Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.03.1951
  • Komünist aîırikçî!erî hakkında takibaf Ankara 4 T.H.A.Komünist tahrikçiliği yaptıkları için,haklarında jhbar vâki olan ve şimdilik isimleri açıklanmayan bazı şahısların evlerinde aramalar yapılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1951
  • şehir mitingi Gençlik dün gece sabaha kadar etrafında meşalelerle nöbet tutt Atasının heykeli u.Mitinge tek kalb olarak bütün partililer de iştirak ediyor Bir soysuzun Kırşehirde Ata türk heykeline ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1951
  • Xabtnesindeki istifa haberleri ycrlanlanan Başbakan Adnan MendeTes İHiâîl haber Kabinede istifalar olacağı hakkındaki haberler asılsızdır Ahkara,4 A.A.Bazı gazetelerde ve bilhassa bugünkü «Htirses» ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1951
  • Schuman plânı ve Almanya Bottrop Ruhr)4 A.A.Afp)Sosyal Demokrat Partisi baş İkanı Kurt Schmacher bugün bartisinın bir toplantısında,Şchuman plânının imzalanma,sına mâni olan güçlükleri bertaraf etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1951
  • Süvariler dün Mısır'a hareket etti Adana vapuru dün saat 14.30 da 51 yolcu ile Doğu Güney Akdeniz seferine çıkmıştır.Gemiyle giden yolcular arasında Mısır'da yapılacak atlı müsabakalara iştirak edecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1951
  • Mısır'da fevkalâde hal ilân edildi Fas meselesi dolayisîyle nümayişler yapılıyor» Fransız elçiliği muhafaza allında fYaaısı 5 ncidel Dün ICohr reje h«reket edett Wni'fdterfmw
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1951
  • Bulgar şikâyeti soğuk harbin bir devamıdır Komînform devam ettirmekte olduğu sinir harbîni,Bulgarların Birleşmiş Milletlere vâki şikayetiyle devam ettirmek yolundadır Atina.4 A.A.Atina ajansı)Türkiye,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1951
  • Düello hâdisesi Tevfik İleri,Agâh Sırrı'ııın garip tehdidine cevap veriyor Dün beyanatta bulunan Milli Eğitim Bakanı Tevlik İlen Ankara 4 T.H.A.Milli Eğitim Bakanı Tevfik Herinin,İnönü Ansiklopedisini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1951
  • Vefa F.Bahçeyi,K.Paşa Beykozu mağlûp ettiler!Bün de devam edilen Ug maçlarında,Xasimpasa Beykozu 1-0;Vefa da Fenerbahçeyi Z 1 mağlûp etmiştir.Yukarıdaki resimde,Feaerbahçe kalesi ve yapılan bir akında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1951
  • v IJJ M ^^pj^syıfe* Pariste toplantılarının gündemi hazırlanacak olan Batıl-Dışişleri Bakanı:Acheson Sdhuman ve Bevin Batılı temsilcilerin Paristeki ilk içtimai Dört Büyükler içtimainin gündemini,hazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1951
  • Fransız Kabinesi Guy Mollet henüz temaslanın bitirip bir neticeye varamadı Paris 4 A.A.Afp)Başkan Auril tarafından yeni hükümeti kurmakla vazifelendirilen Sosyalist Partisi genel sekrete ri Guy Mollet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1951
  • Korede ileri hatlarda çarpışan birliğimizden bir müfreze hücumdc Seul bölgesi 23 günden beri topçular tarafından doğuluyor Korede cephenin merkez kısmında bütün komünist harekâtı du.Kızıllar bir günde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1951
  • V.V£ müdafaa i_I ordusu I Önümüzdeki 30 gun ğ I' s l içinde çok hayatî Xi kararlar alınacak Vaşington,4 A.P.Bugün Vaşingtonda öğrenildiğine göre.General Omar Bradley ayan meclisi üyelerine gelecek 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.03.1951
  • Moda'da iusa edilecek camiin temeli dün atıldı Kadıköylü bazı hayırsever vatandaşlar tarafından Modada bir cami inşa ettirilecektir.Camiin temeli dün atılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1951
  • istanbul sergisinin bu yıl açılmaması muhtemel İstanbul sergisinin,Gülhane parkında kurulmasına ve bey-nelmilel bir mahiyet taşımasına karar veren Ticaret ve Sanayi Odası bu kararını BeflMMyeyE Eil&nf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1951
  • Kabzımallar toplantısı Kabzımallar da Marşal yardımından istifade imkânlarını araştırıyorlar «'istanbul Meyva ve Sâfczej Kabzımalları Cemiyeti» nin'yıllık kongresi,dün saat 16 da Küçükpazar Halkodasmd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1951
  • E.T.T.idaresi otobüslerinin ilk partisi bu ay geliyor E.T.T.İdareleri Genel Müdür lügü tarafından Almanyaya sipariş edilen 50 otobüsün ilk partisi birkaç güne kadar yola çıkarılacaktır.İdare ile fabri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1951
  • Beyoğlundaki kokteyl salonlarında yapılan arama taramalar Emniyet kontrol ekipleri gelirimizdeki eğlence yerlerini taramışlardır.Arama tarama esnasında iki kişide hançer,13 kişide bıçak,1 kişide taban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1951
  • Teknik üniversitenin tevsii işi Teknik Üniversite Rektörlüğü,bu yıl içinde Taşkışlanm tamir ve restore işinin tamamlanmasına karar vermiştir.Halen Mimarî Fakültesinin bulunduğu TaşKişlaya,tami rat işi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1951
  • Karadenizdeki fırtınanın şiddeti azaldı Karadenizde İnebolu ile Sinop sahilleri arasında fırtına devam etmektedir.Diğer bölgelerde fırtına dinmiştir.Gemiler normal seferlerine devam etmektedirler.Büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1951
  • Belediye mutemetlerinin mahrukat satışı Havaların anî bir şekilde bozması üzerine Belediye,ucuz odun ve kömür satan bayilerini kontrol ettirmiş ve stoku azalanlara mahrukat te,min ve tevzi ettirmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1951
  • Çalışma Bakanı şehrimize geliyor Çalışma Bakanı Hulusi Köymen,Süreyya Paşa sanatoryumunun temel atma töreninde hazır bulunmak üzere bugün şehrimize gelecektir.Bakan,şehrimizde bir hafta katacak,bu müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1951
  • Seyhan'da ağaçlar çiçek açmağa başladı Seyhan MİLLİYET)ila vaiâr iyice ısınmış ve ağaçlar çiçek açmağa başlamıştır.Hakiki bir buhar başlangıcı hissedilmektedir.Mahsul durumu da iyidir.Köylü,bütün gayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1951
  • Aşkalede Askalcnin kurtuluş yıldönümü törenle kutlandı Aşkale MİLLİYET)İlçemizin düşman,işgalinden kurtuluşunun otuz ikinci yıldönümü dün kasaba ve köyler halkının,askerî birliklerin iştirakiyle,büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1951
  • Adapazarındö Bir komiser beraet etti Adapazarı MİLLİYET)İlçemiz emniyet mensuplarından bazılarının hırsızlarla teş i jki mesai ettiği hakkında Şahabettin Fjrat adında bir sabi kalının ihbarı üzerine y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1951
  • Malkarada Yeni bir spor kulübü kuruluyor Malkara MİLLİYET)İlçemiz gençlerini sporda genek maksadiyle Haşim.Göı*,Süleyman Peköz,Turgut Kızı İd emir,Saim Gün er,Önser Eşme adındaki müteşebbisler Yıldız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1951
  • Düzcede Bir sabıkalı samanlık yaktı Düzce MİLLİYET)Kıyı köyünden olup müteaddit sabıkası bulunan ve birçok ke ¦r ev ve samanlık yakan asker firarisLAJi Kara\bu defa da yine ayni köyden tziz anlığını h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1951
  • Balıkesîrde Parazitli hayvan hastalıktariyle mücadele edilecek Balıkesir MİLLİYET)Vilâyetimiz dahiline!parazitli hayvan hastalı klariyle mücadele için geniş ölçüde hazır hkkır yapılmaktadır.Savaştan i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1951
  • nıdıklarımn yanında geçirmiş lerdir.Okul müdürünün aynı akşam zabıtaya vâki müracaatı üzerine zabıtaca yapılan soruş turmalar neticesinde aynı gece sabaha karşı bu öğrencilerin misafir kaldıkları ev b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1951
  • Cemiyet KONGRE ir Çocuk Yuvaları Derneğinin fevkalâde kongresi 8 mart per sembe günü 17,30 da Taksim Belediye Gazinosunda yapıla çaktırif Emekli Sahne Sanatkârları Yurdu Cemiyeti kongresi 9 mart cuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1951
  • Bii' eroin satıcısı yakalandı Beyaz zehir ticareti yapan Mustafa isminde bir şahıs eroin satarken zabıta tarafından suç üstünde yakalanmıştır.Mustafanın evinde yapılan aranıada bir miktar eroin bulunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1951
  • 19 ilde daha ziraî teşkilât kurulacak Tarım Bakanlığı yeni yayım teşkilâtına göre,14 zirai bölgeye ayrılan yurdumuzun 5 9 ilinde daha,bu yıl teşkilât kurulması kararlaştırılmıştır.Ziraî kalkınmamızda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1951
  • İki otomobil kazası Şehremininden Topkapıya gitmekte olan 5361 plâka sayılı taksi tramvaydnn atlıy.tn Vural isminde bir çocuğa çarparak yaralanmasına sebebi yet vermiştir.Ayrıca şoför Alinin idaresind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1951
  • Uçakla gelen gümrüğe;tâbi eşyalar Yabancı memleketlerden uça;tla memleketimize gele» gümrüklü eşyalar önce İstanbul gümrüğüne bırakılmakta ve bilâhare formalite tamamlandıktan sonra ait olduğu yere gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1951
  • Demiryolları idaresi motorlu vasıtaların naklinde tenzilât yapacak Devlet Demiryolları trakto^ kamyon,otomobil ve buna,benzeı motorlu eşyaların tren le taşıma ücretinde bir miktar tenzilât yapmıştır.Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1951
  • Yugoslavyada emvali olanların toplantısı Üyelerin büyük bir kısmı,murakabe raporu olmaksızm idare heyetinin ibra edılemiyeceğini iddia ettiler Yugoslavyada Emval ve Matlûba ti Bulunan Vatandaşların Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1951
  • IHALKIN Gelen cevaplar Gazetemizin U.Şubat 951 tarihli nüshasında çıkan Dikilitaşın elektriği» başlıklı yazı hakkında Be« lediye Makine ve Sanayi MtidürliUgUnâen aşağıdaki yazıyı aldık aynen neşrediyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1951
  • Tarihten yaprak'ar 1919 senesi!İstanbul âdetâ benliğini kaybetmiş.Türkün Türk olmaktan kork tuğu günlerdi.Biz,bu mülkün sahipleri,söz söylemek,haftâ düşünmek hakkından mrhrum edilmiştik.İşgal ordusuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1951
  • Turistik j otel 300 odalı turistik otelin inşaatı 1953 senesi sonunda bitmiş olacak Şehrimizde inşa edilecek 300 odalı turistik otelin hazırlıkları devam etmektediröğrendiğimize göre,bu otel için en m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1951
  • meseleleri bir tehlike geçiriyor Memlekette sun'î ipek sanayiinin inkişafı ve hariçten bol miktarda sun'î ipek mensucatının ithali kozacılığımıza büyük bir darbe indirmiştir.Okadar ki;bilhassa Bursada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.03.1951
  • A.usturyalılar Ankara'da kitap seruisi açıyorlar Ankara.4 T.H.A.Avusturya Basın Ataşeliği,Avustüryanın Ankara Elçisi Clo armu Waltner'in himayesinde i)martta Di!Tarih ve Coğrafya Fakültesinde,Avustury
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1951
  • Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası umınnî meclisi fevkalâde Ionian tısı Ankara,4 T.H.A.Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası,umumî meclisini 22 mart 951 perşembe günü fevkalâde bir toplantıya çağırmıştır.Banka u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1951
  • Madma/el Anet'in yapacağı cazibe tecrübelerine âlet olacakmış.Bütün gayretinizi:sarf etmenizi tavsiye ederim.Bana anlattığına göre aşkın te şirinden kurtulmasını temin eden bir tılsımı varmış,Nasıl şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1951
  • ovakya'da yeni elementisin yakın arkadaşı olan Hindistan büyük elçisi de hürriyeti seçti Prag 4 A.A.United Press)Yetkili kaynaklardan alınan haberler,Clementis ile işbirliği yapmakla itham edilen yüzl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1951
  • Hava itfaiyesi teşkilâtı kurulacak Ankara,4 T.H.A.Memleketimizin yangın âletlerine karşı korunması hususunda ilk defa meydana getirilen itfaiye kanun tasarısı da son şeklini almıştır.Tasarıya göre,ida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1951
  • Pamuklu fiyatları düşüyor Ankara,4 T.H.A.Son bir kaç gündür pamuklu i'iatlannda bir düşme temayülü başlamıştır.Buna,pamuk t'iat laıının daha çok yükseleceği zanniyle pamuklu saklıyanların bu defa pamu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1951
  • İKRAMİYEL İ AİLE CÜZDANI Yılda 6 EV fcn az 150 talihliye Hrsaıthırıııdttki para kaıkır para ihrumiyeai en çok 2500 lira)Her ayın başında hediye edilen ikramiyelerden alfıncıs* aıiran başında I 5 ilâ 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1951
  • Aluıauyada soğuk haru Berlin,4 A.A.Doğu ile Bab arasındaki soğuk harp cumartesi günü büsbütün şiddeüi bir safhaya girmiştir.Amerikan ordu şahsiyetleri,hudut müsademeleri neticesin de iki Doğu Almanya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1951
  • Bakteriyoloji Baylar Enslitâtsüne alman modern cihazlar Ankara,4 T.H.A.Tanın Bakanlığına bağlı olarak faaliyette bulunan İstanbul Baleterjyoloji Baytar Enstitüsüne bağlı olarak faaliyette bulu-nan İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1951
  • Sigara ambalajları değişiyor Ankara.4 T.H.A.Tekel Bakanlığı ekonomik sigara am Ix.L.ji tecrübelerini bitirmiştir Birinci ve Bafra sigaralarmm bugünkü ambalajlarının kut ulama sistemine nazaran çok ucu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1951
  • Mısır'ın Fas'a yardım kararı Kahire,4 A.A.Saylavlarla ayan üyelerinden mütevekkil bir grup,ayan ve sayiiiVİci meclislerine sundukla;bir takrirde "Fas Sultanı ile milletini» desteklemekte ve Fas'a yard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1951
  • Üç tahsildar tevkil edildi Ankara,4 T.H.A.Şehrimiz bekçi parası tahsildarlarından Salâhattin Sonuvar'm 594,Kemal Aykut'un 1119 ve Ziya Çağlayan'ın 680 lira zimmetlerine geçirdikleri yapılan tahkikat s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1951
  • Bu yıl kalkan,halığı bolluğu var X Son bir hafta iğinde balıkhaneye 130 bin kilo balık gelmiştir.Bu balıkların yarıştı uskumru,yüzde yirmisi çinakop,yüzde 15 i istavrit ve iz-marit,yüzde onu kalkan ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1951
  • Kuraklık korkusu zail oldu Ankara,4 T.H.A.Bu yıl havaların bütün yurtta yağışsız geçmesi dolayısiyle.top xak işleriyle ilgili çevrelerde,hububat ve meyva istihsalinin az olacağına dair PWriijelcg beli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1951
  • Pakistan'ın yeni karan Keşmir için Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin tavassutu kabul ediliyor New.York 4 A.A.Pakistan Dışişleri Bakanı Muham med Zaferullah Han.Birleşmiş Milletler radyosunda verdiği b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1951
  • 'komünisti hezimeti Homer Byington'a göre Ruslar giriştikleri mücadeleyi kaybetmişlerdir Washington 4 AP)Bir televizyon yayınında konu şan Amerikan Dışişleri Bakanlığı Bati' Avrupa Şube si direktörü H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1951
  • İstanbul Belediyesi ŞEHİR TÎYATROLA»!saat 20,30 öz DRAM KISMI ESKİ ŞARKİ Yazan:Reşat Nuri Giintektn Telefon:42157 KOMEDİ KISMİ Yürü ya kulum Yazan:Franz Arnold ve Ernest Bach Türkcesi:R,Kemal Arduman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1951
  • nrfair¦»mawavi— i—n» ı w.SUMERBANK Vâdeii,vadesiz tasarruf mevduat' 30 Nisan 1951 Keşidesinin ikramiyesi.25.000 Liradır 1 Adet 10.000 00 Lira 1 2.00000 1 1.00000 2 500.00 4 250.00 c 3 beberi 354.00 Li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1951
  • Polis va zife konunu Ankara,4 T.H.A.İçişleri Bakanlığı tarafından günün icaplarını karşılamak üy.eve hazırlanan kanun tasarıları peyderpey bitirilmekte dir.Bunlar arasında Polis ve Jandarma Vazife ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1951
  • Komünizmin hakiki çehresi aydınlanıyor Bir komünist kom iç yuzunu açığa vuruyor Bir zamanlar komünizm için çarpışmış pek çok partili,onun iç yüzünü anladıktan sonra,ondan nefret etmiş ve âdeta kin bağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1951
  • Ticaret ve Sanayi Odası Manlar» Ticaret ve Sanayi erbabmırnazar» dikkatine İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından.ıicaret ve Sanayi Odaları kanunu,odalarda kayıtlı bilumum evat ve raüesBCsatın senelik a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1951
  • Amerika'da komünistler 13*r ayan üyesi bunların kuvvetli olduğunu söylüyor Washington 4 A.A.Reuter)Ayarı üyesi Pat Mae Canan,bugün Birleşik Amerikanın iç emniyetinin büyük bir tehlike Jc;i îîrie bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.03.1951
  • Rus tehlikesini karşılıya'" bilecek bir müdafaa zincirini kurmak için Batılılar,birleşmiş ve müşterek bin komuta heyetini kurmaya çalışıyorlar.Fakat böyle bir zincir,onu teşkil eden milletlerden daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1951
  • 1 Karışık renk,Fiyaka;2 Yuva,İskambilde birli:3 Kafkasyada bir mahal;4 Tersi)Namaz kıJdırıcı,İlk insan;5 Devretmeli;6 İngilizce hayır,Cüz'î-fırlatan;7 Bir renk;8 Bilmişlik satan,Güzel san'at;9 Bir cin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1951
  • Diyarıbakır IVienşeylî Şada yağı satıh çaktır Toprak mahsulleri Ofisi Genef Müd r\günden istanbul depolarımızda bulunan bade yağlarından altıyüz tonu esas itibariyle yüzer tonluk partiler halinde satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1951
  • Hususi bir formülle imal edilen PURO TRAŞ SABUNU birkaç saniyede yüzünüzü en bol,oXt en yumuşatıcı ve en devamlı köouğe y,A l ¦«^¦urmakla,jiletin yüzünüzü tahriş 3rrJ\kavuşt etmesine mani olur Cildini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1951
  • HUUhjet ABONE FİATLARI Senelik 28 liradır 6 Aylık 15 3 9 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN FİATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 4 üncü 2.5 İlân sayfası santimi 2 Do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1951
  • lie.30 C.1370 5 MART 19 5 1 Pazartesi Ku.16 Şubat 1364 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 6,34 12.36 Öğle 12.27 6.28 İkindi 15.34 9.36 Aksan 17,59 12.00 Yatsı 19.30 1.31 însak 4.58 11.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1951
  • Fabrika,İmalâthane,Tuğla Harmanı ve bilûmum sanayicilerin NAZARI DİKKATİNE:Tavşanlı parça Linyit kömüründen maada yıkanmış kömür vasfını haiz Yıkanmış Fındık depolarımızda siparişleri karşılar ^"nımda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1951
  • İstanbul üniversitesi Rektörlüğünden Üniversiteye bağlı Tıb,Hukuk,iktisat,Fen,Edebiyat v Orman Fakülteleriyle Dişçi ve Eozacı Okullarımda mevcut bilim kolları için Doçentlik imtihanı açılacaktıristek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1951
  • 12,57 Açılış ve programlar 13,00 Haberler 13,15 Norman «^tier,Allen Roth ve Rosario Bourdon orkestralarından hafif müzik Pl.13.45 Şarkılar Okuyan:Muallâ Gökçay,Çalanlar:İsmail Okay,Edip Erten,Şükrü Tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1951
  • rm JL fe Bag tarafı üçüncüde hamaktadır,Eu cemiyete yazıldığı sırada,Hyde,içinde di ni duyguların doğduğunu his set.i.Bunun üzerine,kendi hristiyanlık akide ve imanlarını komünistvari faaliyetle riyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1951
  • ALKAZAR '42562» 1 Cellâtlar çetesi '25 kısım)AR 44394)1 Hayatımız n en güzel yılları,ATLAS 40835)1 Gangs,terin aşkı.İNCİ 84595)1 Vatan ve Namık Kemal.ELHAMRA 42236)1 Fato Ya istiklâl ya ölüm)LALE 4359
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAN-Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden;Vahit Ramiz Hiç Dizildiği yer;N.A.ve A.N.K.Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer Cbüzziya Matbaasj.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1951
  • u^VV?r.aı»^x^îCJBi-t KeJBook DÜNYA BASİNİNDAN Rusyanın tecrübeli ve talimli 300 tümeni var Amerikada çıkan Vashing ton Daily News gazetesi Rusyanın askerî kudret ve kuvveti hakkında dikkate şayan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.03.1951
  • Akdeniz don anması omu t anlığı Londra,4 A.A.Router)News The World gazetesi,bugünkü nüshasında İngiliz hükümetinin batı Akdeniz yüksek komutanlığın* seçilecek şahıs hususunda ye di münakaşalarla karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1951
  • Frons&z kob'nesî r Bast ar afi 1 incide 1 lorini dün kabul etmiş ve müteakiben gazetecilere aşağıda ki beyanatı vermiştir:Temaslarıma yeni bağlamış vaziyetteyim.Pahalılıkla mücadele,envestisman ve kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1951
  • Seul bölgesi TBastarafı 1 incide!•i muayyen sayıda düşmanla 3 marl günü kara harekâtı neticesin,de 2515 düşman öldürülmüştür.Diğer taraftan tebliğde bildiril diğine göre son 12 saat içinde batı cephes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1951
  • Schuman plânı ve Almanya TBastarafı 1 incide!Bu plânın.Alman kömür ve demir sanayii teşkilâtının icap larını kâfi derecede nazarı itibara almadığından şikâyet eden Sosyal Demokrat lider ltuhr kömürü i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1951
  • Düello hâdisesi TBastaraü 1 incide!cesaret edebiliyorsunuz.Eğer memleketin kanunları düello hakkını vatandaşlara vermiş olsaydı,en aziz bildiğim milliyet hissime karşı yaptığınız bu çirkin tecavüzü ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1951
  • Batılı temsilcilerin Paristeki içtimai TBastarafı 1 incide!mistir.Bununla beraber iyi haber alan çevrelere göre,konferansın saat 15 de açılması muhtemeldir.Batılılar Rusyadan korkmuyor Londra,4 A.A.Lp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1951
  • Eksiltme tehiri hakkında Refik Saydam Merkez Hıfztssıhha Müessesesi Müdürli ğjnden Müessesemiz için 195.1 mali yıh içinde satın alınacak olan yüzbin adet civcivli yumurtanın açık eksiltme suretiyle sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1951
  • İstanbul üniversitesi Orman Fakültesi Dekanlığından:Fakültemiz inşaat ve transport temel bilgileri ve inşat» derslerini okutacak bir öğretim görevlisi alınacaktır.Üniversiteler kanununun 34 üncü madde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1951
  • Devlet Denizyolları ilânları 1.idaremiz ihtiyacı için 140 santim eninde 1350 metre Bej renkte örtülük Kumaş PAZARLIK suretile satın alınacaktır.2.Pazarlık 8/Mart/1951 perşembe günü saat 15 de Tophane'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1951
  • Kocaeli C.Savcılığından:Muh.bedeli Muh.teminat» Cinsi Beher bedeli adet lira krs Ura kış.i-»ı ı.Tek tip ekmek 750 Gr.63875 16897.71 1267.32 1 Yukarıda cinsi,adedi,muhammen bedeli,muvakkat teminatı yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1951
  • Mersin Yollar 5.Eölge Müdürlüğünden:1 Muhtelif tonajda 7)adet buharlı hurda silindirin s atışı kapalı zarf usulile arttırmağa konulmuş olup,muhammen bedelleri tutarı 8450.00)liradır.2 Arttırma şartnam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1951
  • Türk geldi devlet üretme çiftliği alım salım komisyonu başkanlığından Lüleburgaz 1 Çiftliğimiz koyun ve ineklerinden istihsal edilecek tahminen 60000 litre koyun sütü ile 15000 litre inek sütü 13 mart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1951
  • 30 Mart 1951 de çekilecek w Yalmar BEYOĞLU ^ubenüı Müşteriler için tertiplenen 20,000 ikramiyeye son iştirak tarihi 20 Mart 1951 Tarihine kadar uzatılmıştır,Türk Ticaret Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1951
  • iye,Irak ve ün ittihadı Bu hususa aif plân İstanbulda toplanan Amerikan elçileri konferansında görüşülmüş Şam,4 A.A.Reuter)Birleşik Amerika'nın Şam Elçisi Cavendish Cannon,bugün yaptığı basın konferan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1951
  • Vlısırda fevkalâde hal ilan edildi Londra radyosu,4 A.A.Bu sabah Kahire'de Fas meselesinden doğan gerginlik dolayısiyle fevkalâde hal ilân edilmiştir.Mısır polisi bütün önemli noktaları ve bilhassa Fr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1951
  • Bursa işçileri kongresi Bursa,4 MİLLİYET)Bugün 30 bin işçiyi temsil eden Bursa Sendikalar Birliği Dağcılık Kulübünde yıllık kongresini yapmıştır.Kongreye Vali ve Milletvekilleriyle Çalışma Bakanlığı h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1951
  • I stan bulda 12 bin boş ev varmış Ankara,4 T.H.A.Hükümet mesken buhranına kat'î bir çare bulmak için gerekli tetkiklere başlamış bulunmaktadır.Verilen malûmata göre,mülk sahiplerinin yüksek kira talep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1951
  • Korede niçin savaşıyor muş Vaşington,4 AP.APmuhabiri John Hightower bil diriyor:New Jersey'de' Canden belediye reisi Slarense Moullette oğlu deniz piyade onbaşısı John'dan ocak 16 tıda harbin kötülüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1951
  • talebe Federasyonu rehber imtihanları Türkiye Millî Talebe Federasyonu Turizm Komisyonu tarafından yapılmakta olan rehberlik kurslarının ikincisi sona ermiştir.Buna ait imtihanlar 11 mart pa2ar günü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1951
  • Yüksek tahsil fonu Malûm bulunduğa veçhile,Millî Eğitim Bakanlığı üç sene denberl yüksek tahsil talebe,leri aıasmda liyakatli ve muh taç gençlere bütçe imkânsızlık lan dolayısiyle burs vereme inekteyd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1951
  • Bulgar şikâyeti TBaştarafı 1 incide!fmdan açılmış olan sinir harbinin bir parçasını teşkil ettiğini söylemiştir.Diğer taraftan ayni konu hakkında demeçte bulunan Yunan Dışişleri Bakanlığı daimî müsteş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1951
  • 1 Sterlin 7.89.00 7.89.00 100 dolar 280,30 280.30 100 Fransız Tt.0.80.00 0.80.00 100 hrct 0.44.128 U.44.128 100 İsviçre Fr,64.03 64,03 100 Florin 73.68.40 73 68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1951
  • Kırşehir mitingi TBastarafı 1 incidel bu akğam güneşin batiği daki kadan itibaren,ellerinde meş'a leler olduğu halde Atatürk büs tü etrafında nöbet beklemeğe başlamışlardır.Bu nöbet sabah güneş doğunc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.03.1951
  • Lig maçları puan cetveli M G B M A Y P Beşiktaş 9 6 3 0 28 7 24 Vefa 9 7 1 1 24 9 24 Galatasaray 9 5 2 2 15 11 21 Fenerbahçe 9 5 1 3 23 9 20 Istanbulspor 9 3 3 3 12 17 18 Kasımpaşa 9 1 3.5 11 ^5 14 Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1951
  • "Adalet,İkinci küme şampiyonu Hcinci küme ve grupu birincileri^ Adalet'le Defterdar arasında oynanan maçların,ilcisini de,3—I ve 2 I lik neticelerle kazanan Adalet takımı,bu suretle ikinci küme şampiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1951
  • dün 2-1 ma Dün güzel bir oyun çıkarmasına rağmen şanssızlık eseri olarak Beykoz takımı da Kasımpaşaya 1-0 mağlûp oldu Her geçen hafta bira/dnj ha enteresanİair mahiyet alan lig maçlarının en mühim kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1951
  • Kasımpaşa Beykozu I—0 mağlûp etti Bu hafta da devam edilen lig maçlarının,dünkü ilk kar sıkışması,İnönü stadında,saat 13.30 da Beykoz ile Kasım,paşa arasında yapıldı.Orta 'hakemi A.Sait Nil'in idaresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1951
  • Yon.aöır *»AV«örü olduğu devirlerde,ağır sıkletlerle karşılaşan riünya şampiyonu Ezzaîd Charles bir maçta rakibini knock-out ederiren Robinson\ın galibiyeti dolayısiyie iki sıklette şampiyon herzaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor