Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.06.1951
  • Korede bir müttefik askeri komünist bir esirin vesikalarını kontrol ederken Müttefik taarruzu ve sulh teşebbüsleri Gl.Van Fleet'e,Müttefik taarruzlarının kesilmiş olmasının çıkarılan sulh şayiaları il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1951
  • Dünyanın en tembel adamı sektesinden öldü I Hawtorne,balığın ağzından oltayı çıkarmağa üşendiği için cok sevdiği balık avından vazgeçmişti Louisianan,3 AP,Kendisine «Dünyanın en tembel adamı» ismini v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1951
  • Mareşal Petain Mİ.Petain'in sıhhî durumu Sabık Devlet Şefinin sıhhî durumu vehametini muhafaza ediyor Yeu adası.3 A.A,Son 24 saat içinde ziyadesiyle ağırlaşmış olan-eski Fransız Mareşali Petain'in sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1951
  • Dünkü güreş müsabakaları İstanbul Bölge Güreş ajanlı,ğının tertip ettiği güreş seçmeleri cumartesi ve pazar günleri.Fatih İhtisas klübü lokalinde ya pılmıştır Alınan teknik neticeleri bildiriyoruz:52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1951
  • SEYHAN D.P.İL KONGRESİNDEN SONRA Adanadaki toptan istifaların tertip eseri olduğu anlaşıldı Çiftçi Derneğinin bir kısım köylülere bambaşka maksatlar için imzalattığı mazbataları,istifa mektubu olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1951
  • Ankara D.P.kongresi mesaisine başladı Başkanlığa Gene!Kurul azalarından birinin seçil memesi kararı kabul edil" di.Kongrede bulunan Başbakan Menderes bu sabah Orduya gidiyor Ankara 3 T.H.A.Ankara D.P.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1951
  • Pakistan sefareti ikinci sekreteri Ankarada vazifesine başlamıştır Resimde,bu münasebetle Ankarada Pakistan elçiliğinde verilen kokteylde bulunanlardan bir grup görülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1951
  • Izmirde ki hadiseli maç Izmir,3 T.H.A)Suriye şampiyonu «Askeri Emniyet» ta kimi şehrimizdeki son karşılaşmasını İzmir şampiyonu Altayla yapmıştır.Maçın ikinci devresinde 1—1 beraber durumda iken Altay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1951
  • Bugün Konyaya gidecek olan Celâl Bayar C.Bayar Konyaya gidiyor Cumhurbaşkanı bu sabah hareket edecek Ankara 3 T.H.A.Cumhurbaşkanı Celâl Bayar,yarın sabah Konyaya gidecektir.Dev let Başkanına bazı mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1951
  • Papagos hâdisesi Amerikan Elçisi Mareşali istifasından vazgeçirmek için temaslara başladı Atina,3 AP.Bu ak-İam bildirildiğine göre Mareşal Aleksandr Papagv*kendi teklif ettiği şartlar kabul edilmediğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1951
  • Mahkûmlara iş temini Adalet Bakanlığı bu hususta bir kanun tasarısı hazırlıyor Ankara 3 T.H.A.Adalet Bakanlığı,memleketin çok mü nim içtimaî bir derdiyle ilgili,bir kanun tasarısının hazırhr gına başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1951
  • Yunanistan haberleri omşumuz Yunanistan yeni bir ihtilâl tehlikesine maruzdur.Majeste Kral ile Başkumandan Mareşal Papagos arasında çıkan bir ihtilâf kumandanın istifasiyle neticelenmiştir.Eski Başkum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1951
  • Biz nasıl görüyoruz 1 Mac Arthur de ikinci plâna geçti Amerika umum!efkârı Mac Arthur dâvâsiyle artık eskisi kadar alâkadar olmuyor,Gallup Enstitüsü de,halkı hayat pahalıhğının sabık Kore Başkumandanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1951
  • Boş ktaş güzel bir oyunla Mühlburg'u 2-1 yendi Üç maç yapmak için şehrimize gelen Alman Miihlbuıg takımı,ikinci karşılaşmasını,diin İnönü stadında Besiktaslo yapmıştır Zevkli geçen maç,Beşiktaşın 2—1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1951
  • İngiltere ile İran arasında geniş ihtilâfa sebep olan petrol bölgesinde yapılan mnmgie.den biri.İNGİLTERE-İRAN İHTİLAFI HAL YOLUNA GİRİYOR İngiliz Iran petrol kumpanyası baş delegesi petrol ihtilâfını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.06.1951
  • ilmî tecessüsler ojik tetkiki n bir müesse Bu teşekkülün en mühim işif her gün İngiltere haritalarını tetkik edip değişiklikleri işaretlemektir Dünyanın en meşhur jeolojik araştırma merkezlerinden bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1951
  • Geçimsizlik yüzünden metresini bıçakladı Nişantaşı Şifa caddesinde Nil apartmanında hizmetçilik ya pan Şerife ile metresi İsmail Uluçam arasında geçimsizlik yüzünden bir kavga zuhur etmiştir.Bir ara f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1951
  • Zarfçıların çarptığı 330 lira uçtu Abdullah Duran adında birisi Emniyet Müdürlüğüne'müıra caat ederek Yeni Postahane.ar kasında zarfçılık suretiyle 33G lirasının çarpıldığını bildirmiş tir.Emniyet mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1951
  • 12.57 Açılış vo programl ir 13.00 Haberler 13,15 Haflf ög •le miL.iği Pl)y.45 Karışık şarkı ve türküler Pl)14,20 Dans müziği Pl;1345 Prog,ramlar ve türküler Pl)15,00 Kapanış 17,57 Açılış ve progromlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1951
  • Günün mevzuları Amerikada ilmî ve sınaî atom müesseselerinin sayesi 1300dür.Atom tecrübeleri için biv şehir daha kuruluyor Atam araştırmaları ougün dünyanın alâkadar olduğu başlıca meselelerden biri o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1951
  • KONGRE it İstanbul Ekmek ve Simit işçiierl sendikasının olağanüstü genel kurul toplantısı yarın saat 14 de Eminönü Halkevinde yapılacaktır.KONFERANS Türkiye Hukukçular Derneğinin tertiplediği konferan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1951
  • Kara denizde dünkü fırtına Bazı gemiler fırtına yüzünden boğazdan çıkamadılar İki gündenberi devam eden fırtınalar yüzünden dış ve iç hatlarda çalışan gemi seferlerinde bazı aksaklıklar olmuştur.Karad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1951
  • Amerikaya gidecek ola» Kore gazimiz Koredc savaşan Birleşmiş Milletler kuvvetleri arasında kahramanlıkları ile bütün dün yada hayranlık uyandırmış olan kahraman erlerimizden bir gazimiz biı yıl müddet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1951
  • Tramvaya asılan bir çocuk ağır surette yaralandı Galatada oturan Yusuf Öztoprak isminde bir çocuk Galatada Necati bey caddesinden geçen Fatih Beşiktaş tramva yına asılarak ters taraftan se yahai-ederk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1951
  • Yunanistana davet edilen işçi mümessilleri Bir müddet evvel memleketimizi ziyaret etmiş olan Yu nan İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve tütün işçileri başkanının davetlisi olarak 9 kişi den mürekkep bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1951
  • Esrarlı bir mücevher hırsızlığı Emniyet müdürlüğü esrarlı nir mücevher hırsızlığı vak'asına el koymuştur.Bostancıda Bağdat caddesinde oturan Semihanm evine evvelki gece meçhul bir şahıs girerek yatak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1951
  • Piyabada hafif bir durgunluk var Son günlerde piyasada umumiyetle bir durdgunluk görül mektedir.İhracat azalamıştır.Yalnız alivre satışlar yapılmaktadır.Bu arada bakliyat için-Avrupadan yeniden talepl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1951
  • Kore işçi sendikaları mümessilleri îsviçreye gitti Evvelki gün şehrimize gelen Kore işçi Sendikaları mümessil teri dün uçakla İsviçreye git inişlerdir.Mümessiller Cenevrede yapılacak işçi toplantısına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1951
  • Türkiye talebe turizm teşkilâtının tertip ettiği geziler Türkiye Talebe Turizm Teşki lâtı bu yaz dış memleketlere muhtelif seyahatler tertip etmiştir.Seyahatlerin program ve ücretlerini iaşe ve ibate
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1951
  • Hiç yüzünden bir yaralama Tığcılarda Mercan handa otu ran Niyazi Altıntaş,Abdullah Altıntaş,İsmail Albayrak,Muharrem Arel isimlerinde dört kişi dün han kahvecisi Abdullahftı camını kırmak mesele sinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1951
  • Komşusunu keserle yaraladı Hasköyde Fıstıkçı sokağında oturan aı abacı Salih ile komşu su İbrahim Kara,iş yüzünden kavga etmişlerdir.Bir ara faz la sinirlenen İbrahim o arada eline geçirdiği bir keser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1951
  • Necdat masanın üzerinde elimi tutmuş,bana doğru eğilmiş soruyor;Udi Yaşar bey eski dostudur annenin,o da bir şey bilmiyor mu?Başımı sallıyorum:Biliniyor,kimse bir şey bilmiyor,Yazık!Ama telâşlanma,meş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1951
  • Genci ev sahiplerini döven sarhoş Evvelki gece muhtelif mey hanelerde içerek iyice sarhoş olan İbrahim Küçüker,Beyoğ luna çıkarak Abanoz sokağında 18 numarada Ayselin evine git mistir.Burada fiat yüzü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1951
  • Kömür ve odun tanzim satışları Belediyenin yapmakta olduğu kömür ve odun tanzim lasiş lan 1 haziranda sona ermiştir.Bu satışlar sayesinde mahrukatçılar,iki kış mahrukat fiatlannı yükseltmek imkânını b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1951
  • t Yedikule Verem hastanesine yüz yatak daha ilâve edilecek Sağhk Bakanlığı.Yedikule Verem Hastahanesine yeniden 100 yatak ilâvesine karar vermiştir.Hastahane binalarının assıl sahibi olan Balıklı Rum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1951
  • Galatasaray pilâv günü Ananevi pilâv günü dün törenle okulda kutlandı Galatasaraylıların her yıl tek rarlamakta oldukları ı an'anevî pilâv günü dün saat 10,30 da Galatasaray lisesinde yapılmıştır.Saba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1951
  • Kısa Şehir Haberleri Istanbul Radyosundaki Türk musiki neşriyatını düzenlemek ve bir kısım aksaklıkları ortadan kaldırmak maksadiyle seçilen komite,çalışmalarına devam etmektedir.îlk iş olarak Türk mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1951
  • D.P.il kongresi hazırlıkları bitti Demokrat Parti İstanbul il kongresi önümüzdeki cumartesi günü Beyoğlundaki Melek si nemasında toplanacaktır.Partinin ilçe kongreleri sona ereli bir hayli zaman geçti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1951
  • Mezbahadan kaçan bir öküz Kâğıthane köyünü altüst etti Et müteahitlerinden Ethem Sallıya ait bulunan bir öküz mezbahaya götürülmüş kesileceği sırada birden bire kasap ların elinden kurtularak sağa,sol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1951
  • HALKİ y "s Usküdarın susuz,semti Usküdarda Doğancılarda oturan bir okuyucumuzdan,aldığımız mektubu aynen neşrediyoruz,Alâkadarların nazarı dikkatini çekeriz:İstanbul halkının bol suya kavuştuğu su gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1951
  • 20 Türk mühendisi 15 ocak 1952 ye kadar Amerikada muhtelif fabrikalarda staj görecekler Sümerbankın tesislerinde mes'ul mevkiler işgal eden 20 Türk sanayi mühendisi yakında Birleşik Amerikaya gidecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.06.1951
  • Öğretmen okulları Bu sene ilk öğretmen okullarına 600 talebe ğ alınacak Ankara 3 T.H.A.Bu sene ilk öğretmen okullarının 2.inci ve 3,üncü sınıflarına ay ni okulların neharî öğrencilerinden,1.ci sınıfla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1951
  • Müttefik taarruzu TBastarafî 1 incide!Bu arada Acheson,eğer kızıllar bundan sonra bir daha tecavüze geçmiyeceklerine da ir teminat verecek olurlarsa,38 inci arz dairesinin hudut olarak kabulünü derpiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1951
  • Ankarada fecî bir kaza Ankara 3 T.H.A.Mâ makta Eski mezarlık civarında Çetin Gürel adlı bir çocuk Zeynel Koıkmaz'ın idaresindeki Belediye arazozünün altında kalarak fecî şekilde ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1951
  • Yeni argo kelimeler X Merhum Meddah Süturi â külhanbeyi argosunu çok iyi 8 bilir,hikâyelerinde iki bıç-V kını karşılaştırdığı zaman on K lan,alışılmamış kelimelerle.yarım saat konuşturmak im.kânını b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1951
  • TBastarafı.l ineidel asılsız olduğunu bildirmişler dir.Düne kadar verilen haberlerde sırf Adana içerisinde D.Pden istifa edenlerin sayısı 28 olarak bildirilmişti.Bunlardan yukarda isimlerini verdiğim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1951
  • II IBastarafı 1 incide!natta bulunmuştur:Petrol kumpanyası direktörlerinden bazılarının müzakerelerde bulunmak üzere birkag güne kadar Tahrana geleceklerinden çok memnunum.Bir masa etrafında toplanıp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1951
  • Bir vanî ıslık Tahran 3 A.A.Tahran radyosunun bu gere bildirdiği ne göre,İran petrolleri mesele sinde müzakerelere girişilmesi hususunda,Amerikan Cumhurbaşkanırım göndermiş bulundu ğu mesajlar karışmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1951
  • Mareşal Petaîn rBas&urafl l loddel ti muhafaza etmekle beraber bu geceyi daha iyi geçirmiştir Kocalını ziyaret eden Madam Petain gazetecilere;«Mareşali dünden biraz daha iyi buldum Mareşal gündüzü dua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1951
  • İranlılar memleketinizde Frasca bir gazete çıkarıyorlar Ankara.3 T.HA.Iran ba sın ataşeliği memleketimİ7de,gündelik Farsça Sanalı)isimli bir gazete cikarma.ua karar vermistir Bu gazetenin çıkması için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1951
  • Fecî kaza Paris 3 A?A.Afp)Bugün yapılan «Bol D'or» adlı otomobiî yarışlarında Dace admda bir İngiliz yarışçısı tara fundan idare:edilen otomobil saatte 60 kilometre süratle giderken birdenbire yoldan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1951
  • Milli yet ABONE FÎATLARI Senelik 28 liradır r 6 Ayhk 15 3 9 1 3 İLAN FlATLARl Başlık 20-lira-2 nci sayfa santimi:4 liraı 3 üncü 4 Hân'Sayfası santimi 2 Resmî ilânların,santimi 2 liradır Mahkeme,tapu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1951
  • ingiliz Kralının hastalığı On bir gündür odasından çıkmıyan Kral,dün müdavi doktorlarını kabul etti Londra.3 AA,Geçirmek te olduğu gripin hafif akciğer nezlesi halini alması yüzünden,11 gündenberi oda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1951
  • Güney Koreli yüfc genç Türkiyede tahlil edecek Ankara,3 TJEIi'A.ÖnCU nıüzdekl decs yılında güney Ko*reli yüzden fazla genç Türkiyeyegelerek,istanbul ve Ankara üni,versitelerinde:tahsil edeceklere i di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1951
  • Harici kısa haberler PAKÎSTANDA Mayıs-ayının 19 ilâ 23 tarihleri arasında Sind-Jodhpur hududundan 12,000 göçmen Batı Pâkistana iltica etmistir,¦jc Dokuz yaşındaki Pakistanlı kız Zehra Asgar Ali İngilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1951
  • Yunanistan hobarleri Başmakaleden devam)toplu ve hazır bulunduğu zamanlarda ise bu gibi hareketlerin akisleri çok daha geniş,çok daha tehlikelidir ve Yununistanm dostlarını müteessir eden de budur.Onl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1951
  • jar* l—Papagos hadisesi TBastarafı 1 incide!inanlarda îunanistanda bazı muhitlerde Pap^osun ismi diktatörlük lâfladyle beraber zikredilmeğe başlanmış ol masına rağmen,bu hususta Mareşalin hiçbir dikta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1951
  • Yugosîavlaı* Tuna komisyonum?an ayrıldı Belgrat 3 A.A.Yugoslav Tanyug Ajansının bildirdiğine göre,Yugoslav murahhas heyeti dün akşam Galatz'da toplanmakta olan Tuna komisyonu nun dördüncü celsesini te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1951
  • Komisyonda Uzakdoğu siyâsetini izah eden Acheson,Amerikanın icabında çarpışacağını açıkladı Vaşington 3 A.A.Ayan Silâhlı Kuvvetler ve Dışişleri Komisyonlarında dün de izahat veren Dışişleri Bakanı Dea
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1951
  • iskenderun neşeli bir gün yaşadı İskenderun 3 A.A.Dür saat 21.00 de şehir adına Kc reye gidecek birlik şerefine Şe hir kulübü önünde verilen ziyafet sonsuz bir neş'e içinde geç vakitlere kadar devam e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1951
  • Fizyolojik h arbin met od lan Washington 3 A.A.Reuter)Birleşik Amerika ordu su fizyolojik harb da^esi şefi tuğgeneral Robert Mc Clure,dün verdiği bir beyanatta,A merikan ordusunun düşman askerleri üst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1951
  • Askerî heyetimizin Atmadaki tetkikleri Atina 3 A.A.Türk askerî heyeti üyeleri,Yunan subay larınm refakatinde bugün Chalois piyade okulunu gezmişler,d ir.Dün akşam Türk askeri heye ti şerefine Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1951
  • Foster Dulles Londrada,Londra 3 A.A.Bugün Vaşingtondan Londraya uçakla geltn Başkan Trumanin hususî temsilcisi John Foster Dulles gazetecilere hava alanında ver diği demeçte ezcümle şunları söylemişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1951
  • otom Türkistanm doğusundaki atom tesislerinde 70 mütehassısın çalıştırıldığı bildiriliyor.Taipeh 3 A.A,bugün buraya gelen gerek resmî gerek hususî raporların ehemmi yetle belirttiklerine göre.Sov yet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1951
  • Başbakan Ordu'ya ffidiyor Ankara 3 T.H.A.Büyük M.M.Başkanı Refik Koraltan,Başbakan Adnan-Menderes,Demokrat Parti idare,kurulu âzası Fevzi Lütfi Karaosman oğlu ve Ordu milletvekillerin den bazıları yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1951
  • Aftan sonra mahkûm olanların sayısının 7 bini bulduğu anlaşılıyor Ankara 3 T.IT.A,Af Ka nununun kabulünden önce,memleket cezaevieride bulunan 33 bin kadar mahkûmun sayısı affı müteakip 17 bine in mist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1951
  • Dünkü güreş seçmeleri* TBastarafı 1 incide!Fehmi Büyükmutlu Güreş klübü)Ali Sevinç Anadolu)62 kiloda;Birinci Halil Kaya Güreş klübü)ikincj Adalı Namık Defterdar)üçüncü Çetin Demirspoı)67 kiloda:Birinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1951
  • Bul?t ris lan da Türk delikanlılarına dağıtılan beyannamede Koıede öiünıe gönderilecekleri yazılıyor Edime.3 'T,II.A Bulgarlar bu sene mahsulün kaldırılması için 18 ile 30 yaş araş nlaki Türk delikanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1951
  • Paraşütçü griUHi Londra 3 A.A.Mareşal Montgomery,yarın Akdenize hareket edecek olan 16 inci pa r a sütçü grupunu bu sabah Aldershot'da ziyarel etmiştir.Paraşütçü subay ve erlere verdiği demeçte Mareşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1951
  • Hanımının ziynetini çalan hizmetçi Büyükadada Bahçelerönü sokağında oturan Hasan Tckmer pelise müracaat ederek,karısı na ait ve.yatak odasında bulunan 1500 lira değerindeki pantantiıir,çalındığını bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1951
  • Ankara D.P.it kongresi rBastarafı 1 incide!Bundan sonra bazı delegele rin delegelik sıfatlarına itirazj edilmiş,bunlarm durumlarını tetkik etmek üzere bir komisyon seçilmesine karar veril mistir.Komis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.06.1951
  • I TE/t Pl/SEi/~VZ4mM*r EŞAK8M/sm AYPI ŞSK/IPS KUUAM8/L.ite?Mi Pllaell VAKKO Eşarbınızı »açlarınızın üzerine atar va Maymaması İçi»,eşarbın üzerindeki Iğna İla)taçlarınıza tuttuıununuh m mm s 8885 3ğS3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.06.1951
  • Genç takım maçlarında G.S.Beşiktaşı 2-1 yendi ilk haftalarda muntazaman yal ıldıjiı halde,turnavay,tert.i edenlerin alâkasızlığı yüzün d«-iı iki haftalık bir tehire uğnyan genç takım maçlarının,ı j»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.06.1951
  • Cahit Önen rekor kırdığı koşusunda Cahit Önel dün 1000m.de yeni bir rekor yaptı Dört gün gi'bi kısa bir zaman zarfır.da.iki Türkiye rekoru hakikaten Avrupa çapında başarılı neticelerle yenilemiye muva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.06.1951
  • Bu sene de şehir dahilinde transfer yapılabilecek!Beden Terbiyeci Umum Müdürlüğü,İstanbul dahilinde transferin kaldırılması huşu sunda klüpler tarafından yapılan müracaatı müsbet karşılamışsa da,bu ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.06.1951
  • Beyoğlu ikinci Mıntaka Tapu Sicil Muhafızlığından:Fındıklı eski Pürtelâş Hasan Ef.Yeni Cihangir mahallesinin eski Asmalıçıkrnazı.yeni Tavukuçmaz sokağında eski yeni 10 kapı sayılı 66ü ada 9 parsel No.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.06.1951
  • r Lokman Hekim Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra,14,30-17 de hasta kabul eder.İstanbul DivanyolJu No;104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.06.1951
  • Alt.29 4 HAZİRAN 'Ru.22 Şaban 1 9 fl Mayıs 1370 Pazartesi 1367 1 VAİ CİT VASATİ EZANI Güne Öğle İkindi Aksar Yatsı İmsây ş 5,39 13.10 17,07 n 20.22 22,14 3.37 9.18 4.49 8.46 12,00 1.52 7.16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.06.1951
  • Dün inönü stadında yapılan maçta Beşiktaş güzel bir oyunla MUhlburg'u2-l mağlûpetti Baştan sona kadar çok zevkli ve çekişmeli geçen karşılaşman n,ikinci devresinde üstüste iki gol çıkaran Recep,takımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.06.1951
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdan yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmesi 15/6/951 günü saat 15 de izmit As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartnamesi Ko.da görülür.Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.06.1951
  • Urfa Belediye Başkanlığından 1.Eksiltmeye konulan iş 63109 lira 37 kuruş tahmin bedeli Sebze Hali inşaatıdır.2.ihale 14.5.951 den 14.6.951 perşembe günü saat 10 da Belediye Encümeninde kapalı zarf usu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor