Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.03.1951
  • Kuryemize silâhlı tecavüz dolayıstyle BULGARİSTAN'I PROTESTO ETTİK Yurda dönmekte olan Sofya Başkâtibimiz silâhla tehdit edilip mühürlü kurye çantası arandı ve diplomatımız birkaç saat tevkif edildi A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1951
  • Dün sabaha karsı ğehrimize gelen yeni Ermeni Patriği YeşilköY hava alanında Ermeni Patriği dün sabah geldi Yeni Patrik Haçaduryan önümüzdekî hafta içinde merasimle tac giyecek Uzun bir zamandanberi şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1951
  • BASIN BALOSU 17 mart cumartesi Taksim Belediye Gazinosu Davetiyeleri Gazeteciler Cemiyetinden aldırınız.Tel:21222,25403
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1951
  • Hükümet 26 Martta gy^ Kabine hakkında çeşitli tefsirler devam ediyor Muhalefet,Kabine üyeleri arasında ihtilâf olduğunu iddia ederken hükümet te programını hazırlıyor.Eğribozun D.P.den istifası asılsı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1951
  • Iu defaki kabinede Başbakan yardımcılığına getirilen eski Başbakan Pleven Fransız kabinesi kuruldu Henri Queuille'in kabinesinde üc başbakan yardımcısı bulunuyor Paris 11 AP)Cumhürbaş kanı Vincent Aur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1951
  • iki maskeli hırsız yakalandı İzmir,11 T.H.A.Dün gece yarısından sonra şehri *nj;de iki maskeli hırsı?hiı kasayı soyarken suç üstü yakalanmıştır.Meçhul bir şahıs hafta içinde Emniyet Müdürlüğüne müraca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1951
  • Paraşütlerin mühim rolü 6 martta Amerikan ye İngiliz uçak birlikleri müştereken bir hava manevrası yapmışlardır.Başarı ile geçen bu manevrada nakliye uçaklarından paraşütle tam teçhizattı bataryalar i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1951
  • Rusya ve peyklerinin iıarb hazırlığı Belgrad,11 A.A.United Press)Mareşal Tito kurtuluş savaşının millî kongresi üyeleri önünde bugün bir demeçte bulunmuştur.3200 üyenin hararetli alkışlariyle karşılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1951
  • Fransız havacıları Şehrimizde bulunan Fransız Sivil Havacılık Okulu Müdürü,Türk misafirperverliğinden sitayişle bahsetti İki gündenken şehrimizde bulunan Fransız Millî Sivil Havacılık Okulu öğretmen v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1951
  • "hayır,mı diyecek Yarınki dörtler toplantısında Gromyko'nun yine hayır demesi kuvvetle muhtemel Paris,11 AP.A.P.ajansi muhabiri Eddy Gümore bildiriyor:4 Dışişleri Bakan Yardımcıları pazartesi günü tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1951
  • |De Gasperi| iLondra'yal gidiyor İtalyan Başbakanı İngiliz devlet adamlariyle iki A memleket meselelerini a müzakere edecek w Roma 11 A.A.İngiltere hükümeti tarafından Londraya davet edilen İtalya Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1951
  • Karadeniz tütün piyasası Samsun,11 T.H.A.Bir haftadariberi açılmış bulunan Samsun tütün piyasasında hararetli alış verişler devam etmektedir.Geçen seneye nisbetle fiatlar daha iyi olduğundan alıcı da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1951
  • J-¦A-i-Beşiktaş Vefayı,Emniyet Kasımpaşayı mağlûp etti Her geçen hafta biraz daha enteresan bir mahiyet alan lig maçlarına dün de devam edilmiş ve mevsimin en mühim maçında.Beşiktaş güzel bir oyunla V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1951
  • Korede taarruzlarına devam eden müttefik birliklerinden biri yürüyüş halinde Kore'de Müttefik taarruzu gelişiyor 6 kilometrelik bir cephe üzerinde yapılan taarruz neticesinde Çinliler 3 mil geri atıld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.03.1951
  • KONGRE ¦Jr Üsküdar Kızkulesi Gençler Birliğinin kongresi 21,3.951 çar samba günü saat 20 de kulüp lokalinde yapılacaktır.TOPLANTI C.11,1'.Kadıköy Osmanaga bu cağının aylık toplantısı dün sa balı saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1951
  • Klakson yasağı şehrin her tarafına teşmil edilecek Beyoğlu ve civarında tatbik edilmekte olan klakson yasağı çok iyi neticeler vermiştir.Şoförlerin lüzumlu lüzumsuz klâk son çalmalarından bizar olan İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1951
  • Hamalbaşdar Belediyeyi dâva edecekler Şehrimizde çalışmakta olan hamalların 38 idare memurundan otuz üçünün işine.Vali ve Belediye Başkanlığı tarafın dan son verilmiştir.İşlerinden atılan idareciler,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1951
  • Taşköprüde Kırşehir hâdisesi telin edileli Tajköprü MİLLİYET)Kırşehirdeki Atatürk büstü.Be hayasız ve alçakça yapılan menfur tecavüzün tel"ini için Cumhuriyet alanında toplanan on binlerce kişinin işt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1951
  • Uluboriuda l luboılyvu kalkındırma Derneğinin faaliyeti Uluborlu MİLLİYET)Lst;uıbulda teşekkül eden Ulu uurluyu kalkındırma Derneğinin müteşebbis heyeti ilçemize gelerek üç gündenbeıi programlarını ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1951
  • Erzurum'un 33 üncü kurtuluş yıldönümü Erzurum Milliyet)Er-urumun 33 üncü kurtuluş yıl dönmü münasebetiyle,şehirde emsali görülmemiş heyecan var.Bundan evvelki merasimlerden farklı olması için Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1951
  • Bursada Vali Vekilinin basın toplantısı Bursu MİLLİYET)Vilâyette ayhk basm toplantısı mı yapan Vali V.Hilmi İncesulu gazetecilere hastahanedispanser,göçmenlere yardım faaliyeti,köy ve ilçe yolları etr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1951
  • Fecî bir otomobil kazası Küçukpazarda fecî bir kamyon kazası olmuştur.Şo för Necati Unsalın;idaresinde,ki 4383 numaralı kamyon,eşya yüklü olduğu halde Kü çükpazarda Sabunhane yoku şundaki bir ardiyeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1951
  • Bir göçmenin parasını çalmışlar Fatihte iğrenç bir hırsızlık lıâdisesi olmuştur,Bulga ristandan gelen göçmenler den Ömer,bir müddet önce Hoeadedc mahallesinde oturan Mehmet Ali'nin evine sı ğmmış ve o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1951
  • Mülteciler teşkilâtı IKO'nun Türkiye'deki mültecilere yaptığı yardım yarım milyon lirayı aşıyor 1 temmuz 1947 denberi mem leketimizde faaliyete geçen mil letlerarası mülteciler teşkilâtı ıım yurdumuzd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1951
  • HALKIN SESİ Gelen cevaplar Gazetemizin 18,2.951 tarihli nüshasında çıkan «Lîman memurlarının derdi başlıklı yazı hakkında Dev let Denizyolları Genel Kdtipliğinden aşağıdaki cevabı aldık,neşrediyoruz;N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1951
  • Busene istanbul sergisi acılmıyacak Henüz hazırlıklara başlanmadığından,Ticaret ve Sanayi Odası da beynelmilel mahiyeti haiz olmayan bir serginin masraflarını paylaşmıyacağmdan bu yıl sergi acılmıyaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1951
  • Turfanda sebzeler bollanmağa başladı Havalar ısındıkça momle ketimizin Cenup bölgelerinden gelmeğe başlayan tur fanda sebzeler çoğalmakta dır.Dilhasa son günlerde% ha le,külliyetli miktarda bakla ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1951
  • Yaü fiatlarında düşüklük başladı Uzun zamandanberi Katların artması ümidiyle elde tutulan Trabzon yağlan havaların ısınmağa başlaması üzerine depolardan çıkarılarak piyacj.ya arzedihneğe başlan mıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1951
  • Portakal fiatları yükseliyor Mevsimin,geçmiş olması yüzünden portakal fiatları yükselmeğe başlamıştır.Mey va halinde 120 lik sandıklar 13 İh adan 16 liraya yükselmiştir.Toptan fiatlarda,portakal başın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1951
  • Iran başkonsolosu memleketimi/den ayrıldı İran'ın eski Başkonsolosu B.MifUıh,Orta Elçi p«yesiyle tâyin edildiği Hamburg'a gitmek üzere dün saat 13 de Yeşilköyden kalkan bir İr landa uçağiyle şehrimizd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1951
  • Askeri bahisler ingiliz askerinin hakikî kıymeti Bugün sizlere,şahsında bü yüklüğün işaretini taşıyan bir insanı tanıtmama müsaade buyurun.Yazımda sadece,İngiliz İmparatorluğu Ge nelkurmay Başkanı Mar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1951
  • Lüleburgaz öğretmenlerin* deu 50 kişilik bir kafile şehrimize jreldi Lülehurgaz öğretmenlerin den müteşekkil 50 kişilik bir kafile ziyaret maksadiyle,evvelki gün şehrimize gelmiş ve dün gece tekrar Lü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1951
  • Yuîianistana hayvan ihracatı devam ediyor Yunanistaııa canlı hayvan ihracatı devam etmektedir.Canlı hayvan ihraç fiatlannın dış piyasa fiatlanna uyması bu husustaki faaliyeti hızlandır,maktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1951
  • Yoğurt fiatları İlkbaharın yaklaşmasiyle yoğurt istihsali günden güne artmakta dolayısilye fiatlar da düşmektedir.Halen 7 kiloluk yoğurt tenekeleri 250 ilâ 325 kuruş arasında muamele görmektedir.Topta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1951
  • Veremle savaş Old,Prof.Dr.Tevfik Sağlam 70 biıı lira değerindeki 2 dükkânını Veremle Savaş Derneğine hibe etli Değerli doktorlarımızdan or dinaryüs profesör Tevfik Sağlam,biri Hamidiye türbesi civarın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1951
  • Lodos fırtınası dindi Uç gündenberi devam eden lodos fırtınası dün sabaha karşı dinmiş ve dün sabahleyin rüzgar poyraza çevirmiş tir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1951
  • Yobaza maşallah Mersinin bir köyünde camide vaaz veren bir hoca tev kif edilmiş.Bu zat kürsüde Atatürk inkılâplarından bazılarını ele almış,vermiş veriştirmiş.Bütün yobaz hinciyle şapkadan başlamış:«B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.03.1951
  • Çekoslovak başpiskoposu uzaklaştırıldı Prag,11 A.A.Çekoslovakya başpiskoposu Monsen yöV Beran,Rusya ile işbirliği yapmayı reddettiğinden Pragdan uzaklaştırılmıştır.Prag radyosu Monsenyör Be ran'a yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1951
  • Bayar.Mucin Valisini kabul etti Ankara,11 A.A.Cumhurbaşkanı Gelâl Bayar,büyün Çankaya'da Muğla Valisi Dilâvtr Argun'u kabul etmiş,lor ve öğle yemeğine alıkoymuşlfardır.Bu kabulde Çalışma Bakanı Muğla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1951
  • Doğu Batı ihtilâfı Bu Birleşmiş Milletler anayasasının tatbikini isteyin istememekten doğmaktadır Nevyork,il A.A.Birleşmiş Milletlerde Amerikan temsilcini yavcl:mci,Si Eı est Gross,Nevyorktrî,gazeteci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1951
  • Fvaosız Şefkat Yurdumla tün bir tören yapıldı Bomonvi'deki Küçük Hemşireler Şefkat Yurdunun yıllık ananevi töreni bugün saat 13 te yurd binasında yapılmış tır.Törende Vali ve Belediye Başkanı Prof.Gök
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1951
  • Bnzı semtlerde ekmekler bozuk çıkıyor Soıi zamanlarda,bazı semtlerde,bilhassa Fatih,Orta koy,Kasımpaşa ve Yenişe hir semtlerinde ekmekler çok bozulmuştur.Eu hususta yapılan şikâ yetlerin artması üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1951
  • R u 8 y a n i 11 Almamadaki gayretler i Berlin,11 A.A.Ban Berlinde bulunan üç iktisadî uzmanın bildirdiklerine göre Sovyetler doğu Avrupanm silâhlanmasma ait geniş plânlar hazırlamaktadırlar ve bu plâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1951
  • Yeni Iran Başbakanı hrf-H oldu Tahran,11 AP.Saray Nazırı ve İranın eski Vaşington büyük elçilerinden Hüseyin Ala bugün öğleden sonra Şah tarafından Başbakan tâyin edilmiştir.Bu sabah İran mebusan mecl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1951
  • Sovyet siyaseti harbi tahrik eden bir unsurdur Belgrad 11 A.A.Afp)Slo vanyada,Lubliana şehrinde seçim propagandası münasebetiy le yapılan ve 25 bin kişinin iştirak ettiği toplantıda söz alan,Başbakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1951
  • Hârici kısa haberler ÎNGÎLTEHEDE Bugün ingiltere Harbiye Ba kanlığından bitirildiğine göre Yunanistandakl ingiliz atken heyetî kumandan» Tuğgeneral.Packard Oria-doğJU ingiliz kuy 'vetleri kurmay başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1951
  • Milletlerarası Bankanın gecen yılkı mesaisi Santiago Şili)11 A.Â.Birleşmiş Milletler iktisadî ve sosyal konseyi iktisadî gelişme ve teknik sahada yardım meseleleri üzerinde müzakerelerini bitirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1951
  • Sovyetler cahil kütlelerden imza toplayarak Birleşmiş Milletlerden çekilmek için propaganda yapıyor Londra 11 A.A.Lbs)Daily Herald gazetesinin siyasî yorumcusu Ewer,Rusyanın Birleşmiş Milletlerden ayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1951
  • yaptığı büyük tahribat Komünist Çin lideri,Kremlin liderleriyle sıkı bir temas halindedir.Yalan,hilekârlık ve şiddet kullanmak bunların başlıca metodlaı:dır.1946 senesinde Kore ve Mançuryada lirleşik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1951
  • Fransada çıkan Le Pırisien Libero adlı gazetede Istanbulda toplanan Amerikan diplomatları konferansının verdiği kararlar incelendikten sonrft Türkiye ile Pakistan arasında bir işlriv!Kjtf teessüs edec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1951
  • Hindiçinî'de durum Saygon,11 A.A.Fransız resmî makamları tarafından dün açıklandığına göre,Saygon'un 15 mil güney doğusunda Hatien bölgesinde bulunan ve asî kuvvetlere ait tesisler paraşütle indirilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1951
  • Dudaklarınızın cazibe sinden kurtulmak kabil mi?Sizden uzakta çıldıracaktım.Dük bana acıdı ve size gönderdi.Dük İmliyor mu?Tabiî anlattım.Babanızın hal ırasına daima bağ lı kaldığı için askımızdan çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1951
  • İngiltere'nin djşjiyaseti Başbakan Attlee,Bevin'iıı çekilmesiyle dıs siyasetin degismiyecegini söyledi Londra,11 A.A.Başbakan Attlee dün yerdiği de meçte,Bevinin Dışişleri bakanağından çekilmesiyle İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1951
  • Güney Afrika Birliği Lake Success,ll A.A.Aps)Güney Afrika Birliği;Güney Afrika,Hindistan ve Pakistan arasında bir konferans toplanmasını isteyen genel kurul kararını kabul edemiyece-ğini Bü'leşmiş Mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1951
  • Çin'de kızıl idareye karşı mukavemet Müteaddit hücumlara girişen çeteciler Keicov mıntakasındaki bütün ulaştırma hatlarını hasara uğrattılar Hong-Kong 11 A.A.«United Press)Cinde komünist ida reye kars
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.03.1951
  • İstanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20,30 da DRAM KISMI ESKİ ŞARKİ Yazan;Reşat Nuri Güntekin Telefon:42157 KOMEDİ KISMI j Yürü ya kutum Yazan':Frans* Arnold ve Ernest Bach Türkçesi:R,Kemal duma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.03.1951
  • Çelik diğer bütün büyük devletlerin olduğu üzere.Rus ların da en sözde sanayiidir.Sovyet çelik sanayiinde çalı şan işçiler en seçme işçiler o lup,bunların verimi,Sovyet sanayiinin diğer kollarında ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.03.1951
  • 1 Sterlin 7.90.00 7.90,00 100 dolar 280.00 280.00 100 Fransız Fr.0.80.00 0.80.00 100 liret 0.44.128 u.44.128 100 isviçre Fr,64,03 64.03 100 Florin 73.68.40 78 68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.03.1951
  • 12,57 Açılış vl" programlar L 13,00 Haberler 13.15 Karışık hafif öğle müziği Pl.13.45 Perihan*Altındağ Sözeri ve Mü nir Nurettin Selçuk tan şarkı ve türküler Pl.14,20 Dans müziğKPl.14,45 Program lar v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.03.1951
  • BASKINDAN Dünya matbuatı hâlen bilhassa Türkiye,ve Orta Doğunun müdafaasiyle meş uul olmakla ve bu.meseleye hemen her gün sütunlarında yer vermektedir.Bu ara da tsviçrede çıkan Neue Zurt her Zcitung g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.03.1951
  • SİNEMA!AR B V X O GX U ALKAZAR 42562)1 Su dan fedaileri 2 Ormanlar ha kimi,Ali 44394)1 StrombolÜ ATLAS C40835)1 Günah-j kâr kardeşler.İNCİ 84595)1 Strombolij ELHAMRA 42236)1 Ha.yatımızın en güzel yıll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.03.1951
  • nfpi UfULJ,yiljJL-ULf.*UrU±-İ' SI v o j.v.i:i j" t-i AHKUM.I—M.Rauf KETKÜDAOĞLU wm# Boil llig£in.pantolonunu fiydi.Etrafında yakalığını ve krovr-iını aradı.Higgins tarr:iylo konforlu,bir mahkûm hücres
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.03.1951
  • Gemide aramağa çıkma komutası;2 Büyuilar,Yuva;3 Cahil,Dilsiz;4 Senenin on ikide biri.Bir nota;5 Kulübe,Soru eki;G Avuç içi,Elbise;7 Hayır İngilizce)Beraber;8 Soytari,Tersi)Hayvan ayak kabisı;9 Sakat,B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.03.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı islerini fiilen idare eden:Vahit Ramiz Hiç Dizildiği yer:N.A.ve A.N.K.Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.03.1951
  • Malta da Amerikan Akdeniz donanması baş komutanlığı meselesi esaslı surette incelenecek Londra 11 A.A.United Press)Yarın Maltada başlı,yacak olan İngiliz ve Amerikan askerî şefleri arasında konfe rans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1951
  • Değişecek olan idarî kanunlar Ankara,11 T.H.A.İçişle.vi Bakanlığı teşkilâtına yaptığı bir tamimde kaymakamların valiler başkanlığında top lanarak halk ilç hükümeti anlagmazlıklara sevkeden antidemokra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1951
  • İzmirde bîr küp bakır sikke bulundu İzmir,11 T.H.A.Ödemişte Abdullah Yurtseven adlı bir vdtandaş tarlasını sürer ken içinde 12 bin bakır sikke bulunan bir küpe tesadüf etmiştir.Bu sikkelerin üzerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1951
  • De Gasperi Londraya gidiyor TBaslarafı 1 incide!rî işbirliği,Almanyanın buna isluaki,îtalyanın doğu hudut lan ve Balkanlar.4 Akdenizin merkezî ve doğu bölgelerine ait askeri ve siyasî meseleler.5 İpti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1951
  • K u r y em ze tecavüz I TBastarafi 1 incide 1 yemiz üç saat kadar mevkuf tutulmuştur.Milletlerarası hukuk ve diplomasi teamüllerine kafiyen uygun olmıyan bu çirkin tecavüzü hükûmetimiz derhal sert bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1951
  • hart)hazırlığı TBaştarafı 1 iııcidel Bulgaristan,Arnavutluk ve diğer memleketleri nüfuzları altına alarak hakikî emperyalistler gibi hareket edenler onlardır.Kominform memleketlerinin Yugoslavyayı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1951
  • Fransız havadarı TBasütrafı 1 incidel Mektep Müdürü ve kafile başkanı M.Manuel Devlet Ha vayolları Umum Müdür Yar dımeısı Rıza Çerçel,Air Fran ce Havayolları Müdürü.Fransa Başkonsolosu ve basın men su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1951
  • Ermeni Patriği dün sabah geldi fBastarafı 1 incide!ca malûmdur.Memleketimin,sevgili Cumhurbaşkanımız Celâl Bayar ve hükümetinin idaresi altında daima ilerlemeler kaydedeceğine eminim.Memleketimden ayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1951
  • İki maskeli hırsız yakalandı TBa$tarafı 1 incide 1 atte iki maskeli şahsın eve geldikleri,mutfağın camlı kapısını kırarak içeri girdikleri görülmüştür.Hırsızlar evin içinde emniyetle yürümüşler ve kas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1951
  • He.4 C.Aiu WO 12 MART 1 9 1 1 Pazartesi Ru.27 Şubat 1366 VAKİT VASATİ EZANI Güneş 6.20 12.12 öğle 12.27 6.15 İkindi 15.40 9.32 Aksam 18.10 12.00 Yatsı 19.40 1.30 îmsak 4.44 11.36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1951
  • Gromyko «Hayır" mı diyecek TBuslarafı 1 incide!le uzlaştırmak gayesiyle yapılıyor.Gromyko,Parodi'nin izahatını dinledikten sonra bunun üzerinde tefsir hakkini âtiye bırakarak derhal şun larx söylemişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1951
  • Tjfün piyasası TBaslarafı 1 incide!rın demet piyasası da açılacak ve satışlar daha çok hararetlenecektir.Memleketimizin muhtelif köşelerinde tütün alıcı firma mümessilleri şehrimize gelmiş bulunmaktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1951
  • SUMERBANK I Vadeli,vadesiz tasarruf mevduatı 30 Nisan 1951 Keşidesinin ikramiyesi.25.000 Liradır 1 Adet 18.000 00 Lira 1.2.00000 1 1.00000 2 500.00 4 250.00 3 beheri 35 M)Liralık Hereke halısı ve ayrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1951
  • Teke!Genel Müdürlüğü ilânları Satınalma Komisyonu Başkanlığından Pazarlığı 12/3/951 pazartesi gürü saat 10 da Kabataş Tekel Genel Müdürlüğü satınalma komisyonunda yapılacağı 23/2/951 tarihinde Hergün,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1951
  • Satınalma Komisyonu Başkanlığından 1,Mevcut şartnamesinde yazılı evsaf ve şerait dairesinde safi 2500 kilo kırmızı ofset mürekkebi Labi red dark BOO ofset)pazarlıkla satın alınacaktır.2.Pazarlık 23.3.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1951
  • 111 takım muhtelif ebadlı iç va dış ete lâstiği satın alınacak t.E.T.T,işletmelerinden 1 Muhammen bedeli 31.371.75 lira olan oto iç ve dıj lâstikleri 14.3.951 çarşamba günü saat 10 da pazarlığa kon,mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1951
  • Gönen Belediye Başkanlığın i an Yeni yaptırılan Belediye Kaplıcaları 1.Mayls.95i tarihinden itibarenbeş yıl müddetle 75.000 Ura muhammen bedelle 22/Mart/951 perşembe günü saat 15 de açık arttırma ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1951
  • İstanbul Belediyesinden:1951 yılı Bina vergisi Mart} Mayıs,Ağustos ve Ekim aylarında1 olmak üzere 4 taksitte ödenecektir.Sayın halka ilân olunur. 3861)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1951
  • *Nj fe pmaştr değildir/Cildinizi besleyecek,gönç ve kiri' şıksız gösterecek,yüzünüze kadife yumuşaklığı vererek güzelliğinizi bir kat daha arttıracak olan PURO TUVALET SABUNU varken,çamaşır ve bulaşığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1951
  • iskenderun Belediyesi Başkanlığından 1 Bir adet 500 600 beygirlik Diesel elektrojen grupu fiat teklif etme usulü ile satın alınacaktır.2 Teklifler en go(j 13/4/951 akşamına kadar gönderilmiş olacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1951
  • Kore'de müttefik taarruzu rBastaralı 1 incide 1 bir gıup ta ban sahilinde Won sar.bölgesini topa tutmuştur.»Saint Paula kruvazörü Haeju kesimini bombalamıştır.C inlilerin mukabil taarruzu püskürtüldü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1951
  • Memur yetiştirme o kulları Ankara 11 T.H.A.Milli Eğitim Bakanlığı meslek okullarında yaptığı tetkikatı bitir,mistir.Netice hemen bütün o-kullarımızın memur sistemi üzerine kurulduğunu göstermiştir.Mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1951
  • Müstahsilin elinde kaluıı mangal kömürleri Şile ve Çatalcadaki mangal kömürü müstahsilleri ellerindeki mallarını satama mışlardır.Vilâyetle Orman İşlctmele riıie müracaat eden müstahsiller ellerindeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1951
  • Milletvekillerinin temasları Demokrat Parti İstanbul Milletvekili,bugünden itibaren ilçelerde halkla temasla ra başlayacak,dilek ve şikâ yetleri dinleyeceklerdir.Milletvekilleri bu temaslarını tamamla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1951
  • Bursada şiddetli yağmurlar Bursa 11 A.A.Bugün Bursada:dündenberi yağan yağ murlar dolayısiyle dereler taşmış ve Karacabey,Kemalpaşa ovalarını sular kaplamıştır în sanca zayiat yoktur.Uludağ da eriyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1951
  • Japonya'ya Amerikan yardımla n Vaşington,11 A.A.Res mi kaynaklardan dün öğrenil diğine göre,Birleşik Amerika Japortyaya stratejik ehemmiyeti haiz maddeler sevketmeyi tasarlamaktadır.Bu tasan gereğince
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1951
  • Komünist tahrikçiliği yapan eroinci İzmir,11 T.H.A.Eroin kaçakçılığı yüzünden bugün Hasan Erpay adında birinin evinde yapılan araştırmada kendisinin komünist tahrikçi,ligi yaptığım isbata yanyacak ves
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1951
  • Kavm uçak Londra,11 A.P.Birleşik Amerika hava kuvvetleri karargâhından bugih* bildirildiğine göre,dün Akdeniz bölgesinde içinde 12 kişi olduğu halde kaybolan D-29 Amerikan bomba uçağının İngiltere,Fra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1951
  • İsletme ve Tekel Bakanları Ankara'ya döndüler Ankara 11 T.H.A.Menderes kabiıfesinm seyahatte bu lunan iki üyesi "işletmeler Ba kanı Hakkı' Gedik.Tekel ve Oümrük Bakanı Rıfkı Salim Burçak bu sabah şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1951
  • Fransız kabinesi kuruldu fBastarafı 1 incide!kûnıetin reisi Rene Pleven,digeri Cumhuriyetçi halk hareketi partisinin lideri G.Bidault,üçüncüsü ise evvelki kabinede Avrupa konseyi işleri Bakam bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1951
  • Pakistanda bozguncu faaliyetler Yeni Delhi;11 A.P.«Yeni Demi Time.gazetesi Knraşi'den aldığı bir habere nazaran:Pakistan'da geçenlerde mûydana çıkarılan ordu mensuplarının komplosunun gayesi memlekett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1951
  • Kabine hakkında tefsir ler TBastarafı 1 incide I mek mecburiyetini duyuyorum.İşin aslı sudur:Adanadan îzmire fümüge edilmemiş pamuk ve pamuk to humu sevkıyatı kafiyen yasak tır.Yalnız kanun vekâlete b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.03.1951
  • Istanbul Ping Pong şampiyonası İstanbul,11 T.II.A.Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi tarafından tertip edilen Ping Pong şampiyonası 25 mart cu martesi günü bağlıyacaktır.Yarın saat 11 de Tenis,Eskrim,Da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.03.1951
  • Aston Villa'dan Sund erland'a geçmesi,kulübü için hayli zararlı olan Trevor Ford ingiltere'de beraberlikler baltası Lig ve kupa maçI hu haftaki neticeler Ilcî kupa dömi-final karşılaşması da beraberli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.03.1951
  • Kahire Enternasyonal tenis turnuvası çift erkek finali Kahire,11 T.H.A.Bugün oynanan Kahire enternasyonal tenis turnuvası çift erkek finalinde Jaroslav Drobny Mısır)Felicissimo Ampon Filipin)çifti,Von
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.03.1951
  • Lig maçları puan cetveli 4* M G B M A Y P Beşiktaş 10 7 3 0 29 7 27 Vefa 10 7 1 2 24 9 25 Fenerbahçe 10 6 1 3 25 9 23 Galatasaray 9 5 2 2 15 11 21 Lstanbulspor 9 3 3 3 12 17 18 Kasımpaşa 10 1 3 6 11 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.03.1951
  • Dtan Emniyete 2 O yenilen Kasımpaşalılar.Fenerbahçe maçında Emniyet,dünkü maçta Kasımpaşayı 2-0 yendi ıJün de inönü stadında devam edilen lig maçlarının ilk karşılaşması,saat 13,45 te Kaaırupaşa ile B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.03.1951
  • Hindistan,İranı yenerek Asya Olimpiyatları Futbol şampiyonu oldu Yeni Delhi,11 T.H.A.Bugün Asya olimpiyatları futbol turnuvasının final karşılaşmayı Hindistan ve İran takımları arasında yapılmış ve bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.03.1951
  • Beşiktaş Lig liderliğini elden bırakmadı Dün Beşiktaş takımı Vefayı 1-0 yendi Bütün maç boyunca çok hakim bir oyun çıkaran Siyah Beyazlılar galibiyet golünü birinci devrede sağ iç Recep vasıtasiyle at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor