Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.06.1951
  • Biz nasıl görüyoruz?TehLke karşısında Batı Avrupanın haii Büyük bir Fransız muharriri so nharp hakkında yazdığı bir eseıde memleketinin 1940 taki feci vaziyetini anlatırken «tehlikenin cesaret ve kudr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1951
  • Barışın bedeli Selim Sarper dün radyoda mühim bir konuşma yaptı Now York.16 A.A.Bir leçmiş'Milletler kurulu nezdindeki Türkiye temsilcisi Büyük.L'lçi Selim Sarper,"barışın bedeli» adı altında yayınlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1951
  • G.Saray Lisesinde yolsuzluk Bundan bir müddet evvel Galatasaray lisesinde meydana çıkarılan yolsuzluğun tahikaktı dün sona ermiştir.Tahkikat neticesi belli olmamakla beraber şimdilik Galatasaray lises
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1951
  • Amerikan Kız Lisasin deki diploma töreni 1950 51 ders yılının sona ermesi münasebetiyle,dün Üsküdar Amerikan Kız Lisesinde diploma tevzi töreni yapılmıştır.Resimde:Bir genç kızımızı okul müdiresinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1951
  • 37 NUMARALI RESMÎTEBLİĞ Şehit ve yaralı listesi Korede yaralanan,şehit olan kahramanlarımızın isimlerini neşrediyoruz Millî Savunma Bakanlığından bildirilmiştir:1 Kore Birliğimizin 14 haziran 951 günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1951
  • Askerî heyetimiz dün Jfunanistana gitti Trabzon vupuru *^le giden subaylarımız,15 gün sonra yurda dönecekler Dün Atina'ya hareket eden Dün saat 14 te iskenderiye seferine çıkan Trabzon vapuru ile,Yuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1951
  • Fransız seçimleri ve yaratacağı Fransa bugün yalnız kendi milletvekillerini değil aynı zamanda müstakbel Amerika cumhurreisini de seçmektedir.Avrupanın Atlantik Paktının,Marshall yardımlarının mukadde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1951
  • Petrol bölgesinde yapı lan mitinglerden biri Iran icab ederse Ruslarla işbirliği yapacağını açıkladı Bir Iran sözcüsü petrol şirketinin işlemesinde İngiltere yardımda bulunmazsa Iranın,Rusya da dahfi!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1951
  • Dün Beyoglunda büyük bir kumarhane basıldı Kumarhanede suç üstü yakalanan 23 kişi arasında birçok tanınmış şahısîar var.Düa basılan kumarhanede yakalanan kadınlardan biri vüzünu ^ografçımızdan saklaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1951
  • Azzam Paşanın Ankaradaki demeci P İTTİHADI ORTA Arap Birliği Sekrereri,Türkiye île Arap camiasının biri birîne yakıaşmasf 1 I II J I sayesinde bu memlekette rde hayat seviyesinin de yükseleceğini söyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1951
  • İstanbuldaki askerî liseler dün Fenerbahçe stadyomunda bir spor günü yapmışlar ve büyük takdir toplamıştır.Res imde gençlerimiz silâhlı bir be den hareketi yaparken görülmektedir.Foto:Milliyet Sami Ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1951
  • Yeni bir harp ve Amerika Eski Savunma Bakanı Louis Johnson,liusyamn ilân edeceği bir harpten Amerikanın galip çıkacağı'} kanaatinde Vaşington,16 Usis)Eski Amerikan Savunma Bakanı Louis fDevamı Sa.3 Sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1951
  • Altı sene yer altında Polonya'da 2 Alman askeri altı sene yer altında yaşadı Varşova,İC AP)Polonyada,Gydnia yakınlarında bir kasabada inşaat işle inde çalışan Polon3'ah işçiler,aıarp devrinden kalma m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1951
  • Balıkesi;C.H.P.II kongresi Kongrede konuşan Şemsetti j Günalta D.P-ye hücum ett Balıkesir,16 Milliyet)C.H.P.il kongresi bu sabah saat 10 da Halkevinde toplanmıştır.•Kongrede,eskj Başbakan Şemsettin G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1951
  • Ingilterenin takındığı vaziyet memleketimizde Mal uyandırd Gazeteler ve halk efkârı,İngilterenin,Türkiyeyi icabında Rusyayû karşı bir tavız kozu olarak kullanmak niyetinde olması şüphesini izhar etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1951
  • İfr b"7l,k1^r eessurle haber verdiğimiz Orgeneral Asım Tmaztepe'nin cenazesi dün mııazzam bir askeri örenle def «edilmiştir.Resim,cenaze töreninden biran,Lpit ekmekte dır.Merasime aıt tafsilat üçüncü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.06.1951
  • 12.57 Açılış ve programlar 13.0Ü Haberler 13.15 Küçük orkestradan melodiler 13.45 Perry Como ve Dinah Share'rian şarkılar Pl)14,00 Saz eserleri,çalanlar:Enise Can Fulya Akaydın 14.20 Dans ve caz mü zi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1951
  • Aksarayda bir ev yandı Dün öğleden sonra Aksaray Tiryaki Kasan Paşa sokağında 48 numaralı Neriime'ye ait bir ev,çatı arasında sigaradan çıkan bir ateş sonunda kısmen yanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1951
  • Çanakkale postası kaldırıldı Denizyolları idaresi Çanakkale postasını kaldırmıştır.Harp yıllarında ihdas edilen bu posta esasen son zamanlarda yolcu bulamamaktaydı.Diğer taraftan Marmara havzası ile A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1951
  • Denizyolları işçilerine yapılacak zam Denizyolları idaresi,Fabrika ve Havuzlar işçilerine yapılan yüzde 20 zammı Trabzon.Van ve İzmir işletmeleriyle idarenin diğer iş yerlerinde çalışan işçilerine de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1951
  • D-P.Levent'te bir ocak açacak Demokrat Parti Beşiktaş teşkilâtı bugün saat 17 de Levent mahallesinde bir ocak açacaktır.Bu münasebetle yapılacak törende ii idare kurulu,ilçe idare kurulu ve genel mecl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1951
  • Garanti Bankası başarı gösteren talebelere mükâfatlarını tevzi etti Türkiye Garanti Bankası,İstanbul ilkokullarında bu yıl başarı gösteren ve pekiyi derece ile sınıflarını geçen 150 öğrenciye,7.500 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1951
  • Muallimler Cemiyeti dispanseri İstanbul Muallimler Cemiyeti ihtiyacı olan maarif mensuplarının ve ailelerinin sıhhî durumları ile meşgul olmak üzere Çenberlitaştaki merkez binasında tam teşkilâtlı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1951
  • Molla bey selâmı ms?j Ses sanatkârlarımızdan bir bayan seyahatten dönerken altı bavul dolusu eşya getirmiş,İyi doldurulmuş bir bavul takriben kırk elli kilo gelir.Demek altı bavulun muhteviyatı söyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1951
  • Kadınlara sarkıntılık edenler Emniyet Müdürlüğü kadın ve kızlara sarkıntılık yapanlara kaışı açtığı mücadeleye yeniden hız sermiş ve sivil memurlardan müteşekkil 15 ekip bu i:le vazifclendirilmiştir.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1951
  • Trene atlamak isteyen bir çocuğun bacağı kesildi Peiidiktc oturan Süleyman'ın sekiz yaşlarındaki oğlu Muammer özyener;Pendik istasyonundan henüz hareket eden ban iiyö trenine atlarken düşmüştür.Tekerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1951
  • Bakır şilebinde yolsuzluk y-k Baz;gazetelerde Bakır şilebin de kumanyanın or'adan kaybol duğu ve bu işle ilgili olarak gerai süvarisi Zeki kaptana işten el çektirildiği yazılmıştı.Bu hususta malûmatın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1951
  • Nişantaşı Kız Enstitüsünün yemek imtihanı dün yapıldı Bundan bir hafta evvel açılan Nişantaşı Kız Enstitüsünün senelik sergisi dün akşam sona er mistir.Dün okulda yapılan yemek imtihanına Miliî Eğitim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1951
  • Kısa Şehir Haberleri if Amerikan Life mecmuasının müdürü Madame Walles bugün şehrimize gelmiştir if Şili Hariciye Müsteşarı Dor Manuelo Truco,ve Corlos Guıes Osario evvelki gün şehrimize gelerek bir m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1951
  • Şimdi misafirler dağıla caklar.dedi.Burada herkes istediğini yapmakta gezip eğlenmekte serbesttir,ben de sizinle meşgul olabilmek için vakit bulhb.ieceğim.Nasıl Adayı be gerdiniz mi?Biraz dolaşmak ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1951
  • HALKDİN Aldatılan işçpler inşaat •ustalığiyle iştigal eden Tevfik Avcı ismindeki bir okuyucumuzdan aldığımız bir mektupta deniliyor ki;«Bizler inşaat ustalarıyız.Bundan Uç ay kadar önce yâni 12.3.951
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1951
  • Piyasad Son günlerde piyasada,bono ve iskonto faizleri karaborsada 18—22 ye,ipotek faizleri.ise 30 a kadar yükseldi Siyasî vaziyetin uzun müddetten beri istikrarsız bir durum arzetmesi ve bilhassa har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1951
  • Büyük bir sahtekârlık Miktarı ^CO bin lirayı aştığı iddia olunan dolandırıcılık hâdisesine Savcılık el koydu Dün Savcılığa bir ecza deposu ortaklığı tarafından işlenen ve mıkdarı 300 bin lirayı aşan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1951
  • İbrahim Delideniz mahkûm oldu Vazife başındaki emniyet memuılanna hakaret etmek suçiyle adliyeye verilmiş olan Şehir Tiyatrosu artistlerinden İbranirn Delideniz il o eşi Güzide Delidenız'in duruşmasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1951
  • Gureba civarında inşa edilecek ucuz evler Belediye tarafından,mesken buhranına çare olarak yaptırılmasına başlanan ucuz evlerin,üçüncü grupu olan,Gureba Has tahanesi arkasındaki 70 evin te.¦nelatma tö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1951
  • KONGRE it C.H.P,senelik il kongresi 22 haziran cuma günü Eminönü ka za merkezi salonunda yapılacaktır.Kongreye 180 delege iştirak edecektirir Muğla Okutma ve Yardım Derneğinin toplantısı bugün saat 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1951
  • Askerî bahisler Bu haftanın askerî durumu Müttefik plânı,taarruz ve ateş üstünlüğünden istifade ederek kızılları;kuzey toprakları üzerinde sağlam bir müdafaa kuşağı teşkil edecek kadar geri sürmek ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1951
  • Vapurlarda yük navlunu Temmuz başından itibaren dış hatlardaki yük navlunları %25 nispetinde pahalılaşacak Aldığımız malûmata nazaran temmuz başından itibaren dış hatlardaki yük navlunları yüzde 25 ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1951
  • Hacıosman bayırında bir otomobil devrildi Şoför İsmet'ih idaresindeki taksi evvelki gece geç vakit için de Ceni adında bir İngilizle iki kadın olduğu halde Hacıosman bayırından süratle geçerken devril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1951
  • Mithat Paşanın kemikleri vapurla getiriliyor Hürriyet kahramanı merhum Mithat Paşanın kemikleri 24 haziran pazar günü Aksu vapuriyle şehrimize getirilecektir.Merhumun kemiklerini havi sanduka Galata r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1951
  • Sultanahmet Beyazıt yolu Sultanahmetle Beyazıt arasında yapılması kararlaştırılan mozaik asfaltın inşasına dün başlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1951
  • Pcndikte kanlı bir hâdise Evvelki gece Pendikte kanlı bir hâdise olmuştur.Bu civar,da Dolayobali köyü halkından olan Alâaddin Kılıç adında bir ri,bir kaç gün evvel ağız kavgası ettiği aynı köyden Cemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1951
  • Bir kunduracı,çırağını bıçakladı Beyazıtta kunduracılık yapan Mustafa adında biri bir kavga sonunda çırağı Hasan'ı bıçakla iki yerinden yaralamıştır.Sanık yakalanmış,yaralı hastahaneye kaldırılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.06.1951
  • Yem bîr harp ve Amerika rBaslaralı 1 İm îdel Johnson.Sovyetler Birliği hâten veya bilâhare harp ilân ettiği takdirde Birleşik Amerikanm böy le bir harpten galip çıkacağına kanidir Ocak 1«4Ö ton eylül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1951
  • Altı sene yer otonda rBasiaraft 1 incidal yere İti levazım deposu enkazını kaldırırlarken tünellerin birinden saçi sakalı hemen hemen dizlerine kadar uzamış,iri yarı bir adamın şendeliyerek çıktığını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1951
  • ingilterenlıı tal vaziyet in TBastarah 1 incide!karşısında hakikî vaziyeti tama men kavramışlar ve İngilterenin Türkiyeyi Amerika ile Rusya arasında kendisine müsavi bir vazıyet yaratabilmek için hatt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1951
  • YENİ SES 0?EHETÎ L L H KORUSUN Operet 3 perde Yazan:V.örfî Bengü Matine:15 30 da Tel:49369
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1951
  • Balıkesir C.H.P.İl Kongresi IBastarafı 1 incide!nuşma yapan eski Başbakan Şemsettin Günaltay;partiler,muayyen prensiplerden ilham alan,muayyen gayeler etrafında çalışan partiler olursa hüviyetlerini m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1951
  • A «*MH—K Şehit ve yaralı lîsresi rBastarah 1 incide!ERLER Muharrem Çeviker,Hüseyin Yüksel,Mehmet Karatokay,Muhittin Kütük;Mahir Cengiz;Hüseyin Nezir;Abdullah Par-1ar;Dursun Kalka;Mustafa |j Merun,Nusr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1951
  • Askerî bahisler Baştarafı 2 nci şayiada)rülen zayıf mukavemetlere rağmen kızılların bütün cephe boyunca Kumsang istikametine çe küçüklerini ve yeni müdafaa mevzilerini muhtemelen Pyong yan Wonsan)hatt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1951
  • Haricî kısa haberler FRANSADA İki gündür devam etmekte olan iş başında emniyet konferansı k/tpanrruştır Müzakereler esnasında yapılan hesaplara göre her gün.Pariste iş kazalarında 1000 kişi yaralan ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1951
  • JAPONYA İLE YAPILACAK SULH ingiltere ile Amerika ayni kanaati taşıyor Beyaz Saraydan neşredilen tebliğde bu husus açıklandı Vaşıngton,16 A.A.Japon sulh andıaşması tasarısı hakkin da Birleşik Amerika v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1951
  • Yeni tarım kursları Açılacak kurslarda,hayvan bakımı,sütçülük,meyv acılık ve konservacılık öğretilecek Ankara 16^ T.H.A.Ta run Bakanlığı Zirai istihsâli kıymetlendirme ve istihsali teşvik mevzuundaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1951
  • Korede kızıllar çekiliyor Tokyo,16 A.A.Reuter)Sekizinci ordudan bu akşam neşredilen resmî tebliğde Korede mSrkez cephesinde muhasematın durduğunu ve komünist aracılarının Birleşmiş Milletler kuvvetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1951
  • Fransız sr çimleri Başmakaleden devam)sinin variyeti de çok güçleşecektir.Aynı zamanda Taftın Reisi,cumhur seçilmesi de artık içtinap edilemez bir hâdise addedil leıek Mac Artlıur'ün de,Eisenhower'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1951
  • Otomobille dünyayı dolaşacak adam Indianapolis 16 Ap.Ufak bir otomobil ile 30 günde dünyayı dolaşmak ga yesini güden yüzbaşı Alan Hess.dün Greenwich saat ayarı ile 11 de tndianapolis'e gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1951
  • Iran icap edese Ruslarla iş biri izi yapacağnı açıladı rBasiarafı l incide!edilmiştir Bilindiği gibi İran pet 'rollerinin devletleştirilmesi fikrini ortaya atarı Abdülknsım Kaşanî'dir.Mitingde söz ala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1951
  • Barışın bedeli fBastaraiı 1 incide!yan&tı sırasında şunları söyle-mistir:«Evet barıştan bahsediyorum,fakat,hürriyetle birlikte barış.Şüphe yok ki,barış bizim en yüksek gaye ve hedefimizdir.Ancak bunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1951
  • Beyoğlundaki büyük bîr kumarmane Emniyet Müdürlüğü 2 nci Şube memurları uzun bir takip ve tarassuttan sonra evvelki gece sabaha karşı Beyoğlunda senelerden beri faaliyet halinde bulunan büyük bir kuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1951
  • Bulgaristanda Rus düşmanlığı artıyor Rus polisi Bulgar köylülerini zorla çalıştırmak istiyor Milislerle halk arasında çarpışmalar oluyor Bulgaristanin daiıilî vaziyeti gün geçtikçe biraz daha bozulmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1951
  • Amerikaya iltica ederler yakalanıyor Nevyork 16 Ap.Va purlardan atlamak suretiyle veya diğer usullerle sizlice Amerikaya girmiş olan ya bancıları aramak isin neveyork ve civarını tarayan mu hacerat bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1951
  • Çocuk felci Meksika'da zuhur eden çocuk felci,endişe verir bir hal almaya başladı Meksiko 16 A.A.Vahim bir çocuk felci salgını halen Meksikalı,bilhassa başşehir ve civarını kasıp ka vurmaktadır.300 ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1951
  • Orgeneral Tmaztepe defnedildi Merhumun cenaze töreninde askeri ve mülkî erkân hazır bulundu Yüksek Askerî Sûra azası ıı merhum Orgeneıal Asım Tmaztepe'nin cenazesi dün büyük bir askerî törenle Edirnek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1951
  • Türk-Arap ittihadı TBastarafı 1 incide!devamını temin etmek bizim idealimizdir.Yap'tığımız her şey bu hedefe varmak içindir.Orta Şarkta sulh ve istikrarın mürevvici olan Türk kardeşlerimiz le yaptığım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1951
  • Devlet Tahvillerinizi Bankamıza yatırırsanız Muhafaza ücreti ödemezsiniz Kupon tahsil üor eti ödemezsiniz Aynı zamanda Tahvillerinizin gelirini yüzde bîr arttırırsınız.YAPI ve KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1951
  • İSTANBUL SERGİSİ Sergi Komiserliğinden:Bütün bürolanmız Sergi sarayına nakledilmiş olduğundan alakadarların Sergi sarayına müracaatları rica olunur.9670)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.06.1951
  • r^v.j/BİLHASSA SOĞUK HAVALARDA KENDİNİZİ ASPRO' INGILTBREDE Ll£Ui»i}J Ov»AW/FABRİKASINDA İMÂL D I LMİ/TİR Tückİye mume/zi'lI ILVeR LTD.^T"İ.İ/TANBÜL.TEL.23857
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 17.06.1951
  • Sterlin 7,86,50 7,84,80 100 dolar 280.30 280,30 100 Fransız Fr 0,80,00 0.80,00 100 üret 0.44,128 0.44.128 100 îsvlçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5,60 5.60 100 Drahmi 0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 17.06.1951
  • HU.|7 Ru.12 HAZİRAN 4 Rama 1**1 Haz.1370 Pazar 1367 ¡AKİT VASATİ EAAMİ Güneş Öğle îkindi Akşam Yatsı İmsak 5.26 8,45 13.14 4.33 17.15 8.33 20.42 12.00 22.45 2,03 3,09 6.29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 17.06.1951
  • Milliyet ABONE FÎATLAR1 Senelik 28 uradır 6 Aylık 15 3 9 1 S İLAN FİATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 îlân sayfası santimi 2 Resmî ilânların santimi 2 liradır.Mahkeme,tapu.icra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 17.06.1951
  • 601 KÖPÜKtO NEFİS KOKULU GENÇIIK ve GÜZELLİĞİNİZİN KORUYUCUSUDUR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 17.06.1951
  • Bugün.Dundee ile Ankaradaki maçın revcnsını oynıyocak olan Galatasarayın Bumley'le yaptığı maçtan bir görünüp Üç maç için şehrimize gelen İskoçya liki 3 nc'ûsü Dundee,ilk maçın!Galatasaray ile yapacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 17.06.1951
  • Millî Takımımızın geçireceği çetin imtihan!Bugün,BeriinTe Tlman Takımı ile karşılaşıyoruz Berlin'in meşhur Olimpiyat stadında yapılacak olan bugünkü karşılaşmada,Millî Takımımızın ne netice alacağı Av
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 17.06.1951
  • mm Askef i Kıta ırlârı Kapalı zarfla Ko.da mevcut keşfine uygun 9 kalem paratoner malzemeleri satın alınacaktır,ihalesi 26/6/951 günü saat 11 de Ankara M,S,B,4 No.lı,Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Keşif bed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 17.06.1951
  • an o feratör Dr.Cavil GönceT BÎRÎNCİ SINIF Umumi baş,karın,tenasül uzuvları,kol bacak damar ve kemik hastalıkları Mütehassisi Beyazıt Okçularbası No;13 Tel:Muayene;23676 W I I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 17.06.1951
  • Lokman Hekim Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10,30-12,öğleden sonra,14,30-17 de hasta kabul eder.İstanbul DivanyolJu No;104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor