Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.06.1951
  • Türkiye isveç millî futbol maçı Yarın saat 16 da Stakholm'dâ oynanıyor Stokholm,8 Millî takımla birlikte giden özel muhabirimiz den)Oyuncularımız dün şeh rin muhtelif yerlerini ziyaret etmiş,bu arada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1951
  • Geçim endeksi Ticaret Odası Öteden beri bir geçim endeksi hazırlar.Bu hesap,lara göre,bir buçuk,yedi ve onbeş yaşlarında üç çocuğu olan beş kişilik orta halli bir aile,gıda maddelerine 16S,ısınma aydı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1951
  • 4N» Korede müttefik taarruzlarına iştirak eden paraşütçü kıtaların bir indirmesi GL.MARSHALL DUN KORE CEPHESİNİ TEFTİŞ ETTİ Amerika Millî Savunma bakanının b taarruza geçmejeri u ziyareti' Korede mütt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1951
  • Azzanı Paşa Azzam Paşa hareket etti Arap Birliği Genel Sekreteri 13 haziranda İstanbul'a gelmiş olacak Ankara 8 A.A.Memleke timizi ziyareti kararlaştırılmış bulunan Arap Birliği Genel Sekreteri Azzam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1951
  • Truman,İngiliz iran anlaşmasından ümitli Petrol kumpanyasını devralacak Iran hey'eti dün mahal line giderek halkın coşkun tezahüratı ile karşılandılar Vaşington 8 A.A.Başkan Truman dün yaptığı basın t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1951
  • İki yeni dispanser İşçi Sigortaları Eyüp ve Bakırköyde iki dispanser yaptırıyor İşçi Sigortaları Kurumunun Bakırköy ve Eyüpte kuracağı 2 dispanserin,temel atma töreni dün yapılmıştır.Bak^rköydeki mera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1951
  • Başbakan dün şehrimize geldi Demokrat Parti Kongresi Bugün mesaisine başlıyor Uç gün devam edecek olan kongre sonunda Menderesin mühim bir konuşma yapması muhtemel Dün şehrimize gelen Başbakan Adnan M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1951
  • Parti kongreleri 14 Mayıs seçimlerini kazanan Demokrat Parti,iktidara gelişi,nin birinci yılını tamamlayan son ay zarfında,memleketin her tarçında,yer ver kükreler topladı.Bu kongrelerin en mühimlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1951
  • Yunanistanda Mareşal Papagos'un istifası ile buhran bütün gayretlere rağmen halledilememiştir.Resimde bu ihtilâfı halle gayret sarfeden Amerikanın Atina Büyük Elçisi,Başbakan Venizelos'la görüşürken g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1951
  • Heykel kaidesi Taksim gezisindeki kaide işi Şehir Meclisinde tekrar görüşüldü Birkaç günden beri basının aleyhinde bulunduğu İnönü ge zisindeki heykel kaidesinin yıkılma işi dün toplanan Şehir Meclisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1951
  • t;Ulaştırma Bakanı dün Vilâyette yapılan toplantıda İstanbulun seyrüsefer işi düzene konulacak Dün Ulaştırma Bakanının da iştirakiyle Vilâyette yapılan toplantıda mühim kararlar alındı Şehrimizin müna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1951
  • Nişantaşı Kız Enstitüsünün defilesi Dün,Nişantaşı Kız Enstitüsünde 1950-51 yılı çalışmalarını gösteren bir defile yapılmıştır.Seçkin bir davetlinin hazır bulunduğu bu defile takdirle karşılanmıştır.Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1951
  • Ekonomik kalkınma planı memleket bünyesine uygun görülüyor Ankara,8 T.H.A.Bir kaç gün evvel Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası heyeti başkanı J.M.Barker tarafından Cumhurbaşkanımız Celâl Bayar'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1951
  • "Gazette de Lousanne,nin mühim makalesi İtİântİİT Paktı ve Türkiye Gazete,Atlantik Paktına alınmamızın zaruretini madde/madde izah ediyor Ankara 8 A.A.t Gazette de Lausanne gazetesinde Jacques Freymon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.06.1951
  • "Hür Rusya,adlı radyo istasyonu faaliyette Komünizm aleyhtarı gizli hareketin yayın organı "NTS„nin maksat ve hedefi,komünizm idaresini yıkmak' Rusyayı hürriyete kavuşturmaktır Milletlerarası basın,Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1951
  • Fakat beklediğim onun telefonu değildi,bunu iyi biliyordum.Şimdi çalacak,şimdi onun alaylı sesi gülüşü;«Ayşe!diye heyecanlı bağırış».Annemin sözlerini düşünüyordum:Erkekler den bu nefreti ne?«Onlara^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1951
  • Hie;9 Ru.4 HAZİRAN 27 Rama 1 V 'il i Mayıs 1370 Cumartesi 1367 VAKİT VASATI EZAMI Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 5.27 8.50 13,13 4.35 17,13 8.35 20,38 12.00 22.39 2.1 3,13 6.36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1951
  • 12,57 Açılış ve programlar 13,00 Haberler 13.15 Caz raö ziği Pl)13.H0 Radyo salon orkestram konseri 14,00 Şarkı lar.Okuyan;Sazan Güven 14.45 Hafif mü;k Pl)15,00 KonJuJşma «Terbiyeye dair» Ko mişan Kâr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1951
  • Demiryolları Genel Müdürü Ankara,8 A;A.Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğüne Demiryol Tuğgenerali yük sek mühendis Zihni Üner tâyin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1951
  • Yakalanan fuhuş simsarları Şehrimiz Emniyet Müdürlüğü ahlâk zabıtası ekipi dünden ii ibaren alenî fuhuş simsarlığı yapanlara karşı fiilen mücadeleye geçmiştir.Beyoğlu İstiklâl caddesinde ilk olarak ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1951
  • Emniyet Müdürlüğü kadınlara kimlerin sarkıntılık ettiklerini anlamak iğin bir tecrübe yaptırmış.Gizli zabıtaya iki genç ve güzel hanım saat yarımdan sonra Taksimle Tünel arasında dolarmağa başlamışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1951
  • TOPLANTI if Emniyet Emeklileri ve Mensupları Sosyal Yardım Derneğinin toplantısı bugün saat 14 te Şehzadebaşı Kızılay binasında yapılacaktır.KONGRE if İstanbul Basın Teknisyenleri Sendikasının,ana tüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1951
  • Denizyolları Ansaldo'vıı dâva ediyor Ansaido tezgâhlarında inşa edilen İskenderun ve Samsun vapurlarının-pervanelerinde kö tü malzeme kullanılmış okluğu tespit edilmiştir.Denizyolları idaresi Ansaldo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1951
  • Kısa Şehir Haberleri if Evvelki gece saat 22 sularında Koeamustafapaşada İstanbul sinemasının yazlık bahçesin de film gösterilirken tutuşan filmler bir yangına sebebiyet ver misse de etrafa sirayet et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1951
  • Müstakil iş mahkemesi İlk defa olarak dün faaliyete geçen yeni iş mahkemesi,her gün dâvalara bakacak İş kanununun tatbikma baş lanıldığından beri îstanbulda iş dâvaları göze görünür şekilde da imî bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1951
  • Serbest olarak ithal edilecek maddeler,Avrupa İktisadî İşbirliğine dahil 18 devletin aldığı kararlarla ithali serbest bırakılan maddelerin yüzde 60 tan yüzde 75 e çıkarılacağını,bildirmiştik.Ticaret v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1951
  • Prof.Dr.Sadi Irmak Lozan Tıp Fakültesinde ders verdi Lozan,7 Hususî muhabirimiz bildiriyor)Lozanda bulunmakta olan Prof.Dr.Sadi irmak,Lozan Tıp Fakültesi Fizyoloji Profesörü Fleiset'in daveti üzerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1951
  • Emekliye ayrılan öğretmenler Bundan bir müddet evvel,Millî Eğitim Bakanlığının isteği üzerine şehrimizdekf yaş haddini dolduran öğretmenlerin listesi Millî Eğitim Müdürlüğünce gönderilmişti.Dün,listed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1951
  • Ankara vapuru gitti Pariste toplanacak olan beynelmilel askerî hâkimler kongresine iştirak edecek olan delegelerimiz gittiler Ankara yolcu vapuru 458 yol cu ve 156 ton yük ile dün saat 14 te Batı Akde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1951
  • Dün gece polisin vaptıih arama tarama Dün gece İstanbul Emniyet Müdürülüğü İkinci Şube âmir ve memurlarından 200 kişilik bir motorize ekip İstanbul ve Beyoğlu mmtakasmda sabaha kadar süren bir arama t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1951
  • HALKI Suculukla iştigal eden okuyucularımızın birinden almış olduğumuz bir mektubu aşağıda aynen neşrediyoruz,alâkalıların nazarı dikkatini çekeriz:«Biz sucular şehrin iyi suya olan ihtiyacını giderme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1951
  • Yumurta piyasası durgun Yumurta piyasasında bir dur gunluk müşahede edilmektedir.Yumurtalarımıza en büyük nüşterı olan Yunanistan ve İtaJ yadan hiç bir talep vaki olmamaktadır.İhracat olmaması yüzünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1951
  • Amerikan Kolejinde dün yapılan tören İstanbul Amerikan Röber Kolejini bitiren öğrencilere dün saat 17 de törenle diplomaları veıimiştir.Törende Amerikan Büyük Ficisi,C.H.P.Genel Sekreteri Kasım Gülek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1951
  • Kızılay Derneğinden bir heyet yaralıları ziyaret etti Kızılay Derneği İstanbul Mev ez Temsil Kurulundan bir heyet İsmet Somer'in başkanlığında Kasımpaşadaki Deniz Hastahancsint giderek,son defa de niz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1951
  • Denizyolları volculara tek tin yemek verecek Denizyolları idaresi iç ve dış hatlarda seyreden gemilerde yolculara aynı günlerde ayn yemekleri vermeği kararlaştırmıştır Bu karar 15 hazirandan itibaren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1951
  • Hocasını tehdit eden talebe mahkûm oldu Bundan bir müddet evvel hocası Prof.Dr.Alfred'e kendisini imtihana almadığı için muğber olarak tehdit mektupları gönieron Tıp Fakültesi öğrencile-"inden Vedat'ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1951
  • Adliye binası önünde bîr manav bıçaklandı Dün İstanbul Adliye binas:önünde bir manavın ağır surette yaral&nmasıyle neticelenen kan a'bir kavga olmuştur.Çernberlitaşta bir dükkân' sahibi bulunan Halil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1951
  • Küyük Kulüp sigarası yeni ambalâila piyasaya çıkıyor Tekel İdaresi,Büy.ük Kulüp sigaralarım yeni ve gayet orijinal ambalajlarla pazartesiden L tibaren satışa çıkaracaktır.Büyük Kulüp sigaralarından so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1951
  • Biif randevu evi dahr.basıldı Randevucu Naciye Ürer'in Tarlabaşi caddesi 23 numaralı apartmanında tekrar icrayı faaliyete geçtiği öğrenilmiş ve mez kûr eve dün aksam ablak zabıtası memurları tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1951
  • Hapishaneye eroin sokan gardiyan İstanbul Sultanahmet Cezaevi gardiyanlarından E^ref hapishaneye eroin sokarken suçüs tü yakalanmış,ilk sorgusunu müteakip tevkif edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1951
  • Çay,kahve ve ş maddelerin fiatları Şehir Meclisi dün çay,kahve,mahallebi ve pasta fiatlarının indirilmesine karar verdi Şehir Meclisi dün saat 15 te toplanarak geçen oturumdan ka lan gündemdeki maddel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1951
  • Sıcaktan bayılan bir adam öldü Aslen Maraşlı olan Reşat Kanar adh bir şahıs evvelki gün Boğazkesen caddesinden geçerken Tophanede sıcak yüzünden fenalaşarak olduğu yere yıkılmış;bir müddet sonra ölmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1951
  • Genç bir kızı iğfal eden talebe mahkûm oldu Muhteşem adında 16 yaşında bir kızı iğfal eden Yüksek Denizcilik Okuiu öğrencilerinden Fahrettin'in duruşması Asliye 2 nci Ceza Mahkemesinde neticelenmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.06.1951
  • Demoicra Parti elen Başmakaleden devam» olarak bunun kıymetini takdietmek,eide edilen netice iie ancak övünmek,şereflenmek gerektir.Yine onun iğindir ki Domokrat Parti kongrelerinin mümeyyiz ve müşter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1951
  • ANKARA'da Kavakhderede 4 odalı teraslı bir saflonu olan 2 katlı bir ev belki efe size çıkacakta.Ayrıca I adet 10,000,5 adet 1,000,10 adet 500 {liralık para ikramiyeleri 11 HAZİRAN AKŞAMINA KADAR T.O.Z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1951
  • Ç© S n in m gayesi Kızıl Çin lideri,Formoza,Hindicini,Birmanya ve Siyam'] ele geçirmek niyetinde imiş Londra 8 A.A.Birleşik Amerika Dışişleri Bakanlığında Cumfrujriyetçi müşavill ve Başkan Trumanın hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1951
  • Heykel kaidesi TBastarafı 1 incide!yetle değil yapıcı zihnjiyetle geldiklerini,bu kalidenvin yıkılmajıp söküleceğini Beyan edeıierken diğer bazı müfrit üyeler,bu kaideye Fatihin heykelinin konamıyacağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1951
  • İs+anbulun seyrüsefer îşî riîastarafı l incide!tevek şehrin nakliyat işlerinde vatandaş şikâyetlerine mahal bı rakmadan derhal yapılmasını istemiş ve bu hususta alâkalı,lara direktifler vermiştir.Komi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1951
  • Befccivi öldürün,belinden tabancasını alan kaatil İzmir,8 T.H.A.Bugün şehrimizde azılı bir kaatil yakalanmıştır.Aydında hırsızlıktan dolayı aranmakta olan Etr nem Yavuz isimli bir sabıkalı,bekçi Ali R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1951
  • G\Marshal!dün Kore cephesini teftiş etti CBastarafı 1 İncide!kırmıştı.Belki de burada da cevaplandırabilir.Berlin ablu kası ye bu ablukayı yenmek için tatbik edilen hava taşıt servisi için de «Çıkmaz»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1951
  • TBastarah 1 incide!Başbakan ve beraberindekiler Yeşilköy hava alanınan doğ ruca Vilâyete gelmişler ve sa at 14,15 te Vilâyetten ayrılmış lardır.Başbakan,Vilâyetten ayrılır ken kendisi ile görüşen gaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1951
  • Jopon barışı Barış andlaşmasında Amerikalılarla İngilizler arasında iki noktada görüş ayrılığı var Yaşington 8 A.A Çin işleri hakkında salahiyetli olan ve deniz piyadelerine mensup bu lunan Albay Samu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1951
  • Keyif ehli bir hırsız İzmir,8 T,H,A.Dün ge-¦ce şehrimizde garip bir hırsız ilk hâdisesi olmuştur.Meçhul bir hırsız Mimar Kemalettin caddesinde Ahmede ait kahvehaneye girmiş henüz sönmemiş olan ateşte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1951
  • Bulgar vahşeti Bir subayımız Bulgar hapishanelerinde çürütülüyor Sofya,8 T.H.A.Geçen sene Türk Bulgar hududun,da gece devriye gezerken yolunu şaşırarak Bulgar arazisine bir kaç metre girdiği için Bulg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1951
  • Atlantik Paktı ve Türkiye rtîastarafı 1 incide!Doğrusu bu itirazın büyük bir kıymeti voktur Çünkü ltal yanın Atlantik Paktına dahil edilmesi anından itibaren,bu bü yük ittifaka tamamiyle Akdeniz devle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1951
  • Yugoslav yaya Anıerikaıı yardımı Belgrad 8 A.A.United Press)Parlâmento Dışişleri Komisyonunda kendisine Yugoslavya ile Batılı kuvvetler ara sında askerî yardım meselesi hakkında tevcih edilen soruyu c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1951
  • İki memurun annelerinin ifadesine göre,birer telgraf almışlar oğullarından Kayboldukları bildirilen iki ingiliz hariciye memurunun anneleri Mrs,Maclen ile Burgesein perşembe akşamı oğullarından birer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1951
  • Mısır Kralıve Kraliçesi Sieilyada Taormina Sicilya)8 AP)Karada ile 'balayı gecesinde eğlence sever Mısır Kralı Faruk,üç mando-linci istemiştir ve Sicilya sahilleri de,bunların pek bol oldukları yerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1951
  • arid kısa haberler Bir îngiiia filosu tzmirde İzmir 8 ^A.A.Komodor J.S,W,Richardson komutasındaki ingiliz bahriyesine mensup Peacock,Lock More.Lock Scav aig ve Lock Craggie firkateynleri bu sabah saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1951
  • Millî Eğitim danışma kurulu Ankara 8 A,A.Haber al dığımıza göre Millî Eğitim Bakanlığı bir taraftan yeni teşkilâ ta ve gelişmelere önem verirken diğer taraftan mevcut mües seselerin daîıi iyi işlmesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1951
  • Akdeniz komutanlığı tjq ıpo owsyp0 cock Bu m ese e ie Predley'in temaslarıma netice vermedi Londra,8 AP)Birleşik Amerika Genelkurmay Başkanları Karma Heyeti Şefi General Omar Bradley bugün İngiliz lid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1951
  • Azzam Paşa TBastarafı 1 incidel trenle Ankaraya hareket edecek ve Ankarada törenle karşılanacaktır,14 haziranda Dışişleri Bakanı Prof.Köprülü ve Bayan Köprülü Hariciye Köşkünde,15 haziran akşamı Mısır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1951
  • Rita Hayworth'un istedisi tazminat Paris,8 AP)Prens Ali Han'la avukatları bugün Rita Haywortrr'un bir avukatiyle gövüşmelere başlamışlardır,Sinema yıldızı,kocası Ali Han'dan boşanacak olup,kızları küç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1951
  • Bevin'in külleri manastıra gömüldü Londra 8 AP)Büyük Bri tanyanın müteveffa Dışişleri Bakan)Ernest Bevin'in külleri bugün Westminster manastırın da gömülmüştür.Burası,İngilterelin son 900 yıl sarfında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1951
  • Meclisin ^Âfyon Karah-scr Millet-^vekili Süleyman Kerman v ^ın sorusunu Milli Eğitim^ Bqkani cevaplandırdı Ankara 8 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün saat on beşte Başkan Vekillerinden Mustafa Zere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1951
  • İkî yeni Dispanser TBastarah 1 incide!lışma Bakanı Nuri Özsan,Vali ve Belediye Başkanı Ord.Prof.Gökay,Sirgortalar Umum Müdürü Vedat Bayrı,İstanbul Sigortn Müdürü Nedim Güven,İstanbul milletvekillerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1951
  • Türkiye İsveç milli futbol maçı IBastaraîı 1 incide!karmaları maçının bir devresini seyreden futbolcularımız yarın sabah antrenmanlarına başlaya faklardır.Futbolcularımızın sesleri radyoda plâğa alınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1951
  • Truman ingiliz Iran anlaşmasından ümitli fBasiarafı 1 incide!panyası tesisleri ve emvalini devren teslim almakla ödevli hükümet temsilcileri bugün işletmelerin bulunduğu Kuzistan vilâyetine varmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.06.1951
  • istanbul atletizm bayramı müsabakaları başlanıyor İstanbul atletizm bayramı bugün ve yann F,Bahçe stadında yapılacaktır.Dün.İnönü stadın da seçme müsabakalarından son ra.müsabakalara katılacak olan at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 09.06.1951
  • Millî takımımızın ilk maçı Yarın,isveç Millî futbol Takımı ile karşılaşıyoruz İsveç Millî Takımının kadrosu belli oldu.Takımımızın bazı mevkilerinde,son dakikada bazı değişiklikler yapılması muhtemel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 09.06.1951
  • Milliyet ABONE FÎATLARI Senelik 28 liradır 6 Aylık 15 3 9 1 3 İLAN FtATLARl Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 İlân sayfası santimi 2 Resmî ilânların santimi 2 liradır.Mahkeme,tapu.icr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 09.06.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı 4 kalem sebze açık eksiltme ile 25/6/951 günü saat 15 te Selimiye As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Şartnamesi Ko.da gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 09.06.1951
  • Dundee ve Galatasaray dün Ankaraya gittiler Dün şehrimize gelen ve ilk maçını,bugün ve yarın,Ankara Gençlerbirliği ve Galatasarayla yapacak olan iskoç birinci kümesinden Dundee takımı,dün akşamki eksp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 09.06.1951
  • Bahar kupası futbol maçları Vefa kulübünün organize et tigi Bahar turnuası futbol maç arının 5 inci hafta karşılaşmaları önümüzdeki pazar günü Vefa stadında yapılacaktır.Her geçen hafta biraz daha ehe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 09.06.1951
  • Kapalı zarf usulile eksiltme ilânı Doğu bölgesi yapı işleri müdürlüğanden 1 Eksiltmeye konan iş «Van ili Gürpınar ilçesi Cezaevi inşaatıdır.2 Kapalı zart usuliyle eksiltmeye konulan işin birinci keşif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 09.06.1951
  • BOl KÖPÜKLÜ NEFİS KOKUll» UR GENÇLİK ve GÜZELLİĞİNİZİN KORUYUCUSUDVR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor