Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.03.1951
  • Dün,F.Bahçe Beykoz'u 2-0 yendi G.Saray-1.Spor maçı tehir edildi Lig maçlarının 10 uncu hafta karşılaşmalarına,dün de İnönü stadında devam edilmiştir.Günün ilk macında Fenerbahçe,Beykozu 2 0 mağlûp etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1951
  • Dünkü şiddetli lodos fırtınası Fırtına yüzünden şehir hatları seferlerinde aksaklık oldu,Britannic vapurundaki seyyahlar gemilerine dönemediler Yazısı 5 incide)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1951
  • Bey in'in istifasının akisleri İstifa bütün dünyada bir sürpriz tesiri yaratmadı Londra 10 A.A.Reuteı)Dışişleri Bakanlığından verilmij olan bir resmî beyanatla Be.vi nin istifasının yabancı başşehir l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1951
  • Dörtler toplantısında Bir türlü terakki kaydedilemiyor Gündemin hazırlanması için ileri sürülen bütün yumuşatıcı teklifler Rus delegesi Gromyko tarafından tatminkar görülmedi Paris 10 A.A.Afp)Bakarı y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1951
  • f BASIN BALOSU l 7 mart cumartesi Taksim Belediye Gazinosu Davetiyeleri Gazeteciler.Cemiyetinden aldırınız.Tel:21222-2-5408
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1951
  • Korede ileri hatlara doğru hareket ile Birleşmiş Milletler kuvvetlerinden bir birlik taarruzu gittikçe artıyor Han nehri kuzeyindeki komünist müdafaa mevzileri müttefik taarruzu karşısında mukavemet k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1951
  • İşçi partisinde Attlee dedi-ki:Komünist tecavüzü mevcut Londra 10.A.A.United Press)t—ingiltere Başbakanı Clement Attlee,bugün Ruslar «Tecavüz emperyalizminden» vazgeçme,dikçe batı ile doğu arasındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1951
  • Dün gönüllü has-X tabakıcılık kursun-g da törenle diploma verildi Kadınlar gönüllü servisi Bayan Russell Dorr dün yaptığı mühim bir konuşmada derhal böyle bir teşkilâtın kurulması lüzumunu belirtti An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1951
  • Fransız kabinesini kurmakta olan Henri Queille Fransada kabin* buhranı halledildi Queille itimat reyi aldı Bu suretle 9 günlük kabine buhranı koalisyon kabinesi bir kovalisyon kabinesi kuruyor Paris,1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1951
  • Dün adceki boks maçları ingiliz West Ham boks ekibi son karşılaşmasını,dün gece Qalatasaray,Elektrik ve Kara gücü boksörlerinden teşkil edilen/bir yaptı.Çok zevklL"^ an eden müsabaka lar(î&f!şü 'netic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1951
  • n Mm W" Pakistan Büyük Elçisi Mian Bjeşir Ahmet ve eşi Begum G.A.Beşir Ahmet,Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü şerefine 9.3.1951 günü Ankara Palasta bir akşam yemeği vermişlerdir.Resimde Dışişleri Bakanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1951
  • sik,î* «T Dün gürültülü bir toplantı yapan Muallimler Birliği ictimama katılanlardan bir grup MUALLİMLER BİRLİĞİNİN GÜRÜLTÜLÜ KONGRESİ Saatlerce şahsiyet üze madan acayip bir seci İstanbul Muallimler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1951
  • Fas işi ve Arap Biri iği Birlik Kah i redeki toplantısında bu işi inccliyecek Londra,11 Radyo)Ar*ap Birliğinin bugünkü toplantısında,Fransaya karşı yıl lârca başarılı mücadelede,bulunan meşhur Abdülke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1951
  • Reisicumhurun başkanlığında toplanan Menderes Hükümeti evvelki içttimalarından birinde Yeni kabine Reisicumhurun başkanlığında dün toplandı Yeni hükümet,programını Meclisin açılacağı 26 Martta Meclist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.03.1951
  • Kalay fiatları devamlı surette düşüyor Bir müddet evvel alabildiği ne yükselmiş olan kalay fiatlaıı son günlerde hem dış hem de iç piyasalarda devam lı suretle düşmeye başlamıştır.Şehrimiz piyasasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1951
  • roporta Dertli fakat Eüks binalı bir ilçemiz:Hendek İstanbul Ankara yolunun önemli bir durak yeri olan Hendek ilçesine ilk girişte kocaman meydanı dolduran o tobüs,tenezzüh,kamyon ve sair vesaiti nakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1951
  • Bere grye»leı Şapka kanununa nuıhnlif hareket ederek,başlarına bereye benzer bir nevi serpuş giyen Fatihte iki ve Aksarayda bir kişi yakalanmış ve ad liyeye verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1951
  • Muhtelis memwr Devlet Denizyolları memurlarıadan olan Sadi Koçubay bir tamir işi için kendisine to diye olunan I20Ö liray)ümmetine geçirmek iddiasiyle ad liyeye verilmişti.Sanığın du ruşınusına dün sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1951
  • Fatma Tatarî'ııiıı açtığı dâva Fatma Tatarînin otomobilini hasara uğratmak ve ken dişine hakarette bulunmak id diasiyle adliyeye verilmiş olan Cüneyt,Zehra.Fasih,Ha tic:Yüksel ve Makbule adın daki 6 g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1951
  • Esrar satan okul kapıcısı Büyükadadaki Rum Yetim Okulunda kapıcılık yapan ML hal ve Panayot esrar satar ken Emniyet memurları taralından suç üstünde yakalanmış ve dün adliyeye teslim edilmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1951
  • Bir hafta içinde 133559 kilo ceviz ihraç edildi Dış piyasalara yapılmakta olan ceviz ihracatı devam etmektedir.Son bir Jıafta içerisinde 139,559 kilo ceviz edilmiştir.Bunun 64.359 kilosu Amerikaya,27,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1951
  • Yahudi Menuhin Valiyi ziyaret etti Amerikalı viyolonist Yahudi Menuhin dün saat 11.30 da Vali Prof.Gokayx makamında ziyaret etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1951
  • Ucuz evlerin münakaşası yakında yanılacak Daimî Komisyon dün Vali ve Belediye Reisinin başkanlığında toplanarak ucuz evlerin münakaşa şartnamesinin hazırlanması işi ile meşgul ol muştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1951
  • ıra r ı mahkûm Bileklerindeki kelepçeyi ınp kaçan mahkûm otobüste yakalandı Muhtelif hırsızlık suçların dan sabıkalı olup son olarak Kayseride bir şahsın 8000 lira sini yankesicilik suretiyle çalan İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1951
  • Kayserîde Kontrolsüzlük yüzünden yiyecek fiat lan bir hayli yükseldi Kavse:Milliyet)Son bil iki ay irinde gıda maddeleri f atlan bir hayli yükselmiştir 120 kurusa atılan etin kilosı 165 e,tade yaf da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1951
  • Çâycumada 122 nüfuslu bir göçmen kafilesi geldi Çaycuma,MİLLİYET)İlçemize tahsis edilen göçmen lerden 122 nüfustan mürek-Ki'P 23 aile dün trenle gelmiş ve Kaymakam vekili,bütün memurlar ve yüzlerce ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1951
  • Dörtyolda Kore kahramanlarımıza gönderilen 10.000 poıtaka' Dörtyol MİLLİYET)İl yem iz ticaret odasının tcşebbü su ile Dörtyol portakal tacir,lfi'i tarafından hazırlanan yüz sandık içinde on bin portak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1951
  • Sinema inşaatında usulsüz ödemeler Bursa 'Milliyet)Yehise hirden haber verildiğine göre 948 nenesinde inşasına başlanan otel,sinema ve dükkânlar 950 senesinde bitmesi lâzım ge lirken bitmemiştir.Yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1951
  • Hiçte Göçmenlere yapılacak yardım iliç Milliyet» Göçmenlere yardım olarak bugüne kadar yardım komitesi tarafından bin lira para toplanmış ve iki fona yakın hububat sağlanmış tır.Ayrıca teşekkül eden k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1951
  • Çanakkalede Hapishaneden kaçan 3 mahkûm yakalandı Çanakkale Milliyet)Ceza evinde 15 seneye mahkûm Yeniceli Hasan Bilgin ve müteaddit hırsızlıklardan mevkuf Cemal Çiftçi Ve Mehmet Duman adıı da üç mahp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1951
  • KONFERANS Erzurumun kurtuluş yıldör.ü mü münasebetiyle yarın saat 17,30 da Türk Ocağında.Burhanettin Konurtay tarafından «Dünkü ve bugünkü Ereurum» adiı bir konferans verilecektir.BALO ir Her sene mev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1951
  • ihraç mallarımız Ham maddelerimiz,mamul veya yarı mamul bir halde ihraç edilecek Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Bölge ve Sanayi Birliğine gönderdiği bir yazıyla,dış piyasalara ve bilhassa serbest dolarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1951
  • Kürede savaşan bir yüzbaşının göçmenlere yardımı Göçmenlere Yardım Komitesi Başkanı Vali ve Belediye Başkanı Prof.Gökay göçmen lere Koreden 50 lira bağışta bulunan savaş birliğimize mensup Yüzbaşı Rız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1951
  • Zeki Velidi Togaya İran hükümeti madalya verdi Edebiyat Fakültesi Profesör lerinden Zeki Velidi Toga ym İran maarifine yaptığı fay dah hizmetlerinden dolayı dün saat 17 de İran konso loşluğunda yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1951
  • Fransız havacıları bu aksam Ankaraya gidecekler Cuma sabahı,uçakla timize gelmiş olan Fran sız Millî Sivil Havacılık Okulu öğrencileri dün öğleden evvel şehrimizdeki cami ve sa rayları gezmişlerdir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1951
  • Bit adam karısını bıçakladı Üsküdarda tnadiye mahallesinde oturan Mustafa Durmaz adında biri,küçük bir me sele yüzünden çıkan kavga sonunda karısı Emincyi bıçak la yaralamıştır.Sanık yaka lanm:ştır.Ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1951
  • İki randevu evi basıldı Beyoğlunda,Asmahmesçitte oturan Memnune ve Tepebaş«acta Minare sokağında oluii.il Melâhat adındaki iki randevucu kadının evleri za bıtaca basılmış ve birinci ev de 2 çift.ikinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1951
  • bir hâdise oldu Bir meyhaneciyi yaralayıp parasını gaspedenler,surları sabit olduğundan hapse mahkûm edildiler.Kararın tefhimini müteakip sanıklardan biri mahkeme heyetine ve savcıya hakaret edip hâdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1951
  • Kumaş ithali İçin döviz istiyeıı tacirler Bâzı kumaş tacirleri Alman ya,İngiltere ve İtalyadan ku mr.ş ithali için Bakanlığa mü racaat ederek kendilerine dö viz tahsis edilmesini istemişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1951
  • Bulaşıcı hastalıklarla mücadele isine 15 bin lira tahsis edildi Scğ'lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı,bulaşıcı hastalıklar la mücadele için Sağlık Müdürlüğü emrine 15 bin liralık ödenek göndermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1951
  • Zürih Üniversitesi öerencikıi şehrimize geliyorlar Zürih Üniversitesi Edebi yat Fakültesi öğrencilerinden 27 kiçilik bir kafile başlarında profesörleri olduğu halde 27 martta cehrimizi ziyaret edecekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1951
  • Doııiyyoları Genel Müdürü Ankaradan döndü Ankarada Denizbank kanunu tasarısı çalışmalarına iş tirak eden Denizyolları Genel Müdürü Yusuf Zij'a Önis düiî sabah ekspresle şehrimize dönmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1951
  • İrade kudrefî Müteveffa Amerika Cumhurreîsi Rooosevelt gençliğindenebri hasta idi.Çocuk felcinden bir türlü kurtulama mış,iki bastonla fakat daima müşkülâtla yürür,geniş hareketler yapamaz,beden faali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1951
  • HALKIN SES Davutpaşa sahili Davutpaşada oturan bir okuyucumuzdan aldığımız mektubu aynen aşağıda neşrediyoruz.Alâkadarların nazarı dikkatini çekeriz;Her yerde olduğu gibi Davutpaşada da inşaat yerleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.03.1951
  • Hasta işçilere bedava ilâ temin edilecek Ankara,10 T.H.A.İşçı Sigortalan Kurumu muhtelif vilâyetlerde bulunan sag lık istasyonları ve dispanseri leri tarafından hasta işçilere verilecek reçetelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1951
  • Yuuanistana kasar ihtac ediyowiz Son güölerde Yunanistan?mühi'm miktaıda kaçar peyniri ihraç edilmiştir.Buna raj men iç piyasa durgundur.Dün Trakya malı kaşar 2fK)340.Anadolu malları ise 270 300' kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1951
  • Şiar iye kdbiıusi i i»iifa etti Şam 10 CAP)Nâzım KudL.s4 Kabinesinin istdfa.ettiği bü-gün resmen teyit edilmiş fakat herhangi bir sebep gösterilme mistir.Cumhurbaşkanı bu sabah muhtelif siyasî parti l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1951
  • iki gün snora öğle üzeri» bir ormawdwn çıkarken Kozlogfnin tepeler üze rmde sıralanmış yel değirmenlerini gördüler.Jan'm kalbi parçalanmış gibi atmağa-başladı.Geleceğinden kimsenin haberi yoktu.Helen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1951
  • Harici kısfl haberter JAPONTADA Temsilciler Meelisi Balkanı ve mütarekeden sonra ilk-başbakan olaıv Kijufc» Shidehata bugün i»lr kalb krizi neticesin,de ölmüştüB,Eski başbakan 73 yasında idi.General M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1951
  • İki ayda üç yüz bin asma futanı tevzi eelikK Ankara,10 T.H.A.Ta-n%ı Bakanlığına gelen malû mata göre istafltoulrftefci^asma fidanlıkları ve bağcılık deneme istasyonu 1951'yılı ilk iki ayında 18 bin kü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1951
  • Amerikadan yirmi fees bin ton mısır İthal edilecek Ankara,İ0 T.rT.A;Toprak Mahsulleri Ofisi Karadeniz bölgesinin mısır ihtiyacını karşılamak üzere İstanbul limanından mısır sevkiyatma başlanmıştır.Her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1951
  • ütle halinde göçmen Bulgarların hasat mevsimi sonunda kütle halinde göçmen şevkine girişecekleri kuvvetle tahmin «diliyor Ankara 10 T.H.A.BuL giiı hükümetinin,memleketimi;ze göç etmek üzere hazırlana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1951
  • Yabancı ler Buılatın icrayı san a t eüuçJerme müsaade edilmiş c!cj«ildir Ankara 10 ı'A.A.Saslık ve Seval Yardım Bakanlığından bildirilmiştir;Son günlerde bazı gazeteler de Birlenmiş Milletler teşkilât
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1951
  • Adanada da Atatürk düsmanısu-ı telin edÜJH Adana İÜ MİLLİYET)Kırşehir hâdisesi münasebetiyle komünizm ve Atatürk düşîitaniıgmı te**in maksadiy ¦le bugün Milli Türk Talebe Birliği,tarafmdan bir miting
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1951
  • Sanayi kongresi üisaıı Ankara,10 A.A.Ekonomi ve Ticaret Bakanlığın-im\tebliğ "edilmiştir:Evvelce 12 martta Ankara,da toplanması karalaştırılmış olan sanayi kongresi 13 şubat ta radyo ve müteakiben gaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1951
  • Zirai mücadelede kullanılmak üzere Amerikadan Haç geldi Ankara,İt)T.H.A.Tarxm Bakanlığı tarafından çeşitti ziraî mücadelede kuHanılmak üzere Amerikaya sipariş edilen İM ton kurşunlu arsenik memleketim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1951
  • Eezact-kalfaları hakkimiz bir talimatname Ankara,HHT.tt.A.&ai lık Bakanlığı eczacı kalfalârmm «czahane sahipleriyle meslekî münasebtleıjmi tan zim için bir talimatname bazırlamaktadır.Yoni talimatname
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1951
  • Hie«Ust£matuf my nj hakkındaki Jcaran Ankara.10 TJH.A.Turk Bava.Kuwumu 'Bfaşkanlrğı ilk ve orta okullarda mu,ayyen tarihlerde açılan uçak model kurtarma şimdiye ka dm* parasız olarak gönderdiği model
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1951
  • Japonya ile Jhmtiş and la?ması hazırhkları Vaşm.gton,10 AP.Pev kalâde Büyük Elyi John Fas.ter Dallçs,dün,ayan meclisi dış işleri komisyonunun,gay ri resmî tasvibi üe;Japon ba* rış andlaşmasınin tahakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1951
  • Amerikada 18 yaşında Washington 10 A*)Birleşik.Amesika-Ayam Meclisi dün beş muhalife kargı 79 rey ile yeni askerlik kanunu kabul etmiştir,kî.bununla askere çağrılma yaşı 1© olarak kabul edil mekte ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1951
  • Nev»«i#' ia atom hoaıha-1 teerüb e ei San Francisco 10 AP)San Francisco Call.Bulletin-isimli gazete tarafından bildiril diğine göre,infilâkları ile bir orduyu ifna edebilecek kabiliyette atom top mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1951
  • Uçakların sisli havada inişini teaûn edecek âiei Ankara.10 T;H.A.Ka palı ve sisli havalarda uçakların çj,r»niyet!e piste inebilmeşi için.nyeraleketinaizde ilk î ttefa olarak Yeşü&öy/jteki yeni hava me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1951
  • Kızılları hezimet Kremlinin emirleri artık İtalyada tatbik edilmeyecektir Londra 10 A.A.»Lps)ltalyada.ki komünist tesiri hakkında Da'ly Telegraph gazetesinin Komadaki mıu habiri şunları yazmaktadır:Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1951
  • Lord Beveridge muhitinin en fakir mahallesinde otururken evvelâ ışıkazlığa bir çare aramaya başlamıştır Lord Beveridge isminde bir İngiliz,yarım asırdanbe ri halkın maddî rahatını timin etmek çareleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1951
  • Kömür park» ta çıkan yangı» Evvelki gece Kuruçeşme'de «Kömür Park»'-denilen sahal da »Devlet Denizyollarına ait kömür deposu servis" şefliği binasının arşiv dairesinde saat 24 sıralarında 'yangın çıkm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1951
  • A umumi efkârı ve Türkiye New.Yorkta Ossining de Forest e9 da oturan Ralph Turner adlı bir Amerikalı,bir müddet Amerikada bulunan ve o münasebetle aralarında samimî bir dostluk teessüs eden tahrir hey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1951
  • Pakistan f â* yüz bin m kişilik miting Karaşi 10 AP)Pakistan merkezinde dün,«Fas» daki Fransız hareketini protesto» icin tertip edilmiş olan «rFas günü-münasebetiyle hayat he men lremerc durmuştu.100.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1951
  • Hindistan şampiyon oldu •Yeni Delhi,10 AP.As ya oyunları turnuvasında bu gün Hindistan futbolda İranı 1—0 yenmiş ve şampiyonluğu kazanmıştır.Birinci haftaym 0—0 bitmişti.Hindistana şampiyonluğu kazand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1951
  • Kusya'nm yeni bütçesi Donanma için 22,ordu için 74 milyar ruble ayrıldı Moskova 10 AP)Sovyet ler Birliği Parlâmentosuv mesa besinde olan Yüksek Şûra "¦bugün 1951 yılı bütçesini hükümet tarafından teki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.03.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden;Vahit Ramiz Hiç Dizildiği yer;N.A.ve A.N.K.Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer Ebü-'ziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1951
  • ı 93456789 ¦n i u in mm fl i SB bj:SOLOAi:SAGA 1 Sikmti;2 Kadınların birbirlerine seşlenirkea kullandıkları söz,Bîr içki;3 Çölde uzaktan ru gibi görünen ışık yanıltmacı,Demir yolu;4 Bir renk,Bir notj;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1951
  • Bu her üc kol hava orduları halinde teşkilatlandırılmıştır.Her hava ordusunda üç hava kolordusu ve her kolorduda da üc hava tümeni bulunmaktadır.Avni suretle her hava tümeni üc hava alayından ve her h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1951
  • Lokman Hekim Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10,30-12,öğleden sonra,14,30-17 de hasta kabul eder.İstanbul DivanyolJu No:104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1951
  • ^¦rrt^fyi;»••ra?s t Z X v/G 'U w ALKAZAR 42562)1 Su dan fedaileri 2 Ormanlar ha kimi.AR 44394)1 Stromboli i ATLAS 40835)1 Günahkâr kardeşler.İNCÎ.84595» 1 Sirombol:ELHAMRA 42236)1 Hayatımızın en güze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1951
  • OPERATÖR Dr.Cavit Göneer BİRİNCt SINIF Umumî baş,karın,tenasül uzuvları,kol.bacak damar ve kemik hastalıkları Mütehassısı Beyazıt Okçularbaşı No:13 Tel:Muayene;23676
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1951
  • İstanbul Belediye inden:1951 yılı Bina vergisi Mart-Mayıs,Ağustos ve Ekim.aylarında olmak üzere 4 taksitto ödenecektir.Sayın halka ilân olunur. 3P 61)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1951
  • KİNİNLİ 4 saal ara ile günde 3 kas.alınabilir.Bas,dis,adale,sinir,romatizma,ağrılarına karşı daima muvaffakiyetle kullanılmaktadır,Grip,nezle gibi hastalıkların başlangıcında birçok fenalıkların önüne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1951
  • SCâört alıcılarının j:dikkat nazarına Sümerbank Selüloz Sanayii Müessesesi Müclürlüğjnden İzmit Müşterilerimizin nisan ayı bidayetinden haziran sonuna kadarki 3 aylık kâğıt ve kanton ihtiyaçlarını 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1951
  • Ticaret ve Sanayi Odası ilânları Ticaret ve Sanayi erbabının nazarı dikkatine istanbul Ticaret ve Sanayi Odasından:Ticaret ve Sanayi Odaları kanunu,odalarda kayıtlı Dilnmum zevat ve müessestin" seneli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1951
  • Mart 19.51le çekilecek Yalnız fî ü Şubemiz Müşteriler için tertiplenen 20 Lirete ikramiyeye son iştirak tarihi Tarihine kadar uzatılmıştır.Türk Ticaret Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1951
  • r it V'l m STAUKTA GâLld rABI^ETI SICAK BİR HABA0O VÜ SSJ5» ASPRO PA BR İKASIN» PA İMÂL SOH.MİŞTİR İLVER LTD.$Tİ.İstambul-23857
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1951
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13,00 Haberler 13,15 Küçük orkestradan melodiler 13,45 June Christy'den caz şarkıları Pl.14,00 Saz eserleri Çalanlar;Enise Can,Fulya Akaydm.14,20 Dans ve caz mü ziğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1951
  • Sı3X&-^u.1 Sterlin 7.99.00 7,90.00 100 dolar' 280.00 280.00 200 Fransız Fr.0.80.00 0.80.00 100 liret 0.44.131 U.44.128 100 İsviçre Fr,64.03 64,03 100 Florin 73.68.40 73 08.40 10O Belçika Fr.5.80 5.60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1951
  • lie.11 MART 19 5 1 Pazar Ku.3 CAIu 1370 26 Şubat 1366 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 6.20 12.12 Öğle 12.27 6.15 İkindi 15.40 9.32 Akşam 13.10 12.00 Yatsı 19.40 1.30 J îmsak 4.44 11.36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1951
  • İstanbul Belediyesi ŞEHÎR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI ES Ki S ARKI Yazan:Reşc Nuri Güntekin Telefon;4215?KOMEDİ KISMI Yürü ya kulum Yazan:Franz Arnold ve Ernes Baçh Türkçesi:R,Kemal Arduma ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1951
  • HİKÂYE İsa Ruhunu Satmıştı Ümit Nahit RAMOK Hava çok sıoaktı.Bereket,aranıra nceden koptuğu belirsiz serseri bir rüzgâr,kuru yerlerdeki tozu toprağı havalandırıyor,yorgun,vücutların takatini tazeliyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.03.1951
  • Yeni bir formül bulmıya çalışılıyor Paris 10 AP Assort;led press mithabiri Harvey-HuWson bildiriyor Batılı devfetleı Dıs,bakan vekilleri bugüb,bil Dört Büyükler Dışbakanları kon feransı için teklif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1951
  • taktan ayrılan Musevi emvaline el konuldu Irak parlâmentosu,firak tâbiiyetini terkeden Yahudiler hakkında dün mühim bir kanun kabul etti Bağdat,10 AP.Irak parlâmentosu bugün,tâbiiyet lerini terketmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1951
  • Bevinin istilası [Bas tarafı 1 incide 1 râdaki diplomatik çevreler.Er nest Bevin yerine,İngiltere Dış işlevi Bakanlığına Herbert Mor ıison'ım tâyini keyfiyetinde Londra ile Washington arasın da,bilhas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1951
  • Dörtler toplantısında TBastarafi 1 incidel gündem tasarısının kabulüne imkân olmadığını söylemiş ve demiştir ki;«Çünkü bu tasarı Sovyet hü kûmeılnih muhtelif mevzulardaki görüşlerini aksettirip bun la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1951
  • Bir hafta idinle limanımıza gelen ithal malları Soıv bir hafta içinde limanımıza 16 gemi ile aşıığıda miktarları yazılı ithal malları gelmiştir:8 ton kalay,20 ton çimento,862,5 ton yuvarlak demir,411
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1951
  • Avusturya Dışbakantnin görüşü Paris 10 AP)Avusturya Dış işleri Bakanı Kari Gruber bugün gazetecilerle yaptığı bir konuşmada;4 devlet Dışbakan vekillerinin umumî bir anlaş» «aaya varabileceklerinin hâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1951
  • Kadınlar gönüllü servisi TBastarafı 1 incidel bayana bugün Kızılay Genel Merkez binasında yapılan bir törenle diplomaları dağıtılmış,tır.Törende,Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr.Ekrem Hayri Üstündağ,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1951
  • Muallimler Birliğinin gürültülü kongresi rHaşlamlı 1 incide i muallimleri için bir fiyasko ol i duğuntı,buraya delege gönde-rilirken ekseriyetin reyi almmadiğini:söylemiş ve yine mü nakaşalar başlamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1951
  • Almanya ve Avrupa konseyi Paris,10 A.A.afp)Federal Alman cumhuriyeti hükümeti,Avrupa konseyi Bakanlar komitesinin gelecektoplantısında bugüne kadar Avrupa konseyinin ortak üye si olan Almanyanın konse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1951
  • Trumanın şahsî temsilcisi yaralandı Nevyork,10 A.A.Baş kan Trumanın Koredeki şahsî temsilcisi general Frank Lower merkez cephesinde Ho engsong'un güneynide bir jeep kazasmda yaralanmıştır.Generalin ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1951
  • Fran sadet kabine TBastarafı 1 incidel kuz günlük kabine buhranı so na ermiş bulunmaktadır.Queille'un programında şu cihetler vardır:Seçim kanunun yeniden tetkiki.1951 bütçesinin denk hale getirilmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1951
  • Yeni Kabine dün toplandı rBafı tarafı 1 incidel Bu arada kendisini ziyaret ederek tebrik eden Türk Ajansı muhabirine Nedim Öktem şunları söylemiştir:«Yeni bir Bakan olmak sıfatiylc bugür» için herhang
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1951
  • Yurtta açılacak ya fabrikaları Lond/â jğ;A.A,i «Lever i Brothers a'ıvd Unilever yağlı tphumiar HröstüiHiıv-Türk iyede açılacak şubesi hâkinda şu taf sitât alihnıışllr:"Tröştjün Türkiye şubesinin adı L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1951
  • Mac Arthur'ün beyanatı Tokyo,10 Radyo)Gİ.Mac Arthur bugün verdiği bir beyanatta,kızılların malzeme tedarikinde güçlük çekmeye başladıklarını,bunda da müt tefik hava hücumlarının mühim tesiri dokunduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1951
  • Yugoslav saylavları Londrada Lond'-rt.K)A A;i-Iivutöıt Yugoslav M.İH,Meclisi Başkan Vekili Mo.şe P.iyadwiin riyasetindeki,bir jjadâmento heyetli bugün bir hafi alık iyartM to bulunmak üzere.L.ondıaya.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1951
  • Seyhan Valiliğinden 1 II Daimî Komisyonunun 12/2/951 gün ve 125 sayılıkararı ile kapalı zarf usuliyle ve eksiltme suretiyle 5/3/951 pazartesi günü saat 15 te ihalesi mukarrer olan 88986 lira 76 kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtoat Hanlar* Pazarlıkla 3 kalem sebze 12/3/951 günü saat 11 de Anadolukavağı As.Sa.Al.Ko.da satm alınacaktır.Tutan 600 lira olup kesin teminatı 90 liradır.Şartname
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1951
  • Halkalı Ziraat Okulu müdürlüğünden Okul sabit sermaye çiftliğine ait balyalanmış tahmini 30 ton kuru otun 27/2/951 günü yapılacak olan açık arttırma,ya isteklisi çıkmamıştır.Arttırma on gün uzatılarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1951
  • Biga Belediye Başkanlığından 1 3 adet Payyart,R.C.A.Filips,Markoni,General Elekirik,Simens,Gelezo veya Chaııb marka onar vatluk hoparlör ile hoparlör borusu,22 adet izalatör.22 adet izalatör civatası,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1951
  • Devlet orman işletmesi Giresun müdürlüğünden:1 işletmemizin Kayadibi bölgesi Aksu sahil' deposunoa ¦mevcut 3046 adede donk 137 M3 ladin kalasları 7/3/951 talininden itibaren 15 gün müddetle açık arttı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1951
  • Oksford ve Keyimbiric drasinddki târih?kayık yarıştan Londra,11 Radyo)Oks ford ve Keyimberiç Üniversiteleri arasında yapılmakta olan tarihî kayık yarışları mutad veçhile yakanda tekrarlanacağından her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1951
  • taarruzu artıyor FBaştarafı 1 incide!Kilen düşman muhtemel olarak şimdi Seul'un batısındaki ana şoseyi müdafaaya çalışacaktır.Bu şose şimdiki savaş ¦hattının takriben 9 kilometre kuzeyindedir.Kızıl mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1951
  • Dünkü lodos Ferşembe-akşamı başiıyan ve cuma günü bütün şiddetiyle hüküm süren lodos flitin ası dün de akşama kadar devam etmiş;ancak öğleden sonra şiddetle yağmıya başlıyan yağmurun tesiriyle sona er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1951
  • izmirde fındık büyüklüğünde dolu yağdı,münakale durdu ve fırtına hasar yaptı İzmir 10 T,H,A,Bu m gün İzmirde kısa,fakat şehir için tehlike arzeden şiddetli bir fırtına olmuştur.Sa at 15,30 da önce şid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.03.1951
  • 1950-51 futbol mevsiminin en mühim maçı Beşikta karşılaşıyorlar »004» 10000*5 s»oo Lig şampiyonluğunun en yakın namzedi olan iki takımımız aFasindaki bu maçın neticesi,bilkaıt-sia Vefatlar i^im ğök mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.03.1951
  • Avrupa Basketbol şam takımımız nasıl bir netice Maç kabiliyeti eksik ve iyi antrene edileceği şüpheli olan millî takımımızın Avrupa basketbol şampiyonasında tek galibiyet alması bile şüphelidir.Önümüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.03.1951
  • Bugün yapılacalc maçların programı:Vefa stadı '13 Hilâl Alemdar Şeref stad 13.30 Topkapı Beylerbeyi v 15.30 Büyükdere Or-iaköy İnönü stadı 13.45 Emniyet Kasımpaşa â 15.45 Beşiktaş Vefa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.03.1951
  • Joe Louis-Ezzard Charles arasındaki revanş karşılaşması Detroit 9 A.P.Interna,tienâl Boxing Club başkanı Jim Norris tarafından dün bildirildiğine göre.haziran ayında-yapılması mukarer o-lan Joe Louis,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.03.1951
  • Birincil Asya I Olimpiyat,Müsabakalara dün de x devam edildi.Halihazır-da Japonya 52 puanla başta geliyor Yeni Delhi,10 Agence Boophore)Asya olimpiyad oyunlarında halen Japonya 52 puvanla başta gitmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.03.1951
  • Beykoz F ener rr.açmdo Lef t er birinci golü atarken Dünkü maç ı GÜÇLÜKLE 2 0 YENDİ Sarı lacivertliler ikinci gollerini,oyunun hitamına bir dakika kala çıkar dılar.G.Saray-i.Spor karşılaşması,havanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.03.1951
  • Üçüncü küme grup birincilikleri Maçlara» bu hafta da,Şeref ve Vefa stadlarında devam edilecek Üçüncü kümenin,üç grupuna mensup birinci ve ikincileri arasih'da yapılmakta olan üçüncü küme şampiyona sın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor