Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.06.1951
  • Kore'de Birleşmiş Milletler ideali uğruna çarpışırken yaralanan kahramanlarımızdan 177 si dün saat 10 da,Amerikan deniz kuvvetlerine mensup J.H.Mc Rae gemisile,çok özledikleri Yutanlarına dönmüşlerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1951
  • Papagos'un istifasından doğan büyük buhran ihtilâfın hajlîne imkân vermek için bir kısim saray mensuplarından bir kısmı da istifa ettiler Atina,5 A,A.Burada umumiyetle 'hâkim kanaat,Saray erkânının pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1951
  • Başkomutan Itidgway Korede harekât Müttefikler,kızılların esas mukavemet merkezine doğru ilerliyor Tokyo,5 AP)Müttefik kuvvetler bugün yeni hamlelerle Kuzey Kore'de komünistlerin üçgen seklindeki esas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1951
  • Komünist tecavüzüne karşı MM-tmm m m i.oonnn.iii.iuguin.rui 'u'ı "i V Akdenizin müdafaası için bir andlaşma teşebbüsü Sekiz Amerikan Ayan üyesi;bir savunma andlaşması için Türkiye,Yunanistan ve İspany
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1951
  • Ordu D.P.II kongresi sona erdi Başbakan Orduda bir konuşma yaptı Menderes Muhaleiete cevap vererek Adana hâdiselerini ve Atlantik Paktı karşısındaki durumumuzu izah etti Ordu 5 A,A.Bugün Demokrat Part
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1951
  • İran hadiseleriyle alâkalı olara k Kıbrıs'a hareket eden tngiliz paraşüt Uıgayj Fedayanı İslâm'ın kanlı tehditleri Tevkif edilen Jiderlerî serbest bırakılmazsa Iranda kanlı hâdiselerin çıkarılacağı bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1951
  • Bayar'ın Kanyada tetkikleri Cumhurbaşkanı dün geceyi Başhöyük köyünde geçirdi Konya.5 MİLLİYET)Cumhurbaşkanı Celâl Bayarberaberindeki zevatla birlikte bugün Beyşehlre gitmek üzere saat 8.15 te Konyada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1951
  • Koreye gidecek olan değiştirme birliğine Nuri Yamut bir mesaj gönderdi «Büyük Türk milleti sizin de vazifenizi şerefle yapacağınıza inanıyor» Ankara.5 AA,Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nuri Ya mut Kore
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1951
  • Uydurma havadisler Hüsnü Yamanın vazifesinden alındığı tamamen asılsız Dün bazı sabah ve akşam gazeteleri Demokrat Parti İstanbul müfettişi Hüsnü Yamanın hâlen-Ankaradan dönmediğini ve vazifesinden al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1951
  • İki kahramanını'.mıılıarririttmle KAHRAMANLARIMIZI NASIL KARŞILADIK?Poyrazoğlu diyor kî:«Ko re.desanjarı y a r 0 i a r Mehmetçiğin bîr abidesi oldu" Bîr subay kinİ€* haykırıyor:«köpeğe mer hamet hissi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1951
  • Güzel bir sergi Beyoğlu Akşam Kız Sanat Enstitüsünün 1950 51 ders yılı çalışmalarını gösteren,sergi dün saat 18 de oku)binasında açılmış,tır.Sergide teşhir edilen mevsimlik kostüm,şapka,tuvalet gibi k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.06.1951
  • 12,57 Açılış ve programlar 13,00 Haberler 13.15 Üğle kon seri Pl)13.45 Şarkılar 14,20 Dans müziği Pl)1445 Programlar ve linkliler Pl)15.00 Kapanış,17.57 Açılış ve programlar 18.00 Dans müziği Pl)18,30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1951
  • Hilton oteli mümessili dün geldi Şehrimizde,Radyo evi ar kasında inşa edilecek 300 oda lı Hilton otelinin hazırlıkları sona ermiştir.Son etütleri yapmak üzere Hilton otelcilik firmasının mü messili Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1951
  • Aksaray Birinci ilkokulunun 6ergisi Aksaray birinci ilkokulunun resim sergisi güzide bir davetli ¦huzuru ile ve okul müdürü Cemil Uluser'in veciz bir konuşmasiyle açılmıştır.Sergi;davetliler tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1951
  • Çalışma Bakanı İstanbul teşkilâtını teftiş edecek Ankara.5 TJH.Â.Çalışma Bakanı Nuri Özsan önümüz,deki cuma günü İstanbulda Ba.Kirköj ve Eyüpte temelleri atılacak olan işçi disp.aserlerinin töreninde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1951
  • İşçi sendikaları konfederasyonu kurulması hakkında teşebbüslere girişildi Ankara,5 T.H.A.Bugün memleketimizin muhtelif illerin de teşekkül etmiş 1&0 işçi sendikası bulunmaktadır.İşçi Sendikalar Baliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1951
  • işçi Sendikaları Birliği bir işçi sarayı inşa ettirmeyi kararlaştırdı Ankara,S T'.H.A;İşçi Sendikaları Birliği İstanbulda kendıleıine lokal olacak bir İşçi Sendikaları Sarayı inşa ettirme yo kwrar ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1951
  • Tramvayla ra asılanlar ceza görecek Vali ve Belediye Reisi dün basma verdiği demeçte üç gün sonra tramVaylara asılanların bindirilmiş polis kuvvetlen vn sıtasiyle takip edilerek küçük ya:$takilcrin ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1951
  • 0 Tembefilikfe rekorlar Amerikan ajansları dünyanın en tenbel a4os SK22a öldüğünü bildirdiler.Bu zat ticaretle uğraşır,fakat üçendiği için yetinden kalkmaz,dükkânına gelen müşterileri istedikleri malı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1951
  • Osman şilebi Boğazdaki deniz altı filelerini parçaladı AnnatÖr Mehmet Uzunoğlu'na ait 4000 tonluk Osman şilebi dün saat 10 da Karadeniz b'oğazmdaki ağlara bindirmiş ve bir kaç şamandıranın iplerini ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1951
  • Izmir funrına gidecek laıa tenzilât yanılacak Bu f.iicki İzmir fuarına golecek yabancı yolculara Denizyol l?rı idaıcsi yüzde otuz tenzilât yapacaktır.Ayrıca fuarda teşhir edilecek eşyalara getirilirke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1951
  • Sultan Çiftliğinde dün yapılan Üren Sultan çiftliği köyünden,Vilayetin köylere yardım bütçesinden ayrılan ödenekle ve köylülerin çalışmalarile vücude gc tirilen köy yolunun ve köy camiinin açılış töre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1951
  • Kısa Şehir Haberleri Şehremini Kızıelma caddesinde oturan Yakup Kesecioğlu ve ayni semt sakinlerinden Fethi Satalan dün Emniyet Müdür,lüğüne müracaat ederek birbirle ri tarafından bıçaklandıklarını ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1951
  • Otu?sabıkalı bir hırsız yakalandı 30 dan fazla sabıkası bulunan Kar?namile maruz hasız Ahrnedin son zamanlarda Kadıköy,Kızı'.toprak ve Göztepe mmtakalarınds icrayı faaliyet ettiği haber alınmış ve kıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1951
  • Taksilerin tahdidi isteniyor Şoförler Cemiyeti mensuplarından bazıları evvelki gün Vali ve Belediye Reisi Ord.Prof.Gökay'ı ziyaret ederek şehrimizde gün geçtikçe sayısı çoğalan taksilerin halk için de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1951
  • Defterdar fabrika sı Suiistimal hâdisesinin tahkikatı devam ediyor.Fahrika müdür ve âmirleri değiştirildi Sümerbank Defterdar mensu cat fabrikasında vukubulduğu bildirilen 400 bin liralık bir sui isti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1951
  • Siyasî beyanname nesrcdcıv lerin duruşması Bundan bir müddet evvel siyasî beyanname neşretmek suçu ile adliyeye ve;ilen Milliyetçiler Federasyonuna bağlı Türk Gençlik Teşkilâtı asbaşkanı-Şadi Pehıivan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1951
  • Terfi eden öğretmenlerin durumu Şehrimiz okullarında bulunan 450 öğretmenin 1 derece ter fileri Bakanlıkça tasdik edilmişse de bu öğretmenler tahsisat olmaması yüzünden zammı maaşlarını alamamaktadırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1951
  • Bugün Ramazan Bugün Ramazanı şerifin ilk günüdür.Ramazan münasebetiyle.Diyanet İşleri Reisliği ve Evkaf İdaresi,camilerde vaaz verecek ve Kur'an okuyacak ol?n hafızları ayırmıştır.Diğer taraftan,Ramaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1951
  • İşçi ihtiyacı İstanbul İş ve İşçi Bulma Müdürlüğünden görendiğimize göre halen,3 kazan inşaiyecisi,Jl çorap tarakçısı,20 bobinci kız,2 tavelci kız,2 bükümcü kız,2 el çorap makinecisi;2 sabit 4 seyyar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1951
  • işçi dâvaları ingiliz kömür işçisi çok çalışmak zorunda Maden işçileri askerlikten mua£ tutulduğu gibi,daha uzun,yıllık tatiller ve emeklilik ücretinden de faydalanacaklar Bugünlerde İngiliz basınında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1951
  • HALKI Gelera cev^plor «Kılıealinin su derdi» ve «Biı sokağın hali» başlıklı yazıla rı.Belediye Neşrivat Müdürlüğü aşağı teki şekilde cevaplan.K dırmıştır:Millet suyunun bugünkü durumu mevcut şebekesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1951
  • Şapkamı,eldivenlerimi çıkar Jım.Geniş geniş nefes ahyo mm,Yokuşu tırmanmaya başladığımız zaman gayri ihtiyarî Necdet'in yanına sokuldum.Sabahki c deli bakışlı alkolik yüzlü adam aklıma gelmişti.Necdet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1951
  • KONGRE ir İstanbul Basın Teknisyenleri Sendikasının,ana tüzüğünde yapılacak tadilât,dolayısiyle,olağanüstü genel kurul toplantısı,10 haziran pazar günü saat 14 te.Eminönü halkevi küçük salo nunda yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1951
  • Alivre satışlarım» tescili isteniyor Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı,son zamanlarda alivre satışların bir kumar mahiyeti aldığını görerek,alivre satışların tescil ettirilmesini alâkadarlara bildirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1951
  • YaJovada sârî hastalık görülmedi Yalovanın Kireçköyü içerisin de zuhur ettiği bildirilen hastalığı yerinde tetkik etmek üzere 3 kişilik bir sıhhî heyet gitmiş ve köyde sarı bir hastalığın olmadığı tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1951
  • Kalay Hatları düşüyor Son günlerde şehrimize külliyetli mitkarda kalay gelmesi üzerine fiatlar düşmeye başlamıştır.Bu arada,1000 kuruştan muamele gören çubuk kalay,980 kuruşa satılmıştır.Diğer tarafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1951
  • Darülaceze ilkokulunun resim sergisi takdirle karşılandı Okmeydanmdnki Darülaceze ilkokulunda,1950-51 ders yılının sona ermesi münasebetiyle,öğrencilerin hazırladığı bir resim elişi sergisi açılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1951
  • Büstün yıkılması için 3 oy evvel Genel Meclise?filınan kararın infaz edilmemesi Mecliste tartışmalara yo?açtı Dün saat 15 to toplanan Şehir Meclisinde gündemdeki mad delerin müzakeresi sırasında;İn ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1951
  • Bir doktorun feci olumu Göziepedeki tünel altından geçmek isteyen bir doktor tren altında parçalandı Evvelki akşam Göztepede bir doktorun ölümiyle neticelenen fecî bir tren kazası olmuştur.Hâdisenin m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1951
  • Limon ithali durduvuîdu Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı,memleket ihliyacını karşılayacak mıkdarda limon bulun du£.i kanaatine vararak,limon idhal:ni şimdilik durdurmuştur.Ancak,ihtiyaç hasıl olduğu tak d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1951
  • F?altalinıanı Hastahanesinin yatak sayısı arttırılacak Baltalimanmdaki Kemik ve Mai'sal Hastahanesinin bugünkü ihtiyacı karşılayamadığını gözönüne alan Sağlık Bakanlığı,hastahanenin 200 yatağa çıkarıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.06.1951
  • Şehir hatları yaz tarifesi bu gün tatbike başlanıyor Ş ehir hatları yaz tarifesi yorindin itibaren tatbik mevkiine konacaktır.Yeni tarife hazırlanırken biltasBa uzak yerlere direkt vapurlar konmuş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.06.1951
  • Yeni silâhın Amerika'da bir seneye kadar imal dileceği bildiriliyor" Newyor A.A.Newyork da çıkan Evennig Post gazetesindeki bir makalesinde Robert Allen,son Eniwetok tecrübele Tinden Birleşik Amerikan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1951
  • Mareşali Pe+ain'in sıhhafî düzeliyor Port joiniviHe 5 A.A.son zatürre hastalığının dördün cü defa nüksetmesine karşı vücudünde kalan son kuvvetle mücadele eden Mareşal Petain'in mukavemeti doktorları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1951
  • Fedeyanı İslâıyrm karrli tehditleri Tahran,5 AP)Müfrit bir dinî teşekkül olan «Fedayanı islâm1» cemiyeti,hükümet tarafından tevkif edilen liderinin derhal tahliye edilmemesi halin *îe İıanda kanlı hâd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1951
  • Komünist tecavüzüne karşı rJBastarafr 1 incide!¦Üyenin.Washington Büyük Elcisi Feridun Cemal Erkin,Türkiyeyi ve Yunanistanı Atlantik taktına iştirake davet hususunda Kuzey Atlantik Paktı devlet lerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1951
  • Püpağosun istifası fBastarafı l incidel ler'n!takip etmek hak ve vazil"e«ini tanıdığını ilâve etmektedit'.Amerikan mahfilleri saray Memurlarını Hükümetin teklil etmesi gerektiği kanaatindedir-Jer.Gaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1951
  • yeni ses o?eretî Mi,»R korusun Operet 3 perde Yazan:V.Örfî Bengü Matine:15.30 da Tel:49369
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1951
  • İKRAMİYELİ AİLE CÜZDANI sahiplerinden en az 150 talihliye Hesaplarındaki para kadar Para ikramiyesi Her talihliye en çok 2500 lira)Bu,para ikramiyelerinde Bankamızın bir yeniliğidir Birikmiş paranızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1951
  • Haricî kısa haberler İNGİLTEREDE Rahatsızlığı sebebiyle Kral George VI.en az dört hafta müddetle bütün randevularını,geri bırakmıştır İtalya'da Yan muhtar sl cilya parlâmentosu için yapılan seçimlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1951
  • Hastalık sigortası kanunu Ankara 5 T.H.A.Sağlık Bakanlığı tarafından merr.leke timizde ilk defa tatbik edilecek bir «Hastalık Sigorta Kanunu* hazırlanmaktadır.Sağlık Ba kanlığı Danışma ve inceltme Kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1951
  • Ankqrada geBir vergisi tahsilatı Ankara 5 T.H.A.Geüı Vergisinin tatbik edilmiye baş landığı günden beyanname müd detinin sona erdiği güne kadaı şehrimiz Defterdarhğınca tahakkuk ettirilen vergi nvktan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1951
  • Şanghayda 208 kıyı idam edildi Hang Kong 5 A.A.Honp Konga,gelen Liberation Daily gazetesinden öğrenildiğine gö re.31 mayısta Şanghayda 208 kişi idam edilmiştir.İdamlar:şehrin muhtelif mahallerinde yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1951
  • Mısır Kralı Kraliçe ile birlikte seya-hate çıkan Kral,İtalya,Fransa ve ispanyayı ziyaret edecek Kahire,5 AP)Kral Faruk ve Kraliçe Neriman,dün «Fakr el-Bihar» isimli kraliyet yatiyle Akdenizde hususî b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1951
  • Bayarın Konyada TBastarafı 1 incide 1 çok şey vardır,Şimdiye ka_dar elde ettiğimiz muvaffa-ayetler karşısında kolları.l\rnızı bağlıyacak d.iiliz.Siz v lerin azim ve iradeniz kar-X şısında mağlûp olmıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1951
  • Pendikte açılacak izci kampı Oymak beyi ve izci reisi yetiştirmek üzere 200 kişilik bir kampın Pendikte kurulmasına Millî Eğitim Bakanlığınca karar verilmiştir.Kamp iki devreye ayrılmıştır.Aylık iaşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1951
  • Dün Koreden 177 yaralı gazimiz geldi IBastarafı 1 incide!makta halk kahraman gazileri büyük biı coşkunlukla alkışlamaktaydı.Hastakaneye gidiyorlar Müteakiben Kovc kahramanları rıhtıma indiler kendiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1951
  • Ank ar ad a 24 saatlik zabıta vak'aları Ankara,5 T.H.A.24 saat zarfında şehrimizde çeşitli zabıta vak'aları kaydedilmiştir.Gölbaşından şehrimize gelmekte olan 130 tecrübe plâkalı şoför Nccmi idaresind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1951
  • Korede harekât r Bast a rafı 1 ine id el müstahkem mevki halen müttefik topçunun atış menzili dahilindedir.Düşmanın esas mukavemet hatlar:Torvon.Kumhwa ve Pyongyang'a dayanmaktadır.Bu üçgene doğu isti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1951
  • r Baataraü 1 incide!leşen tunç yüzünde Istiklâl-Sava sından bugüne kadar geçen tarihin hatlariyle gemiden iniyor.Birinci ordu müfettişi Orgeneral Şükrü Kanatlı bu kahraman gazinin elini sıkarak,hoş ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1951
  • Başbakanın TBastarafı 1 incide!Menderes bundan sonra gerek dışarda temas ettiği,gerek partide konuşan bazı arkadaşlarının Demokrat Parti mensupla rı arasında bir ihtilâf olup ol* madiğini açıklamasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1951
  • Milli Eğitim Bakanlığında teşekkül eden bir komisyon bazı esaslar hazırladı Ankara,5 T.H.A.Köy enstitüleri ile öğretmen okullarının ilk öğretime öğretmen yetiştiren müesseseler olduğu gö?önünde tutula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.06.1951
  • Milliyet ABONE FİATLARI Senelik 28 liradır 6 Aylık 15 3 9 1 3 İLAN FİATLARI Baslık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 îlân sayfası santimi 2 Resmi ilânların santimi 2 liradır.Mahkeme,tapu.icr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.06.1951
  • Kapalı zarf usulile eksiltme ilânı Doğu bölgesi yapı işleri müdürlüğ nden 1 Eksiltmeye konan iş «Van ili Gürpınar ilçesi Cezaevi inşaatıdır.2 Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan işin birinci keşif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.06.1951
  • Atletizm tarihimizde rekorlar haftası Şu son haftalarda.800 ve 1500 metrelik yarışmalarda elde ettiğimiz neticeler.Türk atletizmi namına iftihar edilebilecek bir seviyeye ulaşmış bulunmaktadır,Nitekim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.06.1951
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı ya yazılı gün.saat ve mahallerdeki l.'plerin kanuni vesikalarile tekli dukları komisyonlara vermeleri.Cinsi Eafiha pamuk yağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.06.1951
  • Millî Futbol Takımımız bu sabah isviçre'ye gidiyor Bu sabah şehrimizden ayrılmış bulunacak olan futbolrularımız,pazar günü İsveç mi!lî takımiyie karşılaşadaklar 10 vl Yi haziranda,İsveç ve Ahua*ı mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.06.1951
  • Lokman Hekim Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10,30-12,öğleden sonra,14,30-17 de hasta kabul eder.İstanbul DivanyolJu No;104 r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.06.1951
  • 1 6 HAZİRAN Ru.24 Rama 19 5 1 Mayıs 1370 Çarşamba 1367 VAKİT VASATI KIAMİ Güneş 5.39 Öğle 13.10 İkindi 17.07 Akşam 20.22 Yatsı 22.14 İmsak 3.37 9.18 4.49 8.46 i2;oo 1.52 7.16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.06.1951
  • Mühlburg son maçında Galatasaray'ı 2-1 mağlûp etti Maçın,birinci devresinde G.Saray,ikinci devresinde de Mühlburg hâkim oynadı.Aptullahın misafir takım oyuncusuna karşı yaptığı çirkin hareket çok kötü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4