Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.06.1951
  • Biz nasıl görüyoruz!Sibaris şehri ahalisi gibi İki bin beş yüz sene evvel tahrip edilen Sibaris şehrinin ahalisi tenbeJ iklerinden ziyade tenperverlikleriyle meşhurdurlar.En ufak bir hareket onları yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1951
  • Müttefik kuvvetleri Piyongyanga girdiler Kızıl Çin kuvvetleri,doğu sahili limanı ojan Kum-song şehrine doğru süratle çekmiyor.Düşmanın Wonson haHına kadar ricat edeceği anlJaşjl«yor Tokyo.14 AP.Bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1951
  • Koreye gidecek kafile Savaş birliğimizle nöbet değiştirecek olan ikinci kafilenin hazırlığına başlandı Ankara 14 T.H.A)w Mil lî Savunma Bakanlığı Kore savaş birliğimizle nöbet değiştirecek olan ikinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1951
  • Milliyetin yeni romanı ÜÇ GÜZEL KIZ Aşk,ölüm ve para demektir Yazan Tercüme eden:PETER CHEYNEY BAY BURT LUOĞLU Birkaç güne kadar başlıyoruz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1951
  • Sellerin tahribatı Ankara Zonguldak hattında bir köprü yıkıldı Ankara,14 A.A.Öğrendiğimize göre,bugün yağan şiddetli yağmurlardan hasıl cilan seller,Irmak Zonguldak hattında Kayadibi Tefen istasyonlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1951
  • AzzamPaşa dün Ankarada resmî temaslara başladı Bugün Celâl Bayar tarafından kabul edilecek olan Arap Birliği Genel Sekreteri,Başbakan Adnan Menderes ve Fuat Köprülü ile bir müddet görüştü Ankara,14 T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1951
  • Abadan petrol bölgesinde îr m zııhlı birliklerinden biri si devi iye geziyor Iranda yeni karışıklıklar çıkmasından korkuluyor Ameriknm Tahran Büyük Elçisi Grady,dün Iran Başbakanını evinde ziyaret ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1951
  • İstanbul Milletvekili ve D.Pil başkanı Mükerrem Sarol Demokrat Parti yeni İl başkanı Mükerrem Sarol'un mesajı İler zorluğu yenebilecek azim ve ideallerimizin ışığı altmtta bizlere tevdi ettiğiniz hizm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1951
  • General Eisenhower'in bir daveti Atina,14 'AA.General Eisenhower tarafından çağrılan Yunanistandaki Amerika askerî fDevamı Sa 3 SU.6 daı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1951
  • Truman'ın yeni bir talebi Dünyanın nazik durumuna temas eden Başkan,Amerikalılardan iktisadî kontrolün desteklenmesini istedi Vaşington,14 AA)Başkan Truman bu akşam Amerikan halkına radyo ve televizyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1951
  • Dün vefat eden Orgeneral Asım Tınaztepc Orgeneral A.Tmaztepe vefat etti Merhumun cenazesi ya~ nn askerî merasimle Edirnekapı Şehitliğine defnedilecek Bir müddet evvel ülserden'ameliyat olmak üzere Lon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1951
  • Mithat Paşanın kemikleri Hürriyet kahramanımızın bakiye i izamı Taif'ten törenle yola cıkauldı Ankara,14 A.A.Hürriyet kahramanı merhum Mithat Paşanıiı bakiyei izamının memlekete nakli hususunda alınan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1951
  • mm ÜJ4 r0.TNe Dün açılan seyrüsefer kursunda Vali,Amerikalı mütehassıstan izahat alıyor Yeni seyrüsefer kursu ün törenle açıldı Kursa giren 25 öğrenciyi Amerikalı seyrüsefer mütehassısı yetiştirecek B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1951
  • Dost Pakistan hükümeti tarafından Türk hayvanat bahçesine hediye edilen panter,19 mayısta İstanbula müteveccihen hareket etmiştir.Panter 2,5 metre boyunda ve 80 cmyüksekliğin dedir.Resimde yola çıkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1951
  • Küçük sanatlar politikası Bir Ankara haberi,küçük san'atlar politikasına verilecek yeni veçheyi tesbit için Ankara ve İstanbul üniversiteleri profesör!erinin de iştirakiyle yapılan toplantıda.Cumhuriy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1951
  • Atlantik Paktı ve Türkiye Achcson,Türkiyenin Atlantik Paktına alınması meselesinin ciddî bir şekilde müzakere ve tetkik edileceğini söyledi Vaşington.14 A.A Dışişleri Bakanı Dean Acheson.dünkü basın k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.06.1951
  • 12.57 Açılış ve programlar 13 00 Haberler 13.15 Karışık hafif müzik P1)13,45 Şarkılar—14.20 Dans müziği K)14,45 Programlar ve Necmi.Rıza Ahıskan.Mefharet türküler Pl)15-00 Kapanış n.ve programlar 18*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1951
  • Vatik&ıf Meryemana kabri işi ile yakından ilgileniyor Efes harabeleri ve1 Meryemana* kabri hakkında resmî roakamlaıca çok mühim karanlar alınmaktadır.Hristiyan hacılan bu sene büyük kafileler halin ae
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1951
  • Unesco'nun Pariste yapacağı toplantıya iştirak edecek delegemiz,gitti Unesco'nuh 18 haziranda Pa^ riste toplanacak olan altıncı umurnî konferansına hükümetimizi temsilcn iştirak edecek o-lan AdaleL Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1951
  • Denizyolları memurlarının tekaütlüğü Denizyolları memurları arasında yaş haddini dolduranların tekaüde sevkedileceği ve bu arada Denizyolları Umum Müdür Muavinleriyle bazı şube müdürlerinin de bulundu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1951
  • Ş&rîfcKISÂS)ramazanna/ca Eski Ramazanlar gençlerin çok sevdikleri bir aydı.Dinin orucu farz kıldığı yaşta olup ta buna aldırmıyanlar o zamanlan nâdirdi.Herkes oruç tutar ve oruçlulara bahşedilen nisbî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1951
  • Bir kadın intihara teşebbüs etti Ortaköy Çayır sokakta otuvan Esterya Dimitriyadis ismin de bir kadın dün-geçirdiği bir sinir buhranını müteakip tentürdiyot içerek intihara tcşeb büs etmiştir.Esterya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1951
  • Günün mevzuları Atlantik Paktı tam bir teminat olabilirini?Türkiye ve Yunanistanın Pakta alınmasını ietemeyen İngiltere,belki bu iki memleketi de dahil eden mahallî bir anlaşmayı kabul edecektir New-Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1951
  • KONGRE if C.H.P,senelik il kongresi 22 haziran cuma günü Eminönü ka za merkezi salonunda yapıla,çaktır.Kongreye 180 delege iştirak edecektir.KURS if Fatih Halkevinde,İngilizce,Almanca,fotoğraf ve Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1951
  • İngiliz Başkonsolosu Çanakkaleye gidiyor İngiltere Başkonsolosu Mr.Williamson Napier ve karısı Çanakkalede birkaç,gün geçirecek ler.Bu seyahat esnasında Geliboludaki İngiliz harp mezarlıklarını ziyare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1951
  • Güney bölgemizde mahsul durumu İstihsal bölgelerinden şehrimize gelen haberlere nazaran hububat mahsulünün hasadı sona eımck üzeredir.Bu yıl bilhassa Urfa bölgesinde senelerden beri görülmeyen bollukt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1951
  • i Fındık «atışları Loadra,tiearet müşavirliği* mizden alınan bir raporda eski mahsul fındık üzerine ufak tefek işler olduğu belirtilmektedir.Şimdiye kadar 250 ton kadar fındık ithal edilmiştir.Fiatlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1951
  • Hayır değii,ben sizi seviliyorum ve bana yabancı olduğjnuzu sizi yanımda istemediğimi söylüyorum,bu kâfi değil mi?Gayet ciddî:Bu kâfi değil dedi.Birdenbire aynanın içinden loförün gülümseyen yüzünü gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1951
  • Millî Eğitim Bakanlığının »bir tamimi Millî Eğitim Bakanlığından bildirilmiştir.Unesco toplantılarına.iştirak^ etmek,üzere Parise/giden-heyetimize,atfen bar zı gazeteleriniTürkiyenin coğre fîbakumndan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1951
  • Yedek Subaydaki kazanın duruşması 1950 eylülünde Yedek Subay Okulunda bir talim sırasında an sızın patlayan bir el 'bombası neticesinde bir öğrencinin şehit düşmesi diğer,bir öğrencinin ve bir üsteğme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1951
  • Bi!z revüsü artistlerinden ikisi ffiüi İstanbul Sergisi münasebetiyle Âçıkhava Tiyatrosunda temsiller vermek üze re şehrimize gelen buz revüsü artistlerinden.İngiltere;1946-47 patinaj şampiyonu Mis Wi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1951
  • Camiden panuç çalan hırsız mahkûm oldu Ramazanın üçüncü günü Bey oğlundskı Ağacamiinde teravih nama?esnasında Abdurrahman adında birisi namaz kılmakta-olanlann papuç ve ceketlerini çalmıştır.Adliyeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1951
  • «Tayyareli» hırsız yakayı ele verdi Bundan evvel 49 ay 29 gün hapis yatmış bulunan sabıkalı lavdan Tayyareli hırsız namiyle maruf Burhanettin Karadayı,E'ikişehırde bir otelde Salih Vardarlı adındaki ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1951
  • Verem Tkursu bitti Tekfmül kursunun kapanışı münasebetiyle dün merkez bürosunda bir tören yapıldı Dünya Sağlık Teşkilâtı tarafından tertip edilen beynelmilel verem tekâmül kursunun ka panışı münasebet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1951
  • Bozuk çıkan ekmekler Dün muhtelif fırınlardan toplanan 2 bin ekmek tahlile sevkedildi Son günlerde ekmek ve ramazan münasebetiyle çıkan pidelerin bozuk ve siyah çıkması üzerine İktisat Müdüıiüğa memur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1951
  • Pasabahçedeki asit karbonik istihsal eden tesisat satılmıyacak Tekel Genel Müdürlüğünün.Paşabahçe İspirto Fabrikasında asit karbonik istihsal etmek üzere kurduğu tesisatın satışa çıkarılacağı hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1951
  • Çalışma Bakanı gitti Çalışma Bakanı Nuri Özsan dün öğleden evvel kara yolu ile Ankaraya hareket etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1951
  • Telefon idaresinin kablolarını çalan hırsız Hasan Tok adında bir şahıs Telefon İdaresine ait kablo ve kurşjn borulardan mühim bir mikdaı çalarak satmıştır.Sen olarak çaldığı kabloları satarken yakalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1951
  • Askeıî bir cipin sebep olduğu bir kaza Fatihte İskender Paşa cadde sindo oturan Hüseyin Özdemir adında bir şahıs dün sabah Fev zi Paşa caddesinden geçerken askerî bir cip arabasının sadmesine maruz ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1951
  • Vapurdan düşen birisi boğuldu rDün akşam'Köprüden Kadıköye hareket eden bir vapurun yolcularından 'Hasan Tahsin adında,bir şahıs anî olarak güverteden düşmüş ve.ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1951
  • Kısa Şehir Haberleri ir Ticaret Odası meclisi dün sa at 15 te toplanmış ve Odayı alâ kadar eden mevzuları görüşmüş,bu arada kazanç vergisi nisbetlerini.müzakere etmiştir.*İr Vali ve Belediye Reisi Ord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1951
  • Yeni gümrük kasın ekimde tatbik edilecek Gümrük tarifeleri kıymet esasına müstenit oiarak tanzim edilecek Turquay milletlerarası gümrük konferansına muvazi olarak bir çok memleketlerin gümrük •resimle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1951
  • i I HALKI Seyyar safıcılcsr Okuyucularımızın birinden almış olduğumuz bir mektubu aşağıda aynen neşrediyoruz.Alâkadarların nazarı dikkatini çekeriz;«Şehrimizin muhtelif G.nüorinde bilhassa Malırnutpaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1951
  • Turfanda,karpuz geldi Piyasaya ilk turfanda karpuz gelmeye,başlamıştır.Hâlde karpuz 140 kuruştan muamele görmekledir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1951
  • Tel graf la tüccarları dolandırmış Sabıkalı hırsız ve dolandırıcılardan Aslan Bakırcı bundan bir müddet evvel İzmite giderek İzırüL manifaturacılarının iş yaptığı İstanbul tüccarlarına:Gönderdiğim kât
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1951
  • Sarhoşların zorbalığı NLjant&şında oturan Karan ve Mehmet Çanak adlı şahıslar sarhoş bir halde dolaşırlarken yoldan geçmekte olan Hacer adında bir kadına sarkıntılık etmek istemişlerdir.Vazifelı polis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1951
  • Sergi binası hazırlandı İstanbul Sergisi binasının iç nazırlığı tamamlanmıştır.Bu sebeple-pavyon kiralayanların dahili:dekorjariı yapmaya sa-şlamaları «ergi idaresinden oildiıilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.06.1951
  • Memleketimizde çevrilecek alimde rol alacak artistlerin ikinci seçimi «Five Finger» Beşparmak)filminin haricî sahnelerini şehrimizde çevirmek üzere galen Amerikalı sinemacılar,bu filim rle rol alan ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1951
  • Yeni Rus tehdidi Sovyetlerin yeni bir abluka teşebbüsüne karşı Batılılar dikkatli bulunuyor Berlin,14 A.A)Balı Berlin ihracatının Sovyetler tarafından durdurulması neticesi meydana gelen yeni bir ablu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1951
  • Sovyet vatandaşları Bülga' ristanda resmî makamlar işgal edip vazife alabilecekler Sofya 14 T;H.A.260 sayılı Bulgar resmiı gazetesin de yayınlanan bir kararname ye göre.Bulgar hükümeti Sovyet vatandaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1951
  • Hükümet daireleri tamir edilecek Ankara 14 T.İİ.A.Ma liye ve İçişleri Bakanhklan tamire muhtaç hükümet dairelerinin onarımına karar vermişlerdir.Binaların onarımının kış gelmeden bitiril mesi hususunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1951
  • Hür milletler marşı Ankara 14 A.A.Haber aldığımıza u;öre.merkezi Brüksel'de 'bulunan «Bielçikâ siyasî mahkûmları ve »mukavemette hak sahibi olanlar,millî federasyonu» bir hür milletler marsı hazırlanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1951
  • Kaybolan denizaltı bulundu Londra,14 A,A*)3ugün resmen bildirildiğine 'göre.geçenaym somrrrda Mimş denizinde' kâybtriajr» 4rigilfz «Afffray»' »deniz* altısı bulunmuştur Aratraüikuajsrlâmento müstesarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1951
  • Rusyaya k Üç haftadan beri izleri bulunamıydn memurların,demir perde gerisine geçtikleri anlaşılıyor Londra,14 AP)Ortadan kaybolan iki İngiliz diplomatından McLean'in aslen Amerikalı eşi Bayan McLean
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1951
  • Amerikalı cerrahî profesörü Ankara,14 A.A.Millî Savunma Bakanlığının daveti üzerine Amerikan plâstjik ve harp cerrahisi Prof.Monras İ.Berson bugün şehrimize gelmiş ve Gülhane Askerî Tıp Akademisinde ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1951
  • Yugoslavyada bir Bakan tevkif edildi Belgrad 14 Ap.Yugos lav Haberler Bakanlığı dün,MaJiye Bakan yardımcısı Va siliie Srzentic'in.kominfornr cu faaliyetlerinden dolayı tevkif edilmiş olduğunu açık Iam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1951
  • Mac Arthur Texas'da konuştu Austin,14 A.A.Teksas devleti kongresinde söylediği nutkunda General Mac Arthur Truman hükümetini,endişe ve başkalarının kanaatlerinden mülhem bir dış siyaset takip et mekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1951
  • Atinada klakson yasağı Atina 14 T.H.A.Türkiyede ve bilhassa İstanbul ile Ankarada yapılan tecrübelerin müsbet netice vermesi üzerine Atina.Belediyesi de klakson yasağını ihdas et meee karar vermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1951
  • Harici kısa feberler İRANDA Meb'uslük maaşını verem cemiyetine bırakan Baş vekil sayın Bay Dr.Musaddık bu kere ı de Başbakanlık aylığının yarısını yine adı geçen kuruma:nısfını da Anne ve Çocukları ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1951
  • Emniyet Genel Müdürünü de dolandıranıı bir gencin duruşmasına başlandı Ankara.14 THA.Kandil sine Demokrat Parti Aydın il idjrce kurulu üyesi süsü »vererek bir müddet Hükümet erkânını taciz eden ve so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1951
  • Bir jet uÇağı düştü Nottinghan 14 Ap.Tecrübe uçuşunu yapmakta olan iki motorlu bir iet uÇa gı dün.bir evin bacasına Çarp mış ve alevler içinde "yakın olan demir yolunun üstüne düşmüştür.29 yaşında ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1951
  • Macar ordusu mensupları Rus askeri kıyafetini,aynen taklit ediyor:Budapeşte,14 T.H.A)Macar halk ordusu Rus üniformasını resmî üniforma olarak kabul etmiştir.Bundan böyle Macar subay ve erleri «rubaçka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1951
  • Hastahaııe ihtiyaçlarını karşılamak üzere tahsisat gönderildi Ankara,14 T.H.A.Sağlık Bakanlığı,yurtta mevcut tekmil hastalıane,disppnser,doğumevi ve sağlık odalannınnçeşitli ilâç ve âlet noksanlarını'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1951
  • Alman zayiatı Son harp Almanlara ölü ve yaralı olmak üzere 7,5 milyon insana mal oldu Bonn,14 T.H.A.Batı Almanya Cumhuriyeti istatistik ofisi.İkinci Cihan Harbindeki Alman kayıplarının listesini yayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1951
  • Joan Fantaine Ali Han'la evlenecek mi?Londra 14 Ap.Son derecede mütebessim Joan Fontaine dün Paristen uçak la Londraya gelmiş ve hava alanında,Ali Han'ın kendisi ni görmeye gelip gelmiyeceği sualine «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1951
  • Vugoslavyaya yapılan yardım Londra,14 A.A.Bugün açıklandığına göre,Birleşik Amerika,İngiltere ve Fransa hükûmetleri Yugoslavyaya yardım olmak üzere 50.000.000 ster iing tutarında bir bağışta bulun may
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1951
  • Huşla ı A İma riyada havai manevralarına başladılar)Btirlin,14*(A*7-f Almanya,daki Sovyet hava kuvvetinin,Beelm kesimi dahil büyük bir bölgede gece-manevralarına 'giu tiştiği bugün öğrenilmiştir.Bu ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1951
  • Aipanrilc Paktı ve Türkiye r Bast a rafı 1 incidel heyeti başkanı General Frederik,pazar günü uçakla Paris-e gidrcektir.İyi haber alan çevrelere göre General «Eisenhower,Mareşal Papagos'un istifasının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1951
  • Azzam Paşa TBastarafı 1 incidel isteyen gazetecilere:Kendi memleketime gelmiş gibi sevinç içerisindeyim.Sizinle,yarın uzun uzun görüşürüz inşallah demiştir.Dışişleri Bakanı ve Bayan Köprülü bu akşam A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1951
  • İ Mil I II III I III III III!II HI M lil Truman'm yeni bir l Talebi TBastaraft 1 incide!çüncü bir dünya harbini çıkarmalarına mâni olmak iç;n bu muhakkak lâzımdır.I «Tehlike zamanında yaşa-j fl maktay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1951
  • Gelir vergisi hakkında bir tâdil tasarısı Ankara,14 T.iH.A)Gelir vergisi tatbikatında görülen afcsaklıkları bertaraf etmeküzere Maliye Bakanlığı bir *ödil tasarısı hazırlamaktadır.Bu çalışmalara muvaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1951
  • M üke rrs m S a ro lun î mesajı Demokrat Parti ill Başkam İstanbul Milletvekili Dr.Mükerrem ı Sar ol l dün parti teşkilâtına aşağıdaki mesajı «ön dermiştir:Aziz partili arkadaşlar!Istanbul teşkilâtımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1951
  • Müttefik kuvvetleri rBastarafı 1 incide 11 vetleri de.bir zamanlar kızıl tah kimatının içinde bulunan Çbrvon ve JECumhwa'dan taarruzlara girişmişler ve hijçbir mukavemetle karşılaşmamışlardır.r Bazı s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1951
  • mıriıafceınesi Hay**erabad,14 AB\Pa.¦dsianııhükûmetinh devirmek i için fesat t kurmaktan-sanık l 16 şahsın duruşmaları'yarın Haydarabad merkez hapishanesinde başhyacaktır.Bu 16 şahıs meyanmda Pakis ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1951
  • Yeni seyrüsefer kursu rtSastarafı 1 incide"!vetliJer dershanelere girmiç lerdir.Amerikalı seyrüsefeı mütehassısı Mr.Kukas bu sa lonlarda vücude getirilen ve tatbiki birer mahiyet taşıyan tedris malzem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1951
  • Korgeneral Asim Tınaztepe yefaf eHî TBastarafı 1 incide!hayata ebediyen gözlerini yummuştur.Merhumun cenazesi,yarın öğle namazını müteakip ıBeyazıt camimden" kaldırılarak askerî merasimle Edirnekapı Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1951
  • «Muhteşem Süleyman» eserinin müellifinin radyo konuşması Nevyouk.14 A.A.Dün ak şam Amerikanın Sesi radyosunda'bir konuşma yapan Ame.ikan tarihçisi-ve «Muhteşem Süleyman» isimli eserin müellif;Harold L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1951
  • Bftti Almanya Başbakanı İtalyada EfankXOrt;14 AP Batı Almanya Başbakanı Konrad AetenaMtfi',İtalyan liderleriyle görüşmeleı yapmak,üzere bugün uçakla.Romay a hareke t etmiştir.D£.Aftenat»r 4!gün sürec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1951
  • Mîthat Paşanın Icenrnkier» rBastarafı 1 biride!ti.sırasında kubbenin yıkıldığı anlaşılmıştır.Merasimi mahsusa,ile açılan kabrin bir buçuk metıe derinliğinde ve üç taş kapakla örtülü olduğu görülmüştür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1951
  • Amerika ile İngiltere Japonya ile yapılacak sulh antlaşmasında görüş birliğine vardılar Londra,14 AP)Amerikan ve İngiliz makamları bugün Japonya ile yapılacak sulh andlaşması üzerinde tam *bir mutabak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1951
  • Kötnihform Güney Doğu Avriıjidda kargaşalık çıkarmağa hazırlanıyor Paris,14 T H.A.tyf haber alan çenelerden bildirildiğine göre kûminförmanın B'alkan ı,kıs mı son günlerde Bükreşre toplanmış ve güney
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1951
  • Emekliye ayrılacak memurlar Ulaştırma Bakanlığına bağlı genci müdürlüklerden 450 kişi tekaüde sevk edilecek Ankara 14 T.II.A.XJlaştırma Bakanlığına bağlı Genel Müdürlüklerin 3İcil iş leri müdürlükler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1951
  • Antidemokratik tâbirinin tarifi Ankara,14 T!HA)İçişleri Bakanlığında toplantılarına devam eden kanunlarımızdaki arutidemokratik hükümleri tadil komisyonu muhtelif kanunları tetkik etmek üzere tâli kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1951
  • Haytada kurulan otomobil fabrikası Hay fa,14 AP)Amerikan Kaiser Fraser firmasının Hayfada kurduğu yeni otomobil montaj fabrikası bugün resmen açılmıştır.Fabrika bu montaj merkezinde imal edeceği otomo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1951
  • Küçük Sanatlar Politikası Başmakaleden devam)lemistir Fakat harpte bunlara kâfi dereeede rehberlik edilmediğinden,hattâ fabrikalar gibi seri imalât yapmağa teşvik o.lunduklarından bugün bu işlerde umu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1951
  • Rusya.Türkiyeden Japonya* ya katlar memleketlere gizli kitaplar sokmağa çalışıyor Kâraşi,14 T:H:A)Buraya gehn haberlere*-göçe Rusya baş ta Türkiye oîmaktüiere!İrans(Afganistan,Hindistan,ya;Filipinler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1951
  • a yeni karışıklıklar TBas tarafı 1 incide!Jandığı yolundaki haberlerin sıhht-tirie inanmamaktadır.Musaddık güney bölgelerde cereyan eden hâdiselere pek fazla ehemmiyet vermemektedir.«Ateş» gazetesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.06.1951
  • YALN/Z KfŞMrDEĞİL esnasında.görülen baş,diş,adale ve lumbago ağrılarına karşı Kininli GRİPİN kullanınız.GRİPİN,yaz nezlesi/romatizma ve sinir ağrılarına karşı en başarılı ilâçtır.KİNİNLİ r 1 4 saat aı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 15.06.1951
  • Yüzme'de fâal bir ro!oynıyan Amerikan Üniversitesi Yale Üniversitesinin yüzme sporundaki başarısı Yüzme sporunda büyük bîr başarı gösteren Yale Üniversitesinin,1952 Helsinki Olimpiyatın'da Amerikan ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 15.06.1951
  • İstlv.Amirliğinden verilen Âsk eri K11oo filonla rı Pazarlıkla 50 ton sığır eti satin alınacaktır,ihalesi 26/6/951 günü saat 15 te As.Sa.Al.Ko.rta yapılacaktır.Kilosu 112 kuruş olup geçici teminatı 42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 15.06.1951
  • YENÎ SES 0?EHETÎ ALLAH KORUSUN Operet 3 perde Yazan:V.Örfî Bengü Matine;15.30 da Tel:49369
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 15.06.1951
  • Milliyet ABONE FİATLABI Senelik 28 liradır 6 Aylık lft S 9 1 3 İLAN FİATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 İlân sayfası santimi 2 Resmi ilânların santimi 2 liradır.Mahkeme,tapu.ic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 15.06.1951
  • Sterlin 7.88 7.89 100 dolar 280.30 280,30 100 Fransa Fr 0.80.00 0.80.00 100 liret 0,44,128 0.44.128 100 İsviçre Fr.64,03 64,03 100 Florin 73.68,40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5,60 100 Drahmi 0.01,876
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 15.06.1951
  • Hie.15 HAZİRAN Ru.10 2 Rama 1 9 5 Haz.1370 Cuma 1367 VAKİT VASATİ EXAJff Güneş 5.26 8,45 öğle 13.14 4.33 ikindi 17,15 8.33 Akşam 20.42 12.00 Yatsı 22.45 2,03 îmsâk 3,09 6.29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 15.06.1951
  • P E R A T ö R 1 Dr.Cavit Göncer I I BİRÎNÇİ SINIF 1 I Umum!baş,kann.tenasül I u/uvları,kol.bacak damar I İve kemik hastalıkları Mütehassısı B Beyazıt Okçularbaşı No;13 I Tel:Muayene;23670 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 15.06.1951
  • Lokman Hekim Dr.Hafız Cemai Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gUn sabah saat 10.30-12.öğleden sonra,14,30-17 de hasta kabul eder.İstanbul DivanyolJu No:104 V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 15.06.1951
  • Neşriyat Osmanlı larih deyimleri ve terimleri sözlüğü X.Fasikül)Osmanlı tarihini incelerken karşılaşacağımız zorlukları önlemek maksadiyle Millî Eğitim Bakanlığınca yayınlanan ve Mehmed Zeki Pakalın t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 15.06.1951
  • Mc Arthur'ün hakemlik yapacağı futbol maçı New-York,14 AP)B: îcşik Amerika ile Japonya takımlan arasında 20-22 temmuz tarihin inde oynanacak olan Davis kupası maçlarında General Douglat Mac Arthur fah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 15.06.1951
  • Brezilyalılar Racing'i 5-1 yendi Paris,14 AP)Breziyanm Flamengo futbol takımı,dün Paris'in Racing kulübünü,ilk haftaymda 3-0 ileri vaziyete çeldikten sonra,neticede 5-1 mağlûp etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 15.06.1951
  • Millî takım Almanyada Hamburg,14 A.A,Millî takımla birlikte giden özel muhabirimizden)Dün akşam İsveçten Hamburg'a geldik.Bu sabch Berlin'e hareket edeceğiz.17 haziran pazar günü Alman millî takımiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 15.06.1951
  • Millî Takımımızın oyunu Isveç'de iyi karşılandı 0»0»00000»»+»00OO000+0l QOCOOOOOCQQ1 isveç gazetelerinde çıkan muhtelif yazılarda,Millî Takımımızın,bilhassa müdafaada kuvvetli elemanlara sahip bulundu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 15.06.1951
  • Dundee parar günü Galatasaray'la karşılaşıyor Halen şehrimizde bulunan İskoçya birinci kümesinden Dun-dee futbol takımı,şehrimizdeki jJk karşılaşmasını,pazar günü takviyeli Galatasaray takımına karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor