Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.03.1951
  • BASIN BALOSU 17 mart cumartesi Taksim Belediye Gazinosu Davetiyeleri Gazeteciler Cemiyetinden aldırım?Tel:21222,25403
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1951
  • Avrupa müdafaası ve Selim Sarper,Doğu Akdeniz milletlerinin de Avrupa müdafaası îçin alınan tedbirlere iştirak ettirilmesinin lüzumunu izah etti.Ve bu bölgedeki mîlletler bîr tecavüze uğrarsa Türkîyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1951
  • İngiltere italya yakınlaşması İtalyan Başbakanı ile Dışişleri Bakanı dün Londra'da mühim temaslar yapmaya başladılar j Londra 13 A,A.Alp)T Dün Londraya gelmiş olan İtalyan Başbakanı Alcide de Gasperi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1951
  • Korede müttefikler 38 inci arz dairesine 25 mil yaklaştılar Amerikan Millî Savunma Bakanlığı bütün cephelerde komünist mukavemetinin azaldığını bildiriyor.Birleşmiş Milletler kuvvetleri Han nehrini 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1951
  • onyalılar,Atatürk C.H.P.mahfilleri,Konya hâdisesinin Demokrat Partinin manevî şahsiyetine karşı C.H.P.ce tertip edilmiş bir komplo olduğunu kabul etmiyorlar v ww Konya Demokrat Parti kon gresinde ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1951
  • Fas işi gittikçe büyüyor Kral Abdullah hâdiseye müdahale etmesi için Tıuman'a müracaat etti Londra 13 A,P.ÜrcJün elçiliğinden bugün bildirildiğino göre,Kral Abdullah Ame rika Cumhurbaşkanı Trunıan'a m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1951
  • Fransız kabinesi Fransız parlamentosu yeni kabineye 180 e karsı 388 reyle itimad beyan etti Paris,13 Radyo)Yeni oransız kabinesi parlâmento huzuruna çıkmıştır.Başbakan Henri Queuille kabine hakkın *a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1951
  • Klakson yasağının aksak tarafları Bir müddettenberi-yalnız ı evvelki günden itibaren şeh Beyoğlu yakasında tatbik e-rin hemen hemen her semtindilmekte olan klakson yasağı* i Devamı Sa:5 Sü:7 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1951
  • İl l Resmî eblîq Keredeki birliğimizin değiştirileceği yalan Millî Savunma Bake bu hususta Kanııgı gazetelerde çıkan haberleri yalanladı Ankara,13 A.A.x Millî Savunma Bakanlı-ğından bildirilmiştir:Kor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1951
  • Eisenhower Türk iyenin de Batı savunmasına iştirakini istiyor General,deniz,ve hava kuvveti ile desteklenen Türkiye;İspanya,Yunanistanın Atlantik müdafaası için sağlam bîr cenah olacağını söyledi Gl.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1951
  • Atlar t k Paktı ve Türkiye İtalyan Başbakanı Londra temaslarında Türkiye ile Yıuıahistanın bu pakta alınmalarını isteyecek Vaşirigton,13 A.P.İtalyan Başbakanı De Gasperi,halen Londrada İngiliz ve İtal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1951
  • Dörtler Konferansı henüz neticelenmedi;Karşılıklı tavizlere başlandı Paris 13 A,P.Rusya" ve Batılılar dün,birbirlerine yâklaşniak için birer artım almışlarsa da henüz aralarında bir hayli mesafe mevc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1951
  • Tanınmış iki tüccarın paralalia alanların yargılanmasına başlandı Celâl Nemli ve Aleko adın da iki iş adamının şantaj yaparak paralarım almak iddia siyle adliyeye verilmiş olan Sezaver adındaki tanınm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1951
  • Gl.Robertson Maltadaki konferans sona erdi Konferansta Orta Doğunun savunması için mühim karar lar alındığı tahmin ediliyor Valetta Malta)13 A.P.Amerikan ve İngiliz askerî seller arasında burada yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1951
  • Yugoslavya italya ile anlaşıyor Tito ve İtalyan Büyükelçisi iki memleket meseleleri üzerinde i'ikir birliğine vardılar Bclgrad,13 A.A.Reu ter)Mareşal Tito dün BeJgrattaki İtalyan elçisi Enrico Martino
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1951
  • Vri-mv Ittitçc müzâkerelerine uslayan Şehir Meclisinin dünkü toplantısında âza yeni.bütçe hakkında izahatı dinliyor iye Duıçesının müzakeresine başlandı Dün sece saai 23.30 a kadar devam eden oturumda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.03.1951
  • 3 «J Kapan da kaçan mı?Softa camide vaaz veriyormuş.Günah işüyenlerin Cennete gidemiyeceklerini izah babında «Her türlü kepazeliği yap sonra da Cenneti âlâya kavuşmağı bekle?Nah!Kapan da kaçan mı?demi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1951
  • Cemiyet KONGRF ¦ Jr Üsküdar Kızkulesi Gençler Birliğinin kongresi 21,3,951 çar Samba günü saat 20 de kulüp lokalinde yapılacaktır.TOPLANTI ir Istanbul balık avcıları istihsal,kredi işleme ve satış ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1951
  • Samsun n dün geldi Bir gümrük memuru dün verilen emre rağmen gazetecileri vapura sokmadı «Samsun» vapurunun,dün limanımıza dönüşü sırasında,Cahit adında bir gümrük me mum;ellerinde Emniyet Müdürlüğünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1951
  • Biı akıl hastası intihara teşebbüs etti Paşabahçede oturan Hacev Ak^oy adında genç bir kız.Taksimde oturan bir akrabasına misafirliğe gitmiş ve burada kendisini asmaya kalkış,mıştır.Yetişenler tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1951
  • Bir mücevher hırsızı mahkûm oldu Beyoğlu lisesinde talebe iken bir çete kurarak İstanbul ve Ankara'da mücevher hırsızlığı yapmaya kalkışan ve bilahâre yakalanarak adliyeye teslim edilen Cemal Ersoy ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1951
  • İki isçi yaralandı Topkapı Maltepösinde,Muzaffer Çağlayan adında bir şahsa ait kimya fabrikasında,işçilerin yatmasına mahsus odada,Şuayip adında bir işçinin yaktiği bir kibritten odada bir madde patla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1951
  • mii,Yayın ve Turizm Genel Müdürü geliyor Basın,Yayın ve Turizm Genel Müdürü Dr.Halim Alyot bugün Ankara'dan şehrimize gelecektir.Dr.Halim Alyot şehrimizde bulunduğu müddetçe turizm mevzuunda tetkikler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1951
  • «Hür Adam» £U/tesi sa-lıihi mahkemeye verildi Hür Adtım gazetesinde «Mah kemelerimizde demokrasi mua şeı etini bir an evvel yerleştirelim-başlıklı bir yazı adaletin manevî şahsiyetini tahkir mahiyetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1951
  • Ekmek kalitesinde değişiklik olmadı Buğday stokları azaldığı için ofis,stokları cenup mahsulü sert ve az esmer buğdayla takviye ediyor Toprak Mahsulleri Ofisinin elinde bulunan stokların azal miş bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1951
  • Reyofrlunda apartman soyan bir hırsız yakalandı Boyoğlunda bir kaç apart,man soyan sabıkalı gece hırsızlarından Jak Tavyo.2 nci Şube memurları tarafından ya kalanmış ve dün sabah Savcılığa teslim edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1951
  • Emekli general Sadık Aldoğan'ın duruşması Belediye seçimleri sırasında Mecidiyeköy M.P.toplantısında yaptığı konuşma,Devlet Buşkanına hakaret mahiyetin,de görülerek adliyeye verilen emekli general Sad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1951
  • D.P.Istanbul Milletvekillerinin temasları D.P.İstanbul Milletvekilleri ilçelere giderek halkın dert ve şikâyetlerini dinlemeğe başlamışlardır.Milletvekilleri bugün Kadıköylülerin dileklerini dinliyece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1951
  • HALKIN SESİ Dikilitaşın emniyeti Beşiktaşta Dikilitaş semtinae oturan bir okuyucumuzdan almış olduğumuz mektupta deniliyor ki:Beşiktaş ilçesine bağlı Dikilitaş semtinin emniyeti uzun zamandanberi kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1951
  • O.Inönünün duruşması Kayalıbay'ın eski karısı Olga da yarınki duruşmada hazır bulunacak Teknik Okul pansiyon âmiri Muzaffer Kayalıbayı otomobil le kasten çiğneyip öldürmek iddiası ile adliyeye verilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1951
  • Göçmenler menfaatine tertiplene konser Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay'm himayesinde olmak üzere 18 mart pazar günü saat 21 de İtalyan kültür heyeti tarafından Guiseppe Verdi'nin 50 nci yıldönümü mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1951
  • Bir Minin marifeti Ka.sımpaçada oturan Halil Hulusi adında biri İstiklâl cad desinden geçerken birdenbire delirmiş ve kendisini tramvayın altına atmaya kalkışmıştır.Güçlükle tutulan Halil;akıl hastaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1951
  • Dıs hatlarda yeni proçraın Devlet Denizyolları idaresi;d:ş hatlara ait ya/seferleri programım hazırlamıştıi'.Buna göre Batı Akdeniz hattına Ankara vapuru tahsis edilecek ve n untazaman 15 yünde bir sr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1951
  • Askeri bahisler Ortadoğu savunması ve Amerikan yardımı Vaşingtondaki Türkiye Büyük Elçisinin Birleşik Amerikayı,1939 da Türkiye ile Fran sa ve İngiltere arasında akdedilmiş olan ittifaka iltihaka dave
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1951
  • 19 Mayıs Gençlik Bayramı hazırlıkları başladı Her yi] alâkayla karşılanan 19 Mayıs Spor ve Gençlik Bay ıamı hareketleri ve şenlikleri için kız ve erkek talebelerin hazı inandırılmasına yakında başlana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1951
  • Fındık ihracatı dursun gidiyor.İhı;çata ait taleplerin aznlması yüzünden fındık piyasası durgun cereyan çimektedir.Bununla beraber bu yıl rekoltenin çok noksan oluşu r.ebe-»bivle sezon başındanberi ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1951
  • A If ı eroinci yakalandı Emniyet Müdürlüğü 2 nci Şube memurları dün muhtelif semtlerde eroin içen ve satan Zeynep,Halit,Mehmet,Vasi'.Kemal,ve Ali adında 6 kişiyi yakalamış ve Savcılığa teslim etmişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1951
  • ¦je Devlet Denizyolları vapurlan ile yurdun muhtelif liman lanna nakledilen göçmenlere,sefer esnasında sıcak yemek verilmesi kararlaştırılmıştır.¦jr Yeni «Samsun vapuru dün saat 15.30 da,161 yolcu ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1951
  • Ulus'la Şiddetli bir deprem Ulug MİLLİYET)Pazartesi günü saat 10.57 de şid detli bir yer sarsıntısı olmuş tur.Hrsar yoktur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1951
  • Amasyada Yeni bir okul binası inşa edildi Amasya MİLLİYET!Şehrimi/den geçen derenin Bayındırlık Bakanlığı tarafından ıslahı sırasında bu dere mecrasına tesadüf etmesi iolayuiyîe yıkılmış bulunan merke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1951
  • Gedizde Yeni elektrik tesisatının kabulü yapıldı Gediz MİLLİYET} Gedizde u kuvvetinden faydalanılarak kurulmuş olan elek trik geçici kabulü y.naksatkı Baymdnlik BskanUiP temsilcisi Manisa su i-şube ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1951
  • Tavanlıda Atatürk düşmanlığı tel'in edildi Tavşanlı MİLLİYET)d 3-1951 günü Atamıza karşı ya pılan Kuşehirdeki çirkin hâdiseyi tefin maksadiyle genç Jjk tarafından Cumhuriyet alânında heyecanlı bir top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1951
  • flartında Zelzele bazı hasara sebep oldu Bartm MİLLİYET)Bu gtm saat 11 sularında kasaba ımüda çok şiddetli bir yer sarsıntısı,olmuştur.Birçok bata ve ev duvarları yıkılmıştır.İnsanca zayiat yoktur.Köy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1951
  • Jrabzonda Tütün piyasası açıldı Trabzon MİLLİYET)Cehrimiz tütün piyasaı bugün,kalabalık bir halk kütlebi huzurunda Vali Memduh Payzanın kısa bir hitabesiyle açılmıştır.Satışa arzedilen ilk koçanlar ^2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1951
  • Adanada Cenup hududumuzda çiçek atalığına karşı savaş açıldı Adana,12 MİLLİYET)Suriyede baş gösteren çiçek salgını üzerine,Hatay vilâyeti dahilindeki vatndaşlanmıza çiçek aşısı yapılması uygun g irülm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1951
  • Amerikan seyyar film ekipi Bursa MİLLİYET)Bur üanın tabii manzaralarını fiL me almak maksadiyle şehrimizi,seyyar bir Amerikan film ekipi gelmiş bulunmakta dır.hkıp,birkaç gün şehri,m İzde kalacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1951
  • Bursada bir kaza kurşunu Bu ısa MİLLİYET)Dün şehrimizden Vakıflar kö yüne düğüne giden bir ailenin oğlu olan Süleyman Tasun adındaki on yaşındaki bir çocuk,Cambazlar köyünden Me'm almaya gelenlerin iğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.03.1951
  • ispanyada karışıklık ispanya dışında tertip edilen nifakçı hareket hakkında hükümet bir tebliğ yayınladı Madrit 13 A.A,Afp)İçişleri Bakam Gonzales Barselona hâdiseleri üzerine dün akşam su tebliği yay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1951
  • Üehirlerarası telefon şebeke s antrallaıı kurulacak Ankara.13 T.H.A.Ulaştırma Bakanlığı bilhassa Balı ile Doğu bölgelerimi/i birbirine telefonla bağlamak maksadiyle bazı Orta Anadolu illerinde şehirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1951
  • Elliott Roosevelt evlenme rekoru kırıyor Everglades Florida)13 AP.Elliott Roosevelt ve Bayan Minneya Bell Ross,dün Bayan Ross'un eski ko.Ci smdan bösann'a ilânımı almasından hemen bir Kaç saat SOnra e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1951
  • Keşmir ihtilâfı devam ediyor Yeni Delhi,13 A.A.al'p)Hindistan Başbakaıtı Ve Dışişleri Bakanı Nehru bu gün yaptığı basın toplantısın da Keşmire temas ederek şun 'arı söylemiştir:Keşmire yapılacak her t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1951
  • Rusyada harp propagandası yasak Moskova,13 A.A.United Press)Sovyet Yüksek Şûrası dün akşam harp propagandasını kanun dışı etmiş tir.Harp propagandası yapacak olan herhangi bir kimse âznnıî 25 sene hap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1951
  • Münevver işsizlerin dünkü toplantısı Dün M.T.T.B.Edebiyat Derneği Çiçek palasta münevver işsizlik mevzuunda bir toplantı tertip etmiştir.Bu toplantıda münevver iğ sizliğe çare bulunması hakkında konuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1951
  • Rita Hayworl hamile değil m i ş Cannes,13 A,P,Rita Iktyworth dün hamile olma slığını »inlemiş fakat »Şayet böyle bjrsey olsaydı bundan rok memnun ulur ve gizlerden şaklamaydım» diye ilâve etmiştir.Ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1951
  • İsrail Almanyadan tazminat istiyor Tek.viv,13 A.A.Router)İsrail hükümeti Paris,Londra,V*şington ve Mosko yaya.tevdi ettiği notada Almanyadan' 1.5 milyon dolarlık tazminat talep etmektedir.Notada ayni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1951
  • Hindi st antla Emperyalizm aleyhtarlığı Nevyoık 13 A%A,United Press)Amerikadaki Hint Bir lifi başkanı J.Singh dün akşanı Hint halkının Amerikan balkırdan daha fazla Sovyet emperyalizminin,aleyhinde ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1951
  • Hârici kısa haberler SURlYEDE Bir müddet evvel Suriye or I duşu Genelkurmay Başkan yar dımcısı olan Albay Çlçokliye suikast tertij)eden iki Mısırlı,bir İraklı ve bir Filistinli bugün ölüme mahkûm edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1951
  • Maruz kalacağınız tehlikenin büyüklüğünü hakkiyle takdir ediyor musunuz?Çok iyi biliyorum.Krotüski dükün sarayına inmişti.İhtiyar dostlarından ayrıldıktan soma oraya gitti.Tehlikeye ehemmiyet bile ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1951
  • Etin ikinci mahsulü için istimal sahaları bulundu Amerikan Et Enstitüsü Teşkilâtı hayvan etlerinin ikinci mahsulü için yeni istimal sahaları geliştirmiştir.Hayvanlardan elde edilen maddelerle genel sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1951
  • Amerikanın SesPnin yeni neşriyatı Nevyork 13 A.A.Usis)Amerikanın Sesi radyosu Tül kiyeye hitaben her akşam yap tığı neşriyata bir yenisini ilâve etmektedir.Her akşam Tür ¦kiye kış saatiyle 22,00 ilâ 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1951
  • Amerikan elçiliği bahçesinde bir bomba patladı Roma 13 A.A.afp)Chigi sarayı penceresi altında patlıyan bombadan bir sa at soma Birleşik Amerika bü yük elçiliği bahçesinde de bir bomba patlamıştır.Hasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1951
  • Ay çiçeği tohumu piyasası canlandı Ay çiçeği tohumu piyasası büyük bir ranhlık arzetmektedir.Bu canhbğa ihracata ait taleplerin artması sebep olmaktadır.Bir müddet evvel 47-49 kuruştan satılmakta cila
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1951
  • Amiral Rees Ankara'ya gitti amerikanın Türk iyeye Askerî Yardım Hey,'i Deniz G:u pu 'Başkrnı Amiral Rees evvelki Aakaradan gehrimij ze fieimiş ve dün sabab *ekı v Ankara'ya dönmüştü?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1951
  • Okyanusta yeniden atom tecrübeleri yapılacak Amerika atom enerjisi komisyonu başkanı tecrübe tarihlerini açıklamadı Vaşington 13 'A,A.Router)Birleşik Amerika atom enerjisi komisyonu başkanı Gordon Dea
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1951
  • 45 gün ara iledoguran kadın Kalküta,13 A.A.afp)27 yaşında bir genç kadın 45 gün ara ile ikiz doğurmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1951
  • Büyük şehirlerin seyrisefer plânları Ankara,13 T.H.A.İçişleri Bakanlığı büyük şehirlerin imar plânlarına uygun seyrüsefer plânlarının hazırlanması için ilgililerden müteşekkU bir komisyon kurmuştur.Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1951
  • omiinızmı Amerikalı Prof.Philip W.Ireland:"Komünizmi tanı mak,Müslümanlığın ve Kur'amıı esaslarını inkâr etmekti» diyor Vaşington 13 A,A. Usis)Orta Şark enstitüsünün iki gün süren toplantısında birçok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1951
  • İngiliz Bahriyesi Yeni programın tatbikinden sonra ingiltere 2.î0 yeni gemiye sahip olacak Londra 13 »A,A Dün Avium Kamarasında amL(rallik parlâmento müsteşarı M.Callaghan 1951 51 series!hiitc.t'sinf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1951
  • Amerika'da 4 gedikli Türk denizcisi,denizaltı' tara karşı girişilecek müdafaa harbi üzerinde çalışıyorlar San Diego 13 A,A, Unil eri Press)i Türk 'leniz gediklisi.Amerikan bahriyesinin davetlisi olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1951
  • Akdeniz in bu günkü durumu Ölü Akdeniz bölgesi.Pirene dağlarından Anadolu içerlerine kadar gelebilecek muhtemel bir taarruza karsı Amerikalılarca ideal bir müdaafu hattı olarak görünmekledir Son aylar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.03.1951
  • nız Değiliz!Nusret Vedat SAYGEL Doktorlar genç hastan.n aneliyaUan çıkan gözlerini son biı defa daha muayene ettikten sonra ümitsiz bir vaziyette dışarıya çıkınca,genç hasta karyoladan kalktı,elleriyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1951
  • Rusya ne derece kuvvetlidir No:6 Bu kuraklıklar mahsulü ortalama yüzde 25 azaltmıştır.Geçen yıl nin sosyaliştirilmiş ziraati» adında büyük bir eser yazmış olan Dr.Naum Jassy,coğrafya ile iklim durumun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1951
  • operatör tam Dr.Cavit Göncer BİRİNCİ SINIF Umumî baş,karın,tenasül uzuvları,kol bacak damar u kemik hastalıkları Mütehassısı Beyaz!t Okçularbaşı No;13 Tel:Muayene;2367H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1951
  • A L1CAZA R 42562)1 kamçılı adanı 25 kısım» AR 44394)1 Strol ATLAS 140335)1 K* SU1?iıakinı.İNCİ 84595)I Sin doktor.Suarede)ELHAMRA 42236)1 yatımızın en güze] yıllan.LALE 4359-j)1 Fato istiklâl ya ölüm»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1951
  • 4ic.14 MART 1 9 1 1 Çarşamba Ku.6 C.Ahi 1370 1 Mart 1366 VAKÎT VASATI EZANİ Güneş 6.15 12,04 ÖAle 12,24 6.12 İkindi 15.42 9,30 Ak.şam 18.13 12,00 Yatsı 19.44 1.30 İmsak 4.30 10.27 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1951
  • 28 liiclf] II 15 9 3 lîlUtiyet ABONE FİATLARI Senelik 6 Aylık 3 I 1 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN FÎATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü »4 4 üncü 2.5 İlân sayfası sant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden;Vahit Ramiz Hiç_Dizildiği yer:N.A.ve A.N.K.Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1951
  • İstanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20,30 da DRAM KISMI ESKİ ŞARKİ Yazan:Reşat Nuri GUntekin Telefon:42157 ZOMEDl KISMI tfürü ya kulum Yazan:Franz Arnold ve Ernest Bach Türkçesi:R,Kemal Arduman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1951
  • YENİ SES TİYATROSU fsüEs Pazartesinden maada her gün saat 20.45 de CURCUNA Çarşamba lenzilâtlı,Cumartesi pazar matine lf.de Tel:49369
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1951
  • Muammer Karaca Opereti MAKSİM ONBİRE BEŞ VAR Suare 20.30 da Cumartesi,Pazar matine 15 te Perşembe suare,cumartesi matinelerde talebeye tenzilâtlı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1951
  • İSTANBUL 12,57 Açılış ve programlar 13,'00 Haberler 13,15 Rad yo salon orkestrası konseri'—13,45 Şarkılar 14,20 Dans müziği Pl)14,45 Programlar ve şarkılar Pl)15,00 Ka panış.17.57 Açılış ve programlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1951
  • 1 Sterlin 7.88.50 7.87,00 100 dolar 280.30 280.30 ±00 Franmz Fr.0.80.00 0.80.00 100 liret 0.44.128 u 44.128 100 isviçre Fr,64,03 64,03 100 Klorln 78.68.40 78 68.40 100 Belçika Fr.3.60 5.60 100 Drahmin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1951
  • iTT Lokman Hekim Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.öğleden sonra,14,30-17 de has.ta kabul eder.İstanbul DivanyolJu No;104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1951
  • t-Günün Adamları Ingilterenin yeni Dışişleri e s' 8 Bakanı Herbert Morrison Mr.Herbert Morrison,vatandaşları arasında haiz bulunduğu şöhret ve itibarı 3 si yası alanda uzun ve semereli faaliyetlerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1951
  • IÇeJBock DÜNYA BASININDAN '1 Sovyet ve Peyk orduları Polonyada manevra yapacak Londradaki mülteci Polonyalıların organı olan Dzi ennik Polski gazetesinde in tişar eden,Sovyet,Leh ve Çek ordularının iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.03.1951
  • Arap Birliği toplantısı Kahire 13, A,A,Arap Birliği siyasî komisyonu dün de toplanarak 3 saat süren bîr oturumda Fas meselesini görüş mü$tür.Komisyon toplantısına başkanlık eden Mısır Başbakanı Nahhas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1951
  • Fas işi büyüyor TBastarafı 1 incide 1 dahale etmesini talep etmiştir,Ürdün Kralı.3 martta gönderdiği telgrafta,Fransayı Fas Sultanı Sidi Mohammed Ben Yusuf'u tazyik etmekle suçlan dırmış bundan doğabi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1951
  • Londra bar sahibinin mücevherlerini çalan yakalandı Ankara,13 T.H.A.Bundan bir müddet evvel İstanbuida Londra barın sahibi Tahir Toplar'm Adana'dan İstan,bula uçakla seyahati sırasında uçağın Ankarada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1951
  • Yeni orman kanunu tasarısı Ankara,13 T.H.A.Ta nm Bakanlığından verilen malûmata göre,evvelce hazır lanan Orman Kanunu tasarısı,zamanla terkedilerek yerine yenisinin hazırlanması için hızla çalışmalara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1951
  • Dörtler rBastarafı 1 incide!Gerek Rusya,gerek Batılı,lar bazı ufak tavizlerde bulun,muşlardır.Bu arada.Batılılar gibi Rusya da,gündem tasan,sı olarak vücude getirilmiş bulunan evrak üzerinde bir mad.I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1951
  • Istanbul C.Savcılığından Azı Çoğu Muhammen bedel Miktarı Miktarı Fiatı Azı Çoğu Teminat Eksiltme.Cinsi Kilo Gr.KiloGr.Lir&Kr.LiraKr.Lira Kf.Lira Kr.Günü İnek sütü 2500.3000.50 1250.1500.112.50 19.3.95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1951
  • Eisenhower TBastarafı 1 incide!ti memleketleri sağlam bir cenaha sahip olacaklardır.Yugoslavya bir mütecaviz tarafından taarruza uğradı ğında ne şekilde hareket edeceğine dair bir karar alındığı,nı za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1951
  • Dünkü Vatan gazetesine göre Bu meseleyi hususî surette yerinde tahkik etmek üzere Vatan gazetesinin Konya'ya yolladığı muharriri Recep Bii giner şunları yazmaktadır:a Konya,12 İki günden* beri burada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1951
  • Konyalılar,Atatürk TBaslarafı 1 incide!sî vak'alardan birini teşkil et inekten ileri gitmemektedir.Çeşitli içtihat ve tefekkür sistemine sahip bulunmaları tabii olan kimselerin meydana getirdik.eri mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1951
  • Vakıflar kanun tasarısı Ankara 13 TIlX)İki sene kadar evvel vakıflar mev zuatında yapılması gereken noktalan tosbit ederek Vakıf lar İdaresi tarafından Başbakan lı£a sunulan kanun tasarısının reddedil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1951
  • Türkiyede yapılacak hafriyat Philadelphia,13 A,P.Pensylvania Üniversitesi müze idaresi,geçen ıl Türkiyede.Kadim Gocdion şehri mahallin de başlıyan arkeoloji araştır,malarına devam edeceğini bugün bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1951
  • Almanya Dışişleri Bakanlığı kuruluyor Başbakan Koılıad Adenauer,muvakkaten bu vazifeyi de üzerine alacak Bonn,f3 AP.Federal Batılı Almanya Hükümetinin bir sözcüsü,Başbakan Konrad Adenauer'in ayni zama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1951
  • Kor ede Müttefikler Vaşington,13 A.A.Usis)Amerikan Millî Savunma Bakanlığının bildirdiğine göre,Kore cephesinin bütün kesimlerinde komünist mukavemeti azalmaktadır.Batıda,Türk ve Amerikan birlikleri,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1951
  • Lübnanın durumu Kahire 13 A.P.Lübnan' Başbakan vekili Hüseyin O veyni Arap Birliği siyasî komitetinin halen Fas meselesi ile ilgili olarak yapmakta olduğu oturumun sonunu beklemeden bugün Kahireden ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1951
  • Pamuk fiatı tedricî şekilde düşüyor İzmir,13 T.H.A.îzmir pamuk piyasası canlılığın» muhafaza etmekle beraber,fi atlarda da tedrici bir düşme başlamıştır.Bugün 850 kuruş tan mühim miktarda muame* 'le o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1951
  • Belediye bütçesi ["Bastarafı 1 iıuiriel bütçenin gider faslının müzakeresine geçmiştir.Bütçenin il gidBT er-înin birin.Cİ kısmını teşkil e ten Bayıntin 1jk Müdürlüğü ko misyon teklifine İU bin lira il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1951
  • Maltadaki konf ere n s TBastarafı 1 incide!liz temsilcileri konferansı yalnız Atlantik Paktı bölgesi dışında kalan Orta Doğa ile alâkalı askerî meselelere inhisar edecrktir.Bundan anlaşıldığına göre B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1951
  • ingiltere italya yakınlaşması TBastarafı 1 incide!müdafii ingiltereye gelmiş ol» maktan çok memnunum.Ziyaretim,her iki memleketi müdafaada beraber ve birlik olduğumuzun açık bir delilidir».Bir radyo y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1951
  • Montgomery'nin vazifesi Paris,13 A.A.İyi haber alan müttefik mahfillerinin zannettiklerine göre.Mareşal Montgomery'nin Atlantik Paktı genel karargâhında yüksek bir mevkie tayini katilcşmiştir ve pek y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1951
  • Yugoslavya italya ile anlaşıyor r Bas ta rafı 1 incide!züne kayıtsız kalamıyacaklanm beyan eden İngiltere,Fransa,ve Birleşik Amerikanın yanında yer aldığını belirttiği kanaatindedirler.Roma,13 A.A.Heu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1951
  • Şantaj hadisesi TBastarafı 1 incide!rafc dinlenmişlerdir.Kemal Aygün hâdise hakkında şunları anlatmıştır:Vak'ayı müteakip Sezaver ve diğer sanıklar Müdüriyete getirilmişlerdi.Sezaver o zaman Emniyet M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1951
  • Mütecaviz durduracak tedbirler Müşterek tedbirler komisyonu henüz bîr karâra varamadı Lake Success 13 A,A.Birleşmiş Milletler j^enel kurulunca tecâvüzü durdurmak için alınabilecek tedbirleri ted kik e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1951
  • TBastarah 1 huride!de tatbike başlanılmıştır.Yasağın başladığı andan itibaren şehir umumî bir sükûna kavuşmuş sayılabilir.Bir zamanlar klakson sesinden kulakları çın çın öten halk önlerinden sessiz se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1951
  • Et kombinalarının makineleri geliyor Ankara,13 T.H.A.Er zurumda kurulmakta olan Et Kombinasının malzemesi pey derpey gelmektedir.îskende run ve İstanbul limanların» çıkarılan bu malzeme Toprak Mahsull
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1951
  • Kadıköy ikinci Sulh Hukuk Yargıçlığından 951/3 Kadıköy Sivastopol sok.19 sayıda mukim iken vefat ede Mehmet Derinin terekesine mahkememizce el konulduğundan müteveffanın ikametgâhında tesbit edilen eş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.03.1951
  • Istanbul 4.cü icra Memurluğundan 950/3334,Mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen 1 kasa,çe,iik dosya dolabı,300 metre cilt bezi 3 numaratör 19 top muhtelif cins kâğıt 27.3.951 tarihine rastlaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.03.1951
  • Hurda malzeme satışı Sümerbank Bursa merinos ve Hereke yünlü ve Halı dokuma sanayii Müessesesi Hereke Fabrikası Müdürlüğünden Aşağıda başlıcalarmın cins ve mikdarlan yazılı hurda man zemeler 19.3.951
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.03.1951
  • Yüzünuî^ ^fi^fir Böl Köpüklü-Netjs Kbkw?M Tuvalet Sabunları 10Ö Saftır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.03.1951
  • İstanbul Belediyesi Hâniarı Gıda maddesi alınacak Vahit Mikdarı fiatı Cinsi Kilo veya adet Kuruş Tutarı Liva Krt İlk Şartname teminatı bedeli Lira Kç„ Lira Kr:i Zeytinyağı Un Makarna Şehriye Nişasta P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.03.1951
  • Geçen sen» gerimizde milli 7e temsilî karşılaşmalar yapan Alman «füıo?tcrîoml Serbest güreş mi!lî akim seçmeleri Ankara,13 T.H.A.26 Nisanda Helsinki'de,yapılacak olan dünya serbest güreş müsabakaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.03.1951
  • Profesyonel futbol'un başlayışı ve terakkisi Güney» kuzey rekabeti vesilesiyle doğan profesyonellik» Büyük Britanya fu+bolünün terakkisinde mühim roller oynamıştır Bugüne kadar,çeşitli devreler geçire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.03.1951
  • İs anın en ş 27 kere lig şampiyonlu ğunu kazanan takım.Üç fakır genç tarafından kurulan kulüb.İbrox Paik'da vukubulan iki meş'um kaza.İskoçyanın,Glaskow Celtic ile birlikte en sayılı ve en eski futbol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.03.1951
  • Gönen Belediye Başkanlığından Yeni yaptırılan Belediye Kaplıcalan i.Mayis.951 tarihinden İtibaren beş yıl müddetle 70.000 Ura muhammen bedelle 22/Mart/901 perşembe günü saat 10 «t arttırma Ue kiralana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.03.1951
  • Tekel Genci Müdürlüğü ilânları Satınalma Komisyonu Başkanlığından 1 Mevcut şartnamesine göre muhtelif eb'atta,cem'an 158,550,Bobin ve cem'an 199,000 yaprak halinde alüminyum vfolyo pazarlıkla satın al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.03.1951
  • Kartal Belediyesinden i 1951 yılı zarfında belediyemizce fukaraya verilecek azami 16 bin adet ekmek açık eksiltmeye,çıkarılmıştır.Ekmeklerin muhammen bedeli 3000 lira olup geçici teminatı 225 liradır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6