.P,senelik il kongresi 22 haziran cuma günü Eminönü ka za merkezi salonunda yapıla,çaktır.Kongreye 180 delege iştirak edecektir EUBS' if Fatih Halkevinde.İngilizce,Almanca,fotoğraf ve Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1951
  • Bir İtalyan Ticaret Heyeti yakında tstanbnla geliyor Ay sonuna doğru memleketimize beş kişilik yarı resmî bir İtalyan ticaret heyeti nin gelmesi Beklenmektedir.Evvelâ heyet önce İstanbulu,bilâhare Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1951
  • Dolapderede fecî bir kamyon kazası oldu ¦Ömer Özdene ait olan 4112 plâkalı kamyon,Dolapdere Zi ba sokağında odun boşaltırken şoför muavini Kadir Baki,ehli yeti olmadığı halde direksiyona geçeıek motor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1951
  • Orta doğu petrolleri v Akdeniz müdafaası Orta doğudaki petrol kaynaklarının ve hayati stratejik mevkilerin kontrolünü kaybetmek batı dünyası için çok mühim bir askerî kayıptır «Le Soir» isimli bir Bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1951
  • Silivride iki talebe kampı Millî Eğitim Bakanlığı Siiiv tide iki talebe kampı kuımaya karar vermiştir.Bu kamplardan bir tanesi Türkiyenin bütün Vilâyetlerin den katılacak 5 er öğrenci ile doldurulacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1951
  • C-H.P.îi Kongresi Cuma günü yapılacak C.H.P.İstanbul İl Kongresi Cuma günü Eminönü Halkevin de yapılacaktır.Bu hususta ge reken hazulıklar tamamlanmış tır Kongrede Parti Genç!Baş kanı İsmet İnönünün,e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1951
  • Kıbrıs umumi valisi Istanbula ğeüyor Kıbrıs Umumi Valisinin önümüzdeki hafta içinde İstanbula geleceği haber verilmektedir.Valinin memleketimizde 15 gün kadar kalacağı ve bu arada An karaya da gideceğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1951
  • Nikel on kuruşluklar tedavülden kaldırılıyor Nikel on kuruşluklar 1 Tem muz 951 tarihinden itibaren tedavülden kaldırılacaktır.Haber verildiğine göre bu paralar dan biı kısmı otoma\telefon tesisatı bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1951
  • Levent Mahallesi D.P.Ocağı dün törenle açıldı Demokrat Parti dün Levent Mahallesinde bir Ocak ag«ıış tır.Saat 17 de yapılan açılış töreninde D.P.İl İdare Kurulu Üyeleri,Beşiktaş İlçe Başkanı ve İdare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1951
  • Bahar sigarası Şeker Bayramında piyasaya çıkarılacak Tekel İdaresinin bayanlar i-in hazırladığı «Bahar» isimli sigara haber aldığımıza göre Şo ker Bayramında piyasaya çıka rılacaktır.Bu arad idarenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1951
  • Türkiye Talebe Turizm Teşkilâtının faaliyeti.Merkezi İstanbulda bulunan Türkiye Talebe Turizm Teşkilâtı bu defa Ankara ve İzmirde de birer şube açmıştır.Teş kilât yakın bir gelecekte diğer şehirlerimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1951
  • El İfll J9!HAL KON Gelen cevcaplssr *Dilenci istilâsı» ve Ösküdarın susuz semti» başlığı ile çı_Kan yazılar hakkında alâkalı dairelerden aşağıdaki yazıları aldık:Kadıköy çevresinde mayıs 951 ccyı içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1951
  • Arkadaşımı sokak ortasında tabanca ile öldürdü Manisa,17(T.H.A.Bugün Turgutluda sokak ortasın da bir cinayet işlenmiştir.Hidivli bir sabıkalı,arkadaşı 'Şabanla çarşıda kumar oynarken aualarind^ çıkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1951
  • İsçi Sigo ilaları Gene!Kurul Toplantısını Çalışma Bakanı açacak Ankara,17 T.H.A.İşçi Sigortaları Kurumunun Genel Kurulu 27 Haziran Çarşamba günü Ankaîada Gümrük ve Te kel Bakanlığı Konferans Salonunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1951
  • Izmir fuarına bu sene rağbet fazla İzmir fuarı için şimdiden ha zırlaklara başlanmış ve İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 17 firma pavyonlarını tutmak ve tanzim etmek üzere şimdiden teşebbüse geçmişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1951
  • Hac mevsimi geh'rkon Hali ve vakti yerinde olan her Müslümanın ömründe hiç I olmazsa bir defa Hacca gitmesi farzdır.Mevsim yaklaştığı için birçok din kardeşlerimizin şimdiden hazırlandıklarını biliyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1951
  • «Bii* sanatkâr zaman ve şartlar ne olursa olsun sahneye çıkınca herşeyi unutmaya mecburdur.Hakikî sanatkâr en kritik anlarda bile sesine bir ton düzmeden şarkısını söyleyen,rolünü yapan ve o an için ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.06.1951
  • petrol ihtilâfı I Bastarafı 1 incide!îran petrol kumpanyasının müzakerelere başlama şartını ileri sürerek bir miktar avans vermesi mümkündürîran Hükümeti ve İngiliz İran petrol şirketi temsilcileri bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1951
  • S.Sarperîn yeni demeci TBastarafı 1 incidel toplandığını,gün geçtikçe daha iyi anlayacak ve idrâk edeceklerdir;Türkiye,kıl'alarıyle Kore sa vaşını destekleyen ilk devletlerden bin olmuştur,Bölge andla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1951
  • Berlin ablukası Amerika,Ruslara karşı j mukabil abluka almak kararında Berlin 17 A.A.Rusya,Batı Berline iktisadî abluka tatbik etemeğe devam ettiği takdirde Birleşik Amerika,Doğu Almanya'da mukabil ab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1951
  • Hindistana yapılan yardımlar Nevyork 17 A.A.Birleşmiş Milletler Hindistana iaşe yardımı komisyonu başkanı Dr.Ralph Bunche,Hindistan'a gidecek buğday yüklü 7 gemiden ilkinin cumartesi günü Nevyorktan h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1951
  • Mac Arthiir'e yapılan tezahürat Foıtvvorth Teksas)17 A.A.Afp)Fortworth'a gelen Birleşmiş Milletler Kuvvetleri eski BaşkomutanınGeneral Mac Arthur'ü,mahallî polisin tahmi nine göre,yüz bin kişi tezahür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1951
  • Trygve Lie Pariste Paiis 17 A,A,Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Try^ve Lie yanında zevcesi olduğu halde bugün öğleden sonra uçakla Parise gelmiştir,Trygve Lie yarın Unesco Genel asamblesinin açılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1951
  • Yunanistanda grevler Atina 17 A A.Üç gündenberi grev hareketi genişle,mcktedır.Hususî banka memur lan dahi grev ilân etmişlerdir.Her ne kadar ücretleri yüzde elli nispetinde arttırılmış ise de denizci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1951
  • Bir gazimiz Sarıkaımşta Sarıkamış 17 A.A.Kerede kahramanca dövüşüp 14 yara aldığından Amerika gümüş yıldız madalyasiyle taltif edilen ilçemizin Karaurgsn bu cağına bağlı İslâmser köyün den er Hacı Alt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1951
  • Korede Müttefikler f Bastarafı l incidel hwa,Hwason,Yangga Vinje kesimlerinde düşman iki taburu geçmeyen birlikleri ile Müttefik ileri harekatına kar şı koymuş ise de bütün hücumları tardedilmiştir.Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1951
  • rst.lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilanları Kapalı zarfla bir adet Oksijen ve Nitrojen tesisatı satın alınacaktır,ihalesi 23/6/951 saat 11 de Ankara M.S.Bİ 2 No.lı Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Tuta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1951
  • Artık In GÜVEN Başmakaleden devam)hasım olarak telâkki asası üzerine kurmak lüzumuna Türk milletinin şüpheleri kalmamıştır Aynı zamanda Atlantik Paktı,nm üyelerinden biri olduğunu beyan ederek övünmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1951
  • Ajîmanyanın silâhlanması nı protesto eden 2000 komünist nümayişçi tevkif edildi Bonn 17 Ap.Büyük bir Alman polis kuvveti bugün 2.000 genç Alman komünistini tevkif ederek «Al manyanın yeniden silâhiand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1951
  • Bitişik ikizler Hanbergde bitişik olarak doğan ikizlerin yaşaması muhtemel Almanya 17 Ap.Geçen cuma günü burada kafaları bitişik olarak doğan ikiz kızların yaşama ümidle ri bulunduğunu doktorlar bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1951
  • İdamları istenen subaylar Varida kaçakçıları öldürmek ten sanık 3 subay ve 8 er idemi talebi ile yargılanacak Van.17 T.H.A.1944 senesi ekim ayının on birinci günü Türk İran hududunda cereyan eden bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1951
  • M s Illy e t ABONE FİATLARI Senelik.28 liradır 6 Aylık 15 3 9 1 S İLAN FİATLARI Baslık 20 üra 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 İlân sayfası santimi 2 t Resmi ilâhların santimi 2 liradır.Mahkeme,tap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1951
  • 2?o munisi Kızıllar Rusyanın teşviki ile Koreden sonra Güney Doğu Asya'ya tecavüze hazırlanıyorlar Taipeh 17 A.A.United Press)Milliyetçi Çin mevsuk kaynaklarından a-İman haberler,Sovyet Rus ya ile sık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1951
  • Fransada seçimler TBastarafı 1 incide"!1945 ten 'sonra yapılan bu seçimler tahminin fevkinde sakin geçmiş olmasına rağmen,Fransız Rivieras-ında bulunan Nice şehrinde komünistlerle.De i£aul« le'cüler a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1951
  • Harici kısa haberler AMERIKADA Ayandan cum nuriyetçi Kenneth Wherry,cumartesi günü gazetecilere verdi,ği beyanatta hükümeti,demirperde aıkasındaki devletlerle ti carî münasebetleri idame ettiren memle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1951
  • Romanyadan firar eden subaylar Belgrad 17 A.A.Dün akşam Belgrad'da yayınlanan tebliğde,son 24 saat içinde 4 Romen muhafızının,Romanya ordusunda kendileri için hayatın tahammül edilmez olduğunu söyliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1951
  • Mareşal Peten,askerî hasta haneye nakledilecek Paris 17 AP)Fransız Cumhurbaşkanı Vincent Auriol 95 yaşında bulunan Mareşal Pe ten'in Yeu adasındaki hapishaneden Fransadan bir askerî has tahaneye nakle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1951
  • Gaziantep D.P.tl kongresi Büyük Millet Mecilisi Başkanı bir konuşma yaptı Gaziantep,17 Milliyet)Demokrat Parti tl Kongresi bugün Ankaradan gelen Mec lis Başkanı Refik Koraltan ve Millî Savunma Bakanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1951
  • İlk netice Paris.17 A.A.Saat 14.50 de Parise gelen ilk seçim neticesi Fransız Çin Hindinden alınmış 4r.Pondişer^de Sosyalist iPartiden Goubeıt seçimi kazanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1951
  • Azzam Paşa Ankaradaki temaslarından memnun TB&starah 1 incidel müşterek menfaatlerini tahakkuk ettirmeleri ve dostlukların kıymetini takdir eylemeleriyle uzun sürebilir.Karşılıklı itimad ve takdire da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1951
  • millî rBastarafı 1 nıcidel Birine:haftaymda çıkardıkları ktitü oyunlarım Almanlar kötü oynayan oyuncularından birini çıkararak oldukça dü ielttiler,bu devrenin bilhassa başlarında Türk forvetleri sant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1951
  • Amerikadcı akisler Vaşîngtcm.17 A.A.Bugün yapılacak Fransız seçimleri Batı Avrupa 4a komünist kuvvetini göstermeğe yanyacak mühim bir deneme olarak telâkkj ediL mektedir.Buradaki resmi şahsiyetler,seç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.06.1951
  • Dün Dundee takımının 6 O galibiyeti ile neticelenen Gala tasaray macında İngiliz muha cimleri GalatasaUy kalesini zorlarken Foto:Milliyet Sami Önemli)Dundee,G.Sarayı 0 mağlûp etti Baştan sona kadar hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 18.06.1951
  • Boks'u eski seviyesine ulaştırmak için gayretler en yüksek hâsılat Bugün organize edilen maçlarda,5-10 sene evvelkinin yarasına yaklaşan hasılatın temini mümkün olamamaktadır v* toş*ç:Bugüne kadar en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 18.06.1951
  • Wimbledon tenis turnuvası ve tek erkek şampiyonluğu Turnuvanın tek erkek şampiyonluğunun,Sedgman Patty,Larsen ve Drobny arasında bölüşü:mesi kuvvetle muhtemel dir 25 Haziranda başlıyarak 7 Temmuza kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 18.06.1951
  • haberleri Fenerbahçe Antakyada galip Antakya.17 T.H.A.Suriyede muhtelif maçlar ya pan Fenerbahçe futbol takımı bugün burada Kurtuluşsporla yaptığı karşılaşmayı 2—0 kazanmıştır.Bu maça:Cihat Erdal)Kâmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor