Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.06.1951
  • ıı r-rmı-Bayar'ın dünkü JkabuSlen Cumhurbaşkanı,Azzam Paşa ile bir saatten fazla görüştü Ankara.15 T.H.A)Dün sabahtan beri hükümetimizin misafiıi olarak şehrimizde bulunan Arap Birliği Genci Seki eter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1951
  • İNGİLTERENİN TAKİNDIĞI TAVIRDAN SONRA AtlantikPaktmagirmemiz için yeni majıiler doğuyor Bir habere göre:Danimarka hükümeti,Atlantik Konseyindeki delegesine,pakta girmemize dair olan isteğimize muhalef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1951
  • Finletter Ruslara ihtar ediyor İcap ederse müttefik uçakları Çın hududunu asacak Tokyo,15 A.A)Birleşik Amerika Hava Kuvvetleri Bakam Thomas Finletter bugün yaptığı basın toplantısında,komünist Çinlile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1951
  • Biz nasıl görti Kanunlar ela,nizamnameler de her vatandaş içindir Bir memlekette kanunu tatbikle mükellef olanların kanuna karşı gelmeleri,kendilerini kanunun levkinüa görmeleri onunla mukayyed olmadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1951
  • Millİyet'in yeni romanı UÇ GÜZEL KIZ Bu,Peter Cheyney'in en çok okunan ve en merakh romanlarından biridir.«UÇ GIJZEL KIZ»,aşk,ölüm,ihtiras ve para demektir.Yazan Tercüme eden:PETER CHEYNEY BAY BURT LU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1951
  • Şiddetli yağmurlar yurtta geniş ölçüde tahribat yaptı Ankara Kayseri,Ankara Zonguldak arasındaki tren seferleri durdu.Ege bölgesinde tütün ve zeytinjier büyük zarar gördü,Kocaelinde ve bilhassa Altyaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1951
  • Batılılar Rusyaya yeni bir nota verdi Bir netice alınamayan dört Dışişleri Bakan muavinleri toplantısından vazgeçilip batılıların toplanması isteniyor Londra,15 AP—A.A)Bir-1 bakan vekilleri tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1951
  • İsveç Türkiye mill!maçını 3-1 kaybeden milli lutboı takımımız yarın Berlinde Alman milli takımı ile karşılaşacaktır.Resimde milli takımımız İsveç milli takımı ile bir arada görülmektedir.Maça ait yazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1951
  • Prf.Gökayın beyanatı Vali,tramvaya asılanlar,klakson yasağı ve sarkıntılık edenler hakkında izahat verdi Vali ve Belediye Reisi Ord.Prof,Gökay dün kendisiyle konuşan gazetecilere şu demeçte bulunmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1951
  • Demokrat Parti ü başkanı re Istanbul milletvekili Dr.MUkerrem Sarol dün saat 15,30 da Gazeteciler Cemiyetine giderek bir nezaket ziyaretinde bulunmuştur.Resim.bu esnada çekilmiştir 'Foto:Milliyet Sami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1951
  • Kilitli kasalar işi Mecliste görüşüldü Maliye Bakanı kasalardan çıkan kıymelfi eşya ve mücevherat hakkında Mecliste izahat verdi Ankara 15 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün saat-15 te Başkan vek ill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1951
  • Petrol müzakerelerinde vereceği karar merakla beklenen Musaddık mesai arkadaşlariyle bix arada PETROL GÖRÜŞMELERİ VE İNGİLTEREDEKİ ENDİŞE I!k müzakereler sonunda ingiltere Dışişleri Bakanlığında kötüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.06.1951
  • 12,57.Açılış ve prog:am 13;00 Haberler 13 15 Caz mü ziğr 13,30 Radyo salon orkestrası konseri 14,00 Şarkılar Okuyan:Akile Artun 14.45 Hafif müzik Pl)15,00 Konuşma 15 10 Behçet Öl meztürk ve arkadaşlaı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1951
  • Hayfada otomobil fabrikası Büyük Amerikan otomobil fabrikalarından birinin Hcyfada bir otomobil montaj fabrikası kurduğunu ajanslar haber verdiler.Böyle tesislerde ödet olduğu veçhile,otomobil imaline
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1951
  • Tekei Genel Müdürü Ankaraya gitti Tekel Genel Müdürü Hadi Hüsman dün akşamki ekspresle Ankaraya gitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1951
  • Sanayi sayımı ay sonuna kadar uzuyor Haziranın 15 inde bitmesi ge reken sanayi sayımının daha bir müddet uzayacağı anlaşılmaktadır.Çünkü henüz Beyoğlu,Galata ve Eminönü semtlerinde,sayımı yapılmamış 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1951
  • Denizyolları dış hatlara eşantiyon dağıtacak Denizyolları idaresi,dış hatlarda çahgan gemilerimize rağ:beti arttırmak maksadiy.le gemilerin uğradığı limanlarda rek lama ehemmiyet vermek kararını almış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1951
  • Dış ticaret rejimimiz Dış ticaret muamelelerindeki formalitelerin ve kırtasiyeciliğin işleri uzattığı ve memleketimizden mal almak isteyen ecnebi firmalarını başka ihracatçı memleketlere kaçırttığı,ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1951
  • İğrenç bir hâdise Fatihte Refik isminde birisi 14 yaşında bir kıza tecavüz ederken yakalandı Fatih,Darüşşafaka caddeti Lokmacıdede sokağında oturan ve manifaturacılık yapan Refik adında bir şahıs,dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1951
  • KONGRE C.H.P,senelik il kongresi 22 haziran cuma günü Eminönü ka za merkezi salonunda yapılacaktır.Kongreye 180 delege iştirak edecektir.k Muğla Okutma ve Yard-ım Derneğinin toplantısı 17 haziran paza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1951
  • St»g0» !HALKDN Okuyucularımızın birinden almış olduğumuz bit aşağıda aynen neşrediyoruz,alâkadarların nazarı çekeriz:mektubu dikkatini Geçenlerde Belediyece verilmiş olan bir kararla tramvay.ara atlıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1951
  • ve Ayakkabı fiaHarına muvazi olarak yakında çanta ve deri mamullerinin de yükseleceği anlaşılıyor Sümerbank müessesesi yeni aldığı bîr kararla,kundura ve yün îpilğj fiatlarını arttırmıştır.Beykoz imal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1951
  • OHs Umum Müdürü şehrimiz de ekmek işini tetkik ediyor Son günlerde ekmeklerin ve Ramazan münasebetiyle çıkan pidelerin,bozuk ve siyah çıkması Belediye İktisat Müdürlüğünü bir hayli meşgul etmiştir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1951
  • Sağlık Memuru Okulunu bi* drenlere diplomaları verildi Bu-sene şehrimiz Sağlık' Mermi u Okulundan meaunolanlarm diploma ve mükâfat tevzi töreni evvelki gün saat 20.30 da okul binasında yapılmıştır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1951
  • Bir polis arkadaşını bıçakladı Bckırköyünde Ümraniye sokağında oturan Hüseyin,kansı Seniye ve komşularından Kaya evlerine giderlerken aralarında husumet bulunan Polis Hakkı Uzun ve Avni Sav adlı şahıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1951
  • Cumhurbaşkanına hakaret suçundan birisi tevkif edildi Samatyada oturan Hulusi Ayaydın isminde bir şahıs.Cumhurbaşkanına hakaret suçundan dün 2 nci sorgu yargıçlığınca tevkif edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1951
  • Bir çocuk kuyuya düşerek boğuldu Çatalcanın Elbasan köyü sakinlerinden Ramazan Doğan'ın 2 yaşındaki oğlu Ruhi dün bahçede oynarken.ağzı açık bırakılan kuyuya düşmüş ve boğul,mu&tur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1951
  • Tramvaylara asılanlarla mücadele Belediye birkaç gündenberı tramvaylara asılanlara,atlı van lara karşı bir mücadeleye gi rişmiş bulunuyor Suç işliyen vatandaşlardan tah sil olunan paranın 10 lira 15 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1951
  • Çalışma Müdürünün bir tavzihi Gazetemizde «Çalışma Müdürünü bir işçi dâva ediyor» baglığiyle.çıkan yazı hakkında Bölge Çalışma Müdürlüğünden aldığımız mektupta hulasaten şöyle denilmektedir:«Şikâyetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1951
  • Asyada kızıl tehlike Kremlin her zaman Türkiye Marshall plânından,diğer milletlere nazaran en az yardım göreni olduğu halde,modern bir ordunun nüvesini kurmuştur The Sunday Star» isimli Amerikan gazet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1951
  • Cerrahpaşa hasta hanesine 40 yatak daha ilâve edildi Cerrahpaşa hastahanesinde iç hastalıkları pavyonunda,kadın lar için ayrı bir kısım bulunma ması gözönünde tutularak 40 yataklı bir kadın pavyonunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1951
  • Garip yolculuk!Bütün gayretine rağmen yol boyunca beni konuşiuramadı.Merakı ne yapmak olduğunu öğrenmek,ağzımdan söz almaktı.Fakat kaşlarını çatkın,inatçı ve çetin oturuyufdum.Bir taş gibi ağır Ve ses
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1951
  • Londra Metropolidi Atehene goras'i ziyaret etti Londra Metropolidi Comas Athenegoras,dün uçakla şehrimize gelmiştik!Comas Athenegoras,Rum Patriği Alhenegorası ziyaret edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1951
  • Kısa Şehir Haberleri ic Beyazıt Biiyükçatal handa kunduracılık yapmakta olan Sü leymarun kalfalarından Hasan Şeker ve Süleymanın oğlu Musr ta Yıldırım dün iş yüzünden mü nakaşa çıkarmışlar,iş biraz so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1951
  • Şehir Meclisi dün toplandı Şehir Tiyatroları talimatnamesinin müzakeresi dün yapıldı ve kabul edildi Şehir Meclisi,dün saat 15 te toplanmıştır.Gündemdeki maddelerin müzakeresine başlanmadan evveltutan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1951
  • Emekli subaylar kongresi Es-ki Muharipler Birliğinin kon gresine dün de saat 14 ten iti baren Ömer Lûtfi Alevok'un baş kanlrğında devam edilmiştir Kongrede-tüzük maddelerinin müzakeresine başlanmış,de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.06.1951
  • P.T.T idaresi nikel 10 kuruşlukları telefon markası olarak kullanmak istiyor Ankara,15 T.H.A)Nikel 10 kuruşlukların 1 temmuzdan itibaren tedavülden kaldırıl malaıiyle şehirdeki umumî telefon ların mua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1951
  • Hastalık Sigortası Kanununun tatbikatına İzmirde de başlanıyor İzmir,15 T.II.A)İşçi Sigortalan Umum Müdür Muavi-İli vSükrü-Sayfan ve j.^çi Sigor.talan inşaat müdürü Haftalık Sigortası K&nunumfrj İzmit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1951
  • Japon harasında anlaşma^btk Yeni Delhi,15 A.A ı Japon barjş andlaşması tasarısı üzerinde cereyan eden İngiliz Amerikan görüşmeleri hakkında Hindistan'ın noktai nazannı tefsir eden resmî şahsiyetler,Ja
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1951
  • 16 yaşında bir kız i^fal edilmiş Hcybeliadada oturan 16 yaşlarında Hikmet adında bir kız polise müracaat ederek Şişli'de Meşrutiyet mahallesi ¥ol sokağı 43 numarada oturan Hüseyin Yılmaz adında bir ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1951
  • Hindistanlı)kararı Lake Success 15 4 A-^üs terek savunma için ihtiyaç ha linde bütün BiJrleşmiş Milletler üyelerinin kuvvet ha/ır bulundurmaları hakkına Genel.Kurul tarafından alman karara Hin distanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1951
  • Pakistan Dünya Bankasından 50 milyon dolarlık tahsisat temin etti Karaşi 15 A.T.A.Pakisîanın 6 senelik kalkınma plânı na dair projeler için Dünya Ban kasından ödünç para temin etmek üzere önümüzdeki g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1951
  • Finlefter Rumlara ıhlar ediyor f Bastarafı 1 inculf»!tank kollarına karşı mukavemete devam etmektedir.Buna mukabil batı cephesindeki düşman birlikleri bugün tamamiyle ortadan kaybolmuştur.Müttefik tan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1951
  • rBastarafı I incJdel taşma esaslarına müsteniden bir dört devlet Dışbakanlan konferansı yapılmasını teklif et mislerdir.Böyle bir konferansta dört büyükler Dışbakanlan dünya I gerginliklerini hafiflet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1951
  • Devlet Meteoroloji İşleri Umum.Müdürlüğünün tebliği 'Ankara.15 A.Â.Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğünden alınan malûmata göre,kışı ılık geçirdiğimizsenelerde arktik ve polar yani mom leketimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1951
  • Fransa Paris,15 A.A.Lps)Fransız Dışişleri Bakanlığı H sözcülerinden birisinin dün akşam bildirdiğine göre,bazı Doğu Avrupa memleketlerine ait radyo istasyonları pazar günü cereyan edecek olan genel se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1951
  • Kilitli kasalar TBastaıaf' 1 incide!soruların müzakeresine geçilmiş tir.Kasalardan çıkan kıymetli eş ya ve mücevheratın,hangi ta rihlerde ve ne gibi bir karara is tinaden,Topkapı Sarayından An karaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1951
  • Çalışmadan para kazananlar Hiç bir iş yapmadıkları halde şehrin maTuf eğlence yerlerinde bol para sarfeden,Süleyman Yılmaz ve Nazif Hoca oğlu ismindeki şahısların durumundan şüphelenen 2 nci Şube Memu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1951
  • Şehir Meclisi grup toplantısı Demokrat Parti İl Başkanlığından bildirilmiştir:Şehir Meclisi 21 haziran perşembe günü saat 15 de grup top lantısı yapılacaktır.Bütün üyelerin toplantıda hazır bulunmalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1951
  • Denizcilik kongresi Atina,15 A.A.Denizci-7 er kongresi bu sabah Selânikte açıldı.Bu kongreye Yunanistan,Fransa,İtalya;Fas,Cezair ve Malta milletlerarası konfederasyonu hür sendikaları ile iştirak etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1951
  • Amerikan Sefareti Basın Ataşesi memleketimizden ayrılıyor Ankara 15 T.H.A.Bir müddettenberi şehrimizde Amerikan sefareti basın ataşeliği va zifesini ifa etmekte bulunan Mr,Sym-ans başka bir vazifeye t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1951
  • Petrol görüşmeler?TBastarafı 1 incide!rol herhangi bir yabancı para ile satılacaktır.Abadan 15 A,A,Reuter)Yetkili bir.kaynaktan bugün bildirildiğine göre,ingiliz Iran petrol şirketinin Kala ve Abadan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1951
  • İkînnî askerî heyeiimiz yarın AKnaya harekit ediyor Ankara 15 T.H.A.Yunanistana gideceği iki hafta önce haber verilen ikinci askerî heye timiz yarın Istanbuldan Atinaya hareket edecektir.Heyet kara,de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1951
  • Tirede bir çoban kayınpederi ni öldürdü İzmir,15 T.H.A.Bugün Tire'de fecî bir cinayet işlenmiş 15 yaşında bir çoban müstakbel kayınpederini tabanca ile öldür müştür.Çoban Tevfik,Mehmet Eryörük'ün kızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1951
  • ilmî araştırma i Üniversite ve teknik okul-j 1ar.Marshall yardımından faydalanacak Ankara 15 A,A,Üniversi te ve teknik okullarımızla ilmî araştırmalarda bulunan mües seselerimize Marshall plânı yaldım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1951
  • Göç m ©n çûcyklorınaı yardım Vasington 15 AA.United Press)Öğrencilerin kurmuş oiduğu Kızılhaç teşkilâtı dün Bulgaristandan zorla çıkarılarak anavatanlarına dönmeğe icbar edilen 1000 Türk göçmen çocuğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1951
  • T a n a n m s ş Türk çocuk ressamı Paris 15 A.A.Tanınmış Türk çocuk ressamlarından Ha san Kaptan Parisin san'at muhi tinde ilk adımı atmış bulunmak tadır.Hasan Kaptan,Pariste aç tığı Jlk resim sergisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1951
  • Bradley'in yeni demeci Vaşington,15 AP)General Omar Bradley bugün Batı Avrupa müdafaa plânlarını ikmal vedecek bazı önemli kararların Fransız genel seçimlerinden sonraya bırakıldığını söylemiştir.Seçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1951
  • Fuar güzeli seçilecek İzmir,15 T.H.A)İzmir Şehir Meclisi bugün yaptığı top lantıda,bütün şehirlerin iştirak edeceği bir güzellik müsabakası tertip ötmeye karar vermiştir.«İzmir Fuar güzeli* seçilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1951
  • Bir komünistin mahkûmiyeti tasdik edildi İzmir,15 T.H.A)Ali Ertek isminde bir kunduracı bir müddet önce çarşı içinde komünistlik propagandası yapmaktan dolayı mahkemeye sevkedilmiş,1 yıl hapse mahkûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1951
  • VV'i'VW* ti Harici'kış ÎNGÎLT."REX jE Amirallik dalgıçları,Manş de nizinm 79 metro derinliğinde yatmakta olan Affray denizaltı.Sini yüzdürmek imkânlarını ince lemek,üzere bu sabah yine deni ze dajmışl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1951
  • Bir müddetten beri aranan ingiliz hariciye memurîanmn,evvelâ İspanyaya geçtikleri anlaşıldı leri bildirilmiştir.Kaynaklara göre,diplomatlar bir İngiliz Hill man otomobiliyle seyahat et Barselone 15 AP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1951
  • ısır rah Kral Faruk,Kraliço ile Capri adasına gitüier Capri adası,15 AP)Mısır Kraliçesi Neriman dün,burada ailesi efradı ve dostları için ha tiralar almak üzere adanın çarşısına gelmiştir.17 yaşındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1951
  • Avustralya da Hindistana yardım edecek Yeni Delhi 15 AP)Avustralya,Hindistanm mâruz bulun duğu yiyecek sıkıntısını hafiflet mek için bu memlekete 4 milyon 200 bin sterlin kıymetinde gıda maddeleri tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1951
  • Atlantik Paktına girmemiz TBaslarafı 1 incide!Johnson'un demeci Vaşington 15 A.A.Birleşik Amerikanın eski Savunma Bakanlarından Louis Johnson bugün Mac Arthür'ün azli hakkında tahkikat yapan Ayan Mec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1951
  • Şiddetli a to mur Yağmurların Eğedeki tahribatı İzmir,15 T.H.A)Evvelki gece Ege bölgesine dolu ile karışık düşen yağmurların yaptığı zarar hakkında kötü haberler gelmeğe başlamıştır.Bilhassa Aydın min
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1951
  • Ffiastarafı 1 incide!nal tatbik etmekte tereddüt ediyordum.Fakat son günlerde tramvaylardan atlayanlar arasında şayanı teessüf kazalar vukua gelmesi ve vatandaşların şehre hüzün verici bir şekilde tra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.06.1951
  • İst.Lv Amirliğinden verilen  s k eri Kıt a a t ilânları Aşağıda cins ve mikyarı yazılı maddelerin acık eksiltmeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde Selimiye As.Sa.Al.Ko,da yapılacaktır.Şartnamele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 16.06.1951
  • YENÎ SES 0?EHETÎ L h H KORUSUN Operet 3 perde Ynzan:V.örfî Bengü Matine;15.30 da Tel:49369
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 16.06.1951
  • Kısa spor haberleri Scarborough,15 AP)İsveç tenis takımı bugün Davis Kupası turnuvasının Avrupa bölgesi çeyrek finallerinde çift erkekler maçını kazanmak sure tiyle İngiltereyi turnuvadan çıkarmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 16.06.1951
  • "Vaıın Dundee ile karşılaşacak öten Galatasarayın,Hajduk Lı yaptığı maçtan bir görünüş Uç maç için şehrimize gelen Dundee laKimı yarn G.Sarayla karşılaşıyor Sarı Kırmıza!dar bu maça,yine takviyeli bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 16.06.1951
  • Millî takımımız Berlin'de Berlin,15 A.A.Millî takımıa birlikte giden özel muhabirimizden)Berlinliler Türk Alman millî maçını büyük sabırsızlıkla beklemektedirler.Ga zeteler takımımızdan sitayişle bahs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 16.06.1951
  • Türkiye Almanya maçının neticesi merakin bekleniyor Berlin,15 A.A.Millî takım,la birlikte giden özel muhabirimizden)Pazar günü Stockholm'de yaptığımız maçı takip etmiş olan Alman millî futbol takımını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 16.06.1951
  • Sterlin 7,86.50 7,84,80 100 dolar 280.30 280,30 100 Fransız Fr 0,80.00 0,80,00 100 liret 0.44.128 0.44.128 100 İsviçre Fr.64.03 64,03 100 Florin 73,68.40 73.68,40 100 Belçika Fr.5.60 5,60 100 Drahmi 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 16.06.1951
  • ZAYİ PASO Üsküdar Amerikan Kız Lisesinden almış olduğum pasomu zayi ettim yenisini alacağımdan eskisinin hükmü kalmamıştır.Üsküdar Amerikan Kız Lisesi Sınıf 11 No.491 Yaşar Sevinç Doral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 16.06.1951
  • İlk maçında İsveç'e 3-1 yenilen Millî Futbol Takımımızın ikinci mühim karşılaşması Millî Takımımızın,Avrupada yapacağı bu ikinci millî maça değişik bir kadro ile çıkacağı tahmin ediliyor »&frfrott iw
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 16.06.1951
  • 4 Milliyet ABONE FÎATLARI Senelik 28 liradır 6 Aylık 15 3 9 1 3 t İLAN FİATLAH1 Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 İlân sayfası santimi 2 f.Resmî ilânların santimi 2 liradır Mahkeme,ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 16.06.1951
  • HU.11 Rama 1370 16 HAZİRAN 19 9 1 Cumartesi Ru.3 Haz.1367 VAKİT VASATİ KSAJf!Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 5.26 13.14 17.15 20.42 22.45 3.09 8,45 4.33 8.33 12,00 2,03 6.29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor