Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.06.1951
  • Petrol konferansına bu gün başlanıyor ingiliz heyeti devletleştirme prensibini kabul etmezse konferans dağılacak Tahran.13 A.A.ı Resmî bir kaynaktan öğrenildiğine göre.Tahranda yapılacak petrol konfer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.06.1951
  • Dün şehrimize gelen Arap Birliği Genel Sekreteri Azzam paşa Trabzon vapurundan inerken Foto Milliyet Sami Önemli)Şehrimize gelen Azzam paşanın demeci "islâm memleketleri TürkiyeyT rehber olarak tanıma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.06.1951
  • Türkiyeye yapılacak yardımlar BirleşmH;Milletler teknik yardım idaresi temsilcisi Türkiyeye geliyor Nevyoık,13 A.A.Birleşmiş Milletler teknik yardım idaresi özel temsilcisi Milton Winn Türk Hükümetini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.06.1951
  • m$m miF Balatta çöken ev ve toplanan kalabalık Dünkü yağmurların ğı büyük tahribat Balatta bir ev çöktü iki ki şi öldü dört kişi yaralandı Şehirde bîr çok evjleri su bastı,zarar çok büyük Evvelki gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.06.1951
  • Tokat Milletvekilinin sıhhî durumu ağırlaşıyor Ankara,13 T.H A.Tokat Milletvekili Fevzi Çubuk'u gece geç vakit evinde bıçaklıyan 28 yaşlarında Niğdeii Tapu kadastro memuru Celâlettin Evren hak kında s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.06.1951
  • General Mac Arthur Mac Arthur faaliyete geçiyor General dört gün içinde I beş ayrı yerde şahsını hedef tutan ithamlara cevap verecek Austin Teksas)13 A.A.General Mac Arthur,bugün Türkiye saatiyle 24 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.06.1951
  • Korede kızıl birlikler tam bir ricat halinde Demir müsellesleri çöken komünist kuvvetleri yüz bîn kişilik gruplar halinde dağ yoilarınd an kaçıyorlar Kore,13 AP)Kızıllar demir müsellesin doğusundaki â
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.06.1951
  • Başbakan Menderes Ankarada Menderes'i Ankarada bizzat Cumhurbaşkanı karşıladı Başbakan ve Demokrat Par ti Başkanı Adnan Menderes beraberinde İstanbul Milletvekili Salih Fuat Keçeci,Aydın Milletvekili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.06.1951
  • Atlantik Paktı Bakanlar onseyi bu yaz toplanacak Belçika Dışişleri Bakanı,Türkiye ve Yunanistamn durumunu bir an evvel tayin etmek üzere,Dışişleri ve Savunma Bakanlarının toplantıya çağırılmasını iste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.06.1951
  • ÜÇ GÜZEL KIZ Yazan Tercüme eden:PETER BAY CURT LUOĞLU Birkaç güne kadar başlıyoruz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.06.1951
  • Tramvaylara asıicnlor Belediye tramvaylara asılanlarla atlıyanlardan onar lira ceza alıyormuş.Eir günde beş yüz kişi yakalandığına bakılırsa 13in ciddî tutulduğuna hükmolunabilir.Fakat unutulmamalıdır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.06.1951
  • Bir eroin şebekesi yakalandı Hususi arabalı kaçakçılar Ispartadan eroin getiren tüc-carla birlikte yakalandılar Abdullah Durmuş adında bir sabıkalı iki senedenberi İsparta vilâyeti civarında ham eroin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.06.1951
  • Hır imam akrabalarını dövdü Üsküdarda Harem iskelesinde oturan Mustafa Kaptan ve karısı Zehra Kaptan ile Defterdar camii imamı Hüseyin Öztürk,kardeşi Hasan ve eniştesi Halil,dün aralarında çıkan bir m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1951
  • Emekli subaylar kongresi Dün Dram tiyatrosunda emek li subaylar kongresi yapılmıştır.Kongre üyeleri Emekli Sandığımn 75 maddesinin 950 yılından evvel tekaüt olanları tanımadığını belirtmişlerdir.Bu hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1951
  • Askerî bahisler ingiliz ve Amerikan müdafaa program Bu sistem belkide iki memleket halkı tarafından anlaşılamıyan derecede Amerikanmkine muvazidir-İki devlet eşit olarak savunmaya hazırlanmaktadır Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1951
  • Denizyolları vapurlarında sigara ve likör dağıtılacak' Tekel idaresi Denizyolları va purlarmda yolculara dağıtılmak üzere orijinal testilerde likör ve değişik ambalajlı sigaralar hazırlamıştır.Eşantiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1951
  • Dan.ya J Kayalıbayın açtığı dâva Örner İnönü dâvası esnasın,da,Kayalıbaylann avukatı bulunan Muhiddin.Göklünün vekâletten çekilmesi sırasında,sarfettiği sözlerden dolayı,kendişine hakaret dâvası açan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1951
  • Posta idaresi kabotaj bayramı hâtıra pulları bastırıyor P.T.T.Umum Müdürlüğü;kabotaj hakkının Türk bayrağına tanınmasının 25 inci yıldönü mü münasebetiyle bir seri hâtıra pulu bastırmaktadır.Pullar;15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1951
  • Baroya bir müracaat Bundan bir kaç gün önce Üsküdar Suih Mahkemesinde,rakip avukatı tokatlıyan Doktor Abdullah Coşâr'm vekili avukat Celâl Yardımcı ale5rhine bu vekâletten ötürü muğber olan bir kaç av
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1951
  • Yumurta fiatları düşüyor Yumurta-fiatları son bir kaç gün içinde düşmüştür.İri taze samanlı malların sandığı 92-93 liradan,talaşlı mallar İse 95-96 kuradar?muamele görmektedir.Ufak taze malların sandı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1951
  • Deniz motorunu kayıran çocuk az daha boğuluyordu Galata Çeşmemeydanı,Mürüvvet sokağında oturan 14 yaş lannda Osman,dün Galatada rıhtımda bağlı bulunan,Liman işletmesine ait 13 numaralı raotöre kimse o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1951
  • Servetin milletlerarası seyahati Marco Polo'nun,Çinin zenginliği hakkında verdiği malûmatı fakir Avrupalılar gülerek dinlemiş ve inaufts&kları bu masalları anlatan yalancı Venedikliye «Milyon Mrco» un
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1951
  • Tekelden tekaüt ©Bacaklar Tekei Genel Müdürlüğü 30 yılı doldurup tekaüde sevkedilecek memurlar hakkında Genel Müdür Hadi Hüsman şunları söylemiştir:Her sene olduğu gibi bu sene de teşkilâtımızdan 40 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1951
  • Trannvoya aflıycm polisler Eir kaç günden beri,tramvay ara asılan ve atlayanlarla mücadeleye girişen zabıta,allayan iar 10 lira yıldırım cezasına çarptırmaktadır.Dünkü kontrollarda 80 kadar İstanbullu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1951
  • Yeni açılacak ilkokullar Levend çiftliğinde önümüzdeki ders senesinde yeni bir ilkokul açılacaktır.Vilâyet tarafından yeni yapılacak binanın arsası sağlanmıştır.Yeni okul yapılıncaya kadar okul için b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1951
  • 9 Ranın 1370 14 HAZİRAN 11 19 5 1 I Haz.Perşembe |l 367 VAIIT VASATI BZARİ Ru.Güneş öğle İkindi Akgam Yatsı İmsak 5.26 13.14 17,15 20 42 22.45 3.09 8.45 4.33 8.33 12.00 2,03 6.29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1951
  • I S T A W JB U L 12,57 Açılış ve programlar 3.00 Haberler 13.15 Öğie gazetesi Pl)13,45 Şarkılar 14,20 Dans müziği Pl)14.45 Programlar ve Hamiyet Yücesesten türküler Pl)15.00 Kapanış 17,57 Açılış ve pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1951
  • Kısa Şehir Haberleri Dünya sağlık teşkilâtı verem müşaviri.Dr Etien Berthet'in idaresi altında.Istanbul Verem Savaş Derneğinde verilen Tüber külozun mediko sosyal.mevzuu)üzerindeki 60 konferansı.Profe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1951
  • îngjltercye giden gazetecilerimiz döndüler İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından davet edilen ve 15 günden beri İngilterede tetkik gezisinde bulunmakta,olan 'Zafer gazetesi sahibi Ankara^MUletvekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1951
  • Öğretmenlerin gezisi Öğretmenler Derneğine mensup25 öğretmen,bugün iki gün sürecek bir tetkik gezisi için İzmit e-gitmişlerdir.Öğretmenler,İzrr/it kâğıt fabrikasında,Arif^ ye köy enstitüsünde ve°Adapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1951
  • Demokrat Parti il idare kurulu toplandı Demokrat Parti il idare kurulu dün saat 19 da il başkanı Dr.Mükerrem Sarol'un.başkanlığında toplanarak gec vakte kadar çalışmalarda bulunmuşlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1951
  • Devlet Bakanı Ankaraya döndü Devlet Bakanı Başbakan Yar dımcısı Samet Ağaoğlu.dün akşamki yataklı ekspresle Ankaraya dönmüş ve Pendikte parti,liler ve dostları tarafından uğurlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1951
  • Azılı bir hırsız Bundan bir müddet önce Erenkö mıntakasında bir çok evlerden ve bu arada sanatoryumdan eşya vesaire çalan hırsızın sabıkalılardan İsmail Vural olduğu tespit edilmiş ve fail dün yakala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1951
  • Gece saat 23 te Bahçeiievlerden geçen bir doktorun otomobiline meçhul şahıslar ateş etti Evvelki gece,Yeşilköye gitmekte olan bir doktorun hususî otomobili silâhla tecavüze uğramıştır.Hâdise şöyle olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1951
  • Sebze fiatlan düşüyor Cenup bölgelerinden yaş sebze muvaredatj devam etmektedir.Sebze fiatiarı muntazaman düşmektedir,Mersin menşeli domates 15-20 kuruşa kadar düş müştür.Aynı menşeli sivri ve dolmalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1951
  • HALKAN Sıfmca vcsk'alcatrB Okuyucularımızın birinden almış olduğumuz bir mektubu aşağıda aynen neşrediyoruz^ Alâkadarların nazarı dikkatini' çekeriz.«Şehrimizin muhtelif semtlerinde,bilhassa şehir har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1951
  • Buz revüsü artistleri 32 kişilik olan heyette bir de paten şampiyonu var İstanbul Sergisi münasebetiyle,Açıkhava Tiyatrosunda buz üzerinde temsiller verecek olan revü sanatkârları dün saat 17 de husus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1951
  • Ne oluyoruz Ayşe?O akşam beni gerçekten kovmadın ya?Kızmıştın,yakalandık diye,annen gördü diye öyle değil mi?Dik dik yüzüne baktım:Doğru,sizinle yakalanmış olmama kızmıştım ve bir-daha da yakalanmak i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1951
  • Odasında Ölü olarak bulundu Beşiktaş1 İlhan sokak 4 No.lu handa oturan Süleyman Cemal,oğlu,odasında ölü olarak bulun muştur.Cesedi muayene eden adlî tabip,ölümün 'iki gün önce olduğunu tespitle gömülm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1951
  • Alrtîniiyaya likör ve şarap ihraç ediliyor Tekel idaresi Almanyaya 200 bin litre şarapla 50 bin dolarlık likör ihracını sağlamıştır.Satılan şarap ve likörler yakında şevkin?başlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1951
  • Sahte sterling sürenlerin duruşması Burhanoüin,Avadis,İsmail,İbrahim adında 4 şahsın piyasaya 24000 sahte sterling sürmekten haklarında açılan dâvaya,dün 2 nci Ağır Cazada başlanmıştır.Duruşmada sanık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1951
  • Stok tütün ihFacatı 945 ten beri piyasada 29 milyon kilo tütün birikf Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı tüccarın elinde birikmiş olan eski mahsul tütün stoklarını ihraç edebilmek maksadiyle bazı tedbirler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1951
  • General Raymond Ilabeşistana gitti Birleşmiş Milletler kurulu tavafından tesis olunan International World Bank Bankası umuın müdürü General Ray.mond Wheeler İstanbul ve Ankaroda yaptığı tetkiklerden s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1951
  • Bir otomobil kazası ŞofÖı İsmail idaresinde 2057 plâkalı taksi,dün Atatürk bulvarından geçerken,Bozdoğan kemerine çarpmış ve içinde bulunaii Mehmet,İsmail ve Nev-2at yaralanmışlardır.Yaralılar hastaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.06.1951
  • İzmire 9650 ton buğday geldi îzrnir,13 T TT.A.Amerikan bandıralı bir gemi ile bugün limanımıza 9650 ton buğday getiri'imiştir Bu suretle Ege bölgesinin iaşesi için mubayaa edilen buğdaylann son partis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1951
  • Küçük esrarkeş Nevyork,13 CAP.Mektep çocukları arasında narkotik kul lanrlmasına dair tahkikat arasın da dün,Nevyork mahkemesinde gayet genç bir kızın,nasıl esrara akştırıldığını ve sonra eroin ve kok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1951
  • Karede Kızıl birlikler tam bir ricat halinde f Bastarafı 1 incide!Çin birliklerinin mevzilerini yoklamışlardır.Birleşmiş Milletler tankları bugün Kuzey Kore ve Piyongyang vadisinde,terkedilmiş ton lar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1951
  • Dünkü yağmurların yaptığı büyük tahribat TBastarafı 1 incide!yardımına "gönderilmiştir.Belediye ameleleri de yolları temizlemek için hayli uğraşmışlar dır.Balatta bir ev çöktü Bu arada,Karağümrükte Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1951
  • Atlantik Paktı TBastarafı 1 incide!Bu devletler bütün meseleyi son derecede dikkatle incele mek islemektedirler.Diğer bir konujra temas eden Bakan,bir dört devlet Dısbakanları konferansıyle ilgili ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1951
  • Basın Birliği.Kanununun kaldırılması kabul edildi i Ankara.13 MİLLİYET)l Büyük Millet Meclisi bugün 6 saat 15 üe başkan vekillerin den Kayseri Milletvekili Fik_d ri Apaydm'ın başkanlığında z* toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1951
  • Petrol konferansı TBastarafı 1 incide!ırada ileri sürüldüğüne göre.Bas,ra Körfezi ve Iranın etrafındaki Arap kabilelerine tüfek,top ve tank verilmiştir Moskova gazeteleri bu haberi.«Journal de Tahran»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1951
  • TürJriyeyo ypıiacak yardımlar TBas tarafı 1 incide!ği bu teknik yardım.Birleşmiş Milletlere mensup beş ayrı teşkilâtın «teknik yardım idaresinin» «gıda ve tarım teşkilâtının» «milletlerarası sivil tha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1951
  • r.CS8Q gsJ,h I a i YEKÎ SES Ol LlETÎ u i.H KORU SU N Operet 3 perde Yazan:V.Örfî Bengü Katine;15.30 da Tel:49369
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1951
  • Âzzam Paşanın demeci TBastarafı 1 incide!lan dostluğu büsbütün takviye edecektir.Azzam Paşa dün akşam ekspresle Ankaraya hareket,etmiştir.Genel Sekreter Ankarada,Hü kûmet erkâniyle temaslarda bulunaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1951
  • Dörtlerin toplanması şüpheli Vaşington.13 A.A)Bugün haftalık basın konferansında demeçte bulunan Dışişleri Bakanı Acheson dört büyük devlet Dışişleri Bakanlarının toplanması hakkında ^Dışişleri Bakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1951
  • Japon sulh andlaşraası Paris,13 A.A.Reute.r)Başkan Trumanm şahsî temsilcisi Juhn Foster Dulles,dün Cumhurbaşkanı Vincent Auriol ile 20 dakika süren bir görüşme yapmıştır.Vincent Auriol ile görüşmeden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1951
  • Yakalanan yankesiciler Şehrin muhtelif semtlerinde yapılan kontrollerde yankesici ve zarfçı olmak üzere 21 sabıkalı yakalanarak haklarında tahkikata başlanmıştır.Resimde,yankesici ve zarfçılar bir ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1951
  • Harici kısa haberler AMERÎKADA Ziraat Bakanı James Brennan,1951 piyasasının ilk dört ayı için.2.500.000 balya pamuk ihracına müsaade etmiştir.Bu devre 1 ağustosta başlı,yacaktır ÎNGÎLTEREDE Gal eyalet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1951
  • 3 sene süren hıçkırık Los Angelos,13 A.A.Üç seneden' beri devamlı bir şekilde hıçkırığa tutulmuş olan Jach Oieory bugün dördüncü senesine başlamıştır.Oleory,bu hıçkırma illetine 13 haziran 1948 yılınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1951
  • Ankarada dört işçi toprak allında kaldı Ankara,T.H.İsta:13)Bentderesinde yapılmakta olan kanalizasyon inşaatında çalışan dört işçi;gece yarısına doğru toprağın anide çökmesi üzerine ılört metre derinl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1951
  • Müşahitler şefi G4.Riley* nî kurarı Surîyede büyük bir asabiyet uyandırdıı,ekli ve Karma Mütareke Komisyonu nezdindeki Suriye he yeti şefi binbaşı Hasan Şeditle görüşmüştür.Ayni za manda,Suri enin Vaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1951
  • Mısırdan gefmefc isteyen "turistler çoğalıyor izmir,13 T.H.A.Mısırdan memleketimize gelmek istiyen turistlerin müracaatları artmıştlr.Bu maksatla yataklı vagon.*3î şirketi Kahire müdürü Izmire gelerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1951
  • Fenerbahçe Samda 2:2 berabere Sam.13 T.MiA.Fenerbah e takımı bugün burada yaptığı maçta 2—2 berabere kalmıştır.Suriyeliler bu maçta çok kırıcı ve sert oynamışlardır.ikinci «evrede Fenerbahçelilerin at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1951
  • Mısır Kralı Gapri'de Capri.13 AP.Akdenizde bir balayı seyahatine çıkan Mı_Sır Kralı Faruk"la Kraliçe Neriman bu sabah «Fahr el Bihar» ya tıyla Capri adasına gelmişlerdir.Kraliyet yatına iki küçük Mısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1951
  • ingiltere kralının duıunıu Londra.13 AP.Bir müddettenberi rahatsız bulunan Kral George bugün yeniden Buckingham sarayında hekimleri tarafından muayene edilmiştir.Sıhhî tebliğ yayınlanmamıştır.55 yaşın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1951
  • italyan seçimleri Roma.13 AP.Son seçim lerdeki neticeler karşısında.inanil ir kaynaklardan verilen malû mata göre,İtalyan Başbakanı Alcide de Gasped,Meclis huzuruna,komünizme karşı takviye edilmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1951
  • Tepkili uçaklar Sekiz uçağın birbiri arkasına düşmesinin sebebi anlaşıldı Vashington 13 A.A.Afpp)Geçen cuma günü 8 tepkili uçağın birbiri arkasından düşmesi neticesi meydana gelen kazaların sebebleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1951
  • basını Morrison,bu hususta dün bir beyanat verdi Londra 13 Ap)Diğiğleri Bakanı Herbert Morrison bu gün İngiüz Press Association haberle-ajasmın tertiplediği öğle yemeğinde yaptığı ko nuşmada,Rus basın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1951
  • Mac.Arthur faaliyete geçiyor f Bastarafı 1 incidel fade etmektedir.Arthur bu telgrafta ezcümle şöyle demektedir:«194G yılında Marshall'ın baş kanlığında Çin'e gelen heyet Amenkaı:siyasî tarihinde pek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1951
  • M i II i y at ABONE FXATLABI 1 Senelik 28 liradır 1 6Aylık 15 I 31 9 M 3 İLAN FÎATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 ilân sayfası santimi 2 Resmî ilânlarrn santtmi 2 liradır.Mahke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1951
  • Ankara Tıp Faküjtesinde müessif bir hâdise Ankara,13 T.H.A.Ankara Tıb Fakültesi dekanı profesör Zeki Faik Ural aynı fakülte profesörlerinden Adlî Tıb profesörü ^e'ıçet Kamay ile aralarında ge 5en mües
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1951
  • Bir yanardağ faaliyete geçti Lizbon,13 A.A.Yeşilburun adasında 1857 den beri sönmüş bulunan yanardağın yeniden faaliyete geçtiği Lizbondan bildirilmektedir.İndifadan evvel dört yer sarsıntısı kaydediL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1951
  • Avam Kamarasının rekoru Londra,13 ÂP)Avam Ka marası dün,harp sonrası devresinde'müzakere sahasında yeni bir rekor tesis etmiştir.Filhakika,kamara,30 saat 47 dakika devamlı müzakerelerden sonra dün,bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1951
  • Izmirde hiç yüzünden bir cinayet İnzmir 13 T.H.A.Dün akşam şehrimizde hiç yüzün den bir cinayet işlenmiştir.Kâ zım Şen ile İsmail Başal adlj Tekel işçisi Temer'le bir kahvehaneye gidip oturmuşlardır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1951
  • Pa ki s tanla Kızıl Çinin münasebeti Karaşi 13 A.A.Reuter)Pakistan Dışişleri Bakanı Zaforullah Han Pakistan hükû metinin birkaç haftaya kadar komünist Çin'e bir Büyk Elçi yollıyacağıni dün bildirmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.06.1951
  • Atletizmde kırılan yeni rekorlar ı Son iki ayda elde edilen en iyi atletizm dereceleri Osman Coşgül'ün 3000 metredeki 8.28.8-10 luk derecesi,son ayların en iyi dereceleri arasındadır »ottoooooto&vra A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 14.06.1951
  • Sterlin 7.85.50 7,84.20 100 dolar 280.30 280,30 100 Fransız Fr 0,80,00 0,80.00 100 liret 0.44.128 0.44,128 100 İsviçre Fr.64,03 64,03 100 Florin 73.68,40 73.68.40 100 Belçika Fr.5,60 5,60 100 Drahmi 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 14.06.1951
  • İSTANBUL SERGİSİ Sergi Komiserliğinden Sergi Sarayının iç hazırlığı tamamior.mış olduğundan Ekspozanların hemen pavyonlarını yap-ıbilecekjeri ilân olunur.9271)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 14.06.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları Numune ve evsafına göre 50.000 metre haki er kaputluk kumaş kapalı zarfla satın alınacaktır,ihalesi 28/6/951 günü saat 16 da Ankara M.S.B.4 No.lı Sa.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 14.06.1951
  • 1952 Olimpiyatları'mn müsabaka programı 1952 senesinde,Finlandiyanın Helsinki şehrinde yapılacak olan 1952 olimpiyat oyunlarının müsabaka programı,şu şekilde tespit edilmiştir:Açılış merasimi:19 temmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor