Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.03.1951
  • Mac Ghee'in Amm andaki femaslan Amn«a:t 25 A,A.Afp)Dışişleri Bakanlığı orta doğv ve Kuzey Afrika Yardımcısı McGhee bugün Beyruttan Aınmcvı gelmiştir,McGhee hava alanında Dışişleri Bakanlığı protokol ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1951
  • Şehrimizde yapılan güreşlerden enteresan bir enstantane Ferdî güreş seçmeleri dün akşam neticelendi Türkiye Serbest Güreş Ferdî Birinciliklerinin bugün yapılan final karşılaşmalarında birçok müessif h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1951
  • G.Saray,Feneri 1 O yendi Beykozla Emniyet çetin bir mücadele sonunda 3-3 berabere kaldılar «ig maçlarına dün de İnönü stadında devam edilmiştir.Zevkli geçen müsabakalarda Galata saray güzel bit oyunla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1951
  • I r a k petrolü Bagdad,25 A.A.Mp)Parlamento bürosuna bugün tevdi eUiklernbir takrirde,18 muhalif ve bağımsız saylav.Iraktaki bütün petrol kumpanyalarının devletleştirilmesi için lâztm gelen bütün kanu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1951
  • f» Aptülhamit Zanganeh hastahanede ran Millî E I i ti m Bakanı öldü Dr.Abdüİ Hamit Zanganeh bütün ihtimamlara ragmew kurtulamadı Tahran,25 AP.İranm eski Millî Eğitim Bakam Dr.Abdüİ Hamid Zanganeh bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1951
  • Büyük talebe kongresi Zonguldakta toplanan Türkiye Millî Talebe Federasyonu 7 nci büyük kongresi dün çalışmalarına başladı Zonguldak,25 T.H.A.Türkiye Millî Talebe Federasyonu 7 nci büyük kongresine bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1951
  • 1 ti hadiselerin eniş akisleri İrtica vchmiyle meydana gelen müessif hâdisat bir kısım C.H.P.çevrelerinde iyi karşılanmadı.D.P.istanbul teşkilatı hükümetin hareketini tamamen tasvip ediyor Dün sabah v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1951
  • $2|ffe Düşmana Miyük zayiat verdiren müttefik indirmesinde paraşütle allıyan Birleşmiş kuvvetleri Korede müttefikler ilerliyor Milletler 38 İNCİ ARZ İKİ KANATTAN A Mac.Arthur'ün sulh görüşmeleri için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1951
  • SON NÜMAYİŞ HADİSELERİNİ İŞÇİLER DE TASVİP ETMİYOR x^ İstanbul Milli İşçi Sendikaları Birliği kongresinde bir kısım işçiler gençlik teşekkülü ile teşriki mesai edemîyeceklerînî bildîrdîJer.Sigortalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1951
  • Teviik Herinin demeci Millî Eğitim Bakanı;terfi edemiyen öğretmenler,spor kanunu,köy okulları mevzularını izah etti Şehrimizde bulunan Baş bakan Yardımcısı S anı e t A ğaoğlu ile Millî Eğitim Bakanı T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1951
  • Ruslar'ın yeni bir isnadı Moskova,25 AP.A.P.Ajansının Moskova muhabiri Tom Whitney bildiriyor:Sovyet Rusyanın mühim si yaşi gazetelerinden tzvestia bugünkü başmakalesinde Amerika tarafından tasvip edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1951
  • tt Caz şantözümüz Sevine Tema,muvaffakiyetli geçen Avrupa turnesinden sonra,şimdi de tngiltereye geçmiş bulunmaktadır.Yıldızımızdan İngiliz gazeteleri sitayişkâr bir lisanla bahset inektedirler.Sevinç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1951
  • Samda yeni bir suikast teşebbüsü Bu sene ikinci defa olarak Amerikan elciliği binasında bir bomba infilâk etti Şam,25 AP.Bu sone ikinci defa olmak üzere Samda bulunan Amerikan orta elçiliği binası bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1951
  • Türk Ocaklarının 40 mcı yıldönümü dün kutlandı Türk Ocaklarının kuruluşu-1 ğı merkezinde-çok samimi bir nun 40 mcı yıldönümü dün sal hava içerisinde kutlulanmtştırat 17 de Horhordaki Türk Oca I Devamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.03.1951
  • llrenköytle bir liU'cann evini soydular Erenküyde Sahrayı Cedit Bostanı caddesinde,tüccar Mustafa Rıfkı Yirmibeşogluna ait 119 numaralı eve hırsız gir miş;hal»,kıymetli kadın eşyası,fotogıaı makinesi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1951
  • Tütün ekimi Hastalık olan bölgelerde tütün ekimi kat'î surette tahdit edilecek Memleketimizin iktisadî hayatında mühim bir gelir kayna ğı olan» tütün mahsulünün kalite üstünlüğünü muhafaza için Gümrük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1951
  • Çiftçiye akaryakıt verilecek Marshall yardım plânından faydalanarak traktör satın alan çiftçilere Ziraat Bankası tarafından akaryakıt verilecektir.Akaryakıt almak isteyen köylüler banka mektubu veya t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1951
  • Kumar yüzünden çıkan kanlı kavea Taksimde Sıraselviler caddesinde 90 numaralı evde oturan Bayram Bolduk adında birisi.Kasımpagada Mescit sokağında ikamet eden Osman.Tombul ile iskambil kâğıdiyle kumar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1951
  • Kalay Bfutl&nnda düşüklük başladı Menşe memleketlerinde kalay fiatları bundan bir müddet evvel büyük bir yükselme kaydetmiş ve tonu İliOOO sterline çıkmıştı.Ru yükseliş,çok devam etmemiş ve bir,müddet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1951
  • Bir kumarhane daha basıldı Boğazkesende Defterdar yokuşunda 3 numaralı evin alt katında Ş'aruk ve Şaban adında iki sabıkalı tarafından kumarhane haline getirildiği öğrenilmiş,yapılan baskın netice sin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1951
  • Kauçuk Katları Son günlerde memlekete külliyetli miktarda kauçuk gelmesi üzerine Hatlarda büyük bir düşüklük hasıl olmuştur.Evvelce 550 kuruştan satıl* makta olan lc»ueuk dün piyasada 460-470 kuruş ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1951
  • Radyo rüsumunu ödeme müddeti Radyo kullanma rüsumunun ödeme müddeti 31 mart cumartesi günü saat 13 de sona erecektir!Bu tarihte senelik taksidini ödemeyenler 1 nisandan itibaren cezalı olarak ödemek z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1951
  • Bir doktorumuz Fransız Tüberküloz Cemiyetine âza seçildi Heybeüada sanatoryumu baş hekimi Dr.Tevfık İsmail Gökçe.Fransız Tüberküloz Cemiyetine âza seçilmiştir.Bu hususta Fransadan gelen yazı ve teblig
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1951
  • Fakistatulan askeri bir uçak geliyor Pakistan hava kuvvetlerine mensup bir Dakota uçağı,evveiki gün Maupur'dan hareket etmiştir.Bayreyn Bağdat Beyrut tarikiyle memleketimize gelecek olan uçak bugün An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1951
  • Şehrim izdeki camilei;tamir ediliyor gelirimizdeki camilerin tamir ve restorasyonuna devam edilmektedir.Beyazıtta Çadırcılar çarşısındaki Derviş Ali Baba mescidi kısmen tamir edilmiştir,Yüksekkaldırım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1951
  • İki isd arasındaki kanlı kavga Topkapıda Takkeci meydanında 28 numaralı evde oturan ve Bahariye caddesinde bulunan bir lâstik fabrikasında işçilik eden İlhanıi,aynı fabrikada Nazım ile bir meseleden d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1951
  • Pamuklu mensucat İfhal edilen pamuklular piyasada ferahlık ve ucuzluk yarattı Bir müddet evvel.Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının mü saadesi üzerine,harice geniş ölçüde pamuklu mensucat sipariş edilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1951
  • İsçi konfederasyonunun teşkili yolundaki çalışmalar Türkiye çapında bir işçi kon federasyonu teşkili için teşebbüse geçilmiş ve memleketin muhtelif yerlerindeki sendikalar İstanbul Millî İşçi Sendikal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1951
  • DÜli Katoliklerin ve Gregor yenlerin paskalyası idi Dün Katoliklerin ve Gregoryenleıin paskalyasıydı.Bu münasebetle evvelki gece bütün Katolik ve Gregoryen kiliselerinde âyinler yapılmıştı*.Papalığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1951
  • Verem hastahanest inşaatı sona eriyor Mersin MİLLİYET)30 bin lira ile 1950 yılında işe başliyan Mersin Verem Savaş Derneği,faaliyetini kısa zamanda arttırmağa muvaffak oimuş ve 50 yatklı bi^ hastahane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1951
  • Bursada Orhanelide krom madeni bulundu Bursa,MtLLİYET)Ornaneüde büyük bir krom da can bulunarak madenin ruhsat» alınmış ve işletilmesi için bir şirket faaliyete geçmiş ve işletmeye yarıyaeak malzeme v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1951
  • T)olni)derc(le bir nalburu bıçakladılar Yenişehirde Dolapdere caddesinde 36 numarada oturan nalbur Yorgi,geceleyin evine giderken eski bir meseleden dolayı araları açık bulunan abcuu İbrahim Kırbaca i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1951
  • Sanayi kongresi lumrhklan Önümüzdeki nisan ayının 9 unda Ankarada toplanacak olan büyük sanayi kongresinin hazırlıkları devam etmektedir.Sanayi çevrelerince büyük ehemmiyet atfedilen bu kongre ye cehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1951
  • M—Hd^ü*—i ı D—1 I HALKINESSI Elmadağı yolu Elmadagmda oturan bir okuyucumuz şöyle yazmak tadır;«Elmadağı yolu birkaç gün evvel parke tağı ile dö sendi.Ancak yolun yapı mından evvel elektrik havagazı s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1951
  • 8 milimetrelik yuvarlak demir ithal edilecek 3ir müddet evvel piyasada başgöstermiş olan civata,somun demir vida ve rondela gibi demir aksamı sıkıntısı de vam etmektedir.Bu sıkıntıya menşe memleketler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1951
  • Zonguldakta KömAf imletmeleri ücnel müdürü vazifesine başladı KUM»k,MİLLİYET)Ereğli ve Zonguldak kömür işletmeleri genci müdürlüğüne tâyin edilen Bekir Vehbi Ergene vazifesine başlaması •wisebetiylo ğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1951
  • Özel oku!hocalarının emeklilik durumu *m Muallimler Biılitri yaptığı hv& toplantıda özel okul hocala* ramı mağduriyetini belirten biı beyanname neşretti Cumhuriyetin ilânından ev vet muhtelif müessese
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1951
  • Okullar bugün acılıyor Bir haftadanberi kapalı bulunan lise ve ortaokullarda bu sabahtan itibaren derslere baş lanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1951
  • KONSER ¦jr Avrupamn Bing Grosby'si diye tanınan Fransız şarkıcısı CharVes Trenet büyük bir turneye çıkmıştır.İki konser Vermel:Üzer* birkaç güne kadar şehrimize gelecek olan Charles Trenet.ille konser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1951
  • in Ü Taaddüdü zevcât Telefonu refika açtı.İnce bir ses birşeyler soruyordu.Biraz müstehzi «Seni istiyorlar» dedi.Alo!Siz Bay Pençe misiniz?Evet efendim.Lütfen dinleyin.Yazılarınızdan sizin de taaddüdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1951
  • Sıhhî bahisler Birleşik Amerika'da oz ko Yıllarca devam eden namütenahi gayretlere rağmen fen adamları,insan vücudundaki tüberküloz basillerini öldürmek için henüz kat'î bir ilâç bulmağa muktedir olam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.03.1951
  • Rusya ve peyklerinin doğurduğu endişe Macaristan,Kumanya ve Bulgaristanm silâhlanması,İtalyada endişe ile karşılanıyor Koma,25 A.A.İtalyan Dişişlerj Bakanlığı sözcüsünün bildirdiğine göre,îngiîte re,B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1951
  • Bir askerî heyetimiz Amerika'ya gidiyor Ankara,25 T.H.A.Mil lî Savunma Bakanlığından verilen malûmata göre,Amerikanın Türkiyeye vereceği |yüz kadar tepkili uçağın dev ri teslim muamelesini yapmak ve g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1951
  • Bölükler hepinizi hürmetle selâmlıyor bunu söylerken yerlere kadar eğilmişlerdi ve şu Lehlinin de ken dilei'ine teslimini rica ediyorlar.Ona da ciğerlerine verilen ceza tatbik edilecekti)Kim olduğu iy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1951
  • Paıistc îîrevler sona eriyor Paris,25 A.A.Öğle üzeri Fransız Demiryolları Şirketi Umum Müdürlüğünden bildirildiğine göre,büyük hatlar ve banliyö dahil olmak üzere demiryolları şebekesinde durum normal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1951
  • Bor'da Kırşehir hâdisesi tel in edildi Bor.25 A.A.Dün saat 14 de memleketimizin dört bu cağında millî nefretle karşılanan mahut Kırşehir hâdisesini ve komünizmi Bor gençliği bir mitingle tel'in etmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1951
  • Kayıp uçak Bütün aramalara rağmen 53 yolcunun akıbeti meçhul kaldı Londra,25 A.A.Cuma günü 53 yolcusu ile kuzey Atlantikte kaybolan Birleşik Amerika hava kuvvetleri do bomaster uçağına ait bazı izler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1951
  • Giuliano'ııun hayatı alınıyor Roma,25 A.A.Gazetelerin bildirdiğine göre,meş hur Sicilyalı haydut Giuüanonun annesi Maria Lombardo «Monteleprc kralı» nın hayatına dair çevrilecek bir filmde tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1951
  • Cinde 5 Kanadalı rahip tevkif edildi Londra,25 A.A.U.P.Cumartesi günü Pekin radyosunun bildirdiğine göre yetim lerle meşgul 5 Kanadalı katolik rahip Kanton'da tevkif edilmişlerdir.Çin makamları rahipl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1951
  • Koyun ve tiftik keçisi azalıyor Ankara,25 T.H.A.Vetijimej-İşleri Genel MüdürKilüuden bildirildiğine göre ihmaller dolayısiyle memleketimizde koyun ve tiftik keçisinin azaldığı anlaşılmıştır.Memleketim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1951
  • İtalyada meydana çıkarılan kaçak silâhlar flama,25 A.A.Reuter)Katanyadaki İtalyan polisi dûn 16 kişinin tevkif edildiğini bildirmiştir.Bu şahıslar bir mağaraya silâh sakladıklarından dolayı yakalanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1951
  • Almanya ya gönderilecek İtalyan'lar Heidelberg,25 A.A.Avrupadaki Birleşik Amerika kuvvetleri genel karargâhının dün bildirdiğine göre,yakında mufassal bir talimat neşredilecektir.Buna göre 2500 İtalya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1951
  • Oltu nun kurtuluşu dün kutlandı Oltu,25 A.A.Oltu bugün kurtuluşunun 33 üncü yıl dönümünü bucak ve köylerden gelen binlerce halkm iştirakiyle büyük bir heyecan içinde kutlamıştır.Bayram ge ce de devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1951
  • İtalyan komünist partileri çöküyor Roma,25 A.A.Reuteı)Güney İtalyada Potenza bölgesinde 122 komünist partilerini terketmişlerdir.Rioeneroda bir belediye müşaviri dahil 51 komünist partiden istifa etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1951
  • Harici kısa haberler AMERÎKADA Dünyanın en küçük kadını olduğunu iddia eden Lavonda Evans'm bugün hastahanede bir oğlu dünyaya gelmiştir.Çocuğun doğması nisan haftala rinda beklenmekte iken bugün doğm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1951
  • I imali Basına beyanatta bulunan Arjantinli Dr.Rıchter bazı hususları açıkladı Buenos Aires 25 A.A,A£p)Arjantinde atom araştırmaları ili' vazifeli Prag Üniversitesi fizik dok torlarından Ronald Richte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1951
  • Dörtler içtimai Uç haftadır devam eden toplantılardan müspet bir alınamadı Paris 2,5 CAP)Pariste 3 haftadanberi batı ile doğu ara sında cereyan etmekte olan konuşmalar Rusya ile Batılı demokrasiler ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1951
  • Hoca Sinan köyü muhtarlıgtnı D.P.İcazandi Bakırköy Mahmutbcy bu-cağının Hoca Sinan köyünde dün muhtar seçimi yenilenmiş neticede Demokrat Peril arayı Mümin Çakıcı oylarm yüzde 65 ini alarak secimi ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1951
  • Marshall,Triuuaua yeni bir rapor verdi Vaşmgton,25 A.A.ReuU' Savunma Bakanı General Marshall dün,ilmî araştırmalaıdaki büyük gayretin yalnız atom enerjisinin tekâmülünde değ|l fakat diğer sahalarda da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1951
  • Zonguldak Gazeteciler Cemiyetinin ziyafeti Zonguldak,25 T.H.A.Türkiye Talebe Federasyonu 7 nci kongresi münasebetiyle Zonguldağa gelen İstanbul,An kara ve İzmir basın mensuplarına Zonguldak Gazetecile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1951
  • Atomik enerjinin bir rolü daha Amerikan ten adamları şimdi tarihi eşyaların ne dere.ceye kadar eski olduklaıım tesbit etmek için bunların rad I yoaktivitesini ölçmektedir.Tatbik edilen bu usul güze)sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1951
  • mm OJl J i meseleleri Çocuklarımızı nasıl terbiye ediyoruz?Çocuklarımızın terbiyesinde bugün Hâlâ anlayışsız bir yo!takip ediyor ve onları hürriyet lu.vasından mahrum yetiştiriyoruz.New-York Times Mag
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.03.1951
  • Dünya,kad in lığının geçir digi istihaleyi.nefsinde hisseıleu Mrs-Eleanor Roosevelt,hu makaleyle kadınların buerünkü seviyeye nasıl yükseldiklerim anlatmakta dır.Usis tarafından gönderilen by makaleyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1951
  • İzmir ili daimî komisyonundan:29999 İ9lina keşif bedeli Efes Meryemana yolunda yapılacak toprak tesviyesi işi 20/3/951 gününden,itibaren 15 gün müddetle açift eksiftnieye konmuştur.Bu işe ait keşif ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1951
  • jv Y C G L U ALKAZAR 42562;1 Zoro kamçılı adam 25 kısım»,AR 44394)1 Miras ATLAS 41)835)1 Son kur Ş'-in İNCİ '84595 1 Tarzan e gençlik pınarı ELHAMRA 42236 1 Kor kak kahraman Renkli» 2 Sanantonyo arsl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1951
  • OPERATÖR Dr.Cavit Göııcer BİRİNCİ SINIF Umumî baş,karın,tenasül uzuvları,kol.bacak damar g ve kemik hastalıkları H Mütehassısı Beyazit Okçularbaşı No;13 Tel:Muayene:23676
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1951
  • Geçenlerde Pakistanda bir isyan olduğu,hareketin uyanık bulunan hükümet tarafından derhal bastırıldı ğı ajans haberi olarak gaze telerde yayınlanmıştı.Daha evvel,Pakistana giderek tetkikler yapan ve u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1951
  • î Sahibi:a/n.X\A fc  Ck Wsa ÎBıF^ütfiiida* ya^ i#I*ritt^*ttIeV id^e^(föhV.yai#*âmii^ £bfclhîlfti yeri if A.ve A/K.Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer' E,büziiya Matbaası;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1951
  • ISTANBUL 12,57 Açılış ve programlar 13,00 Haberler 13 15 Hafif öğle müziği Pl)13,45 Perihan Altındağ Sözeri ye Yesâri AsımArsoy'dan şarkı Ve türküler Pl)14,20 Dans müziği PD 14.45 Programlar ve tür kü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1951
  • İstanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20,30 da DRAM KISMI ÖLÜ KRALİÇE Yazan:Henry de Montherlşmt Türkces!MUbeçeel Bayramveli Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Yürü yd kuJum Yazan':Franz Arnold ve Ernest
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1951
  • X**F-ı0XSlJS3bıtoUBBtıC Logman Hekini Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10,30-12.öğle.Jtfen sonra,14,30-17 de has.»Ha kabul eder.İstanbul vanyoUu No;1.04
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1951
  • 1 Sterlin 7.84.UU 7Ö4 80 100 dolar 280.30 280.30 «00 Framuı Fr.0.80.00 0.80.00 100 liret 0.44.128 U.44.128 100 İsviçre Fr.6.4.03 64.03,100 Florin 73.68.40 73 68.40 100 8*lCİka Fr.5.60 5.60 100 Drahmin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1951
  • HİKAYE ört ün Sonu M Rauf Kethüdaoğlu On yadında iken baba an-nem Wagner ölmüş ve günlerimi Anneannem Benşonun yanında geçirmîye başlamışın-Babam yeni aifesfyle vyorkta yaşıyor,annem yeni kçjcas» jle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.03.1951
  • SUMERBANK Vadeli,vadesiz tasarruf mevduat» 30 Nisan 1951 Keşidesinin ikramiyeni.25.000 Liradır 1 Adet 10.000 00 Lira 1 2.00000 1 j 000-00 u 2 100.00 4 250.00 3 heheri 35 f.OO Liralık Henke halısı ve a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1951
  • Son nümayiş hâdiselerini işçiler de tasvip etmiyor TBastarafı 1 incidel silleriyle temas edildiğine işa!ret edilmiş;Çalışma Bakanlığı teşkilâtının işçiye faydalı olmadığı da kaydedilmiştir.Raporun ten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1951
  • Samda yeni bir suikast teşebbüsü TBastarafı 1 ineidrî dukları gibi binada tok başına bulanan hizmetçiye cie biı i şey olmamıştır.Birleşik Aiiif lika Dışişleri Bakan Ya*duv cısı George Mc Gheo Şarr şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1951
  • Rusların yeni isnadı T E a stara ti 1 incide!general Junkin?tarafından hfciı»lansn ve Arnavutluğun Yunan ve Yugoslav ordularının işbirliği sayesinde istilâsını derpiş eûcn plânînestiayn eöre bu plân A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1951
  • Ferdî güreş seçmeleri r ita* tarafı l incide 1 kaç defa da köprüye getirmiştir,Böyle olduğu halde tk dev re sonunda hakemler ekscvlyet le beraberlik kararı vermişler,dir.Bu garip karar üzerine bal km
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1951
  • T.ilerinin demeci TBasiaral'ı 1 incitici lan 600 öğretmen için hazırlanan kadro kanunu tasarısı büt çe komisyonunda incelenmiş tir.Bu tasarının Meclisin ilk toplantısında görüşüleceğini,ve ivedilikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1951
  • İran Mîllî Eğitim Bakanı öldü FBastarafı 1 incide!lerde katledilen Başbakan Razmaranm arkadaşı kabineye de onun tarafından tâyin edilmişti.Zanganeh İran hükümetinde iki defa Millî Eğitim Bakanı olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1951
  • Türk Ocaklarının 40 ncı yıldönümü dün kutlandı rBasüuijfı 1 incide!Bu toplanı ıda bulunamıyan eski ocaklıların ruhları için yu pılan ihtiram sükûtundan son ra Genel Sekreter Dr.Fethi Er don.Hamdullah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1951
  • jGeiir vergisi hakkında b'r sözlü soru İzmir,25 T.H.A.Şehrli mizde bulunanı Aydın ivîilletvekili Şevki JSasırcı B.M.Mec lisi Başkanlığına aşağıdaki söz lü soru Önergesini göndermiş.tir:«Yürüdüğe girmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1951
  • Ankara Hukuk Fakültesinde 35 talebe nezaret altına alındı Ankara,25 T.H.A.Ankara Üniversite muhitinde gençliğin siyasetle meşgul olup olmaması üzerindeki münakaşalar devam etmektedir.İki gündenbeıi mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1951
  • Talebe Federasyonu Başka nının beyanat» Zonguldak,25 T.II.A.Son hâdiseler hakkında düşüncelerini soran T.H.A.muhabirine Talebe Federasyonu Başkanı Oğuz Altan şunları söylemiştir:"Türk genci olarak mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1951
  • Millî Eğitim Bakanının beyana+ı Dün D.P.il merkezinde bir basın toplantısı yapan Millî Eğitim Bakanı Tevfik İleri,son hâdiseler hakkında kendisine sorulan bir suali aşağıdaki şekilde cevaplandırmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1951
  • Son hâdiselerin geniş akisleri TBastarafı 1 incide!lerle karşılaştırmak ve mem lekettc huzur ve sükûn hava sini bozarak husule gelmesin ümit ettikleri karışıklıktan is tifode etmek maksadiyle tah rikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1951
  • C.H.P.de Ankara,25 T.H.A.Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Büşufasel'İB C.H.P.den istifasının akisleri devam otmckte-'dir.Feridun Fikri'nin yakın dostları bu istifa sebebinin son zamanlarda C.H.P.çevr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1951
  • Korede müttefikler ilerliyor TBastarafı 1 incide!melerini istemiştir.Başkan bu talebini General Mac Arthurun üHinci arz dairesinin askerî bir sınır olarak asla mevcut ve sayılmamış bulunduğunu söyleme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1951
  • TaEebe kongre s:TBastarafı 1 irıcidel Basm-Yayın Umum Müdürlü,güne ve matbuata teşekkür etti.Bundan sonra Vali açış nutkunu söylemek üzere kürsüye geidi ve söze başlamadan evvel Kore kahramanları ve A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1951
  • Sn riye-İsrail mütareke görüşmeleri Londra,J5 A.A.Reuter)Kudüs radyosunun vci'digi bir haboıe yöre,İsrail ve Suriye genelkurmay ikinci başkanları yarın,hudut üzerinde bulunan bir gümrük binasında bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1951
  • B.Milletler ingiliz delegesine göre Rusya B.Milletlerden ihraç edilmemelidir ararın üçüncü dünya harbine ağını söyledi Gladwyn Jcbb böyle bir yol açi Nevyor,25 A.A.Reuler)Birleşmiş Milletlordcki İngil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.03.1951
  • Lig maçları puan cetveli M G B M A Y P Beşiktaş 12 9 3 O 30 7 33 Vefa 12 8 1 3 25 12 29 G.Sâray İt 7 2 2 19 11 27 F.Bahçe 12 7 1 4 30 10 27 İsi.Spor 11 4 3 4 13 18 22 Kp.umpcş.12 1 3 8 11 35 17 Emniye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1951
  • Atinalı Basketbolcuların yarınki karşılaşmaları İstanbul,25 T.H.'A.Şen rimizde misafir bulunan V(bundan evvel iki karşılaşma yapmış olan Atinalı basket,bolcular yarın Teknik Üniversite salonunda son k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1951
  • dün 10 mağlûp etti Çok enerjik ve sistemli bir oyun çıkaran Sarı Kırmızılılar karşısında netice alamıyan Fener forveti gol çıkaramadı Lig maçlarının 12 nci haftası.dün.inönü stadında iki eze li lakij)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1951
  • Tuşla mağlûbiyetine ragmen,takımda v^nl muhaiaıu eJe.ceko/an Na.suh Akar bir gür-Irwî.ı Türkiye ferdi güre şampiyonasının tahlili Anadolunun dört köşesinden gelen tanınmamış şöhretlerin,bu müsabakalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1951
  • Fenerbahçe Galatşşarajj maçının sevim adedi ve t hasılatı Dün Dolmabahee' ştadıhdsj(devam edilen li£ maçların' 2% bin seyirci lak'p ı-tnıi^ ve '«8J bin liralık bi:hasılat t:We c\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1951
  • Beykoz-Emniyet 3-3 berabere kaldı inönü stadında dün de devam edilen ig maçlar inin itki,sant 14 de Beykoz ile Krnniyet arasında yapıldı.Lig sonunculuğundaki durumlarını belirtmesi bakımından,iki tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6