Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.06.1951
  • iktisadi kalkınma programı İktisâdı gelişmemiz hakkında teklif edilen prog-ramın esasları dün açıklandı Ankara 4 T.H.A)Mem leketimizin uzun devreli iktisadi kalkınmasını sağlıyacak.bir plânın hazırlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1951
  • Biz nasıl görüyoruz] Tem zitğe dair ilk insanlar hayvan postlarına büründükleri zaman vücutları gibi iptida!elbiselerinin de temizliğine tabiî itina etmez ve buna lüzum görmezlerdi.Kumaş dokuduktan ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1951
  • GJ.Egelinin dünkü demeci General,Türk Yunan I işbirliğinin güney doğuda sulhu koruyacağını söyledi Atina.4 A,A.Atina Ajansı bildiriyor)Yunan basını.Atinaya gelmiş olan Türk askerî heyeti başkanı gener
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1951
  • D.R Aflara il kongresi mesaisini Delegeler;memur bolluğu,kırtasiyecilik ve köy kalkınması mevzularında şiddetli tenkidlerde bulundular S*ea^^ Halkevlerine,bütün vatandaşların istifade edebileceği bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1951
  • Ordu'da bir konuşma yapması beklenen Başbakan Menderes ve Meclis Başkanı Koraltan bir yurt seyahatinde Başbakan A.Menderes,dün Samsundan Orduya gitti Yoj boyunca bü+ün köy ve kasabalarda tezahürata ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1951
  • 187 yaralı gazimiz geliyor Kahramanlarımız için muazzam bir merasim yapılacak Bugün.Mc Ghee Amerikan nakliye gemisiyle,Korede Birleşmiş Milletler safında kahramanca dövüşerek destanlar yaratan 187 gaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1951
  • Suat Hayri Ürgüplü Strazburgdan geldi Avrupa Konseyi İstişarİ Asamblesine işfîrak eden delegemiz Konseyin çalışmaları ve kararları hak" kında geniş izahat verdi Strazburg'da toplanan Avru.a konseyi is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1951
  • Korede harekât Müttefikler yavaşyavaş ilerliyorlar Tokyo.4 CAP,"Araziyi bataklığa çeviren şiddetli yağmur,lara rağmen komünistlerin ku-2ey Koredeki hellibaşh müstahkem mevkiine doğru savaşa savaşa ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1951
  • Millî boks takımımız geldi Dün gelen Ankara vapuru ile Millî Boks takımımız da yurda dönmüştür;Resimde Millî Boks takımımızı teşkil eden gençler görülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1951
  • İngiltere Dışişleri Bakanı Herbeert Morrison Petrol ihtilafı ingiltere İran ihtilâfının halline doğru ilk adım atıldı Tahran,4 A.A.Reuter)Petrol devletleştirilmesini müzakere etmek üzere Tahran'a tems
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1951
  • Bu seneki mahsul Ticaret Bakanı dun mecliste izahat verdi WA»VVSAWV\AWWVWV Ankara,4 A.A.Büyük Millet Meclisi bugün saat 15 te Başkanvekillerinden Erzurum Milletvekili Mustafa Zeren'in başkanlığında to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1951
  • Cumhurbaşkanı Bayar bir yurt gezisinde köylülerin dertlerini dînliyoı Yol boyunca bütün köy!e erde halkın cişkun ve içten gelen sevgi tezahüratı ile istikbal ediîlen Cumhurbaşkanı,Konyadaki hitabesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1951
  • Dün Rusyanın kara rını bildiren Gromyko Rusya bir şartla Dörtler konferansına razı oldu Gromyko,Vaşingtonda yapılacak Bakan{ar toplan* tısında,Atlantik Pakt* ve Amerikan üsleri meşe" leşinin müzakere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.06.1951
  • Günün mevzuları Rusya ve peyklerinde atom araştırmaları En büyük atom şehri Baykal gölü civarındaki Angara vadisinde kurulmuştur.Bu şehrin adı Atomgrad'dır Rusyadaki atom çalışmaları,tabii olarak kalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.06.1951
  • if Istanbul Ekmek ve Simit isçileri sendikasının olağanüstü genel kurul toplantısı yarın saat 14 de Eminönü Halkevinde yapılacaktıric îstan'bul Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kooperatifi mensupları bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.06.1951
  • Çiçek Palasta hâdise çıkaran 6 genç kefaletle tahliye edildi Bundan bir müddet evvel Çi çek Paiasta yapılan bir talebe toplantısında komünizm propa ğandası yaptıkları iddiasiyle Adliyeye verilen Ünive
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.06.1951
  • Zeyfiıiburnımda bir salhane yapılacak Belediyece Zeytinbumunda ikinci bu salhane ve son sis-lem bir et deposu yapılmasına karar verilmiştir.Bu yeni tesisin yakında inşaatına başla,nacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.06.1951
  • Kartal Maitepesi suya kavuşuyor Kartal 'Mal tepesinin su.işi hal ledilmiştir.Bu hususta Bayındırlık Bakanlığından emir gelmiş ve Beîediye bu işin yapıl-masını İllet Bankasına devret mistir.Maltcpelile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.06.1951
  • Bak eğer anneme bir fenalık yaptıysa onu elimle öldürü rürn,seni de.Anlıyor musun?İkinizden de nefret ediyorum Anneciğim ben yalnızonu seviyorum.Erkekler^ lâl Necdet kocaman eliyle ağzı ma kapadı ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.06.1951
  • Emniyette nakiISer Dün saat 10 da Emniyet mü dür lü günde Kemal Aygün'ün başkanlığında bir toplantı yapıldı istanbul Emniyet Müdürlüğü emrinde ve vilâyet dahilindeki •kazalarda bulunan emniyet âmir le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.06.1951
  • Silivride kadın yüzünden çıkan kavga Silivrinin Çambaşı köyü sakinlerinden Mustafa Taşçıoğlu,Mahmul Önen ve Hüseyin Çubuk bir kadın mes'elesinden ay ni köyden Ramazan Erdoğan'la kavga etmişler ve Rama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.06.1951
  • Üsküdar Beykoz yolunun ihalesi yapıldı Üsküdarla Beykoz arasında yapılması kararlaştırılan beton asfalt yolun ihalesi yapılmıştır.Yolun yapılmasına bu hafta içerisinde başlanacaktır.Şimdiye kadar ihma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.06.1951
  • D.P.İl Kongresi Demokrat Parti il kongresi önümüzdeki cumartesi günü saat 10 da Melek sinemasında toplanacaktır.Kongrede Başbakan ve Paıti Başkanı Adnan Menderes ile genel idare kurulu üyeleri,bazı Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.06.1951
  • Kısa Şehiı it Kemerburgaz Pethenur köyünde Temel Turgut Evinç'e ait arazide kır bekçiliği yapan Mu.Iharrem Yılmazer ile Yarrmburıgazdan Temel Altın hayvan otlatma meselesinden havga ettik leri sırada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.06.1951
  • Armatörler şimdiki havlun fiatiarının 947 senesinde tesbit edilmiş olduğunu bu gün ise masrafların artmış bulunduğunu ileri sürüyorlar Ulaştırma Bakanlığı tarafından lüzumu halinde şileplerin dış hatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.06.1951
  • HAL Kİ IN i^.'i^L'v^ &S&&3& Bakımsız bir c Çenberlitagta oturan bir okuyucumuzdan aldığımız mek-s4^ tuuu aynen neşrediyoruz.Alâkalıların nazarı dikkatini gekeriz:d Çenberlitaşta Sadrâzam Köprülü Mehme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.06.1951
  • tarifeleri Bir çok memleketler gümrük tarifelerini indirdi bizde de tetkiklere başlandığı bindiriliyor Turquay Milletlerarası Gümrük konferansına muvazi olarak bir çok memleketler gümrük tarifelerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.06.1951
  • rrvayenen.Sümerbank Feshane fabrikasında bir yün mubayaa işi karışık saf halat arzediyo'rmuş.Rivayete göre yüs ttidsme lira fuzulî olarak müteahhide ödenmiş.DikkatcizliK notices!Lazı tüccara kırk bin,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.06.1951
  • Amerikalı hesap uzmanı Validen malûmat istedi Maliye Bakanlığı tarafından şehrimize gönderilen hesap uzmanı,Amerikalı iktisat profesörü Mr.Marten dün Vaîi'yi ma kanunda ziyaret ederek Maliye Bakanlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.06.1951
  • Sebze ve meyva fi ati arı düşüyor Yaş sebze fiatlarmdaki düşük lük devam etmektedir.B arada yerlisi çıkan sebzelerin fiatlarında geçen haftaya na zararı büyük tenezzül görül mektedir.Bu arada Mersin m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.06.1951
  • Bir Üniversite Profesörü hakkında idare tahkikat yapılıyor Edebiyat Fakültesi profesörlerinden Rahmeti Arat'ın,son iki yıl kış sömestrlerinde mezunen Londra Ünivesitesinde çalışmakta olduğu,bu yıl da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.06.1951
  • Fenerbahçe Suriyeye gitti Fenerbahçe takımı,Suriye vr Lübnan'da üç maç yapmak üzc ı re,dün sabah saat 9 da Torcxek^presiyle hareket etmişlerdir Sarı lacivertliler,Vefa'dan Galip ile BeşiktagtanŞevketi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.06.1951
  • Yakacık yeni otobüslere kavuştu Hususî teşebbüslerle Almanyadan getirilen büyük 3 otobüsün Yakacıkla Kadıköy arasında işlemeye başlaması münasebetiyle Yakacıkta bir tören yapılmıştır.Törende hazır bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.06.1951
  • Sümerbankın kaput bezleri satılmıyor Hususî fabrikaların kaput bezi fiaüannı yüzde 10-15 nispetinde indirdiklerini yazmıştık.Bu durum kargısında,Süme;bankın imal ettiği kaput bezleri piyasada satılama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.06.1951
  • Bir sabıkalı hırsız yakayı ele verdi Sabıkalı hırsızlardan Rasim Turfut;dün sabah saat 5,30 sularında Süleymaniye Cami sokağı 19 numaralı eve balkon penceresinden girerek etrafı ka rıştınrken gürültüd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.06.1951
  • Samsun vapuru makinisti ve hemşiresi suçsuz Silâh kaçakçılığı-yapıyor zanniyle Ccn;vada tevkif edilen Samsun vapurunun 4 üncü makinistiyle hastabakıcısı suçlu bu lunmayarak serbest bırakılmışlardır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.06.1951
  • «Ankara»;vapuru dün geldi Batı Akdeniz sefenni yapan Ankara vaoııru,dün saat 14 te }41 yolcu ile limanımıza gelmiş tir.Gemi ile gelenler arasında Strazburgtaki Avrupa Konseyi çalışmalarına iştirak ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.06.1951
  • kontrolleri arttırılacak Son zamanlarda,bilhassa klakson yasağının bulunmadığı böl gelerde seyrüsefer kazalarının arttığı tespit edilmiş ve seyrüsefer teşiklâtımn genişletilmesine karar vermiştiç.Seyr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.06.1951
  • Yunanistan 40ü ton sığır alıyor Yunanlılar evvelce memleketimizden mubayaa ettikleri su ğ:rlardau bakiye kalan 400 toc sığır için-de akreditif açmış bulunmaktadırlar.Yalnız canlı hayvanfia*B.aı?l,muht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.06.1951
  • 12 57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.1.5 Öğle gazetesi Pl)13,45 Şaıkılar "14.20 Konuşma 14,30 Zehra Bilirden türküler Pl,14,45 Programlar ve dans müziği Pl)15,00 Kapanış 17,5.7 Açıl s ve progr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.06.1951
  • I barışı Foster Dulles barış andlaşması için Londra'da temaslarına başladı Londra,4 A.A.Başkan Trumanm özel temsilcisi John Foster Dulles,Japon banş and-Jaşması hakkında müzakerelerde bulunmak üzere L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 05.06.1951
  • hâdisesi büyüyor Başbakan Venizelos,Mareşali kararından vazgeçirmek için her türlü çareye başvurulduğunu açıkladı Atina,4 A.A.Afp)Başbakan Venizelos,verdiği beyanatta Mareşal Papagos'un kararından vaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 05.06.1951
  • Surîyede tufan Şam,4 A,A.Tufan gibi yağan yağmurlar neticesi Barada taşmış.Samda ehemmiyetli hasar yapmış.Hükümet binaları,polis müdürlüğü birkaç saat mahsur kalmıştır.En fazla zarar gören Barada vadi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 05.06.1951
  • Varna Konsoloslusu kanatıldı Edirne,4 T.H.A.Mevsuk kaynakiaıdatı bildirildiğine göre Varna Konsolosluğu Sofya Konsolosluğuna nakledilerek iki konsolosluk birleştirilmiştir.Bulgaristanda şimdi Sofya,Fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 05.06.1951
  • Ankara Belediyesi ile özel İdare arasındaki irvrKâf Ankara.4 T.H.A.ç Şehrimiz de bazı boş arsalarda daimi veya muvakkat tesisler meydana getirmek üzere 'belediye ve aidiyeti dolayısiyle özel idarelere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 05.06.1951
  • Bu seneki mahsul rBastarafı 1 incide!Tarım Bakanlığından aldığımız malumata nazaı an bu s?ne kışlık hububat ekim saha- a 6 milyon hektarı geçmiştir.Tazhk hububat sahasıyie birlikte bu rakamın ü mbyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 05.06.1951
  • Bazı maddelerin ihracı kontrolsüz yapılacak Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı standardizasyon işleriyle ilgili olarak yeni bir sirküler neş retmiştir.Bu sirkülere göre mer'î olan nizamnamelere ilâveten Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 05.06.1951
  • Morrison'un demeci Londra,4 AP)Dışişleri Bakanı Herbert Monison bugün Avam Kamarasında yaptığı bir konuşmada,Büyük Bri-1anyanm,İran petrolleri münazaasının yalnız İranla Anglo İıanian petrol kumpanyas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 05.06.1951
  • Petrol ihtilâfı I Bas tarafı 1 incide!ta tevdi ettiği muhtırayı zımnen esas olarak kabul etmiştir.İran hükümetinin bu muhtırası da petrolün devletleştirilmesini bir oldu bitti olarak kabul etmekteydi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 05.06.1951
  • Suat Hayrİ Ürgüplü TBastarafı 1 incide!Türk delegesi olarak bu komisyona Ze^vad Mandalinci seçildi.Fransız delegelerinden Paul Reyîıaud'nun Amerikan ayan ve kongre üyeleriyle Kanada mecli si mümessill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 05.06.1951
  • Rusya 4 ler Konferansı" na razı o'du TBastarafı 1 incide!Amerikan.İngiliz ve Fransız Dış bakan temsilcilerine birer nota vermiştir.Batılı devletler tarafından geçen perşembe günü vâki bir davete Kreml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 05.06.1951
  • îkts sa di kalkınma TBastarafı 1 incide!tavsiyeleri iki kategoriye ay rılmaktadır;Birincisi iktisadi siyaset ve faaliyetlerin formüle edilmesi daha fazla malî istikrar sağlanması,mevcut tesisat ve kas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 05.06.1951
  • D.P.Ankara İl Kongresi FBastarafı 1 incide!rak çeşitli memleket meseleleri ne temas etmişler ve bilhassa ziraî kalkınma,köy dâvası,işçi ve çalışma dâvası,İktisadî İşbirliği Türkiye Misyonu Başkanı Rus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 05.06.1951
  • İtalya ile ticaret anlaşması görüşmeleri sona eriyor Memleketimizle İtalya arasında yeniden aktedilecek olan ticaret ve ödeme anlaşmasına ait Ankarada devam eden müzakereler yakında sona erecektir.Piy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 05.06.1951
  • ri Ulaştırma Bakanı dün4 telefon işleri hakkında j geniş izahat verdi Ankara.4 T.H.A.Ulaştır ma Bakanı Seyfi Kurtbek.bugün D.P,İl kongresinde gazete,çilerin sorduğu muhtelif sualleri şöyle cevaplandır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 05.06.1951
  • Almanya memleketimizden mal almaya başlıyor Batı Almanya ithalâtçılarından son bir hafta içinde piyasamıza gelen yazılarda,evvelce yaptıkları talepnamelere ait lisansların verilmeye başlandığı bildiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 05.06.1951
  • Yeni bir Bulgar işkencesi Paris,4 T.H.A.Bulgaristanda İngiliz casusluğu ile ittiham edilen Verka adında bir Bulgar kızma yapılan ve dillere destan olan,çok garip bir işkence usulü meydana çıkmıştır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 05.06.1951
  • Pakistanlı asilerin Muha kemsi Karaşi,4 AP)Hükümetin yüksek mensuplarından biri tarafından AP ye verilen malûmata göre,15 hazirana doğru,komünist idareli bir diktatörlük için Pakistan hükümetini devir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 05.06.1951
  • KUM İNLİ T Adale Sinir yeJtötün A^ ^S^j/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 05.06.1951
  • Milliyet ABONE FÎATLAEI Senelik 28 liradır 6 Aylılf 15 3 9 1 3 ÎLAN FlATLARl Başlık 20 Ura 2 nci sayfa »antimi 4 lira 3 üncü 4 İlân sayfası santimi 2 Resmî ilânların santimi 2 liradır.Mahkeme,tapu.jcr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 05.06.1951
  • Korede hsrekal fBasiarafı I bu ide"!lıler,harp patlak vermeden evvel kuzey Koreliler tarafından inşa edilen müstahkem hatlara yerleşmişlerdir Doğuda Müttefikle!m eline gecen İCanşong'dan bat id a Yonc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 05.06.1951
  • Y;idik Vergisi faciası» adü kitap hakkında takibata geçildi Siüka adlı bir kadın dün Savcılığa müracaat ederek eski İstanbul defterdarlarından Faik ökie'nin Varlık Vergisi Faciası adlı kitabında kendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 05.06.1951
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı maddelerin kapalı zarfla eksilt meleri hizalarında yazılı gün,saat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da göıülür.Taliplerin k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 05.06.1951
  • TBastarafı l încidel ya geldiler.Ordu vilâyet sınırı Akçay köprüsü mevkiinde,Ordulu ve Ünyelilerden müteşekkil otomo billi bir kafile,misafirlerini kar şılamaya gelmişti.Güzel Ünye ilçesi halkı,misafi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 05.06.1951
  • Times'in makalesi X Bağımsız gazete,14 mayıs ti devriminden ve D.P.iktğ tidarından sitayişle bahsediyor Londra,4 A,A.Türk.Demokrat Partisinin iktidarı ele alışının yıldönümü münasebetiyîe yazdığı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 05.06.1951
  • e i TBasîarafo 1 incide!vam etmişlerdir,Devlet Başkanı Konyaya 45 kilometre mesafede-bulunan Tutup's saat 12.30 da geldikleri şuada büyük bir kalabalık halinde kendilerini istikbale ko şan Konyalılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.06.1951
  • Alman takımiyle yapılacak olan son karşılaşma WV/W /N/S*/N/V /S*\Mühlburg,son maçını bugün G.Saray ile yapıyor Misafir takımın,bugün yapacağı son karşılaşmada ne netice alacağı merakla bekleniyor* Sar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 05.06.1951
  • İSVEÇ VE ALMAN MİLLÎ MAÇLARI İÇİN Millî Futbol takımımız yarın hareket ediyor Millî futbol takımımızın.Avru pa seyircisi önünde geçireceği iki çetin imti'hanın günleri yaklaşıyor.10 ve 17 haziranda.İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 05.06.1951
  • YENÎ SES 0?EHETl BBEH H KORUSUN Operet 3 perde Yazan:V.Örfî Bengü Matine;15.30 da Tel:49369
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 05.06.1951
  • Yüzünüz Çomaşır Değildir M TUVAUT SABUNU h.l KULLANINIZ tOt KÖPÜKlO NEFİS l(q0jW0Ü*.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 05.06.1951
  • Hie.5 |Ru* 30 HAZİRAN 23 Sabon 1 9 1 1 Mayıs 1370 Sah 1367 VAKİT VASATİ BZANİ Güneş 5.39 9,18 öğle 13.10 4.49 İkindi 17,07 8.46 Akşam 20,22 12,00 Yatsı 22,14 1,52 îmsâk 3.37 7.16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 05.06.1951
  • Adana belediye başkanlığından 1 Belediyemize ait Adana'nın Kr.rasoku mahallesinde ve kasaplar hainde,aşağıda numaraları ve muhammen bedellerile geçici teminatları yazılı 8 kasap dükkânının mülkiyeti a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 05.06.1951
  • Bayındırlık Bakanlığından Eksiltmeye konulan iş' 1 Aydın su işleri 4 üncü şube müdürlüğü bölgesi içinde bulunan ve tahminî keşif bedeli birim fiatı esası üzerinden 595,668)lira 65)kuruştan ibaret olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 05.06.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazıl.7 kalem yiyecek maddesi açık eksiltme ile hizalarında yazılı gün ve saatlerde Davutpaşa 135 No.h As.Sa.Al.Ko.da satın a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor