Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.03.1951
  • 21 mart gecesi yapılan nümayiş münasebetiyle 'u,dün Tevfik İleri ile birlikti gençlikle hasbıhale devam ettiler O 000006 O0O0O0Q 00C»00000 0 000 0l)Başbakan Yardımcısı ve Millî Eğitim Bakanı dediler k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1951
  • Suriye Cumhurbaşkanı Hâşlm Attasî Suriye de kabine buhranı 16 gündür devam eden buhran hâlâ halledilemedi Şam,24 AP.Hı ı:çı pa.ti lideri Nazım Kutsi yeni bii' Suriye kabinesi çürmak iğin sarf etmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1951
  • Kore harbi yeni safhaya girdi Gİ.Mac Arthur'ün mütareke teklifi Düşman Başkomutanı ile görüşmeğe hazır olduğunu söyliyen Gİ.Mac Arthur,38 inci arz dairesinin geçilmesi içinde emir verdi Tokyo 24 A.A.U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1951
  • Dr.Neşet Ömer Irdelp kütüphanesi dün açıldı Tıp Fakültesi Profesörlerinden merhum Neşet Ömer lıdelpin Üniversiteye hibe ettiği kütüphane dün saat 12,30 da törenle açılmıştır.Törende;Üniversite Rektörü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1951
  • m ı l Mil ı |l K Vefa I.Sporu,Beşiktaş Kasımpaşayı mağlup etti Lig maçlarına dün de İnönü stadında de^vam edilmiştir.Zevkli geçen karşılaşmalarda,Beşiktaş,Kasımpaşayı 4 0;Vefa da Istanbulsporu 1-0 yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1951
  • Ankaraya gelen CH.Pheyetleri Kasım Giüek ziyaretlerin şimdilik geri bırakılmasını teşkilâta tamim etti Ankara 24 Milliyet)C.H.P.Genel sekreteri Kasım Gülek parti teşkilâtına Ankafa ziyaretleri hakkınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1951
  • Ziya Gökalp'ı anma töreni yapıldı Ankara 24 A.A.Büyük Türk mütefekkiri Ziya Gö kalp'ın doğum yıldönümü mü nasebetiyle,«Türk büyükle rini anma,yaşatma derrîeği» tarafından bugün bir töıen tertip edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1951
  • Mac Gheenin yem demeci Ortadoğuda bitaraflık siyaseti kuvvetim kaybetmiştir Şam,24 A.A.Birleşik Amerika Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu ve Afrika İşleri Bakan Yardımcısı George Me I Davamı Sa:5 Su:1 d»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1951
  • J—I—W IHI I Meclisin yarınki içtimai Yeni Hükümet ancak Çarşamba günü programı mecliste okuyacak Ankara 24 T.H.A.Tatil devresi nihayete er mis olan B,M,Meclisi pazart esi günü toplanacaktır.Bu toplant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1951
  • Millî Eiritim Bakanı Tekniğ Üniversitede yaptığı temaslar esnasında Genç mühendislerin dünkü andiçme töreni Merasimde bulunan Millî Eğitim Bakanı gençlere bir hîta bede bulundu Teknik Üniversite mühen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1951
  • Feridun Fikri Düşünse!C.H.P.nden İstifa etti •Esi Meclîs Başkan vekİİi,parti ilerî gelenleriyle arasında ihtilâf olduğunu ve D.P.ye gireceğini s ö y I e d i J3üyük Millet Meclisi eski Başkan Vekilleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1951
  • Sanayi ve işyerleri sayımı yapılacak Ankara,24 T.H.A.İstatistik Genel Müdürü Şefik Bükui',bugün bir basm toplantısi yaparak,1950 genel sayımının son sayfasüiı teşkil eden ve mayıs ayı içinde ya-Placak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1951
  • Serbest güreş birincilikleri seçmeleri devam ediyor Spor ve Sergi Sarayında başhyan serbest güreş birinciliklerine dün de devam edilmiştir.Resimde müsabakalardan heyscanlı bir an görülmektedir.Karşıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1951
  • Kırğe(lirde A+amn büstünü iıran adam Ankara 24 A.A.Kırşehirde Atatüürkün büstünü kırmaktan sanık olarak peşi kovalanan Sabahattin Gökpmann bu sucu sarhoşlukla işlediğini itiraf etmesi üzerine bugün ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.03.1951
  • KISA HAS E* 1*1 •jr Memleketimizdeki mü£o ve Wtaplikhir hakkında fcetkfkter yakmakta olan Yunan Profesörü Dimaras dün Vali ve Belediye Reisi Profesör Gökayı ma kamında ziyaret etmiştiric Kocaeli tanke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1951
  • Ataffirkün resmi karşısında!Kastamonuda bir köyde bir kaç kişi kumar oynamağa ka rar veriyorlar.En münasip yerin ilk mektep olduğuna hükmediyor,kırık bir pencereden içeri giriyor,masanın bağında topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1951
  • bahisler askeri ve siyasî durumu 7 Markla çok kesif bir «top £u hazırlığını» müteakip 65 millik bir cephe üzerinde,yeni bir tertiple başlıyan.müttefik umum!taarruzu,evvelâ 25.A merikan tümeninin 27.Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1951
  • Hurdaya çıkarılan gemiler Denizyolları işe yuraiTuyan "m %sm gcraiiörir tfötâkyâ çıkarmaya ka^ar vermiştir.Kadro harici olacak gemiler şunlardır:Kemal,Tunç,Bartın,tayyar,Saadet,Kocaeli,Çanakkale.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1951
  • Vefalıların toplantısı Vefa Lisesini Bitirenler Derneği yıllık kongresi dün saat 15.30 da Vefa kulübü lokalinde Dr.Esatm başkanlığında yapılmıştır.İlk olarak yıllık faaliyet raporu okunmuştur.Bunda de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1951
  • «Beyaz gül» meyhanesinde çıkan kanlı kavga Evvelki gece Galatada «Be yaz gül» isimli içkili lokantada müşteriler arasında bir kavga sıkmış ve bu sırada çırada bulunan Kemal adında bir tayfa,meçhul bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1951
  • Eroin satarken yakalandılar Tanınmış şapkalılardan,Bayram ve Reme adında iki' kişi,Rizapaşa yokuşunda eroin satarken memurlar tarafından yakalanmış ve dün ad Hyeye teslim edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1951
  • Çok İrkin bir hâdise Topkapı haricine götürüp tecavüz ettikleri kadını arkadaşlarına peşkeş çekmişler Evvelki gece Topkapı sur lan dışında çok çirkin bir hâ dişe cereyan etmiş ve savcılıkça gerekli ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1951
  • Fırtına devam ediyor Akdeniz ve Karadenizdc fırtına devam etmektedir.Yol da bulunan Denizyolları ve Armatörlerin şilep ve vapurları rötarlı olarak seyirlerine devam etmektedirler.Nitekim evvelki gün A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1951
  • Nimet Ablanın gözlerine biber atarak biletlerini çalmış Evvelki akşam Eminönünde garip bir hâdise olmuştu»'.«Nimet Abla» gişesine gelen Hakkı Acur adında bir genç,piyango bileti almak istediğini söyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1951
  • Bir kaatıl 4 sene hapse mahkûm oldu Osman Cihangir admda bi rini' bıçakla öldüren İsmail Kurdoğlü dün 2 nci ağırceza mahkemesinde yapılan son duruşmasında 4 sene hapse mahkûm edilmiştir.Bir kadının zp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1951
  • Kırşehirde Un fabrikası törenle işletmeye açıldı Kırşehir Milliyet)Şehidinizde hususî teşebbüs ve sermaye ile* vücudc getirilen iik un fabrikası,bugün tö renle işletmeye açılmıştır.Törende vilâyet erk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1951
  • M a nisada Demokrat Parti merkez ilçe kongresi Manisa Milliyet)Demokrat Parti Manisa ilçe kon gresi bu sabah bütün delegelerin iştirakiyle toplanmış tn.İtanfsa milletvekillerinden Şem'i Ergin,Muzaffer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1951
  • Beyoğlu cinayeti Barda çalışan,dostunu Öldüren şoför Sabit sorgusunu müteakip tevkif edildi Evvelki gün saat 16,30 da Beyoğhmda bir cinayet işlenmiş ve Sabit Üntüt adında bir golör Gardenbarda çalı şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1951
  • Tabancasını temizlerken yaralandı Beşiktnşta oturan Mustafa Can admda biri dün tabancasını temizlerken sHâh patlamış ve çıkan kurşun karnına saplanmıştır.Mustafa Beyoğlu hastabanesine kaldırılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1951
  • Ziya Gökalp için bir toplantı yapıldı Büyük Türkçü Ziya Gökalpın doğumunun 75 inci yıldönümü münasebetiyle dün saat 17 de Muallimler Birliği merkezinde bir toplantı ter,tüp edilmiştir.Toplantıda,Mümta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1951
  • Kuleli Askerî lisesinde açılan okuma salonu Kuleli Askerî lisesinde inşa edilen yeni okuma salonu dün saat 14 te türenle açılmış tır.Törende hazır bulunan öğrenci velilerine okul tesisleri gezdirilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1951
  • Kapalı Spor satenimi bir ay için kiralamak istiyorlar İstanbul sergisi etrafındaki çalışmalarını ikmal eden il genel meclisi komisyonu,bu yıl.^sctginin yine eski,yerinde,ve milli ınahlyettc kurutmasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1951
  • Cemiyet KONSER if Avrupanın Bin}?Groshy'si diye tanınan Fransız şarkıcısı Charles Trenet büyük bir turneye rnkmıiitır.iki konser vermek üzere birkaç güne kadar şehrimize gelecek olkn Charles Trenet,il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1951
  • Bir hafta içinde gelen ithal malları Son bir haf ta.zarfinda lima jumiza gelen ithal mallan şun lardır:29 ton deri,8 ton 250 adet)otomobil lâstiği.300 kap yün,600 ton kimyevî madde,2500 çuval sunîî gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1951
  • Millî işçi Sendikaları Birliği kongresi Bu sabah saat 9'da Cibali Tütün ve Siyanı fabrikası lokalinde yapılacak olan toplantının çok hararetli olacağı sa nılmaktadır İstanbul Millî İşçi Sen dikalorı B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1951
  • HALKINESSI Türbedar sokağı Cağuloğlu semtinde turan bir okuyucumuzdan almış olduğumuz bir 'Mektupta deniliyor ki.Bizler Cağaioğlunun Türbedar sokağında otur maktayız.Sokağımızın baglangıcındaı çöpçüle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1951
  • Polise bıçak çekip üzerine yürüdüler Adana Milliyet)r Polis memurlarından İsmail Özyurt Âcizler yolu civarında Avni isminde bir şahıstan şüphelenerek üzerinde)sirama yapmtş.ve kanunen taşınması ya sak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1951
  • Ankarada Göçmen yararına konser verilecek Ankara Milliyet)U Göçmen meselesi Türk* mi 1 letinin Türk evinin ve tahta alarak her Türkün dâvası haline gel iniştir,Türk sanatkârı da bu dâvaya,sanatım bu u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.03.1951
  • Amerikada kurs gören ziraat çiler Washington 24 A.A.i-Usis)Yardım programı gereğince Ametikada bir sore kurs gören 28 Türk ziraatçisine büyük bir törenle diplomaları tevzi edilmistir.Bu münasebetle bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1951
  • Arjantinde hidrojen ombası imal edildi Avusturyalı olup Arjantin tebaasına geçen âlim.hidrojen bombası mm kontroll ü infilâk ettirdiklerini bevan etti vc bu veni iteşif ha kkında izahat verdi Boenos A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1951
  • Ankaraya gelen C.H.Pheye+lerî r Bas tarafı 1 incide!smda bir mahzur yoksa a dünyayı tehdit eden ve yurdumuzu saran tehlikeler ortada dururken,ve memleketin bunca hayatî dâvaları bir tarafta tedbir bek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1951
  • Türk »ye ferdî çüref şampiyonası iklere dün de Spor Sarayında devam edildi Çok çekişmeli geçen müsabakalar,bu akşam nihayete eriyor Perşembe günü başlanan Tür kiye ferdî güreş birinciliklerine,dün de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1951
  • Feridun Fikrî Düşünsel r Haslara fi 1 incide 1 şatnıyoi' ve pai'tinin tutmuş olduğu politik yolu tasvip et iniyordu.Ayrıca Feridun Fikri Düşünsel ile parti idare İv yeti arasında bilhassa anayasa mese
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1951
  • Genç mühendisler TBastarafı 1 incide!llulki Krem gençlere;«Ulvî ideallerini muhafaza için haya 1ın muhtelif zorluklarından korkmamaları» tavsiyesinde bu Ummuştur Millî Eğitim Bakanı Tevfik İlci i mezu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1951
  • Mc.Ghee'în yeni demeci TBastanrit-1 incide*} Ghee dün burada yaptığı,bir basın toplantısında bitaraihk siyasetinin Ortadoguda gittik ço kuvvetini kaybettiğini:belirtmiş ve sözlerine devamla demiştir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1951
  • Suriyede kabine buhranı fBastarafı 1 incide 1 teflerden vaageçmtjjtir.Halbuki Kutsi'nin bu sabah Bakanlar listesini ilân etmesi beklenmekteydi.Cumhurbaşkanı Attaşi'nin tekrar Halit Azcm'i yeni bir kab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1951
  • Sanayi ve iş yerleri sayımı yapılacak r Bas tarafı 1 incide!rini saymıştır.Sanayi ve iş yerleri sayımı ziraatin dışında resmî ve hususî daire ve müessese gibi bilûmum iş yer leri,tiacrethaneler,Beyyar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1951
  • Kore harbi yeni safhaya girdi r Bastandı 1 incide!dor:kuvvetini idame etti rebiîmek için şart olan ham maddelerden mahrumdur ve kara harekâtının muvaffakı:yetle neticelenmesinde âlınil oLaı tank ve to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1951
  • 21 Mart gecesi yapılan nümayiş münasebetiyle TBastarafı 1 incidel mükellef olan hükümet,bu nizamın kayıtsız ve şartsız işlemesi için tedbirler almakta tereddüt etmiyecektir.Vicdan hürriyetini;sokak nü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1951
  • Devlet teşkilâtının noksanları Ankara 24 T,H,A,Hükû metin evvelce aldığı bir prensip karan gereğince devlet,teş kilâtının bugünkü ihtiyaca te dereceye kadar cevap verdiği hususunda İncelemelere devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1951
  • Karayolları inşaatı 10 Amerikalı uzman Umum Müdürlükte çalışmakta ı omm Memlekette iktisadî birge üşme kaydetmek)maksadiy le Türkiye Karayolları programları yapılmaktadır,Karayolları Genel Müdürlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1951
  • Zavallı bîr yavru tutuşarak yandı Zonguldak 24 T.HA)Devrek'te bakkal Albayrak m 4 yaşındaki kızı Şefika,dün anasının ineklere bak mak üzere ahıra pitti£i bir sı ıada ocak başında uyumken sıçrayan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1951
  • Bîr kumarhane daha basıldı Galatada Defterdar yokuşunda 3 numarada iki sabıkalının işlettiği kumarhane pa rolasi öğrenilerek dün gece 8aat yarımda zabıtaca basılmış,oyunda zar atmaya mahsus âletlerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1951
  • P.T.T.Pul satışları Ankara 24 T.H.A.Tedavülden kaldırılmış bulunan İnönü pullarının yeni sürsaj ile resmî pul olarak kullanılması için hazırlıklar bitmiş ve ü"i miyon pul resmî daire lerc dağıtılmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1951
  • Ankara lig maçlarında kavga çildi Ankara 24 T.H.A.Hava mn yağışlı olmasına rağmen lig maçlarına bugün de devam edilmiştir.İlk maçta Demirspor.Hacettepeyi 3 1 mağlûp etmiştir.Jandarma Gücil ile Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1951
  • Dün geceki güreşler Türkiye ferdî güreş birinciliklerine dün gece de Spor ve Se**gi sarayında devam edilmiştir.Zevkli geçen müsabakalarda,Ali Özdemiri mağlûp eden Seyanh İsmet Atlı,üzerinde durulm'ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1951
  • Dün yapılan basketbol maçlar» Dün ak^am Teknik Üniversite spor salonunda yapılan bas kotbol maçlarında 5u neticeler alınmıştır:B.Spor Kurtuluş 49 3l Teknik Üniversite Atktft Üniversitesi 51 43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1951
  • Ziya Gökalp'ı anma töreni TBastaı-afı 1 incide 1 pan Seyhan milletvekili Rcrr zi Oğuzarık,Ziya Gökalp'ın hayat VC ifade verdiği ideo lojisini tarih çerçevesi için de izah ederek,siyasî görüşü nü,hürri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.03.1951
  • WŞ #ü.j I I ugün yapılacak maçlar bugün hangi taraf kazanabilir 'V.Mağlûp olan taraf,şampiyonluktaki iddiasını kaybedeceğinden,bugünkü maçın neticesi her iki takım içinde fazlasiyle mühimdir için,haft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.03.1951
  • İngiltere'de futbol hareketleri takımı "Tottenham ıı Sporda «klas »daima en mü* essir bir faktördür.Takım halindeki oyunlarda klas,tecrübe ve gençlik derecesinde rol oynamaktadır.Futbolda,stil ve ince
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.03.1951
  • D,D!Y.FUTBOL TAKIMI BELÇİKA YA GİDECEK Ankara 24 T,H,A,11 ve 23 mayısta Belçikada yapılacak olan milletlerarası de mir yollan futbol müsabakalarına iştirak edecek 8 millet ten j biri olarak,Devlet Dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.03.1951
  • Lig maçları puan cetveli "M G B M A Y P Beşihtfiş 12 O 3 36 7 31 Yola 12 8 1 3 25 12 29 F.BobÇe 117 1 3 30 9 26 G.Sca-îıy 10 6 2 2 18 11 24 j.Spor 11 4 3 4 13'18 22 K.Paşa 12 1 3 a 11 85 17 Emniyet 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.03.1951
  • r',velenen Kasın atıldı Dünkü maçlar Dün Beşiktaşın 4 Ü galibiyetiyle neticelenen Kasımpaşa maçında o üncü 20i böyle atıldı Beşiktaş,Kasımpaşa'yı 4-0,Vefa,I.Spor'u 1 0 yendi Beşiktaşlılar,dün Kasımpaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.03.1951
  • Desportos takımının Ni-san sonunda gelmesi bekleniyor.Takımın idarecisi dün şehrimize geldi Galatasaray kulübü ida-recileri,Brezilya'nın kuvvetli takımlarından Desportos'u şehrimize getirtmek üzere te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6